TIN CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO: Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCHNgô Đình Diệm

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc GiaKiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH SAN DIEGO

PO Box 710701, San Diego, CA 92171 – Tel: (858) 610-4774 / (858) 717-5463 – Email:  congdongvnsandiego@yahoo.com


THÔNG BÁO

Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCH

Ngô Đình Diệm


                                                        


San Diego, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

-Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

-Quý vị  Lãnh Đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị VNCH

-Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn

-Quý Thân Hào, Nhân Sĩ   

           -Quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

-Quý Đồng Hương

          - Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí

 

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc Gia

Kiêm Tổng Tư  Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Trân trọng kính thông báo  

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH

NGÔ ĐÌNH DIỆM


Sẽ được trang trọng tổ chức  vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 04 tháng 11 năm 2018

Tại Khuôn Viên Jeremy Henwood Memorial Park (góc Fairmount & Wightman St.)

4455 Wightman Street, San Diego, CA 92105


Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm được sự hỗ trợ của Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, các Hội Đoàn, các Đoàn Thể Chính Trị, rất hân hạnh được đón tiếp Quý Vị.  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự cho Ban Tổ chức và làm tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Trân Trọng

                                                                        Trưởng Ban Tổ Chức

                                                                            Trần Văn Hoạch

                                                          HT Hội Đền Hùng San Diego 619-446-8572

                                                                                  

                                                                   Đồng PhóTrưởng Ban Tổ Chức:

                      Đặng Kim-Trang                                                   Hoàng Văn Nhạn

                      Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam-SD                                Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD

                      858-610-4774                                                        858-717-5463

*Ban Cố Vấn: Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, NT. Phạm Hai,  NT. Trần Văn Lô

*Trưởng Ban Điều Hợp: Nguyễn Văn Lực 858-699-7985 donggiang885@yahoo.com

*Thủ Quỹ: Nguyễn Thanh Hương 619-723-4420 tawn.nguyen@gmail.com             

*Ban Nghi Lễ: Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD & Hội Đền Hùng San Diego

*Ban Văn  Nghệ: Thiết Giáp Nam Cali & Hội Đoàn - Trần Ngọc Dương 858-380-6447/357-1599 (Hạn chót: 28/10/18)

*Ban Truyền Thông Báo Chí & Văn Thư: Nguyễn Quí, Lâm Tiến Dũng

* Ban Thiết Kế: Hoàng Phú Thế

*Ban Vận Động Yểm Trợ: Trần Ngọc Dương - Nguyễn Văn Lực - Ngô Thu


*** Lưu ý: -Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cá Nhân muốn dâng Vòng Hoa Tưởng Niệm, xin liên lạc với  

                    Ông Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985, Email: donggiang885@yahoo.com (trước 28/10/18)

                  -Yểm trợ xin đề & gửi về: Cộng Đồng Việt Nam San Diego- PO Box 710701 – San Diego, CA 92171


***Danh Sách Ủng Hộ: Cộng Đồng VN SD $100; Liên Hội Chiến Sĩ VNCH $100; Hải Quân & Hàng Hải $100; Địa Phương Quân $100; Hùng Sử Việt $100; Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng SD $100; BS Võ Châu, BS Minh Thư,

BS Linh Kiều, BS Tiffany, BS Tina, và Gia Đình Trần Ngọc Dương $1000; Phan Hữu Liêm $100; Tuần Báo Tiếng Việt SD; Đài Tiếng Nước Tôi SD; Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm, Điện Báo Hoàng Sa (Danh sách sẽ được cập nhật).
Bàn ra tán vào (1)

Linhngayxua
Cai sai lam lon nhat cua TT Diem la dau hang nam 1963. Lam lanh tu quoc gia chien tranh thi phaichien dau den cung chap nhan cai chet de lam guong cho quan can chinh vnch. Dau hang chi lam hai thuoc cap bi tra thu.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

THÔNG BÁO: Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCHNgô Đình Diệm

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc GiaKiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH SAN DIEGO

PO Box 710701, San Diego, CA 92171 – Tel: (858) 610-4774 / (858) 717-5463 – Email:  congdongvnsandiego@yahoo.com


THÔNG BÁO

Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCH

Ngô Đình Diệm


                                                        


San Diego, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

-Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

-Quý vị  Lãnh Đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị VNCH

-Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn

-Quý Thân Hào, Nhân Sĩ   

           -Quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

-Quý Đồng Hương

          - Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí

 

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc Gia

Kiêm Tổng Tư  Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Trân trọng kính thông báo  

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH

NGÔ ĐÌNH DIỆM


Sẽ được trang trọng tổ chức  vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 04 tháng 11 năm 2018

Tại Khuôn Viên Jeremy Henwood Memorial Park (góc Fairmount & Wightman St.)

4455 Wightman Street, San Diego, CA 92105


Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm được sự hỗ trợ của Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, các Hội Đoàn, các Đoàn Thể Chính Trị, rất hân hạnh được đón tiếp Quý Vị.  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự cho Ban Tổ chức và làm tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Trân Trọng

                                                                        Trưởng Ban Tổ Chức

                                                                            Trần Văn Hoạch

                                                          HT Hội Đền Hùng San Diego 619-446-8572

                                                                                  

                                                                   Đồng PhóTrưởng Ban Tổ Chức:

                      Đặng Kim-Trang                                                   Hoàng Văn Nhạn

                      Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam-SD                                Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD

                      858-610-4774                                                        858-717-5463

*Ban Cố Vấn: Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, NT. Phạm Hai,  NT. Trần Văn Lô

*Trưởng Ban Điều Hợp: Nguyễn Văn Lực 858-699-7985 donggiang885@yahoo.com

*Thủ Quỹ: Nguyễn Thanh Hương 619-723-4420 tawn.nguyen@gmail.com             

*Ban Nghi Lễ: Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD & Hội Đền Hùng San Diego

*Ban Văn  Nghệ: Thiết Giáp Nam Cali & Hội Đoàn - Trần Ngọc Dương 858-380-6447/357-1599 (Hạn chót: 28/10/18)

*Ban Truyền Thông Báo Chí & Văn Thư: Nguyễn Quí, Lâm Tiến Dũng

* Ban Thiết Kế: Hoàng Phú Thế

*Ban Vận Động Yểm Trợ: Trần Ngọc Dương - Nguyễn Văn Lực - Ngô Thu


*** Lưu ý: -Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cá Nhân muốn dâng Vòng Hoa Tưởng Niệm, xin liên lạc với  

                    Ông Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985, Email: donggiang885@yahoo.com (trước 28/10/18)

                  -Yểm trợ xin đề & gửi về: Cộng Đồng Việt Nam San Diego- PO Box 710701 – San Diego, CA 92171


***Danh Sách Ủng Hộ: Cộng Đồng VN SD $100; Liên Hội Chiến Sĩ VNCH $100; Hải Quân & Hàng Hải $100; Địa Phương Quân $100; Hùng Sử Việt $100; Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng SD $100; BS Võ Châu, BS Minh Thư,

BS Linh Kiều, BS Tiffany, BS Tina, và Gia Đình Trần Ngọc Dương $1000; Phan Hữu Liêm $100; Tuần Báo Tiếng Việt SD; Đài Tiếng Nước Tôi SD; Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm, Điện Báo Hoàng Sa (Danh sách sẽ được cập nhật).
BẢN TIN MỚI NHẤT

Pháp quốc ăn năn - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD )Kính gửi hết thảy mọi người Việt Nam, đang sống trong nước cũng như ở hải ngoại

Xem Thêm

BUỔI SÁNG TRẮNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu hoa cẩm tú mà trang nhã Thấp thoáng, chơi vơi, cánh mộng bay

Xem Thêm

Thơ Cay - Hải Ngoại Phiếm Đàm 9 - ANH PHƯƠNG

Tiền tài không ở cứ ra đi.Trên đời tay trắng hoàn tay trắng,

Xem Thêm

Pháp- Nhật tăng cường hợp tác quân sự tại Thái Bình Dương -Tú Anh

Bốn vị bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Pháp-Nhật gặp nhau 11/01/2019 tại Brest, căn cứ hải quân Pháp ở tây-bắc.

Xem Thêm

Tiền phạt về giao thông của tiểu bang này mỗi năm mỗi cao

Năm mới xin kính chúc quý vị lái xe được nhiều may mắn và xin cẩn thận nhé - Chớ để quý ông bà bạn dân Cali. nó vồ được và phát cho quý vị cái ticket .....(TP)

Xem Thêm

Một Quyển Lịch thông minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời

Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết, cúng giỗ.. không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Lương Y Như Từ Mẫu của XHCN/VN

Cau chuyen ma moi nguoi deu can phai doc va PHAI HOC !!!

Xem Thêm

Đề bài :Mở Lại Những Trang Chiến Sử Xem Người Mỹ Đã Phản Công Như Thế Nào

Mỹ yếu lắm ! nó thua nước nhỏ như ta ,thì nó phải sợ nước lớn Trung quốc đễn nỗi ...teo " bác hồ " . Biết ta mạnh nó năn nỉ ta giúp ,chống đỡ Trung quốc cho nó .Bây giờ CHỈ MÌNH TA THỨC CANH GÁC HOÀ BÌNH CHO THẾ GIÁI ...Ta theo chủ trương của bác Hồ :LỦNG LẲNG ĐONG ĐƯA cho hai thằng đều ghét thì rồi "bác" cũng teo,hết còn lủng lẳng đong đưa...

Xem Thêm

Đề bài :Chửi nữa! - Việt Nhân

Bác Hồ chẳng hề dối gian......Không tin,cứ hỏi THẰNG TRẦN DÂN TIÊN......Đảng không lừa phỉnh dân hiền.....Hỏi Lê văn Tám,nó liền chứng minh

Xem Thêm

Đề bài :Chửi nữa! - Việt Nhân

🦀 Nước ta có Hồ chí Minh..... Từ con,giết vợ khoe mình còn trinh....... Nước ta còn có Trường Chinh........ Đấu cha,tố mẹ đoạn tình anh em....... Nước ta có đảng gian hèn...... Chui Nga ,rúc Chệt giết nhân dân mình...... Tự khen rằng chúng " quang vinh"........ Nhân dân thì đã TỞM KINH CHÚNG RỒI....... Thơ,vè,biếm hoạ,chuyện cười......... Nhân dân mắng chửi tơi bời ,te tua......... Vẹm ơi có biết nhục chưa?....... Nếu không biết nhục,Vẹm thua bọ , giòi...

Xem Thêm

Đề bài :Sáng Kiến của TT D.Trump. - Phạm Thị Như Ý

Gui A Nguyen,ban co the lam la thu chung de nhung nguoi dan dong ky ten ung ho cat muc luong vo ly cua bon an hai va pha hoai dat nuoc khong ? thu chung goi thang cho T.T va luong vien quoc hoi... Neu duoc,cam on ban !

Xem Thêm

Đề bài :TNS Joe Manchin (DC) xin lỗi dân Mỹ và lên án Rashida Tlaib và Nancy Pelosi

bà lảo 78 tuổi Pelosi đầu óc bà ta có đề: bộ óc già bà ta chứa toàn là :cứng đầu, kiêu ngạo, ganh tỵ, ngu đần . Bằng chứng nhà bà ta thì hàng xung quanh vững chắc, camera từ trong nhà ra ngoài dẩy đầy theo dõi kẻ gian vào nha để giữ an toàn cho gia đình bà ta , trong khi đó thì bà ta không cậ̀n sự an toàn cuả dân Mỹ nên ngoan cố chống đối không chịu chi gần sáu tỷ để xây bức tường biên giới.

Xem Thêm

Đề bài :Mở Lại Những Trang Chiến Sử Xem Người Mỹ Đã Phản Công Như Thế Nào

Ở phần “đối phương”, xin tác giả ghi thêm một đệ tử của chúng nữa: Vịt nem. Cám ơn !

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân và Những Tính Toán của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Khi VNCH Lâm Nguy.

Cái tên Linhngayxua này ko biết tuổi đời bao nhiêu,kiến thức thấp kém như học trò tiểu học mà hằn ko tự biết.Đây là lần thứ 2 tôi thấy cái nhận xét ngây ngô,thiển cận của kẻ ít học...Xin ông suy nghĩ lại những gì định nói nhé.

Xem Thêm

Đề bài :Vừa kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ tăng mạnh ngân sách phá thai

Da?ng DC la`da?ng kho^'n na.n khong thua gi`da?ng Csvn, ho.da~ bie^'n cha^'t tu`lu'c Obama la`m TT.

Xem Thêm

TIN MỚI

Pháp quốc ăn năn - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD )Kính gửi hết thảy mọi người Việt Nam, đang sống trong nước cũng như ở hải ngoại

Xem Thêm

BUỔI SÁNG TRẮNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu hoa cẩm tú mà trang nhã Thấp thoáng, chơi vơi, cánh mộng bay

Xem Thêm

Thơ Cay - Hải Ngoại Phiếm Đàm 9 - ANH PHƯƠNG

Tiền tài không ở cứ ra đi.Trên đời tay trắng hoàn tay trắng,

Xem Thêm

Pháp- Nhật tăng cường hợp tác quân sự tại Thái Bình Dương -Tú Anh

Bốn vị bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Pháp-Nhật gặp nhau 11/01/2019 tại Brest, căn cứ hải quân Pháp ở tây-bắc.

Xem Thêm

Tiền phạt về giao thông của tiểu bang này mỗi năm mỗi cao

Năm mới xin kính chúc quý vị lái xe được nhiều may mắn và xin cẩn thận nhé - Chớ để quý ông bà bạn dân Cali. nó vồ được và phát cho quý vị cái ticket .....(TP)

Xem Thêm

Một Quyển Lịch thông minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời

Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết, cúng giỗ.. không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa.

Xem Thêm

Mậu Thân 1968 và Lộc Hưng Mậu Tuất 2018! - VietTuSaiGon

Vì suốt 50 năm qua, người Cộng sản có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng có một thứ (trong nhiều thứ mang đặc trưng Cộng sản) vẫn chưa thay đổi...

Xem Thêm

Quê Hương và Chủ Nghĩa

Chủ nghiã dạy em, thù hận hờn căm. Chủ nghiã dạy em, độc ác bất nhân

Xem Thêm

TRONG BÓNG MỜ - CAO MỴ NHÂN

Ra trường, tôi được thuyên chuyển ra miền Trung, những tiệc tùng lớn nhỏ, vẫn có nhưng trong phạm vi đơn vị. Đôi khi có tiếp tân bên cơ sở thuộc hành chánh...

Xem Thêm

7 Nhà hàng ngầm dưới nước độc đáo nhất thế giới - LÃO PHAN

(HNPD) Nằm ở độ sâu 6m so với mặt nước biển Ấn Độ Dương, Subsix được biết đến là câu lạc bộ dưới nước đầu tiên trên thế giới.

Xem Thêm