Nhân Vật

Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Mẹ Henriette là Vương Thị Y người gốc Hoa

Cha của Henriette là Nghị viên Bùi Quang Chiêu, sau là thủ lãnh đảng Lập Hiến ở Nam Kỳ thời Pháp

Năm 1926, Henriette tốt nghiệp trung học tại Lycée Fenelon Paris theo học Đại học Y khoa Paris vào năm 1927

Henriette Bùi Quang Chiêu bảo vệ luận án xuất sắc vào năm 1934

Đầu năm 1935 bà nhậm làm ở bịnh viện Chợ Lớn rời Chợ Rẫy

Henriette Bùi Quang Chiêu được cha gả cho luật sư Vương Quang Nhường,-người gốc Gò Công là tiến sĩ Luật khoa đầu tiên của người Việt, luật sư nổi tiếng của Tòa Sài Gòn

Nhưng chỉ hai năm sau, Henriette Bùi Quang Chiêu đệ đơn ra tòa ly dị Vương Quang Nhường

Năm năm 1945 thì gia đình ông Bùi Quang Chiêu bị ác nạn

Ông Bùi Quang Chiêu cùng với ba người anh em trai của Henriette Bùi Quang Chiêu bị Việt Minh bắt và giết chết

Đến năm 1961, Henriette Bùi Quang Chiêu sang Pháp và mở ở đây một phòng mạch

Biệt thự tư gia của bà Henriette ở số 28 đường Testard (Võ Văn Tần) được bà hiến tặng làm cơ sở cho trường Đại học Y khoa thuộc viện Đại học Sài Gòn, nay là Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Tại Pháp, Henriette Bùi Quang Chiêu đã gặp lại ông bạn học kỹ sư cầu đường Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích (1908-1963). là con trai con trai ông Nguyễn Ngọc Tương -giáo tông đạo Cao Đài Ban Chỉnh

Ông Nguyễn Ngọc Bích tốt nghiệp trường kỹ sư Bách Khoa École Polytechnique và trường kỹ sư cầu Cống École Nationale des Ponts et Chaussées Paris.

Năm 1945 ông Bích về vùng bưng biền Sóc Trăng làm Khu bộ phó Khu 9.của Việt Minh .

Ông có tiếng là "kỹ sư phá cầu"

Khu bộ phó Khu 9, rõ ràng ông Bích là một Việt Minh cỡ bự

Đầu năm 1947, trong một cuộc càn ông bị Pháp bắt làm tù binh và vì ông Bích có quốc tịch Pháp nên bị Pháp đem về giam lõng tại Paris trong năm 1948.

Và bà Henriette Bùi Quang Chiêu và ông Nguyễn Ngọc Bích về sống với nhau như vợ chồng

Nghĩ cũng lạ ,Việt Minh tàn sát cả nhà mình ,giết cha mình,nhưng rốt cuộc bà Henriette Bùi lại lấy Việt Minh?

Lý thuyết là vậy

Sau 1975 ai cũng nói Cao Đài Bến Tre là Cao Đài theo Việt Minh từ đầu

Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh được Chánh phủ trao tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì vì có thành tích: "Đã giữ vững thái độ trung thành với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vận động được đông đảo tín đồ tham gia kháng chiến cứu nước".

Nhưng có ngúc ngoắc

Nhiều người nói ông Nguyễn Ngọc Bích là người quốc gia, yêu nước chân chánh, đáp lời tiếng gọi quê hương, gia nhập phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp hồi 1945 , ông được các anh em đồng đội tin tưởng và ngưỡng mộ, bầu làm Khu Bộ Phó .

Ảnh hưởng của ông càng ngày rộng lớn, và vì ông từ chối gia nhập Ðảng Cộng Sản, ông bị Việt Minh gài cho quân đội Pháp bắt trong vùng tỉnh Sóc Trăng. Dù bị tra tấn, ông nhứt định không tiết lộ tên thật, và bị lên án tử hình.

Henriette Bùi vận động bạn bè bên Pháp làm dữ nên ông Bích mới thoát án tử mà về Pháp .

Ông Bích mất 1963 tại Paris vì ung thư vòm họng, hài cốt an táng tại Bến Tre

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu sống tại Paris – Pháp với con riêng của ông Bích tới ngày mất

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu qua đời lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2012 tại Paris – Pháp, hài hốt đem về Bến Tre, một nữa để kế bên mả ông Bích trong Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, một nữa đem về nhà thờ họ Bùi ở Mỏ Cày.

Shared FB Nguyễn Gia Việt 07/05/2019.

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Mẹ Henriette là Vương Thị Y người gốc Hoa

Cha của Henriette là Nghị viên Bùi Quang Chiêu, sau là thủ lãnh đảng Lập Hiến ở Nam Kỳ thời Pháp

Năm 1926, Henriette tốt nghiệp trung học tại Lycée Fenelon Paris theo học Đại học Y khoa Paris vào năm 1927

Henriette Bùi Quang Chiêu bảo vệ luận án xuất sắc vào năm 1934

Đầu năm 1935 bà nhậm làm ở bịnh viện Chợ Lớn rời Chợ Rẫy

Henriette Bùi Quang Chiêu được cha gả cho luật sư Vương Quang Nhường,-người gốc Gò Công là tiến sĩ Luật khoa đầu tiên của người Việt, luật sư nổi tiếng của Tòa Sài Gòn

Nhưng chỉ hai năm sau, Henriette Bùi Quang Chiêu đệ đơn ra tòa ly dị Vương Quang Nhường

Năm năm 1945 thì gia đình ông Bùi Quang Chiêu bị ác nạn

Ông Bùi Quang Chiêu cùng với ba người anh em trai của Henriette Bùi Quang Chiêu bị Việt Minh bắt và giết chết

Đến năm 1961, Henriette Bùi Quang Chiêu sang Pháp và mở ở đây một phòng mạch

Biệt thự tư gia của bà Henriette ở số 28 đường Testard (Võ Văn Tần) được bà hiến tặng làm cơ sở cho trường Đại học Y khoa thuộc viện Đại học Sài Gòn, nay là Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Tại Pháp, Henriette Bùi Quang Chiêu đã gặp lại ông bạn học kỹ sư cầu đường Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích (1908-1963). là con trai con trai ông Nguyễn Ngọc Tương -giáo tông đạo Cao Đài Ban Chỉnh

Ông Nguyễn Ngọc Bích tốt nghiệp trường kỹ sư Bách Khoa École Polytechnique và trường kỹ sư cầu Cống École Nationale des Ponts et Chaussées Paris.

Năm 1945 ông Bích về vùng bưng biền Sóc Trăng làm Khu bộ phó Khu 9.của Việt Minh .

Ông có tiếng là "kỹ sư phá cầu"

Khu bộ phó Khu 9, rõ ràng ông Bích là một Việt Minh cỡ bự

Đầu năm 1947, trong một cuộc càn ông bị Pháp bắt làm tù binh và vì ông Bích có quốc tịch Pháp nên bị Pháp đem về giam lõng tại Paris trong năm 1948.

Và bà Henriette Bùi Quang Chiêu và ông Nguyễn Ngọc Bích về sống với nhau như vợ chồng

Nghĩ cũng lạ ,Việt Minh tàn sát cả nhà mình ,giết cha mình,nhưng rốt cuộc bà Henriette Bùi lại lấy Việt Minh?

Lý thuyết là vậy

Sau 1975 ai cũng nói Cao Đài Bến Tre là Cao Đài theo Việt Minh từ đầu

Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh được Chánh phủ trao tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì vì có thành tích: "Đã giữ vững thái độ trung thành với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vận động được đông đảo tín đồ tham gia kháng chiến cứu nước".

Nhưng có ngúc ngoắc

Nhiều người nói ông Nguyễn Ngọc Bích là người quốc gia, yêu nước chân chánh, đáp lời tiếng gọi quê hương, gia nhập phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp hồi 1945 , ông được các anh em đồng đội tin tưởng và ngưỡng mộ, bầu làm Khu Bộ Phó .

Ảnh hưởng của ông càng ngày rộng lớn, và vì ông từ chối gia nhập Ðảng Cộng Sản, ông bị Việt Minh gài cho quân đội Pháp bắt trong vùng tỉnh Sóc Trăng. Dù bị tra tấn, ông nhứt định không tiết lộ tên thật, và bị lên án tử hình.

Henriette Bùi vận động bạn bè bên Pháp làm dữ nên ông Bích mới thoát án tử mà về Pháp .

