Kinh Đời

Lưu manh hóa và bản năng sợ hãi

Khi một cán bộ phạm tội, người ta gọi anh ta là „Đảng viên biến chất thoái hóa“. Sai hoàn toàn! Bản chất tham lam, đểu giả của con người đó đã được phát huy cao độ mà không hề biến chất.

FB Tho Nguyen

Khi một cán bộ phạm tội, người ta gọi anh ta là „Đảng viên biến chất thoái hóa“. Sai hoàn toàn! Bản chất tham lam, đểu giả của con người đó đã được phát huy cao độ mà không hề biến chất. Trong một thể chế mà chỉ thành viên một đảng phái mới được lãnh đạo xã hội thì những kẻ có bản chất tham lam và đểu giả sẽ tìm mọi cách leo cao, chui sâu để thỏa lòng tham. Khi có điều kiện, bản chất tham lam đó sẽ bộc lộ và gây hại cho xã hội.

Trong con người luôn chứa đựng lòng tham, chỉ khác nhau là cái ngưỡng ở nguời này thấp, rất thấp và ở người khác cao hoặc rất cao.

Môi trường mà con người đang sống sẽ cho phép cái xấu đó thoát ra khỏi cái chai thủy tinh „Aladin“ như thế nào chính là một yếu tố quyết định. Xã hội văn minh có kiểm soát quyền lực tìm mọi cách khóa kín mọi nút chai để con quỷ không thoát ra được.

Nơi nào tạo cơ hội cho con người vào đó để làm mưa làm gió thì nơi đó sẽ đầy rẫy những kẻ cơ hội, đểu giả chui vào. Người tốt ở trong đó cũng không ít, nhưng họ luôn bị những kẻ xảo trá mưu mô kia đè bẹp. Đó là lẽ thường tình.

Kẻ xấu khi leo được lên cao, thường không thích người tốt ở quanh mình, không phải vì chúng không ưa hay sợ người tốt, mà vì chúng thích dùng những kẻ xấu, cùng bị nhúng chàm để dễ sai bảo, dễ khống chế.

Đây là vòng xoáy đưa cái đểu, cái ác leo thang, là cỗ máy „lưu manh hóa“.

Mạng xã hôi nhan nhản tin về các quan chức hư hỏng, từ các bà hiệu truởng, các anh giám đốc bệnh viện, đến cô phó chủ tịch quận v.v. Nhìn gương mặt họ, tôi có thể hình dung ra những tuổi thơ tốt đẹp trong những gia đình truyền thống Việt Nam, thậm chí đến những giọng nói nhầm lẫn giũa N, L mà mọi nguời chỉ trích nhưng tôi lại thấy rất dễ thương. Dễ thương vì nó là chứng chỉ của sự mộc mạc, của một nguồn gốc lam lũ.

Nhưng khi đã bị lưu manh hóa, kể cả những con người có nguồn gốc lam lũ, mộc mạc vẫn có thể dùng quyền lực của mình để làm những việc xa lạ với đạo làm người: gọi cấp dưới đến trông xe cho mình, bắt người phê phán mình phải xin lỗi, bắt toàn bộ giáo viên dưới quyền mình phải làm chứng là mình không đi xe vào sân truờng, ra lệnh cho báo chí không được đưa tin về mình v.v.

Cỗ máy lưu manh hóa này sẽ không tự dừng lại như một số người vẫn tự chậc lưỡi hy vọng. Nó sẽ chỉ bị chặn đứng khi xã hội lên tiếng, khi có một đám đông phản đối. Nhưng đây chính lại là nhược điểm chết người của con người.

Nếu tham lam là một bản năng phát triển, thì sợ hãi tuy cũng là một bản năng, nhưng là bản năng sinh tồn. Nhờ biết sợ thú dữ, thiên tai, sợ lửa, sợ nuớc mà con người đã tồn tại hàng trăm ngàn năm qua. Vì vậy nên cái nguỡng của nó thấp hơn cái ngưỡng của tham lam rất nhiều. Sự sợ hãi làm cho con người nhỏ bé, có lúc thành thấp hèn. Con người luôn nghĩ là mình tránh voi chả xấu mặt. Tuy nhìn những kẻ dám đuổi voi bảo vệ bộ lạc là người anh hùng, nhưng ít ai dám theo họ, thậm chí để họ chết đơn độc.

