Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Chửi Cha Cái Bọn Mặt Lồn, Buôn Dân Bán Nước Liếm Trôn Quân Tầu - Đồ Dzỏm

( HNPĐ ) Chửi Vẹm là một nhu cầu , /Như ăn , uống , ngủ , cù nhau mỗi ngày .


hcm-cho-dog 4

( HNPĐ ) Chửi Vẹm là một nhu cầu ,

Như ăn , uống , ngủ , cù nhau mỗi ngày .
Những thằng xỏ lá chúng bay ,
Kênh kiệu , hợm hĩnh , phản thày , chửi cha

 Ngu dốt , đần độn , ranh ma
Chúng bay ỷ có Đảng tà trong tay
Huênh hoang , lên mặt ta đây
Đánh phá báo mạng , mặt mày tỉnh bơ .

Làm xong vờ vịt ngẩn ngơ
Vậy thì mấy đứa bây giờ nghe đây .
" Mấy thằng chết tiệt chúng bay ,
Ðâm cha , giết chú , phụ thầy , phản cô...

 Mặt mày giống miệng ống bô ,
Toàn thứ khốn nạn , đúng đồ ngựa trâu .
Ông chửi mày hết mọc râu ,
Thành thằng Hồ Tặc , đứng đứng đầu ma trơi .

 Ông chửi ông chả nghỉ ngơi,
Ông chửi cho đáng kiếp đời bất lương .
Dòng họ mày sẽ thảm thương,
Cao tằng thổ khảo , đứng đường xin ăn .

 Cu di tỷ muội ăn năn ,
Ông vẫn cứ chửi, những thằng lưu manh .
Ông chửi từ lúc tóc xanh ,
Ðến khi tóc bạc trở thành lão gia .

 Ông còn đào mả thằng cha ,
Luôn con gái mẹ , thứ nhà chết đâm .
Con cái mày sẽ bị câm ,
Không cho giống loại thú cầm như bay .

 Ông chửi mày cụt đôi tay ,
Hết làm thằng Hack , ăn mày mà ăn .
Ông chửi mày rung hết răng ,
Ðáng đời đáng kiếp những thằng du côn ,

Những thằng khát máu nhuộm mồm,
Đem virus phá huyệt môn nhà bà .
Ông chửi ông chẳng cần loa ,
Ông chửi mày sẽ mù lòa thong manh .


 Phá xong, chén chú chén anh
Để cho các bố mày đành... teo cu
Sân si trong cõi phù du ,
Tham lam , nghiệt chướng , hận thù , trái oan .

 Ông chửi thằng ngốc khoe khoang,
Tự xưng đại cán , huy hoàng , dương dương .
Dốt nát nói chuyện văn chương,
Ðúng loài đần độn , thứ phường ngu si .

 Cả đời là giống tiện ti ,
Chụp mũ , vu khống , chỉ vì miếng cơm .
Tranh dành danh vọng rác rơm ,
Miếng ăn tồi tệ , như đờm ho lao .

 Chính em , chính chị , xôn xao ,
Những thằng vênh váo , hỗn hào , câng câng .
Mày nói vì nước , vì dân ,
Chẳng qua vì mả thằng bần chúng bay .

 Ðái chưa quá khỏi tầm tay ,
Ngụy tử mà thích làm thày người ta .
Tối ngày ẩn, hiện như ma .
Chưa gọi đã dạ , bẩm nhà con đây .

 Ông chửi lên tới trời mây ,
Ông chửi gió thảm , nổi đầy phong ba .
Ông chửi những lũ quỷ ma ,
Ðể không còn thứ gian tà lất lây .

 Ông chửi từ Ðông sang Tây ,
Từ Nam xuống Bắc, nghe đầy lỗ tai .
Ông chửi khỏe khoắn dẻo dai ,
Ông chửi liên tục , dài dài suốt năm .

Chửi cho mày hết dọa hăm ,
Ông chửi ngọt lịm , như tằm ăn dâu .
Ông chửi sông cạn thành sâu ,
Ông chửi núi lở , ngập đầu tà gian .

Ông chửi Hạ hết Thu sang ,
Ông chửi cho nát , lá vàng rụng rơi .
Buồn tình ông chửi khơi khơi ,
Lý do ông chửi , cho đời bớt đau .

Ở đời đừng có hại nhau ,
Ðừng tưởng mình đã, sang giàu hơn ai .
Chuyện đời ông gác ngoài tai ,
Giận CAM đốn mạt , một bài tượng trưng .

Nếu chúng mày muốn không ngưng ,
Ông sẽ chửi tiếp , nhớ đừng trách ông "

Ơ kìa con sáo sang sông ,
Có lũ Vẹm chó , đang lồng lộn đau .

Tức quá thì làm gì nhau .........

Đồ Dzỏm

( HNPĐ

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Chửi Cha Cái Bọn Mặt Lồn, Buôn Dân Bán Nước Liếm Trôn Quân Tầu - Đồ Dzỏm

( HNPĐ ) Chửi Vẹm là một nhu cầu , /Như ăn , uống , ngủ , cù nhau mỗi ngày .


hcm-cho-dog 4

( HNPĐ ) Chửi Vẹm là một nhu cầu ,

Như ăn , uống , ngủ , cù nhau mỗi ngày .
Những thằng xỏ lá chúng bay ,
Kênh kiệu , hợm hĩnh , phản thày , chửi cha

 Ngu dốt , đần độn , ranh ma
Chúng bay ỷ có Đảng tà trong tay
Huênh hoang , lên mặt ta đây
Đánh phá báo mạng , mặt mày tỉnh bơ .

Làm xong vờ vịt ngẩn ngơ
Vậy thì mấy đứa bây giờ nghe đây .
" Mấy thằng chết tiệt chúng bay ,
Ðâm cha , giết chú , phụ thầy , phản cô...

 Mặt mày giống miệng ống bô ,
Toàn thứ khốn nạn , đúng đồ ngựa trâu .
Ông chửi mày hết mọc râu ,
Thành thằng Hồ Tặc , đứng đứng đầu ma trơi .

 Ông chửi ông chả nghỉ ngơi,
Ông chửi cho đáng kiếp đời bất lương .
Dòng họ mày sẽ thảm thương,
Cao tằng thổ khảo , đứng đường xin ăn .

 Cu di tỷ muội ăn năn ,
Ông vẫn cứ chửi, những thằng lưu manh .
Ông chửi từ lúc tóc xanh ,
Ðến khi tóc bạc trở thành lão gia .

 Ông còn đào mả thằng cha ,
Luôn con gái mẹ , thứ nhà chết đâm .
Con cái mày sẽ bị câm ,
Không cho giống loại thú cầm như bay .

 Ông chửi mày cụt đôi tay ,
Hết làm thằng Hack , ăn mày mà ăn .
Ông chửi mày rung hết răng ,
Ðáng đời đáng kiếp những thằng du côn ,

Những thằng khát máu nhuộm mồm,
Đem virus phá huyệt môn nhà bà .
Ông chửi ông chẳng cần loa ,
Ông chửi mày sẽ mù lòa thong manh .


 Phá xong, chén chú chén anh
Để cho các bố mày đành... teo cu
Sân si trong cõi phù du ,
Tham lam , nghiệt chướng , hận thù , trái oan .

 Ông chửi thằng ngốc khoe khoang,
Tự xưng đại cán , huy hoàng , dương dương .
Dốt nát nói chuyện văn chương,
Ðúng loài đần độn , thứ phường ngu si .

 Cả đời là giống tiện ti ,
Chụp mũ , vu khống , chỉ vì miếng cơm .
Tranh dành danh vọng rác rơm ,
Miếng ăn tồi tệ , như đờm ho lao .

 Chính em , chính chị , xôn xao ,
Những thằng vênh váo , hỗn hào , câng câng .
Mày nói vì nước , vì dân ,
Chẳng qua vì mả thằng bần chúng bay .

 Ðái chưa quá khỏi tầm tay ,
Ngụy tử mà thích làm thày người ta .
Tối ngày ẩn, hiện như ma .
Chưa gọi đã dạ , bẩm nhà con đây .

 Ông chửi lên tới trời mây ,
Ông chửi gió thảm , nổi đầy phong ba .
Ông chửi những lũ quỷ ma ,
Ðể không còn thứ gian tà lất lây .

 Ông chửi từ Ðông sang Tây ,
Từ Nam xuống Bắc, nghe đầy lỗ tai .
Ông chửi khỏe khoắn dẻo dai ,
Ông chửi liên tục , dài dài suốt năm .

Chửi cho mày hết dọa hăm ,
Ông chửi ngọt lịm , như tằm ăn dâu .
Ông chửi sông cạn thành sâu ,
Ông chửi núi lở , ngập đầu tà gian .

Ông chửi Hạ hết Thu sang ,
Ông chửi cho nát , lá vàng rụng rơi .
Buồn tình ông chửi khơi khơi ,
Lý do ông chửi , cho đời bớt đau .

Ở đời đừng có hại nhau ,
Ðừng tưởng mình đã, sang giàu hơn ai .
Chuyện đời ông gác ngoài tai ,
Giận CAM đốn mạt , một bài tượng trưng .

Nếu chúng mày muốn không ngưng ,
Ông sẽ chửi tiếp , nhớ đừng trách ông "

Ơ kìa con sáo sang sông ,
Có lũ Vẹm chó , đang lồng lộn đau .

Tức quá thì làm gì nhau .........

Đồ Dzỏm

( HNPĐ

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm