Thân Hữu Tiếp Tay...

Đọc Chính Đề Việt Nam - Ông Bút

(HNPD) Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.",

     

Đọc Chính Đề Việt Nam

Ông Bút

Chính Đề Việt Nam (CĐVN), tôi đọc không phải nguyên bản 355 trang, chỉ đọc sách đã tóm tắt 172 trang, không tính bìa, nhóm chủ biên cho rằng sách tóm tắt là phần giới thiệu để bạn đọc đi tới chính bản, tuy vậy sách tóm lược đã cho người đọc những khái quát rất đầy đủ.

CĐVN do ông Ngô Đình nhu, và nhóm tham mưu soạn thảo, từ đầu thập niên 1960, chưa kịp chào đời, đã vội chết theo chủ ngày 1/11/1963, sau đó lại âm thầm tái sinh lần đầu, cũng là lần cuối, tại Sài Gòn năm 1964.

Lang thang theo dòng người tỵ nạn, CĐVN nguyên bản được in, phát hành tại Hoa Kỳ 2 lần, sách tóm lược (172 trang) mới in lần đầu năm 2015 

Vài nét về CĐVN

Một loại sách giống như cẩm nang, để đào tạo cán bộ các cấp, nhìn vào thời điểm, đủ thấy nó cần thiết biết bao. Bởi trước đó không lâu, nước mình vừa thoát khỏi phong kiến và thuộc địa, do đó bất cứ một chính quyền mới nào, cũng chưa thể có một hàng ngủ lãnh đạo thống nhất, chưa thể có một hướng đi rõ ràng, nói chung về mọi mặt. Tuy nhiên CĐVN, không phải là sách hướng dẫn về phương pháp lãnh đạo, mà chỉ là gợi ý trang bị tư duy, cho tầng lớp phục vụ đất nước.

Vì khả năng hạn chế, đọc rất kỹ, song không đủ để hiểu hết, dù ngôn từ và ý tưởng  trong sách không chứa đựng triết lý cao siêu. Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.", Hiểu nguyên nhân, mới mong nhận diện kẻ chính thù, ngõ hầu giữ được nước.

Cần một lý thuyết chống Cộng?

Cho đến nay, còn rất nhiều người lầm tưởng ông Ngô Đình Nhu, lập ra một thứ lý thuyết nào đó, để "địch" lại với lý thuyết CS, trang 18 ông minh định lý thuyết không dựa trên thực tế, điều tệ hại hàng chục lý thuyết ra đời, khiến cộng đồng chia rẻ, vì không ai chịu lý thuyết của mình kém hơn người khác, do đó càng nhiều lý thuyết, sức đấu tranh chống Cộng, càng yếu thêm.

Kẻ nào còn ngông cuồng, lầm tưởng chủ nghĩa CS "vô địch," xem ông Nhu xác định từ lâu: "chủ nghĩa CS chẳng những không giải quyết được vấn đề của quốc gia VN, mà còn sẽ đưa dân tộc vào một tương lai đen tối, cho nhiều thế hệ trong tương lai"

(Trích từ dòng 7 trang 18 CĐVN)

Ngoài ra ông còn phân tích sâu sắc, vì điều kiện canh tân đất nước, trước hiện tình tây phương, tiến vượt bậc về khoa học kỹ thuật, bấy giờ nước Nga chậm tiến, còn bị Tây phương đe dọa, nên Nga chọn đi con đường CS chủ nghĩa, mục đích canh tân đất nước, và kết tụ những nước thuộc địa, hoặc bán thuộc địa, làm thành một lực đồng minh, khả dĩ chống nạn Tây phương lăm le, sách nhấn mạnh:

Nga dùng CNCS như một phương tiện, một khi mục đích đã đạt, phương tiện kia cũng vứt bỏ, sách soạn năm 1960, đến năm 1989 CNCS thực sự tiến nhanh, tiến mạnh vào sọt rác lịch sử! 

Thực tế không đương nhiên buông bỏ, theo Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện phân tích, chế độ CS Liên Sô tan rữa nhờ sức mạnh toàn dân, trong đó nỗ lực giới Trẻ và trí thức, dự phần yếu tố chính, chúng ta có thể hiểu, bởi hai nguyên nhân chính:

Một là khí cụ lỗi thời, như ông Nhu nhận định

Hai là nhờ yếu tố sức mạnh toàn dân.

Hồ Chí Minh, tập đoàn CSVN, lụi thụi cắm đầu đi theo, không bản đồ, không phương hướng, nên nói rất ngu: "Chỉ có một con đường duy nhất, là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN" Nguyễn Phú Trọng, chỉ là con vẹt què. Tuy nhiên hiện nay, ai nói đảng CSVN còn ôm mộng CSCN là lầm, họ bám vào đảng, bám vào quyền lực, để cai trị lâu dài đất nước.

Ông Nhu cũng bác từ, dùng tôn giáo, để chống Cộng, vì những bất cập của nó, ông cho rằng: "Tín ngưỡng tự nó không phải là một lợi khí chống lại Cộng Sản"

Phần chính yếu sách kêu gọi thiết tha "phát triển dân tộc bằng cách Tây Phương hóa và xây dựng lãnh đạo". Bài viết của tôi không đề cập phần này, chỉ suy nghĩ từ những nhận định khách quan lịch sử, thực tại đất nước, ông Nhu đã có những nhận định về tương lai dân tộc, xin nêu ra để quý bạn có căn cứ so sánh và tìm hiểu thêm.

Sau khi kêu gọi lãnh đạo phát huy tự do, nuôi dưỡng tinh thần độc lập - tự do đến toàn thể đồng bào, ông muốn có một chính sách khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh đạo, rồi ông khái quát vần đề:
"Đương nhiên một chính thể chuyên chế độc tài, không làm sao đủ điều kiện để bảo vệ quốc gia, chống ngoại xâm được. Bởi vì bản chất một chính thể chuyên chính độc tài, đã tiêu diệt tận gốc rễ tinh thần độc lập - tự do, trong tâm não của mọi người dân, để biến mọi người thành một động cơ hoàn toàn không có ý chí, dễ điều khiển, dễ đặt để và dễ sử dụng như một khí cụ"

Các bạn trẻ thân mến, các bạn thử soi bóng hình trong câu nói này, để tìm chính mình là khí cụ trong tay, của bọn người bất xứng.

Trung Cộng xâm lược biển đảo, chúng trơi đời "phát cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển" hơn 90 triệu dân, có mỗi bà phát ngôn nhân "chống" Tàu, nhạt hơn nước hến.

ông Nhu nhận định: "Chỉ có những dân tộc sống tự do, mới chống được ngoại xâm"

Năm 2000 nhiều người về nước, trở ra hải ngoại, họ vô tình phán rằng: Trước đây ngăn sông cấm chợ, chứ bây giờ tự do không thua gì miền Nam trước 1975, khắp nơi đề tự do làm ăn! Tôi đáp ngay: Tự do làm ăn, mới chỉ có quyền ngang một con heo, chưa phải con người. Tệ hại nhất của con người, chỉ biết mất miếng ăn, ngoài ra không thấy mất những điều thiêng liêng, cao cả!

Bàn về phát triển theo Tây Phương, ông Nhu cũng bàn về CS Bắc Việt dựa vào Trung Cộng để phát triển, ông quả quyết:
"Căn cứ trên một ngàn năm lịch sử bang giao giữa hai nước, chúng ta quả quyết rằng, không bao giờ phát triển được và thay vào đó sẽ tròng vào cổ dân tộc cái ách nô lệ, mà tổ tiên chúng ta phải đổ nhiều xương máu để cởi bỏ"

Chỉ bàn luận phạm vi phát triển thôi, ông Nhu đã có viễn kiến chính xác:

"Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn vong của một dân tộc.

