Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

VƯƠNG QUỐC LỪA DỐI - Việt Nhân

(HNPĐ) Ngày này năm xưa, tựa đề như thế nhiều người viết bài đã từng chọn, mỗ tôi cũng định bụng gọi tên câu chuyện phiếm cuối tuần này là thế,


170x

(HNPĐ)
Ngày này năm xưa, tựa đề như thế nhiều người viết bài đã từng chọn, mỗ tôi cũng định bụng gọi tên câu chuyện phiếm cuối tuần này là thế, nó trùng hợp lắm chuyện ngày hôm nay 02-09, ngày vẹm gọi chúng đã đem độc lập về cho nước nhà. Từ cái hoang tưởng để lừa dối cả một dân tộc đang khát khao độc lập tự chủ sau gần trăm năm nô lệ giặc Tây, thế là những cái mồm phét lác được thể nói nào là chúng đi làm cách mạng, để đem độc lập tự do hạnh phúc cho mọi nười dân Việt – Đếm ngược thời gian về lại năm xưa từ ngày này là đã 68 năm rồi, và mọi người đã tỏ rõ trắng đen.


Vậy tốt nhất vẫn là cái tựa ‘vương quốc lừa dối’! Cả một dân tộc, cả một đất nước bị chúng cho ăn quả lừa, để cuối cùng đất nước rơi vào tay lũ bợm, những Hồ Đồng Duẩn khiến máu chảy đã thành sông xương phơi đã thành núi, nay đến những Ếch Lú cùng Sâu với cái nhà nước hố xả, đê tiện và phi nhân. Ngày xưa Hồ với cải cách ruộng đất và ngày nay vẫn là dân oan bị ăn cướp mất đất mất ruộng hai cái có khác gì nhau?

Những ngày này, những người cùng hoàn cảnh như cụ Fugitive lại nằm vùi, tội thân ông cụ chính cái không mắt thấy, mà chỉ tai nghe nói hai đấng sinh thành ra ông xác máu loang sóng xoài trên vạt đất bờ ao làng, mà làm ông suy lắm cảnh hãi hùng, xem báo thấy dân oan nằm vất vưởng vườn hoa cũng cho ông nhìn ra đó là những thân xác bị đấu năm xưa nằm trắng đồng.Chúng kêu gọi mọi người, hy sinh tiền của sinh mạng để đất nước được độc lập, vậy ai đã cắt chia lãnh thổ, chúng nói chúng vì người dân, vì giai cấp vô sản mà đứng ra đấu tranh, vậy sự thật vì chúng hay vì dân?

Bức điện thư Hồ gửi tổng thống Mỹ Harry S.Truman vẫn còn đó, chỉ mảnh giấy này thôi sự thật đã phơi bày, Mỹ im lặng trước lời Hồ cầu xin quyền lực, mà Hồ nghe lời Stalin để theo Mao, chấp nhận mọi điều kiện từ Mao, kể cả hiến dâng lãnh thổ (công hàm 1958 PVĐ). Sự thật phơi bày, Hồ chỉ vì mình cùng đồng bọn, mà thanh niên Việt trong tay tướng Tầu bị đem nướng vào vùng Tây Bắc cùng Điện Biên, Hồ cũng chẳng vì độc lập của đất nước, không cướp được trọn, Hồ cướp ngang một nửa bằng hiệp định Genève.

Năm 1946, khi Hồ gửi điện thư cho tổng thống Mỹ Truman, có phải Hồ không quan tâm bất cứ là ai, tư bản hay cộng sản, hễ cho Hồ có điều kiện gầy dựng quyền lực cá nhân là Hồ theo, tháng 06/2013 Tư Sang cũng một ý ấy mượn lời Hồ để nói cùng tổng thống Mỹ Obama. Đến khi không được Mỹ chiếu cố, Hồ bèn nướng dân Việt nơi vùng Tây Bắc và lòng chảo Điện Biên để theo Nga Tầu, hôm nay cũng thái độ lạnh nhạt của Mỹ khiến bọn xã nghĩa đâm cuống trước sức ép của Tầu.  Do đó không lấy làm lạ khi bọn An Nam cộng đảng hôm nay đã chọn lựa thái độ ở lại với Tầu cộng trong thiết lập mối “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Trung” - Nhưng ngược lại, chỉ có mối “Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt-Mỹ”.

Gọi Hồ là cha già dân tộc thì trả lời sao đây, khi Hồ để được cho duy trì quyền lực, mà nghe lời Mao thực hiện cải cách ruộng đất với gần hai chục vạn người dân đã bị giết, bằng chứng quá nhiều cho thấy Hồ giết dân, giết kể cả người ơn của Hồ (Bà Năm Cát Hanh Long) để được vừa lòng Mao. Thời của Hồ, máu xương bao thanh niên Việt đã đổ, tài sản bao người dân yêu nước được hiến, để cuối cùng chỉ để tạo nên quyền lực cho tên ma đầu này cùng đồng bọn, vậy có quá không khi gọi Hồ là tội đồ của dân tộc?

Từ khởi thủy chỉ là chuyện quần tụ của bọn thảo khấu mưu bá đồ vương, chúng dùng xương máu dân Việt, để được làm tay sai cho Nga Tầu, ‘ta đánh đây là đánh cho liên xô trung quốc’, vậy nói sao về tội ác chúng gây ra?Vì chúng mà thanh niên miền Bắc đem xương phơi trẳng núi rừng Trường Sơn, và Hồ thì bịp ‘không gì quí hơn độc lập tự do’, nay chúng nói ‘cướp mạng’ đã thành công, nhưng cho đến nay, nhân dân ta vẫn chưa thật sự có hai thứ này, nó vẫn chỉ là khẩu hiệu treo khắp hang cùng ngõ hẻm trong vương quốc lừa dối. Còn đám gọi là xã nghĩa hôm nay chúng cũng đang bịp đấy, chúng sống còn nhờ vào ăn mày xác chết vua bịp, cùng họng súng và nhà tù. Mỗ tôi không phải đảng viên, nên không bắt chước được như Lê Hiếu Đằng tính sổ cùng vẹm, mà đây chỉ xin được nêu lên những chuyện của các ông đỉnh cao trí tuệ, bắt đầu từ Hồ đến những tay tư bản đỏ bẩn thỉu như Ếch, như thể để nhớ cho ngày 02-09.

Vậy từ Hồ đến bọn lưu manh Trọng Lú  hôm nay, con đường chúng gọi là làm cách mạng, thực chất chỉ là cuộc dấy binh của phường thổ phỉ, cứ nhìn người dân bỏ chạy thì biết. Sau tháng Tư đen, dân Việt tìm đường lánh xa chúng, Đồng vẩu mạt sát họ, gọi hơn triệu người tìm đường vượt thoát đó là loại ma cô đĩ điếm bỏ chạy ra nước ngoài để bám chân đế quốc ăn bơ thừa sữa cặn, những người dân này ra đi hai phần chết chỉ một sống, và năm 1954 cũng hơn triệu người miền Bắc di cư, trốn chạy bọn chúng để vào Nam. Chúng nói chúng mưu cầu hạnh phúc cho người dân sao quá nhiều người dân lại bỏ chúng mà đi, vậy cái thiên đường chúng nói xây dựng cho người dân, chỉ là cái bánh vẽ, và chúng chỉ là lũ bợm mượn danh nhân dân.


Tóm lại những tay huyênh hoang ta đây cách mạng vô sản, đi làm cách mạng dân tộc, rõ nét chỉ có hai loại, thứ nhất là loại say mê quyền lực như Hồ, Đồng, Duẩn... thứ hai là bọn Trọng Lú hôm nay chúng ra sức cướp bóc nhũng lạm. Bọn trước vì mưu đồ quyền bính, chúng lấy cớ đánh Tây mà đưa đất nước vào vòng bắc thuộc mới, bọn sau này chúng nối tiếp dùng nhà tù cùng súng đạn, để giữ lấy quyền lực cướp được. Chúng là bọn ma cô bán rẻ từ tài nguyên quốc gia, đến xác thân và sức lao động của người dân để lấy tiền, nhân danh người dân chúng vay mượn tiền của nước ngoài để mặc tình đục khoét tham nhũng, cái nợ đó rồi đây người dân lại cũng phải gánh chịu – Còn chúng tiền của con cái đều đã an vị tại các nước tư bản.


Ngày 02-09 lại đến , ngày vẹm nói là chúng  đem lại độc lập cho đất nước, từ đó đến nay 68 năm đất nước chưa có được một ngày tự chủ, đất nước đã nằm trong tay giặc Tầu phương bắc qua đám bán nước nô lệ ngoại bang, mà tên đầu sỏ là Hồ. Ngày 02-09 huyền thoại giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã rõ chỉ là một trò bịp của bọn thổ phỉ, chúng lập nên một vương quốc lừa dối trên quê hương khốn khổ Việt Nam. Còn cái đám theo Hồ tuyên bố ta đây đi làm lịch sử, đi giải phóng dân tộc, thì nay đã tự giải phóng thành công chính chúng, thành các nhà tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

VƯƠNG QUỐC LỪA DỐI - Việt Nhân

(HNPĐ) Ngày này năm xưa, tựa đề như thế nhiều người viết bài đã từng chọn, mỗ tôi cũng định bụng gọi tên câu chuyện phiếm cuối tuần này là thế,


170x

(HNPĐ)
Ngày này năm xưa, tựa đề như thế nhiều người viết bài đã từng chọn, mỗ tôi cũng định bụng gọi tên câu chuyện phiếm cuối tuần này là thế, nó trùng hợp lắm chuyện ngày hôm nay 02-09, ngày vẹm gọi chúng đã đem độc lập về cho nước nhà. Từ cái hoang tưởng để lừa dối cả một dân tộc đang khát khao độc lập tự chủ sau gần trăm năm nô lệ giặc Tây, thế là những cái mồm phét lác được thể nói nào là chúng đi làm cách mạng, để đem độc lập tự do hạnh phúc cho mọi nười dân Việt – Đếm ngược thời gian về lại năm xưa từ ngày này là đã 68 năm rồi, và mọi người đã tỏ rõ trắng đen.


Vậy tốt nhất vẫn là cái tựa ‘vương quốc lừa dối’! Cả một dân tộc, cả một đất nước bị chúng cho ăn quả lừa, để cuối cùng đất nước rơi vào tay lũ bợm, những Hồ Đồng Duẩn khiến máu chảy đã thành sông xương phơi đã thành núi, nay đến những Ếch Lú cùng Sâu với cái nhà nước hố xả, đê tiện và phi nhân. Ngày xưa Hồ với cải cách ruộng đất và ngày nay vẫn là dân oan bị ăn cướp mất đất mất ruộng hai cái có khác gì nhau?

Những ngày này, những người cùng hoàn cảnh như cụ Fugitive lại nằm vùi, tội thân ông cụ chính cái không mắt thấy, mà chỉ tai nghe nói hai đấng sinh thành ra ông xác máu loang sóng xoài trên vạt đất bờ ao làng, mà làm ông suy lắm cảnh hãi hùng, xem báo thấy dân oan nằm vất vưởng vườn hoa cũng cho ông nhìn ra đó là những thân xác bị đấu năm xưa nằm trắng đồng.Chúng kêu gọi mọi người, hy sinh tiền của sinh mạng để đất nước được độc lập, vậy ai đã cắt chia lãnh thổ, chúng nói chúng vì người dân, vì giai cấp vô sản mà đứng ra đấu tranh, vậy sự thật vì chúng hay vì dân?

Bức điện thư Hồ gửi tổng thống Mỹ Harry S.Truman vẫn còn đó, chỉ mảnh giấy này thôi sự thật đã phơi bày, Mỹ im lặng trước lời Hồ cầu xin quyền lực, mà Hồ nghe lời Stalin để theo Mao, chấp nhận mọi điều kiện từ Mao, kể cả hiến dâng lãnh thổ (công hàm 1958 PVĐ). Sự thật phơi bày, Hồ chỉ vì mình cùng đồng bọn, mà thanh niên Việt trong tay tướng Tầu bị đem nướng vào vùng Tây Bắc cùng Điện Biên, Hồ cũng chẳng vì độc lập của đất nước, không cướp được trọn, Hồ cướp ngang một nửa bằng hiệp định Genève.

Năm 1946, khi Hồ gửi điện thư cho tổng thống Mỹ Truman, có phải Hồ không quan tâm bất cứ là ai, tư bản hay cộng sản, hễ cho Hồ có điều kiện gầy dựng quyền lực cá nhân là Hồ theo, tháng 06/2013 Tư Sang cũng một ý ấy mượn lời Hồ để nói cùng tổng thống Mỹ Obama. Đến khi không được Mỹ chiếu cố, Hồ bèn nướng dân Việt nơi vùng Tây Bắc và lòng chảo Điện Biên để theo Nga Tầu, hôm nay cũng thái độ lạnh nhạt của Mỹ khiến bọn xã nghĩa đâm cuống trước sức ép của Tầu.  Do đó không lấy làm lạ khi bọn An Nam cộng đảng hôm nay đã chọn lựa thái độ ở lại với Tầu cộng trong thiết lập mối “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Trung” - Nhưng ngược lại, chỉ có mối “Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt-Mỹ”.

Gọi Hồ là cha già dân tộc thì trả lời sao đây, khi Hồ để được cho duy trì quyền lực, mà nghe lời Mao thực hiện cải cách ruộng đất với gần hai chục vạn người dân đã bị giết, bằng chứng quá nhiều cho thấy Hồ giết dân, giết kể cả người ơn của Hồ (Bà Năm Cát Hanh Long) để được vừa lòng Mao. Thời của Hồ, máu xương bao thanh niên Việt đã đổ, tài sản bao người dân yêu nước được hiến, để cuối cùng chỉ để tạo nên quyền lực cho tên ma đầu này cùng đồng bọn, vậy có quá không khi gọi Hồ là tội đồ của dân tộc?

Từ khởi thủy chỉ là chuyện quần tụ của bọn thảo khấu mưu bá đồ vương, chúng dùng xương máu dân Việt, để được làm tay sai cho Nga Tầu, ‘ta đánh đây là đánh cho liên xô trung quốc’, vậy nói sao về tội ác chúng gây ra?Vì chúng mà thanh niên miền Bắc đem xương phơi trẳng núi rừng Trường Sơn, và Hồ thì bịp ‘không gì quí hơn độc lập tự do’, nay chúng nói ‘cướp mạng’ đã thành công, nhưng cho đến nay, nhân dân ta vẫn chưa thật sự có hai thứ này, nó vẫn chỉ là khẩu hiệu treo khắp hang cùng ngõ hẻm trong vương quốc lừa dối. Còn đám gọi là xã nghĩa hôm nay chúng cũng đang bịp đấy, chúng sống còn nhờ vào ăn mày xác chết vua bịp, cùng họng súng và nhà tù. Mỗ tôi không phải đảng viên, nên không bắt chước được như Lê Hiếu Đằng tính sổ cùng vẹm, mà đây chỉ xin được nêu lên những chuyện của các ông đỉnh cao trí tuệ, bắt đầu từ Hồ đến những tay tư bản đỏ bẩn thỉu như Ếch, như thể để nhớ cho ngày 02-09.

Vậy từ Hồ đến bọn lưu manh Trọng Lú  hôm nay, con đường chúng gọi là làm cách mạng, thực chất chỉ là cuộc dấy binh của phường thổ phỉ, cứ nhìn người dân bỏ chạy thì biết. Sau tháng Tư đen, dân Việt tìm đường lánh xa chúng, Đồng vẩu mạt sát họ, gọi hơn triệu người tìm đường vượt thoát đó là loại ma cô đĩ điếm bỏ chạy ra nước ngoài để bám chân đế quốc ăn bơ thừa sữa cặn, những người dân này ra đi hai phần chết chỉ một sống, và năm 1954 cũng hơn triệu người miền Bắc di cư, trốn chạy bọn chúng để vào Nam. Chúng nói chúng mưu cầu hạnh phúc cho người dân sao quá nhiều người dân lại bỏ chúng mà đi, vậy cái thiên đường chúng nói xây dựng cho người dân, chỉ là cái bánh vẽ, và chúng chỉ là lũ bợm mượn danh nhân dân.


Tóm lại những tay huyênh hoang ta đây cách mạng vô sản, đi làm cách mạng dân tộc, rõ nét chỉ có hai loại, thứ nhất là loại say mê quyền lực như Hồ, Đồng, Duẩn... thứ hai là bọn Trọng Lú hôm nay chúng ra sức cướp bóc nhũng lạm. Bọn trước vì mưu đồ quyền bính, chúng lấy cớ đánh Tây mà đưa đất nước vào vòng bắc thuộc mới, bọn sau này chúng nối tiếp dùng nhà tù cùng súng đạn, để giữ lấy quyền lực cướp được. Chúng là bọn ma cô bán rẻ từ tài nguyên quốc gia, đến xác thân và sức lao động của người dân để lấy tiền, nhân danh người dân chúng vay mượn tiền của nước ngoài để mặc tình đục khoét tham nhũng, cái nợ đó rồi đây người dân lại cũng phải gánh chịu – Còn chúng tiền của con cái đều đã an vị tại các nước tư bản.


Ngày 02-09 lại đến , ngày vẹm nói là chúng  đem lại độc lập cho đất nước, từ đó đến nay 68 năm đất nước chưa có được một ngày tự chủ, đất nước đã nằm trong tay giặc Tầu phương bắc qua đám bán nước nô lệ ngoại bang, mà tên đầu sỏ là Hồ. Ngày 02-09 huyền thoại giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã rõ chỉ là một trò bịp của bọn thổ phỉ, chúng lập nên một vương quốc lừa dối trên quê hương khốn khổ Việt Nam. Còn cái đám theo Hồ tuyên bố ta đây đi làm lịch sử, đi giải phóng dân tộc, thì nay đã tự giải phóng thành công chính chúng, thành các nhà tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
Việt Nhân (HNPĐ)

BẢN TIN MỚI NHẤT

CHIẾC BÓNG MỜ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nửa vòng tròn trái đất Che kín cuộc tình ta

Xem Thêm

Qụa (có dấu nặng) Tàu- Búa liềm Đảng- Mẹ Việt Nam - Nguyễn Bá Chổi

Qụa (có dấu nặng) Tàu- Búa liềm Đảng- Mẹ Việt Nam

Xem Thêm

Phản - Hà Thượng Thủ

(Nhân đọc bài về bà Cát Hanh Long của Xuân Ba)

Xem Thêm

Trang Lá cải ngày 26 -05 -2022

Hai gã đàn ông chuyên đánh thuốc mê phụ nữ

Xem Thêm

SUỐT THÁNG NĂM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) hưng tình yêu dừng lại Trong cõi nhớ thương này

Xem Thêm

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 26-5 - 2022 ]

Ukraina muốn có hành lang an toàn ở cảng Odessa để xuất khẩu nông phẩm

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

TIN MỚI

Qụa (có dấu nặng) Tàu- Búa liềm Đảng- Mẹ Việt Nam - Nguyễn Bá Chổi

Qụa (có dấu nặng) Tàu- Búa liềm Đảng- Mẹ Việt Nam

Xem Thêm

Phản - Hà Thượng Thủ

(Nhân đọc bài về bà Cát Hanh Long của Xuân Ba)

Xem Thêm

Trang Lá cải ngày 26 -05 -2022

Hai gã đàn ông chuyên đánh thuốc mê phụ nữ

Xem Thêm

SUỐT THÁNG NĂM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) hưng tình yêu dừng lại Trong cõi nhớ thương này

Xem Thêm

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 26-5 - 2022 ]

Ukraina muốn có hành lang an toàn ở cảng Odessa để xuất khẩu nông phẩm

Xem Thêm

VÃNG LAI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chắc vì hồn thiêng lẩn khuất Khiến người bị chết lần thứ hai...

Xem Thêm

TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 25-5 - 2022 ]

Chiến tranh Ukraina: Quân Nga siết chặt gọng kềm vùng Luhansk

Xem Thêm

Câu chuyện về một lá thư - Phan Đức Minh * Phan Đức Minh

“Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2002 “

Xem Thêm

Trang Lá cải ngày 24 -05 -2022

Nguyễn Thị Kim Ngân đi coi đá banh cũng có bảng tên riêng

Xem Thêm