Bọn lưu manh biết rõ bản năng đó của con người nên chúng luôn dùng nỗi sợ để kiểm soát xã hội, đâu cũng vậy trên đời này.

Người văn minh luôn tâm niệm: những gì mình nghĩ, chắc cả xã hội đều nghĩ vậy, sợ gì!

Thế là thành đám đông kìm hãm bọn lưu manh, bảo vệ các giá trị văn minh.

Trong xã hội lạc hậu ai cũng nghĩ: dại gì mà lên tiếng, cả bọn họ đều im lặng kia mà!

Trong thực tế ai cũng bức xúc, nhưng vì sự khôn lỏi đó nên tất cả đều chấp nhận sống với bức xúc.

Kẻ thông minh hơn thì biện luận đủ kiểu để thấy mình không hèn, để chứng minh là bọn lưu manh kia xứng đáng ngồi trên cổ mình.

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/1787381207946611

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Lưu manh hóa và bản năng sợ hãi

Khi một cán bộ phạm tội, người ta gọi anh ta là „Đảng viên biến chất thoái hóa“. Sai hoàn toàn! Bản chất tham lam, đểu giả của con người đó đã được phát huy cao độ mà không hề biến chất.

FB Tho Nguyen

Khi một cán bộ phạm tội, người ta gọi anh ta là „Đảng viên biến chất thoái hóa“. Sai hoàn toàn! Bản chất tham lam, đểu giả của con người đó đã được phát huy cao độ mà không hề biến chất. Trong một thể chế mà chỉ thành viên một đảng phái mới được lãnh đạo xã hội thì những kẻ có bản chất tham lam và đểu giả sẽ tìm mọi cách leo cao, chui sâu để thỏa lòng tham. Khi có điều kiện, bản chất tham lam đó sẽ bộc lộ và gây hại cho xã hội.

Trong con người luôn chứa đựng lòng tham, chỉ khác nhau là cái ngưỡng ở nguời này thấp, rất thấp và ở người khác cao hoặc rất cao.

Môi trường mà con người đang sống sẽ cho phép cái xấu đó thoát ra khỏi cái chai thủy tinh „Aladin“ như thế nào chính là một yếu tố quyết định. Xã hội văn minh có kiểm soát quyền lực tìm mọi cách khóa kín mọi nút chai để con quỷ không thoát ra được.

Nơi nào tạo cơ hội cho con người vào đó để làm mưa làm gió thì nơi đó sẽ đầy rẫy những kẻ cơ hội, đểu giả chui vào. Người tốt ở trong đó cũng không ít, nhưng họ luôn bị những kẻ xảo trá mưu mô kia đè bẹp. Đó là lẽ thường tình.

Kẻ xấu khi leo được lên cao, thường không thích người tốt ở quanh mình, không phải vì chúng không ưa hay sợ người tốt, mà vì chúng thích dùng những kẻ xấu, cùng bị nhúng chàm để dễ sai bảo, dễ khống chế.

Đây là vòng xoáy đưa cái đểu, cái ác leo thang, là cỗ máy „lưu manh hóa“.

Mạng xã hôi nhan nhản tin về các quan chức hư hỏng, từ các bà hiệu truởng, các anh giám đốc bệnh viện, đến cô phó chủ tịch quận v.v. Nhìn gương mặt họ, tôi có thể hình dung ra những tuổi thơ tốt đẹp trong những gia đình truyền thống Việt Nam, thậm chí đến những giọng nói nhầm lẫn giũa N, L mà mọi nguời chỉ trích nhưng tôi lại thấy rất dễ thương. Dễ thương vì nó là chứng chỉ của sự mộc mạc, của một nguồn gốc lam lũ.

Nhưng khi đã bị lưu manh hóa, kể cả những con người có nguồn gốc lam lũ, mộc mạc vẫn có thể dùng quyền lực của mình để làm những việc xa lạ với đạo làm người: gọi cấp dưới đến trông xe cho mình, bắt người phê phán mình phải xin lỗi, bắt toàn bộ giáo viên dưới quyền mình phải làm chứng là mình không đi xe vào sân truờng, ra lệnh cho báo chí không được đưa tin về mình v.v.

Cỗ máy lưu manh hóa này sẽ không tự dừng lại như một số người vẫn tự chậc lưỡi hy vọng. Nó sẽ chỉ bị chặn đứng khi xã hội lên tiếng, khi có một đám đông phản đối. Nhưng đây chính lại là nhược điểm chết người của con người.

Nếu tham lam là một bản năng phát triển, thì sợ hãi tuy cũng là một bản năng, nhưng là bản năng sinh tồn. Nhờ biết sợ thú dữ, thiên tai, sợ lửa, sợ nuớc mà con người đã tồn tại hàng trăm ngàn năm qua. Vì vậy nên cái nguỡng của nó thấp hơn cái ngưỡng của tham lam rất nhiều. Sự sợ hãi làm cho con người nhỏ bé, có lúc thành thấp hèn. Con người luôn nghĩ là mình tránh voi chả xấu mặt. Tuy nhìn những kẻ dám đuổi voi bảo vệ bộ lạc là người anh hùng, nhưng ít ai dám theo họ, thậm chí để họ chết đơn độc.

Bọn lưu manh biết rõ bản năng đó của con người nên chúng luôn dùng nỗi sợ để kiểm soát xã hội, đâu cũng vậy trên đời này.

Người văn minh luôn tâm niệm: những gì mình nghĩ, chắc cả xã hội đều nghĩ vậy, sợ gì!

Thế là thành đám đông kìm hãm bọn lưu manh, bảo vệ các giá trị văn minh.

Trong xã hội lạc hậu ai cũng nghĩ: dại gì mà lên tiếng, cả bọn họ đều im lặng kia mà!

Trong thực tế ai cũng bức xúc, nhưng vì sự khôn lỏi đó nên tất cả đều chấp nhận sống với bức xúc.

Kẻ thông minh hơn thì biện luận đủ kiểu để thấy mình không hèn, để chứng minh là bọn lưu manh kia xứng đáng ngồi trên cổ mình.

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/1787381207946611

BẢN TIN MỚI NHẤT

Sau đám cháy rừng ở Úc, ngôi chùa của nhà sư gốc Việt vẫn an toàn , nguyên vẹn

Toàn bộ nội thất chính trong ngôi chùa vẫn còn nguyên vẹn, trong khi phần cỏ cây sát chùa vẫn xanh tốt như chưa hề có một vụ cháy nào xảy ra.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Ba 21/01/2020

VNTB – Cổ phiếu Vietcombank giảm mạnh vì ảnh hưởng vụ phong tỏa tài khoản tiền phúng điếu? (VNTB)

Xem Thêm

Gieo gió gặt bão - Bài viết của Đặng Chí Hùng

CHUYỆN ĐỒNG TÂM – GÓC NHÌN CỦA TÔIKhông đồng chí, đồng đội của đảng CSVN có thể sánh bằng Đồng Tiền.

Xem Thêm

Một gia đình người Ba Lan gốc Việt đánh trọng thương phó tổng biên tập báo Wyborcza

Chủ gia đình người gốc Việt nói trên là cựu du học sinh Việt Nam tại Ba Lan, trên 60 tuổi và nói thành thạo tiếng địa phương.

Xem Thêm

XUÂN BÂNG KHUÂNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chúng mình quen nhau thoáng chốc Mùa xuân lơ đãng sau lưng

Xem Thêm

Ngủ Trưa Giúp Giảm Nguy Cơ Cao Huyết Áp

Một giấc ngủ ngắn giữa trưa không chỉ giúp chúng ta phục hồi lại năng lượng, cải thiện tâm trạng mà còn làm giảm nguy cơ bị huyết áp cao.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Obama cấp quốc tịch cho 2.500 người Iran khi thảo luận thỏa thuận hạt nhân?

Uoc gi T.T chi thi cho bo di tru tai cuu xet nhung don xin nhap tich,the xanh...vv.xem co su khai gian trong cac muc lien quan den cong san.du sinh-ket hon... nghia la co su gian doi,boi the de DUOC thu hoi lai quoc tich va moi ke gian doi ve que cu/.

Xem Thêm

Đề bài :Quần Đảo Bị Lãng Quên Trở Nên Lắm Tên

Cha nào có thẩm quyền đật tên mới cho quần đã̉o Hoàng Sả trên bia tưởng niệm vậy...?? Tên này có phải người Việt không..?? hay lai một tên đá cá lăn dưa nào tự nhân có bằng TS mà tự nghĩ ra cái tên mới... mà sao không thông hiêu đia lý nươc nhà...?? Tranh đấu mà chuyện hiểu biết ph46 th4ng về đia lý nước nhà mà còn không thông xuốt, th̀ì thử hỏi anh đòi tranh đấu cho ai..?? Tưởng niệm cái gì...?? Bó tay với những tên lộn xòng này...!!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Anh hùng và chiến sĩ Việt Nam thời … hiện đại - Nguyễn Bá Chổi

Cam on bac ng-b-Choi,bai viet that hay,nhung neu bac phang nang ky hon thi nha em cam on bac.Bon cho nay tu thang tong den thang tep riu,bon no thich nghe nang,noi nho nhe chung chi cuoi ruoi.Nha em ma co khoa an noi,em chui cho chung cu nghe nhu la ca...vong co,cho dung dieu Hanoi.

Xem Thêm

Đề bài :ĐỂ HIỂU RÕ NGUYÊN NHÂN ĐẢNG DÂN CHỦ QUYẾT TÂM TRUẤT PHẾ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Hilllary da tuyen bo : " Trump ma lam Tong thong thi chung ta vao tu het." Day la mot cau khang dinh ro net nhat,va chinh vi vay ma Obama da tuyen bo :" dan quan chien dau." tat ca moi chuong trinh,muu dinh bon con Lua da sua soan va dang cho ket qua cuoi cung Hillary lam tong thong,On troi ! moi su dao lon va chi trong vong vai nam,tau cong dieu dung va bon con LUA cang ngay cang lo ro cho dan chung My hieu biet ve chung.Chung da gai nguoi khap cac co quan cong Quyen o D.C,chung da sua soan XHCN san sang cho nuoc My.va On Troi! da goi Trump toi cho dat nuoc nay .

Xem Thêm

Đề bài :Úc Bắt Giữ Một Người Gốc Việt Vì Cố Ý Phóng Hỏa Đốt Rừng - Kevin Le

Michael,hay ngang dau len nhu nhung anh hung le van tam,ng-v-troi...Co gan an cuop,co gan chiu don.Dung hen nhat ma mat di si khi cua dang csvn.Thang khon lin,da duoc sang den Uc,song trong moi truong tu do va hieu biet the nao la Quyen con nguoi...Nhung dua nhu thang nay,dung nhu nhung nguoi dan Uc yeu cau : Treo co.

Xem Thêm

Đề bài :Úc Bắt Giữ Một Người Gốc Việt Vì Cố Ý Phóng Hỏa Đốt Rừng - Kevin Le

Cho thằng mất dạy này về với việt cộng giam làm gì tốn tiền thuế

Xem Thêm

Đề bài :Việt nam là một nước rất đáng sống

Bài viết rất đúng, phản ảnh thực trạng xã ḥội VN thời XHCN nó cũng được đăng đầy rẫy trên báo , đài hay các cá nhân video...Vây mà sao một bộ phận không nhỏ ̣(tiếng VC) người Việt sinh sống tại nước ngoài, khi hỏi tới VN là ca tụng nào là VN rất tự do..?? Rất dân chu muốn gì được nấy..Một đất nước đáng sống...?? Vậy tại sao họ không biết...?? Họ bị sinh tử phù thư rồi sao..?? Người Việt sống trong nước dươi sư kìm kẹp của CA trị , mà họ noi vậy còn có thể hiểu được là sao..?? Còn người Việt hải ngoại hít thở không khí tự do ở ngoài mà cũng u mê như vậy sao...?? Hay họ là những tên Việt gian chỉ biết nghĩ cho mình...??? Bà con nghe thử ông cựu lính Ngụy này phát biểu...Không thấy ông ta nói xé bỏ quốc tịch Mỹ, Từ chối nhân tìền gìa và medicare...?? Nói thì vung xích chó mà chuyện cần để tỏ lập trường mà đáng bài tìng Lờ....?? https://youtu.be/MgEoNlRXYrk

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện như movie ( bài của QUANG AN )

Hai cai xe,tong cong 09 nhan mang,chi con lai MOT BAN TAY de nhan dien.Vay trong cac ao quan tren day co gi nhay ??? mot bo quan ao va mot it da cuc de lua gat dan chung ??? LUA-LUA-LUA...

Xem Thêm

Đề bài :Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nancy về quê nhà Sản Francisco để mừng Giáng Sinh và đón Năm Mới

Con quy? gia` na`y so^'ng la^u trong Congress chi?de^?pha' hoa.i va`xa`i tie^`n thue^'vo^to^.I va., da^n nghe`o, homeless mu. kho^ng ca^`n bie^'t. Ta.i sao khong du`ng la' phie^'u cua?mi`nh cho mu.na`y, tha`ng Adam Shit va`be` lu~ chuo^.t Democ-RAT ve^`vuo`ng?

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Ba 21/01/2020

VNTB – Cổ phiếu Vietcombank giảm mạnh vì ảnh hưởng vụ phong tỏa tài khoản tiền phúng điếu? (VNTB)

Xem Thêm

Gieo gió gặt bão - Bài viết của Đặng Chí Hùng

CHUYỆN ĐỒNG TÂM – GÓC NHÌN CỦA TÔIKhông đồng chí, đồng đội của đảng CSVN có thể sánh bằng Đồng Tiền.

Xem Thêm

Một gia đình người Ba Lan gốc Việt đánh trọng thương phó tổng biên tập báo Wyborcza

Chủ gia đình người gốc Việt nói trên là cựu du học sinh Việt Nam tại Ba Lan, trên 60 tuổi và nói thành thạo tiếng địa phương.

Xem Thêm

XUÂN BÂNG KHUÂNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chúng mình quen nhau thoáng chốc Mùa xuân lơ đãng sau lưng

Xem Thêm

Ngủ Trưa Giúp Giảm Nguy Cơ Cao Huyết Áp

Một giấc ngủ ngắn giữa trưa không chỉ giúp chúng ta phục hồi lại năng lượng, cải thiện tâm trạng mà còn làm giảm nguy cơ bị huyết áp cao.

Xem Thêm

Sinh viên Iran tránh giẫm lên cờ Hoa Kỳ

Hình quốc kỳ Mỹ và Israel được sơn ngay lối vào khuôn viên Đại học Shahid Beheshti ở thủ đô Tehran, Iran, dường như với mục đích để người qua đường giẫm lên cờ,

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 20/01/2020

Những hình ảnh cụ Lê Đình Kình với những vết thương và hiện trường (BoxitVN)

Xem Thêm

Tưởng Niệm 46 Năm 19/1/1974-19/1/2020 Giỗ Trận Hoàng Sa tại San Diego

Duy trì truyền thống Giỗ Trận Hoàng Sa ngoài biển của Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego, năm nay BCH Hội đã chọn Mission Bay làm địa điểm tổ chức lễ tượng niện 74 tử sĩ hy sinh trong trận Hoàng Sa.

Xem Thêm

Luật sư Hoàng Duy Hùng – Con chốt mới trong ván bài Hòa Hợp, Hòa Giải

Đến lúc này thì vai trò của luật sư Hoàng Duy Hùng càng lúc càng trở nên rõ ràng

Xem Thêm

Quả báo ruộng đất - Hà Thượng Thủ

( HNPD ) Trước khi vào bài, Đồ tôi xin thành thật xin lỗi độc giả

Xem Thêm