Ông Bích mất 1963 tại Paris vì ung thư vòm họng, hài cốt an táng tại Bến Tre

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu sống tại Paris – Pháp với con riêng của ông Bích tới ngày mất

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu qua đời lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2012 tại Paris – Pháp, hài hốt đem về Bến Tre, một nữa để kế bên mả ông Bích trong Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, một nữa đem về nhà thờ họ Bùi ở Mỏ Cày.

Shared FB Nguyễn Gia Việt 07/05/2019.

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person

BẢN TIN MỚI NHẤT

Tiền giấy của Nhật là đồng tiền sạch nhất thế giới

Nhân dân tệ là đồng tiền bẩn nhất châu Á

Xem Thêm

NN Trần Xuân Tin – Buồn Vui Đời Quân Ngũ

Nhân dịp nghe lại bản nhạc : Người Nhái Hành Khúc có câu : Liên Đoàn Người Nhái như những bày ma trơi, tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép . Khi tấn công như sóng thần dâng bờ .

Xem Thêm

Lại múa rối nước - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cuối cùng ngày 16/07/2019, cái gọi là nhà nước xã nghĩa qua con mõ (lê thị thu hằng), cũng đã loa loa

Xem Thêm

VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì em lỡ si cuồng trăng bạc Khiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoà

Xem Thêm

Những hình ảnh chứng minh người Nhật luôn đi trước thế giới

Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là quốc gia độc đáo nhất thế giới. Những phát minh của người Nhật Bản cho các vấn đề hàng ngày đã chứng minh điều đó.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CHEN XIANGMEI: THẾ LỰC BÍ ẨN TRONG CHÍNH TRƯỜNG MỸ By Robert D. McFadden

Nguoi My rat ky viec ngoai quoc can thiep vao bau cu Tong Thong. Ba nay xui duc TT Thieu giup Nixon danh bai UCV Dan Chu dua den hau qua la su tra thu cua dang DC ngung vien tro cho VNCH. Roi Nixon lai ban dung VNCH va Dai Loan cho CS.

Xem Thêm

Đề bài :Hồ sơ quý hiếm An táng hai Ông Ngô-Đình-Diệm và Ngô-Đình-Nhu,

Chinh nhung thanh phan tranh dau dao chanh nay thang 4 nam 1975 mang sung AK47 chiem truong DH Van Hanh roi mang bang do bat giam cac vien chuc VNCH. Mot so sinh vien hoc sinh tranh dau nam vung giup CS chon song 5000 nguoi tai Hue nam Mau Than 1968. Trong luc VNCH dang danh nhau voi Cong san thi nhung ke bieu tinh chong doi chanh phu VNCH chi lam loi cho Cong San. Nay da hon 40 nam sau cuoc chien thi phai luan cong va toi cua nhung nguoi lam mat nuoc de lam sang to lich su. Quan VNCH khong thua CS de dang neu chung ta co lanh tu yeu nuoc, biet de quyen loi dan toc tren tien bac danh loi.

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân Đại tá Hồ Tấn Quyền với Lực Lượng Hải Thuyền - Nguyễn Văn Ơn

Mấy ông Tướng Tá ngày xưa, không biết vô tình hay cố ý, hay đằng sau các ông có một con đường đi nào khác, hay ngoài việc thân Mỹ cũng 2 ba phe. Mấy ông nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà không mất Miền Nam mới là chuyện lạ. Tôi là lính, sau 75 mới hiểu ra rằng chúng tôi đã vì yêu Tổ Quốc , yêu Tự Do nên tình nguyện vào Quân ngủ nhưng chúng tôi không biết các ông đã âm thầm đâm sau lưng chúng tôi, các ông đã bán đứng linh hồn VNCH cho Vc, sau này tôi mới thấy các ông nhan nhản ngoài đường phố, các ông được Vc trân qúy được ở nhà mà không đi tù như chúng tôi, thật là mỉa mai, tôi xin nhắn ở Cmmt này nếu các ông còn sống hãy tự nhủ lòng mình có đúng chưa ? Tôi dấu tên nhưng địa danh Ninh Hoa Nha Trang , cán ông mang cấp bậc Th/tá và Đ/Úy đã bán đứng nguyên một Đại đội cho Vc. Nếu các ông còn sống cũng bị người đời nguyền rủa. Nhất là những anh em nào còn sống, đã bao năm dưới quyền của các ông,xin nhắc lại một qúa khứ tủi nhục và đau buồn.

Xem Thêm

Đề bài :Phát hiện Bản Đồ Việt Nam Trên Mô Hình Tượng Đài Tử Sĩ Hoàng Sa Không Có Quần Đảo Trường Sa

Muu do that Tuyet dieu cua bon cong san va nhung thanh phan phan boi,xa gi mot la co,xa gi vai ngan de lam mot tam bia,va xa gi chut cong lao han ma de nhan lai bong loc cua VC!va day la cai co cho bon cho de mao nhan khong co hoang-truong xa...Bia da moi tinh khoi…. dua nao lam bia ky niem nay,dang nhan lanh phat…..AN HUE !

Xem Thêm

Đề bài :Hồ sơ quý hiếm An táng hai Ông Ngô-Đình-Diệm và Ngô-Đình-Nhu,

That dung voi tieu de :" Ho so qui hiem".Nhung ong tuong tham du truc tiep dao chanh,va cai chet cua vi Tong Thong vang danh the gioi vi tai nang on dinh mot quoc gia tu con so ZERO tro thanh mot quoc gia phu cuong vao bac nhat a chau thoi do(1963).Vet o nhuc nay va o nhuc ban dung VNCH cua My khong mot but muc nao co the tay xoa va bao chua.Den nay,cung khong ngac nhien khi rat nhieu nuoc a chau-da khong con niem tin doi voi My nua,(that dang buon va may man cho TAIWAN,mem chut xiu nua neu nhu hill dac cu thi bai hoc VNCH duoc lap lai).Nuoc My va nguoi My noi rieng,ho rat thuc te,thuc te den doi khi tan nhan.CACH CHO hon CUA CHO,vi sao nuoc My bi da so cac nuoc tren the gioi ghet bo,du van ngua tay nhan vien tro?Cau hoi nay,phai de cho chinh dan My ho moi tra loi duoc ro rang.Tro lai van de ho so qui hiem,khong hieu ai da con giu,ma mai toi nay moi boc lo ro rang,nhung vi tuong lanh da so la goc Phap,han da khong biet NHUC khi nhan 01 vali tien dollars khoang dau tren duoi 30 ngan dollars la so tien tra cho gia mau cua T.T+co van va cac vi dai ta+trung ta...va he qua mat nuoc 1975.Vao thoi buoi do,da mang toi quan ham tuong lanh,tuc nhien van hoa va giao duc,duc do phai co nhung tat ca deu dang gia 30.000 dollars,chia nhau ra 10 ten,moi ten 3000,thoi buoi do,mot dong dollar=400 dong tien VNCH.Ngay sau khi bi giet,da biet bao loi nguyen rua cua dan chung mien nam Viet nam do len dau cha con,dong ho cua 10 ten du dang(danh tu cua pho t.t Johnson) vay ma chung con gia mu sa mua choi bay choi bien:BON CHO DE HEN NHAT.mot quyen hoi ky da viet ro,de bo phieu de quyet dinh chung thi 09 GIET,01 THA.Do Mau khi gan chet,van hot hoang Lay cu,xin tha...Gia mau cua ca mot dong ho,cua ca mot dat nuoc va biet bao nhieu xuong mau da guc xuong de bao ve VNCH tat ca deu do lai tren dau bon cho nay va dong ho nha no,nhung ke uong mau chi vi 3000 dollars.Triet ly va he qua dong Phuong that ranh mach:GIEO NHAN thi GAT QUA. Luoi troi long long,tuy thua ma khong ai lot ra noi.Bon cho de Cong san cung the,tam mau dan lanh,de nen tham nhung uc hiep...cai qua no dang treo lo lung tren dau,nhu Pham van dong,ve gia moi lo vao chua tu....tu gi vay? bo dao de te thi thanh phat, noi the thi ra boi bac dao giao qua suc,cai QUA de dau ???

Xem Thêm

Đề bài :Hồ sơ quý hiếm An táng hai Ông Ngô-Đình-Diệm và Ngô-Đình-Nhu,

Den bay gio su that da ro la phe dao chanh cung tan ac. Neu dan chung va hoc sinh Saigon am muu cuop xac de dot tra thu thi ho con tan ac hon la phe cong san vi CS khi thay the che do chi bo phe nghia trang Bien Hoa nhung khong dem xac tu si VNCH ra dot. Dao chanh chi thay the che do cu voi nguoi xau. Loi tai nguoi My.

Xem Thêm

Đề bài : Tự Do Nhân Quyền Là Đây!

Ong Cha Oanh nay moi la nguoi nghia khi. Cach day khoang 20 nam, may ong trong cong dong VN Minnesota moi ong cha quoc doanh den choi, ong doi ha la co VNCH moi den. Vay ma ong chu tich cong dong VN Minnesota chiu ha la co vang truoc tru so de tiep don ong cha quoc doanh nay. Vu nay no lon vi cong dong VN Minn phan doi viec ha la co. Roi hai ben kien tung ra toa ve toi phi bang.

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân Đại tá Hồ Tấn Quyền với Lực Lượng Hải Thuyền - Nguyễn Văn Ơn

Cac tuong lanh VNCH nam 1963 ra lenh giet cac si quan VNCH nhu Ho Tan Quyen, Le Quang Tung, thi ho khong khac gi nhung du kich CS thieu hoc bat giet cac vien chuc VNCH. Nguoi My va cac tuong dao chanh nam 1963 roi cat vien tro nam 1974. Sau do cai lenh tiet kiem dan duoc dua 1 trieu quan VNCH vao the cung luc kiet. Neu biet duoc nguoi My se giet VNCH thi ta khong nen theo nguoi My.

Xem Thêm

Đề bài :LỖI KỸ THUẬT TRONG HAI BẢN NHẠC CỦA ĐỨC HUY - PHẠM ĐỨC NHÌ

Bạn hãy xem thêm vài ba bản nhạc nữa thôi,bạn sẽ thấy "Chẳng có gì để nói".Hahaaa...

Xem Thêm

Đề bài :Hàng trăm nghìn người nhảy sóng ở bãi biển nước đục ngầu

Cách nay 15 năm,cảnh này được đưa lên internet và nói là bên Tàu...Hihiii...15 năm sau,xuất hiện bên VN...Kết luận,Tàu nhập cảnh tắm biển của nó vào VN hay người Tàu sang VN sinh sống nhiều như bên...Tàu?

Xem Thêm

TIN MỚI

NN Trần Xuân Tin – Buồn Vui Đời Quân Ngũ

Nhân dịp nghe lại bản nhạc : Người Nhái Hành Khúc có câu : Liên Đoàn Người Nhái như những bày ma trơi, tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép . Khi tấn công như sóng thần dâng bờ .

Xem Thêm

Lại múa rối nước - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cuối cùng ngày 16/07/2019, cái gọi là nhà nước xã nghĩa qua con mõ (lê thị thu hằng), cũng đã loa loa

Xem Thêm

VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì em lỡ si cuồng trăng bạc Khiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoà

Xem Thêm

Những hình ảnh chứng minh người Nhật luôn đi trước thế giới

Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là quốc gia độc đáo nhất thế giới. Những phát minh của người Nhật Bản cho các vấn đề hàng ngày đã chứng minh điều đó.

Xem Thêm

Nhục quốc tế thể: Dịch Tây ba lô ăn xin ở châu Á:

“Hãy cho tôi tiền đi vòng quanh thế giới”

Xem Thêm

MỘT NGÀY VỚI MÙA XUÂN HÀ NỘI kim thanh

Hà Nội mà tôi chưa bao giờ được thấy, nhưng biết qua thơ văn nhờ hồi đi lính bắt đầu đọc những tiểu thuyết tiền chiến và những tạp chí của mấy ông nhà văn, nhà thơ Bắc kỳ di cư

Xem Thêm

Kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng

Ngày 20 Tháng Bảy, 1969, phi thuyền Apollo 11 đã đưa ba phi hành gia tới quỹ đạo mặt trăng.

Xem Thêm

CÂU CHUYỆN TÌNH TRONG QUÂN NGŨ -Trần Văn

Xuyên qua Rừng U Minh Thượng của Rạch Giá đi đường thủy xuống Rừng U Minh Hạ của Cà Mau, thường sử dụng con sông mang tên Trèm Trẹm

Xem Thêm

NGƯỜI TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN XẤU XÍ - Cánh Cò

Bá Dương – nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia được tờ The New York Times mệnh danh là “Voltaire của Trung Quốc” bởi tác phẩm “Người Trung Quốc Xấu Xí” ...

Xem Thêm