Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Ý Nga (12.4.2019): Cầu Siêu > DÂN CHỦ CA phổ nhạc,

Tháng này tháng đại tang Bao oan hồn vất vưởng Một trang sử kinh hòang

DÂN CHỦ CA phổ nhạc, thơ Ý Nga


NON!
*
Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*
Ăn chơi nhởn nhơ phè phỡn,
Khoe của, mặt mày nhơn nhơn,
Về, khoe, tưởng đâu được trớn
Sẽ được đảng dạy, ban ơn.
 
Ai ngờ làm ăn càng lớn
Dã tâm đảng phình to hơn:
Mập mờ, dối trá trắng trợn
Gạt ai khốn đốn, uất hờn.
 
Cộng cướp gia tài gọn lỏn
Cũng may của mất, người còn,
Gia đình ôm nhau chạy trốn
Trắng tay mười năm cúi lòn!
 
"Ruột Ngàn Dặm" đảng chê: Non!
 
Ý Nga, 9.2.2018


 
TÌM HOÀI BỆNH 
VẪN TRẦM KHA!
 
Âm u buổi sáng thật buồn
Ai ngờ tháng sáu gió luồn lạnh tim
Đưa tay, họ lấy máu, tìm:
Xem em còn nhớ khúc phim Mất Nhà?
Bảy Lăm-Mười Sáu* rất xa
Tấm lòng tưởng niệm ngẫm ra vẫn gần
 
Ý Nga, 060816
*1975-2016NẰM VÙNG
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*
Không tên tuổi, không tiếng tăm, ông kẹ
Quẹt lọ nồi đen thủi lủi, thùi lùi
“Lở”, thêm Cùi: bàn toàn chuyện thối lui
Vào sinh sự, bới cho Bèo ra Bọ.
 
Người chân chính không chờ mi nguậy ngọ
Lần lượt lôi đầu cổ kẻ điên rồ
Ra sáng, phô: hạch tội dám hồ đồ,
Đã lạ lẫm còn thậm thà thậm thụt.
 
Ý Nga, 22.1.2018

THỦ PHẠM
 
Thơ Ý Nga, 9-3-2011
Nhạc: Dân Chủ Ca, 5-4-2011
Hòa âm và trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH
Xin bấm vào “link” bên dưới để nghe nhạc:
(hi-speed)
(lo-speed)
 
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai đào mồ, xới mả tổ tiên ta?
Ai đem “Kẻ Lạ” vào chứa trong Nhà?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
 
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới thở than, khiếp nhược?
 
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Nhìn dân oan khiếu kiện, Bạn có đau?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã lâu
Bia Chiến Thắng phải mau mau đục bỏ!
 
Hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
 
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA! Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
 
Ý Nga, 9-3-2011.
 
Lời nhạc: DânChủCa
 
1.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai? . . .
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai?
Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta?
Ai? . . .
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
Ai? . . .
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
 
2.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
Ai?
Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà?
Ai? . . .
Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ?
Ai? . . .
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CẦU SIÊU
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*
Tháng này tháng đại tang
Bao oan hồn vất vưởng
Một trang sử kinh hòang
Viết bằng máu uất hận.
 
Niềm đau thật khôn cùng
Tâm người ai chẳng động
Những cái chết hãi hùng
Trong niềm đau Quốc Hận.
 
Chắp tay con cầu siêu
Lạy Phật Trời thấu hiểu
Bao hồn oan? Quá nhiều
Xin độ trì siêu thoát!
 
Ai nhảy nhót tiệc tùng,
Ai rong chơi đây đó,
Ai nhậu nhẹt ung dung?
Chắc là người dị chủng!
Ý Nga, 12.4.2019


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Ý Nga (12.4.2019): Cầu Siêu > DÂN CHỦ CA phổ nhạc,

Tháng này tháng đại tang Bao oan hồn vất vưởng Một trang sử kinh hòang

DÂN CHỦ CA phổ nhạc, thơ Ý Nga


NON!
*
Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*
Ăn chơi nhởn nhơ phè phỡn,
Khoe của, mặt mày nhơn nhơn,
Về, khoe, tưởng đâu được trớn
Sẽ được đảng dạy, ban ơn.
 
Ai ngờ làm ăn càng lớn
Dã tâm đảng phình to hơn:
Mập mờ, dối trá trắng trợn
Gạt ai khốn đốn, uất hờn.
 
Cộng cướp gia tài gọn lỏn
Cũng may của mất, người còn,
Gia đình ôm nhau chạy trốn
Trắng tay mười năm cúi lòn!
 
"Ruột Ngàn Dặm" đảng chê: Non!
 
Ý Nga, 9.2.2018


 
TÌM HOÀI BỆNH 
VẪN TRẦM KHA!
 
Âm u buổi sáng thật buồn
Ai ngờ tháng sáu gió luồn lạnh tim
Đưa tay, họ lấy máu, tìm:
Xem em còn nhớ khúc phim Mất Nhà?
Bảy Lăm-Mười Sáu* rất xa
Tấm lòng tưởng niệm ngẫm ra vẫn gần
 
Ý Nga, 060816
*1975-2016NẰM VÙNG
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*
Không tên tuổi, không tiếng tăm, ông kẹ
Quẹt lọ nồi đen thủi lủi, thùi lùi
“Lở”, thêm Cùi: bàn toàn chuyện thối lui
Vào sinh sự, bới cho Bèo ra Bọ.
 
Người chân chính không chờ mi nguậy ngọ
Lần lượt lôi đầu cổ kẻ điên rồ
Ra sáng, phô: hạch tội dám hồ đồ,
Đã lạ lẫm còn thậm thà thậm thụt.
 
Ý Nga, 22.1.2018

THỦ PHẠM
 
Thơ Ý Nga, 9-3-2011
Nhạc: Dân Chủ Ca, 5-4-2011
Hòa âm và trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH
Xin bấm vào “link” bên dưới để nghe nhạc:
(hi-speed)
(lo-speed)
 
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai đào mồ, xới mả tổ tiên ta?
Ai đem “Kẻ Lạ” vào chứa trong Nhà?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
 
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới thở than, khiếp nhược?
 
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Nhìn dân oan khiếu kiện, Bạn có đau?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã lâu
Bia Chiến Thắng phải mau mau đục bỏ!
 
Hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
 
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA! Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
 
Ý Nga, 9-3-2011.
 
Lời nhạc: DânChủCa
 
1.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai? . . .
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai?
Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta?
Ai? . . .
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
Ai? . . .
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
 
2.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
Ai?
Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà?
Ai? . . .
Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ?
Ai? . . .
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CẦU SIÊU
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*
Tháng này tháng đại tang
Bao oan hồn vất vưởng
Một trang sử kinh hòang
Viết bằng máu uất hận.
 
Niềm đau thật khôn cùng
Tâm người ai chẳng động
Những cái chết hãi hùng
Trong niềm đau Quốc Hận.
 
Chắp tay con cầu siêu
Lạy Phật Trời thấu hiểu
Bao hồn oan? Quá nhiều
Xin độ trì siêu thoát!
 
Ai nhảy nhót tiệc tùng,
Ai rong chơi đây đó,
Ai nhậu nhẹt ung dung?
Chắc là người dị chủng!
Ý Nga, 12.4.2019


BẢN TIN MỚI NHẤT

Bệnh Mất Trí Nhớ

Hiện tượng mất trí nhớ thật ra không phải là một chứng bệnh, nhưng phải hiểu là một hội chứng bao gồm các vấn đề khó khăn trong việc nhớ và suy nghĩ.

Xem Thêm

NGƯỜI KHỔNG LỒ CÓ ĐÔI CHÂN ĐẤT SÉT : CÔNG NGHỆ TRUNG QUỐC.

Để đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghệ, Trung Quốc thực hiện chiêu nhanh nhất và ít tốn kém nhất: Sao chép làm nhái của thiên hạ.

Xem Thêm

CÕI VẮNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Sóng xô nhẹ nỗi ngậm ngùi Hoá thân nhuyễn thể buồn trôi ốc thầm

Xem Thêm

BÀ MẸ TÂY

Xin gởi đến quý anh chị bài viết “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ”của Dược sĩ Nguyễn Cát Thịnh

Xem Thêm

Chuyện về người phụ nữ được đặt tên cho Bệnh viện Từ Dũ

Sài Gòn từ xưa đến nay vẫn thường tự hào vì có một bệnh viện (BV) nổi tiếng cả nước: BV phụ sản Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Xem Thêm

Người phụ nữ nhân hậu

Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sau khi lại gần Scarborough tàu chiến Mỹ nay qua eo biển Đài Loan

Ba T.T noi:"...Xin moi nguoi hay an tam..."Tuyet,chung ta da nam chac phan can,muon choi thi...choi.Con dao da thoc sau vao co hong,Nhat va Dai cung chung tay nam chat,dut co hong la doi tan tap a ! them loi ham he se pha dap Tam hiep san sang clean-up nhung chuong ngai can duong ra bien.Phen nay,thap bat quoc phan thay cho khong con la bat quoc nua con oi la con !Con dau nhung toan tinh dung dau the gioi quo tay gom thau moi nuoc?Khong mot ai muon chien tranh,tan pha va chet choc kinh khung,nhung neu tap va dong bon co tinh muon khoi mao mong DAI HAN,thi khong con duong nao hon la phai giai quyet mot lan cho xong cai gai nhu da giai quyet lien bang so-viet.

Xem Thêm

Đề bài :Ai là người đã giúp và tiếp tay cho phép China ????

Bill-Hilllary-Obama....va dong bon,qua la dang toi,toi phan quoc neu theo quyen sach nay la dung.Nhung neu co the,xin lan toi nguon coi cua nhung ong chu that su cua the gioi,(Tam Diem )bon ho da hoi hop,da quyet dinh duong di nuoc buoc,ai len ,ai xuong.Bill-Hill-Obama cung da duoc moi du hop va da biet la minh se thang cu,Tham vong mu quang de hai vao than vao dat nuoc.Ai la nguoi co the loi bon nay ra anh sang ? mot nhom nguoi tu xung la thong thai-khon ngoan nhat the gioi la nhung dai tu ban bao trum nen thuong mai-tai chanh cua the gioi Vay,ai la nguoi co the ha guc,dua bon nay ra xet xu vi la nguon coi cua chien tranh cua su ac bao phu trai dat,Ke chong chua,anti-christ!Phep la Trump da chung minh,nguoi lam duoc chuyen nay that binh thuong,so voi cac dai tu ban khac,ong ta chi la dom dom voi anh trang.Nhung ong ta da thang va cho du sau do voi bao nhieu bang chung nguy tao boi nhung ke cam dau cung khong ha guc duoc Trump+Pence.Ho da tin tuong vao dang Toi Cao va ho hanh xu cong viec hang ngay sau khi da hoi hop cau nguyen moi sang som khi bat dau lam viec.The luc cua ke ac da bao trum trai dat,va thoi gian dang Tao Hoa cho chung de trac Nghiem con cai cua dang Toi cao da sap het,ngai lay lai va thanh tay nhung ke ac va phan thuong cua chung la ho lua chang he tat.Thanh kinh bao the,ban tin khong ?

Xem Thêm

Đề bài :Chuyên gia kinh tế: Tổng thống Trump sẽ thắng thế trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

Cam on chua ! toi da bo phieu dung ! khong phai an han vi la phieu cua minh Tong Thong ! ong hay lam nhung gi ma ong da hoach dinh,nhung gi ma ong da hua trong dien van nham chuc cua ong.Toi cung hanh phuc voi ong nua. GOD BLESS YOU,Mr. Trump !

Xem Thêm

Đề bài :“Hậu sanh khả úy” - Lỗ trí Thâm

Ngo Ky...Ngo Ky noi dung do chu ,nhung ma dung theo nghia den cua y " cac anh danh dam nhu con cac…" con cac cua y moi lan xong tran thi….qua tinh nhu con cac cua ngo ky.co nhan co cau " nhan sao vat vay./.

Xem Thêm

Đề bài :Người Mẹ Thời Chiến - Cổ Tấn Tinh Châu

"....Hon tu si gio u u thoi mat chinh phu,trang doi doi soi, chinh phu,tu si may nguoi? Nao ai mac mat,nao ai goi hon..." chinh phu ngam.

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài : ÂU-CHÂU LIÊN QUAN TỚI TT TRUMP CỦA HOA KỲ !

HAY MO MAT RA NHIN-XEM-DOC Hoi cac vi dang con Lua,cac vi u me vach la tim sau,vu oan gia hoa,But nha khong thieng thi sao dua hang xom no hoan ho doi dat nuoc cua ho duoc nhu TRUMP ? Hay mo mat nhin,doc lai va so sanh dat nuoc bay gio va 02 nam truoc !!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống Trump: ‘Trung Quốc bị đánh rất đau’

Bay gio la luc phai sua soan thuc hanh chat voi bach tuoc cua cac nuoc da de cho tau nhap hang vao roi dong moc san xuat tai nuoc do de nhap khau vao My.Hay giu nguyen hien truong va mo them con duong hep nay nua la chac an nhu bap ngai T.T a ! No con cung cua moi chi run run chua do xap,hay cho no do xup quy xuong xung than.Nhung cung can than,no se keo be,ket dang voi vai voi bach tuoc lam kho de nhu thang tai xe nam my o san sau nha minh.GOD BLESS YOU & AMERICA.

Xem Thêm

Đề bài :KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: JOE BIDEN --- (Tác giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa)

Mấy tên tị nan Vịt Cộng ở Southern California đừng quên tên “Sleepy Joe” nha.

Xem Thêm

TIN MỚI

Chuyện về người phụ nữ được đặt tên cho Bệnh viện Từ Dũ

Sài Gòn từ xưa đến nay vẫn thường tự hào vì có một bệnh viện (BV) nổi tiếng cả nước: BV phụ sản Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Xem Thêm

Người phụ nữ nhân hậu

Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà.

Xem Thêm

Alexandre Yersin: Người ‘khai sinh’ Đà Lạt và tìm ra vi trùng dịch hạch

Cuộc đời nhà bác học Alexandre John Emeli Yersin như một huyền thoại, nhưng người dân Nha Trang vẫn gọi Yersin là “ông Năm” – rất gần gũi và thiện cảm.

Xem Thêm

DÒNG SÔNG MỊT MÙ. & BUỒN LẮM CHỨ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Kỷ niệm trôi lênh đênh Trên dòng sông mịt mù

Xem Thêm

Đọc báo Vẹm: Khối tài sản 'khủng' của Hồ Ngọc Hà -Thạch Anh

Lăn lộn bán đủ mọi thứ xong khoe của, tuy nhiên không dấu được vẻ trọc phú, quê muà.

Xem Thêm

Thơ Ý Nga (23.5.2019: Nằm Bệnh Nhớ Mẹ)

Bên này lạnh, con thèm một tô cháo Không làm sao lục nồi chảo tự lo Những cơn ho theo cơn sốt dày vò

Xem Thêm

Những nước nào chặn công nghệ 5G của Trung cộng?

Hoa Kỳ đã đi đầu trong nỗ lực hạn chế sử dụng thiết bị Huawei trong mạng di động 5G, với lý do các vấn đề bảo mật nghiêm trọng.

Xem Thêm

Donald John Trump - Ông là ai ?

Là một người hay gây gổ, hay cáo buộc, đổ lỗi cho bất cứ ai không đồng ý với mình và bất tín trong hành động lẫn lời nói

Xem Thêm

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo từ chức - Thanh Phương

Ngày 24/05/2019, trong một bài diễn văn ngắn, với giọng xúc động, gần như không cầm được nước mắt, thủ tướng Anh Thereasa May thông báo sẽ từ chức chủ tịch đảng Bảo Thủ,

Xem Thêm

Poule de luxe - Việt Nhân

(HNPĐ) Đã là thời đại của tay hoang dâm được phong thánh

Xem Thêm