Mỗi Ngày Một Chuyện

Bỏ mẹ! Chết mẹ! Thấy mẹ! - BQC ( Trần Văn Giang ghi lại )

Tiếng Việt vào tới miền Nam biến đổi đôi chút

Bỏ mẹ! Chết mẹ! Thấy mẹ! 

 

 

Đep Chết… người!

*

Chúng ta thường nghe một người cha miền Bắc cảnh giác con:

 - Rắn ấy độc lắm,tới gần nó cắn là bỏ mẹ.

Một người mẹ miền Nam hăm dọa con:

Mầy làm bể chậu kiểng phải hông? Tía mầy dìa là chết mẹ mầy.

Hoặc chồng than thở với vợ: 

- Sáng nay vào sở mới biết bị chủ cho nghỉ việc (" laid off "), anh làm bộ thản nhiên nhưng trong bụng buồn thấy mẹ!

Ta thử giải đáp mấy thành ngữ Bỏ mẹ, Chết mẹ, Thấy mẹ.

BỎ MẸ 

Thử tìm cách giải nghĩa qua truyện của một em bé như sau:

Có em bé mới sinh được 3 tháng, bụ bẫm và kháu khỉnh. Người quen hoặc lạ tới gần làm bộ hỏi chuyện, em đều vui mừng quơ tay chân và nhoẻn miệng cười.

Một bữa kia em được mẹ cho bú no và nằm ngủ ngon trong võng. Thấy con ngủ đã lâu, linh tính cho mẹ biết có chuyện chẳng lành. Khi rờ tới con, mẹ phát hiện ra con chết từ bao giờ. Thế là mẹ lăn ra gào khóc: 

"Ơí con ơi, con bỏ mẹ đi đâu?"

Như vậy đứa trẻ chết là nó “bỏ mẹ” nó, từ đó có thành ngữ “chết bỏ mẹ” (?)

Để thành ngữ được ngắn gọn người ta bỏ bớt chữ  “chết”  chỉ còn “bỏ mẹ.”  Nhưng thành ngữ “bỏ mẹ” không có nghĩa là chết mà chỉ gợi ý về sự chết (mất mạng) thôi.

“Rắn ấy độc lắm, tới gần nó cắn là bỏ mẹ!” (Sẽ chết / mất mạng).

Hai chữ “Bố / Mẹ” thường đi đôi với nhau cho nên cũng có thành ngữ “bỏ bố.” 

Thí dụ:

- Xe lên tới lưng chừng đèo thì hết xăng, thế có bỏ bố không! (Thế có chết không!) 

Bỏ bố” và “bỏ mẹ” chỉ được dùng trong vài trường hợp như sau:

- Cảnh giác.  Thí dụ.  Mẹ mắng con gái Mày đi làm vẫn tật đủng đỉnh, bây giờ người khôn của khó, người ta sa thải mày để tuyển người khác là bỏ bố mày.”

Răn đe.  Thí dụ:  Bố hăm dọa con: “Lần sau còn thấy mày hút cần sa là tao đánh bỏ mẹ mày."

Dùng như trạng từ (adverb). Thí dụ Cuối tuần trời mưa suốt, nằm nhà buồn bỏ mẹ.” (Buồn bỏ mẹ = Buồn chết được). “Chết được” và “bỏ mẹ” trong trường hợp này được dùng như trạng từ làm nổi bật tính từ buồn.

- Dùng như thán từ (exclamation): Thí dụ: Bỏ bố rồi! Tao bỏ quên kính mát ở tiệm phở.” (Bỏ bố rồi = Chết rồi!).  Cách dùng như thán từ rất đa dạng. Thí dụ: Tao mời đào đi ăn, khi trả tiền tao rờ tới ví mới biết là bị mất cắp. Thế có bỏ mẹ không!” (Thế có chết không!). Một thí dụ khác: Em nhỏ chơi dao bị đứt tay, thấy máu em sợ khóc ré lên, mẹ lên tiếng mắng con: Bỏ mẹ mày chưa! Đưa tay đây coi.” (Bỏ mẹ mày chưa = Chết chưa!).

CHẾT MẸ

Tiếng Việt vào tới miền Nam biến đổi đôi chút  (?).

Thành ngữ  “chết bỏ mẹ”  cũng được rút ngắn, nhưng người Nam loại bớt chữ  “bỏ”  giữ lại chữ  “chết”  thành “chết mẹ.”  Nếu phân tích theo ngữ pháp, “bỏ mẹ” có nghĩa khác với “chết mẹ.”  

Thí dụ: 

Tía mầy dìa là chết mẹ mầy.” (Mẹ nó muốn nói cha nó sẽ đánh nó chết). 

Nhưng hiểu đúng ngữ pháp thì mẹ nó chết (?) chứ không phải nó. Tuy nhiên chỉ có người nước ngoài học tiếng Việt mới thắc mắc chứ người Việt dù Nam hay Bắc đều hiểu “chết mẹ” là “chết bỏ mẹ.”

Tiếng Anh cũng có một cách đặt câu nghịch lý như vậy: Câu có dạng khẳng định nhưng ý nghĩa lại là phủ định.  Thí dụ:

“It's too hot to eat.” (Cay lắm không ăn được).

Đi đôi với “chết mẹ” là “chết cha.” Cũng như “bỏ mẹ / bỏ bố,” ta dùng “chết mẹ / chết cha” để cánh giác, răn đe, hoặc như trạng từ và thán từ.

Rắn đó độc lắm, tới gần nó cắn là chết mẹ mầy.

- Lần sau thấy mầy hút cần sa là tao uýnh chết cha mầy.

- Cuối tuần trời mưa suốt, nằm nhà buồn chết  mẹ.

- Chết cha! Tao bỏ quên kiếng mát ở tiệm phở.

THẤY MẸ

Người xưa tin rằng chết là về cõi âm, tương phản với cõi dương là cõi ta đang sống. Về cõi âm ta sẽ gặp tiền nhân chết trước ta. Do đó người Bắc dùng thành ngữ “thấy ông bà ông vải”  để ám chỉ về cõi âm gặp ông bà. (Ông vải là tổ tiên).

Ta thử tưởng tượng là có một con sông làm ranh giới giữa cõi dương và cõi âm. Khi em bé chết, nó "bỏ mẹ / bỏ bố "  ở bờ sông cõi dương để xuống đò sang cõi âm. Tới bờ sông cõi âm nó “thấy ông bà ông vải”  đang đứng chờ nó.

Vậy  “thấy ông bà ông vải” cũng ngụ ý là chết.

Thí dụ: 

"Lên cao thấy toàn cảnh có đẹp hơn, nhưng leo dốc mệt thấy ông bà ông vải." (Mệt chết được) 

Tương tự như người Bắc, người Nam dùng thành ngữ  “thấy ông nội / thấy bà nội.”

Thí dụ:

“Đêm qua tao đi qua nghĩa địa, sợ thấy bà nội.” (Sợ chết được)

Người Nam còn có thành ngữ  “thấy mẹ”" dù mẹ còn sống. Có lẽ ông bà nội chết đã lâu nên thành ngữ “thấy ông nội / thấy bà nội” không  mạnh  bằng “thấy mẹ,”  bất kể mẹ còn sống hoặc đã chết. Nếu thay đổi thí dụ trên ta sẽ thấy “hiệu quả” khác nhau:

"Đêm qua tao đi qua nghã địa sợ thấy mẹ." (Nghe rùng rợn hơn).

Người Trung không cần dùng cõi âm để ám chỉ sự chết. Chỉ cần “thấy mồ tổ”  cũng đủ ngụ ý chết. 

Thí dụ:

"Đêm khuya nghe tiếng hò trên sông Hương buồn thấy mồ tổ." (Buồn chết được).

Có khi thành ngữ này rút ngắn chỉ còn “Thấy mồ"”

Thí dụ:

“Tuổi này đi du lịch ngại thấy mồ.”

Tất cả thành ngữ có chữ  “thấy” kể trên đều được dùng như trạng từ.

CHẾT BỎ BU

Vào thời của Tú Xương người ta dùng thành ngữ “chết bỏ bu.” (Ở miền Bắc, nhiều chỗ gọi Mẹ là Bu).

Tú Xương có bài thơ như sau:

Sơ khảo khoa này có Cử Nhu 

Thật là vừa dốt lại vừa ngu 

Văn chương đâu phải là đơn thuốc 

Chớ có khuyên sằng chết bỏ bu.

Tất nhiên phải đậu cử nhân ông Nhu mới được gọi là Cử Nhu. Ông không làm quan, chỉ ở nhà làm thày lang.Hẳn ông có uy tín trong giới khoa bảng mới được cử làm giám khảo.  Khi chấm bài thấy đoạn văn hay, giám khảo dùng bút son khuyên một vòng tròn nhỏ bên đoạn văn ấy.

Thày lang khi kê đơn thuốc cũng dùng bút son khuyên một vòng tròn nhỏ bên vị thuốc quan trọng.

Tú Xương lận đận việc thi cử nên cay cú với quan trường. Ông cảnh cáo Cử Nhu đừng lầm văn chương với đơn thuốc; dùng bút son khuyên bậy bạ là... “chết bỏ bu!

Vài lời thô thiển múa rìu qua mắt thợ!

BQC

Trần Văn Giang (ghi lại)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Bỏ mẹ! Chết mẹ! Thấy mẹ! - BQC ( Trần Văn Giang ghi lại )

Tiếng Việt vào tới miền Nam biến đổi đôi chút

Bỏ mẹ! Chết mẹ! Thấy mẹ! 

 

 

Đep Chết… người!

*

Chúng ta thường nghe một người cha miền Bắc cảnh giác con:

 - Rắn ấy độc lắm,tới gần nó cắn là bỏ mẹ.

Một người mẹ miền Nam hăm dọa con:

Mầy làm bể chậu kiểng phải hông? Tía mầy dìa là chết mẹ mầy.

Hoặc chồng than thở với vợ: 

- Sáng nay vào sở mới biết bị chủ cho nghỉ việc (" laid off "), anh làm bộ thản nhiên nhưng trong bụng buồn thấy mẹ!

Ta thử giải đáp mấy thành ngữ Bỏ mẹ, Chết mẹ, Thấy mẹ.

BỎ MẸ 

Thử tìm cách giải nghĩa qua truyện của một em bé như sau:

Có em bé mới sinh được 3 tháng, bụ bẫm và kháu khỉnh. Người quen hoặc lạ tới gần làm bộ hỏi chuyện, em đều vui mừng quơ tay chân và nhoẻn miệng cười.

Một bữa kia em được mẹ cho bú no và nằm ngủ ngon trong võng. Thấy con ngủ đã lâu, linh tính cho mẹ biết có chuyện chẳng lành. Khi rờ tới con, mẹ phát hiện ra con chết từ bao giờ. Thế là mẹ lăn ra gào khóc: 

"Ơí con ơi, con bỏ mẹ đi đâu?"

Như vậy đứa trẻ chết là nó “bỏ mẹ” nó, từ đó có thành ngữ “chết bỏ mẹ” (?)

Để thành ngữ được ngắn gọn người ta bỏ bớt chữ  “chết”  chỉ còn “bỏ mẹ.”  Nhưng thành ngữ “bỏ mẹ” không có nghĩa là chết mà chỉ gợi ý về sự chết (mất mạng) thôi.

“Rắn ấy độc lắm, tới gần nó cắn là bỏ mẹ!” (Sẽ chết / mất mạng).

Hai chữ “Bố / Mẹ” thường đi đôi với nhau cho nên cũng có thành ngữ “bỏ bố.” 

Thí dụ:

- Xe lên tới lưng chừng đèo thì hết xăng, thế có bỏ bố không! (Thế có chết không!) 

Bỏ bố” và “bỏ mẹ” chỉ được dùng trong vài trường hợp như sau:

- Cảnh giác.  Thí dụ.  Mẹ mắng con gái Mày đi làm vẫn tật đủng đỉnh, bây giờ người khôn của khó, người ta sa thải mày để tuyển người khác là bỏ bố mày.”

Răn đe.  Thí dụ:  Bố hăm dọa con: “Lần sau còn thấy mày hút cần sa là tao đánh bỏ mẹ mày."

Dùng như trạng từ (adverb). Thí dụ Cuối tuần trời mưa suốt, nằm nhà buồn bỏ mẹ.” (Buồn bỏ mẹ = Buồn chết được). “Chết được” và “bỏ mẹ” trong trường hợp này được dùng như trạng từ làm nổi bật tính từ buồn.

- Dùng như thán từ (exclamation): Thí dụ: Bỏ bố rồi! Tao bỏ quên kính mát ở tiệm phở.” (Bỏ bố rồi = Chết rồi!).  Cách dùng như thán từ rất đa dạng. Thí dụ: Tao mời đào đi ăn, khi trả tiền tao rờ tới ví mới biết là bị mất cắp. Thế có bỏ mẹ không!” (Thế có chết không!). Một thí dụ khác: Em nhỏ chơi dao bị đứt tay, thấy máu em sợ khóc ré lên, mẹ lên tiếng mắng con: Bỏ mẹ mày chưa! Đưa tay đây coi.” (Bỏ mẹ mày chưa = Chết chưa!).

CHẾT MẸ

Tiếng Việt vào tới miền Nam biến đổi đôi chút  (?).

Thành ngữ  “chết bỏ mẹ”  cũng được rút ngắn, nhưng người Nam loại bớt chữ  “bỏ”  giữ lại chữ  “chết”  thành “chết mẹ.”  Nếu phân tích theo ngữ pháp, “bỏ mẹ” có nghĩa khác với “chết mẹ.”  

Thí dụ: 

Tía mầy dìa là chết mẹ mầy.” (Mẹ nó muốn nói cha nó sẽ đánh nó chết). 

Nhưng hiểu đúng ngữ pháp thì mẹ nó chết (?) chứ không phải nó. Tuy nhiên chỉ có người nước ngoài học tiếng Việt mới thắc mắc chứ người Việt dù Nam hay Bắc đều hiểu “chết mẹ” là “chết bỏ mẹ.”

Tiếng Anh cũng có một cách đặt câu nghịch lý như vậy: Câu có dạng khẳng định nhưng ý nghĩa lại là phủ định.  Thí dụ:

“It's too hot to eat.” (Cay lắm không ăn được).

Đi đôi với “chết mẹ” là “chết cha.” Cũng như “bỏ mẹ / bỏ bố,” ta dùng “chết mẹ / chết cha” để cánh giác, răn đe, hoặc như trạng từ và thán từ.

Rắn đó độc lắm, tới gần nó cắn là chết mẹ mầy.

- Lần sau thấy mầy hút cần sa là tao uýnh chết cha mầy.

- Cuối tuần trời mưa suốt, nằm nhà buồn chết  mẹ.

- Chết cha! Tao bỏ quên kiếng mát ở tiệm phở.

THẤY MẸ

Người xưa tin rằng chết là về cõi âm, tương phản với cõi dương là cõi ta đang sống. Về cõi âm ta sẽ gặp tiền nhân chết trước ta. Do đó người Bắc dùng thành ngữ “thấy ông bà ông vải”  để ám chỉ về cõi âm gặp ông bà. (Ông vải là tổ tiên).

Ta thử tưởng tượng là có một con sông làm ranh giới giữa cõi dương và cõi âm. Khi em bé chết, nó "bỏ mẹ / bỏ bố "  ở bờ sông cõi dương để xuống đò sang cõi âm. Tới bờ sông cõi âm nó “thấy ông bà ông vải”  đang đứng chờ nó.

Vậy  “thấy ông bà ông vải” cũng ngụ ý là chết.

Thí dụ: 

"Lên cao thấy toàn cảnh có đẹp hơn, nhưng leo dốc mệt thấy ông bà ông vải." (Mệt chết được) 

Tương tự như người Bắc, người Nam dùng thành ngữ  “thấy ông nội / thấy bà nội.”

Thí dụ:

“Đêm qua tao đi qua nghĩa địa, sợ thấy bà nội.” (Sợ chết được)

Người Nam còn có thành ngữ  “thấy mẹ”" dù mẹ còn sống. Có lẽ ông bà nội chết đã lâu nên thành ngữ “thấy ông nội / thấy bà nội” không  mạnh  bằng “thấy mẹ,”  bất kể mẹ còn sống hoặc đã chết. Nếu thay đổi thí dụ trên ta sẽ thấy “hiệu quả” khác nhau:

"Đêm qua tao đi qua nghã địa sợ thấy mẹ." (Nghe rùng rợn hơn).

Người Trung không cần dùng cõi âm để ám chỉ sự chết. Chỉ cần “thấy mồ tổ”  cũng đủ ngụ ý chết. 

Thí dụ:

"Đêm khuya nghe tiếng hò trên sông Hương buồn thấy mồ tổ." (Buồn chết được).

Có khi thành ngữ này rút ngắn chỉ còn “Thấy mồ"”

Thí dụ:

“Tuổi này đi du lịch ngại thấy mồ.”

Tất cả thành ngữ có chữ  “thấy” kể trên đều được dùng như trạng từ.

CHẾT BỎ BU

Vào thời của Tú Xương người ta dùng thành ngữ “chết bỏ bu.” (Ở miền Bắc, nhiều chỗ gọi Mẹ là Bu).

Tú Xương có bài thơ như sau:

Sơ khảo khoa này có Cử Nhu 

Thật là vừa dốt lại vừa ngu 

Văn chương đâu phải là đơn thuốc 

Chớ có khuyên sằng chết bỏ bu.

Tất nhiên phải đậu cử nhân ông Nhu mới được gọi là Cử Nhu. Ông không làm quan, chỉ ở nhà làm thày lang.Hẳn ông có uy tín trong giới khoa bảng mới được cử làm giám khảo.  Khi chấm bài thấy đoạn văn hay, giám khảo dùng bút son khuyên một vòng tròn nhỏ bên đoạn văn ấy.

Thày lang khi kê đơn thuốc cũng dùng bút son khuyên một vòng tròn nhỏ bên vị thuốc quan trọng.

Tú Xương lận đận việc thi cử nên cay cú với quan trường. Ông cảnh cáo Cử Nhu đừng lầm văn chương với đơn thuốc; dùng bút son khuyên bậy bạ là... “chết bỏ bu!

Vài lời thô thiển múa rìu qua mắt thợ!

BQC

Trần Văn Giang (ghi lại)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm