Nhân Vật

Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Mẹ Henriette là Vương Thị Y người gốc Hoa

Cha của Henriette là Nghị viên Bùi Quang Chiêu, sau là thủ lãnh đảng Lập Hiến ở Nam Kỳ thời Pháp

Năm 1926, Henriette tốt nghiệp trung học tại Lycée Fenelon Paris theo học Đại học Y khoa Paris vào năm 1927

Henriette Bùi Quang Chiêu bảo vệ luận án xuất sắc vào năm 1934

Đầu năm 1935 bà nhậm làm ở bịnh viện Chợ Lớn rời Chợ Rẫy

Henriette Bùi Quang Chiêu được cha gả cho luật sư Vương Quang Nhường,-người gốc Gò Công là tiến sĩ Luật khoa đầu tiên của người Việt, luật sư nổi tiếng của Tòa Sài Gòn

Nhưng chỉ hai năm sau, Henriette Bùi Quang Chiêu đệ đơn ra tòa ly dị Vương Quang Nhường

Năm năm 1945 thì gia đình ông Bùi Quang Chiêu bị ác nạn

Ông Bùi Quang Chiêu cùng với ba người anh em trai của Henriette Bùi Quang Chiêu bị Việt Minh bắt và giết chết

Đến năm 1961, Henriette Bùi Quang Chiêu sang Pháp và mở ở đây một phòng mạch

Biệt thự tư gia của bà Henriette ở số 28 đường Testard (Võ Văn Tần) được bà hiến tặng làm cơ sở cho trường Đại học Y khoa thuộc viện Đại học Sài Gòn, nay là Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Tại Pháp, Henriette Bùi Quang Chiêu đã gặp lại ông bạn học kỹ sư cầu đường Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích (1908-1963). là con trai con trai ông Nguyễn Ngọc Tương -giáo tông đạo Cao Đài Ban Chỉnh

Ông Nguyễn Ngọc Bích tốt nghiệp trường kỹ sư Bách Khoa École Polytechnique và trường kỹ sư cầu Cống École Nationale des Ponts et Chaussées Paris.

Năm 1945 ông Bích về vùng bưng biền Sóc Trăng làm Khu bộ phó Khu 9.của Việt Minh .

Ông có tiếng là "kỹ sư phá cầu"

Khu bộ phó Khu 9, rõ ràng ông Bích là một Việt Minh cỡ bự

Đầu năm 1947, trong một cuộc càn ông bị Pháp bắt làm tù binh và vì ông Bích có quốc tịch Pháp nên bị Pháp đem về giam lõng tại Paris trong năm 1948.

Và bà Henriette Bùi Quang Chiêu và ông Nguyễn Ngọc Bích về sống với nhau như vợ chồng

Nghĩ cũng lạ ,Việt Minh tàn sát cả nhà mình ,giết cha mình,nhưng rốt cuộc bà Henriette Bùi lại lấy Việt Minh?

Lý thuyết là vậy

Sau 1975 ai cũng nói Cao Đài Bến Tre là Cao Đài theo Việt Minh từ đầu

Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh được Chánh phủ trao tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì vì có thành tích: "Đã giữ vững thái độ trung thành với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vận động được đông đảo tín đồ tham gia kháng chiến cứu nước".

Nhưng có ngúc ngoắc

Nhiều người nói ông Nguyễn Ngọc Bích là người quốc gia, yêu nước chân chánh, đáp lời tiếng gọi quê hương, gia nhập phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp hồi 1945 , ông được các anh em đồng đội tin tưởng và ngưỡng mộ, bầu làm Khu Bộ Phó .

Ảnh hưởng của ông càng ngày rộng lớn, và vì ông từ chối gia nhập Ðảng Cộng Sản, ông bị Việt Minh gài cho quân đội Pháp bắt trong vùng tỉnh Sóc Trăng. Dù bị tra tấn, ông nhứt định không tiết lộ tên thật, và bị lên án tử hình.

Henriette Bùi vận động bạn bè bên Pháp làm dữ nên ông Bích mới thoát án tử mà về Pháp .

Ông Bích mất 1963 tại Paris vì ung thư vòm họng, hài cốt an táng tại Bến Tre

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu sống tại Paris – Pháp với con riêng của ông Bích tới ngày mất

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu qua đời lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2012 tại Paris – Pháp, hài hốt đem về Bến Tre, một nữa để kế bên mả ông Bích trong Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, một nữa đem về nhà thờ họ Bùi ở Mỏ Cày.

Shared FB Nguyễn Gia Việt 07/05/2019.

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Cô Henriette Bùi Quang Chiêu, sanh ngày 8/9/1906, là con gái thứ trong một gia đình điền chủ Bến Tre ở Mỏ Cày mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ

Mẹ Henriette là Vương Thị Y người gốc Hoa

Cha của Henriette là Nghị viên Bùi Quang Chiêu, sau là thủ lãnh đảng Lập Hiến ở Nam Kỳ thời Pháp

Năm 1926, Henriette tốt nghiệp trung học tại Lycée Fenelon Paris theo học Đại học Y khoa Paris vào năm 1927

Henriette Bùi Quang Chiêu bảo vệ luận án xuất sắc vào năm 1934

Đầu năm 1935 bà nhậm làm ở bịnh viện Chợ Lớn rời Chợ Rẫy

Henriette Bùi Quang Chiêu được cha gả cho luật sư Vương Quang Nhường,-người gốc Gò Công là tiến sĩ Luật khoa đầu tiên của người Việt, luật sư nổi tiếng của Tòa Sài Gòn

Nhưng chỉ hai năm sau, Henriette Bùi Quang Chiêu đệ đơn ra tòa ly dị Vương Quang Nhường

Năm năm 1945 thì gia đình ông Bùi Quang Chiêu bị ác nạn

Ông Bùi Quang Chiêu cùng với ba người anh em trai của Henriette Bùi Quang Chiêu bị Việt Minh bắt và giết chết

Đến năm 1961, Henriette Bùi Quang Chiêu sang Pháp và mở ở đây một phòng mạch

Biệt thự tư gia của bà Henriette ở số 28 đường Testard (Võ Văn Tần) được bà hiến tặng làm cơ sở cho trường Đại học Y khoa thuộc viện Đại học Sài Gòn, nay là Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Tại Pháp, Henriette Bùi Quang Chiêu đã gặp lại ông bạn học kỹ sư cầu đường Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích (1908-1963). là con trai con trai ông Nguyễn Ngọc Tương -giáo tông đạo Cao Đài Ban Chỉnh

Ông Nguyễn Ngọc Bích tốt nghiệp trường kỹ sư Bách Khoa École Polytechnique và trường kỹ sư cầu Cống École Nationale des Ponts et Chaussées Paris.

Năm 1945 ông Bích về vùng bưng biền Sóc Trăng làm Khu bộ phó Khu 9.của Việt Minh .

Ông có tiếng là "kỹ sư phá cầu"

Khu bộ phó Khu 9, rõ ràng ông Bích là một Việt Minh cỡ bự

Đầu năm 1947, trong một cuộc càn ông bị Pháp bắt làm tù binh và vì ông Bích có quốc tịch Pháp nên bị Pháp đem về giam lõng tại Paris trong năm 1948.

Và bà Henriette Bùi Quang Chiêu và ông Nguyễn Ngọc Bích về sống với nhau như vợ chồng

Nghĩ cũng lạ ,Việt Minh tàn sát cả nhà mình ,giết cha mình,nhưng rốt cuộc bà Henriette Bùi lại lấy Việt Minh?

Lý thuyết là vậy

Sau 1975 ai cũng nói Cao Đài Bến Tre là Cao Đài theo Việt Minh từ đầu

Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh được Chánh phủ trao tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì vì có thành tích: "Đã giữ vững thái độ trung thành với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vận động được đông đảo tín đồ tham gia kháng chiến cứu nước".

Nhưng có ngúc ngoắc

Nhiều người nói ông Nguyễn Ngọc Bích là người quốc gia, yêu nước chân chánh, đáp lời tiếng gọi quê hương, gia nhập phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp hồi 1945 , ông được các anh em đồng đội tin tưởng và ngưỡng mộ, bầu làm Khu Bộ Phó .

Ảnh hưởng của ông càng ngày rộng lớn, và vì ông từ chối gia nhập Ðảng Cộng Sản, ông bị Việt Minh gài cho quân đội Pháp bắt trong vùng tỉnh Sóc Trăng. Dù bị tra tấn, ông nhứt định không tiết lộ tên thật, và bị lên án tử hình.

Henriette Bùi vận động bạn bè bên Pháp làm dữ nên ông Bích mới thoát án tử mà về Pháp .

Ông Bích mất 1963 tại Paris vì ung thư vòm họng, hài cốt an táng tại Bến Tre

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu sống tại Paris – Pháp với con riêng của ông Bích tới ngày mất

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu qua đời lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2012 tại Paris – Pháp, hài hốt đem về Bến Tre, một nữa để kế bên mả ông Bích trong Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, một nữa đem về nhà thờ họ Bùi ở Mỏ Cày.

Shared FB Nguyễn Gia Việt 07/05/2019.

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person

BẢN TIN MỚI NHẤT

Chữ nghĩa thời đại dịch! - Huy Phương.

Thời đại dịch này, người ta lo bệnh, lo chết, đâu có ai tào lao đi lo bàn chuyện chữ nghĩa, vì chữ nghĩa vốn không làm chết ai, cũng chẳng tổn thương ai.

Xem Thêm

MƯA VỀ CHỐN CŨ . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mùa mưa đến, hoa vàng thêm nỗi nhớ Khiến lòng mình ngơ ngác tiếng mưa van

Xem Thêm

Nhà sư nhận nuôi phật tử 13 tuổi, éᴘ qᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ nhiều lần trong chùa

Nhận nuôi cháu K. là phật tử rồi chiếm đời con gái, nhiều lần qu.an h.ệ với cháu K., bị gia đình phát hiện, sư Thích Thông Anh đã chi 200 triệu đồng để chạy tội.

Xem Thêm

MẸ TÔI KINH CUNG CHI ĐIỂU - Lỗ trí Thâm

Mẹ tôi qua đời đã được hơn ba năm, cụ mất ở tuổi thọ 93.

Xem Thêm

Tại sao Obama phải triệt hạ Tướng Michael Flynn ? Tôn Nữ Hoàng Hoa

Tin vừa được nghe là Thẩm Phán Emmet Sullivan, người chủ trì vụ án của Tướng Michael Flynn, đã từ chối việc tha bỗng Tướng Flynn.

Xem Thêm

Sao này Lú đã trao Tàu Còn gì đâu nữs bày trò A mê - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Sao này Lú đã trao Tàu Còn gì đâu nữs bày trò A mê (

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Qua cách hành xử của các chính trị gia Hoa Kỳ đối đầu với đương kim Tổng Thống Donald Trump-làm nhớ lại những nhân vật: Mộ Dung Cô Tô- Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương-và Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Xin quý vị vui lòng viết tiếng việt có dấu để người khác đọc dể dàng hơn. Sau đây là link vào "VIẾT TIẾNG VIỆT" không cần dơnload: http://just.nicepeople.free.fr/Vietnamese-Typing.htm Viết vào với đủ kiểu Telex, VNI, VIQR...xong chỉ cần copy và paste vào chỗ nào quý vị muốn.

Xem Thêm

Đề bài :Khi quý ông nào vào phòng gym

Thiet la chan cac ong,khi khong mang hinh minh ra de qui co,qui ba chiem ngam.Tu ngay 30-04,khong phai chi la phong giai nhu hinh da dan giai,ma chay trui ca rau ria,chim co cung teo tut,rut tuot vao trong,moi lan khi huu su,tim kiem muon chot,mai moi mo thay no. Oi ! vc.Ong ma vo duoc may thi het con thuong hai ngu dot theo giac.Ma doi Xu nhu may da Xu voi bon ong...chet nghe con...

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Y ho canh ten sang.ten tuoi no am vao nguoi,chap nhat lam gi cai bon vo hoc thuc nay ? Con cai mat thang tong bien tap chac la ba con voi tap xap xinh,thoi thi ca me mot lua cong san thang nao cung nhu thang nay,noi dau xa nhu bon ba dinh cung "xem xem "/

Xem Thêm

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Nho bai hat dong giao xa xua : " con kien den,nam tren hon da den ma troi lai toi den,DCT cung thay…"

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Toi so roi ! toi so roi ! nao ta sua soan khan goi cut ve co tho.Bon tau ngu.Biet bao cong dan tau dang du hoc-dang sinh song tam cu o Xu kanguru,nay lai sua soan ban do,ban thao bo cua chay lay nguoi .Dang doi bon da ca lan dua,bon lung doan kinh te va ky nghe va lam le thau tom dat Uc...

Xem Thêm

Đề bài :Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Corona đã vô tình biến phụ nữ Vietnam thành những phụ nữ Hồi Giáo ngoan đạo nhât...VN còn đ̣ợi gì mà không kết bạn với con dân xứ Ả Rập...???

Xem Thêm

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

TIN MỚI

Nhà sư nhận nuôi phật tử 13 tuổi, éᴘ qᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ nhiều lần trong chùa

Nhận nuôi cháu K. là phật tử rồi chiếm đời con gái, nhiều lần qu.an h.ệ với cháu K., bị gia đình phát hiện, sư Thích Thông Anh đã chi 200 triệu đồng để chạy tội.

Xem Thêm

MẸ TÔI KINH CUNG CHI ĐIỂU - Lỗ trí Thâm

Mẹ tôi qua đời đã được hơn ba năm, cụ mất ở tuổi thọ 93.

Xem Thêm

Tại sao Obama phải triệt hạ Tướng Michael Flynn ? Tôn Nữ Hoàng Hoa

Tin vừa được nghe là Thẩm Phán Emmet Sullivan, người chủ trì vụ án của Tướng Michael Flynn, đã từ chối việc tha bỗng Tướng Flynn.

Xem Thêm

Sao này Lú đã trao Tàu Còn gì đâu nữs bày trò A mê - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Sao này Lú đã trao Tàu Còn gì đâu nữs bày trò A mê (

Xem Thêm

Tổng thống Donald Trump làm “RUNG CHUYỂN” Trung cộng?

Theo Bloomberg, Trung cộng có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2020 này.

Xem Thêm

:California ban hành hướng dẫn tái mở cửa nhà thờ, cơ sở thực hành tôn giáo - Lão Phan

(HNPD) Tiểu bang đề nghị, các nhà thờ được phép tổ chức lễ nhưng giới hạn dưới 100 giáo dân, và.....

Xem Thêm

NHÌN HONG KONG MẤY NỖI ĐOẠN TRƯỜNG MÀ KINH

Bà Thái Anh Văn tuyên thệ bằng tiếng Hoa trước ảnh Tôn Trung Sơn, đọc diễn văn nhậm chức cũng bằng tiếng Hoa.

Xem Thêm

Những bức ảnh dưới đây từng khiến không ít người tin rằng chúng đã được chỉnh sửa.

Giữa cuộc đời có nhiều biến động thế này, con người dường như ngày càng mất đi niềm tin vào những thứ trước mắt.

Xem Thêm

HOA HẠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng lưu ly chan chứa tháng ngày dài Hoa hạ sẽ thịnh khai mừng đại hội .

Xem Thêm

Y tá Nga lên tiếng về ảnh lộ đồ lót

Y tá Nadia, 23 tuổi, cho hay vì "quá nóng" nên chỉ mặc nội y dưới áo bảo hộ và rất bất ngờ khi thành tâm điểm trên truyền thông.

Xem Thêm