TIN CỘNG ĐỒNG

Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần tại Dallas/Ft.Worth

Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020).SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO NHÂN ĐÚNG NGÀY GIỖ 720 HÔM NAY MÙNG 6 THÁNG 10 NĂM 2020, TỨC 20 THÁNG 8 ÂM LỊCH
Bài này đã được HQ Trần Quốc Khanh biên soạn và đọc trong ngày Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần vừa qua.
Kính chào toàn thể quý vị.Hôm nay,Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020),cũng như để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta cùng nhau thắp những nén hương,cung kính cầu nguyện Ngài phù hộ quốc thái dân an và nhất là sớm được thoát khỏi mùa đại dịch Covid-19 này.
Kính thưa quý vị.
Hưng Đạo Đại-Vương tên thật là Trần-Quốc-Tuấn, ngài là con trai thứ của An Sinh Vương Trần-Liễu và bà Lý-Thị-Nguyệt. Sử sách không ghi lại ngày tháng năm sinh của ngài, nhưng khi đối chiếu nhiều sách vở, nhiều sự kiện lich sử cho rằng: Trần-Quốc-Tuấn sinh vào khoảng năm 1229 hay 1230. Thuyết truyền rằng: từ tuổi ấu thơ, ngài đã có một gương mặt khôi ngô tuấn tú, khi mới một tuổi ngài đã biết nói, 6 tuổi học rất giỏi và đã biết bầy ra nhiều thế trận lạ. Ngoài tài năng bẩm sinh, ngài còn được sự dẫn dắt của người cha tài đức, được cha mời thầy giỏi về dậy dỗ, đào tạo thành người văn võ song toàn. Vào thế kỷ thứ 13, nhân dân Đại-Việt đã phải đương đầu 3 lần với đại quân Nguyên Mông tràn sang xâm lược đất nước. Trong thời kỳ ấy, Đức Trần-Hưng-Đạo nổi lên như một trụ cột của triều đình, với câu nói đanh thép của ngài "Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã". Câu nói của một Thánh tướng trung quân ái quốc, của một vị Thánh tướng quyết đem thân bảo vệ đất nước non sông đã có tác dụng củng cố niềm tin cho vua tôi nhà Trần. Ông đã quy tụ xung quanh mình những tướng lĩnh tài ba, dụng binh như thần... Ông đã huy động được một đội quân hùng mạnh, quân lính có kỷ luật, ông đối đãi với tướng sĩ như người một nhà, trên dưới yêu thương nhau như anh em.... Ngài không những kiệt xuất về quân sự mà còn có một đạo đức vĩ đại của một chủ tướng tài ba lỗi lạc đã 3 lần đại phá quân Nguyên Mông. Ngoài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho dân tộc VN tư tưởng chính trị tiến bộ và tài thao lược bất hủ từ đời này sang đời khác. Dân tộc ta đã tận dụng và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngài đã hội đủ những phẩm chất: Đại Nhân, Đại Nghĩa, Đại Trí, Đại Dũng. Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo không những là một đại anh hùng dân tộc Việt . Quân chủng Hải Quân và Hàng Hải VNCH đã tôn vinh ngài làm Thánh Tổ. Khi đất nước thanh bình, ông về sống tại Thái Ấp Vạn Kiếp. Hưng Đạo Đại Vương mất ngày 20-8 (âm lịch) năm 1300 tại tư dinh Vạn Kiếp. Ông được vua Trần phong làm Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Đại Vương Nguyên Suý Võ Liệt Hồng Huân Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương và cho lập đền thờ ông trên nền vương phủ, xưa gọi là đền Kiếp Bạc hai bên có đền Nam Tào và Bắc Đẩu. Còn dân gian để tỏ lòng tôn kính đã lập đền thờ ông ở nhiều nơi để ghi nhớ công ơn của ngài và trong tâm thức dân tộc VN, Hưng Đạo Đại Vương được vinh danh là Đức Thánh Trần. Ngày giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức khắp mọi nơi, trong nước cũng như ngoài nước, nơi có người Việt sinh sống...
Kính thưa quý vị.
Vì nạn dịch Covid-19 vẫn còn lây lan trong cộng đồng, nên chúng ta chỉ có thể tổ chức trong phạm vi đơn giản, ngắn gọn theo Luật lệ của tiểu bang. Chúng ta đến đây, cùng nhau thắp một nén hương để tưởng nhớ công ơn của ngài và cũng để nguyện xin ngài hướng dẫn thế hệ con em chúng ta được noi theo trang sử oai hùng, đức độ, tài trí và lòng dũng cảm của Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo và nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt chống kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, khơi dậy tinh thần đấu tranh của dân tộc trước sự xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải VN hiện nay của bá quyền Trung-Quốc.
Trước khi dứt lời,tôi xin được thay mặt ban tổ-chức, kính chúc quý vị luôn được sức khỏe dồi dào,an khang và hạnh phúc.
Trân trọng cám ơn và kính chảo toàn thể quý vị.
HQ Trần-Quốc-Khanh


Dee Nguyen chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần tại Dallas/Ft.Worth

Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020).SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO NHÂN ĐÚNG NGÀY GIỖ 720 HÔM NAY MÙNG 6 THÁNG 10 NĂM 2020, TỨC 20 THÁNG 8 ÂM LỊCH
Bài này đã được HQ Trần Quốc Khanh biên soạn và đọc trong ngày Đại Lễ HUÝ NHẬT ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO tổ chức tại Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần vừa qua.
Kính chào toàn thể quý vị.Hôm nay,Liên-Hội cựu chiến-sĩ VNCH tại Dallas/Ft.Worth và các vùng phụ cận cùng phối hợp với ủy ban kỳ đài VNCH và tượng Đức Thánh Trần tổ chức đại lễ Huý Nhật Đức Trần-Hưng-Đạo lần thứ 720 (1300-2020),cũng như để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta cùng nhau thắp những nén hương,cung kính cầu nguyện Ngài phù hộ quốc thái dân an và nhất là sớm được thoát khỏi mùa đại dịch Covid-19 này.
Kính thưa quý vị.
Hưng Đạo Đại-Vương tên thật là Trần-Quốc-Tuấn, ngài là con trai thứ của An Sinh Vương Trần-Liễu và bà Lý-Thị-Nguyệt. Sử sách không ghi lại ngày tháng năm sinh của ngài, nhưng khi đối chiếu nhiều sách vở, nhiều sự kiện lich sử cho rằng: Trần-Quốc-Tuấn sinh vào khoảng năm 1229 hay 1230. Thuyết truyền rằng: từ tuổi ấu thơ, ngài đã có một gương mặt khôi ngô tuấn tú, khi mới một tuổi ngài đã biết nói, 6 tuổi học rất giỏi và đã biết bầy ra nhiều thế trận lạ. Ngoài tài năng bẩm sinh, ngài còn được sự dẫn dắt của người cha tài đức, được cha mời thầy giỏi về dậy dỗ, đào tạo thành người văn võ song toàn. Vào thế kỷ thứ 13, nhân dân Đại-Việt đã phải đương đầu 3 lần với đại quân Nguyên Mông tràn sang xâm lược đất nước. Trong thời kỳ ấy, Đức Trần-Hưng-Đạo nổi lên như một trụ cột của triều đình, với câu nói đanh thép của ngài "Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã". Câu nói của một Thánh tướng trung quân ái quốc, của một vị Thánh tướng quyết đem thân bảo vệ đất nước non sông đã có tác dụng củng cố niềm tin cho vua tôi nhà Trần. Ông đã quy tụ xung quanh mình những tướng lĩnh tài ba, dụng binh như thần... Ông đã huy động được một đội quân hùng mạnh, quân lính có kỷ luật, ông đối đãi với tướng sĩ như người một nhà, trên dưới yêu thương nhau như anh em.... Ngài không những kiệt xuất về quân sự mà còn có một đạo đức vĩ đại của một chủ tướng tài ba lỗi lạc đã 3 lần đại phá quân Nguyên Mông. Ngoài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho dân tộc VN tư tưởng chính trị tiến bộ và tài thao lược bất hủ từ đời này sang đời khác. Dân tộc ta đã tận dụng và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngài đã hội đủ những phẩm chất: Đại Nhân, Đại Nghĩa, Đại Trí, Đại Dũng. Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo không những là một đại anh hùng dân tộc Việt . Quân chủng Hải Quân và Hàng Hải VNCH đã tôn vinh ngài làm Thánh Tổ. Khi đất nước thanh bình, ông về sống tại Thái Ấp Vạn Kiếp. Hưng Đạo Đại Vương mất ngày 20-8 (âm lịch) năm 1300 tại tư dinh Vạn Kiếp. Ông được vua Trần phong làm Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Đại Vương Nguyên Suý Võ Liệt Hồng Huân Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương và cho lập đền thờ ông trên nền vương phủ, xưa gọi là đền Kiếp Bạc hai bên có đền Nam Tào và Bắc Đẩu. Còn dân gian để tỏ lòng tôn kính đã lập đền thờ ông ở nhiều nơi để ghi nhớ công ơn của ngài và trong tâm thức dân tộc VN, Hưng Đạo Đại Vương được vinh danh là Đức Thánh Trần. Ngày giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức khắp mọi nơi, trong nước cũng như ngoài nước, nơi có người Việt sinh sống...
Kính thưa quý vị.
Vì nạn dịch Covid-19 vẫn còn lây lan trong cộng đồng, nên chúng ta chỉ có thể tổ chức trong phạm vi đơn giản, ngắn gọn theo Luật lệ của tiểu bang. Chúng ta đến đây, cùng nhau thắp một nén hương để tưởng nhớ công ơn của ngài và cũng để nguyện xin ngài hướng dẫn thế hệ con em chúng ta được noi theo trang sử oai hùng, đức độ, tài trí và lòng dũng cảm của Đức Thánh Trần-Hưng-Đạo và nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt chống kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, khơi dậy tinh thần đấu tranh của dân tộc trước sự xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải VN hiện nay của bá quyền Trung-Quốc.
Trước khi dứt lời,tôi xin được thay mặt ban tổ-chức, kính chúc quý vị luôn được sức khỏe dồi dào,an khang và hạnh phúc.
Trân trọng cám ơn và kính chảo toàn thể quý vị.
HQ Trần-Quốc-Khanh


Dee Nguyen chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

TRÊN TẦU " CHẠY LOẠN ". - CAO MỴ NHÂN

(HNPD)Tiếng khóc trên tầu của những người di tản Tầu đang chạy ngang Qui Nhơn....

Xem Thêm

BUỔI SỚM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giọng ai thầm thủ thỉ Trong gió thoảng hiên nhà

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 ( Click vào hình để xem full size

Giăng bẫy dụ dỗ, quay clip ‘nóng’ tống tiền các ông 'già nhưng giàu'

Xem Thêm

Ngẫm Đời - Cao Bồi Già

Hay lòng ham hố vẽ ra thôi ??

Xem Thêm

BUỔI CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thả dài ra phía trước Cánh thơ vụt bay lên

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

Đề bài :RÕ CÁI LONG NHAN - CAO BỒI GIÀ

Mấy cha VC này đi trồng cây ngaỳ lễ trồng cây,thấy sao kệch cợm quá..nặng mùi trình diễn để bip dân chụp hình... Trồng cây kiểu gì mà cái cây to cỡ 10 năm tuổi,lại cao nữa,cây lớn chỗ này đem bứng lên trồng nơi khác, có sống nổi nhờ mấy sô nước cũa các quan VC..?? hay các quan VC cứ nghĩ cây cũng như người muốn cho định cư chỗ nào là đuôi dân chở tới chỗ đó là xong...còn sống nối hay không là chuyên của nan nhân..Những khu kinh tế mới là điển hình cho chuyện trồng cây vậy. Làm chuyện ruồi bu, hàng năm đều tỗ chức ngày trồng cây, mà ngộ cái năm nay quan này trông cây, cỡ cây ̃10 năm tuổi,thì sang năm quan khác sẽ phải trông cây to hơn,lớn hơn nữa, vậy mớ tỏ rõ cái oai cũa ngài..>?? Không biết các quan VC có hiêu rõ ý nghiã của tết trồng cây không...?? mà năm nào cũng trồng cây mới mà Rừng thì cứ troc dài dài...??Tại sao vậy..?

Xem Thêm

Đề bài :TÂM THƯ CỦA CHỒNG CÓ VỢ VỪA ĐẬU BẰNG LÁI XE

Tam su cua toi cung giong voi tac gia bai nay.Khi toi di lam ve,vua vao den nha vo toi da hoan hi,venh mat:' em thi dau bang lai roi " toi hoi lai:" thang nao no dien no cho em bang lai vay ?" Nhung that may man,vo toi chua co han hanh moi ai len cop xe bao gio.Tuong gi,nang co bang roi nhung moi khi di chung voi toi,toi van lai la anh tai xe lai xe khong cong.Chua kip thang thi nang da thang dum bang...mom.chua kip sang line thi nang da sang dum cung bang mom...Toi lai xe,nhung vo toi lai lai toi.

Xem Thêm

Đề bài :Rác ngập đường phố TP.HCM sau đêm Noel:

Bò đỏ, bò đen, DLV, bưng bô xem hình rồi biện hộ bằng cách nào đây...??/ Mấy người luôn nói sống̉ tại VN sướng lắm...Muốn gì cũng có...?? VN bây giờ văn minh tiến bộ như tây phương...?? Đường phố sạch sẽ, trật tự...?? không khí trong lành...vv...vv... Nhìn hiện thực, sao lại trái chiều vậy các ngài..?? hay bọn phản động nó photoshop đ̉ể bôi xâu VN ta..?? như vậy là không yêu nứớc rồi....??????

Xem Thêm

Đề bài :Rác ngập đường phố TP.HCM sau đêm Noel:

Có như thế mới gọi là Vịt Nem. Thì đua vứt rác bừa bãi mới đúng là dân Vịt Xã Nghĩa .

Xem Thêm

Đề bài :Thần làng thời Đồ Đểu - Nguyễn Bá Chổi.

Lang -xa nao ma co nhung ong than - tho dia nay thi y nhu rang lang-xa do toan la AM BINH .

Xem Thêm

Đề bài :Quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Tony Phạm, người từng là một di dân tị nạn gốc Việt, sẽ từ chức vào cuối năm nay

Vi sao em lai phai tu chuc ?Neu vi ly do em bi ap luc cua chuc vu va cong viec phai lam.Em da sai roi ! Em hay nho,khi chung ta duoc nhap canh vao My,chung ta da di vao bang cua chinh dang,thanh loc va bao lanh.Chuc vu cua em la lam theo luat phap,xet xu va chap thuan hay tu choi nguoi nop don xin vao nuoc My ,nuoc cua em va cua moi nguoi nhap cu chinh thuc theo luat dinh.Em lam nhiem vu va trach nhiem da duoc luat phap bao ve va ban hanh chinh thuc theo hien phap.Em so gi ?

Xem Thêm

TIN MỚI

BUỔI SỚM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giọng ai thầm thủ thỉ Trong gió thoảng hiên nhà

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 ( Click vào hình để xem full size

Giăng bẫy dụ dỗ, quay clip ‘nóng’ tống tiền các ông 'già nhưng giàu'

Xem Thêm

Ngẫm Đời - Cao Bồi Già

Hay lòng ham hố vẽ ra thôi ??

Xem Thêm

BUỔI CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thả dài ra phía trước Cánh thơ vụt bay lên

Xem Thêm

"Tây" mưu sinh trên đường phố Sài Gòn mùa dịch COVID-19 - Lão Phan

Thời gian qua, nhiều người nước ngoài đến du lịch, làm việc tại Việt Nam đã bị kẹt lại không thể trở về nước khi dịch COVID-19 xảy ra. Khi số tiền mang theo đã hết,

Xem Thêm

Tâm sự tháng tư - Hà Thượng Thủ

Dân chủ tự do sớm phục hồi !

Xem Thêm

NỤ CƯỜI AN LẠC. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cả không gian bướm đẹp, hoa tươi Nắng rực rỡ in vàng dấu chân thiện mỹ

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 14 Tháng 4 Năm 2021: Bị từ chối tình cảm, gã cầm thú cưỡng hiếp rồi giết con gái 9 tuổi ..

Bị từ chối tình cảm, gã cầm thú cưỡng hiếp rồi giết con gái 9 tuổi ...

Xem Thêm

QUAN VI THẦN…- CAO BỒI GIÀ

Tuổi thơ ông phải : Cháu thằng …Bần?

Xem Thêm