Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Ý Nga (5.5.2019: Mẹo nhớ chính tả)

Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham. Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm

 


5.5.2019
Bản thảo dạng Unicode ở cuối trang
LỜI HỨA & ĐIỀU LUẬT*
*
Trích thi tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*
Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt
Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham.
Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm
Giúp không ích? Xin mời đi chỗ khác!
 
Ai phụ trách cũng như ai gánh vác
Hãy quan tâm trò chia rẻ ngấm ngầm,
Những tin đồn nhuộm “đỏ” sắc, tạp âm
Chớ nhen nhúm, chớ lỗi lầm tin nhảm!
 
Thấy rối rắm phải quan tâm suy gẫm
Đã tận tâm giữ nguồn cội Việt Nam
“Trong sạch tư tưởng, lời nói, việc làm”*
Người tài sức, kẻ giúp giùm vật lực.
 
Thận trọng suy tư, tà kiến không phục
Bằng lòng trung tín, kỷ luật, chân thành
Chớ về hùa, đoạt chức tước, hám danh
Đừng lợi dụng để bán vai, mua vế.
 
Chủ tâm đen tối rất ư tồi tệ
Bị bó buộc gì? Cộng sản hay ai?
Dùng căn gốc để tìm hiểu trong ngoài
Quan sát tìm ra hành trình kẻ phá.
 
Xây dựng Phong Trào đàn anh vất vả
Lễ độ, hào hiệp, anh em một Nhà
“Làm tròn bổn phận đối với… quốc gia”*
Giữ mười điều luật trong tình hòa nhã.
 
Ý Nga, 16.2.2018
Lời hứa và Luật Hướng Đạo
Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo Thế giới sau khi tuyên hứa.
Ðứng trước Quốc kỳ và Đoàn kỳ dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :
Lời hứa: tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
-Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi
-Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
-Tuân theo luật Hướng Đạo
Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện cho mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do phong trào Hướng Ðạo Thế giới đề nghị.
Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục của mỗi nước.
Luật Hướng Đạo Việt Nam:
-HÐS trọng danh dự
-HÐS trung tín
-HÐS giúp ích
-HÐS là bạn của mọi người
-HÐS lễ độ và hào hiệp
-HÐS tôn trọng thiên nhiên
-HÐS trọng kỷ luật
-HÐS vui tươi
-HÐS cần kiệm và liêm khiết
-HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm

EM CÒN HỌC.
*
Trích tuyển tập “HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI”
*
Thương tặng các em học trò và các em Thiếu Sinh Hướng Đạo
*
Em cố tránh những tầm thường vô nghĩa
Nói thế kia bậy bạ, bàn thế này
Chuyện ngô khoai phóng đại chê béo gầy
Nói sau gáy, tán dài chuyện thiên hạ.
 
Xúm gây họa: nhà lầu chê nhà lá
Toàn bàn ra ít kẻ chịu tán vào
Kẻ vung dao, người cầm xẻng bới đào
Thật khờ khạo tạo lắm điều ác báo.
 
Rồi xào xáo ồn ào toàn cãi vã
Nhà người ta lén cắt quả, tỉa hoa
Kẻ lối kia, ngoài ngõ hại nhiều nhà
Đá thúng nọ, đụng nia này hỉ hả.
 
Không thành quả, họ chuộc toàn hậu quả
Thiện không nhiều, làm việc ác tối đa
Biết xấu xa chẳng đẹp đẽ gì mà!
Bao cao cả ngoài đời sao không học?
 
Ý Nga, 16.3.2018

5.5.2019

CỜ BẠC QUANH NĂM,
BÁC BẦN HỎI THĂM
 
Bầu cua cá cọp ngày xuân,
Bài cào, xì dách cứ luân phiên cười.
Hết xuân, xập (xặp) xám lại mời
Tổ tôm, tứ sắc sòng khơi cuối tuần.
 
Tháng Giêng đã… bác thằng Bần
Tháng Tư xì phé làm thân “bác” nào?
“Poker”, xóc đĩa thấp cao
Ăn ai tam cúc? Người gào khóc thua?
 
Tháng Mười ai thắng tiền lùa?
Ai xui bại xụi vô chùa xin cơm?
Sòng bài, “roulette”, thuốc thơm
Người vay nặng lãi, kẻ gờm nợ tanh.
 
Đừng theo các “bác” nhé anh
Loanh quanh “bác”, Marx… tan tành gia phong!
 
Ý Nga, 16.3.2018
[1] Bài cào: bài chia 3 lá. Xì dách, xì lác Á Châu: bài chia 2 lá
[2] Xập xám =  xặp xám = mậu binh = binh xập xám
[3] Xì phé hay xì pé kiểu Hồng Kông: bài tố
[4] Poker = Texas Hold’em: bài Mỹ
[5] Roulette: cò quay. Casino: các sòng bài lớn
[6] Gia phong: thói nhà
**************************************************TỤC
*
Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*
Trận cười thổi người ra xa
Ôi chao âm thanh ông già
Sao mà nói năng bậy bạ
Mình tránh mau mau anh à!
Ý Nga, 5.5.2019
CỞI, CỠI
*
Trích tuyển tập HDS HAI NGOAI
*
CỞI đồ hỏi có lạnh không?
CỠI voi, CỠI ngựa đường dồng sao êm?
Lưng dài trải vật đệm mềm
Tha hồ êm ái, ngày đêm sá gì!
 
Ý Nga, 5.5.2019
 
Mẹo nhớ: con đường dài tượng hình của dấu ngã
EM ƠI!
*
Thương về các em học trò và sói con Hướng Đạo
Trích tuyển tập HDS HẢI NGOẠI
*
Cứ theo thói quen thuở nhỏ
Xấu bỏ, tốt học mà nên!
Cầu tiến thì Trời đãi ngộ
Thầy dạy: “Ăn chắc, mặc bền!”
 
Điều hay phải tìm đích đến
Anh em: nhường dưới, kính trên
Chơi bạn: thải bỏ rác rến,
Tránh xa những kẻ đốn hèn.
 
Sống sao ai cũng quý mến
Thọ ân ai, nhớ đáp đền!
Đừng chọn những đường quện (quệnh) quạng
Ra đường không hổ tuổi tên.
 
Ý Nga, 29.3.2018


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Ý Nga (5.5.2019: Mẹo nhớ chính tả)

Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham. Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm

 


5.5.2019
Bản thảo dạng Unicode ở cuối trang
LỜI HỨA & ĐIỀU LUẬT*
*
Trích thi tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*
Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt
Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham.
Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm
Giúp không ích? Xin mời đi chỗ khác!
 
Ai phụ trách cũng như ai gánh vác
Hãy quan tâm trò chia rẻ ngấm ngầm,
Những tin đồn nhuộm “đỏ” sắc, tạp âm
Chớ nhen nhúm, chớ lỗi lầm tin nhảm!
 
Thấy rối rắm phải quan tâm suy gẫm
Đã tận tâm giữ nguồn cội Việt Nam
“Trong sạch tư tưởng, lời nói, việc làm”*
Người tài sức, kẻ giúp giùm vật lực.
 
Thận trọng suy tư, tà kiến không phục
Bằng lòng trung tín, kỷ luật, chân thành
Chớ về hùa, đoạt chức tước, hám danh
Đừng lợi dụng để bán vai, mua vế.
 
Chủ tâm đen tối rất ư tồi tệ
Bị bó buộc gì? Cộng sản hay ai?
Dùng căn gốc để tìm hiểu trong ngoài
Quan sát tìm ra hành trình kẻ phá.
 
Xây dựng Phong Trào đàn anh vất vả
Lễ độ, hào hiệp, anh em một Nhà
“Làm tròn bổn phận đối với… quốc gia”*
Giữ mười điều luật trong tình hòa nhã.
 
Ý Nga, 16.2.2018
Lời hứa và Luật Hướng Đạo
Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo Thế giới sau khi tuyên hứa.
Ðứng trước Quốc kỳ và Đoàn kỳ dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :
Lời hứa: tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
-Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi
-Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
-Tuân theo luật Hướng Đạo
Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện cho mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do phong trào Hướng Ðạo Thế giới đề nghị.
Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục của mỗi nước.
Luật Hướng Đạo Việt Nam:
-HÐS trọng danh dự
-HÐS trung tín
-HÐS giúp ích
-HÐS là bạn của mọi người
-HÐS lễ độ và hào hiệp
-HÐS tôn trọng thiên nhiên
-HÐS trọng kỷ luật
-HÐS vui tươi
-HÐS cần kiệm và liêm khiết
-HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm

EM CÒN HỌC.
*
Trích tuyển tập “HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI”
*
Thương tặng các em học trò và các em Thiếu Sinh Hướng Đạo
*
Em cố tránh những tầm thường vô nghĩa
Nói thế kia bậy bạ, bàn thế này
Chuyện ngô khoai phóng đại chê béo gầy
Nói sau gáy, tán dài chuyện thiên hạ.
 
Xúm gây họa: nhà lầu chê nhà lá
Toàn bàn ra ít kẻ chịu tán vào
Kẻ vung dao, người cầm xẻng bới đào
Thật khờ khạo tạo lắm điều ác báo.
 
Rồi xào xáo ồn ào toàn cãi vã
Nhà người ta lén cắt quả, tỉa hoa
Kẻ lối kia, ngoài ngõ hại nhiều nhà
Đá thúng nọ, đụng nia này hỉ hả.
 
Không thành quả, họ chuộc toàn hậu quả
Thiện không nhiều, làm việc ác tối đa
Biết xấu xa chẳng đẹp đẽ gì mà!
Bao cao cả ngoài đời sao không học?
 
Ý Nga, 16.3.2018

5.5.2019

CỜ BẠC QUANH NĂM,
BÁC BẦN HỎI THĂM
 
Bầu cua cá cọp ngày xuân,
Bài cào, xì dách cứ luân phiên cười.
Hết xuân, xập (xặp) xám lại mời
Tổ tôm, tứ sắc sòng khơi cuối tuần.
 
Tháng Giêng đã… bác thằng Bần
Tháng Tư xì phé làm thân “bác” nào?
“Poker”, xóc đĩa thấp cao
Ăn ai tam cúc? Người gào khóc thua?
 
Tháng Mười ai thắng tiền lùa?
Ai xui bại xụi vô chùa xin cơm?
Sòng bài, “roulette”, thuốc thơm
Người vay nặng lãi, kẻ gờm nợ tanh.
 
Đừng theo các “bác” nhé anh
Loanh quanh “bác”, Marx… tan tành gia phong!
 
Ý Nga, 16.3.2018
[1] Bài cào: bài chia 3 lá. Xì dách, xì lác Á Châu: bài chia 2 lá
[2] Xập xám =  xặp xám = mậu binh = binh xập xám
[3] Xì phé hay xì pé kiểu Hồng Kông: bài tố
[4] Poker = Texas Hold’em: bài Mỹ
[5] Roulette: cò quay. Casino: các sòng bài lớn
[6] Gia phong: thói nhà
**************************************************TỤC
*
Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*
Trận cười thổi người ra xa
Ôi chao âm thanh ông già
Sao mà nói năng bậy bạ
Mình tránh mau mau anh à!
Ý Nga, 5.5.2019
CỞI, CỠI
*
Trích tuyển tập HDS HAI NGOAI
*
CỞI đồ hỏi có lạnh không?
CỠI voi, CỠI ngựa đường dồng sao êm?
Lưng dài trải vật đệm mềm
Tha hồ êm ái, ngày đêm sá gì!
 
Ý Nga, 5.5.2019
 
Mẹo nhớ: con đường dài tượng hình của dấu ngã
EM ƠI!
*
Thương về các em học trò và sói con Hướng Đạo
Trích tuyển tập HDS HẢI NGOẠI
*
Cứ theo thói quen thuở nhỏ
Xấu bỏ, tốt học mà nên!
Cầu tiến thì Trời đãi ngộ
Thầy dạy: “Ăn chắc, mặc bền!”
 
Điều hay phải tìm đích đến
Anh em: nhường dưới, kính trên
Chơi bạn: thải bỏ rác rến,
Tránh xa những kẻ đốn hèn.
 
Sống sao ai cũng quý mến
Thọ ân ai, nhớ đáp đền!
Đừng chọn những đường quện (quệnh) quạng
Ra đường không hổ tuổi tên.
 
Ý Nga, 29.3.2018


BẢN TIN MỚI NHẤT

Bệnh Mất Trí Nhớ

Hiện tượng mất trí nhớ thật ra không phải là một chứng bệnh, nhưng phải hiểu là một hội chứng bao gồm các vấn đề khó khăn trong việc nhớ và suy nghĩ.

Xem Thêm

NGƯỜI KHỔNG LỒ CÓ ĐÔI CHÂN ĐẤT SÉT : CÔNG NGHỆ TRUNG QUỐC.

Để đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghệ, Trung Quốc thực hiện chiêu nhanh nhất và ít tốn kém nhất: Sao chép làm nhái của thiên hạ.

Xem Thêm

CÕI VẮNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Sóng xô nhẹ nỗi ngậm ngùi Hoá thân nhuyễn thể buồn trôi ốc thầm

Xem Thêm

BÀ MẸ TÂY

Xin gởi đến quý anh chị bài viết “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ”của Dược sĩ Nguyễn Cát Thịnh

Xem Thêm

Chuyện về người phụ nữ được đặt tên cho Bệnh viện Từ Dũ

Sài Gòn từ xưa đến nay vẫn thường tự hào vì có một bệnh viện (BV) nổi tiếng cả nước: BV phụ sản Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Xem Thêm

Người phụ nữ nhân hậu

Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sau khi lại gần Scarborough tàu chiến Mỹ nay qua eo biển Đài Loan

Ba T.T noi:"...Xin moi nguoi hay an tam..."Tuyet,chung ta da nam chac phan can,muon choi thi...choi.Con dao da thoc sau vao co hong,Nhat va Dai cung chung tay nam chat,dut co hong la doi tan tap a ! them loi ham he se pha dap Tam hiep san sang clean-up nhung chuong ngai can duong ra bien.Phen nay,thap bat quoc phan thay cho khong con la bat quoc nua con oi la con !Con dau nhung toan tinh dung dau the gioi quo tay gom thau moi nuoc?Khong mot ai muon chien tranh,tan pha va chet choc kinh khung,nhung neu tap va dong bon co tinh muon khoi mao mong DAI HAN,thi khong con duong nao hon la phai giai quyet mot lan cho xong cai gai nhu da giai quyet lien bang so-viet.

Xem Thêm

Đề bài :Ai là người đã giúp và tiếp tay cho phép China ????

Bill-Hilllary-Obama....va dong bon,qua la dang toi,toi phan quoc neu theo quyen sach nay la dung.Nhung neu co the,xin lan toi nguon coi cua nhung ong chu that su cua the gioi,(Tam Diem )bon ho da hoi hop,da quyet dinh duong di nuoc buoc,ai len ,ai xuong.Bill-Hill-Obama cung da duoc moi du hop va da biet la minh se thang cu,Tham vong mu quang de hai vao than vao dat nuoc.Ai la nguoi co the loi bon nay ra anh sang ? mot nhom nguoi tu xung la thong thai-khon ngoan nhat the gioi la nhung dai tu ban bao trum nen thuong mai-tai chanh cua the gioi Vay,ai la nguoi co the ha guc,dua bon nay ra xet xu vi la nguon coi cua chien tranh cua su ac bao phu trai dat,Ke chong chua,anti-christ!Phep la Trump da chung minh,nguoi lam duoc chuyen nay that binh thuong,so voi cac dai tu ban khac,ong ta chi la dom dom voi anh trang.Nhung ong ta da thang va cho du sau do voi bao nhieu bang chung nguy tao boi nhung ke cam dau cung khong ha guc duoc Trump+Pence.Ho da tin tuong vao dang Toi Cao va ho hanh xu cong viec hang ngay sau khi da hoi hop cau nguyen moi sang som khi bat dau lam viec.The luc cua ke ac da bao trum trai dat,va thoi gian dang Tao Hoa cho chung de trac Nghiem con cai cua dang Toi cao da sap het,ngai lay lai va thanh tay nhung ke ac va phan thuong cua chung la ho lua chang he tat.Thanh kinh bao the,ban tin khong ?

Xem Thêm

Đề bài :Chuyên gia kinh tế: Tổng thống Trump sẽ thắng thế trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

Cam on chua ! toi da bo phieu dung ! khong phai an han vi la phieu cua minh Tong Thong ! ong hay lam nhung gi ma ong da hoach dinh,nhung gi ma ong da hua trong dien van nham chuc cua ong.Toi cung hanh phuc voi ong nua. GOD BLESS YOU,Mr. Trump !

Xem Thêm

Đề bài :“Hậu sanh khả úy” - Lỗ trí Thâm

Ngo Ky...Ngo Ky noi dung do chu ,nhung ma dung theo nghia den cua y " cac anh danh dam nhu con cac…" con cac cua y moi lan xong tran thi….qua tinh nhu con cac cua ngo ky.co nhan co cau " nhan sao vat vay./.

Xem Thêm

Đề bài :Người Mẹ Thời Chiến - Cổ Tấn Tinh Châu

"....Hon tu si gio u u thoi mat chinh phu,trang doi doi soi, chinh phu,tu si may nguoi? Nao ai mac mat,nao ai goi hon..." chinh phu ngam.

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài : ÂU-CHÂU LIÊN QUAN TỚI TT TRUMP CỦA HOA KỲ !

HAY MO MAT RA NHIN-XEM-DOC Hoi cac vi dang con Lua,cac vi u me vach la tim sau,vu oan gia hoa,But nha khong thieng thi sao dua hang xom no hoan ho doi dat nuoc cua ho duoc nhu TRUMP ? Hay mo mat nhin,doc lai va so sanh dat nuoc bay gio va 02 nam truoc !!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống Trump: ‘Trung Quốc bị đánh rất đau’

Bay gio la luc phai sua soan thuc hanh chat voi bach tuoc cua cac nuoc da de cho tau nhap hang vao roi dong moc san xuat tai nuoc do de nhap khau vao My.Hay giu nguyen hien truong va mo them con duong hep nay nua la chac an nhu bap ngai T.T a ! No con cung cua moi chi run run chua do xap,hay cho no do xup quy xuong xung than.Nhung cung can than,no se keo be,ket dang voi vai voi bach tuoc lam kho de nhu thang tai xe nam my o san sau nha minh.GOD BLESS YOU & AMERICA.

Xem Thêm

Đề bài :KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: JOE BIDEN --- (Tác giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa)

Mấy tên tị nan Vịt Cộng ở Southern California đừng quên tên “Sleepy Joe” nha.

Xem Thêm

TIN MỚI

Chuyện về người phụ nữ được đặt tên cho Bệnh viện Từ Dũ

Sài Gòn từ xưa đến nay vẫn thường tự hào vì có một bệnh viện (BV) nổi tiếng cả nước: BV phụ sản Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Xem Thêm

Người phụ nữ nhân hậu

Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà.

Xem Thêm

Alexandre Yersin: Người ‘khai sinh’ Đà Lạt và tìm ra vi trùng dịch hạch

Cuộc đời nhà bác học Alexandre John Emeli Yersin như một huyền thoại, nhưng người dân Nha Trang vẫn gọi Yersin là “ông Năm” – rất gần gũi và thiện cảm.

Xem Thêm

DÒNG SÔNG MỊT MÙ. & BUỒN LẮM CHỨ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Kỷ niệm trôi lênh đênh Trên dòng sông mịt mù

Xem Thêm

Đọc báo Vẹm: Khối tài sản 'khủng' của Hồ Ngọc Hà -Thạch Anh

Lăn lộn bán đủ mọi thứ xong khoe của, tuy nhiên không dấu được vẻ trọc phú, quê muà.

Xem Thêm

Thơ Ý Nga (23.5.2019: Nằm Bệnh Nhớ Mẹ)

Bên này lạnh, con thèm một tô cháo Không làm sao lục nồi chảo tự lo Những cơn ho theo cơn sốt dày vò

Xem Thêm

Những nước nào chặn công nghệ 5G của Trung cộng?

Hoa Kỳ đã đi đầu trong nỗ lực hạn chế sử dụng thiết bị Huawei trong mạng di động 5G, với lý do các vấn đề bảo mật nghiêm trọng.

Xem Thêm

Donald John Trump - Ông là ai ?

Là một người hay gây gổ, hay cáo buộc, đổ lỗi cho bất cứ ai không đồng ý với mình và bất tín trong hành động lẫn lời nói

Xem Thêm

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo từ chức - Thanh Phương

Ngày 24/05/2019, trong một bài diễn văn ngắn, với giọng xúc động, gần như không cầm được nước mắt, thủ tướng Anh Thereasa May thông báo sẽ từ chức chủ tịch đảng Bảo Thủ,

Xem Thêm

Poule de luxe - Việt Nhân

(HNPĐ) Đã là thời đại của tay hoang dâm được phong thánh

Xem Thêm