Sức khỏe và đời sống

Tìm Hiểu Sự Thật Của Chocolat

Mùa Lễ Phục Sinh cũng là mùa chocolat tại các quốc gia Tây phương, giàu có và dư thừa, một thị trường ngoài sức tưởng tượng.

 
Mùa L Phc Sinh cũng là mùa chocolat ti các quc gia Tây phương, giàu có và dư tha, mt th trường ngoài sc tưởng tượng.
Thương v hng năm ca k ngh chocolat được ước đoán lên c trăm t dollars,  80% chocolat được tiêu th ti các quc gia Tây phương. 6 công ty đu s (như Nestlé, Mars và Cadbury) nm hết 80% vic biến chế và phân phi.
 

Ch ly riêng thương v v chocolat năm 2009 ti hai quc gia mà thôi:    

- Công ty Mars Chocolat France 600 tri
u euros       

- Hoa kỳ, 17 t
dollars       

Có ai biết được mt trái ca k ngh chocolat ra sao không?

          Mt trái ca k ngh chocolat: t nn buôn tr em 11-12 tui.    


          Mu
n có được mt thi chocolat ngon ngt 5 $ mà chúng ta đang cm trong tay thì biết bao là m hôi, nước mt và thm chí có th là c sinh mng ca tr em Phi châu phi đ ra. Các em có th b bt cóc hoc b cha mquá nghèo khó, nên c tình đem bán cho người khác đ đi làm vic kh sai trong các vườn cacoa. Nn bóc lt sc lao đông và nn buôn tr em nh tui, trai và gái là mt hin thc ti các quc gia sn xut cacao ti Phi châu ngày nay.        

N
i thng kh ca nông dân Châu Phi


          Tr
ước hết h bt buc phi s dng tt c nhân lc gia đình trong vic sn xut ht cacao. Con cái không được đi hc, phi nhà đ làm vic. Ngoài ra, rt nhiu tr em 11-12 tui ti các vùng lân cn như Mali b bt cóc và gi đi làm vic trong các đn đin cacao Ivory coast, mt quc gia lân cn. Các mng lưới bt cóc tr con đã xut hin khp nơi ti vùng Tây Phi Châu. Mt s cha m vì quá nghèo kh nên đã nhn tâm đem bán con cho các t chc tìm người làm vic trong các đn đin cacao.
   Đó là thm kch cacao. 
    
Tác gi trong Village de Bromont-Québec (photo NTC 2012).
 
Mt sn phm siêu sao         

          Có l
nh khéo qung cáo cho nên t mt hai chc năm qua, chocolat được xem như mt sn phm ngt siêu sao, mt thc ăn ưa thích ca tt c nam ph lão u.   

          Không nh
ng nó va ngon va ngt mà li còn có tính năng b dưỡng, và phòng tr được nhiu th bnh tt na. Có qung cáo ca tng chocolat có tính tr dương, giúp my ông vt ln sut đêm không biết mt.      

Cây cacao đ
ược trng đâu?       

          Cây cacao (Theobroma cacao) là mt loi cây vùng Nam M, nhưng ngày nay chúng ta thy nó có mt hu như khp thế gii… 

          Riêng Ivory Coast, n
m v phía Tây Châu phi cũng sn xut trên 40% cacao trên thế gii. Kế đến là Ghana, Nigeria, Indonesia và Brazil. Đó là năm quc gia dn đu trong vic sn xut cacao.    

          Thu ho
ch ht cacao là mt công vic vô cùng cc nhc, nhưng lương hướng nông dân thì chng có bao nhiêu. Các thế lc kinh tế thế gii như Qu tin t FMI, World Bank cũng như chánh ph đa phương c tình dìm giá r mt khiến các nông dân sn xut ht cacao vô cùng khn đn. Trong 10-15 năm qua, giá c ht cacao rt ư là bp bênh và rt thp không đ đ các nông gia trang tri chi phí sn xut. Cái kt, là h không có cách nào đ tăng giá lên được hết.

