TIN CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO: Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCHNgô Đình Diệm

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc GiaKiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH SAN DIEGO

PO Box 710701, San Diego, CA 92171 – Tel: (858) 610-4774 / (858) 717-5463 – Email:  congdongvnsandiego@yahoo.com


THÔNG BÁO

Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCH

Ngô Đình Diệm


                                                        


San Diego, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

-Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

-Quý vị  Lãnh Đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị VNCH

-Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn

-Quý Thân Hào, Nhân Sĩ   

           -Quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

-Quý Đồng Hương

          - Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí

 

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc Gia

Kiêm Tổng Tư  Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Trân trọng kính thông báo  

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH

NGÔ ĐÌNH DIỆM


Sẽ được trang trọng tổ chức  vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 04 tháng 11 năm 2018

Tại Khuôn Viên Jeremy Henwood Memorial Park (góc Fairmount & Wightman St.)

4455 Wightman Street, San Diego, CA 92105


Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm được sự hỗ trợ của Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, các Hội Đoàn, các Đoàn Thể Chính Trị, rất hân hạnh được đón tiếp Quý Vị.  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự cho Ban Tổ chức và làm tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Trân Trọng

                                                                        Trưởng Ban Tổ Chức

                                                                            Trần Văn Hoạch

                                                          HT Hội Đền Hùng San Diego 619-446-8572

                                                                                  

                                                                   Đồng PhóTrưởng Ban Tổ Chức:

                      Đặng Kim-Trang                                                   Hoàng Văn Nhạn

                      Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam-SD                                Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD

                      858-610-4774                                                        858-717-5463

*Ban Cố Vấn: Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, NT. Phạm Hai,  NT. Trần Văn Lô

*Trưởng Ban Điều Hợp: Nguyễn Văn Lực 858-699-7985 donggiang885@yahoo.com

*Thủ Quỹ: Nguyễn Thanh Hương 619-723-4420 tawn.nguyen@gmail.com             

*Ban Nghi Lễ: Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD & Hội Đền Hùng San Diego

*Ban Văn  Nghệ: Thiết Giáp Nam Cali & Hội Đoàn - Trần Ngọc Dương 858-380-6447/357-1599 (Hạn chót: 28/10/18)

*Ban Truyền Thông Báo Chí & Văn Thư: Nguyễn Quí, Lâm Tiến Dũng

* Ban Thiết Kế: Hoàng Phú Thế

*Ban Vận Động Yểm Trợ: Trần Ngọc Dương - Nguyễn Văn Lực - Ngô Thu


*** Lưu ý: -Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cá Nhân muốn dâng Vòng Hoa Tưởng Niệm, xin liên lạc với  

                    Ông Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985, Email: donggiang885@yahoo.com (trước 28/10/18)

                  -Yểm trợ xin đề & gửi về: Cộng Đồng Việt Nam San Diego- PO Box 710701 – San Diego, CA 92171


***Danh Sách Ủng Hộ: Cộng Đồng VN SD $100; Liên Hội Chiến Sĩ VNCH $100; Hải Quân & Hàng Hải $100; Địa Phương Quân $100; Hùng Sử Việt $100; Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng SD $100; BS Võ Châu, BS Minh Thư,

BS Linh Kiều, BS Tiffany, BS Tina, và Gia Đình Trần Ngọc Dương $1000; Phan Hữu Liêm $100; Tuần Báo Tiếng Việt SD; Đài Tiếng Nước Tôi SD; Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm, Điện Báo Hoàng Sa (Danh sách sẽ được cập nhật).
Bàn ra tán vào (1)

Linhngayxua
Cai sai lam lon nhat cua TT Diem la dau hang nam 1963. Lam lanh tu quoc gia chien tranh thi phaichien dau den cung chap nhan cai chet de lam guong cho quan can chinh vnch. Dau hang chi lam hai thuoc cap bi tra thu.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

THÔNG BÁO: Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCHNgô Đình Diệm

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc GiaKiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH SAN DIEGO

PO Box 710701, San Diego, CA 92171 – Tel: (858) 610-4774 / (858) 717-5463 – Email:  congdongvnsandiego@yahoo.com


THÔNG BÁO

Lễ Tưởng Niệm cố Tổng ThốngVNCH

Ngô Đình Diệm


                                                        


San Diego, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

-Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

-Quý vị  Lãnh Đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị VNCH

-Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn

-Quý Thân Hào, Nhân Sĩ   

           -Quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

-Quý Đồng Hương

          - Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí

 

Trong tinh thần tưởng niệm vị Khai sáng nền Cộng Hòa Việt Nam, Nguyên Thủ Quốc Gia

Kiêm Tổng Tư  Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Trân trọng kính thông báo  

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH

NGÔ ĐÌNH DIỆM


Sẽ được trang trọng tổ chức  vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 04 tháng 11 năm 2018

Tại Khuôn Viên Jeremy Henwood Memorial Park (góc Fairmount & Wightman St.)

4455 Wightman Street, San Diego, CA 92105


Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm được sự hỗ trợ của Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, các Hội Đoàn, các Đoàn Thể Chính Trị, rất hân hạnh được đón tiếp Quý Vị.  Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự cho Ban Tổ chức và làm tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Trân Trọng

                                                                        Trưởng Ban Tổ Chức

                                                                            Trần Văn Hoạch

                                                          HT Hội Đền Hùng San Diego 619-446-8572

                                                                                  

                                                                   Đồng PhóTrưởng Ban Tổ Chức:

                      Đặng Kim-Trang                                                   Hoàng Văn Nhạn

                      Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam-SD                                Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD

                      858-610-4774                                                        858-717-5463

*Ban Cố Vấn: Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, NT. Phạm Hai,  NT. Trần Văn Lô

*Trưởng Ban Điều Hợp: Nguyễn Văn Lực 858-699-7985 donggiang885@yahoo.com

*Thủ Quỹ: Nguyễn Thanh Hương 619-723-4420 tawn.nguyen@gmail.com             

*Ban Nghi Lễ: Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-SD & Hội Đền Hùng San Diego

*Ban Văn  Nghệ: Thiết Giáp Nam Cali & Hội Đoàn - Trần Ngọc Dương 858-380-6447/357-1599 (Hạn chót: 28/10/18)

*Ban Truyền Thông Báo Chí & Văn Thư: Nguyễn Quí, Lâm Tiến Dũng

* Ban Thiết Kế: Hoàng Phú Thế

*Ban Vận Động Yểm Trợ: Trần Ngọc Dương - Nguyễn Văn Lực - Ngô Thu


*** Lưu ý: -Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cá Nhân muốn dâng Vòng Hoa Tưởng Niệm, xin liên lạc với  

                    Ông Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985, Email: donggiang885@yahoo.com (trước 28/10/18)

                  -Yểm trợ xin đề & gửi về: Cộng Đồng Việt Nam San Diego- PO Box 710701 – San Diego, CA 92171


***Danh Sách Ủng Hộ: Cộng Đồng VN SD $100; Liên Hội Chiến Sĩ VNCH $100; Hải Quân & Hàng Hải $100; Địa Phương Quân $100; Hùng Sử Việt $100; Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng SD $100; BS Võ Châu, BS Minh Thư,

BS Linh Kiều, BS Tiffany, BS Tina, và Gia Đình Trần Ngọc Dương $1000; Phan Hữu Liêm $100; Tuần Báo Tiếng Việt SD; Đài Tiếng Nước Tôi SD; Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm, Điện Báo Hoàng Sa (Danh sách sẽ được cập nhật).
BẢN TIN MỚI NHẤT

Tháng 3, gương mặt CÁI ÁC, chuyện trùng khớp bên TA – bên TÀU? - Vũ Kim Hạnh.

Tổng số trẻ được đưa đi xét nghiệm chỉ trong một tuần qua lên đến 1300 cháu.

Xem Thêm

Lý Tống hấp hối tại bệnh viện đang chờ anh ruột đến để quyết định rút ống

Anh Thiện Thành, một người bạn của ông Lý Tống, đang có mặt trong phòng 313 của bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego lúc 8 giờ 45 phút tối Thứ Năm, 21 Tháng Ba,

Xem Thêm

Kẻ cướp la làng - Hà Thượng Thủ

Đặng Tiểu Bình tuyên bố cuộc tấn công là để " dạy VN một bài học "

Xem Thêm

Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto và các Hội Đoàn cùng tổ chức ngày 16/03/2019

Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng đã được tổ chức tại Toronto rất tốt đẹp vào 12 giờ trưa thứ bảy ngày 16 tháng 3, 2019 vừa qua.

Xem Thêm

TIẾNG HẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hạc trôi lênh đênh Kêu như tiếng khóc

Xem Thêm

Thành viên Liên minh dân tộc hô 'đả đảo' khi bị y án 15 năm tù

Lần đầu tiên trong phiên tòa cộng sản có tiếng hô "đả đảo" vang dội.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Quật mồ Tố Hữu- Hà Thượng Thủ

Biểu ngu hay thần kinh không chịu...?? Vậy mà có tiền chỉ biết dùng tiền đem xây tượng đài...nhà lưu niệm cho mấy con bò đ̉ỏ...?? Lợi ích của mấy cái thứ lưu niệm này có ích gì cho dân hay chỉ giúp cho túi quan tham dầy hơn...vì có xây mới có cất chứ...VGCS toàn lũ tâm thần nắm quyên nên mới có tình trạng quái gở như vậy xẩy ra thường xuyên...??/ Thật bắt hạnh, vô phúc cho dân VN bị đám tâm thần này ngồi trên đầu...???

Xem Thêm

Đề bài :Nghi lễ Vẹm - Hà Thượng Thủ

Bài họa: NHÌN THẤY ĐAU Con Rồng cháu Việt hỡi còn đâu ? Đất nước từ khi nhận giặc Tàu Khúm núm cuối đầu Kim Jung Ủn Theo sau núp bóng Tập Cận hầu Trẻ già đón Tập qua mắt kính Chủ tịch nhìn Jung mặt cúi đầu Vểnh mặt khoe khoang từng thắng Mỹ Khí phách còn gì chỉ thấy đau. HQD249 14.03.2019

Xem Thêm

Đề bài :USS Zumwalt (DDG 1000) rời bến San Diego

Xin on tren phu ho va cau chuc tat ca cac ban luon binh an trong nhiem vu bao ve hoa binh va bao ve dat nuoc.GOD BLESS ALL...

Xem Thêm

Đề bài :NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN CỦA TRUMP LÀ BỎ VỀ, BẤT CẦN.

Phai la nguoi tung trai,mot tay choi co bai ban va mot nguoi co uy quyen doc ton moi nam vung va vut bo tu ai,lung lung dung day …" Tao ve nha voi me di."Nguoi con lai,chung hung khong ngo va nhu mot thung nuoc lanh tat vao mat giua mua dong...ha ! ha Chu tit,tong bi thu o dau chu khong o day,truoc mat tao,nghe chua !

Xem Thêm

Đề bài :Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Csvn chu truong Ta danh My la danh cho Lien xo cho Trung Quoc. Da hy sinh hon 1 trieu bo doi va giet hon 1 trieu nguoi mien nam cho Trung Quoc thi ca tram chiec tau ca vn bi danh chim van la danh chim cho Trung Quoc. Ngu dan VN phai biet hy sinh cho Trung Quoc theo loi day cua Le Duan.

Xem Thêm

Đề bài :Kẻ thù của người Tàu Bá Dương

Neu thay the chu Tau bang chu Viet thi cung dung cho nguoi Vietnam, nhung nguoi VN con xau hon nguoi Tau. Nguoi mien Nam cung rat so hai khi bi thong nhat voi mien Bac, hang trieu nguoi chet tren duong di tan Khi Tuong Gioi Thach bai tran nam 1949 ong chay ra Dai Loan, khong dau hang, dua kinh te Dai Loan thanh con rong A chau. Hon 10 ngan quan Tau khong dau hang TC di qua Lao lap can cu song o do khong can vien tro My tu 1949 den 1962 moi ve nuoc. VNCH hoan toan tan ra hay dau hang, quan doi khong co don vi nao di qua Lao hay Cambot lap can cu nhu quan Tau. Khi TC bat tu binh VN trong tran Hoang Sa, tu binh duoc doi xu tu te roi tra lai cho VNCH chi trong vai tuan. Tu binh VNCH bi quan BacViet doi xu tan te, bi tra tan, bo doi, hanh ha, di cai tao. Thanh ra VN bi Trung Cong khinh re xem la mot chu hau, TC ngoai mat noi chin chu vang, nhung ben trong ho goi nguoi Viet la Nam Man. Le Duan da tung noi ta danh My la danh cho Trung quoc va ho thanh cong. Nhu the chung to dan vn chiu lam no le tot, gioi, hy sinh xuong mau danh duoi My di khoi bien Dong cho nguoi Tau lap duong Luoi Bo, chiem Bien Dong. Dung la VN ta lam ta mat nuoc.

Xem Thêm

Đề bài :LOẠN BÚT VỀ TỬU SẮC (1) - NGUYÊN LẠC

Nghe noi Tam nghe ngay xua bay gio thua xa Nhat Da De Vuong o Cholon nhat la man liem va bu. Ngay xua linh hanh quan co bai tho 7 Dieu Tam Niem cho nhung ke uong ruou (R). 1. Ruou khai thong tri hoa 2. R giai pha con sau 3. R mui chay dau rau 4. R dung dau dai do 5. R cho cho an che 6. R lui nham bui tre 7. R len xe ve bot. Ai co bai tho dai hon xin bo tuc.

Xem Thêm

Đề bài :Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Vì Vn,Mỹ sẽ tuyên chiến với lũ Chệt ????? Điên nặng rồi nhe....Núp ở trên mây mãi sao ?

Xem Thêm

Đề bài :Vũ đại ca

Lại môt trò Tôn Tẫn giả điên .

Xem Thêm

Đề bài :VỤ HÀNH QUYẾT ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN

Vet o nhuc trong lich su cua My.Vao luc nay day,hay nhin ban co A chau va tu hoi.TAI SAO cac nuoc A chau khong con tin tuong vao My nua? Mau cua ho,lai do tro lai len dau cua nhung nguoi co lien quan vao cai chet cua ho,mot dong ho noi tieng.va nhung tuong ta tham du,bieu quyet 09 giet 01 tha,bay gio ra sao?mot vali vai chuc ngan dola dang gia bao nhieu tuong ta?va he luy kinh khung cho VNCH va gia mau nao do tro lai cho ho va....

Xem Thêm

TIN MỚI

Lý Tống hấp hối tại bệnh viện đang chờ anh ruột đến để quyết định rút ống

Anh Thiện Thành, một người bạn của ông Lý Tống, đang có mặt trong phòng 313 của bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego lúc 8 giờ 45 phút tối Thứ Năm, 21 Tháng Ba,

Xem Thêm

Kẻ cướp la làng - Hà Thượng Thủ

Đặng Tiểu Bình tuyên bố cuộc tấn công là để " dạy VN một bài học "

Xem Thêm

Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto và các Hội Đoàn cùng tổ chức ngày 16/03/2019

Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng đã được tổ chức tại Toronto rất tốt đẹp vào 12 giờ trưa thứ bảy ngày 16 tháng 3, 2019 vừa qua.

Xem Thêm

TIẾNG HẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hạc trôi lênh đênh Kêu như tiếng khóc

Xem Thêm

Thành viên Liên minh dân tộc hô 'đả đảo' khi bị y án 15 năm tù

Lần đầu tiên trong phiên tòa cộng sản có tiếng hô "đả đảo" vang dội.

Xem Thêm

Thơ Chu Vương Miện: Qua 50 năm

hoàn cảnh chiến tranh sống nay chết mai anh từ chối tri âm

Xem Thêm

Cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội viết thư cho TT Trump lên án tội ác CNXH

tình hình đất nước Venuezuela và Đạo luật Magnistky. Tôi trình bày rằng đất nước của chúng tôi bị mất nhân quyền, việc hành xử sai luật của các quan chức, nạn cường quyền..

Xem Thêm

Có một trí thức như thế trong nước

Sau Giáo Sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng.

Xem Thêm

Người Việt không coi trọng an toàn giao thông

'Virus' xe máy đã tàn phá đô thị Việt Nam như thế nàoMọi người vẫn vượt đèn đỏ khi có cơ hội, đi bộ dưới lòng đường.

Xem Thêm

Vụ mất tích của Blogger Trương Duy Nhất và những câu hỏi phải có câu trả lời. - Mai Tú Ân

( HNPD ) Trước hết phải cám ơn Người Buôn Gió về bài viết kịp thờ

Xem Thêm