Sức khỏe và đời sống

Tìm Hiểu Sự Thật Của Chocolat

Mùa Lễ Phục Sinh cũng là mùa chocolat tại các quốc gia Tây phương, giàu có và dư thừa, một thị trường ngoài sức tưởng tượng.

 
Mùa L Phc Sinh cũng là mùa chocolat ti các quc gia Tây phương, giàu có và dư tha, mt th trường ngoài sc tưởng tượng.
Thương v hng năm ca k ngh chocolat được ước đoán lên c trăm t dollars,  80% chocolat được tiêu th ti các quc gia Tây phương. 6 công ty đu s (như Nestlé, Mars và Cadbury) nm hết 80% vic biến chế và phân phi.
 

Ch ly riêng thương v v chocolat năm 2009 ti hai quc gia mà thôi:    

- Công ty Mars Chocolat France 600 tri
u euros       

- Hoa kỳ, 17 t
dollars       

Có ai biết được mt trái ca k ngh chocolat ra sao không?

          Mt trái ca k ngh chocolat: t nn buôn tr em 11-12 tui.    


          Mu
n có được mt thi chocolat ngon ngt 5 $ mà chúng ta đang cm trong tay thì biết bao là m hôi, nước mt và thm chí có th là c sinh mng ca tr em Phi châu phi đ ra. Các em có th b bt cóc hoc b cha mquá nghèo khó, nên c tình đem bán cho người khác đ đi làm vic kh sai trong các vườn cacoa. Nn bóc lt sc lao đông và nn buôn tr em nh tui, trai và gái là mt hin thc ti các quc gia sn xut cacao ti Phi châu ngày nay.        

N
i thng kh ca nông dân Châu Phi


          Tr
ước hết h bt buc phi s dng tt c nhân lc gia đình trong vic sn xut ht cacao. Con cái không được đi hc, phi nhà đ làm vic. Ngoài ra, rt nhiu tr em 11-12 tui ti các vùng lân cn như Mali b bt cóc và gi đi làm vic trong các đn đin cacao Ivory coast, mt quc gia lân cn. Các mng lưới bt cóc tr con đã xut hin khp nơi ti vùng Tây Phi Châu. Mt s cha m vì quá nghèo kh nên đã nhn tâm đem bán con cho các t chc tìm người làm vic trong các đn đin cacao.
   Đó là thm kch cacao. 
    
Tác gi trong Village de Bromont-Québec (photo NTC 2012).
 
Mt sn phm siêu sao         

          Có l
nh khéo qung cáo cho nên t mt hai chc năm qua, chocolat được xem như mt sn phm ngt siêu sao, mt thc ăn ưa thích ca tt c nam ph lão u.   

          Không nh
ng nó va ngon va ngt mà li còn có tính năng b dưỡng, và phòng tr được nhiu th bnh tt na. Có qung cáo ca tng chocolat có tính tr dương, giúp my ông vt ln sut đêm không biết mt.      

Cây cacao đ
ược trng đâu?       

          Cây cacao (Theobroma cacao) là mt loi cây vùng Nam M, nhưng ngày nay chúng ta thy nó có mt hu như khp thế gii… 

          Riêng Ivory Coast, n
m v phía Tây Châu phi cũng sn xut trên 40% cacao trên thế gii. Kế đến là Ghana, Nigeria, Indonesia và Brazil. Đó là năm quc gia dn đu trong vic sn xut cacao.    

          Thu ho
ch ht cacao là mt công vic vô cùng cc nhc, nhưng lương hướng nông dân thì chng có bao nhiêu. Các thế lc kinh tế thế gii như Qu tin t FMI, World Bank cũng như chánh ph đa phương c tình dìm giá r mt khiến các nông dân sn xut ht cacao vô cùng khn đn. Trong 10-15 năm qua, giá c ht cacao rt ư là bp bênh và rt thp không đ đ các nông gia trang tri chi phí sn xut. Cái kt, là h không có cách nào đ tăng giá lên được hết.

          Cacao công b
ng (Cacao équitable) nghĩa là không bóc lt công nhân, giá c và lương hướng tương xng, sn xut bn vng (production durable) tôn trng môi sinh, đu toàn là nhng m t do k ngh chocolat đt ra mà thôi. 


 
   

Cacao hay Cocoa? H
ơi đâu mà thc mc!

Nguyên li
u mi hái, chưa biến chế: cacao         

Sau khi đã đ
ược biến chế: cocoa        

Chocolat, t
t cho sc khe?

          Chocolat đ
ược sn xut ra t cht cacao và có cha flavonoid. Đây là cht chng oxy hóa antioxidant nm trong ht cacao. Rt tt đ bo v sc khe tim mch. Flavonoid cũng được thy hin din trong rượu chát đ, trà xanh và các loi dâu berries.      

          V
n đ nói chocolat tt hay xu cho sc khe cũng còn phi tùy thuc vào nhiu yếu t khác na. Nếu quy trình biến chế càng kéo dài thì flavonoid càng b gim đi, và chocolat cũng mt đi giá tr ca nó đi vi sc khe.        

          B
i nhng l trên, nên chocolat đen cha nhiu flavonoid nên được xem là tt nht.   

          Nói chung cá
c kho cu khoa hc giá tr đu nhìn nhn chocolat đen rt tt cho bnh tim mch, giúp gim áp huyết và cholesterol xu LDL.       

          Chocolat cũng t
t cho sc khe tinh thn.(phsychological well beeing). Ăn chocolat thường xuyên s cm thy được vui sướng hơn (?). Người gõ nghĩ rng đây ch là qung cáo mà thôi.   

Th
ế nào là ăn quá nhiu ko chocolat?     

          Th
t ra các nhà khoa hc không th n đnh được mt s lượng ti ho cho sc khe. Tuy rng khoa hc đã đưa ra nhng kết qu rt khích l v chocolat nhưng cn nên nh nó là ngun calorie, cht béo và đường. Vy ch nên ăn “va phi” mà thôi.  

Chocolat đen hay chocolat s
a?         

          Thông th
ường chocolat đen cha t 56% đ ến 70% cacao. Chính nng đ cacao quyết đnh đ đng ca chocolat     

40gr s
n phm chocolat đen (loi có 70% cocoa dark chocolate) có cha

- calories 213   

- ch
t béo fat 16 gr   

- ch
t béo bão hòa saturated fat (xu) 11 gr       

- đ
ường 12 gr    

          Nhi
u nhà sn xut chocolat trong mùa Giáng sinh không s dng chocolat đen thun túy, nhưng thay vào đó bng nhng loi chocolat sa cha rt nhiu đường.      

          Chocolat đen ch
a ít calorie hơn hai loi chocolat sa và chocolat trng.   

Chocolat tr
ng là gì?   

         
Đây là dn xut (derivatives) ca chocolat. Chocolat trng rt giàu bơ cocoa (cocoa butter), đường và sa rn (solid milk). Chocolat trng có màu vàng lt, hay màu ngà ngà (ivory appearance).       

          Đ
tan (melting point) ca bơ cocoa (mt thành phn chính ca ht) rt cao đ có th gi cho chocolat được cng trong nhit đ bình thường và cng va đ đ tan trong ming.       

Cách ch
ế biến chocolat trng.    

          Chocolat tr
ng không có cha các phn c

 

VHP chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Tìm Hiểu Sự Thật Của Chocolat

Mùa Lễ Phục Sinh cũng là mùa chocolat tại các quốc gia Tây phương, giàu có và dư thừa, một thị trường ngoài sức tưởng tượng.

 
Mùa L Phc Sinh cũng là mùa chocolat ti các quc gia Tây phương, giàu có và dư tha, mt th trường ngoài sc tưởng tượng.
Thương v hng năm ca k ngh chocolat được ước đoán lên c trăm t dollars,  80% chocolat được tiêu th ti các quc gia Tây phương. 6 công ty đu s (như Nestlé, Mars và Cadbury) nm hết 80% vic biến chế và phân phi.
 

Ch ly riêng thương v v chocolat năm 2009 ti hai quc gia mà thôi:    

- Công ty Mars Chocolat France 600 tri
u euros       

- Hoa kỳ, 17 t
dollars       

Có ai biết được mt trái ca k ngh chocolat ra sao không?

          Mt trái ca k ngh chocolat: t nn buôn tr em 11-12 tui.    


          Mu
n có được mt thi chocolat ngon ngt 5 $ mà chúng ta đang cm trong tay thì biết bao là m hôi, nước mt và thm chí có th là c sinh mng ca tr em Phi châu phi đ ra. Các em có th b bt cóc hoc b cha mquá nghèo khó, nên c tình đem bán cho người khác đ đi làm vic kh sai trong các vườn cacoa. Nn bóc lt sc lao đông và nn buôn tr em nh tui, trai và gái là mt hin thc ti các quc gia sn xut cacao ti Phi châu ngày nay.        

N
i thng kh ca nông dân Châu Phi


          Tr
ước hết h bt buc phi s dng tt c nhân lc gia đình trong vic sn xut ht cacao. Con cái không được đi hc, phi nhà đ làm vic. Ngoài ra, rt nhiu tr em 11-12 tui ti các vùng lân cn như Mali b bt cóc và gi đi làm vic trong các đn đin cacao Ivory coast, mt quc gia lân cn. Các mng lưới bt cóc tr con đã xut hin khp nơi ti vùng Tây Phi Châu. Mt s cha m vì quá nghèo kh nên đã nhn tâm đem bán con cho các t chc tìm người làm vic trong các đn đin cacao.
   Đó là thm kch cacao. 
    
Tác gi trong Village de Bromont-Québec (photo NTC 2012).
 
Mt sn phm siêu sao         

          Có l
nh khéo qung cáo cho nên t mt hai chc năm qua, chocolat được xem như mt sn phm ngt siêu sao, mt thc ăn ưa thích ca tt c nam ph lão u.   

          Không nh
ng nó va ngon va ngt mà li còn có tính năng b dưỡng, và phòng tr được nhiu th bnh tt na. Có qung cáo ca tng chocolat có tính tr dương, giúp my ông vt ln sut đêm không biết mt.      

Cây cacao đ
ược trng đâu?       

          Cây cacao (Theobroma cacao) là mt loi cây vùng Nam M, nhưng ngày nay chúng ta thy nó có mt hu như khp thế gii… 

          Riêng Ivory Coast, n
m v phía Tây Châu phi cũng sn xut trên 40% cacao trên thế gii. Kế đến là Ghana, Nigeria, Indonesia và Brazil. Đó là năm quc gia dn đu trong vic sn xut cacao.    

          Thu ho
ch ht cacao là mt công vic vô cùng cc nhc, nhưng lương hướng nông dân thì chng có bao nhiêu. Các thế lc kinh tế thế gii như Qu tin t FMI, World Bank cũng như chánh ph đa phương c tình dìm giá r mt khiến các nông dân sn xut ht cacao vô cùng khn đn. Trong 10-15 năm qua, giá c ht cacao rt ư là bp bênh và rt thp không đ đ các nông gia trang tri chi phí sn xut. Cái kt, là h không có cách nào đ tăng giá lên được hết.

          Cacao công b
ng (Cacao équitable) nghĩa là không bóc lt công nhân, giá c và lương hướng tương xng, sn xut bn vng (production durable) tôn trng môi sinh, đu toàn là nhng m t do k ngh chocolat đt ra mà thôi. 


 
   

Cacao hay Cocoa? H
ơi đâu mà thc mc!

Nguyên li
u mi hái, chưa biến chế: cacao         

Sau khi đã đ
ược biến chế: cocoa        

Chocolat, t
t cho sc khe?

          Chocolat đ
ược sn xut ra t cht cacao và có cha flavonoid. Đây là cht chng oxy hóa antioxidant nm trong ht cacao. Rt tt đ bo v sc khe tim mch. Flavonoid cũng được thy hin din trong rượu chát đ, trà xanh và các loi dâu berries.      

          V
n đ nói chocolat tt hay xu cho sc khe cũng còn phi tùy thuc vào nhiu yếu t khác na. Nếu quy trình biến chế càng kéo dài thì flavonoid càng b gim đi, và chocolat cũng mt đi giá tr ca nó đi vi sc khe.        

          B
i nhng l trên, nên chocolat đen cha nhiu flavonoid nên được xem là tt nht.   

          Nói chung cá
c kho cu khoa hc giá tr đu nhìn nhn chocolat đen rt tt cho bnh tim mch, giúp gim áp huyết và cholesterol xu LDL.       

          Chocolat cũng t
t cho sc khe tinh thn.(phsychological well beeing). Ăn chocolat thường xuyên s cm thy được vui sướng hơn (?). Người gõ nghĩ rng đây ch là qung cáo mà thôi.   

Th
ế nào là ăn quá nhiu ko chocolat?     

          Th
t ra các nhà khoa hc không th n đnh được mt s lượng ti ho cho sc khe. Tuy rng khoa hc đã đưa ra nhng kết qu rt khích l v chocolat nhưng cn nên nh nó là ngun calorie, cht béo và đường. Vy ch nên ăn “va phi” mà thôi.  

Chocolat đen hay chocolat s
a?         

          Thông th
ường chocolat đen cha t 56% đ ến 70% cacao. Chính nng đ cacao quyết đnh đ đng ca chocolat     

40gr s
n phm chocolat đen (loi có 70% cocoa dark chocolate) có cha

- calories 213   

- ch
t béo fat 16 gr   

- ch
t béo bão hòa saturated fat (xu) 11 gr       

- đ
ường 12 gr    

          Nhi
u nhà sn xut chocolat trong mùa Giáng sinh không s dng chocolat đen thun túy, nhưng thay vào đó bng nhng loi chocolat sa cha rt nhiu đường.      

          Chocolat đen ch
a ít calorie hơn hai loi chocolat sa và chocolat trng.   

Chocolat tr
ng là gì?   

         
Đây là dn xut (derivatives) ca chocolat. Chocolat trng rt giàu bơ cocoa (cocoa butter), đường và sa rn (solid milk). Chocolat trng có màu vàng lt, hay màu ngà ngà (ivory appearance).       

          Đ
tan (melting point) ca bơ cocoa (mt thành phn chính ca ht) rt cao đ có th gi cho chocolat được cng trong nhit đ bình thường và cng va đ đ tan trong ming.       

Cách ch
ế biến chocolat trng.    

          Chocolat tr
ng không có cha các phn c

 

VHP chuyển

BẢN TIN MỚI NHẤT

Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian ?

Xem Thêm

Cựu tổng thống Jimmy Carter nhập viện sau khi ngã tại nhà Georgia

(HNPD) “Cựu tổng thống Jimmy Carter, 95 tuổi ngã tại nhà riêng ở thị trấn Plains, bang Georgia tối qua. Ông bị rạn xương chậu và được đưa vào Trung tâm y tế Phoebe Sumter để theo dõi, điều trị vết thương.

Xem Thêm

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

không dễ để phát hiện được việc sinh viên bán dâm, cũng như đếm được số lần vi phạm để có căn cứ xử lý.

Xem Thêm

ĐÔNG VIỄN XỨ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhiều lần nghe em thổ lộ Rằng em say đắm cuồng điên

Xem Thêm

Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân

YÊU CẦU NHÀ NƯỚC Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân về tội làm nhục thể Quốc Gia.

Xem Thêm

Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Còn nếu đưa cả nước thống nhất theo con đường tự do dân chủ thì tôi lại thấy là... không tưởng.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ai đã ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm? Tại sao? - Phan Đức Minh

Kinh Phật :'Muốn biết nhân Quá Khứ, nhìn quả Hiện Tai. NHÂN gieo Hiện Tại, chính là QUẢ trong Tương Lai".Ác nghiệp đã gieo, trốn đi đâu cho thoát?

Xem Thêm

Đề bài :ĐI ĂN PHỞ - DODUYNGOC

Kakaka, Đoạn kết hay và chí lý quá ... không tiền không có phở, không tiền gái VN kẹp cứng không có hở !!!

Xem Thêm

Đề bài :MỎ NEO HKMH NGA -Trọng Nghĩa

Nghèo đói là căn bản của 1 nước CS,thế nên tham nhũng là phương tiện duy nhất để cán bộ CS có ăn.Trong khi tại các nước tư bản,nạn tham nhũng sẽ giết chết chế độ,thì ngược lại nạn tham nhũng có vẻ như đang làm chế độ CS vững mạnh hơn.Các nhà nghiên cứu cần quan sát hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Tại Sao Trên Bản Đồ Lãnh Thổ, Biển Đảo Của Việt Nam Không Có Trường Sa? * Hồ Hải

Dù là bản đồ hay tượng đài, nếu trên đó có hình ảnh bản đồ Việt Nam từ Nam chí Bắc, nếu có biển Đông thì phải có 2 quần đảo chiến lược và chủ quyền thuộc Việt Nam là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Dân Việt Nam đã lên án công hàm Phạm văn Đồng ngày 14.9.1958. Chúng ta đã khiếu nại công ty Internet Google vẻ bản đồ Việt Nam với biển Đông mà thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó công ty Google đã điều chỉnh. Bây giờ giới HQVNCH / UBXDĐTNTSHS ngang nhiên phế bỏ quần đảo Trường Sa trên tượng đài có bản đồ VN, có cờ vàng,và chỉ có quần đảo Hoàng Sa. Đó là một khiếm khuyết không thể chấp nhận được, sẽ là một lỗi lầm rất lớn chỉ có lợi cho TC trong việc tranh chấp chủ quyền biển Đông gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa về lâu về dài. Ngoài ra đó cũng là kẻ hở mà CSVN sẽ đánh phá chúng ta là giới HQVNCH chẳng thương tiếc gì quần đảo Trường Sa. Hậu duệ con em VN sẽ chỉ trích cha ông là suy nghĩ quá thiển cận rằng quốc gia ven biển Việt Nam có chủ quyền biển Đông, có quần đảo Hoàng Sa mà không có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa như tượng đài đã được xây dựng tại Nam California, Hoa Kỳ.

Xem Thêm

Đề bài :Tại Sao Trên Bản Đồ Lãnh Thổ, Biển Đảo Của Việt Nam Không Có Trường Sa? * Hồ Hải

Ninh Bình:  Chúng tôi là đàn bà mà thấy các ông trong UBXDĐTN/TSHS có lối hành sử độc đoán bất chấp dư luận của đồng đội và đồng hương, miễn cưỡng bỏ mấy chấm nhỏ mà vẫn khăng khăng không đặt tên cho đảo Trường Sa cho mấy hòn đá vô chủ đó.  Các ông sẽ chịu trách nhiệm trước trước lịch sử vì đã không làm tròn nhiệm vụ do đồng bào giao phó là đã đánh mất đảo Trường Sa trên bản đồ toàn vẹn lãnh thổ từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mâu.