          Cacao công b
ng (Cacao équitable) nghĩa là không bóc lt công nhân, giá c và lương hướng tương xng, sn xut bn vng (production durable) tôn trng môi sinh, đu toàn là nhng m t do k ngh chocolat đt ra mà thôi. 


 
   

Cacao hay Cocoa? H
ơi đâu mà thc mc!

Nguyên li
u mi hái, chưa biến chế: cacao         

Sau khi đã đ
ược biến chế: cocoa        

Chocolat, t
t cho sc khe?

          Chocolat đ
ược sn xut ra t cht cacao và có cha flavonoid. Đây là cht chng oxy hóa antioxidant nm trong ht cacao. Rt tt đ bo v sc khe tim mch. Flavonoid cũng được thy hin din trong rượu chát đ, trà xanh và các loi dâu berries.      

          V
n đ nói chocolat tt hay xu cho sc khe cũng còn phi tùy thuc vào nhiu yếu t khác na. Nếu quy trình biến chế càng kéo dài thì flavonoid càng b gim đi, và chocolat cũng mt đi giá tr ca nó đi vi sc khe.        

          B
i nhng l trên, nên chocolat đen cha nhiu flavonoid nên được xem là tt nht.   

          Nói chung cá
c kho cu khoa hc giá tr đu nhìn nhn chocolat đen rt tt cho bnh tim mch, giúp gim áp huyết và cholesterol xu LDL.       

          Chocolat cũng t
t cho sc khe tinh thn.(phsychological well beeing). Ăn chocolat thường xuyên s cm thy được vui sướng hơn (?). Người gõ nghĩ rng đây ch là qung cáo mà thôi.   

Th
ế nào là ăn quá nhiu ko chocolat?     

          Th
t ra các nhà khoa hc không th n đnh được mt s lượng ti ho cho sc khe. Tuy rng khoa hc đã đưa ra nhng kết qu rt khích l v chocolat nhưng cn nên nh nó là ngun calorie, cht béo và đường. Vy ch nên ăn “va phi” mà thôi.  

Chocolat đen hay chocolat s
a?         

          Thông th
ường chocolat đen cha t 56% đ ến 70% cacao. Chính nng đ cacao quyết đnh đ đng ca chocolat     

40gr s
n phm chocolat đen (loi có 70% cocoa dark chocolate) có cha

- calories 213   

- ch
t béo fat 16 gr   

- ch
t béo bão hòa saturated fat (xu) 11 gr       

- đ
ường 12 gr    

          Nhi
u nhà sn xut chocolat trong mùa Giáng sinh không s dng chocolat đen thun túy, nhưng thay vào đó bng nhng loi chocolat sa cha rt nhiu đường.      

          Chocolat đen ch
a ít calorie hơn hai loi chocolat sa và chocolat trng.   

Chocolat tr
ng là gì?   

         
Đây là dn xut (derivatives) ca chocolat. Chocolat trng rt giàu bơ cocoa (cocoa butter), đường và sa rn (solid milk). Chocolat trng có màu vàng lt, hay màu ngà ngà (ivory appearance).       

          Đ
tan (melting point) ca bơ cocoa (mt thành phn chính ca ht) rt cao đ có th gi cho chocolat được cng trong nhit đ bình thường và cng va đ đ tan trong ming.       

Cách ch
ế biến chocolat trng.    

          Chocolat tr
ng không có cha các phn c

 

VHP chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Tìm Hiểu Sự Thật Của Chocolat

Mùa Lễ Phục Sinh cũng là mùa chocolat tại các quốc gia Tây phương, giàu có và dư thừa, một thị trường ngoài sức tưởng tượng.

 
Mùa L Phc Sinh cũng là mùa chocolat ti các quc gia Tây phương, giàu có và dư tha, mt th trường ngoài sc tưởng tượng.
Thương v hng năm ca k ngh chocolat được ước đoán lên c trăm t dollars,  80% chocolat được tiêu th ti các quc gia Tây phương. 6 công ty đu s (như Nestlé, Mars và Cadbury) nm hết 80% vic biến chế và phân phi.
 

Ch ly riêng thương v v chocolat năm 2009 ti hai quc gia mà thôi:    

- Công ty Mars Chocolat France 600 tri
u euros       

- Hoa kỳ, 17 t
dollars       

Có ai biết được mt trái ca k ngh chocolat ra sao không?

          Mt trái ca k ngh chocolat: t nn buôn tr em 11-12 tui.    


          Mu
n có được mt thi chocolat ngon ngt 5 $ mà chúng ta đang cm trong tay thì biết bao là m hôi, nước mt và thm chí có th là c sinh mng ca tr em Phi châu phi đ ra. Các em có th b bt cóc hoc b cha mquá nghèo khó, nên c tình đem bán cho người khác đ đi làm vic kh sai trong các vườn cacoa. Nn bóc lt sc lao đông và nn buôn tr em nh tui, trai và gái là mt hin thc ti các quc gia sn xut cacao ti Phi châu ngày nay.        

N
i thng kh ca nông dân Châu Phi


          Tr
ước hết h bt buc phi s dng tt c nhân lc gia đình trong vic sn xut ht cacao. Con cái không được đi hc, phi nhà đ làm vic. Ngoài ra, rt nhiu tr em 11-12 tui ti các vùng lân cn như Mali b bt cóc và gi đi làm vic trong các đn đin cacao Ivory coast, mt quc gia lân cn. Các mng lưới bt cóc tr con đã xut hin khp nơi ti vùng Tây Phi Châu. Mt s cha m vì quá nghèo kh nên đã nhn tâm đem bán con cho các t chc tìm người làm vic trong các đn đin cacao.
   Đó là thm kch cacao. 
    
Tác gi trong Village de Bromont-Québec (photo NTC 2012).
 
Mt sn phm siêu sao         

          Có l
nh khéo qung cáo cho nên t mt hai chc năm qua, chocolat được xem như mt sn phm ngt siêu sao, mt thc ăn ưa thích ca tt c nam ph lão u.   

          Không nh
ng nó va ngon va ngt mà li còn có tính năng b dưỡng, và phòng tr được nhiu th bnh tt na. Có qung cáo ca tng chocolat có tính tr dương, giúp my ông vt ln sut đêm không biết mt.      

Cây cacao đ
ược trng đâu?       

          Cây cacao (Theobroma cacao) là mt loi cây vùng Nam M, nhưng ngày nay chúng ta thy nó có mt hu như khp thế gii… 

          Riêng Ivory Coast, n
m v phía Tây Châu phi cũng sn xut trên 40% cacao trên thế gii. Kế đến là Ghana, Nigeria, Indonesia và Brazil. Đó là năm quc gia dn đu trong vic sn xut cacao.    

          Thu ho
ch ht cacao là mt công vic vô cùng cc nhc, nhưng lương hướng nông dân thì chng có bao nhiêu. Các thế lc kinh tế thế gii như Qu tin t FMI, World Bank cũng như chánh ph đa phương c tình dìm giá r mt khiến các nông dân sn xut ht cacao vô cùng khn đn. Trong 10-15 năm qua, giá c ht cacao rt ư là bp bênh và rt thp không đ đ các nông gia trang tri chi phí sn xut. Cái kt, là h không có cách nào đ tăng giá lên được hết.

          Cacao công b
ng (Cacao équitable) nghĩa là không bóc lt công nhân, giá c và lương hướng tương xng, sn xut bn vng (production durable) tôn trng môi sinh, đu toàn là nhng m t do k ngh chocolat đt ra mà thôi. 


 
   

Cacao hay Cocoa? H
ơi đâu mà thc mc!

Nguyên li
u mi hái, chưa biến chế: cacao         

Sau khi đã đ
ược biến chế: cocoa        

Chocolat, t
t cho sc khe?

          Chocolat đ
ược sn xut ra t cht cacao và có cha flavonoid. Đây là cht chng oxy hóa antioxidant nm trong ht cacao. Rt tt đ bo v sc khe tim mch. Flavonoid cũng được thy hin din trong rượu chát đ, trà xanh và các loi dâu berries.      

          V
n đ nói chocolat tt hay xu cho sc khe cũng còn phi tùy thuc vào nhiu yếu t khác na. Nếu quy trình biến chế càng kéo dài thì flavonoid càng b gim đi, và chocolat cũng mt đi giá tr ca nó đi vi sc khe.        

          B
i nhng l trên, nên chocolat đen cha nhiu flavonoid nên được xem là tt nht.   

          Nói chung cá
c kho cu khoa hc giá tr đu nhìn nhn chocolat đen rt tt cho bnh tim mch, giúp gim áp huyết và cholesterol xu LDL.       

          Chocolat cũng t
t cho sc khe tinh thn.(phsychological well beeing). Ăn chocolat thường xuyên s cm thy được vui sướng hơn (?). Người gõ nghĩ rng đây ch là qung cáo mà thôi.   

Th
ế nào là ăn quá nhiu ko chocolat?     

          Th
t ra các nhà khoa hc không th n đnh được mt s lượng ti ho cho sc khe. Tuy rng khoa hc đã đưa ra nhng kết qu rt khích l v chocolat nhưng cn nên nh nó là ngun calorie, cht béo và đường. Vy ch nên ăn “va phi” mà thôi.  

Chocolat đen hay chocolat s
a?         

          Thông th
ường chocolat đen cha t 56% đ ến 70% cacao. Chính nng đ cacao quyết đnh đ đng ca chocolat     

40gr s
n phm chocolat đen (loi có 70% cocoa dark chocolate) có cha

- calories 213   

- ch
t béo fat 16 gr   

- ch
t béo bão hòa saturated fat (xu) 11 gr       

- đ
ường 12 gr    

          Nhi
u nhà sn xut chocolat trong mùa Giáng sinh không s dng chocolat đen thun túy, nhưng thay vào đó bng nhng loi chocolat sa cha rt nhiu đường.      

          Chocolat đen ch
a ít calorie hơn hai loi chocolat sa và chocolat trng.   

Chocolat tr
ng là gì?   

         
Đây là dn xut (derivatives) ca chocolat. Chocolat trng rt giàu bơ cocoa (cocoa butter), đường và sa rn (solid milk). Chocolat trng có màu vàng lt, hay màu ngà ngà (ivory appearance).       

          Đ
tan (melting point) ca bơ cocoa (mt thành phn chính ca ht) rt cao đ có th gi cho chocolat được cng trong nhit đ bình thường và cng va đ đ tan trong ming.       

Cách ch
ế biến chocolat trng.    

          Chocolat tr
ng không có cha các phn c

 

VHP chuyển

BẢN TIN MỚI NHẤT

NN Trần Xuân Tin – Buồn Vui Đời Quân Ngũ

Nhân dịp nghe lại bản nhạc : Người Nhái Hành Khúc có câu : Liên Đoàn Người Nhái như những bày ma trơi, tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép . Khi tấn công như sóng thần dâng bờ .

Xem Thêm

Lại múa rối nước - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cuối cùng ngày 16/07/2019, cái gọi là nhà nước xã nghĩa qua con mõ (lê thị thu hằng), cũng đã loa loa

Xem Thêm

VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì em lỡ si cuồng trăng bạc Khiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoà

Xem Thêm

Những hình ảnh chứng minh người Nhật luôn đi trước thế giới

Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là quốc gia độc đáo nhất thế giới. Những phát minh của người Nhật Bản cho các vấn đề hàng ngày đã chứng minh điều đó.

Xem Thêm

Nhục quốc tế thể: Dịch Tây ba lô ăn xin ở châu Á:

“Hãy cho tôi tiền đi vòng quanh thế giới”

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Hồ sơ quý hiếm An táng hai Ông Ngô-Đình-Diệm và Ngô-Đình-Nhu,

Den bay gio su that da ro la phe dao chanh cung tan ac. Neu dan chung va hoc sinh Saigon am muu cuop xac de dot tra thu thi ho con tan ac hon la phe cong san vi CS khi thay the che do chi bo phe nghia trang Bien Hoa nhung khong dem xac tu si VNCH ra dot. Dao chanh chi thay the che do cu voi nguoi xau. Loi tai nguoi My.

Xem Thêm

Đề bài : Tự Do Nhân Quyền Là Đây!

Ong Cha Oanh nay moi la nguoi nghia khi. Cach day khoang 20 nam, may ong trong cong dong VN Minnesota moi ong cha quoc doanh den choi, ong doi ha la co VNCH moi den. Vay ma ong chu tich cong dong VN Minnesota chiu ha la co vang truoc tru so de tiep don ong cha quoc doanh nay. Vu nay no lon vi cong dong VN Minn phan doi viec ha la co. Roi hai ben kien tung ra toa ve toi phi bang.

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân Đại tá Hồ Tấn Quyền với Lực Lượng Hải Thuyền - Nguyễn Văn Ơn

Cac tuong lanh VNCH nam 1963 ra lenh giet cac si quan VNCH nhu Ho Tan Quyen, Le Quang Tung, thi ho khong khac gi nhung du kich CS thieu hoc bat giet cac vien chuc VNCH. Nguoi My va cac tuong dao chanh nam 1963 roi cat vien tro nam 1974. Sau do cai lenh tiet kiem dan duoc dua 1 trieu quan VNCH vao the cung luc kiet. Neu biet duoc nguoi My se giet VNCH thi ta khong nen theo nguoi My.

Xem Thêm

Đề bài :LỖI KỸ THUẬT TRONG HAI BẢN NHẠC CỦA ĐỨC HUY - PHẠM ĐỨC NHÌ

Bạn hãy xem thêm vài ba bản nhạc nữa thôi,bạn sẽ thấy "Chẳng có gì để nói".Hahaaa...

Xem Thêm

Đề bài :Hàng trăm nghìn người nhảy sóng ở bãi biển nước đục ngầu

Cách nay 15 năm,cảnh này được đưa lên internet và nói là bên Tàu...Hihiii...15 năm sau,xuất hiện bên VN...Kết luận,Tàu nhập cảnh tắm biển của nó vào VN hay người Tàu sang VN sinh sống nhiều như bên...Tàu?

Xem Thêm

Đề bài :Tiền dollar giả của CSVN đang tiêu thụ ở Hoa Kỳ.

Bay gio moi dang tai,ke ra thi hoi tre.Bac Han la nuoc so huu va in tien Dollars gia noi tieng tren the gioi.Gio day,co them ten Tau day mau an phan pha hoai kinh te My va au chau,co gang pha hoai tien da duoc luan luu va bao chung tren toan the gioi,de lam le dua dong tien cua minh thay the.Rieng ca nhan toi,Nhung nguoi than quen va ke ca trong gia dinh moi khi mang tien hay doi tien cua minh tu My mang ve,toi deu cam ki nhan lai tien ho doi cho du chi la to 05 dollars,va nhung tien tu VN mang sang,cho em xin,goi vao nha bank va ky check tra lai cho toi.Cai xay,nay cai ung.cho dai choi voi Phuong trom cap,gian ta-luu manh ma rui ro dinh trau thi rat phien ha voi hinh luat ben MY.CAN TAC VO UU !Nhung nguoi CS deu da duoc song trong moi truong va dao tao moi doi tra va xao quyet.Noi doi cu hon la con VET,Sorry neu co tu ai,nhung do la su that,nhin dau xa,cac vi chuc sac cua VNDCCH khi ra truong quoc te,no noi doi khong biet nguong mieng va cu tuong rang moi nguoi deu ngu ngoai tru no,thi huong chi moi truong giao duc ???

Xem Thêm

Đề bài :"Vì sao khi ngồi sau xe, phụ nữ Sài Gòn xưa chỉ ngồi một bên?" on YouTube

Một trong những hình ảnh Đep của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Xem Thêm

Đề bài :"Vì sao khi ngồi sau xe, phụ nữ Sài Gòn xưa chỉ ngồi một bên?" on YouTube

…"cu xem nhung nguoi lao dong (nhu may ba quet duong,may ong xe ba gac…) ma ho an noi van to ra co giao duc….CHU KHONG MAT DAY NHU BAY GIO. Troi oi! phan sao ma dung vay ? ngay ay VNCH bi xam lang,the su dao dien,lon tung pheo,thang thien heo-thang du dang cap rang-thang lao cong...chu I,chu to con chua biet doc biet viet, nhay len cam dau ca nuoc. OI ! nhung thang pha hoai-nhung dua vo nguc HA NOI NGAN NAM VAN VAT dau mat ca roi ???....NGOI RU GAI HANG,DAI LAN TAN... Tr-v-Huong.

Xem Thêm

Đề bài :Nịnh- Hà Thượng Thủ

Mon men Phúc đến gặp Trump....... Trum ngồi vênh mặt là ngầm miệt khinh..... Vẹm ngu lấy nhục làm vinh..... Truyền thông Vẹm " nổ " rung rinh xó nhà.....

Xem Thêm

Đề bài :Nịnh- Hà Thượng Thủ

Mon men Phúc đến gặp Trump....... Trum ngồi vênh mặt là ngầm miệt khinh..... Vẹm ngu lấy nhục làm vinh..... Truyền thông Vẹm " nổ " rung rinh xó nhà.....

Xem Thêm

TIN MỚI

NN Trần Xuân Tin – Buồn Vui Đời Quân Ngũ

Nhân dịp nghe lại bản nhạc : Người Nhái Hành Khúc có câu : Liên Đoàn Người Nhái như những bày ma trơi, tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép . Khi tấn công như sóng thần dâng bờ .

Xem Thêm

Lại múa rối nước - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cuối cùng ngày 16/07/2019, cái gọi là nhà nước xã nghĩa qua con mõ (lê thị thu hằng), cũng đã loa loa

Xem Thêm

VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì em lỡ si cuồng trăng bạc Khiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoà

Xem Thêm

Những hình ảnh chứng minh người Nhật luôn đi trước thế giới

Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là quốc gia độc đáo nhất thế giới. Những phát minh của người Nhật Bản cho các vấn đề hàng ngày đã chứng minh điều đó.

Xem Thêm

Nhục quốc tế thể: Dịch Tây ba lô ăn xin ở châu Á:

“Hãy cho tôi tiền đi vòng quanh thế giới”

Xem Thêm

MỘT NGÀY VỚI MÙA XUÂN HÀ NỘI kim thanh

Hà Nội mà tôi chưa bao giờ được thấy, nhưng biết qua thơ văn nhờ hồi đi lính bắt đầu đọc những tiểu thuyết tiền chiến và những tạp chí của mấy ông nhà văn, nhà thơ Bắc kỳ di cư

Xem Thêm

Kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng

Ngày 20 Tháng Bảy, 1969, phi thuyền Apollo 11 đã đưa ba phi hành gia tới quỹ đạo mặt trăng.

Xem Thêm

CÂU CHUYỆN TÌNH TRONG QUÂN NGŨ -Trần Văn

Xuyên qua Rừng U Minh Thượng của Rạch Giá đi đường thủy xuống Rừng U Minh Hạ của Cà Mau, thường sử dụng con sông mang tên Trèm Trẹm

Xem Thêm

NGƯỜI TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN XẤU XÍ - Cánh Cò

Bá Dương – nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia được tờ The New York Times mệnh danh là “Voltaire của Trung Quốc” bởi tác phẩm “Người Trung Quốc Xấu Xí” ...

Xem Thêm