Sở dĩ tới ngày nay (1960) sự thống trị của Trung Cộng chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây Phương, là một trở lực vừa chính trị, vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam, chỉ là một vần đề thời gian" (Trích trang 110)

Các bạn quý mến:

Miền Nam bị Bắc Việt thôn tính, không còn giả sử nữa, một thực tế hiển nhiên, 44 năm qua, theo bạn có phải: "Chỉ là một thời gian" đã đủ để chúng ta mất nước? Và dấu chỉ nào biểu hiện khổ nạn này?

Trang 128,129, 130, ông Nhu phân tích nguyên nhân phụ thuộc các nước lớn, theo chủ nghĩa CS, từ đó nêu ra kết luận, ông cho rằng lãng đạo miền Bắc trước hết lệ thuộc văn hoá Trung Cộng, là họ đã chấp nhận lệ thuộc ở tư tưởng.

"Chỉ nghĩ đến cái viễn ảnh ngàn năm, lệ thuộc TC, mà các nhà lãnh đạo CS miền Bắc, đang sửa soạn cho dân tộc, chúng ta phải khiếp đảm, vận mạng các thế hệ tương lai thật cực kì đen tối." 

Trang 137 bàn về Tổ Chức Quần Chúng, ông chỉ rõ Pháp mang vào VN hệ thống kinh tế của họ, làm đảo lộn trật tự vốn có từ ngàn xua trong làng xã VN, các tín hiệu tập hợp không còn, để quy tụ quân chúng, các nhà lãnh đạo giờ đây chỉ biết hoặc khai thác mê tín khắp nơi, hoặc áp dụng chính sách độc tài cưỡng bức.

Nhìn bộ mặt CS ngày nay, còn tàn tệ hơn bọn Pháp đô hộ.

Xin trích ra 3 câu, trang 138 thay lời kết bài viết, để tuỳ quý vị nhận định, hiện tình đất nước:

"Hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa dư của chúng ta, không cho phép chúng ta áp dụng chính sách độc tài cưỡng bách, nếu không muốn đưa dân tộc vào vòng nô lệ."

Người dân mình không chỉ bị độc tài cưỡng bách, còn bị cưỡng chế tàn bạo.

Kính chào thân mến

Ông Bút (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Đọc Chính Đề Việt Nam - Ông Bút

(HNPD) Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.",

     

Đọc Chính Đề Việt Nam

Ông Bút

Chính Đề Việt Nam (CĐVN), tôi đọc không phải nguyên bản 355 trang, chỉ đọc sách đã tóm tắt 172 trang, không tính bìa, nhóm chủ biên cho rằng sách tóm tắt là phần giới thiệu để bạn đọc đi tới chính bản, tuy vậy sách tóm lược đã cho người đọc những khái quát rất đầy đủ.

CĐVN do ông Ngô Đình nhu, và nhóm tham mưu soạn thảo, từ đầu thập niên 1960, chưa kịp chào đời, đã vội chết theo chủ ngày 1/11/1963, sau đó lại âm thầm tái sinh lần đầu, cũng là lần cuối, tại Sài Gòn năm 1964.

Lang thang theo dòng người tỵ nạn, CĐVN nguyên bản được in, phát hành tại Hoa Kỳ 2 lần, sách tóm lược (172 trang) mới in lần đầu năm 2015 

Vài nét về CĐVN

Một loại sách giống như cẩm nang, để đào tạo cán bộ các cấp, nhìn vào thời điểm, đủ thấy nó cần thiết biết bao. Bởi trước đó không lâu, nước mình vừa thoát khỏi phong kiến và thuộc địa, do đó bất cứ một chính quyền mới nào, cũng chưa thể có một hàng ngủ lãnh đạo thống nhất, chưa thể có một hướng đi rõ ràng, nói chung về mọi mặt. Tuy nhiên CĐVN, không phải là sách hướng dẫn về phương pháp lãnh đạo, mà chỉ là gợi ý trang bị tư duy, cho tầng lớp phục vụ đất nước.

