Văn Học & Nghệ Thuật

thơ chu vương miện

( HNPD ) rồng vàng nơi ao tù/buồn thiên thu/góp ý lòng thành canh tân đất nước /với cả gan lẫn ruột

CaoBaQuat
1 CHỐN QUỐC OAI

cvm

-

làm giáo thọ

đêm đêm rừng hoang nghe tiếng hú

tài học sánh ngang đất với trời

ngày nào cũng nghe tiếng kêu cú cú

chết đứng chết ngồi hay chết nằm

1 ngày cho tới cả ngàn năm

có ai sống mãi  mà o chết ?

nhưng mà được nhục hay vinh ?

-

1 thầy 1 cô 1 chó cái

1 vua và bầy quan ăn hại

chi hồ giả giã

lập đi và lập lại

khuôn vàng thước ngọc

vĩnh viễn ngàn thu ?

-

1 hồi trống dục đù cha kiếp

1 nhát gươm đưa đéo mẹ thời

đất nước loạn ly

khói lửa bời bời

nhiễu nhiễu nhương nhương

toàn bọn hủ nho

mặt úp vào cái nồi

toàn cháo

cái đạo làm người

quyết xoay bạch ốc lại lâu đài

-

HÈN

truyền thống

từ trên xuống

từ dưới lên

triều nhà Nguyễn được mấy người

như Ông Ích Khiêm

sau này có Cao Bá Quát

phần còn lại

hèn hêt


2* A NGUYÊN

[ 1800 - 1855 ]

thơ chu vương miện

*

 

sóc đĩa có 2 mặt

mặt chẵn và mặt lẻ

đời người có 2 lẽ

lẽ sống và lẽ chết

dù suy nghĩ kiểu nào ?

Á Nguyên Cao Bá Quát

vẫn là " uy vũ bât năng khuất "

cuối thế kỷ thứ 18

Quang Trung dẫn quân ra Bắc

thầy Lý Trần Quán

sai đồ đệ Nguyễn Trang

dẫn và bảo vệ Chúa Trịnh Khải

về Bắc Ninh Bắc Giang

người này nộp Chúa cho Tây Sơn

nhốt vào tù xa rồi đâm chết

thầy trò gặp lại nhau Quán trach

" thầy cũng như cha

sai con bảo vệ Chúa

chuyện nhỏ làm không xong ? "

Trang trả lời :" sợ thầy không bằng sợ giặc

quý Chúa không bằng quí thân "

2300 năm trước đạo Khổng Mạnh

đến đây tạm chấm dứt

gần 200 năm sau

có đệ tử chân truyền

nhà Nho Cao bá Quát

cực kỳ lên án nền Văn Hóa Khổng Mạnh

kẻ nhập môn suốt cả đời

chỉ biết lậy và quì

khấu đầu chổng đít

làm nô tài cho 1 đứa ngu

vẫn tự an ủi dưới 1 người

trên vạn người

ngày ngày quì mòn sân tướng phủ

chắp tay cúi đầu

còn bá tanh là thảo dân

chỉ biết nộp thuế làm sưu

gọi dạ bảo vâng

đến thế kỷ thứ 19

có Vị Xuyên Trần Tế Xương

đậu tam trừơng

thơ rằng "

cái học nhà Nho đã hỏng rồi

đậu rồi cũng đến đứng đường thôi

sư phụ treo niêu theo sư phụ

môn đệ khoai rau đứng thở dài ?

 

3 VẠN 6000 NGÀY

chu vương miện

*

là mấy

cảnh phù du chưa thấy ? đã nực cười

nhìn đã rồi mắt kể như đui

làm Đồ Chiểu soạn Lục Vân Tiên cõng mẹ

chán mớ đời dẫy củ hành dẫy hẹ

họ chưa gần rồi lại họ xa xa

nhin vịt ngan lại tưởng con gà

sống vạn rưỡi thêm 3000 là nghẻo

ôi sĩ phu giờ đây sao giống phu vác gạo

dây công danh thòng lọng

choàng vào cổ dẫn di ?

làm thượng quan đâu có ích lợi gì ?

trước hữu ngũ đúng là phường báo hại

chân hành tẩu nơi kinh thuộc vào thư lại

trên sai đâu cứ đó mà đi ?

được dăm năm cũng chả ra gì ?

toản lũ dốt dốt từ trên xưống dưới

thượng đần độn bề tôi cãi lại

thế là 1 đường trực chỉ Quốc Oai

làm giáo thụ nơi sâu nơi xa nhịn đói dài dài

Quát hỡi Quát , Quát ơi lá Quát

thôi chỉ còn mỗi con đường duy nhất

" làm giặc "

-

nói với thằng mù về ánh sáng

chả khác gì

nói chuyện súng đạn vơi thằng điếc

nói chuyện bình thiên hạ với Tự Đức

o khác gì cầm cặc

-

Vua Tự Đức

làm thơ hay hơn 2 Hoàng Thúc

Tùng Thiện Vương & Tuy Luý Vương

3 vị trên làm thơ khá hơn Hà Tôn Quyền

tất cả là thành viên " thi xã Nghệ An "

-

vua vô năng bất tài

u lỳ trước thời cuộc

bá quan văn võ

" văn dốt vũ dát "

cái gì cũng o biết ?

cai chuyện mất nước

là lẽ đương nhiên ?

kẻ nhỉn thấu thời cuộc

khởi nghĩa ở My Lương

 

chu vương miện

BẤT TỬ

chu vương miện

*

vua Tự Đức thì chết luôn

Lê Duy Cự thì chết thiệt

Cao Bá Quát thì không ?

tên tưổi bất diệt

không phải vì ngông

không phải vì cuồng

mà cũng hkông điên

mà vì là chính nhân quân tử

là người nhiệt tình yêu nước

trong chế độ độc tài ?

yêu nước thì phải chết ?

Cao bá Quát cũng vậy

không còn con đường nào khác ?

-

Cao Gia Văn Phái

em Bá Quát đậu á Nguyên

anh Bá Đạt đậu cử nhân

huyệnn lệnh Nông Cống

thiên hạ 4 bồ chữ chiếm 3

khi o mó dái ngựa

là thằng dốt đặc

ra lệnh tru di tam tộc

-

người người thì quá nhiều

đê hèn thì khắp xứ

cúi đầu như con cú

ngang đầu như lũ trâu

hèn 1 lũ như nhau

cục phân ngang cục ku'k

mấy trăm năm

mới được 1 Cao Bá Quát

 

chu vương miện

CAO CHU THẦN

thơ chu vương miện

*

rồng vàng nơi ao tù

buồn thiên thu

góp ý lòng thành canh tân đất nước

với cả gan lẫn ruột

kẻ nghe có 2 lỗ tai trâu

vừa ve vẩy tai vừa gật đầu

nghe ngang nước chẩy lá môn

từ hành tẩu sử quán

thuyên chuyển xuống làm giáo thọ

nhậm trị phủ Quốc Oai

buồn thúi ruột

kẹt quá đành làm giặc

thua chết

-

cả 1 gầm trời

toàn là bồ cu

cắm cúi đầu mổ thóc

toàn vịt bơi trên hồ sen

ao bèo

tối ngày kêu cạp cạp

toàn gà mái gà con

kiếm ăn

toàn là Nguyễn Công Trứ

o có ai là Cao Bá Quát

-

Cao Bá Quát chết

còn có người thương người khóc

có ngừơi ngưỡng mộ

Tự Đức chết

y con nhái chết

o ai khóc

chỉ có Pháp Lang Sa khóc

 

chu vương miện ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

thơ chu vương miện

( HNPD ) rồng vàng nơi ao tù/buồn thiên thu/góp ý lòng thành canh tân đất nước /với cả gan lẫn ruột

CaoBaQuat
1 CHỐN QUỐC OAI

cvm

-

làm giáo thọ

đêm đêm rừng hoang nghe tiếng hú

tài học sánh ngang đất với trời

ngày nào cũng nghe tiếng kêu cú cú

chết đứng chết ngồi hay chết nằm

1 ngày cho tới cả ngàn năm

có ai sống mãi  mà o chết ?

nhưng mà được nhục hay vinh ?

