Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Ý Nga * Trích tuyển tập XUÂN THA HƯƠNG

Con còn biền biệt phương xa Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?


XÓT NÀNG 
THƠ XUÂN

Con còn biền biệt phương xa
Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?
Ai còn, ai mất? Ôi chao
Tấm lòng ấm áp thuở nào Dì, Cô!
 
Mực thơ là nước mắt khô
Lưu vong đã đếm đủ phô nỗi buồn!
Bốn mươi năm, lệ vẫn tuôn
Thương ơi thương quá cội nguồn tang thương!
 
Thanh niên: bợm nhậu đầy đường,
Công an, cán bộ: toàn phường dâm ô,
Trung ương: chuyên rước giặc vô,
Cục nào Cục nấy: Hán nô trầm trồ!
 
Quê hương trưng đỏ cờ Hồ
Mà dân đen đủi, cơ đồ ngả nghiêng
Bắc Nam lúc nhúc láng giềng
Đỏ Tàu, đỏ Việt trống chiêng vang lừng.
 
Ai người đuổi giặc, lệ rưng,
Ai khua chiêng trống tưng bừng Triệu Trưng,
Xuân nào VẠN PHÚC phục hưng,
Tết nào thịnh vượng dân mừng: AN KHANG?
🌺
Hướng về, thương nhớ xóm làng
Tâm con thương nước, xót Nàng Thơ Xuân!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
  
 
 
LẮM “PHÓ TIẾN SĨ” 
LÀM GÌ?

Buồn theo vận nước chênh vênh
Mồng Ba mà lại buồn tênh, ngậm ngùi
Hướng về, lo lắng khôn nguôi
Khi Tàu đồng hóa, dân tôi còn gì?
 
Chẳng chi bí ẩn thần kỳ
Mình tôi độc thoại, thầm thì với thơ.
Thưa bao “tiến sĩ” i tờ
Đỏ, hồng, phó, chánh? Chần chờ gì thêm?
 
Thằng anh lạm dụng đàn em
Ăn chơi nhậu nhẹt đã thèm hay chưa?
Chiến trường: tướng, tá trình thưa
Chính trường: đoàn, đảng cũng ưa… thưa trình.
 
Trình Tàu tính chuyện nước mình
Toàn “Lê Chiêu Thống” tận tình cúc cung
Dồn người yêu nước: đường cùng
Việt gian phản quốc: tiệc tùng vui xuân!
💖
Chị em ơi! Hãy quây quần
Noi gương Trưng, Triệu dẹp quân bạo tàn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
 


 
 
XUÂN Ở ĐÂU?

Xứ người trắng tuyết đầu Xuân
Nước mình đón Tết? Gian truân cả Nhà!
Hoa Xuân dẫu rực rỡ ra
Vẫn chưa phải Tết: Nước ta giặc tràn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
  
 

 
 
 
 
LỤC BÁT 
KHAI BÚT
                                                                                       CHÚC Nga, Mỹ giữ hòa bình
                                                                                       MỪNG nhau: tỵ nạn Xuân nghinh khải hoàn
                                                                                       NĂM sang, dân tộc của mình
                                                                                       MỚI trang sử mạnh, thành hình hùng binh!
 
Ý Nga, 28.1.2017
 
*Búa Đáng Khinh: búa liềm cộng sản
 
 

Ảnh sưu tầm
 
 
AI HIỀN VỚI 
CỘNG SẢN?
*
Mồng 1 Tết đọc email của TL chỉ trích về những bài 
BIẾM THI CHÍNH TRỊ: “-Dữ quá nường ơi!”
*
Họ chê: “-Dữ quá nường ơi!”
Đêm về tự hỏi: hiền nơi đâu rồi?
🔷
Từ ngày hết cảnh chia đôi
Bắc, vào từng lũ, rỉa mồi dân Nam
Mẹ Quê xanh tái như chàm,
Bắc Nam thống nhất: biệt giam mọt cùm;
Trẻ thơ lếch thếch chết chùm
Chỉ vì đoàn, đảng thối ùm “trung kiên”.
 
Hiền đưa dân thoát: vượt biên!
Dữ theo, nộ khí xung thiên, giết người
Nào đâu chỉ chết con tôi,
Thuyền nhân bao kẻ chết, trồi biển đen!
 
Họ” này lạ lẫm, thân quen?
Chung dòng Âu-Lạc! Không khen mới kỳ!
Tưởng đâu Tết được lì xì
Không ngờ Mồng Một cười phì nhờ thơ.
 
Nhủ lòng quyết chẳng thờ ơ
Viết cho dân tộc, màu cờ đã yêu
Quê hương trong cảnh lửa thiêu
Hiền hòa như lụa phẳng phiu, sao còn?
🔷
Nén hương Mồng Một khóc con,
Mồng Hai nhớ Tết bồ hòn Mậu Thân
Một người di tản bốn lần*
Làm thơ chống Cộng sao vần hiền ngoan?
 
Ý Nga*28.1.2017
 
*Kể từ lúc nhà bị Việt Cộng pháo kích cháy ra tro vào Tết Mậu Thân cho đến nay tác giả đã trải qua 4 lần di tản
 


 
 
HẾT TẾT

Hết Tết rình rang đảng dát vàng
Giữa dân lo lắng: đảng xênh xang
Khoe khoang háo thắng màu “hành” tráng*
Trác táng, huênh hoang nhậu lớp hàng.
 
Tết hết! Triền miên nỗi xót Nhà!
Ngổn ngang trăm mối chẳng riêng ta
Non non nước nước còn chờ sáng
Thế khó tương lai, đảng biết mà…
 
Ý Nga* 7.2.2017
*“Hành” tráng: biếm 2 chữ của vc thường dùng: HOÀNH TRÁNG

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Ý Nga * Trích tuyển tập XUÂN THA HƯƠNG

Con còn biền biệt phương xa Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?


XÓT NÀNG 
THƠ XUÂN

Con còn biền biệt phương xa
Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?
Ai còn, ai mất? Ôi chao
Tấm lòng ấm áp thuở nào Dì, Cô!
 
Mực thơ là nước mắt khô
Lưu vong đã đếm đủ phô nỗi buồn!
Bốn mươi năm, lệ vẫn tuôn
Thương ơi thương quá cội nguồn tang thương!
 
Thanh niên: bợm nhậu đầy đường,
Công an, cán bộ: toàn phường dâm ô,
Trung ương: chuyên rước giặc vô,
Cục nào Cục nấy: Hán nô trầm trồ!
 
Quê hương trưng đỏ cờ Hồ
Mà dân đen đủi, cơ đồ ngả nghiêng
Bắc Nam lúc nhúc láng giềng
Đỏ Tàu, đỏ Việt trống chiêng vang lừng.
 
Ai người đuổi giặc, lệ rưng,
Ai khua chiêng trống tưng bừng Triệu Trưng,
Xuân nào VẠN PHÚC phục hưng,
Tết nào thịnh vượng dân mừng: AN KHANG?
🌺
Hướng về, thương nhớ xóm làng
Tâm con thương nước, xót Nàng Thơ Xuân!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
  
 
 
LẮM “PHÓ TIẾN SĨ” 
LÀM GÌ?

Buồn theo vận nước chênh vênh
Mồng Ba mà lại buồn tênh, ngậm ngùi
Hướng về, lo lắng khôn nguôi
Khi Tàu đồng hóa, dân tôi còn gì?
 
Chẳng chi bí ẩn thần kỳ
Mình tôi độc thoại, thầm thì với thơ.
Thưa bao “tiến sĩ” i tờ
Đỏ, hồng, phó, chánh? Chần chờ gì thêm?
 
Thằng anh lạm dụng đàn em
Ăn chơi nhậu nhẹt đã thèm hay chưa?
Chiến trường: tướng, tá trình thưa
Chính trường: đoàn, đảng cũng ưa… thưa trình.
 
Trình Tàu tính chuyện nước mình
Toàn “Lê Chiêu Thống” tận tình cúc cung
Dồn người yêu nước: đường cùng
Việt gian phản quốc: tiệc tùng vui xuân!
💖
Chị em ơi! Hãy quây quần
Noi gương Trưng, Triệu dẹp quân bạo tàn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
 


 
 
XUÂN Ở ĐÂU?

Xứ người trắng tuyết đầu Xuân
Nước mình đón Tết? Gian truân cả Nhà!
Hoa Xuân dẫu rực rỡ ra
Vẫn chưa phải Tết: Nước ta giặc tràn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
  
 

 
 
 
 
LỤC BÁT 
KHAI BÚT
                                                                                       CHÚC Nga, Mỹ giữ hòa bình
                                                                                       MỪNG nhau: tỵ nạn Xuân nghinh khải hoàn
                                                                                       NĂM sang, dân tộc của mình
                                                                                       MỚI trang sử mạnh, thành hình hùng binh!
 
Ý Nga, 28.1.2017
 
*Búa Đáng Khinh: búa liềm cộng sản
 
 

Ảnh sưu tầm
 
 
AI HIỀN VỚI 
CỘNG SẢN?
*
Mồng 1 Tết đọc email của TL chỉ trích về những bài 
BIẾM THI CHÍNH TRỊ: “-Dữ quá nường ơi!”
*
Họ chê: “-Dữ quá nường ơi!”
Đêm về tự hỏi: hiền nơi đâu rồi?
🔷
Từ ngày hết cảnh chia đôi
Bắc, vào từng lũ, rỉa mồi dân Nam
Mẹ Quê xanh tái như chàm,
Bắc Nam thống nhất: biệt giam mọt cùm;
Trẻ thơ lếch thếch chết chùm
Chỉ vì đoàn, đảng thối ùm “trung kiên”.
 
Hiền đưa dân thoát: vượt biên!
Dữ theo, nộ khí xung thiên, giết người
Nào đâu chỉ chết con tôi,
Thuyền nhân bao kẻ chết, trồi biển đen!
 
Họ” này lạ lẫm, thân quen?
Chung dòng Âu-Lạc! Không khen mới kỳ!
Tưởng đâu Tết được lì xì
Không ngờ Mồng Một cười phì nhờ thơ.
 
Nhủ lòng quyết chẳng thờ ơ
Viết cho dân tộc, màu cờ đã yêu
Quê hương trong cảnh lửa thiêu
Hiền hòa như lụa phẳng phiu, sao còn?
🔷
Nén hương Mồng Một khóc con,
Mồng Hai nhớ Tết bồ hòn Mậu Thân
Một người di tản bốn lần*
Làm thơ chống Cộng sao vần hiền ngoan?
 
Ý Nga*28.1.2017
 
*Kể từ lúc nhà bị Việt Cộng pháo kích cháy ra tro vào Tết Mậu Thân cho đến nay tác giả đã trải qua 4 lần di tản
 


 
 
HẾT TẾT

Hết Tết rình rang đảng dát vàng
Giữa dân lo lắng: đảng xênh xang
Khoe khoang háo thắng màu “hành” tráng*
Trác táng, huênh hoang nhậu lớp hàng.
 
Tết hết! Triền miên nỗi xót Nhà!
Ngổn ngang trăm mối chẳng riêng ta
Non non nước nước còn chờ sáng
Thế khó tương lai, đảng biết mà…
 
Ý Nga* 7.2.2017
*“Hành” tráng: biếm 2 chữ của vc thường dùng: HOÀNH TRÁNG

BẢN TIN MỚI NHẤT

NGÀY TA BỎ NÚI (Phần III) Tác giả: Vương Mộng Long (K20)

Tháng 4-75 cha tôi lo lắng vô cùng cho chú ruột tôi, Trung sĩ Lưu Linh Hải thuộc Đại Đội chống chiến xa của Tiểu Khu Long Khánh.

Xem Thêm

Đại gia Ấn Độ tổ chức tiệc cưới tại Phú Quốc !

Xưa nay chỉ có đám chệt, cà ry cay và an nam mít mới se sua, phù phiến như vậy thôi. Dân trong nước nghèo không có cơm ăn mà không biết xấu hổ.

Xem Thêm

NEW SEATBELTS

KÍNH CHUYỂN : đến quý cụ Ông ...

Xem Thêm

CHÂN MÂY - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng vàng xuống núi Đánh thức cơn say

Xem Thêm

Câu chuyện của Bác Sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Thương thay, ba anh em ông Diệm đã bị bọn phiêu lưu chính trị tay mơ thanh toán tàn bạo, nghịch thường với đạo lý Khổng Mạnh, với truyền thống hiền hòa, ân nghĩa của dân tộc...

Xem Thêm

Giải Khăn Sô Cho Huế - Nhã Ca

Tui thề không đội trời chung với chúng nó. Anh thử coi, con em gái tui bị thương sáng đầu tiên, nhà cháy. Ba tui với em tui chở nó đi nhà thương.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Nghi lễ Vẹm - Hà Thượng Thủ

Bài họa: NHÌN THẤY ĐAU Con Rồng cháu Việt hỡi còn đâu ? Đất nước từ khi nhận giặc Tàu Khúm núm cuối đầu Kim Jung Ủn Theo sau núp bóng Tập Cận hầu Trẻ già đón Tập qua mắt kính Chủ tịch nhìn Jung mặt cúi đầu Vểnh mặt khoe khoang từng thắng Mỹ Khí phách còn gì chỉ thấy đau. HQD249 14.03.2019

Xem Thêm

Đề bài :USS Zumwalt (DDG 1000) rời bến San Diego

Xin on tren phu ho va cau chuc tat ca cac ban luon binh an trong nhiem vu bao ve hoa binh va bao ve dat nuoc.GOD BLESS ALL...

Xem Thêm

Đề bài :NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN CỦA TRUMP LÀ BỎ VỀ, BẤT CẦN.

Phai la nguoi tung trai,mot tay choi co bai ban va mot nguoi co uy quyen doc ton moi nam vung va vut bo tu ai,lung lung dung day …" Tao ve nha voi me di."Nguoi con lai,chung hung khong ngo va nhu mot thung nuoc lanh tat vao mat giua mua dong...ha ! ha Chu tit,tong bi thu o dau chu khong o day,truoc mat tao,nghe chua !

Xem Thêm

Đề bài :Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Csvn chu truong Ta danh My la danh cho Lien xo cho Trung Quoc. Da hy sinh hon 1 trieu bo doi va giet hon 1 trieu nguoi mien nam cho Trung Quoc thi ca tram chiec tau ca vn bi danh chim van la danh chim cho Trung Quoc. Ngu dan VN phai biet hy sinh cho Trung Quoc theo loi day cua Le Duan.

Xem Thêm

Đề bài :Kẻ thù của người Tàu Bá Dương

Neu thay the chu Tau bang chu Viet thi cung dung cho nguoi Vietnam, nhung nguoi VN con xau hon nguoi Tau. Nguoi mien Nam cung rat so hai khi bi thong nhat voi mien Bac, hang trieu nguoi chet tren duong di tan Khi Tuong Gioi Thach bai tran nam 1949 ong chay ra Dai Loan, khong dau hang, dua kinh te Dai Loan thanh con rong A chau. Hon 10 ngan quan Tau khong dau hang TC di qua Lao lap can cu song o do khong can vien tro My tu 1949 den 1962 moi ve nuoc. VNCH hoan toan tan ra hay dau hang, quan doi khong co don vi nao di qua Lao hay Cambot lap can cu nhu quan Tau. Khi TC bat tu binh VN trong tran Hoang Sa, tu binh duoc doi xu tu te roi tra lai cho VNCH chi trong vai tuan. Tu binh VNCH bi quan BacViet doi xu tan te, bi tra tan, bo doi, hanh ha, di cai tao. Thanh ra VN bi Trung Cong khinh re xem la mot chu hau, TC ngoai mat noi chin chu vang, nhung ben trong ho goi nguoi Viet la Nam Man. Le Duan da tung noi ta danh My la danh cho Trung quoc va ho thanh cong. Nhu the chung to dan vn chiu lam no le tot, gioi, hy sinh xuong mau danh duoi My di khoi bien Dong cho nguoi Tau lap duong Luoi Bo, chiem Bien Dong. Dung la VN ta lam ta mat nuoc.

Xem Thêm

Đề bài :LOẠN BÚT VỀ TỬU SẮC (1) - NGUYÊN LẠC

Nghe noi Tam nghe ngay xua bay gio thua xa Nhat Da De Vuong o Cholon nhat la man liem va bu. Ngay xua linh hanh quan co bai tho 7 Dieu Tam Niem cho nhung ke uong ruou (R). 1. Ruou khai thong tri hoa 2. R giai pha con sau 3. R mui chay dau rau 4. R dung dau dai do 5. R cho cho an che 6. R lui nham bui tre 7. R len xe ve bot. Ai co bai tho dai hon xin bo tuc.

Xem Thêm

Đề bài :Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Vì Vn,Mỹ sẽ tuyên chiến với lũ Chệt ????? Điên nặng rồi nhe....Núp ở trên mây mãi sao ?

Xem Thêm

Đề bài :Vũ đại ca

Lại môt trò Tôn Tẫn giả điên .

Xem Thêm

Đề bài :VỤ HÀNH QUYẾT ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN

Vet o nhuc trong lich su cua My.Vao luc nay day,hay nhin ban co A chau va tu hoi.TAI SAO cac nuoc A chau khong con tin tuong vao My nua? Mau cua ho,lai do tro lai len dau cua nhung nguoi co lien quan vao cai chet cua ho,mot dong ho noi tieng.va nhung tuong ta tham du,bieu quyet 09 giet 01 tha,bay gio ra sao?mot vali vai chuc ngan dola dang gia bao nhieu tuong ta?va he luy kinh khung cho VNCH va gia mau nao do tro lai cho ho va....

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện " Ông Đạo Nhỏ" hay " Thằng Đạo Nhỏ" - Đồ Ngu.

Hoan ho bac Do Ngu.Tuong ta thi cung co nhieu hang,cha the ma co cau ve binh dan: Nhat Di-Nhi su-Tam cha-Tu Tuong.Tu ngay u am 01-11-63 tro di,nguoi tai thi it,ma qui thi nhieu va he qua ranh ranh truoc mat,khi bo hang quan sang den day,van con chua biet o-nhuc lai van vo nguc xung ten nhu Ky rau kem la dien hinh.Tan dan xe nghe,the gioi coi thuong cung boi bon an hai nay bac a ! bot gian,bot gian vao mua chay roi….Kinh.

Xem Thêm

TIN MỚI

Đại gia Ấn Độ tổ chức tiệc cưới tại Phú Quốc !

Xưa nay chỉ có đám chệt, cà ry cay và an nam mít mới se sua, phù phiến như vậy thôi. Dân trong nước nghèo không có cơm ăn mà không biết xấu hổ.

Xem Thêm

NEW SEATBELTS

KÍNH CHUYỂN : đến quý cụ Ông ...

Xem Thêm

CHÂN MÂY - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng vàng xuống núi Đánh thức cơn say

Xem Thêm

Câu chuyện của Bác Sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Thương thay, ba anh em ông Diệm đã bị bọn phiêu lưu chính trị tay mơ thanh toán tàn bạo, nghịch thường với đạo lý Khổng Mạnh, với truyền thống hiền hòa, ân nghĩa của dân tộc...

Xem Thêm

Giải Khăn Sô Cho Huế - Nhã Ca

Tui thề không đội trời chung với chúng nó. Anh thử coi, con em gái tui bị thương sáng đầu tiên, nhà cháy. Ba tui với em tui chở nó đi nhà thương.

Xem Thêm

NGƯỜI CHỜ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Người rằng vẫn mở vòng tay Cho ta buông nhẹ thân gầy vào thơ

Xem Thêm

737 MAX - Thuyết âm mưu.

Tai nạn kỹ thuật hay chiến tranh không gian?

Xem Thêm

Anh tôi,

Sau ngày mất nước người anh còn lại bị bắt đi “cải tạo”.

Xem Thêm

THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: NGHĨA NHÀ BINH tình nhà thổ

NGHĨA NHÀ BINHtình nhà thổ /mới quên đâ

Xem Thêm

Ngu thì chết thôi! - Việt Nhân

(HNPD) Đưa hóa chất vào cơ thể con người, đó là chuyện phổ biến hiện nay tại thiên đàng xã nghĩa, nước mắm công nghệ đã có bán đều khắp các chợ từ nhiều năm nay,...

Xem Thêm