Vì khả năng hạn chế, đọc rất kỹ, song không đủ để hiểu hết, dù ngôn từ và ý tưởng  trong sách không chứa đựng triết lý cao siêu. Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.", Hiểu nguyên nhân, mới mong nhận diện kẻ chính thù, ngõ hầu giữ được nước.

Cần một lý thuyết chống Cộng?

Cho đến nay, còn rất nhiều người lầm tưởng ông Ngô Đình Nhu, lập ra một thứ lý thuyết nào đó, để "địch" lại với lý thuyết CS, trang 18 ông minh định lý thuyết không dựa trên thực tế, điều tệ hại hàng chục lý thuyết ra đời, khiến cộng đồng chia rẻ, vì không ai chịu lý thuyết của mình kém hơn người khác, do đó càng nhiều lý thuyết, sức đấu tranh chống Cộng, càng yếu thêm.

Kẻ nào còn ngông cuồng, lầm tưởng chủ nghĩa CS "vô địch," xem ông Nhu xác định từ lâu: "chủ nghĩa CS chẳng những không giải quyết được vấn đề của quốc gia VN, mà còn sẽ đưa dân tộc vào một tương lai đen tối, cho nhiều thế hệ trong tương lai"

(Trích từ dòng 7 trang 18 CĐVN)

Ngoài ra ông còn phân tích sâu sắc, vì điều kiện canh tân đất nước, trước hiện tình tây phương, tiến vượt bậc về khoa học kỹ thuật, bấy giờ nước Nga chậm tiến, còn bị Tây phương đe dọa, nên Nga chọn đi con đường CS chủ nghĩa, mục đích canh tân đất nước, và kết tụ những nước thuộc địa, hoặc bán thuộc địa, làm thành một lực đồng minh, khả dĩ chống nạn Tây phương lăm le, sách nhấn mạnh:

Nga dùng CNCS như một phương tiện, một khi mục đích đã đạt, phương tiện kia cũng vứt bỏ, sách soạn năm 1960, đến năm 1989 CNCS thực sự tiến nhanh, tiến mạnh vào sọt rác lịch sử! 

Thực tế không đương nhiên buông bỏ, theo Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện phân tích, chế độ CS Liên Sô tan rữa nhờ sức mạnh toàn dân, trong đó nỗ lực giới Trẻ và trí thức, dự phần yếu tố chính, chúng ta có thể hiểu, bởi hai nguyên nhân chính:

Một là khí cụ lỗi thời, như ông Nhu nhận định

Hai là nhờ yếu tố sức mạnh toàn dân.

Hồ Chí Minh, tập đoàn CSVN, lụi thụi cắm đầu đi theo, không bản đồ, không phương hướng, nên nói rất ngu: "Chỉ có một con đường duy nhất, là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN" Nguyễn Phú Trọng, chỉ là con vẹt què. Tuy nhiên hiện nay, ai nói đảng CSVN còn ôm mộng CSCN là lầm, họ bám vào đảng, bám vào quyền lực, để cai trị lâu dài đất nước.

Ông Nhu cũng bác từ, dùng tôn giáo, để chống Cộng, vì những bất cập của nó, ông cho rằng: "Tín ngưỡng tự nó không phải là một lợi khí chống lại Cộng Sản"

Phần chính yếu sách kêu gọi thiết tha "phát triển dân tộc bằng cách Tây Phương hóa và xây dựng lãnh đạo". Bài viết của tôi không đề cập phần này, chỉ suy nghĩ từ những nhận định khách quan lịch sử, thực tại đất nước, ông Nhu đã có những nhận định về tương lai dân tộc, xin nêu ra để quý bạn có căn cứ so sánh và tìm hiểu thêm.

Sau khi kêu gọi lãnh đạo phát huy tự do, nuôi dưỡng tinh thần độc lập - tự do đến toàn thể đồng bào, ông muốn có một chính sách khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh đạo, rồi ông khái quát vần đề:
"Đương nhiên một chính thể chuyên chế độc tài, không làm sao đủ điều kiện để bảo vệ quốc gia, chống ngoại xâm được. Bởi vì bản chất một chính thể chuyên chính độc tài, đã tiêu diệt tận gốc rễ tinh thần độc lập - tự do, trong tâm não của mọi người dân, để biến mọi người thành một động cơ hoàn toàn không có ý chí, dễ điều khiển, dễ đặt để và dễ sử dụng như một khí cụ"

Các bạn trẻ thân mến, các bạn thử soi bóng hình trong câu nói này, để tìm chính mình là khí cụ trong tay, của bọn người bất xứng.

Trung Cộng xâm lược biển đảo, chúng trơi đời "phát cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển" hơn 90 triệu dân, có mỗi bà phát ngôn nhân "chống" Tàu, nhạt hơn nước hến.

ông Nhu nhận định: "Chỉ có những dân tộc sống tự do, mới chống được ngoại xâm"

Năm 2000 nhiều người về nước, trở ra hải ngoại, họ vô tình phán rằng: Trước đây ngăn sông cấm chợ, chứ bây giờ tự do không thua gì miền Nam trước 1975, khắp nơi đề tự do làm ăn! Tôi đáp ngay: Tự do làm ăn, mới chỉ có quyền ngang một con heo, chưa phải con người. Tệ hại nhất của con người, chỉ biết mất miếng ăn, ngoài ra không thấy mất những điều thiêng liêng, cao cả!

Bàn về phát triển theo Tây Phương, ông Nhu cũng bàn về CS Bắc Việt dựa vào Trung Cộng để phát triển, ông quả quyết:
"Căn cứ trên một ngàn năm lịch sử bang giao giữa hai nước, chúng ta quả quyết rằng, không bao giờ phát triển được và thay vào đó sẽ tròng vào cổ dân tộc cái ách nô lệ, mà tổ tiên chúng ta phải đổ nhiều xương máu để cởi bỏ"

Chỉ bàn luận phạm vi phát triển thôi, ông Nhu đã có viễn kiến chính xác:

"Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn vong của một dân tộc.

Sở dĩ tới ngày nay (1960) sự thống trị của Trung Cộng chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây Phương, là một trở lực vừa chính trị, vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam, chỉ là một vần đề thời gian" (Trích trang 110)

Các bạn quý mến:

Miền Nam bị Bắc Việt thôn tính, không còn giả sử nữa, một thực tế hiển nhiên, 44 năm qua, theo bạn có phải: "Chỉ là một thời gian" đã đủ để chúng ta mất nước? Và dấu chỉ nào biểu hiện khổ nạn này?

Trang 128,129, 130, ông Nhu phân tích nguyên nhân phụ thuộc các nước lớn, theo chủ nghĩa CS, từ đó nêu ra kết luận, ông cho rằng lãng đạo miền Bắc trước hết lệ thuộc văn hoá Trung Cộng, là họ đã chấp nhận lệ thuộc ở tư tưởng.

"Chỉ nghĩ đến cái viễn ảnh ngàn năm, lệ thuộc TC, mà các nhà lãnh đạo CS miền Bắc, đang sửa soạn cho dân tộc, chúng ta phải khiếp đảm, vận mạng các thế hệ tương lai thật cực kì đen tối." 

Trang 137 bàn về Tổ Chức Quần Chúng, ông chỉ rõ Pháp mang vào VN hệ thống kinh tế của họ, làm đảo lộn trật tự vốn có từ ngàn xua trong làng xã VN, các tín hiệu tập hợp không còn, để quy tụ quân chúng, các nhà lãnh đạo giờ đây chỉ biết hoặc khai thác mê tín khắp nơi, hoặc áp dụng chính sách độc tài cưỡng bức.

Nhìn bộ mặt CS ngày nay, còn tàn tệ hơn bọn Pháp đô hộ.

Xin trích ra 3 câu, trang 138 thay lời kết bài viết, để tuỳ quý vị nhận định, hiện tình đất nước:

"Hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa dư của chúng ta, không cho phép chúng ta áp dụng chính sách độc tài cưỡng bách, nếu không muốn đưa dân tộc vào vòng nô lệ."

Người dân mình không chỉ bị độc tài cưỡng bách, còn bị cưỡng chế tàn bạo.

Kính chào thân mến

Ông Bút (HNPD)


BẢN TIN MỚI NHẤT

THƠ XƯỚNG HOẠ: LÝ ĐỨC QUỲNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hoá đá một mai càng vỡ thạch Nhặt từng viên sỏi khổ công thôi...

Xem Thêm

Bột Nêm

Trên thị trường hiện xuất hiện nhan nhản hàng chục loại gia vị bột nêm với đủ nhãn hiệu khác nhau và những lời quảng cáo thoạt nghe dễ có cảm giác ngon, tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Xem Thêm

Bệnh Sạn Thận - Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC

Sạn là kết quả của một loạt những phản ứng hóa học, trong đó nước tiểu trở nên quá đậm đặc khiến các chất calcium oxalate, uric acid, cystine kết tinh lại thành những hạt nhỏ. Rồi với thời gian, các hạt nhỏ này kết tụ dần dần thành cục sạn lớn

Xem Thêm

Phim “Chiến tranh Việt Nam Dưới Cái Nhìn Của Chúng Tôi” : Thêm nỗ lực nói lên sự thật

Mục đích tạo dựng cuốn phim này nhằm phản bác lại cuốn phim thiên tả và sai lạc sự thật về cuộc chiến Quốc-Cộng tại Miền Nam trước năm 1975.

Xem Thêm

Đài Loan: Chống Nội Gián Tuyên Truyền Đỏ - Vi Anh

Công luận Đài Loan đề cao cảnh giác trước thủ đoạn Trung Quốc xâm nhập vào truyền thông địa phương như "nội gián" để tung “tuyên truyền đỏ” chống Đài Loan

Xem Thêm

Đông Âu: Chiếc Lò Đào Tạo Những Tỉ Phú Lưu Manh Cho Việt Nam

Các nước hậu cộng sản như Nga, Đông Âu được điều hành bởi các băng đảng dập khuôn Mafia.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CHUYỆN TÌNH buồn ???

Ngay xua thi tron chui,tron nhui.Mat lam la, lam let nhin nguoc ngo xuoi nhu con chuot chay tron con meo.Vuot thoat duoc bang moi Phuong cach:Nhan dao-doan tu-con lai...Tren ho so don xin vao My-don khai khi nhap tich...deu viet ra rang:Khong song voi cs duoc,se bi giet...Bay gio thi khoe khoang tan troi cao,huenh hoang ao gam ve lang quay thau troi dat,den khi rong tui lai tech sang noi" kho nhu cho " Ngay dep troi nao do,buon tinh ho mo lai ho so xin vao My va hoi oi :" khai gian,Boi the " troi OI ! sao khong hoc hoi nhung cai hay,cai la cua xu nguoi,ma toan la hoc nhung cai xau,cai ban cung khai gian,tron thue,lua loc cua noi xua kia da bo chay gan chet? Hay nghi lai: moi nguoi deu co luong tam va khong ai chay tron,lua gat duoc chinh luong tam cua minh.Hay de lai duc cho con chau.Ho chet de da-nguoi ta chet de tieng.

Xem Thêm

Đề bài :CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Hầu hết những người này khánh tận vì ma túy,ngoài ra có vài người do cho người khác hoặc từ thiện.Không kể loại thứ 2,họ vẫn được coi là thành công khi đầu tư vào tương lai,còn loại thứ 1 khánh tận vì ma túy thì cũng đáng đời cho họ...Nhưng dẫu sao tất cả họ vẫn là người đã được hưởng cái mà (có thể) họ hằng mơ ước.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

" thang chet Tap da chi bao nhieu ty dollars cho bon truyen thong thien ta va lobby QH My de tieu diet Trump?"Cau hoi rat hay va rat dung va moi nguoi con luong tam deu muon nghe cau tra loi,nhung Bill-hill-Bus con-Obama cung tat ca cac qui vi tai to mat nhon ma Trump goi la dong rac o D.C ho deu mac benh nghenh ngang,hay diec loi con ray,cu u a-u o,dang cho nhiem ky ke tiep,se co nhieu tro rat vui khi dong rac bi boi len mang di lo thieu.Cau xin on tren gin giu,bao ve nguoi phu quet rac nay.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

Theo bài phân tích,người đọc thấy ra 1 điều,Donald Trump đánh thuế vào hàng hóa của Chệt nhập vào Mỹ đang gây thiệt hại cho người Mỹ và cả nền kinh tế Mỹ và thế giới.Như vậy TT Trump dúng là tai họa cho nhân loại cần phải loại trừ.Tôi đọc cho đến hết mà không thấy 1 chữ nào nó nói về những tai hại của kinh tế Chệt khi nó tham dự vào kinh tế thế giới,cũng ko có được 1 chữ nào nói về ảnh hưởng của việc đánh thuế trên kinh tế Chệt...Làm như việc đánh thuế chỉ làm hại người Mỹ và thế giới. Câu hỏi bật ra trong đầu tôi "Thằng Chệt Tập đã chi bao nhiêu tỷ dollars cho bọn truyền thông thiên tả và lobby QH Mỹ để tiêu diệt Donald Trump?"

Xem Thêm

Đề bài :Một kỷ niệm về Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hai nguoi,hai nhiem vu-trach nhiem khac nhau.Ong ben y khoa thi chuyen cuu giup nhung nguoi benh hoan.Ben quan doi thi bao ve dat nuoc,bao ve dan chung.So ra,trach nhiem cua Quan doi nang hon rat nhieu so voi quan y la mot thanh phan cua quan doi.O day,chi la su hieu lam cua nguoi chi huy va trach nhiem tong quat,va long nhan dao cua vi b/si quan y.Hai nguoi cung khong noi ro cho nhau ly do va...gay ra co su nay.

Xem Thêm

Đề bài :DI SẢN ĐÍCH THỰC CỦA OBAMA: TẠO MỘT NƯỚC MỸ CHIA RẼ

Da^n My~da~ qua'nga^y tho khi ba^u cho te^n lai den ba^'t ta`i vo^ tuo'ng na`y la`m TT to'i 2 nhie^.m ky`. Y da~pha' tan hoang nuo'c My~ba`ng nhung chin'nh sa'ch ngu do^'t, chia re~va` pha'hoa.i. TT Trump la`nguo`i ye^u nuo'c.

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ

Troi oi! nho xua kia di thi bang TIEU HOC,roi bang TRUNG HOC va TU TAI I-TU TAI II.da tray da troc vay,nam vao lop de nhi,thay day Viet van da noi cau :'cAC ANH CHI BAY GIO DA DUOC GOI LA KE SI" Bay gio,thang chan trau,thang y ta vuon-thang thien heo va tham chi ca thang phu bep tren tau bien...deu co bang TIEN SI-PHO TIEN SI con Cu Nhan khong co viec lam phai chay xe om.CHOI OI ! dat nuoc CNXH VIETNAM dung dau the gioi ve bang cap....trom cap,the ra cai van bang TIEU HOC xua kia con co gia tri cao gap nhieu lan TIEN SI-PHO TIEN SI...o XHCN VIETNAM.Buon nhay !

Xem Thêm

Đề bài :9 điều ít biết về kinh tế Canada.