-

1 thầy 1 cô 1 chó cái

1 vua và bầy quan ăn hại

chi hồ giả giã

lập đi và lập lại

khuôn vàng thước ngọc

vĩnh viễn ngàn thu ?

-

1 hồi trống dục đù cha kiếp

1 nhát gươm đưa đéo mẹ thời

đất nước loạn ly

khói lửa bời bời

nhiễu nhiễu nhương nhương

toàn bọn hủ nho

mặt úp vào cái nồi

toàn cháo

cái đạo làm người

quyết xoay bạch ốc lại lâu đài

-

HÈN

truyền thống

từ trên xuống

từ dưới lên

triều nhà Nguyễn được mấy người

như Ông Ích Khiêm

sau này có Cao Bá Quát

phần còn lại

hèn hêt


2* A NGUYÊN

[ 1800 - 1855 ]

thơ chu vương miện

*

 

sóc đĩa có 2 mặt

mặt chẵn và mặt lẻ

đời người có 2 lẽ

lẽ sống và lẽ chết

dù suy nghĩ kiểu nào ?

Á Nguyên Cao Bá Quát

vẫn là " uy vũ bât năng khuất "

cuối thế kỷ thứ 18

Quang Trung dẫn quân ra Bắc

thầy Lý Trần Quán

sai đồ đệ Nguyễn Trang

dẫn và bảo vệ Chúa Trịnh Khải

về Bắc Ninh Bắc Giang

người này nộp Chúa cho Tây Sơn

nhốt vào tù xa rồi đâm chết

thầy trò gặp lại nhau Quán trach

" thầy cũng như cha

sai con bảo vệ Chúa

chuyện nhỏ làm không xong ? "

Trang trả lời :" sợ thầy không bằng sợ giặc

quý Chúa không bằng quí thân "

2300 năm trước đạo Khổng Mạnh

đến đây tạm chấm dứt

gần 200 năm sau

có đệ tử chân truyền

nhà Nho Cao bá Quát

cực kỳ lên án nền Văn Hóa Khổng Mạnh

kẻ nhập môn suốt cả đời

chỉ biết lậy và quì

khấu đầu chổng đít

làm nô tài cho 1 đứa ngu

vẫn tự an ủi dưới 1 người

trên vạn người

ngày ngày quì mòn sân tướng phủ

chắp tay cúi đầu

còn bá tanh là thảo dân

chỉ biết nộp thuế làm sưu

gọi dạ bảo vâng

đến thế kỷ thứ 19

có Vị Xuyên Trần Tế Xương

đậu tam trừơng

thơ rằng "

cái học nhà Nho đã hỏng rồi

đậu rồi cũng đến đứng đường thôi

sư phụ treo niêu theo sư phụ

môn đệ khoai rau đứng thở dài ?

 

3 VẠN 6000 NGÀY

chu vương miện

*

là mấy

cảnh phù du chưa thấy ? đã nực cười

nhìn đã rồi mắt kể như đui

làm Đồ Chiểu soạn Lục Vân Tiên cõng mẹ

chán mớ đời dẫy củ hành dẫy hẹ

họ chưa gần rồi lại họ xa xa

nhin vịt ngan lại tưởng con gà

sống vạn rưỡi thêm 3000 là nghẻo

ôi sĩ phu giờ đây sao giống phu vác gạo

dây công danh thòng lọng

choàng vào cổ dẫn di ?

làm thượng quan đâu có ích lợi gì ?

trước hữu ngũ đúng là phường báo hại

chân hành tẩu nơi kinh thuộc vào thư lại

trên sai đâu cứ đó mà đi ?