Xem Thêm

Đề bài :Tại Sao Trên Bản Đồ Lãnh Thổ, Biển Đảo Của Việt Nam Không Có Trường Sa? * Hồ Hải

Thêm tên đảo Trường Sa vào, có mất mát gì đâu mấy ông ông thần nước mặn, để cả cộng đồng người ta lên án mới đẹp mặt làm sao!

Xem Thêm

Đề bài : Mặt thật của 'sao' khi trút bỏ son phấn

Cam on chua,Moi lan ngam nhin ba vo gia,khi co nang dang gay go say sua, anh luon nho toi nhung thang ngay em ngay em tre trung,min mang tuoi tre cua tuoi hoa nien.Da em nhan heo,nhan sac phai tan vi anh va cac con cua chung minh,va cho du mai nay co ra sao,em co day xe lan cho anh hay anh co day xe lan cho em,thi van nhu ngay xua em mac co khi di ben canh anh va van co nam chat cai yen xe chu khong dam om eo ech cua anh va luc nao cung the,em van tre trung nhu ngay anh dan em vao thanh duong...

Xem Thêm

Đề bài :Hãy coi chừng món tiết canh ngâm formol từ Tầu nhập về Việt Nam !

Ai dám bảo đảm đây là máu heo,chó hay vịt ??? Với 1 XH giết người dẽ dàng và bán hợp pháp như XH Tàu hiện nay thì bạn có còn dám ăn những thực phẩm của họ ???

Xem Thêm

Đề bài :Nhân vụ HNPD-COM bị đánh sập: Tao chửi lần chót trước khi tự đóng cưả - Đồ Ngu

Bac Do Ngu oi ! em cung chi moi hoc toi i - to,chi moi biet doc ,biet viet.Nay vao HNPD mac suc ma chui thang giac ho,chui bon ban nuoc...gio nay,bac lai doi dong cua cai com & net,bay gio biet cho nao de em Duoc chui bon mat day ? Thoi thi neu bac met moi,bac lua chon dua chau nao do no giong bac,roi ban giao cai no dat nuoc cho no,de no dieu hanh thay bac,ma bon em con co chut dat phat tiet cai cho de cua bon cho de bac a !

Xem Thêm

TIN MỚI

Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian ?

Xem Thêm

Cựu tổng thống Jimmy Carter nhập viện sau khi ngã tại nhà Georgia

(HNPD) “Cựu tổng thống Jimmy Carter, 95 tuổi ngã tại nhà riêng ở thị trấn Plains, bang Georgia tối qua. Ông bị rạn xương chậu và được đưa vào Trung tâm y tế Phoebe Sumter để theo dõi, điều trị vết thương.

Xem Thêm

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

không dễ để phát hiện được việc sinh viên bán dâm, cũng như đếm được số lần vi phạm để có căn cứ xử lý.

Xem Thêm

ĐÔNG VIỄN XỨ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhiều lần nghe em thổ lộ Rằng em say đắm cuồng điên

Xem Thêm

Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân

YÊU CẦU NHÀ NƯỚC Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân về tội làm nhục thể Quốc Gia.

Xem Thêm

Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Còn nếu đưa cả nước thống nhất theo con đường tự do dân chủ thì tôi lại thấy là... không tưởng.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 12/11/2019

Disney +, một dịch vụ phát video trực tuyến ra mắt hôm nay tại Mỹ, Canada và Hà Lan, không hề tầm thường.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Ba 12/11/2019

Tòa Việt Nam tuyên 31 năm tù cho ba người bị cáo buộc tội khủng bố (RFA)

Xem Thêm

Trăn trở về lời nhắn qua điện thoại của Phạm Thị Trà My - Nguyễn Bá Chổi

Cu Tèo “trăn trở” vì lâu nay đọc trên mạng thấy tất cả

Xem Thêm

LÃO QUÁI THAY ĐOI HAY PHÁ BĨNH ?

Khi vừa có kết quả bầu cử tổng thống, lão quái đã ngoáy vào đảng Cộng hòa của lão,

Xem Thêm