Xe cán chó

“Bảo tôi ký giấy bán thì tôi ký thôi”

Bán cả một cảng biển mà Bí thư Bình Định không biết: “Bảo tôi ký giấy bán thì tôi ký thôi”

Bán cả một cảng biển mà Bí thư Bình Định không biết: “Bảo tôi ký giấy bán thì tôi ký thôi”


“Tôi ký giấy bán, bán cho ai, làm gì thì tôi không biết“. Đọc, tưởng người ta nói chuyện bán một bó rau, con gà, một cái ch.ủi c.ùn. Không, đó là chuyện bán một phần lãnh thổ, đ.ẫm m.á.u bao nhiêu thế h.ệ. Đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn văn Thiện, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định, về chuyện bán cảng Qui Nhơn .

Cảng Quy Nhơn bị bán đ.ứt với giá bèo bọt và đầy r.ẫy sai ph.ạ.m, ấy vậy mà khi đặt câu hỏi về trách nhiệm thì vị nguyên Bí thư tỉnh ủy – Nguyễn Văn Thiện người kí quyết định bán lại trắng trợn cho biết, “Thời điểm đấy, tôi ký văn bản do bị á.p lực bởi cảng quá t.ải, không ai giải quyê’t được nên tỉnh muốn nhà đầu tư phát triển. Còn cổ phần hóa như thế nào, bán cho ai, làm gì… thì Bộ GTVT đứng đầu là Định La Thằng có sự giúp sức của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh làm chứ tỉnh làm sao biết được”. Ô hay ông bán lãnh th.ổ mà cứ như bán mớ rau con cá vậy? Một người đứng đầu tỉnh mà chỉ biết bán cảng để lấy tiền còn mặc cho ai muốn làm gì thì làm, loại quan ăn h.ạ.i vậy thì dân chúng tôi nuôi để làm gì?

Xin nói thẳng, cái kiểu đ.ổ l.ỗi cho quy trình, quy trách nhiệm cho Bộ như cách ông nguyên bí thư trình bày rõ ràng là để ch.ạy t.ộ.i. Làm gì cho chuyện bán một cái cảng to đùng như thế mà không có bảng báo cáo chi tiê’t về việc bán cho ai, bán bao nhiêu tiền, theo hình thức nào, người mua sẽ làm gì với nó? Dù Bộ có làm thì cũng phải gửi hồ sơ xin ý kiến của Tỉnh. Sau đó tỉnh còn họp hành, thảo luận bàn bạc kĩ lưỡng mới ra được văn bản. Giờ ông đổ l.ỗi cho Bộ là thế nào?

Được biết, cảng Quy Nhơn thuộc Tổng c.ô.ng ty hàng hải Việt Nam Vinalines. Ngày 04/02/2013, trong đề xuất tái cơ cấu Vinalines, cảng Quy Nhơn nằm trong danh sách cổ phần ho’a, nhà nước giữ 75% vốn điều lệ. Ngày 04/04/2015, UBND Bình Định có văn bản xin giảm cổ phần nhà nước xuống 49%. Ngày 01/01/2014, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị bán hết c.ổ phần nhà nước tại cảng Quy Nhơn. Ngày 08/09/2015, 49% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn được bán hết cho c.ô.ng ty cổ phần và khoáng sả.n Hợp Thành giúp doanh nghiệp này nắm 86,23% vốn điều lệ tại cảng Quy Nhơn. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm cảng Quy Nhơn đã nghiễm nhiên l.ọt vào tay doanh nghiệp Hợp Thành.

Ông Nguyễn Văn Thiện – nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định

Rõ ràng căn cứ vào những mó.c thời gian đều có thể nhận thấy rằng, UBND tỉnh Bình Định mà đứng đầu là ông bí thư tỉnh ủy đều có những văn bản xin giảm cổ phần, trực tiếp giúp Hợp Thành th.âu to’m, ấy vậy mà vẫn lẻo lẻo bảo không biết? Thà ông đừng phát biểu, chứ c.ã.i c.ùn như thế thì chỉ tổ thêm m.ấ.t mặt.

Nhắm mắt bán, nhưng cũng không cần biết nó đ.áng giá bao nhiêu. Ẩu hơn bán một bó rau, vài trái hột v.ịt l.ộ.n. Chỉ cần biết chia nhau được bao nhiêu. Người dân không có được cái hãnh diện, có cơ hội “t.ự s.ư.ớng”, thấy đất nước của ông cha để lại đã bán được giá. Quy Nhơn chỉ là một thí d.ụ, sau biết bao nhiêu hải cảng, thị trấn, đặc khu… Ngày nay, ai là người có khả năng biết diện tích thực sự của nước ta bao nhiêu cây số vuông, mảnh đất nào thực sự còn thuộc chủ quyền của Việt Nam?

Đất nước này sẽ còn tồ.n tạ.i được bao lâu với những loại quan như thế?

Nguồn: facebook Hải Băng

http://www.tintuc.life/ban-ca-mot-cang-bien-ma-bi-thu-binh-dinh-khong-biet-bao-toi-ky-giay-ban-thi-toi-ky-thoi-2/

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

“Bảo tôi ký giấy bán thì tôi ký thôi”

Bán cả một cảng biển mà Bí thư Bình Định không biết: “Bảo tôi ký giấy bán thì tôi ký thôi”

Bán cả một cảng biển mà Bí thư Bình Định không biết: “Bảo tôi ký giấy bán thì tôi ký thôi”


“Tôi ký giấy bán, bán cho ai, làm gì thì tôi không biết“. Đọc, tưởng người ta nói chuyện bán một bó rau, con gà, một cái ch.ủi c.ùn. Không, đó là chuyện bán một phần lãnh thổ, đ.ẫm m.á.u bao nhiêu thế h.ệ. Đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn văn Thiện, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định, về chuyện bán cảng Qui Nhơn .

Cảng Quy Nhơn bị bán đ.ứt với giá bèo bọt và đầy r.ẫy sai ph.ạ.m, ấy vậy mà khi đặt câu hỏi về trách nhiệm thì vị nguyên Bí thư tỉnh ủy – Nguyễn Văn Thiện người kí quyết định bán lại trắng trợn cho biết, “Thời điểm đấy, tôi ký văn bản do bị á.p lực bởi cảng quá t.ải, không ai giải quyê’t được nên tỉnh muốn nhà đầu tư phát triển. Còn cổ phần hóa như thế nào, bán cho ai, làm gì… thì Bộ GTVT đứng đầu là Định La Thằng có sự giúp sức của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh làm chứ tỉnh làm sao biết được”. Ô hay ông bán lãnh th.ổ mà cứ như bán mớ rau con cá vậy? Một người đứng đầu tỉnh mà chỉ biết bán cảng để lấy tiền còn mặc cho ai muốn làm gì thì làm, loại quan ăn h.ạ.i vậy thì dân chúng tôi nuôi để làm gì?

Xin nói thẳng, cái kiểu đ.ổ l.ỗi cho quy trình, quy trách nhiệm cho Bộ như cách ông nguyên bí thư trình bày rõ ràng là để ch.ạy t.ộ.i. Làm gì cho chuyện bán một cái cảng to đùng như thế mà không có bảng báo cáo chi tiê’t về việc bán cho ai, bán bao nhiêu tiền, theo hình thức nào, người mua sẽ làm gì với nó? Dù Bộ có làm thì cũng phải gửi hồ sơ xin ý kiến của Tỉnh. Sau đó tỉnh còn họp hành, thảo luận bàn bạc kĩ lưỡng mới ra được văn bản. Giờ ông đổ l.ỗi cho Bộ là thế nào?

Được biết, cảng Quy Nhơn thuộc Tổng c.ô.ng ty hàng hải Việt Nam Vinalines. Ngày 04/02/2013, trong đề xuất tái cơ cấu Vinalines, cảng Quy Nhơn nằm trong danh sách cổ phần ho’a, nhà nước giữ 75% vốn điều lệ. Ngày 04/04/2015, UBND Bình Định có văn bản xin giảm cổ phần nhà nước xuống 49%. Ngày 01/01/2014, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị bán hết c.ổ phần nhà nước tại cảng Quy Nhơn. Ngày 08/09/2015, 49% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn được bán hết cho c.ô.ng ty cổ phần và khoáng sả.n Hợp Thành giúp doanh nghiệp này nắm 86,23% vốn điều lệ tại cảng Quy Nhơn. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm cảng Quy Nhơn đã nghiễm nhiên l.ọt vào tay doanh nghiệp Hợp Thành.

Ông Nguyễn Văn Thiện – nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định

Rõ ràng căn cứ vào những mó.c thời gian đều có thể nhận thấy rằng, UBND tỉnh Bình Định mà đứng đầu là ông bí thư tỉnh ủy đều có những văn bản xin giảm cổ phần, trực tiếp giúp Hợp Thành th.âu to’m, ấy vậy mà vẫn lẻo lẻo bảo không biết? Thà ông đừng phát biểu, chứ c.ã.i c.ùn như thế thì chỉ tổ thêm m.ấ.t mặt.

Nhắm mắt bán, nhưng cũng không cần biết nó đ.áng giá bao nhiêu. Ẩu hơn bán một bó rau, vài trái hột v.ịt l.ộ.n. Chỉ cần biết chia nhau được bao nhiêu. Người dân không có được cái hãnh diện, có cơ hội “t.ự s.ư.ớng”, thấy đất nước của ông cha để lại đã bán được giá. Quy Nhơn chỉ là một thí d.ụ, sau biết bao nhiêu hải cảng, thị trấn, đặc khu… Ngày nay, ai là người có khả năng biết diện tích thực sự của nước ta bao nhiêu cây số vuông, mảnh đất nào thực sự còn thuộc chủ quyền của Việt Nam?

Đất nước này sẽ còn tồ.n tạ.i được bao lâu với những loại quan như thế?

Nguồn: facebook Hải Băng

http://www.tintuc.life/ban-ca-mot-cang-bien-ma-bi-thu-binh-dinh-khong-biet-bao-toi-ky-giay-ban-thi-toi-ky-thoi-2/

BẢN TIN MỚI NHẤT

THƠ XƯỚNG HOẠ: LÝ ĐỨC QUỲNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hoá đá một mai càng vỡ thạch Nhặt từng viên sỏi khổ công thôi...

Xem Thêm

Bột Nêm

Trên thị trường hiện xuất hiện nhan nhản hàng chục loại gia vị bột nêm với đủ nhãn hiệu khác nhau và những lời quảng cáo thoạt nghe dễ có cảm giác ngon, tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Xem Thêm

Bệnh Sạn Thận - Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC

Sạn là kết quả của một loạt những phản ứng hóa học, trong đó nước tiểu trở nên quá đậm đặc khiến các chất calcium oxalate, uric acid, cystine kết tinh lại thành những hạt nhỏ. Rồi với thời gian, các hạt nhỏ này kết tụ dần dần thành cục sạn lớn

Xem Thêm

Phim “Chiến tranh Việt Nam Dưới Cái Nhìn Của Chúng Tôi” : Thêm nỗ lực nói lên sự thật

Mục đích tạo dựng cuốn phim này nhằm phản bác lại cuốn phim thiên tả và sai lạc sự thật về cuộc chiến Quốc-Cộng tại Miền Nam trước năm 1975.

Xem Thêm

Đài Loan: Chống Nội Gián Tuyên Truyền Đỏ - Vi Anh

Công luận Đài Loan đề cao cảnh giác trước thủ đoạn Trung Quốc xâm nhập vào truyền thông địa phương như "nội gián" để tung “tuyên truyền đỏ” chống Đài Loan

Xem Thêm

Đông Âu: Chiếc Lò Đào Tạo Những Tỉ Phú Lưu Manh Cho Việt Nam

Các nước hậu cộng sản như Nga, Đông Âu được điều hành bởi các băng đảng dập khuôn Mafia.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CHUYỆN TÌNH buồn ???

Ngay xua thi tron chui,tron nhui.Mat lam la, lam let nhin nguoc ngo xuoi nhu con chuot chay tron con meo.Vuot thoat duoc bang moi Phuong cach:Nhan dao-doan tu-con lai...Tren ho so don xin vao My-don khai khi nhap tich...deu viet ra rang:Khong song voi cs duoc,se bi giet...Bay gio thi khoe khoang tan troi cao,huenh hoang ao gam ve lang quay thau troi dat,den khi rong tui lai tech sang noi" kho nhu cho " Ngay dep troi nao do,buon tinh ho mo lai ho so xin vao My va hoi oi :" khai gian,Boi the " troi OI ! sao khong hoc hoi nhung cai hay,cai la cua xu nguoi,ma toan la hoc nhung cai xau,cai ban cung khai gian,tron thue,lua loc cua noi xua kia da bo chay gan chet? Hay nghi lai: moi nguoi deu co luong tam va khong ai chay tron,lua gat duoc chinh luong tam cua minh.Hay de lai duc cho con chau.Ho chet de da-nguoi ta chet de tieng.

Xem Thêm

Đề bài :CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Hầu hết những người này khánh tận vì ma túy,ngoài ra có vài người do cho người khác hoặc từ thiện.Không kể loại thứ 2,họ vẫn được coi là thành công khi đầu tư vào tương lai,còn loại thứ 1 khánh tận vì ma túy thì cũng đáng đời cho họ...Nhưng dẫu sao tất cả họ vẫn là người đã được hưởng cái mà (có thể) họ hằng mơ ước.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

" thang chet Tap da chi bao nhieu ty dollars cho bon truyen thong thien ta va lobby QH My de tieu diet Trump?"Cau hoi rat hay va rat dung va moi nguoi con luong tam deu muon nghe cau tra loi,nhung Bill-hill-Bus con-Obama cung tat ca cac qui vi tai to mat nhon ma Trump goi la dong rac o D.C ho deu mac benh nghenh ngang,hay diec loi con ray,cu u a-u o,dang cho nhiem ky ke tiep,se co nhieu tro rat vui khi dong rac bi boi len mang di lo thieu.Cau xin on tren gin giu,bao ve nguoi phu quet rac nay.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

Theo bài phân tích,người đọc thấy ra 1 điều,Donald Trump đánh thuế vào hàng hóa của Chệt nhập vào Mỹ đang gây thiệt hại cho người Mỹ và cả nền kinh tế Mỹ và thế giới.Như vậy TT Trump dúng là tai họa cho nhân loại cần phải loại trừ.Tôi đọc cho đến hết mà không thấy 1 chữ nào nó nói về những tai hại của kinh tế Chệt khi nó tham dự vào kinh tế thế giới,cũng ko có được 1 chữ nào nói về ảnh hưởng của việc đánh thuế trên kinh tế Chệt...Làm như việc đánh thuế chỉ làm hại người Mỹ và thế giới. Câu hỏi bật ra trong đầu tôi "Thằng Chệt Tập đã chi bao nhiêu tỷ dollars cho bọn truyền thông thiên tả và lobby QH Mỹ để tiêu diệt Donald Trump?"

Xem Thêm

Đề bài :Một kỷ niệm về Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hai nguoi,hai nhiem vu-trach nhiem khac nhau.Ong ben y khoa thi chuyen cuu giup nhung nguoi benh hoan.Ben quan doi thi bao ve dat nuoc,bao ve dan chung.So ra,trach nhiem cua Quan doi nang hon rat nhieu so voi quan y la mot thanh phan cua quan doi.O day,chi la su hieu lam cua nguoi chi huy va trach nhiem tong quat,va long nhan dao cua vi b/si quan y.Hai nguoi cung khong noi ro cho nhau ly do va...gay ra co su nay.

Xem Thêm

Đề bài :DI SẢN ĐÍCH THỰC CỦA OBAMA: TẠO MỘT NƯỚC MỸ CHIA RẼ

Da^n My~da~ qua'nga^y tho khi ba^u cho te^n lai den ba^'t ta`i vo^ tuo'ng na`y la`m TT to'i 2 nhie^.m ky`. Y da~pha' tan hoang nuo'c My~ba`ng nhung chin'nh sa'ch ngu do^'t, chia re~va` pha'hoa.i. TT Trump la`nguo`i ye^u nuo'c.

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ

Troi oi! nho xua kia di thi bang TIEU HOC,roi bang TRUNG HOC va TU TAI I-TU TAI II.da tray da troc vay,nam vao lop de nhi,thay day Viet van da noi cau :'cAC ANH CHI BAY GIO DA DUOC GOI LA KE SI" Bay gio,thang chan trau,thang y ta vuon-thang thien heo va tham chi ca thang phu bep tren tau bien...deu co bang TIEN SI-PHO TIEN SI con Cu Nhan khong co viec lam phai chay xe om.CHOI OI ! dat nuoc CNXH VIETNAM dung dau the gioi ve bang cap....trom cap,the ra cai van bang TIEU HOC xua kia con co gia tri cao gap nhieu lan TIEN SI-PHO TIEN SI...o XHCN VIETNAM.Buon nhay !

Xem Thêm

Đề bài :9 điều ít biết về kinh tế Canada.

Canada dang xu dung song ngu,nhung da nhieu cho xu dung them tieng tau,sap xu dung 03 ngon ngu chinh thuc roi?va cung da sap sua bien thanh noi nuong than,rua tien chinh thuc cua XHCN.Truoc nam 2017,canada cung da lung lo,khong man ma gi voi My va doi khi da gio lai hang xom.Nhung tu khi Trump duoc moi vao nha trang mien phi,canada va mexico da chot da va thay doi nhieu,nhat la tom co con me hoavi,tau cong da choi tro bat vai nguoi canada,nhung dang sau da co Trump,canada qua pha de dang!

Xem Thêm

Đề bài :Một Nhật Bản rất khác: Tỷ lệ vợ đánh chồng ngày càng tăng, đàn ông Nhật càng ngày càng "sợ" vợ và sợ bạn gái hơn?

He! He! Binh dang roi ma ! Nam nu binh quyen,ong danh toi,can nhan toi toi lam lai y chang : HUE !TU DO-TU DO ! Vietnam bay gio cung khong khac so voi Nhat.Bao nhieu sach vo-van hoa-tin nguong-giao duc...deu vut ra bai rac het.TU DO LA CAI GI ? HO co hieu the nao la Tu DO ?

Xem Thêm

TIN MỚI

THƠ XƯỚNG HOẠ: LÝ ĐỨC QUỲNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hoá đá một mai càng vỡ thạch Nhặt từng viên sỏi khổ công thôi...

Xem Thêm

Bột Nêm

Trên thị trường hiện xuất hiện nhan nhản hàng chục loại gia vị bột nêm với đủ nhãn hiệu khác nhau và những lời quảng cáo thoạt nghe dễ có cảm giác ngon, tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Xem Thêm

Bệnh Sạn Thận - Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC

Sạn là kết quả của một loạt những phản ứng hóa học, trong đó nước tiểu trở nên quá đậm đặc khiến các chất calcium oxalate, uric acid, cystine kết tinh lại thành những hạt nhỏ. Rồi với thời gian, các hạt nhỏ này kết tụ dần dần thành cục sạn lớn

Xem Thêm

Phim “Chiến tranh Việt Nam Dưới Cái Nhìn Của Chúng Tôi” : Thêm nỗ lực nói lên sự thật

Mục đích tạo dựng cuốn phim này nhằm phản bác lại cuốn phim thiên tả và sai lạc sự thật về cuộc chiến Quốc-Cộng tại Miền Nam trước năm 1975.

Xem Thêm

Đài Loan: Chống Nội Gián Tuyên Truyền Đỏ - Vi Anh

Công luận Đài Loan đề cao cảnh giác trước thủ đoạn Trung Quốc xâm nhập vào truyền thông địa phương như "nội gián" để tung “tuyên truyền đỏ” chống Đài Loan

Xem Thêm

Đông Âu: Chiếc Lò Đào Tạo Những Tỉ Phú Lưu Manh Cho Việt Nam

Các nước hậu cộng sản như Nga, Đông Âu được điều hành bởi các băng đảng dập khuôn Mafia.

Xem Thêm

Di sản boác! - Việt Nhân

(HNPĐ) Câu hỏi ai biết rõ về lũ Ba Đình, lẫn đầu đảng Hồ Chiếu Manh của chúng nhất?

Xem Thêm

TƯỞNG MÙA THU - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Không còn chi giữ lại Cả giọt sương long lanh...

Xem Thêm

Tôi thấy hoang tàn trên tuổi xanh

Đó là một buổi chiểu của năm 1987. Một buổi chiều mà tôi cứ hay bị ký ức lôi về căn phòng tối thăm thẳm không lời đáp.

Xem Thêm

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ LÒ MICROWAVE

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chấm dứt sản xuất và loại bỏ lò vi sóng ở nước này trước cuối năm nay.

Xem Thêm