được dăm năm cũng chả ra gì ?

toản lũ dốt dốt từ trên xưống dưới

thượng đần độn bề tôi cãi lại

thế là 1 đường trực chỉ Quốc Oai

làm giáo thụ nơi sâu nơi xa nhịn đói dài dài

Quát hỡi Quát , Quát ơi lá Quát

thôi chỉ còn mỗi con đường duy nhất

" làm giặc "

-

nói với thằng mù về ánh sáng

chả khác gì

nói chuyện súng đạn vơi thằng điếc

nói chuyện bình thiên hạ với Tự Đức

o khác gì cầm cặc

-

Vua Tự Đức

làm thơ hay hơn 2 Hoàng Thúc

Tùng Thiện Vương & Tuy Luý Vương

3 vị trên làm thơ khá hơn Hà Tôn Quyền

tất cả là thành viên " thi xã Nghệ An "

-

vua vô năng bất tài

u lỳ trước thời cuộc

bá quan văn võ

" văn dốt vũ dát "

cái gì cũng o biết ?

cai chuyện mất nước

là lẽ đương nhiên ?

kẻ nhỉn thấu thời cuộc

khởi nghĩa ở My Lương

 

chu vương miện

BẤT TỬ

chu vương miện

*

vua Tự Đức thì chết luôn

Lê Duy Cự thì chết thiệt

Cao Bá Quát thì không ?

tên tưổi bất diệt

không phải vì ngông

không phải vì cuồng

mà cũng hkông điên

mà vì là chính nhân quân tử

là người nhiệt tình yêu nước

trong chế độ độc tài ?

yêu nước thì phải chết ?

Cao bá Quát cũng vậy

không còn con đường nào khác ?

-

Cao Gia Văn Phái

em Bá Quát đậu á Nguyên

anh Bá Đạt đậu cử nhân

huyệnn lệnh Nông Cống

thiên hạ 4 bồ chữ chiếm 3

khi o mó dái ngựa

là thằng dốt đặc

ra lệnh tru di tam tộc

-

người người thì quá nhiều

đê hèn thì khắp xứ

cúi đầu như con cú

ngang đầu như lũ trâu

hèn 1 lũ như nhau

cục phân ngang cục ku'k

mấy trăm năm

mới được 1 Cao Bá Quát

 

chu vương miện

CAO CHU THẦN

thơ chu vương miện

*

rồng vàng nơi ao tù

buồn thiên thu

góp ý lòng thành canh tân đất nước

với cả gan lẫn ruột

kẻ nghe có 2 lỗ tai trâu

vừa ve vẩy tai vừa gật đầu

nghe ngang nước chẩy lá môn

từ hành tẩu sử quán

thuyên chuyển xuống làm giáo thọ

nhậm trị phủ Quốc Oai

buồn thúi ruột

kẹt quá đành làm giặc

thua chết

-

cả 1 gầm trời

toàn là bồ cu

cắm cúi đầu mổ thóc

toàn vịt bơi trên hồ sen

ao bèo

tối ngày kêu cạp cạp

toàn gà mái gà con

kiếm ăn

toàn là Nguyễn Công Trứ

o có ai là Cao Bá Quát

-

Cao Bá Quát chết

còn có người thương người khóc

có ngừơi ngưỡng mộ

Tự Đức chết

y con nhái chết

o ai khóc

chỉ có Pháp Lang Sa khóc

 

chu vương miện ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

Thế giới hôm nay: 01/03/2020

Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng đại dịch covid-19 có thể khiến 11 triệu người ở các nền kinh tế mới nổi châu Á rơi vào nghèo đói,

Xem Thêm

Tàu bệnh viện Hải quân USNS COMFORT AND MERCY

Hình ảnh cho thấy tàu bệnh viện Hải quân 1.000 giường USNS Comfort đến New York để hỗ trợ thành phố trong cuộc chiến chống lại coronavirus

Xem Thêm

Hãy để cho mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được toại nguyện. - Mai Tú Ân

Viết bài phạm sai lầm, những sai lầm lớn với tư cách của một người cầm bút

Xem Thêm

Giệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm!! - ÔNG BÚT

(HNPD) Dịch Tàu chưa rút, mà ao tù CS trơ đáy, ai cũng thấy đầy rẫy bẩn thỉu, thối tha, Bọn Trung Cộng ma giáo, Việt Cộng triệt để học làm theo.

Xem Thêm

Nấm dại - Hà Thượng Thủ

Nấm dại coi như đã hết thời !!

Xem Thêm

Bốn Vé - CCCD

Bà Quỳnh có phép thần thông !! 10 năm lộ diện mà VC không dám đụng đến !!

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài : Lộ thẻ đảng viên của ca sĩ Thu Phương

Chung ta,nhung nguoi Viet ty nan cong san,nhung nguoi viet tu do con mai bi lua cho den bao gio ???Chong cong ! chong cong ! nhung lai ca tin,mui long va ham ho loi nhuan de bi loi dung va sau do than troi ! Trong don nhap tich My co cau hoi : co la dang vien cs khong ? hay lat lai ho so va toi boi the de tong co nhung thang-nhung con can sang my va quay lai chiu My,pha roi cong dong.Chan nan voi nhung tay co chut truyen thong,mac suc tung hoanh sai su that va le phai.

Xem Thêm

Đề bài :Bánh Quy LU Của Pháp, 4 Góc, 52 Khứa, 24 Lỗ

Hình dáng chiếc bánh quy này đã trở nên quen thuộc với người Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 .

Xem Thêm

Đề bài :Thêm 25 thủy thủ nhiễm Covid-19 trên hàng không mẫu hạm Mỹ vừa thăm VN

Them mot bai hoc vo long cay dang cho nguoi quan tu(?) nghe bon no tuyen bo cu tuong bo.Hay chiu kho hoc bai ban cua chung toi VNCH da dang cay toi muc do mat luon dat nuoc vao tay quan thu ma quan binh tuong si con ngan ngo…..Vay do, nhung nguoi hung da tan tinh giup do chung toi bang vat chat-tien cua va ca hon 58.000 quan binh tuong si,den nay,sau nhung bai hoc,nhung nhan thuc sai lam,lieu rang co giup chung toi cach thiet thuc hay lai noi rang :" trang su da lat qua ???"Bai hoc to lon cua tap xap xinh,do dau ma bon no doi thong tri co hoa ?bai hoc nho be nhung thuc tien :" DUNG NGHE NHUNG GI CONG SAN NOI-NHUNG HAY NHIN NHUNG GI CONG SAN LAM " Voi bon cong,phai lam theo loi mao xech xang :" SUC MANH TREN DAU SUNG" the la tiet giong trom v cuop.hoac hay lam theo hoi giao:trom cuop:chat tay.Noi lao-lua dao:" treo co " tuy co tan nhan va di nguoc voi cai RAN CHU ma qui vi tu hao nhung no lai vo cung rut ngan xuong mau.

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hướng về nước Mỹ, còn người Mỹ hướng về Thiên Chúa!

Thiên Chúa đã phán:" Phước cho kẻ nào không thấy mà tin".Trong giờ phút "CÂN PHÚC CÂN TỘI" này, những kẻ ngậm máu phun người sẽ được thấm nhuần câu nói:" Một lời nói, một đọi máu ".Luật NHÂN QUẢ là luật của Trời Đất không chừa một ai. Ráng mở mắt mà coi.

Xem Thêm

Đề bài :TQ nói quan chức Mỹ 'vô đạo đức, vô trách nhiệm' khi đổ lỗi về dịch

My la nuoc VO DAO DUC ! Nhung My : khong giet nguoi lay noi tang dem ban . Khong tan sat dan chung Thien an mon khong san xuat virus de giet hai dan. Khong dam cha,chem chu,be dang giet nguoi va My thuong ton phap luat,dan chu phap tri.

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống DONALD TRUMP DIỄN KỊCH !

Đọc xong , cảm khái cách gì. Nhìn Tổng Thống Trump mà nhớ đến mấy câu Kiều: ...Râu hùm, hàm én,mày ngài, Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Đường đường một đấng anh hào, Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài...

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hôm nay: 19/03/2020

Thoi gian cua su gian lan,loi dung de vinh than phi da:da het.Gio day phai doi lai SU CONG BANG cho nuoc My,cho nhung nguoi da e lung dong thue cho nhung chinh tri gia salon,song tren ao tuong va xuong mau cua nhung nguoi dan luong thien.Chi la su DOI HOI CONG BANG ma thoi,cho he bat chet-cuong ep va nhung hanh vi bat chinh khac de doi su LOI LOC cho minh.Nhung ke quen an tren xuong mau cua dan chung My lai dau long vi mat mieng an hoi oi tu cua kho vo tan cua Hiep Chung Quoc,va the la long lon,Phung mang tron mat de doa va san sang bat tay voi ke thu de triet ha nguoi da tro giup dat nuoc+dan toc minh suot thoi the chien 2 va lam o du che cho,bao ve tu 1945-2019.Hoi oi!nhung ke BAC LONG hi hung lai vuong phai bon tuong cuop china virus Mo mat nhe bon phan thung,bon chinh khach salon song tren nhung lua xuong mau cua dan chung dong thue.Luat cong bang cua THUONG DE phai duoc thi hanh doi nay hoac doi sau.Luat nay von tu nhien ma co,khong boi My,khong boi Trump nhung la y muon cua Dang TOI CAO ma co/

Xem Thêm

TIN MỚI

Hãy để cho mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được toại nguyện. - Mai Tú Ân

Viết bài phạm sai lầm, những sai lầm lớn với tư cách của một người cầm bút

Xem Thêm

Giệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm!! - ÔNG BÚT

(HNPD) Dịch Tàu chưa rút, mà ao tù CS trơ đáy, ai cũng thấy đầy rẫy bẩn thỉu, thối tha, Bọn Trung Cộng ma giáo, Việt Cộng triệt để học làm theo.

Xem Thêm

Nấm dại - Hà Thượng Thủ

Nấm dại coi như đã hết thời !!

Xem Thêm

Bốn Vé - CCCD

Bà Quỳnh có phép thần thông !! 10 năm lộ diện mà VC không dám đụng đến !!

Xem Thêm

Lộ thẻ đảng viên của ca sĩ Thu Phương

Ảnh thẻ đảng viên của ca sĩ Thu Phương. Thẻ đảng có mã số 05.170223. Vào đảng ngày 23 tháng 10 năm 1990, chính thức vào ngày 23 tháng 4 năm 1991.

Xem Thêm

CẢ ĐỜI LẬN ĐẬN KHÔNG YÊN - +ANH PHƯƠNG Trần Văn Ngà

(HNPD) Toa thuốc của tôi đã phổ biến lâu rồi kể cả gởi về Việt Nam cho đám cháu của tôi cũng vào hàng U70 áp dụng có hiệu quả, chúng đã báo cáo -

Xem Thêm

BẤT ĐỒNG TRONG NỘI BỘ CỦA BỘ NGOẠI GIAO TRUNG CỘNG

Chuyện bất thường giữa hai nhân vật quan trọng của Bộ Ngoại Giao China, cho ta thấy nội bộ bắt đầu lủng củng để đối đầu với Tổng Thống Trump.

Xem Thêm

HỨNG TIẾNG CHIM KÊU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD)Dành tặng anh tái ngộ Mùa xuân đã xa mờ

Xem Thêm

NGƯỜI CHIẾN BINH QUẢ CẢM NƯỚC MỸ

Phải gọi rằng Tổng thống Trump là một vị Tổng thống gặp nhiều sóng gió nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Xem Thêm

Virus chỉ là 1 sứ giả đáng sợ cảnh báo - Bùi Hải

..sự vô cảm và "đoạn kết" của loài người

Xem Thêm