Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Cô hồn ngạ quỷ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Từ lúc gặp boác ở Côn Minh bên Tầu, đến lúc cùng nhau phát động