Kinh Đời

Đầu năm khai bút cũ - Nguyễn Nhơn

( HNPĐ )Ngày đi tù cải tạo khổ sai trên Hoàng Liên Sơn. Cai tù phát cho mỗi tù nhân một lưởi cuốc, và môt bó tre gổ làm cán. Anh tù nào cũng lẹ tay chọn một cái cán cho ngon, tra dzô rồi o bế cho thiệt vừa tay.

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU TỚI?

 

Trích: “ Triết học Hi Lạp từ tiền Socrate đến Karl Marx đều tuân theo tiên đề chủ quan này của Protagoras, áp đặt quan niệm của con người lên vạn vật, lên kẻ khác: “con người là thước đo vạn vật”...

Chao ôi, con người thì giới hạn, còn vũ trụ, vạn vật thì vô hạn, sao lại lấy cái thước giới hạn đo cái vô hạn hở thiên tài Protagoras? Vả, con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra, cái thước con người bé tí sao có thể đo được vũ trụ vô cùng vô tận? ( Trần Mạnh Hão: Bà Ngoại tôi hình như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx? )

 

Một bạn đọc Danlambao hỏi:

“ Bác Hảo ơi, làm ơn giải thích dùm vụ này. Nếu bác từng học thần học và triết học trong nhà thờ thì làm sao bác lại cho rằng "con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra" hở bác. “

 

Trong khi chờ đợi tác giả trả lời, gã nhà quê làng Bưng Cầu, xứ Thủ đọc thấy xôm dzô:

Tui mần tài khôn đọc mấy câu " vịnh tam tài " của Trần Cao Vân góp ý:

" Khi chưa sinh Trời Đất có TA trong
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời vở Đất rông mênh mong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời - Đất - in Ta chữ dữ đồng

( Nhớ đâu gõ đó hổng chắc y nguyên bản )

Như dzậy thì Trời Đất Con Người viết hoa cùng sanh ra với Trời Đất mà không ai biết từ đâu?!

Duy tâm thì nói là từ Thượng Đế
Duy vật các mác thi nói thủy tổ loài người từ loài vượn cổ. Trước đó nữa thì xừ rậm râu người Đức cũng hổng rành!
Phật giáo thì nói; Không phải từ vật chất cũng hổng phải tự hư vô, nó vô thủy vô chung.


Phật lý luận: Nếu ngươi đem vật chất chẻ nhỏ để tìm căn cội, ngươi chẻ mãi vật thể tới mức " lân hư trần ". nghĩa là gần như hư không là hết. Nếu ngươi tiếp tục chẻ nữa thì lân hư trần biến thành hư vô. Ngươi mừng rở kết luận: Nguồn gốc vật thể là từ: Hư Vô.
Trật! Bởi vì hởi ơi! Ngươi không biết đem bao nhiêu hư vô thì ráp lại thành một lân hư trần.
Cũng giống như khoa học vật lý ngày nay: Mấy chục năm về trước người ta vẫn tưởng hạt quark là vật thể nhỏ nhất của vật chất. Bây giờ người ta lại phát hiện: Dưới hạt quark còn loại hạt nhỏ hơn nữa!

Cho nên mà cho nên, khoa học gia Einstein vào lúc cuối đời nói: Khi người ta đi đến hết con đường vật lý, người ta sẽ trở nên con người có tín ngưởng sâu sắc!

Nghĩ ra nhà Phật biết lẽ ấy đã từ xa xưa như kể trên cho nên Trung Quán Luận nói về " Tính Không " mới viết:

" Không sanh cũng không diệt
Không thị cũng không phi

Không thường cũng không đoạn
Không đến cũng không đi
Con cúi đầu đãnh lễ
Như Lai tối tôn thắng "

 

Đời sống, vũ trụ, nhân sinh là như thế không thể phân tích chia chẻ luận bàn suông. Cứ như thế mà quán: HUỀ!

                                              Nguyễn Nhơn 

 

                                      ĐÔI DÒNG VỀ TƯ HỮU

 

Nhân sĩ, trí thức Miền Nam VNCH chỉ ra nhiều điểm sai lầm của mác xít đã từ lâu. Năm tôi học lớp Đệ nhất trung học, trong giờ học triết, Thầy dạy là Cha Chánh xứ, xứ đạo Củ Chi, dạy rằng: Chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu là sai trật, bởi vì ý thức tư hữu là bẩm sinh, nghĩa là khi sanh ra thì nó đã có rồi. Thầy đưa ví dụ chứng minh: Trẻ thơ vừa biết bú vú mẹ. Miệng bú một vú, tay chực hờ vú bên kia. Thấy đứa nào xấu miệng xôm dzô bú ké là xô ra. Ý bảo là vú của mẹ tao " là của tao ", mầy không xôm vô đặng.

Vì ý thức tư hữu là bẩm sinh nên không ai hoặc trời đất thánh thần nào xóa bỏ được.

Ngày đi tù cải tạo khổ sai trên Hoàng Liên Sơn. Cai tù phát cho mỗi tù nhân một lưởi cuốc, và môt bó tre gổ làm cán. Anh tù nào cũng lẹ tay chọn một cái cán cho ngon, tra dzô rồi o bế cho thiệt vừa tay.

Một bửa tui mắt nhắm mắt mở, dzô kho chớp một cái cuốc đi cuốc. Chập sau thấy anh bạn tù hớt ha hớt hải chạy khắp cánh đồng tìm cây cuốc "của anh".

Nhìn thấy tôi cầm cây cuốc của anh, anh sừng sộ bảo: Sao lại lấy cây cuốc "của anh"?

Tôi vừa thương vừa bực, tay đưa trả cây cuốc miệng biểu: Cuốc là cuốc của trại "cải tạo" chớ nào phải "của anh".

Xem chừng anh nghe ra nên ra chiều bẽn lẽn!

 

                                           Nguyễn Nhơn

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
ÂU CÁI ĐẰNG THĂN LẰN * Ôu cái đằng xích thằng Đinh La Thăng Tàu Hủ Thúi Ôn cái lằn tỷ muội Ôn Ké Tôn Nữ Thị Ninh Ôn cái Lình Đạo Chích Kim Tiến đít Xuân Quỳnh * Đầu trò Phú Trọng Quảng Bình trùm sò học Tập Cận Bình Nguyễn Thị Doan Trần Đại Quang Tạ Bích Loan Trần Quốc Hoàn Hoàng Văn Hoan Hỷ kèn hiếu trống lăng loàn Võ Văn Thưởng nóng khách choang Nguyễn Thị Bình * Đập bình chình ình mặt chuột xào lăn hấp luộc Đinh Thế Huynh Tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Cấn Thị Thêu tầm voan tuynh Nguyễn Tất Thành Biển đông vạn lý trường thành Hoài Linh vong tổ Trấn Thành Đàm Vĩnh Hưng * Nô ca bồi hót lẫy lừng Big sâu bịt miệng phừng phừng lửa dân oan Thiếu nhi Dám đốc cường toan Lão thành Kắt mạng Cao Toàn Mỹ Phương Nga * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

Đầu năm khai bút cũ - Nguyễn Nhơn

( HNPĐ )Ngày đi tù cải tạo khổ sai trên Hoàng Liên Sơn. Cai tù phát cho mỗi tù nhân một lưởi cuốc, và môt bó tre gổ làm cán. Anh tù nào cũng lẹ tay chọn một cái cán cho ngon, tra dzô rồi o bế cho thiệt vừa tay.

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU TỚI?

 

Trích: “ Triết học Hi Lạp từ tiền Socrate đến Karl Marx đều tuân theo tiên đề chủ quan này của Protagoras, áp đặt quan niệm của con người lên vạn vật, lên kẻ khác: “con người là thước đo vạn vật”...

Chao ôi, con người thì giới hạn, còn vũ trụ, vạn vật thì vô hạn, sao lại lấy cái thước giới hạn đo cái vô hạn hở thiên tài Protagoras? Vả, con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra, cái thước con người bé tí sao có thể đo được vũ trụ vô cùng vô tận? ( Trần Mạnh Hão: Bà Ngoại tôi hình như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx? )

 

Một bạn đọc Danlambao hỏi:

“ Bác Hảo ơi, làm ơn giải thích dùm vụ này. Nếu bác từng học thần học và triết học trong nhà thờ thì làm sao bác lại cho rằng "con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra" hở bác. “

 

Trong khi chờ đợi tác giả trả lời, gã nhà quê làng Bưng Cầu, xứ Thủ đọc thấy xôm dzô:

Tui mần tài khôn đọc mấy câu " vịnh tam tài " của Trần Cao Vân góp ý:

" Khi chưa sinh Trời Đất có TA trong
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời vở Đất rông mênh mong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời - Đất - in Ta chữ dữ đồng

( Nhớ đâu gõ đó hổng chắc y nguyên bản )

Như dzậy thì Trời Đất Con Người viết hoa cùng sanh ra với Trời Đất mà không ai biết từ đâu?!

Duy tâm thì nói là từ Thượng Đế
Duy vật các mác thi nói thủy tổ loài người từ loài vượn cổ. Trước đó nữa thì xừ rậm râu người Đức cũng hổng rành!
Phật giáo thì nói; Không phải từ vật chất cũng hổng phải tự hư vô, nó vô thủy vô chung.


Phật lý luận: Nếu ngươi đem vật chất chẻ nhỏ để tìm căn cội, ngươi chẻ mãi vật thể tới mức " lân hư trần ". nghĩa là gần như hư không là hết. Nếu ngươi tiếp tục chẻ nữa thì lân hư trần biến thành hư vô. Ngươi mừng rở kết luận: Nguồn gốc vật thể là từ: Hư Vô.
Trật! Bởi vì hởi ơi! Ngươi không biết đem bao nhiêu hư vô thì ráp lại thành một lân hư trần.
Cũng giống như khoa học vật lý ngày nay: Mấy chục năm về trước người ta vẫn tưởng hạt quark là vật thể nhỏ nhất của vật chất. Bây giờ người ta lại phát hiện: Dưới hạt quark còn loại hạt nhỏ hơn nữa!

Cho nên mà cho nên, khoa học gia Einstein vào lúc cuối đời nói: Khi người ta đi đến hết con đường vật lý, người ta sẽ trở nên con người có tín ngưởng sâu sắc!

Nghĩ ra nhà Phật biết lẽ ấy đã từ xa xưa như kể trên cho nên Trung Quán Luận nói về " Tính Không " mới viết:

" Không sanh cũng không diệt
Không thị cũng không phi

Không thường cũng không đoạn
Không đến cũng không đi
Con cúi đầu đãnh lễ
Như Lai tối tôn thắng "

 

Đời sống, vũ trụ, nhân sinh là như thế không thể phân tích chia chẻ luận bàn suông. Cứ như thế mà quán: HUỀ!

                                              Nguyễn Nhơn 

 

                                      ĐÔI DÒNG VỀ TƯ HỮU

 

Nhân sĩ, trí thức Miền Nam VNCH chỉ ra nhiều điểm sai lầm của mác xít đã từ lâu. Năm tôi học lớp Đệ nhất trung học, trong giờ học triết, Thầy dạy là Cha Chánh xứ, xứ đạo Củ Chi, dạy rằng: Chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu là sai trật, bởi vì ý thức tư hữu là bẩm sinh, nghĩa là khi sanh ra thì nó đã có rồi. Thầy đưa ví dụ chứng minh: Trẻ thơ vừa biết bú vú mẹ. Miệng bú một vú, tay chực hờ vú bên kia. Thấy đứa nào xấu miệng xôm dzô bú ké là xô ra. Ý bảo là vú của mẹ tao " là của tao ", mầy không xôm vô đặng.

Vì ý thức tư hữu là bẩm sinh nên không ai hoặc trời đất thánh thần nào xóa bỏ được.

Ngày đi tù cải tạo khổ sai trên Hoàng Liên Sơn. Cai tù phát cho mỗi tù nhân một lưởi cuốc, và môt bó tre gổ làm cán. Anh tù nào cũng lẹ tay chọn một cái cán cho ngon, tra dzô rồi o bế cho thiệt vừa tay.

Một bửa tui mắt nhắm mắt mở, dzô kho chớp một cái cuốc đi cuốc. Chập sau thấy anh bạn tù hớt ha hớt hải chạy khắp cánh đồng tìm cây cuốc "của anh".

Nhìn thấy tôi cầm cây cuốc của anh, anh sừng sộ bảo: Sao lại lấy cây cuốc "của anh"?

Tôi vừa thương vừa bực, tay đưa trả cây cuốc miệng biểu: Cuốc là cuốc của trại "cải tạo" chớ nào phải "của anh".

Xem chừng anh nghe ra nên ra chiều bẽn lẽn!

 

                                           Nguyễn Nhơn

BẢN TIN MỚI NHẤT

ĐÁ ĐỔ MỒ HÔI. CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Là quê hương đã mất Một nửa trời lưu vong

Xem Thêm

Cô -Vít - Hà Thượng Thủ

Dân đừng lo có đảng lo cho ?

Xem Thêm

VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Biết có anh nơi bát ngát, bao la Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy

Xem Thêm

Trang Lá Cải 27 -10 -2021: Phương Hằng và tin đồn bấy lâu nay... 'điên dại vì ông Yên'

Nghi phạm đâm vợ chồng nguyên giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh khai gì?

Xem Thêm

LỜI THẦM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em thấy được một điều Hình như anh dấu kỹ

Xem Thêm

Trang Lá Cải 26 -10 -2021: MC NAM LỘC: Quyên góp từ thiện , tôi bị C.S.V.N nằm vùng ghen ghét đánh phá

Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố giác bà Phương Hằng

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

TIN MỚI

Cô -Vít - Hà Thượng Thủ

Dân đừng lo có đảng lo cho ?

Xem Thêm

VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Biết có anh nơi bát ngát, bao la Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy

Xem Thêm

Trang Lá Cải 27 -10 -2021: Phương Hằng và tin đồn bấy lâu nay... 'điên dại vì ông Yên'

Nghi phạm đâm vợ chồng nguyên giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh khai gì?

Xem Thêm

LỜI THẦM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em thấy được một điều Hình như anh dấu kỹ

Xem Thêm

Trang Lá Cải 26 -10 -2021: MC NAM LỘC: Quyên góp từ thiện , tôi bị C.S.V.N nằm vùng ghen ghét đánh phá

Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố giác bà Phương Hằng

Xem Thêm

Tổng giám đốc người Nhật nói : Tôi nghĩ VN là thuộc địa của Trung Quốc - Lão Phan sưu tầm

ĐÂYlà câu nói của một ông Tổng giám đốc người Nhật, nói trước hàng chục quan khách

Xem Thêm

LÁ THU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ngô đồng rụng chiếc lá thu Bay theo bóng nhỏ mịt mù nhớ thương

Xem Thêm

Trang Lá Cải 25 -10 -2021: Chấn động: Thiếu nữ bị bố đẻ và 27 gã biến thái cưỡng hiếp

Sự cố Alec Baldwin vô tình bắn chết người khi quay Rust, dư luận kêu gọi cấm súng đạn khi làm phim

Xem Thêm

Tởm - Hà Thượng Thủ

Giáo viên Lê Trần Ngọc Sơn, dạy tiếng Anh tại trường Tiểu học An Lạc

Xem Thêm

Trang Lá Cải 24 -10 -2021:Nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái bị bắt

Cựu trung tá công an ba lần mượn tay côn đồ trả thù cấp dưới

Xem Thêm