Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Ý Nga * Trích tuyển tập XUÂN THA HƯƠNG

Con còn biền biệt phương xa Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?


XÓT NÀNG 
THƠ XUÂN

Con còn biền biệt phương xa
Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?
Ai còn, ai mất? Ôi chao
Tấm lòng ấm áp thuở nào Dì, Cô!
 
Mực thơ là nước mắt khô
Lưu vong đã đếm đủ phô nỗi buồn!
Bốn mươi năm, lệ vẫn tuôn
Thương ơi thương quá cội nguồn tang thương!
 
Thanh niên: bợm nhậu đầy đường,
Công an, cán bộ: toàn phường dâm ô,
Trung ương: chuyên rước giặc vô,
Cục nào Cục nấy: Hán nô trầm trồ!
 
Quê hương trưng đỏ cờ Hồ
Mà dân đen đủi, cơ đồ ngả nghiêng
Bắc Nam lúc nhúc láng giềng
Đỏ Tàu, đỏ Việt trống chiêng vang lừng.
 
Ai người đuổi giặc, lệ rưng,
Ai khua chiêng trống tưng bừng Triệu Trưng,
Xuân nào VẠN PHÚC phục hưng,
Tết nào thịnh vượng dân mừng: AN KHANG?
🌺
Hướng về, thương nhớ xóm làng
Tâm con thương nước, xót Nàng Thơ Xuân!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
  
 
 
LẮM “PHÓ TIẾN SĨ” 
LÀM GÌ?

Buồn theo vận nước chênh vênh
Mồng Ba mà lại buồn tênh, ngậm ngùi
Hướng về, lo lắng khôn nguôi
Khi Tàu đồng hóa, dân tôi còn gì?
 
Chẳng chi bí ẩn thần kỳ
Mình tôi độc thoại, thầm thì với thơ.
Thưa bao “tiến sĩ” i tờ
Đỏ, hồng, phó, chánh? Chần chờ gì thêm?
 
Thằng anh lạm dụng đàn em
Ăn chơi nhậu nhẹt đã thèm hay chưa?
Chiến trường: tướng, tá trình thưa
Chính trường: đoàn, đảng cũng ưa… thưa trình.
 
Trình Tàu tính chuyện nước mình
Toàn “Lê Chiêu Thống” tận tình cúc cung
Dồn người yêu nước: đường cùng
Việt gian phản quốc: tiệc tùng vui xuân!
💖
Chị em ơi! Hãy quây quần
Noi gương Trưng, Triệu dẹp quân bạo tàn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
 


 
 
XUÂN Ở ĐÂU?

Xứ người trắng tuyết đầu Xuân
Nước mình đón Tết? Gian truân cả Nhà!
Hoa Xuân dẫu rực rỡ ra
Vẫn chưa phải Tết: Nước ta giặc tràn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
  
 

 
 
 
 
LỤC BÁT 
KHAI BÚT
                                                                                       CHÚC Nga, Mỹ giữ hòa bình
                                                                                       MỪNG nhau: tỵ nạn Xuân nghinh khải hoàn
                                                                                       NĂM sang, dân tộc của mình
                                                                                       MỚI trang sử mạnh, thành hình hùng binh!
 
Ý Nga, 28.1.2017
 
*Búa Đáng Khinh: búa liềm cộng sản
 
 

Ảnh sưu tầm
 
 
AI HIỀN VỚI 
CỘNG SẢN?
*
Mồng 1 Tết đọc email của TL chỉ trích về những bài 
BIẾM THI CHÍNH TRỊ: “-Dữ quá nường ơi!”
*
Họ chê: “-Dữ quá nường ơi!”
Đêm về tự hỏi: hiền nơi đâu rồi?
🔷
Từ ngày hết cảnh chia đôi
Bắc, vào từng lũ, rỉa mồi dân Nam
Mẹ Quê xanh tái như chàm,
Bắc Nam thống nhất: biệt giam mọt cùm;
Trẻ thơ lếch thếch chết chùm
Chỉ vì đoàn, đảng thối ùm “trung kiên”.
 
Hiền đưa dân thoát: vượt biên!
Dữ theo, nộ khí xung thiên, giết người
Nào đâu chỉ chết con tôi,
Thuyền nhân bao kẻ chết, trồi biển đen!
 
Họ” này lạ lẫm, thân quen?
Chung dòng Âu-Lạc! Không khen mới kỳ!
Tưởng đâu Tết được lì xì
Không ngờ Mồng Một cười phì nhờ thơ.
 
Nhủ lòng quyết chẳng thờ ơ
Viết cho dân tộc, màu cờ đã yêu
Quê hương trong cảnh lửa thiêu
Hiền hòa như lụa phẳng phiu, sao còn?
🔷
Nén hương Mồng Một khóc con,
Mồng Hai nhớ Tết bồ hòn Mậu Thân
Một người di tản bốn lần*
Làm thơ chống Cộng sao vần hiền ngoan?
 
Ý Nga*28.1.2017
 
*Kể từ lúc nhà bị Việt Cộng pháo kích cháy ra tro vào Tết Mậu Thân cho đến nay tác giả đã trải qua 4 lần di tản
 


 
 
HẾT TẾT

Hết Tết rình rang đảng dát vàng
Giữa dân lo lắng: đảng xênh xang
Khoe khoang háo thắng màu “hành” tráng*
Trác táng, huênh hoang nhậu lớp hàng.
 
Tết hết! Triền miên nỗi xót Nhà!
Ngổn ngang trăm mối chẳng riêng ta
Non non nước nước còn chờ sáng
Thế khó tương lai, đảng biết mà…
 
Ý Nga* 7.2.2017
*“Hành” tráng: biếm 2 chữ của vc thường dùng: HOÀNH TRÁNG

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Ý Nga * Trích tuyển tập XUÂN THA HƯƠNG

Con còn biền biệt phương xa Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?


XÓT NÀNG 
THƠ XUÂN

Con còn biền biệt phương xa
Mồng Ba tưởng tượng: quê Nhà ra sao?
Ai còn, ai mất? Ôi chao
Tấm lòng ấm áp thuở nào Dì, Cô!
 
Mực thơ là nước mắt khô
Lưu vong đã đếm đủ phô nỗi buồn!
Bốn mươi năm, lệ vẫn tuôn
Thương ơi thương quá cội nguồn tang thương!
 
Thanh niên: bợm nhậu đầy đường,
Công an, cán bộ: toàn phường dâm ô,
Trung ương: chuyên rước giặc vô,
Cục nào Cục nấy: Hán nô trầm trồ!
 
Quê hương trưng đỏ cờ Hồ
Mà dân đen đủi, cơ đồ ngả nghiêng
Bắc Nam lúc nhúc láng giềng
Đỏ Tàu, đỏ Việt trống chiêng vang lừng.
 
Ai người đuổi giặc, lệ rưng,
Ai khua chiêng trống tưng bừng Triệu Trưng,
Xuân nào VẠN PHÚC phục hưng,
Tết nào thịnh vượng dân mừng: AN KHANG?
🌺
Hướng về, thương nhớ xóm làng
Tâm con thương nước, xót Nàng Thơ Xuân!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
  
 
 
LẮM “PHÓ TIẾN SĨ” 
LÀM GÌ?

Buồn theo vận nước chênh vênh
Mồng Ba mà lại buồn tênh, ngậm ngùi
Hướng về, lo lắng khôn nguôi
Khi Tàu đồng hóa, dân tôi còn gì?
 
Chẳng chi bí ẩn thần kỳ
Mình tôi độc thoại, thầm thì với thơ.
Thưa bao “tiến sĩ” i tờ
Đỏ, hồng, phó, chánh? Chần chờ gì thêm?
 
Thằng anh lạm dụng đàn em
Ăn chơi nhậu nhẹt đã thèm hay chưa?
Chiến trường: tướng, tá trình thưa
Chính trường: đoàn, đảng cũng ưa… thưa trình.
 
Trình Tàu tính chuyện nước mình
Toàn “Lê Chiêu Thống” tận tình cúc cung
Dồn người yêu nước: đường cùng
Việt gian phản quốc: tiệc tùng vui xuân!
💖
Chị em ơi! Hãy quây quần
Noi gương Trưng, Triệu dẹp quân bạo tàn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
 
 
 


 
 
XUÂN Ở ĐÂU?

Xứ người trắng tuyết đầu Xuân
Nước mình đón Tết? Gian truân cả Nhà!
Hoa Xuân dẫu rực rỡ ra
Vẫn chưa phải Tết: Nước ta giặc tràn!
 
Ý Nga
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi, 7.2.2019
  
 

 
 
 
 
LỤC BÁT 
KHAI BÚT
                                                                                       CHÚC Nga, Mỹ giữ hòa bình
                                                                                       MỪNG nhau: tỵ nạn Xuân nghinh khải hoàn
                                                                                       NĂM sang, dân tộc của mình
                                                                                       MỚI trang sử mạnh, thành hình hùng binh!
 
Ý Nga, 28.1.2017
 
*Búa Đáng Khinh: búa liềm cộng sản
 
 

Ảnh sưu tầm
 
 
AI HIỀN VỚI 
CỘNG SẢN?
*
Mồng 1 Tết đọc email của TL chỉ trích về những bài 
BIẾM THI CHÍNH TRỊ: “-Dữ quá nường ơi!”
*
Họ chê: “-Dữ quá nường ơi!”
Đêm về tự hỏi: hiền nơi đâu rồi?
🔷
Từ ngày hết cảnh chia đôi
Bắc, vào từng lũ, rỉa mồi dân Nam
Mẹ Quê xanh tái như chàm,
Bắc Nam thống nhất: biệt giam mọt cùm;
Trẻ thơ lếch thếch chết chùm
Chỉ vì đoàn, đảng thối ùm “trung kiên”.
 
Hiền đưa dân thoát: vượt biên!
Dữ theo, nộ khí xung thiên, giết người
Nào đâu chỉ chết con tôi,
Thuyền nhân bao kẻ chết, trồi biển đen!
 
Họ” này lạ lẫm, thân quen?
Chung dòng Âu-Lạc! Không khen mới kỳ!
Tưởng đâu Tết được lì xì
Không ngờ Mồng Một cười phì nhờ thơ.
 
Nhủ lòng quyết chẳng thờ ơ
Viết cho dân tộc, màu cờ đã yêu
Quê hương trong cảnh lửa thiêu
Hiền hòa như lụa phẳng phiu, sao còn?
🔷
Nén hương Mồng Một khóc con,
Mồng Hai nhớ Tết bồ hòn Mậu Thân
Một người di tản bốn lần*
Làm thơ chống Cộng sao vần hiền ngoan?
 
Ý Nga*28.1.2017
 
*Kể từ lúc nhà bị Việt Cộng pháo kích cháy ra tro vào Tết Mậu Thân cho đến nay tác giả đã trải qua 4 lần di tản
 


 
 
HẾT TẾT

Hết Tết rình rang đảng dát vàng
Giữa dân lo lắng: đảng xênh xang
Khoe khoang háo thắng màu “hành” tráng*
Trác táng, huênh hoang nhậu lớp hàng.
 
Tết hết! Triền miên nỗi xót Nhà!
Ngổn ngang trăm mối chẳng riêng ta
Non non nước nước còn chờ sáng
Thế khó tương lai, đảng biết mà…
 
Ý Nga* 7.2.2017
*“Hành” tráng: biếm 2 chữ của vc thường dùng: HOÀNH TRÁNG

BẢN TIN MỚI NHẤT

VIỄN ẢNH TƯƠNG LAI

Lạc quan tếu quá mức: Công Ty Dầu Hỏa Sẽ Bị Xóa Sổ Trong Tương Lai Rất Gần,Không Khí Trái Đất Sẽ Trong Sạch Trở Lại.

Xem Thêm

Chiêm ngưỡng "biểu tượng” 400 năm tuổi của Hội An

Trải qua thời gian, đến nay Chùa Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Xem Thêm

Đếm ngược 10 lâu đài lớn nhất thế giới

Lâu đài Himeji thường được coi là lâu đài đẹp nhất Nhật Bản và là một trong số ít những nơi đã thoát khỏi sự tàn phá của nội chiến

Xem Thêm

NGHE NẶNG TỪ TÂM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Vẫn hôm nay hoang hoá dấu chân này Ai tiễn biệt ai vào rừng lạc xứ

Xem Thêm

Từ Nhà thờ Đức Bà Paris đến những di sản ‘câm lặng’ tại Việt Nam

Khi tháp chuông cao nhất đổ sập trong biển lửa, những tranh giành quyền lực, tiền bạc phút chốc trở nên vô nghĩa.

Xem Thêm

Khủng hoảng Venezuela 21/5: Đại sứ tại Ý của Maduro buộc phải từ chức vì hết tiền

Đại sứ Venezuela tại Ý đã từ chức, nói rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền Maduro đã khiến ông không đủ tiền để điều hành phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài,

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sau khi lại gần Scarborough tàu chiến Mỹ nay qua eo biển Đài Loan

Ba T.T noi:"...Xin moi nguoi hay an tam..."Tuyet,chung ta da nam chac phan can,muon choi thi...choi.Con dao da thoc sau vao co hong,Nhat va Dai cung chung tay nam chat,dut co hong la doi tan tap a ! them loi ham he se pha dap Tam hiep san sang clean-up nhung chuong ngai can duong ra bien.Phen nay,thap bat quoc phan thay cho khong con la bat quoc nua con oi la con !Con dau nhung toan tinh dung dau the gioi quo tay gom thau moi nuoc?Khong mot ai muon chien tranh,tan pha va chet choc kinh khung,nhung neu tap va dong bon co tinh muon khoi mao mong DAI HAN,thi khong con duong nao hon la phai giai quyet mot lan cho xong cai gai nhu da giai quyet lien bang so-viet.

Xem Thêm

Đề bài :Ai là người đã giúp và tiếp tay cho phép China ????

Bill-Hilllary-Obama....va dong bon,qua la dang toi,toi phan quoc neu theo quyen sach nay la dung.Nhung neu co the,xin lan toi nguon coi cua nhung ong chu that su cua the gioi,(Tam Diem )bon ho da hoi hop,da quyet dinh duong di nuoc buoc,ai len ,ai xuong.Bill-Hill-Obama cung da duoc moi du hop va da biet la minh se thang cu,Tham vong mu quang de hai vao than vao dat nuoc.Ai la nguoi co the loi bon nay ra anh sang ? mot nhom nguoi tu xung la thong thai-khon ngoan nhat the gioi la nhung dai tu ban bao trum nen thuong mai-tai chanh cua the gioi Vay,ai la nguoi co the ha guc,dua bon nay ra xet xu vi la nguon coi cua chien tranh cua su ac bao phu trai dat,Ke chong chua,anti-christ!Phep la Trump da chung minh,nguoi lam duoc chuyen nay that binh thuong,so voi cac dai tu ban khac,ong ta chi la dom dom voi anh trang.Nhung ong ta da thang va cho du sau do voi bao nhieu bang chung nguy tao boi nhung ke cam dau cung khong ha guc duoc Trump+Pence.Ho da tin tuong vao dang Toi Cao va ho hanh xu cong viec hang ngay sau khi da hoi hop cau nguyen moi sang som khi bat dau lam viec.The luc cua ke ac da bao trum trai dat,va thoi gian dang Tao Hoa cho chung de trac Nghiem con cai cua dang Toi cao da sap het,ngai lay lai va thanh tay nhung ke ac va phan thuong cua chung la ho lua chang he tat.Thanh kinh bao the,ban tin khong ?

Xem Thêm

Đề bài :Chuyên gia kinh tế: Tổng thống Trump sẽ thắng thế trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

Cam on chua ! toi da bo phieu dung ! khong phai an han vi la phieu cua minh Tong Thong ! ong hay lam nhung gi ma ong da hoach dinh,nhung gi ma ong da hua trong dien van nham chuc cua ong.Toi cung hanh phuc voi ong nua. GOD BLESS YOU,Mr. Trump !

Xem Thêm

Đề bài :“Hậu sanh khả úy” - Lỗ trí Thâm

Ngo Ky...Ngo Ky noi dung do chu ,nhung ma dung theo nghia den cua y " cac anh danh dam nhu con cac…" con cac cua y moi lan xong tran thi….qua tinh nhu con cac cua ngo ky.co nhan co cau " nhan sao vat vay./.

Xem Thêm

Đề bài :Người Mẹ Thời Chiến - Cổ Tấn Tinh Châu

"....Hon tu si gio u u thoi mat chinh phu,trang doi doi soi, chinh phu,tu si may nguoi? Nao ai mac mat,nao ai goi hon..." chinh phu ngam.

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài : ÂU-CHÂU LIÊN QUAN TỚI TT TRUMP CỦA HOA KỲ !

HAY MO MAT RA NHIN-XEM-DOC Hoi cac vi dang con Lua,cac vi u me vach la tim sau,vu oan gia hoa,But nha khong thieng thi sao dua hang xom no hoan ho doi dat nuoc cua ho duoc nhu TRUMP ? Hay mo mat nhin,doc lai va so sanh dat nuoc bay gio va 02 nam truoc !!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống Trump: ‘Trung Quốc bị đánh rất đau’

Bay gio la luc phai sua soan thuc hanh chat voi bach tuoc cua cac nuoc da de cho tau nhap hang vao roi dong moc san xuat tai nuoc do de nhap khau vao My.Hay giu nguyen hien truong va mo them con duong hep nay nua la chac an nhu bap ngai T.T a ! No con cung cua moi chi run run chua do xap,hay cho no do xup quy xuong xung than.Nhung cung can than,no se keo be,ket dang voi vai voi bach tuoc lam kho de nhu thang tai xe nam my o san sau nha minh.GOD BLESS YOU & AMERICA.

Xem Thêm

Đề bài :KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: JOE BIDEN --- (Tác giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa)

Mấy tên tị nan Vịt Cộng ở Southern California đừng quên tên “Sleepy Joe” nha.

Xem Thêm

TIN MỚI

NGHE NẶNG TỪ TÂM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Vẫn hôm nay hoang hoá dấu chân này Ai tiễn biệt ai vào rừng lạc xứ

Xem Thêm

Từ Nhà thờ Đức Bà Paris đến những di sản ‘câm lặng’ tại Việt Nam

Khi tháp chuông cao nhất đổ sập trong biển lửa, những tranh giành quyền lực, tiền bạc phút chốc trở nên vô nghĩa.

Xem Thêm

Khủng hoảng Venezuela 21/5: Đại sứ tại Ý của Maduro buộc phải từ chức vì hết tiền

Đại sứ Venezuela tại Ý đã từ chức, nói rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền Maduro đã khiến ông không đủ tiền để điều hành phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài,

Xem Thêm

Ông Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh ngồi nhầm chỗ. - Mai Tú Ân ( Bạn ơi, có đỡ hơn tí nào không? )

( HNPD ) Đương kim BT Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, vốn là con của Cựu CT nước Trần Đức Lương

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Sáu 24/5/2019

Ở nhiều nước người ta gọi các thành viên QH là Nghị sĩ, còn ở ta gọi là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Xem Thêm

Lòng trần còn tơ vương khanh tướng - Trần Văn Giang

( HNPD ) Về hưu, chữ nghĩa của tài tình của “vi-xi” bây giờ gọi là “nghỉ hưu?

Xem Thêm

Sau khi lại gần Scarborough tàu chiến Mỹ nay qua eo biển Đài Loan

Tổng thống Thái Anh Văn cho biết không việc gì phải hốt hoảng về việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Xem Thêm

Đọc ‘Trường Sa Hành’ của Tô Thùy Yên khi biển không yên!

Trường Sa! Trường Sa! Ðảo chuếnh choáng! Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề. Lính thú mươi người lạ sóng nước,

Xem Thêm

Đổi trắng thay đen - Hà Thượng Thủ

Trong tang lễ Trần Đại Quang, gia quyến ông ta đã nhìn chủ lễ Nguyễn Phú Trọng với con mắt đầy căm thù.

Xem Thêm

Israel, Mỹ chữa khỏi ung thư vú không cần giải phẫu

Theo United with Israel, đây được gọi là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, áp dụng cho các bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 1 hoặc 2 với khối u nhỏ hơn 1,5cm.

Xem Thêm