TIN CỘNG ĐỒNG

Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần tại Dallas/Ft.Worth

Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020).SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO NHÂN ĐÚNG NGÀY GIỖ 720 HÔM NAY MÙNG 6 THÁNG 10 NĂM 2020, TỨC 20 THÁNG 8 ÂM LỊCH
Bài này đã được HQ Trần Quốc Khanh biên soạn và đọc trong ngày Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần vừa qua.
Kính chào toàn thể quý vị.Hôm nay,Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020),cũng như để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta cùng nhau thắp những nén hương,cung kính cầu nguyện Ngài phù hộ quốc thái dân an và nhất là sớm được thoát khỏi mùa đại dịch Covid-19 này.
Kính thưa quý vị.
Hưng Đạo Đại-Vương tên thật là Trần-Quốc-Tuấn, ngài là con trai thứ của An Sinh Vương Trần-Liễu và bà Lý-Thị-Nguyệt. Sử sách không ghi lại ngày tháng năm sinh của ngài, nhưng khi đối chiếu nhiều sách vở, nhiều sự kiện lich sử cho rằng: Trần-Quốc-Tuấn sinh vào khoảng năm 1229 hay 1230. Thuyết truyền rằng: từ tuổi ấu thơ, ngài đã có một gương mặt khôi ngô tuấn tú, khi mới một tuổi ngài đã biết nói, 6 tuổi học rất giỏi và đã biết bầy ra nhiều thế trận lạ. Ngoài tài năng bẩm sinh, ngài còn được sự dẫn dắt của người cha tài đức, được cha mời thầy giỏi về dậy dỗ, đào tạo thành người văn võ song toàn. Vào thế kỷ thứ 13, nhân dân Đại-Việt đã phải đương đầu 3 lần với đại quân Nguyên Mông tràn sang xâm lược đất nước. Trong thời kỳ ấy, Đức Trần-Hưng-Đạo nổi lên như một trụ cột của triều đình, với câu nói đanh thép của ngài "Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã". Câu nói của một Thánh tướng trung quân ái quốc, của một vị Thánh tướng quyết đem thân bảo vệ đất nước non sông đã có tác dụng củng cố niềm tin cho vua tôi nhà Trần. Ông đã quy tụ xung quanh mình những tướng lĩnh tài ba, dụng binh như thần... Ông đã huy động được một đội quân hùng mạnh, quân lính có kỷ luật, ông đối đãi với tướng sĩ như người một nhà, trên dưới yêu thương nhau như anh em.... Ngài không những kiệt xuất về quân sự mà còn có một đạo đức vĩ đại của một chủ tướng tài ba lỗi lạc đã 3 lần đại phá quân Nguyên Mông. Ngoài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho dân tộc VN tư tưởng chính trị tiến bộ và tài thao lược bất hủ từ đời này sang đời khác. Dân tộc ta đã tận dụng và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngài đã hội đủ những phẩm chất: Đại Nhân, Đại Nghĩa, Đại Trí, Đại Dũng. Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo không những là một đại anh hùng dân tộc Việt . Quân chủng Hải Quân và Hàng Hải VNCH đã tôn vinh ngài làm Thánh Tổ. Khi đất nước thanh bình, ông về sống tại Thái Ấp Vạn Kiếp. Hưng Đạo Đại Vương mất ngày 20-8 (âm lịch) năm 1300 tại tư dinh Vạn Kiếp. Ông được vua Trần phong làm Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Đại Vương Nguyên Suý Võ Liệt Hồng Huân Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương và cho lập đền thờ ông trên nền vương phủ, xưa gọi là đền Kiếp Bạc hai bên có đền Nam Tào và Bắc Đẩu. Còn dân gian để tỏ lòng tôn kính đã lập đền thờ ông ở nhiều nơi để ghi nhớ công ơn của ngài và trong tâm thức dân tộc VN, Hưng Đạo Đại Vương được vinh danh là Đức Thánh Trần. Ngày giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức khắp mọi nơi, trong nước cũng như ngoài nước, nơi có người Việt sinh sống...
Kính thưa quý vị.
Vì nạn dịch Covid-19 vẫn còn lây lan trong cộng đồng, nên chúng ta chỉ có thể tổ chức trong phạm vi đơn giản, ngắn gọn theo Luật lệ của tiểu bang. Chúng ta đến đây, cùng nhau thắp một nén hương để tưởng nhớ công ơn của ngài và cũng để nguyện xin ngài hướng dẫn thế hệ con em chúng ta được noi theo trang sử oai hùng, đức độ, tài trí và lòng dũng cảm của Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo và nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt chống kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, khơi dậy tinh thần đấu tranh của dân tộc trước sự xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải VN hiện nay của bá quyền Trung-Quốc.
Trước khi dứt lời,tôi xin được thay mặt ban tổ-chức, kính chúc quý vị luôn được sức khỏe dồi dào,an khang và hạnh phúc.
Trân trọng cám ơn và kính chảo toàn thể quý vị.
HQ Trần-Quốc-Khanh


Dee Nguyen chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần tại Dallas/Ft.Worth

Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020).SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO NHÂN ĐÚNG NGÀY GIỖ 720 HÔM NAY MÙNG 6 THÁNG 10 NĂM 2020, TỨC 20 THÁNG 8 ÂM LỊCH
Bài này đã được HQ Trần Quốc Khanh biên soạn và đọc trong ngày Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần vừa qua.
Kính chào toàn thể quý vị.Hôm nay,Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020),cũng như để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta cùng nhau thắp những nén hương,cung kính cầu nguyện Ngài phù hộ quốc thái dân an và nhất là sớm được thoát khỏi mùa đại dịch Covid-19 này.
Kính thưa quý vị.
Hưng Đạo Đại-Vương tên thật là Trần-Quốc-Tuấn, ngài là con trai thứ của An Sinh Vương Trần-Liễu và bà Lý-Thị-Nguyệt. Sử sách không ghi lại ngày tháng năm sinh của ngài, nhưng khi đối chiếu nhiều sách vở, nhiều sự kiện lich sử cho rằng: Trần-Quốc-Tuấn sinh vào khoảng năm 1229 hay 1230. Thuyết truyền rằng: từ tuổi ấu thơ, ngài đã có một gương mặt khôi ngô tuấn tú, khi mới một tuổi ngài đã biết nói, 6 tuổi học rất giỏi và đã biết bầy ra nhiều thế trận lạ. Ngoài tài năng bẩm sinh, ngài còn được sự dẫn dắt của người cha tài đức, được cha mời thầy giỏi về dậy dỗ, đào tạo thành người văn võ song toàn. Vào thế kỷ thứ 13, nhân dân Đại-Việt đã phải đương đầu 3 lần với đại quân Nguyên Mông tràn sang xâm lược đất nước. Trong thời kỳ ấy, Đức Trần-Hưng-Đạo nổi lên như một trụ cột của triều đình, với câu nói đanh thép của ngài "Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã". Câu nói của một Thánh tướng trung quân ái quốc, của một vị Thánh tướng quyết đem thân bảo vệ đất nước non sông đã có tác dụng củng cố niềm tin cho vua tôi nhà Trần. Ông đã quy tụ xung quanh mình những tướng lĩnh tài ba, dụng binh như thần... Ông đã huy động được một đội quân hùng mạnh, quân lính có kỷ luật, ông đối đãi với tướng sĩ như người một nhà, trên dưới yêu thương nhau như anh em.... Ngài không những kiệt xuất về quân sự mà còn có một đạo đức vĩ đại của một chủ tướng tài ba lỗi lạc đã 3 lần đại phá quân Nguyên Mông. Ngoài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho dân tộc VN tư tưởng chính trị tiến bộ và tài thao lược bất hủ từ đời này sang đời khác. Dân tộc ta đã tận dụng và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngài đã hội đủ những phẩm chất: Đại Nhân, Đại Nghĩa, Đại Trí, Đại Dũng. Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo không những là một đại anh hùng dân tộc Việt . Quân chủng Hải Quân và Hàng Hải VNCH đã tôn vinh ngài làm Thánh Tổ. Khi đất nước thanh bình, ông về sống tại Thái Ấp Vạn Kiếp. Hưng Đạo Đại Vương mất ngày 20-8 (âm lịch) năm 1300 tại tư dinh Vạn Kiếp. Ông được vua Trần phong làm Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Đại Vương Nguyên Suý Võ Liệt Hồng Huân Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương và cho lập đền thờ ông trên nền vương phủ, xưa gọi là đền Kiếp Bạc hai bên có đền Nam Tào và Bắc Đẩu. Còn dân gian để tỏ lòng tôn kính đã lập đền thờ ông ở nhiều nơi để ghi nhớ công ơn của ngài và trong tâm thức dân tộc VN, Hưng Đạo Đại Vương được vinh danh là Đức Thánh Trần. Ngày giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức khắp mọi nơi, trong nước cũng như ngoài nước, nơi có người Việt sinh sống...
Kính thưa quý vị.
Vì nạn dịch Covid-19 vẫn còn lây lan trong cộng đồng, nên chúng ta chỉ có thể tổ chức trong phạm vi đơn giản, ngắn gọn theo Luật lệ của tiểu bang. Chúng ta đến đây, cùng nhau thắp một nén hương để tưởng nhớ công ơn của ngài và cũng để nguyện xin ngài hướng dẫn thế hệ con em chúng ta được noi theo trang sử oai hùng, đức độ, tài trí và lòng dũng cảm của Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo và nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt chống kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, khơi dậy tinh thần đấu tranh của dân tộc trước sự xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải VN hiện nay của bá quyền Trung-Quốc.
Trước khi dứt lời,tôi xin được thay mặt ban tổ-chức, kính chúc quý vị luôn được sức khỏe dồi dào,an khang và hạnh phúc.
Trân trọng cám ơn và kính chảo toàn thể quý vị.
HQ Trần-Quốc-Khanh


Dee Nguyen chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm