Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Ý Nga (12.4.2019): Cầu Siêu > DÂN CHỦ CA phổ nhạc,

Tháng này tháng đại tang Bao oan hồn vất vưởng Một trang sử kinh hòang

DÂN CHỦ CA phổ nhạc, thơ Ý Nga


NON!
*
Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*
Ăn chơi nhởn nhơ phè phỡn,
Khoe của, mặt mày nhơn nhơn,
Về, khoe, tưởng đâu được trớn
Sẽ được đảng dạy, ban ơn.
 
Ai ngờ làm ăn càng lớn
Dã tâm đảng phình to hơn:
Mập mờ, dối trá trắng trợn
Gạt ai khốn đốn, uất hờn.
 
Cộng cướp gia tài gọn lỏn
Cũng may của mất, người còn,
Gia đình ôm nhau chạy trốn
Trắng tay mười năm cúi lòn!
 
"Ruột Ngàn Dặm" đảng chê: Non!
 
Ý Nga, 9.2.2018


 
TÌM HOÀI BỆNH 
VẪN TRẦM KHA!
 
Âm u buổi sáng thật buồn
Ai ngờ tháng sáu gió luồn lạnh tim
Đưa tay, họ lấy máu, tìm:
Xem em còn nhớ khúc phim Mất Nhà?
Bảy Lăm-Mười Sáu* rất xa
Tấm lòng tưởng niệm ngẫm ra vẫn gần
 
Ý Nga, 060816
*1975-2016NẰM VÙNG
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*
Không tên tuổi, không tiếng tăm, ông kẹ
Quẹt lọ nồi đen thủi lủi, thùi lùi
“Lở”, thêm Cùi: bàn toàn chuyện thối lui
Vào sinh sự, bới cho Bèo ra Bọ.
 
Người chân chính không chờ mi nguậy ngọ
Lần lượt lôi đầu cổ kẻ điên rồ
Ra sáng, phô: hạch tội dám hồ đồ,
Đã lạ lẫm còn thậm thà thậm thụt.
 
Ý Nga, 22.1.2018

THỦ PHẠM
 
Thơ Ý Nga, 9-3-2011
Nhạc: Dân Chủ Ca, 5-4-2011
Hòa âm và trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH
Xin bấm vào “link” bên dưới để nghe nhạc:
(hi-speed)
(lo-speed)
 
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai đào mồ, xới mả tổ tiên ta?
Ai đem “Kẻ Lạ” vào chứa trong Nhà?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
 
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới thở than, khiếp nhược?
 
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Nhìn dân oan khiếu kiện, Bạn có đau?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã lâu
Bia Chiến Thắng phải mau mau đục bỏ!
 
Hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
 
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA! Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
 
Ý Nga, 9-3-2011.
 
Lời nhạc: DânChủCa
 
1.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai? . . .
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai?
Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta?
Ai? . . .
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
Ai? . . .
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
 
2.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
Ai?
Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà?
Ai? . . .
Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ?
Ai? . . .
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CẦU SIÊU
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*
Tháng này tháng đại tang
Bao oan hồn vất vưởng
Một trang sử kinh hòang
Viết bằng máu uất hận.
 
Niềm đau thật khôn cùng
Tâm người ai chẳng động
Những cái chết hãi hùng
Trong niềm đau Quốc Hận.
 
Chắp tay con cầu siêu
Lạy Phật Trời thấu hiểu
Bao hồn oan? Quá nhiều
Xin độ trì siêu thoát!
 
Ai nhảy nhót tiệc tùng,
Ai rong chơi đây đó,
Ai nhậu nhẹt ung dung?
Chắc là người dị chủng!
Ý Nga, 12.4.2019


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Ý Nga (12.4.2019): Cầu Siêu > DÂN CHỦ CA phổ nhạc,

Tháng này tháng đại tang Bao oan hồn vất vưởng Một trang sử kinh hòang

DÂN CHỦ CA phổ nhạc, thơ Ý Nga


NON!
*
Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*
Ăn chơi nhởn nhơ phè phỡn,
Khoe của, mặt mày nhơn nhơn,
Về, khoe, tưởng đâu được trớn
Sẽ được đảng dạy, ban ơn.
 
Ai ngờ làm ăn càng lớn
Dã tâm đảng phình to hơn:
Mập mờ, dối trá trắng trợn
Gạt ai khốn đốn, uất hờn.
 
Cộng cướp gia tài gọn lỏn
Cũng may của mất, người còn,
Gia đình ôm nhau chạy trốn
Trắng tay mười năm cúi lòn!
 
"Ruột Ngàn Dặm" đảng chê: Non!
 
Ý Nga, 9.2.2018


 
TÌM HOÀI BỆNH 
VẪN TRẦM KHA!
 
Âm u buổi sáng thật buồn
Ai ngờ tháng sáu gió luồn lạnh tim
Đưa tay, họ lấy máu, tìm:
Xem em còn nhớ khúc phim Mất Nhà?
Bảy Lăm-Mười Sáu* rất xa
Tấm lòng tưởng niệm ngẫm ra vẫn gần
 
Ý Nga, 060816
*1975-2016NẰM VÙNG
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*
Không tên tuổi, không tiếng tăm, ông kẹ
Quẹt lọ nồi đen thủi lủi, thùi lùi
“Lở”, thêm Cùi: bàn toàn chuyện thối lui
Vào sinh sự, bới cho Bèo ra Bọ.
 
Người chân chính không chờ mi nguậy ngọ
Lần lượt lôi đầu cổ kẻ điên rồ
Ra sáng, phô: hạch tội dám hồ đồ,
Đã lạ lẫm còn thậm thà thậm thụt.
 
Ý Nga, 22.1.2018

THỦ PHẠM
 
Thơ Ý Nga, 9-3-2011
Nhạc: Dân Chủ Ca, 5-4-2011
Hòa âm và trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH
Xin bấm vào “link” bên dưới để nghe nhạc:
(hi-speed)
(lo-speed)
 
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai đào mồ, xới mả tổ tiên ta?
Ai đem “Kẻ Lạ” vào chứa trong Nhà?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
 
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới thở than, khiếp nhược?
 
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Nhìn dân oan khiếu kiện, Bạn có đau?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã lâu
Bia Chiến Thắng phải mau mau đục bỏ!
 
Hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
 
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA! Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
 
Ý Nga, 9-3-2011.
 
Lời nhạc: DânChủCa
 
1.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai? . . .
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai?
Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta?
Ai? . . .
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
Ai? . . .
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
 
2.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
Ai?
Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà?
Ai? . . .
Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ?
Ai? . . .
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CẦU SIÊU
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*
Tháng này tháng đại tang
Bao oan hồn vất vưởng
Một trang sử kinh hòang
Viết bằng máu uất hận.
 
Niềm đau thật khôn cùng
Tâm người ai chẳng động
Những cái chết hãi hùng
Trong niềm đau Quốc Hận.
 
Chắp tay con cầu siêu
Lạy Phật Trời thấu hiểu
Bao hồn oan? Quá nhiều
Xin độ trì siêu thoát!
 
Ai nhảy nhót tiệc tùng,
Ai rong chơi đây đó,
Ai nhậu nhẹt ung dung?
Chắc là người dị chủng!
Ý Nga, 12.4.2019


BẢN TIN MỚI NHẤT

Điểm Tin Thứ Bảy 24/8/2019

Biển Đông - Bãi Tư Chính : Tàu hộ vệ Quang Trung đang ở đâu?

Xem Thêm

THẺ CĂN CƯỚC NGUYỄN ÁI QUẤC CÓ GÌ LẠ? - Lê Bá Vận

(HNPD) Đúng 100 năm trước, vào đầu tháng 9/1919 Nguyễn Tất Thành đến sở Cảnh sát Pháp khai tên là Nguyễn Ái Quấc,....

Xem Thêm

GHI HAY KHÔNG !!

Muốn Dân Chủ thì tuân theo lẽ phải Dù trái ý chớ cãi lại đa phần Chớ bảo vệ ý mình trăm phần trăm

Xem Thêm

Thoát Trung - Hà Thượng Thủ

Hãy mau tỉnh ngộ may còn kịp

Xem Thêm

LỜI CHÀO BUỒN . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Như khi rơi sợi tóc Bệnh hoạn cũng vô thường

Xem Thêm

"Ai bánh cam, bánh còng hôn?"🍊

Ngày xửa ngày xưa khi ta còn nhỏ xíu,mỗi buổi trưa đi học về ,đã ăn cơm rồi, nhưng nghe giọng rao của bà Tư bán bánh thì không thể nào ngồi yên trong nhà,

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CHUYỆN TÌNH buồn ???

Ngay xua thi tron chui,tron nhui.Mat lam la, lam let nhin nguoc ngo xuoi nhu con chuot chay tron con meo.Vuot thoat duoc bang moi Phuong cach:Nhan dao-doan tu-con lai...Tren ho so don xin vao My-don khai khi nhap tich...deu viet ra rang:Khong song voi cs duoc,se bi giet...Bay gio thi khoe khoang tan troi cao,huenh hoang ao gam ve lang quay thau troi dat,den khi rong tui lai tech sang noi" kho nhu cho " Ngay dep troi nao do,buon tinh ho mo lai ho so xin vao My va hoi oi :" khai gian,Boi the " troi OI ! sao khong hoc hoi nhung cai hay,cai la cua xu nguoi,ma toan la hoc nhung cai xau,cai ban cung khai gian,tron thue,lua loc cua noi xua kia da bo chay gan chet? Hay nghi lai: moi nguoi deu co luong tam va khong ai chay tron,lua gat duoc chinh luong tam cua minh.Hay de lai duc cho con chau.Ho chet de da-nguoi ta chet de tieng.

Xem Thêm

Đề bài :CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Hầu hết những người này khánh tận vì ma túy,ngoài ra có vài người do cho người khác hoặc từ thiện.Không kể loại thứ 2,họ vẫn được coi là thành công khi đầu tư vào tương lai,còn loại thứ 1 khánh tận vì ma túy thì cũng đáng đời cho họ...Nhưng dẫu sao tất cả họ vẫn là người đã được hưởng cái mà (có thể) họ hằng mơ ước.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

" thang chet Tap da chi bao nhieu ty dollars cho bon truyen thong thien ta va lobby QH My de tieu diet Trump?"Cau hoi rat hay va rat dung va moi nguoi con luong tam deu muon nghe cau tra loi,nhung Bill-hill-Bus con-Obama cung tat ca cac qui vi tai to mat nhon ma Trump goi la dong rac o D.C ho deu mac benh nghenh ngang,hay diec loi con ray,cu u a-u o,dang cho nhiem ky ke tiep,se co nhieu tro rat vui khi dong rac bi boi len mang di lo thieu.Cau xin on tren gin giu,bao ve nguoi phu quet rac nay.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

Theo bài phân tích,người đọc thấy ra 1 điều,Donald Trump đánh thuế vào hàng hóa của Chệt nhập vào Mỹ đang gây thiệt hại cho người Mỹ và cả nền kinh tế Mỹ và thế giới.Như vậy TT Trump dúng là tai họa cho nhân loại cần phải loại trừ.Tôi đọc cho đến hết mà không thấy 1 chữ nào nó nói về những tai hại của kinh tế Chệt khi nó tham dự vào kinh tế thế giới,cũng ko có được 1 chữ nào nói về ảnh hưởng của việc đánh thuế trên kinh tế Chệt...Làm như việc đánh thuế chỉ làm hại người Mỹ và thế giới. Câu hỏi bật ra trong đầu tôi "Thằng Chệt Tập đã chi bao nhiêu tỷ dollars cho bọn truyền thông thiên tả và lobby QH Mỹ để tiêu diệt Donald Trump?"

Xem Thêm

Đề bài :Một kỷ niệm về Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hai nguoi,hai nhiem vu-trach nhiem khac nhau.Ong ben y khoa thi chuyen cuu giup nhung nguoi benh hoan.Ben quan doi thi bao ve dat nuoc,bao ve dan chung.So ra,trach nhiem cua Quan doi nang hon rat nhieu so voi quan y la mot thanh phan cua quan doi.O day,chi la su hieu lam cua nguoi chi huy va trach nhiem tong quat,va long nhan dao cua vi b/si quan y.Hai nguoi cung khong noi ro cho nhau ly do va...gay ra co su nay.

Xem Thêm

Đề bài :DI SẢN ĐÍCH THỰC CỦA OBAMA: TẠO MỘT NƯỚC MỸ CHIA RẼ

Da^n My~da~ qua'nga^y tho khi ba^u cho te^n lai den ba^'t ta`i vo^ tuo'ng na`y la`m TT to'i 2 nhie^.m ky`. Y da~pha' tan hoang nuo'c My~ba`ng nhung chin'nh sa'ch ngu do^'t, chia re~va` pha'hoa.i. TT Trump la`nguo`i ye^u nuo'c.

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ

Troi oi! nho xua kia di thi bang TIEU HOC,roi bang TRUNG HOC va TU TAI I-TU TAI II.da tray da troc vay,nam vao lop de nhi,thay day Viet van da noi cau :'cAC ANH CHI BAY GIO DA DUOC GOI LA KE SI" Bay gio,thang chan trau,thang y ta vuon-thang thien heo va tham chi ca thang phu bep tren tau bien...deu co bang TIEN SI-PHO TIEN SI con Cu Nhan khong co viec lam phai chay xe om.CHOI OI ! dat nuoc CNXH VIETNAM dung dau the gioi ve bang cap....trom cap,the ra cai van bang TIEU HOC xua kia con co gia tri cao gap nhieu lan TIEN SI-PHO TIEN SI...o XHCN VIETNAM.Buon nhay !

Xem Thêm

Đề bài :9 điều ít biết về kinh tế Canada.

Canada dang xu dung song ngu,nhung da nhieu cho xu dung them tieng tau,sap xu dung 03 ngon ngu chinh thuc roi?va cung da sap sua bien thanh noi nuong than,rua tien chinh thuc cua XHCN.Truoc nam 2017,canada cung da lung lo,khong man ma gi voi My va doi khi da gio lai hang xom.Nhung tu khi Trump duoc moi vao nha trang mien phi,canada va mexico da chot da va thay doi nhieu,nhat la tom co con me hoavi,tau cong da choi tro bat vai nguoi canada,nhung dang sau da co Trump,canada qua pha de dang!

Xem Thêm

Đề bài :Một Nhật Bản rất khác: Tỷ lệ vợ đánh chồng ngày càng tăng, đàn ông Nhật càng ngày càng "sợ" vợ và sợ bạn gái hơn?

He! He! Binh dang roi ma ! Nam nu binh quyen,ong danh toi,can nhan toi toi lam lai y chang : HUE !TU DO-TU DO ! Vietnam bay gio cung khong khac so voi Nhat.Bao nhieu sach vo-van hoa-tin nguong-giao duc...deu vut ra bai rac het.TU DO LA CAI GI ? HO co hieu the nao la Tu DO ?

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Bảy 24/8/2019

Biển Đông - Bãi Tư Chính : Tàu hộ vệ Quang Trung đang ở đâu?

Xem Thêm

THẺ CĂN CƯỚC NGUYỄN ÁI QUẤC CÓ GÌ LẠ? - Lê Bá Vận

(HNPD) Đúng 100 năm trước, vào đầu tháng 9/1919 Nguyễn Tất Thành đến sở Cảnh sát Pháp khai tên là Nguyễn Ái Quấc,....

Xem Thêm

GHI HAY KHÔNG !!

Muốn Dân Chủ thì tuân theo lẽ phải Dù trái ý chớ cãi lại đa phần Chớ bảo vệ ý mình trăm phần trăm

Xem Thêm

Thoát Trung - Hà Thượng Thủ

Hãy mau tỉnh ngộ may còn kịp

Xem Thêm

LỜI CHÀO BUỒN . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Như khi rơi sợi tóc Bệnh hoạn cũng vô thường

Xem Thêm

"Ai bánh cam, bánh còng hôn?"🍊

Ngày xửa ngày xưa khi ta còn nhỏ xíu,mỗi buổi trưa đi học về ,đã ăn cơm rồi, nhưng nghe giọng rao của bà Tư bán bánh thì không thể nào ngồi yên trong nhà,

Xem Thêm

Sạch bóng quân thù "rác".

Làm sạch Little Saigon San Diego,tạo thói quen không xả rác

Xem Thêm

NGHE CHIM KHUYÊN HÓT. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tình ơi, sao oan nghiệt Si dại mãi không thôi

Xem Thêm

SAM TING WONG !!!

Công ty du lịch lường gạt khách hơn $100,000, trong các nạn nhân có cả một luật sư Việt

Xem Thêm