Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Ý Nga (5.5.2019: Mẹo nhớ chính tả)

Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham. Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm

 


5.5.2019
Bản thảo dạng Unicode ở cuối trang
LỜI HỨA & ĐIỀU LUẬT*
*
Trích thi tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*
Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt
Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham.
Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm
Giúp không ích? Xin mời đi chỗ khác!
 
Ai phụ trách cũng như ai gánh vác
Hãy quan tâm trò chia rẻ ngấm ngầm,
Những tin đồn nhuộm “đỏ” sắc, tạp âm
Chớ nhen nhúm, chớ lỗi lầm tin nhảm!
 
Thấy rối rắm phải quan tâm suy gẫm
Đã tận tâm giữ nguồn cội Việt Nam
“Trong sạch tư tưởng, lời nói, việc làm”*
Người tài sức, kẻ giúp giùm vật lực.
 
Thận trọng suy tư, tà kiến không phục
Bằng lòng trung tín, kỷ luật, chân thành
Chớ về hùa, đoạt chức tước, hám danh
Đừng lợi dụng để bán vai, mua vế.
 
Chủ tâm đen tối rất ư tồi tệ
Bị bó buộc gì? Cộng sản hay ai?
Dùng căn gốc để tìm hiểu trong ngoài
Quan sát tìm ra hành trình kẻ phá.
 
Xây dựng Phong Trào đàn anh vất vả
Lễ độ, hào hiệp, anh em một Nhà
“Làm tròn bổn phận đối với… quốc gia”*
Giữ mười điều luật trong tình hòa nhã.
 
Ý Nga, 16.2.2018
Lời hứa và Luật Hướng Đạo
Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo Thế giới sau khi tuyên hứa.
Ðứng trước Quốc kỳ và Đoàn kỳ dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :
Lời hứa: tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
-Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi
-Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
-Tuân theo luật Hướng Đạo
Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện cho mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do phong trào Hướng Ðạo Thế giới đề nghị.
Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục của mỗi nước.
Luật Hướng Đạo Việt Nam:
-HÐS trọng danh dự
-HÐS trung tín
-HÐS giúp ích
-HÐS là bạn của mọi người
-HÐS lễ độ và hào hiệp
-HÐS tôn trọng thiên nhiên
-HÐS trọng kỷ luật
-HÐS vui tươi
-HÐS cần kiệm và liêm khiết
-HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm

EM CÒN HỌC.
*
Trích tuyển tập “HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI”
*
Thương tặng các em học trò và các em Thiếu Sinh Hướng Đạo
*
Em cố tránh những tầm thường vô nghĩa
Nói thế kia bậy bạ, bàn thế này
Chuyện ngô khoai phóng đại chê béo gầy
Nói sau gáy, tán dài chuyện thiên hạ.
 
Xúm gây họa: nhà lầu chê nhà lá
Toàn bàn ra ít kẻ chịu tán vào
Kẻ vung dao, người cầm xẻng bới đào
Thật khờ khạo tạo lắm điều ác báo.
 
Rồi xào xáo ồn ào toàn cãi vã
Nhà người ta lén cắt quả, tỉa hoa
Kẻ lối kia, ngoài ngõ hại nhiều nhà
Đá thúng nọ, đụng nia này hỉ hả.
 
Không thành quả, họ chuộc toàn hậu quả
Thiện không nhiều, làm việc ác tối đa
Biết xấu xa chẳng đẹp đẽ gì mà!
Bao cao cả ngoài đời sao không học?
 
Ý Nga, 16.3.2018

5.5.2019

CỜ BẠC QUANH NĂM,
BÁC BẦN HỎI THĂM
 
Bầu cua cá cọp ngày xuân,
Bài cào, xì dách cứ luân phiên cười.
Hết xuân, xập (xặp) xám lại mời
Tổ tôm, tứ sắc sòng khơi cuối tuần.
 
Tháng Giêng đã… bác thằng Bần
Tháng Tư xì phé làm thân “bác” nào?
“Poker”, xóc đĩa thấp cao
Ăn ai tam cúc? Người gào khóc thua?
 
Tháng Mười ai thắng tiền lùa?
Ai xui bại xụi vô chùa xin cơm?
Sòng bài, “roulette”, thuốc thơm
Người vay nặng lãi, kẻ gờm nợ tanh.
 
Đừng theo các “bác” nhé anh
Loanh quanh “bác”, Marx… tan tành gia phong!
 
Ý Nga, 16.3.2018
[1] Bài cào: bài chia 3 lá. Xì dách, xì lác Á Châu: bài chia 2 lá
[2] Xập xám =  xặp xám = mậu binh = binh xập xám
[3] Xì phé hay xì pé kiểu Hồng Kông: bài tố
[4] Poker = Texas Hold’em: bài Mỹ
[5] Roulette: cò quay. Casino: các sòng bài lớn
[6] Gia phong: thói nhà
**************************************************TỤC
*
Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*
Trận cười thổi người ra xa
Ôi chao âm thanh ông già
Sao mà nói năng bậy bạ
Mình tránh mau mau anh à!
Ý Nga, 5.5.2019
CỞI, CỠI
*
Trích tuyển tập HDS HAI NGOAI
*
CỞI đồ hỏi có lạnh không?
CỠI voi, CỠI ngựa đường dồng sao êm?
Lưng dài trải vật đệm mềm
Tha hồ êm ái, ngày đêm sá gì!
 
Ý Nga, 5.5.2019
 
Mẹo nhớ: con đường dài tượng hình của dấu ngã
EM ƠI!
*
Thương về các em học trò và sói con Hướng Đạo
Trích tuyển tập HDS HẢI NGOẠI
*
Cứ theo thói quen thuở nhỏ
Xấu bỏ, tốt học mà nên!
Cầu tiến thì Trời đãi ngộ
Thầy dạy: “Ăn chắc, mặc bền!”
 
Điều hay phải tìm đích đến
Anh em: nhường dưới, kính trên
Chơi bạn: thải bỏ rác rến,
Tránh xa những kẻ đốn hèn.
 
Sống sao ai cũng quý mến
Thọ ân ai, nhớ đáp đền!
Đừng chọn những đường quện (quệnh) quạng
Ra đường không hổ tuổi tên.
 
Ý Nga, 29.3.2018


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Ý Nga (5.5.2019: Mẹo nhớ chính tả)

Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham. Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm

 


5.5.2019
Bản thảo dạng Unicode ở cuối trang
LỜI HỨA & ĐIỀU LUẬT*
*
Trích thi tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*
Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt
Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham.
Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm
Giúp không ích? Xin mời đi chỗ khác!
 
Ai phụ trách cũng như ai gánh vác
Hãy quan tâm trò chia rẻ ngấm ngầm,
Những tin đồn nhuộm “đỏ” sắc, tạp âm
Chớ nhen nhúm, chớ lỗi lầm tin nhảm!
 
Thấy rối rắm phải quan tâm suy gẫm
Đã tận tâm giữ nguồn cội Việt Nam
“Trong sạch tư tưởng, lời nói, việc làm”*
Người tài sức, kẻ giúp giùm vật lực.
 
Thận trọng suy tư, tà kiến không phục
Bằng lòng trung tín, kỷ luật, chân thành
Chớ về hùa, đoạt chức tước, hám danh
Đừng lợi dụng để bán vai, mua vế.
 
Chủ tâm đen tối rất ư tồi tệ
Bị bó buộc gì? Cộng sản hay ai?
Dùng căn gốc để tìm hiểu trong ngoài
Quan sát tìm ra hành trình kẻ phá.
 
Xây dựng Phong Trào đàn anh vất vả
Lễ độ, hào hiệp, anh em một Nhà
“Làm tròn bổn phận đối với… quốc gia”*
Giữ mười điều luật trong tình hòa nhã.
 
Ý Nga, 16.2.2018
Lời hứa và Luật Hướng Đạo
Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo Thế giới sau khi tuyên hứa.
Ðứng trước Quốc kỳ và Đoàn kỳ dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :
Lời hứa: tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
-Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi
-Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
-Tuân theo luật Hướng Đạo
Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện cho mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do phong trào Hướng Ðạo Thế giới đề nghị.
Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục của mỗi nước.
Luật Hướng Đạo Việt Nam:
-HÐS trọng danh dự
-HÐS trung tín
-HÐS giúp ích
-HÐS là bạn của mọi người
-HÐS lễ độ và hào hiệp
-HÐS tôn trọng thiên nhiên
-HÐS trọng kỷ luật
-HÐS vui tươi
-HÐS cần kiệm và liêm khiết
-HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm

EM CÒN HỌC.
*
Trích tuyển tập “HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI”
*
Thương tặng các em học trò và các em Thiếu Sinh Hướng Đạo
*
Em cố tránh những tầm thường vô nghĩa
Nói thế kia bậy bạ, bàn thế này
Chuyện ngô khoai phóng đại chê béo gầy
Nói sau gáy, tán dài chuyện thiên hạ.
 
Xúm gây họa: nhà lầu chê nhà lá
Toàn bàn ra ít kẻ chịu tán vào
Kẻ vung dao, người cầm xẻng bới đào
Thật khờ khạo tạo lắm điều ác báo.
 
Rồi xào xáo ồn ào toàn cãi vã
Nhà người ta lén cắt quả, tỉa hoa
Kẻ lối kia, ngoài ngõ hại nhiều nhà
Đá thúng nọ, đụng nia này hỉ hả.
 
Không thành quả, họ chuộc toàn hậu quả
Thiện không nhiều, làm việc ác tối đa
Biết xấu xa chẳng đẹp đẽ gì mà!
Bao cao cả ngoài đời sao không học?
 
Ý Nga, 16.3.2018

5.5.2019

CỜ BẠC QUANH NĂM,
BÁC BẦN HỎI THĂM
 
Bầu cua cá cọp ngày xuân,
Bài cào, xì dách cứ luân phiên cười.
Hết xuân, xập (xặp) xám lại mời
Tổ tôm, tứ sắc sòng khơi cuối tuần.
 
Tháng Giêng đã… bác thằng Bần
Tháng Tư xì phé làm thân “bác” nào?
“Poker”, xóc đĩa thấp cao
Ăn ai tam cúc? Người gào khóc thua?
 
Tháng Mười ai thắng tiền lùa?
Ai xui bại xụi vô chùa xin cơm?
Sòng bài, “roulette”, thuốc thơm
Người vay nặng lãi, kẻ gờm nợ tanh.
 
Đừng theo các “bác” nhé anh
Loanh quanh “bác”, Marx… tan tành gia phong!
 
Ý Nga, 16.3.2018
[1] Bài cào: bài chia 3 lá. Xì dách, xì lác Á Châu: bài chia 2 lá
[2] Xập xám =  xặp xám = mậu binh = binh xập xám
[3] Xì phé hay xì pé kiểu Hồng Kông: bài tố
[4] Poker = Texas Hold’em: bài Mỹ
[5] Roulette: cò quay. Casino: các sòng bài lớn
[6] Gia phong: thói nhà
**************************************************TỤC
*
Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*
Trận cười thổi người ra xa
Ôi chao âm thanh ông già
Sao mà nói năng bậy bạ
Mình tránh mau mau anh à!
Ý Nga, 5.5.2019
CỞI, CỠI
*
Trích tuyển tập HDS HAI NGOAI
*
CỞI đồ hỏi có lạnh không?
CỠI voi, CỠI ngựa đường dồng sao êm?
Lưng dài trải vật đệm mềm
Tha hồ êm ái, ngày đêm sá gì!
 
Ý Nga, 5.5.2019
 
Mẹo nhớ: con đường dài tượng hình của dấu ngã
EM ƠI!
*
Thương về các em học trò và sói con Hướng Đạo
Trích tuyển tập HDS HẢI NGOẠI
*
Cứ theo thói quen thuở nhỏ
Xấu bỏ, tốt học mà nên!
Cầu tiến thì Trời đãi ngộ
Thầy dạy: “Ăn chắc, mặc bền!”
 
Điều hay phải tìm đích đến
Anh em: nhường dưới, kính trên
Chơi bạn: thải bỏ rác rến,
Tránh xa những kẻ đốn hèn.
 
Sống sao ai cũng quý mến
Thọ ân ai, nhớ đáp đền!
Đừng chọn những đường quện (quệnh) quạng
Ra đường không hổ tuổi tên.
 
Ý Nga, 29.3.2018


BẢN TIN MỚI NHẤT

Điểm Tin Thứ Bảy 24/8/2019

Biển Đông - Bãi Tư Chính : Tàu hộ vệ Quang Trung đang ở đâu?

Xem Thêm

THẺ CĂN CƯỚC NGUYỄN ÁI QUẤC CÓ GÌ LẠ? - Lê Bá Vận

(HNPD) Đúng 100 năm trước, vào đầu tháng 9/1919 Nguyễn Tất Thành đến sở Cảnh sát Pháp khai tên là Nguyễn Ái Quấc,....

Xem Thêm

GHI HAY KHÔNG !!

Muốn Dân Chủ thì tuân theo lẽ phải Dù trái ý chớ cãi lại đa phần Chớ bảo vệ ý mình trăm phần trăm

Xem Thêm

Thoát Trung - Hà Thượng Thủ

Hãy mau tỉnh ngộ may còn kịp

Xem Thêm

LỜI CHÀO BUỒN . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Như khi rơi sợi tóc Bệnh hoạn cũng vô thường

Xem Thêm

"Ai bánh cam, bánh còng hôn?"🍊

Ngày xửa ngày xưa khi ta còn nhỏ xíu,mỗi buổi trưa đi học về ,đã ăn cơm rồi, nhưng nghe giọng rao của bà Tư bán bánh thì không thể nào ngồi yên trong nhà,

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CHUYỆN TÌNH buồn ???

Ngay xua thi tron chui,tron nhui.Mat lam la, lam let nhin nguoc ngo xuoi nhu con chuot chay tron con meo.Vuot thoat duoc bang moi Phuong cach:Nhan dao-doan tu-con lai...Tren ho so don xin vao My-don khai khi nhap tich...deu viet ra rang:Khong song voi cs duoc,se bi giet...Bay gio thi khoe khoang tan troi cao,huenh hoang ao gam ve lang quay thau troi dat,den khi rong tui lai tech sang noi" kho nhu cho " Ngay dep troi nao do,buon tinh ho mo lai ho so xin vao My va hoi oi :" khai gian,Boi the " troi OI ! sao khong hoc hoi nhung cai hay,cai la cua xu nguoi,ma toan la hoc nhung cai xau,cai ban cung khai gian,tron thue,lua loc cua noi xua kia da bo chay gan chet? Hay nghi lai: moi nguoi deu co luong tam va khong ai chay tron,lua gat duoc chinh luong tam cua minh.Hay de lai duc cho con chau.Ho chet de da-nguoi ta chet de tieng.

Xem Thêm

Đề bài :CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Hầu hết những người này khánh tận vì ma túy,ngoài ra có vài người do cho người khác hoặc từ thiện.Không kể loại thứ 2,họ vẫn được coi là thành công khi đầu tư vào tương lai,còn loại thứ 1 khánh tận vì ma túy thì cũng đáng đời cho họ...Nhưng dẫu sao tất cả họ vẫn là người đã được hưởng cái mà (có thể) họ hằng mơ ước.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

" thang chet Tap da chi bao nhieu ty dollars cho bon truyen thong thien ta va lobby QH My de tieu diet Trump?"Cau hoi rat hay va rat dung va moi nguoi con luong tam deu muon nghe cau tra loi,nhung Bill-hill-Bus con-Obama cung tat ca cac qui vi tai to mat nhon ma Trump goi la dong rac o D.C ho deu mac benh nghenh ngang,hay diec loi con ray,cu u a-u o,dang cho nhiem ky ke tiep,se co nhieu tro rat vui khi dong rac bi boi len mang di lo thieu.Cau xin on tren gin giu,bao ve nguoi phu quet rac nay.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

Theo bài phân tích,người đọc thấy ra 1 điều,Donald Trump đánh thuế vào hàng hóa của Chệt nhập vào Mỹ đang gây thiệt hại cho người Mỹ và cả nền kinh tế Mỹ và thế giới.Như vậy TT Trump dúng là tai họa cho nhân loại cần phải loại trừ.Tôi đọc cho đến hết mà không thấy 1 chữ nào nó nói về những tai hại của kinh tế Chệt khi nó tham dự vào kinh tế thế giới,cũng ko có được 1 chữ nào nói về ảnh hưởng của việc đánh thuế trên kinh tế Chệt...Làm như việc đánh thuế chỉ làm hại người Mỹ và thế giới. Câu hỏi bật ra trong đầu tôi "Thằng Chệt Tập đã chi bao nhiêu tỷ dollars cho bọn truyền thông thiên tả và lobby QH Mỹ để tiêu diệt Donald Trump?"

Xem Thêm

Đề bài :Một kỷ niệm về Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hai nguoi,hai nhiem vu-trach nhiem khac nhau.Ong ben y khoa thi chuyen cuu giup nhung nguoi benh hoan.Ben quan doi thi bao ve dat nuoc,bao ve dan chung.So ra,trach nhiem cua Quan doi nang hon rat nhieu so voi quan y la mot thanh phan cua quan doi.O day,chi la su hieu lam cua nguoi chi huy va trach nhiem tong quat,va long nhan dao cua vi b/si quan y.Hai nguoi cung khong noi ro cho nhau ly do va...gay ra co su nay.

Xem Thêm

Đề bài :DI SẢN ĐÍCH THỰC CỦA OBAMA: TẠO MỘT NƯỚC MỸ CHIA RẼ

Da^n My~da~ qua'nga^y tho khi ba^u cho te^n lai den ba^'t ta`i vo^ tuo'ng na`y la`m TT to'i 2 nhie^.m ky`. Y da~pha' tan hoang nuo'c My~ba`ng nhung chin'nh sa'ch ngu do^'t, chia re~va` pha'hoa.i. TT Trump la`nguo`i ye^u nuo'c.

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ

Troi oi! nho xua kia di thi bang TIEU HOC,roi bang TRUNG HOC va TU TAI I-TU TAI II.da tray da troc vay,nam vao lop de nhi,thay day Viet van da noi cau :'cAC ANH CHI BAY GIO DA DUOC GOI LA KE SI" Bay gio,thang chan trau,thang y ta vuon-thang thien heo va tham chi ca thang phu bep tren tau bien...deu co bang TIEN SI-PHO TIEN SI con Cu Nhan khong co viec lam phai chay xe om.CHOI OI ! dat nuoc CNXH VIETNAM dung dau the gioi ve bang cap....trom cap,the ra cai van bang TIEU HOC xua kia con co gia tri cao gap nhieu lan TIEN SI-PHO TIEN SI...o XHCN VIETNAM.Buon nhay !

Xem Thêm

Đề bài :9 điều ít biết về kinh tế Canada.

Canada dang xu dung song ngu,nhung da nhieu cho xu dung them tieng tau,sap xu dung 03 ngon ngu chinh thuc roi?va cung da sap sua bien thanh noi nuong than,rua tien chinh thuc cua XHCN.Truoc nam 2017,canada cung da lung lo,khong man ma gi voi My va doi khi da gio lai hang xom.Nhung tu khi Trump duoc moi vao nha trang mien phi,canada va mexico da chot da va thay doi nhieu,nhat la tom co con me hoavi,tau cong da choi tro bat vai nguoi canada,nhung dang sau da co Trump,canada qua pha de dang!

Xem Thêm

Đề bài :Một Nhật Bản rất khác: Tỷ lệ vợ đánh chồng ngày càng tăng, đàn ông Nhật càng ngày càng "sợ" vợ và sợ bạn gái hơn?

He! He! Binh dang roi ma ! Nam nu binh quyen,ong danh toi,can nhan toi toi lam lai y chang : HUE !TU DO-TU DO ! Vietnam bay gio cung khong khac so voi Nhat.Bao nhieu sach vo-van hoa-tin nguong-giao duc...deu vut ra bai rac het.TU DO LA CAI GI ? HO co hieu the nao la Tu DO ?

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Bảy 24/8/2019

Biển Đông - Bãi Tư Chính : Tàu hộ vệ Quang Trung đang ở đâu?

Xem Thêm

THẺ CĂN CƯỚC NGUYỄN ÁI QUẤC CÓ GÌ LẠ? - Lê Bá Vận

(HNPD) Đúng 100 năm trước, vào đầu tháng 9/1919 Nguyễn Tất Thành đến sở Cảnh sát Pháp khai tên là Nguyễn Ái Quấc,....

Xem Thêm

GHI HAY KHÔNG !!

Muốn Dân Chủ thì tuân theo lẽ phải Dù trái ý chớ cãi lại đa phần Chớ bảo vệ ý mình trăm phần trăm

Xem Thêm

Thoát Trung - Hà Thượng Thủ

Hãy mau tỉnh ngộ may còn kịp

Xem Thêm

LỜI CHÀO BUỒN . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Như khi rơi sợi tóc Bệnh hoạn cũng vô thường

Xem Thêm

"Ai bánh cam, bánh còng hôn?"🍊

Ngày xửa ngày xưa khi ta còn nhỏ xíu,mỗi buổi trưa đi học về ,đã ăn cơm rồi, nhưng nghe giọng rao của bà Tư bán bánh thì không thể nào ngồi yên trong nhà,

Xem Thêm

Sạch bóng quân thù "rác".

Làm sạch Little Saigon San Diego,tạo thói quen không xả rác

Xem Thêm

NGHE CHIM KHUYÊN HÓT. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tình ơi, sao oan nghiệt Si dại mãi không thôi

Xem Thêm

SAM TING WONG !!!

Công ty du lịch lường gạt khách hơn $100,000, trong các nạn nhân có cả một luật sư Việt

Xem Thêm