Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Quẻ Dịch Cách Lập Và Giải Đoán - Nguyên Lạc

(HNPD) Bói Dịch không phải là mê tín, nó là khoa học. Có thể gọi là khoa học huyền bí.


Nguyên Lc

QuDch

Cách Lp Và Gii Đoán

 

(Bài 1)

 

Cẩn báo:  Cụ Nguyễn Hiến Lê có nói:  "Muốn học điều gì thì hãy viết về điều đó". Theo tinh thần đó, chúng tôi đang học về Kinh Dịch, nên xin viết ra đây những gì mình đã học được từ người xưa, từ các bậc tiền bối... Xin hiểu cho, đây chỉ là những ghi chép vụn vặt trong quá trình học hỏi, nên chắc nó sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong các bậc cao minh bỏ quá cho! Nếu các bạn tìm thấy có ít nhiều điều hữu ích thì tốt, còn nếu không, coi như " Mua vui cũng được một vài trống can

Ở đời muôn sự của chung

Hơn nhau ở chỗ biết dùng hay không! 

     

Dẫn nhập: Bói Dịch không phải là mê tín, nó là khoa học. Có thể gọi là khoa học huyền bí. Vì vậy,  Tiến sĩ Phân tâm học C.G. Jung  ( ông cùng với S. Freud là một trong những thủy tổ của khoa Phân Tâm Học, nghiên cứu về tiềm thức của loài người) năm 1949 đã dùng bói Dịch để biết việc quảng bá và giới thiệu Dịch (I Ching) từ tiếng Đức sang tiếng Anh có đuoc thuận lợi hay không?. Bói được rất tốt, ông tiến hành và Dịch đã trở thành kinh điển cho các học giả và các trường đại học Tây Phương học hỏi!

Có 2 lý do để tôi viết bài này:

1/ Chúng ta chỉ sợ những gì mình không hiểu. Thí dụ như sợ Ma, vì chúng ta không biết rõ Ma là gì?. Nếu  biết thì sẽ không sợ. Cũng vậy, chúng ta sợ chết, vì không biết chết ra sao, sau khi chết như thế nào?. Nếu chúng ta biết rõ thì chắc chúng ta cũng sẽ không sợ. Đó  là lý do Phật giáo khuyên chúng ta nên tìm hiểu về sự chết (Tử)

Tôi viết bài này mong độc giả tìm hiểu rõ về Bói Dịch, không sợ nó nữa, để các ông thầy Bói toán, Phong thủy (giả), vì tư lợi, không còn "hù" ta được nữa. Bói Dịch mà vì tư lợi sẽ không bao gi linh ứng

2/ Kinh Dịch là 1 trong 5 Kinh chính của triết lý Đông Phương. Các nhà trí thức (nho gia) xưa phải lào thông nó mới có thể đi thi. Điều đó chứng tỏ nó rất quan trọng. Bói Dịch rất khó hiểu đối với các người trẻ, người mới bắt đầu. Ngay cả sách được cho là kinh điển của cụ Ngô Tất Tố, phần giải thích về bói cũng rất khó hiểu. Tôi mong làm nó đơn giản, dễ hiểu hơn, giúp cho các bạn trẻ , ai muốn tìm hiểu, sẽ dễ dàng hơn, hầu mong giữ gìn những quý giá của ông cha không bị mai một!

Lại nữa, ý của Dịch cho rằng con người tự mình vẫn có thể sửa đổi được số mạng của mình một phần nào. Thế thì tại sao chúng ta không tự tìm hiểu, tự bói quẻ tìm phương thức đối ứng, mà phải nhờ người khác làm cho mình? Có biết chắc họ thật sự là bậc Thức giả không? Ở đời, biết đâu hư biết đâu thực, biết đâu chân biết đâu gi!  (Nguyên Lạc)

                                                                                                                                                 

NHẬP MÔN KINH DỊCH

ĐI CƯƠNG VQUDCH

 

Kinh Dch

 

Kinh Dch là mt trong ba bkinh cnht ca Trung quc, sau Kinh Thi và Kinh Thư, nhưng ngun gc ca nó (tc bát quái) thì có thsm hơn, vào cui đi Ân, khong 1.200 năm trước Tây Lch.

Nó không do mt người viết, mà do nhiu người góp sc trong mt ngàn năm, tVăn Vương nhà Chu mãi đến đu đi Tây Hán.

Điu kdnht của Dch là nó chdng trên thuyết âm dương, trên mt vch lin ____   tượng trưng cho dương, mt vch đt __   __ tượng trưng cho âm. Hai vch đó chng lên nhau, đi ln cho nhau nhiu ln thành ra tám hình bát quái, ri tám hình bát quái này li chng ln lên nhau thành sáu mươi bn hình mi: Lc thp tquái.

Dùng sáu mươi bn hình này, người ta din được tt ccác quan nim vvũ tr, nhân sinh. Tnhng hin tượng trên tri dưới đt, nhng lut thiên nhiên cho ti nhng công vic thường ngày như trnước, ra quân, trnhà, cưới hi, ăn ung, xthế...

-- Mi đu chlưỡng nghi: dương (vch lin:  ___ ) và âm (vch đt:  _  _ )

-- Bên dương, nếu ly dương chng lên dương, ri ly âm chng lên dương, chúng ta sđược hai hình tượng:

- (vch dương/ vch dương): thái dương

- (vch âm/ vch dương): thiếu dương

Bên âm cũng vy, nếu ly âm chng lên âm, ri ly dương chng lên âm, chúng ta sẽ được hai hình tượng na:

- (vch âm/ vch âm): thái âm

- (vch dương/ vch âm): thiếu âm

Như vy được bn hình tượng, gi là ttượng.

Ttượng có tên:  Thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm

-- Sau cùng, ly dương ln lượt chng lên cbn hình trên, chúng ta sẽ được 4 hình:

Ly (Li) , Càn (Kin) , Tn , Cn.

Ri ly âm ln lượt chng lên cũng cbn hình đó, chúng ta sẽ được thêm 4 hình na:

Chn , Ðoài (Đoái) , Khm , Khôn.

                   


 

Hình 1: Sự hình thành bát quái

 

Như vy được hết thy 8 hình gi là bát quái (tám qu). Mi qucó 3 vch (gi là 3 hào), xut hin ln ln tdưới lên trên. Cho nên khi gi tên hào, khi đóan qu, phi đếm và xét tdưới lên trên: Hào dưới (cũng là hào 1), ri lên hào 2, hào 3...

 

 Bát quái:  Ý nghĩa  ca Bát quái...   :  Sca Bát quái - Hành

 

☰ : Càn (hay Kiền) vi thiên là trời có đức cứng mạnh, là đàn ông: 1 - Kim

 

☷ : Khôn vi địa là đất, có đức nhu thuận, là đàn bà : 8 - Th

 

☲ : Ly vi hỏa là lửa, sáng: 3 - Ho

 

☵ : Khảm vi thủy là nước, hiểm trở: 6 - Thuỷ

 

☶ : Cấn vi sơn là núi, yên tĩnh: 7 - Th

 

☱ : Đoái (hay Đoài) vi trạch là chầm (đầm), vui vẻ: 2 - Kim

 

☴ : Tốn vi phong là gió, vào: 5 - Mộc

 

☳ : Chấn vi lôi là sấm, động: 4 - Mộc

 

Các bn phi thuc rõ 8 hình trên, trông thy hình nào, thì phi gi được tên ca nó. Ngược li hnghe thy nói tên qunào, thì phi vngay được hình nó.

 

Bn có ththeo cách này:

 

Trước hết chúng ta bqua quCàn và quKhôn đi, vì ai cũng cũng nhngay ri, còn li 6 qu:

- 3 qucó 1 hào âm (mt vch đt): quLy, quẻ Đòai, quTn.

- 3 qucòn li Khm, Cn, Chn đu có mt hào dương (mt vch lin).

Chúng ta chcn nhvtrí ba vch đt trong 3 qucó 1 hào âm thôi:

- QuLy là la thì vch đt gia: Như hình ming lò.

- Quẻ Đòai là chm (đm) thì vch đt trên cùng: Như chtrũng trên mt đt.

- QuTn là gió thì vch đt tt phi dưới cùng: Vch đt (âm) đó tượng trưng smm  mi, du dàng ca gió.

 

Nhnhư vy ri thì vẽ được ba quẻ đó, vì hai hào kia ca mi qulà vch lin (dương).

Vẽ được 3 quẻ đó ri thì vẽ được ba qutrái vi chúng vý nghĩa cũng như vcác vch:

- Khm (nước) trái vi Ly (la), thì gm mt vch lin (dương) gia còn li hai vch kia đt

- Cn (núi) trái vi Đòai (đm): núi ni lên trên mt đt, đm trũng xung, thì gm mt vch lin (dương) trên cùng, còn li hai vch kia đt (âm).

- Chn (sm): trái vi Tn (gió): Chn (sm) đng mnh, còn Tn (gió) thi nh thì gm vch lin (dương) dưới cùng, còn li hai vch kia đt (âm).

 

Trùng quái:

 

Chúng ta biết lưỡng nghi chng lên nhau mt ln thành ttượng, chng lên mt ln na là bát quái. Chcó 8 quvi 24 hào thì không thdin được nhiu hin tượng, svic... nên li phi chng lên thêm mt ln na. Ln này không ly 1 vch âm haydương như ln thnhì, mà ly trn mt quchng lên tt c8 qu. Chng hn, ly quCàn chng lên Càn và 7 qukia, ly quLy chng lên Ly và c7 qukia. Như vy mi quthành ra 8 qumi, tám quthành 64 qumi. Mi qumi gm 6 hào, cng là 64 x 6: 384 hào, tm đủ để din được khá nhiu hin tượng, svic ri.

Sáu mươi bn qumi này gi là trùng quái (qutrùng) đphân bit vi tám qunguyên  thy gi là đơn quái (quẻ đơn).

 

Chu Dch (Dch nhà Chu) hòan tòan xây dng trên quan nim âm dương. Sáu mươi bn  quchdo hai vch âm và dương (đt và lin) chng lên nhau, thay đi cho nhau mà thành.

 

Nghĩa hai chữ dương và âm

 

Theo mt snhà ngnguyên hc Trung Hoa thì mi đu hai chdương, âm có hình thc  như sau:

Chdương (陽) gm hai phn: bên trái là sườn núi hoc bc tường; bên phi, trên có mt tri lên khi chân tri, dưới là nhng tia sáng mt tri chiếu xung.

Do đó, dương trphía có ánh sáng, phía sáng.

Châm (陰) gm hai phn: bên trái cũng là sườn núi, bên phi, trên có nóc nhà, dưới có đám mây.Do đó, âm trphía mt tri bche khut,không có ánh nng, phía ti.

Phía có ánh nng thì m áp, cây ci tươi tt, phía không có ánh nng thì lnh lo, cây ci không phát trin. Do đó âm dương tcái nghĩa ti/ sáng chuyn qua nghĩa lnh/ nóng, đêm/ ngày, mùa đông/ mùa hè, mt trăng/ mt tri, chết/ sng, yếu/mnh, ging cái/ ging đc, suy/thnh, xu/tt, hư/thc, tiu nhân/ quân t, đóng/ m, đc/ trong...

Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm thnh thì dương suy, dương thnh thì âm suy.

Kinh Dch tượng trưng âm dương bng hai vch: Vch lin (dương):  ___  và vch đt (âm):  _  _ . Lin thì gi là thc (đc), đt gi là hư (rng).

 

Thái cc

Tkhi có quan nim Thái cc, người Trung Hoa tượng trưng âm dương bng hình đen và hình trng, vì mi đu, âm có nghĩa là phía không có ánh mt tri, trong bóng ti, dương có nghĩa là phía có ánh mt tri, sáng sa.

 

                                       

                                                   

                                          Hình 2: Thái cc

 

Chúng ta nhn thy vòng tròn Thái cc gm hai hình âm dương đó, và hai hình này tuy cách bit hn nhau, đi lp nhau, mà li ôm ly nhau, xon ly nhau.

Li thêm chhình đen phng ra có mt đim trng, chhình trng phng ra có mt đim  đen; chhình đen phng ra là chhình trng thót li, ngược li chhình trng phng ra là chhình đen thót li. Như vy đdin cái ý :" âm thnh ln thì dương suy ln, ngược li dương thnh ln thì âm cũng suy ln. Khi âm cc thnh đã có mt  mm dương (đim trng) xut hin ri, khi dương cc thnh đã có mt mm đen (đim đen) xut hin ri".

Vy chng nhng âm dương xon ly nhau mà trong âm còn có dương, trong dương còn có âm na!

 

Thành ri hy

 

Lut trong dương có âm, trong âm có dương có nghĩa là hin tượng nào cũng cha sn  mm thy ca nó. Trong sthnh có mm ca ssuy, trong strcó mm ca slon,  trong ssng có mm ca schết. Cho nên có người bo mt đa trsinh ra là bt đu  tiến ti schết, mà chết là bt đu sng li mt cuc sng khác, là tái sinh dưới hình thc này hay hình thc khác. Không thcó dương mà không có âm, có sng mà không có chết, có thnh mà không có suy, có trmà không có lon. Phi có đchai thì mi thành mt hin tượng được, mi thành vũ trụ được, cũng như bt kvt nào cũng có mt phi và mt trái, xã hi nào cũng có thin và ác.

Mi sbiến trong vũ trchlà mt tiến trình thành ri hy, hy ri thành.

Sthành ca dương là shy ca âm và ngược li, sthành ca âm là shy ca dương.

Tóm li âm dương tuy tính cht tương phn nhưng cũng tương ng, tương cu (tìm nhau), tương giao (gp nhau) có tương giao mi tương thôi (xô đy nhau), tương ma (cxát

nhau), tương th(thay thế, btúc nhau) đtương thành (giúp nhau thoàn thành: có cái này thì mi có cái kia, có cái này thì cái kia mi làm tròn được nhim vca nó trong vũ tr).

Quan trng nht là stương giao: ging đc ging cái, ctri đt na (vì tri đt cũng ch là âm dương) có giao cm vi nhau ri mi có vn vt, vn vt mi sinh nbiến hóa được.

- Âm dương đu đng: Mun giao nhau thì cdương ln âm đu phi đng.

- Ri biến hóa: Âm dương có đng thì mi giao nhau, mi biến mà sinh sinh hóa hóa.

 

Chdch ở đây là biến dch, tc đo biến hóa trongvũ tr. Mi sbiến hóa đu tCàn  Khôn mà ra; không còn Càn Khôn tc âm dương thì không còn sbiến hóa.

Mà nếu không có sbiến hóa, nghĩa là nếu âm dương không tác đng ln nhau, không gp nhau, thì “cô dương” không thsinh, “đc âm” không ththành; trong trường hp đó âm dương sbtiêu dit.

Tóm li, Dch cho rng có smng, nhưng con người vn có thsa đi smng được phn nào!

 

(còn tiếp)

 

Nguyên Lc                                                                         

....................

Tham Kho: Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Quẻ Dịch Cách Lập Và Giải Đoán - Nguyên Lạc

(HNPD) Bói Dịch không phải là mê tín, nó là khoa học. Có thể gọi là khoa học huyền bí.


Nguyên Lc

QuDch

Cách Lp Và Gii Đoán

 

(Bài 1)

 

Cẩn báo:  Cụ Nguyễn Hiến Lê có nói:  "Muốn học điều gì thì hãy viết về điều đó". Theo tinh thần đó, chúng tôi đang học về Kinh Dịch, nên xin viết ra đây những gì mình đã học được từ người xưa, từ các bậc tiền bối... Xin hiểu cho, đây chỉ là những ghi chép vụn vặt trong quá trình học hỏi, nên chắc nó sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong các bậc cao minh bỏ quá cho! Nếu các bạn tìm thấy có ít nhiều điều hữu ích thì tốt, còn nếu không, coi như " Mua vui cũng được một vài trống can

Ở đời muôn sự của chung

Hơn nhau ở chỗ biết dùng hay không! 

     

Dẫn nhập: Bói Dịch không phải là mê tín, nó là khoa học. Có thể gọi là khoa học huyền bí. Vì vậy,  Tiến sĩ Phân tâm học C.G. Jung  ( ông cùng với S. Freud là một trong những thủy tổ của khoa Phân Tâm Học, nghiên cứu về tiềm thức của loài người) năm 1949 đã dùng bói Dịch để biết việc quảng bá và giới thiệu Dịch (I Ching) từ tiếng Đức sang tiếng Anh có đuoc thuận lợi hay không?. Bói được rất tốt, ông tiến hành và Dịch đã trở thành kinh điển cho các học giả và các trường đại học Tây Phương học hỏi!

Có 2 lý do để tôi viết bài này:

1/ Chúng ta chỉ sợ những gì mình không hiểu. Thí dụ như sợ Ma, vì chúng ta không biết rõ Ma là gì?. Nếu  biết thì sẽ không sợ. Cũng vậy, chúng ta sợ chết, vì không biết chết ra sao, sau khi chết như thế nào?. Nếu chúng ta biết rõ thì chắc chúng ta cũng sẽ không sợ. Đó  là lý do Phật giáo khuyên chúng ta nên tìm hiểu về sự chết (Tử)

Tôi viết bài này mong độc giả tìm hiểu rõ về Bói Dịch, không sợ nó nữa, để các ông thầy Bói toán, Phong thủy (giả), vì tư lợi, không còn "hù" ta được nữa. Bói Dịch mà vì tư lợi sẽ không bao gi linh ứng

2/ Kinh Dịch là 1 trong 5 Kinh chính của triết lý Đông Phương. Các nhà trí thức (nho gia) xưa phải lào thông nó mới có thể đi thi. Điều đó chứng tỏ nó rất quan trọng. Bói Dịch rất khó hiểu đối với các người trẻ, người mới bắt đầu. Ngay cả sách được cho là kinh điển của cụ Ngô Tất Tố, phần giải thích về bói cũng rất khó hiểu. Tôi mong làm nó đơn giản, dễ hiểu hơn, giúp cho các bạn trẻ , ai muốn tìm hiểu, sẽ dễ dàng hơn, hầu mong giữ gìn những quý giá của ông cha không bị mai một!

Lại nữa, ý của Dịch cho rằng con người tự mình vẫn có thể sửa đổi được số mạng của mình một phần nào. Thế thì tại sao chúng ta không tự tìm hiểu, tự bói quẻ tìm phương thức đối ứng, mà phải nhờ người khác làm cho mình? Có biết chắc họ thật sự là bậc Thức giả không? Ở đời, biết đâu hư biết đâu thực, biết đâu chân biết đâu gi!  (Nguyên Lạc)

                                                                                                                                                 

NHẬP MÔN KINH DỊCH

ĐI CƯƠNG VQUDCH

 

Kinh Dch

 

Kinh Dch là mt trong ba bkinh cnht ca Trung quc, sau Kinh Thi và Kinh Thư, nhưng ngun gc ca nó (tc bát quái) thì có thsm hơn, vào cui đi Ân, khong 1.200 năm trước Tây Lch.

Nó không do mt người viết, mà do nhiu người góp sc trong mt ngàn năm, tVăn Vương nhà Chu mãi đến đu đi Tây Hán.

Điu kdnht của Dch là nó chdng trên thuyết âm dương, trên mt vch lin ____   tượng trưng cho dương, mt vch đt __   __ tượng trưng cho âm. Hai vch đó chng lên nhau, đi ln cho nhau nhiu ln thành ra tám hình bát quái, ri tám hình bát quái này li chng ln lên nhau thành sáu mươi bn hình mi: Lc thp tquái.

Dùng sáu mươi bn hình này, người ta din được tt ccác quan nim vvũ tr, nhân sinh. Tnhng hin tượng trên tri dưới đt, nhng lut thiên nhiên cho ti nhng công vic thường ngày như trnước, ra quân, trnhà, cưới hi, ăn ung, xthế...

-- Mi đu chlưỡng nghi: dương (vch lin:  ___ ) và âm (vch đt:  _  _ )

-- Bên dương, nếu ly dương chng lên dương, ri ly âm chng lên dương, chúng ta sđược hai hình tượng:

- (vch dương/ vch dương): thái dương

- (vch âm/ vch dương): thiếu dương

Bên âm cũng vy, nếu ly âm chng lên âm, ri ly dương chng lên âm, chúng ta sẽ được hai hình tượng na:

- (vch âm/ vch âm): thái âm

- (vch dương/ vch âm): thiếu âm

Như vy được bn hình tượng, gi là ttượng.

Ttượng có tên:  Thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm

-- Sau cùng, ly dương ln lượt chng lên cbn hình trên, chúng ta sẽ được 4 hình:

Ly (Li) , Càn (Kin) , Tn , Cn.

Ri ly âm ln lượt chng lên cũng cbn hình đó, chúng ta sẽ được thêm 4 hình na:

Chn , Ðoài (Đoái) , Khm , Khôn.

                   


 

Hình 1: Sự hình thành bát quái

 

Như vy được hết thy 8 hình gi là bát quái (tám qu). Mi qucó 3 vch (gi là 3 hào), xut hin ln ln tdưới lên trên. Cho nên khi gi tên hào, khi đóan qu, phi đếm và xét tdưới lên trên: Hào dưới (cũng là hào 1), ri lên hào 2, hào 3...

 

 Bát quái:  Ý nghĩa  ca Bát quái...   :  Sca Bát quái - Hành

 

☰ : Càn (hay Kiền) vi thiên là trời có đức cứng mạnh, là đàn ông: 1 - Kim

 

☷ : Khôn vi địa là đất, có đức nhu thuận, là đàn bà : 8 - Th

 

☲ : Ly vi hỏa là lửa, sáng: 3 - Ho

 

☵ : Khảm vi thủy là nước, hiểm trở: 6 - Thuỷ

 

☶ : Cấn vi sơn là núi, yên tĩnh: 7 - Th

 

☱ : Đoái (hay Đoài) vi trạch là chầm (đầm), vui vẻ: 2 - Kim

 

☴ : Tốn vi phong là gió, vào: 5 - Mộc

 

☳ : Chấn vi lôi là sấm, động: 4 - Mộc

 

Các bn phi thuc rõ 8 hình trên, trông thy hình nào, thì phi gi được tên ca nó. Ngược li hnghe thy nói tên qunào, thì phi vngay được hình nó.

 

Bn có ththeo cách này:

 

Trước hết chúng ta bqua quCàn và quKhôn đi, vì ai cũng cũng nhngay ri, còn li 6 qu:

- 3 qucó 1 hào âm (mt vch đt): quLy, quẻ Đòai, quTn.

- 3 qucòn li Khm, Cn, Chn đu có mt hào dương (mt vch lin).

Chúng ta chcn nhvtrí ba vch đt trong 3 qucó 1 hào âm thôi:

- QuLy là la thì vch đt gia: Như hình ming lò.

- Quẻ Đòai là chm (đm) thì vch đt trên cùng: Như chtrũng trên mt đt.

- QuTn là gió thì vch đt tt phi dưới cùng: Vch đt (âm) đó tượng trưng smm  mi, du dàng ca gió.

 

Nhnhư vy ri thì vẽ được ba quẻ đó, vì hai hào kia ca mi qulà vch lin (dương).

Vẽ được 3 quẻ đó ri thì vẽ được ba qutrái vi chúng vý nghĩa cũng như vcác vch:

- Khm (nước) trái vi Ly (la), thì gm mt vch lin (dương) gia còn li hai vch kia đt

- Cn (núi) trái vi Đòai (đm): núi ni lên trên mt đt, đm trũng xung, thì gm mt vch lin (dương) trên cùng, còn li hai vch kia đt (âm).

- Chn (sm): trái vi Tn (gió): Chn (sm) đng mnh, còn Tn (gió) thi nh thì gm vch lin (dương) dưới cùng, còn li hai vch kia đt (âm).

 

Trùng quái:

 

Chúng ta biết lưỡng nghi chng lên nhau mt ln thành ttượng, chng lên mt ln na là bát quái. Chcó 8 quvi 24 hào thì không thdin được nhiu hin tượng, svic... nên li phi chng lên thêm mt ln na. Ln này không ly 1 vch âm haydương như ln thnhì, mà ly trn mt quchng lên tt c8 qu. Chng hn, ly quCàn chng lên Càn và 7 qukia, ly quLy chng lên Ly và c7 qukia. Như vy mi quthành ra 8 qumi, tám quthành 64 qumi. Mi qumi gm 6 hào, cng là 64 x 6: 384 hào, tm đủ để din được khá nhiu hin tượng, svic ri.

Sáu mươi bn qumi này gi là trùng quái (qutrùng) đphân bit vi tám qunguyên  thy gi là đơn quái (quẻ đơn).

 

Chu Dch (Dch nhà Chu) hòan tòan xây dng trên quan nim âm dương. Sáu mươi bn  quchdo hai vch âm và dương (đt và lin) chng lên nhau, thay đi cho nhau mà thành.

 

Nghĩa hai chữ dương và âm

 

Theo mt snhà ngnguyên hc Trung Hoa thì mi đu hai chdương, âm có hình thc  như sau:

Chdương (陽) gm hai phn: bên trái là sườn núi hoc bc tường; bên phi, trên có mt tri lên khi chân tri, dưới là nhng tia sáng mt tri chiếu xung.

Do đó, dương trphía có ánh sáng, phía sáng.

Châm (陰) gm hai phn: bên trái cũng là sườn núi, bên phi, trên có nóc nhà, dưới có đám mây.Do đó, âm trphía mt tri bche khut,không có ánh nng, phía ti.

Phía có ánh nng thì m áp, cây ci tươi tt, phía không có ánh nng thì lnh lo, cây ci không phát trin. Do đó âm dương tcái nghĩa ti/ sáng chuyn qua nghĩa lnh/ nóng, đêm/ ngày, mùa đông/ mùa hè, mt trăng/ mt tri, chết/ sng, yếu/mnh, ging cái/ ging đc, suy/thnh, xu/tt, hư/thc, tiu nhân/ quân t, đóng/ m, đc/ trong...

Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm thnh thì dương suy, dương thnh thì âm suy.

Kinh Dch tượng trưng âm dương bng hai vch: Vch lin (dương):  ___  và vch đt (âm):  _  _ . Lin thì gi là thc (đc), đt gi là hư (rng).

 

Thái cc

Tkhi có quan nim Thái cc, người Trung Hoa tượng trưng âm dương bng hình đen và hình trng, vì mi đu, âm có nghĩa là phía không có ánh mt tri, trong bóng ti, dương có nghĩa là phía có ánh mt tri, sáng sa.

 

                                       

                                                   

                                          Hình 2: Thái cc

 

Chúng ta nhn thy vòng tròn Thái cc gm hai hình âm dương đó, và hai hình này tuy cách bit hn nhau, đi lp nhau, mà li ôm ly nhau, xon ly nhau.

Li thêm chhình đen phng ra có mt đim trng, chhình trng phng ra có mt đim  đen; chhình đen phng ra là chhình trng thót li, ngược li chhình trng phng ra là chhình đen thót li. Như vy đdin cái ý :" âm thnh ln thì dương suy ln, ngược li dương thnh ln thì âm cũng suy ln. Khi âm cc thnh đã có mt  mm dương (đim trng) xut hin ri, khi dương cc thnh đã có mt mm đen (đim đen) xut hin ri".

Vy chng nhng âm dương xon ly nhau mà trong âm còn có dương, trong dương còn có âm na!

 

Thành ri hy

 

Lut trong dương có âm, trong âm có dương có nghĩa là hin tượng nào cũng cha sn  mm thy ca nó. Trong sthnh có mm ca ssuy, trong strcó mm ca slon,  trong ssng có mm ca schết. Cho nên có người bo mt đa trsinh ra là bt đu  tiến ti schết, mà chết là bt đu sng li mt cuc sng khác, là tái sinh dưới hình thc này hay hình thc khác. Không thcó dương mà không có âm, có sng mà không có chết, có thnh mà không có suy, có trmà không có lon. Phi có đchai thì mi thành mt hin tượng được, mi thành vũ trụ được, cũng như bt kvt nào cũng có mt phi và mt trái, xã hi nào cũng có thin và ác.

Mi sbiến trong vũ trchlà mt tiến trình thành ri hy, hy ri thành.

Sthành ca dương là shy ca âm và ngược li, sthành ca âm là shy ca dương.

Tóm li âm dương tuy tính cht tương phn nhưng cũng tương ng, tương cu (tìm nhau), tương giao (gp nhau) có tương giao mi tương thôi (xô đy nhau), tương ma (cxát

nhau), tương th(thay thế, btúc nhau) đtương thành (giúp nhau thoàn thành: có cái này thì mi có cái kia, có cái này thì cái kia mi làm tròn được nhim vca nó trong vũ tr).

Quan trng nht là stương giao: ging đc ging cái, ctri đt na (vì tri đt cũng ch là âm dương) có giao cm vi nhau ri mi có vn vt, vn vt mi sinh nbiến hóa được.

- Âm dương đu đng: Mun giao nhau thì cdương ln âm đu phi đng.

- Ri biến hóa: Âm dương có đng thì mi giao nhau, mi biến mà sinh sinh hóa hóa.

 

Chdch ở đây là biến dch, tc đo biến hóa trongvũ tr. Mi sbiến hóa đu tCàn  Khôn mà ra; không còn Càn Khôn tc âm dương thì không còn sbiến hóa.

Mà nếu không có sbiến hóa, nghĩa là nếu âm dương không tác đng ln nhau, không gp nhau, thì “cô dương” không thsinh, “đc âm” không ththành; trong trường hp đó âm dương sbtiêu dit.

Tóm li, Dch cho rng có smng, nhưng con người vn có thsa đi smng được phn nào!

 

(còn tiếp)

 

Nguyên Lc                                                                         

....................

Tham Kho: Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

BẢN TIN MỚI NHẤT

❤HÃY MẶC CHO CON BỘ ĐỒ MÀU ĐỎ ❤

Công việc của tôi là chăm sóc những đứa trẻ mang trong người virus gây ra căn bệnh AIDS.

Xem Thêm

THƠ TẶNG VỊ H.O GIÀ- CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ba chục năm chưa, chiều lấp lửng​ Mươi mười xuân nữa, nắng se tà

Xem Thêm

Một Lời Hứa

Câu chuyện cảm động sau 40 năm của chàng TQLC Mỹ.

Xem Thêm

Truyện ngắn & thơ Ý Nga (16.4.2019) >Tranh A.C.La

Ngày nay vận Nước đường cùng Con chưa hữu dụng, não nùng tâm can!

Xem Thêm

THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44

Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 44 Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 năm 1975 sẽ được tổ chức: Địa Điểm:Jeremy Henwood Park (Công viên trước Thư Viện đường Fairmount/City Height) 4380 Landis Street, San Diego, CA 92105 Thời Gian: Chủ Nhật 28 tháng 04 năm 2019 – Lúc 1 giờ trưa

Xem Thêm

Lạc vào Chốn Bồng lai Tiên cảnh

Một màu tím ngát trải dài ở một khu vườn Nhật Bản, khung cảnh đẹp như trên thiên đường

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Nhật hài lòng..

Ong ba Viet la cong dan My,lai la duong kim tuong tu lenh luc luong My tru dong tai Nhat.Nuoc Nhat tuy la dai cuong ve kinh te,nhung van khong tranh khoi tu ai dan toc,tu ti,nhung khi thay tuong tu lenh My,goc a-chau mac quoc phuc cua dan toc thi lay lam hanh dien va hai long,Cung nhu nguoi Viet khi thay nguoi ngoai quoc mac khan dong ao dai,ai cung to mo nhin va mim cuoi,Voi nguoi My va chinh sach My,tam ly chien la dieu tien quyet va tuong tu lenh nay da thuoc bai ban......dang tuong luc Tam ly boi tinh cua quan luc VNCH.

Xem Thêm

Đề bài : Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại bệnh viện Kiên Giang, và chuyển về BV Chợ Rẫy

No chua chet a ? no chet thi khoi dua mung,khoi dua lo.Chet thang giac nay,lai noi ra thang khac cung giong giac ho ma ra.Mung la khi ca lo nha no theo thang giac ho di gap mac voi lenin va thang duong xuong am phu noi cho da danh cho con cai chau chat dong toc cong san nha no. Song sao noi va song o dau khi bao nhieu trieu nguoi nguyen rua dem ngay ????

Xem Thêm

Đề bài :Cơm, Phở và người bội thực

Gioi oi ! cho toi xin hai chu binh an.

Xem Thêm

Đề bài :FLAKKA, MA TÚY TỔNG HỢP ĐÁNG SỢ NHẤT Ở MỸ

Trong thoi chien tranh Vietnam,de tieu mon suc khang cu cua VNCH,cua 09 nuoc dong minh.Cong san bac viet va tau cong da tuon vao mien nam heroin,sau 1975,cung de tieu mon suc khang cu va chong doi cua dan chung,bon no cong san bac viet va tau cong tung ra du moi loai matuy nham dau doc cac the he tre.va hien nay,de de dang muu toan thong tri the gioi,bon tau da san xuat ra du loai ma tuy de tung vao My-cac nuoc au chau.Noi ma khong nguong mieng rang : TAU CONG va CAC NUOC CONG SAN PHAI BI TRIET HA TAN GOC RE thi the gioi moi co binh an,Nhung cua dang toi,nhieu quoc gia da khong tan diet ma con co vo de...…...ban vu khi.

Xem Thêm

Đề bài :Hồi ký cuả Kissinger viết về TT Nguyễn Văn Thiệu 1981

Thang bai o VN dinh doat o chanh tri, ma VNCH khong biet lam chanh tri. Trong cac dong minh cua My, du luan ton trong Nam Han, Tay Duc, DaiLoan nhung chi trich VNCH manh me. Bao chi the gioi luc nao cung goi lanh tu Bac Han voi chu dictator phia truoc, nhu dictator Kim Un, nhung khong goi Ho Chi Minh la dictator Ho Chi Minh. Sinh vien mien Nam du hoc phan dong nga theo MTGPMN, nhu sinh vien Nguyen Thai Binh. Nam 1975 khi VN can vien tro 300 trieu de chien dau, viet kieu hai hgoai khong goi tien ve, nhung sau 1975 thi ho goi ve VN ao at. Mien Bac tuyen truyen dan chung cam thu quan linh mien Nam, nhung mien Nam khong tuyen truyen cong san da man tan ac. Mien Bac song kham kho cho chien tranh, dong cua dai hoc, tong dong vien nam nu 15-16 tuoi vao Nam, mien Nam den luc tuyet vong van cu an choi nhay dam, sinh vien hoc sinh tron quan dich giup CS keu goi quan VNCH buong sung. Mien Nam dau hang qua de dang nen khong duoc the gioi kinh trong. Trong khi My dong vien thanh nien 18 tuoi di qua VN chien dau thi VNCH tuoi quan dich la 19 truoc nam 1968. Mai den sau Mau Than tuoi quan dich mo ha xuong 18. Vi vay vuot bien den trai ti nan thi mot so dan VN khong thuyet phuc duoc cao uy ti nan la o VN ho chong cong san. Loi tai ta moi dang.

Xem Thêm

Đề bài :Ải Nam Quan giờ nơi đâu?

Ngay xua thoi VNCH Hoang Oanh va cac ca si mien Nam hat bai nhac "Nhung Neo Duong Viet Nam" co doan sau: "Nhung neo duong Vietnam. Suot tu Ca Mau thang den Nam Quan. Oi nhung neo duong Vietnam." Chi vi nho va TC chiem mien Nam, mien Bac phai tra no va nhuong ai Nam Quan cho TC. Dung la khon nha dai cho.

Xem Thêm

Đề bài :LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44 - San Diego

Tac gia Truong Son Le Xuan Nhi co trich loi Thủ tướng Winston Churchill đọc trước quốc hội Anh ngày 4 tháng 6 năm 1940, sau cuộc rút lui thảm bại và ô chục của quân đội Anh tại bờ biền Dunkirk nhu sau: “We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans... We shall defend our country, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, whe shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall not surrender. We shall never surrender...”

Xem Thêm

Đề bài :Tại sao người ta không xây bệnh viện xây trường học lại chỉ xây chùa ?

Hỏi ngớ ngẩn...Một chế độ chủ trương buôn dân bán nước....?? thì phải lựa cái dịch vụ nào có lời mà làm, chứ ai mà bỏ tiên xây trường, bệnh viện làm gì..?? Dân nó khoẻ mạnh, có học . nó biết, nó đạp đổ nồi cơm của Đảng...thì đảng lấy gì sống...??? cứ xây cho nhiều chùa, càng to càng tốt..sẽ nhận nhiều tiền phước sương, là cả hai cùng hạnh phúc...Đảng ôm bó bạc...Dân cúng nhiều, được nhiều Phước sau này..?? và sẽ dễ dàng lên thiêng đường XHCN...ngắn tượng bác mà No....??

Xem Thêm

Đề bài :Ông Hồ chết rồi, không nên lấy ông ấy ra để nhục mạ trong vụ thằng Linh cẩu dâm ô trẻ con

Du than hon ! No chet roi,nhung van lai nhai hoc tap theo guong bac ho,vay thi no con song hay chet? Hum chet de da,nguoi chet de tieng ! Tieng xau hay tieng tot ? anh huong den bao the he sau toan la pha hoai-hiep dam-nghien hut-di diem.Phong hoa suy doi...Mot nuoc Viet ta toi vay thi van HOC TAP THEO GUONG thang giac ho.

Xem Thêm

TIN MỚI

THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44

Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 44 Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 năm 1975 sẽ được tổ chức: Địa Điểm:Jeremy Henwood Park (Công viên trước Thư Viện đường Fairmount/City Height) 4380 Landis Street, San Diego, CA 92105 Thời Gian: Chủ Nhật 28 tháng 04 năm 2019 – Lúc 1 giờ trưa

Xem Thêm

Chân dung người đàn ông bẩn nhất thế giới

Cụ ông 80 tuổi - Amoo Hadji đã có hơn 60 năm chưa từng tắm gội và đượcmệnh danh là người bẩn nhất thế giới.

Xem Thêm

Lạc vào Chốn Bồng lai Tiên cảnh

Một màu tím ngát trải dài ở một khu vườn Nhật Bản, khung cảnh đẹp như trên thiên đường

Xem Thêm

Dân Biểu Hubert Võ thông báo hạ cờ đỏ Lone Star College

Ban Đại Diện Cộng Đồng đã liên lạc và thông báo sự kiện này, để chấm dứt việc treo cờ Cộng Sản Việt Nam ở trường Lone Star College CyFair .

Xem Thêm

XIN NÍN LẶNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Dù niềm vui diệu kỳ Cũng sẽ buồn xa vắng

Xem Thêm

Đọc Báo Vẹm: Huế tìm vị trí đặt tượng 'Người đàn ông cúi đầu' được Hàn Quốc tặng

Tặng tượng chú Hồ thì hết lúng túng. Ta nên tặng lại đối tác tượng một nữ công nhân xuất khầu nằm tô hô đáp lễ.

Xem Thêm

18 loài chó có bộ lông đặc biệt

Trên thế giới có những giống chó với những bộ lông vô cùng lạ và đặc biệt mà bạn có thể chưa từng thấy .

Xem Thêm

Mơ Về Quê Cũ

Khi phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, trái tim già nua của ông bỗng đập mạnh như thuở trai tráng đang yêu.

Xem Thêm

Thơ Ý Nga (13.4.2019): CÓ NHỮNG NHẠC SĨ > DÂN CHỦ CA phổ thơ Ý Nga: Trận Tàn Ta Vẫn Chưa Thua

Rời tù nhỏ, ta ra nhà tù lớn Thôi giữ đồn, hết chào đón đạn xuyên, Thôi chiến trường, hết di tản cao nguyên,

Xem Thêm

THƯ MỜI: LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư không ngoài ý nghĩa tưởng nhớ đến những đau thương của Đất Nước trong biến cố tháng Tư Đen, đến Dân, Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh, đã bỏ mình trong ngục tù Việt Cộng

Xem Thêm