Canada dang xu dung song ngu,nhung da nhieu cho xu dung them tieng tau,sap xu dung 03 ngon ngu chinh thuc roi?va cung da sap sua bien thanh noi nuong than,rua tien chinh thuc cua XHCN.Truoc nam 2017,canada cung da lung lo,khong man ma gi voi My va doi khi da gio lai hang xom.Nhung tu khi Trump duoc moi vao nha trang mien phi,canada va mexico da chot da va thay doi nhieu,nhat la tom co con me hoavi,tau cong da choi tro bat vai nguoi canada,nhung dang sau da co Trump,canada qua pha de dang!

Xem Thêm

Đề bài :Một Nhật Bản rất khác: Tỷ lệ vợ đánh chồng ngày càng tăng, đàn ông Nhật càng ngày càng "sợ" vợ và sợ bạn gái hơn?

He! He! Binh dang roi ma ! Nam nu binh quyen,ong danh toi,can nhan toi toi lam lai y chang : HUE !TU DO-TU DO ! Vietnam bay gio cung khong khac so voi Nhat.Bao nhieu sach vo-van hoa-tin nguong-giao duc...deu vut ra bai rac het.TU DO LA CAI GI ? HO co hieu the nao la Tu DO ?

Xem Thêm

TIN MỚI

THƠ XƯỚNG HOẠ: LÝ ĐỨC QUỲNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hoá đá một mai càng vỡ thạch Nhặt từng viên sỏi khổ công thôi...

Xem Thêm

Bột Nêm

Trên thị trường hiện xuất hiện nhan nhản hàng chục loại gia vị bột nêm với đủ nhãn hiệu khác nhau và những lời quảng cáo thoạt nghe dễ có cảm giác ngon, tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Xem Thêm

Bệnh Sạn Thận - Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC

Sạn là kết quả của một loạt những phản ứng hóa học, trong đó nước tiểu trở nên quá đậm đặc khiến các chất calcium oxalate, uric acid, cystine kết tinh lại thành những hạt nhỏ. Rồi với thời gian, các hạt nhỏ này kết tụ dần dần thành cục sạn lớn

Xem Thêm

Phim “Chiến tranh Việt Nam Dưới Cái Nhìn Của Chúng Tôi” : Thêm nỗ lực nói lên sự thật

Mục đích tạo dựng cuốn phim này nhằm phản bác lại cuốn phim thiên tả và sai lạc sự thật về cuộc chiến Quốc-Cộng tại Miền Nam trước năm 1975.

Xem Thêm

Đài Loan: Chống Nội Gián Tuyên Truyền Đỏ - Vi Anh

Công luận Đài Loan đề cao cảnh giác trước thủ đoạn Trung Quốc xâm nhập vào truyền thông địa phương như "nội gián" để tung “tuyên truyền đỏ” chống Đài Loan

Xem Thêm

Đông Âu: Chiếc Lò Đào Tạo Những Tỉ Phú Lưu Manh Cho Việt Nam

Các nước hậu cộng sản như Nga, Đông Âu được điều hành bởi các băng đảng dập khuôn Mafia.

Xem Thêm

Di sản boác! - Việt Nhân

(HNPĐ) Câu hỏi ai biết rõ về lũ Ba Đình, lẫn đầu đảng Hồ Chiếu Manh của chúng nhất?

Xem Thêm

TƯỞNG MÙA THU - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Không còn chi giữ lại Cả giọt sương long lanh...

Xem Thêm

Tôi thấy hoang tàn trên tuổi xanh

Đó là một buổi chiểu của năm 1987. Một buổi chiều mà tôi cứ hay bị ký ức lôi về căn phòng tối thăm thẳm không lời đáp.

Xem Thêm

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ LÒ MICROWAVE

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chấm dứt sản xuất và loại bỏ lò vi sóng ở nước này trước cuối năm nay.

Xem Thêm