Thân Hữu Tiếp Tay...

Đọc Chính Đề Việt Nam - Ông Bút

(HNPD) Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.",

     

Đọc Chính Đề Việt Nam

Ông Bút

Chính Đề Việt Nam (CĐVN), tôi đọc không phải nguyên bản 355 trang, chỉ đọc sách đã tóm tắt 172 trang, không tính bìa, nhóm chủ biên cho rằng sách tóm tắt là phần giới thiệu để bạn đọc đi tới chính bản, tuy vậy sách tóm lược đã cho người đọc những khái quát rất đầy đủ.

CĐVN do ông Ngô Đình nhu, và nhóm tham mưu soạn thảo, từ đầu thập niên 1960, chưa kịp chào đời, đã vội chết theo chủ ngày 1/11/1963, sau đó lại âm thầm tái sinh lần đầu, cũng là lần cuối, tại Sài Gòn năm 1964.

Lang thang theo dòng người tỵ nạn, CĐVN nguyên bản được in, phát hành tại Hoa Kỳ 2 lần, sách tóm lược (172 trang) mới in lần đầu năm 2015 

Vài nét về CĐVN

Một loại sách giống như cẩm nang, để đào tạo cán bộ các cấp, nhìn vào thời điểm, đủ thấy nó cần thiết biết bao. Bởi trước đó không lâu, nước mình vừa thoát khỏi phong kiến và thuộc địa, do đó bất cứ một chính quyền mới nào, cũng chưa thể có một hàng ngủ lãnh đạo thống nhất, chưa thể có một hướng đi rõ ràng, nói chung về mọi mặt. Tuy nhiên CĐVN, không phải là sách hướng dẫn về phương pháp lãnh đạo, mà chỉ là gợi ý trang bị tư duy, cho tầng lớp phục vụ đất nước.

Vì khả năng hạn chế, đọc rất kỹ, song không đủ để hiểu hết, dù ngôn từ và ý tưởng  trong sách không chứa đựng triết lý cao siêu. Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.", Hiểu nguyên nhân, mới mong nhận diện kẻ chính thù, ngõ hầu giữ được nước.

Cần một lý thuyết chống Cộng?

Cho đến nay, còn rất nhiều người lầm tưởng ông Ngô Đình Nhu, lập ra một thứ lý thuyết nào đó, để "địch" lại với lý thuyết CS, trang 18 ông minh định lý thuyết không dựa trên thực tế, điều tệ hại hàng chục lý thuyết ra đời, khiến cộng đồng chia rẻ, vì không ai chịu lý thuyết của mình kém hơn người khác, do đó càng nhiều lý thuyết, sức đấu tranh chống Cộng, càng yếu thêm.

Kẻ nào còn ngông cuồng, lầm tưởng chủ nghĩa CS "vô địch," xem ông Nhu xác định từ lâu: "chủ nghĩa CS chẳng những không giải quyết được vấn đề của quốc gia VN, mà còn sẽ đưa dân tộc vào một tương lai đen tối, cho nhiều thế hệ trong tương lai"

(Trích từ dòng 7 trang 18 CĐVN)

Ngoài ra ông còn phân tích sâu sắc, vì điều kiện canh tân đất nước, trước hiện tình tây phương, tiến vượt bậc về khoa học kỹ thuật, bấy giờ nước Nga chậm tiến, còn bị Tây phương đe dọa, nên Nga chọn đi con đường CS chủ nghĩa, mục đích canh tân đất nước, và kết tụ những nước thuộc địa, hoặc bán thuộc địa, làm thành một lực đồng minh, khả dĩ chống nạn Tây phương lăm le, sách nhấn mạnh:

Nga dùng CNCS như một phương tiện, một khi mục đích đã đạt, phương tiện kia cũng vứt bỏ, sách soạn năm 1960, đến năm 1989 CNCS thực sự tiến nhanh, tiến mạnh vào sọt rác lịch sử! 

Thực tế không đương nhiên buông bỏ, theo Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện phân tích, chế độ CS Liên Sô tan rữa nhờ sức mạnh toàn dân, trong đó nỗ lực giới Trẻ và trí thức, dự phần yếu tố chính, chúng ta có thể hiểu, bởi hai nguyên nhân chính:

Một là khí cụ lỗi thời, như ông Nhu nhận định

Hai là nhờ yếu tố sức mạnh toàn dân.

Hồ Chí Minh, tập đoàn CSVN, lụi thụi cắm đầu đi theo, không bản đồ, không phương hướng, nên nói rất ngu: "Chỉ có một con đường duy nhất, là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN" Nguyễn Phú Trọng, chỉ là con vẹt què. Tuy nhiên hiện nay, ai nói đảng CSVN còn ôm mộng CSCN là lầm, họ bám vào đảng, bám vào quyền lực, để cai trị lâu dài đất nước.

Ông Nhu cũng bác từ, dùng tôn giáo, để chống Cộng, vì những bất cập của nó, ông cho rằng: "Tín ngưỡng tự nó không phải là một lợi khí chống lại Cộng Sản"

Phần chính yếu sách kêu gọi thiết tha "phát triển dân tộc bằng cách Tây Phương hóa và xây dựng lãnh đạo". Bài viết của tôi không đề cập phần này, chỉ suy nghĩ từ những nhận định khách quan lịch sử, thực tại đất nước, ông Nhu đã có những nhận định về tương lai dân tộc, xin nêu ra để quý bạn có căn cứ so sánh và tìm hiểu thêm.

Sau khi kêu gọi lãnh đạo phát huy tự do, nuôi dưỡng tinh thần độc lập - tự do đến toàn thể đồng bào, ông muốn có một chính sách khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh đạo, rồi ông khái quát vần đề:
"Đương nhiên một chính thể chuyên chế độc tài, không làm sao đủ điều kiện để bảo vệ quốc gia, chống ngoại xâm được. Bởi vì bản chất một chính thể chuyên chính độc tài, đã tiêu diệt tận gốc rễ tinh thần độc lập - tự do, trong tâm não của mọi người dân, để biến mọi người thành một động cơ hoàn toàn không có ý chí, dễ điều khiển, dễ đặt để và dễ sử dụng như một khí cụ"

Các bạn trẻ thân mến, các bạn thử soi bóng hình trong câu nói này, để tìm chính mình là khí cụ trong tay, của bọn người bất xứng.

Trung Cộng xâm lược biển đảo, chúng trơi đời "phát cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển" hơn 90 triệu dân, có mỗi bà phát ngôn nhân "chống" Tàu, nhạt hơn nước hến.

ông Nhu nhận định: "Chỉ có những dân tộc sống tự do, mới chống được ngoại xâm"

Năm 2000 nhiều người về nước, trở ra hải ngoại, họ vô tình phán rằng: Trước đây ngăn sông cấm chợ, chứ bây giờ tự do không thua gì miền Nam trước 1975, khắp nơi đề tự do làm ăn! Tôi đáp ngay: Tự do làm ăn, mới chỉ có quyền ngang một con heo, chưa phải con người. Tệ hại nhất của con người, chỉ biết mất miếng ăn, ngoài ra không thấy mất những điều thiêng liêng, cao cả!

Bàn về phát triển theo Tây Phương, ông Nhu cũng bàn về CS Bắc Việt dựa vào Trung Cộng để phát triển, ông quả quyết:
"Căn cứ trên một ngàn năm lịch sử bang giao giữa hai nước, chúng ta quả quyết rằng, không bao giờ phát triển được và thay vào đó sẽ tròng vào cổ dân tộc cái ách nô lệ, mà tổ tiên chúng ta phải đổ nhiều xương máu để cởi bỏ"

Chỉ bàn luận phạm vi phát triển thôi, ông Nhu đã có viễn kiến chính xác:

"Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn vong của một dân tộc.

Sở dĩ tới ngày nay (1960) sự thống trị của Trung Cộng chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây Phương, là một trở lực vừa chính trị, vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam, chỉ là một vần đề thời gian" (Trích trang 110)

Các bạn quý mến:

Miền Nam bị Bắc Việt thôn tính, không còn giả sử nữa, một thực tế hiển nhiên, 44 năm qua, theo bạn có phải: "Chỉ là một thời gian" đã đủ để chúng ta mất nước? Và dấu chỉ nào biểu hiện khổ nạn này?

Trang 128,129, 130, ông Nhu phân tích nguyên nhân phụ thuộc các nước lớn, theo chủ nghĩa CS, từ đó nêu ra kết luận, ông cho rằng lãng đạo miền Bắc trước hết lệ thuộc văn hoá Trung Cộng, là họ đã chấp nhận lệ thuộc ở tư tưởng.

"Chỉ nghĩ đến cái viễn ảnh ngàn năm, lệ thuộc TC, mà các nhà lãnh đạo CS miền Bắc, đang sửa soạn cho dân tộc, chúng ta phải khiếp đảm, vận mạng các thế hệ tương lai thật cực kì đen tối." 

Trang 137 bàn về Tổ Chức Quần Chúng, ông chỉ rõ Pháp mang vào VN hệ thống kinh tế của họ, làm đảo lộn trật tự vốn có từ ngàn xua trong làng xã VN, các tín hiệu tập hợp không còn, để quy tụ quân chúng, các nhà lãnh đạo giờ đây chỉ biết hoặc khai thác mê tín khắp nơi, hoặc áp dụng chính sách độc tài cưỡng bức.

Nhìn bộ mặt CS ngày nay, còn tàn tệ hơn bọn Pháp đô hộ.

Xin trích ra 3 câu, trang 138 thay lời kết bài viết, để tuỳ quý vị nhận định, hiện tình đất nước:

"Hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa dư của chúng ta, không cho phép chúng ta áp dụng chính sách độc tài cưỡng bách, nếu không muốn đưa dân tộc vào vòng nô lệ."

Người dân mình không chỉ bị độc tài cưỡng bách, còn bị cưỡng chế tàn bạo.

Kính chào thân mến

Ông Bút (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đọc Chính Đề Việt Nam - Ông Bút

(HNPD) Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.",

     

Đọc Chính Đề Việt Nam

Ông Bút

Chính Đề Việt Nam (CĐVN), tôi đọc không phải nguyên bản 355 trang, chỉ đọc sách đã tóm tắt 172 trang, không tính bìa, nhóm chủ biên cho rằng sách tóm tắt là phần giới thiệu để bạn đọc đi tới chính bản, tuy vậy sách tóm lược đã cho người đọc những khái quát rất đầy đủ.

CĐVN do ông Ngô Đình nhu, và nhóm tham mưu soạn thảo, từ đầu thập niên 1960, chưa kịp chào đời, đã vội chết theo chủ ngày 1/11/1963, sau đó lại âm thầm tái sinh lần đầu, cũng là lần cuối, tại Sài Gòn năm 1964.

Lang thang theo dòng người tỵ nạn, CĐVN nguyên bản được in, phát hành tại Hoa Kỳ 2 lần, sách tóm lược (172 trang) mới in lần đầu năm 2015 

Vài nét về CĐVN

Một loại sách giống như cẩm nang, để đào tạo cán bộ các cấp, nhìn vào thời điểm, đủ thấy nó cần thiết biết bao. Bởi trước đó không lâu, nước mình vừa thoát khỏi phong kiến và thuộc địa, do đó bất cứ một chính quyền mới nào, cũng chưa thể có một hàng ngủ lãnh đạo thống nhất, chưa thể có một hướng đi rõ ràng, nói chung về mọi mặt. Tuy nhiên CĐVN, không phải là sách hướng dẫn về phương pháp lãnh đạo, mà chỉ là gợi ý trang bị tư duy, cho tầng lớp phục vụ đất nước.

Vì khả năng hạn chế, đọc rất kỹ, song không đủ để hiểu hết, dù ngôn từ và ý tưởng  trong sách không chứa đựng triết lý cao siêu. Điều nhận biết là sách không thể cũ, dù năm tháng đã qua lâu, kẻ viết bài này rất mong tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ quốc nội tìm đọc, đọc để tìm hiểu nguyên nhân nước Việt đang đi vào "giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 3.", Hiểu nguyên nhân, mới mong nhận diện kẻ chính thù, ngõ hầu giữ được nước.

Cần một lý thuyết chống Cộng?

Cho đến nay, còn rất nhiều người lầm tưởng ông Ngô Đình Nhu, lập ra một thứ lý thuyết nào đó, để "địch" lại với lý thuyết CS, trang 18 ông minh định lý thuyết không dựa trên thực tế, điều tệ hại hàng chục lý thuyết ra đời, khiến cộng đồng chia rẻ, vì không ai chịu lý thuyết của mình kém hơn người khác, do đó càng nhiều lý thuyết, sức đấu tranh chống Cộng, càng yếu thêm.

Kẻ nào còn ngông cuồng, lầm tưởng chủ nghĩa CS "vô địch," xem ông Nhu xác định từ lâu: "chủ nghĩa CS chẳng những không giải quyết được vấn đề của quốc gia VN, mà còn sẽ đưa dân tộc vào một tương lai đen tối, cho nhiều thế hệ trong tương lai"

(Trích từ dòng 7 trang 18 CĐVN)

Ngoài ra ông còn phân tích sâu sắc, vì điều kiện canh tân đất nước, trước hiện tình tây phương, tiến vượt bậc về khoa học kỹ thuật, bấy giờ nước Nga chậm tiến, còn bị Tây phương đe dọa, nên Nga chọn đi con đường CS chủ nghĩa, mục đích canh tân đất nước, và kết tụ những nước thuộc địa, hoặc bán thuộc địa, làm thành một lực đồng minh, khả dĩ chống nạn Tây phương lăm le, sách nhấn mạnh:

Nga dùng CNCS như một phương tiện, một khi mục đích đã đạt, phương tiện kia cũng vứt bỏ, sách soạn năm 1960, đến năm 1989 CNCS thực sự tiến nhanh, tiến mạnh vào sọt rác lịch sử! 

Thực tế không đương nhiên buông bỏ, theo Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện phân tích, chế độ CS Liên Sô tan rữa nhờ sức mạnh toàn dân, trong đó nỗ lực giới Trẻ và trí thức, dự phần yếu tố chính, chúng ta có thể hiểu, bởi hai nguyên nhân chính:

Một là khí cụ lỗi thời, như ông Nhu nhận định

Hai là nhờ yếu tố sức mạnh toàn dân.

Hồ Chí Minh, tập đoàn CSVN, lụi thụi cắm đầu đi theo, không bản đồ, không phương hướng, nên nói rất ngu: "Chỉ có một con đường duy nhất, là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN" Nguyễn Phú Trọng, chỉ là con vẹt què. Tuy nhiên hiện nay, ai nói đảng CSVN còn ôm mộng CSCN là lầm, họ bám vào đảng, bám vào quyền lực, để cai trị lâu dài đất nước.

Ông Nhu cũng bác từ, dùng tôn giáo, để chống Cộng, vì những bất cập của nó, ông cho rằng: "Tín ngưỡng tự nó không phải là một lợi khí chống lại Cộng Sản"

Phần chính yếu sách kêu gọi thiết tha "phát triển dân tộc bằng cách Tây Phương hóa và xây dựng lãnh đạo". Bài viết của tôi không đề cập phần này, chỉ suy nghĩ từ những nhận định khách quan lịch sử, thực tại đất nước, ông Nhu đã có những nhận định về tương lai dân tộc, xin nêu ra để quý bạn có căn cứ so sánh và tìm hiểu thêm.

Sau khi kêu gọi lãnh đạo phát huy tự do, nuôi dưỡng tinh thần độc lập - tự do đến toàn thể đồng bào, ông muốn có một chính sách khoáng đạt, mở rộng khuôn khổ lãnh đạo, rồi ông khái quát vần đề:
"Đương nhiên một chính thể chuyên chế độc tài, không làm sao đủ điều kiện để bảo vệ quốc gia, chống ngoại xâm được. Bởi vì bản chất một chính thể chuyên chính độc tài, đã tiêu diệt tận gốc rễ tinh thần độc lập - tự do, trong tâm não của mọi người dân, để biến mọi người thành một động cơ hoàn toàn không có ý chí, dễ điều khiển, dễ đặt để và dễ sử dụng như một khí cụ"

Các bạn trẻ thân mến, các bạn thử soi bóng hình trong câu nói này, để tìm chính mình là khí cụ trong tay, của bọn người bất xứng.

Trung Cộng xâm lược biển đảo, chúng trơi đời "phát cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển" hơn 90 triệu dân, có mỗi bà phát ngôn nhân "chống" Tàu, nhạt hơn nước hến.

ông Nhu nhận định: "Chỉ có những dân tộc sống tự do, mới chống được ngoại xâm"

Năm 2000 nhiều người về nước, trở ra hải ngoại, họ vô tình phán rằng: Trước đây ngăn sông cấm chợ, chứ bây giờ tự do không thua gì miền Nam trước 1975, khắp nơi đề tự do làm ăn! Tôi đáp ngay: Tự do làm ăn, mới chỉ có quyền ngang một con heo, chưa phải con người. Tệ hại nhất của con người, chỉ biết mất miếng ăn, ngoài ra không thấy mất những điều thiêng liêng, cao cả!

Bàn về phát triển theo Tây Phương, ông Nhu cũng bàn về CS Bắc Việt dựa vào Trung Cộng để phát triển, ông quả quyết:
"Căn cứ trên một ngàn năm lịch sử bang giao giữa hai nước, chúng ta quả quyết rằng, không bao giờ phát triển được và thay vào đó sẽ tròng vào cổ dân tộc cái ách nô lệ, mà tổ tiên chúng ta phải đổ nhiều xương máu để cởi bỏ"

Chỉ bàn luận phạm vi phát triển thôi, ông Nhu đã có viễn kiến chính xác:

"Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn vong của một dân tộc.

Sở dĩ tới ngày nay (1960) sự thống trị của Trung Cộng chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây Phương, là một trở lực vừa chính trị, vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam, chỉ là một vần đề thời gian" (Trích trang 110)

Các bạn quý mến:

Miền Nam bị Bắc Việt thôn tính, không còn giả sử nữa, một thực tế hiển nhiên, 44 năm qua, theo bạn có phải: "Chỉ là một thời gian" đã đủ để chúng ta mất nước? Và dấu chỉ nào biểu hiện khổ nạn này?

Trang 128,129, 130, ông Nhu phân tích nguyên nhân phụ thuộc các nước lớn, theo chủ nghĩa CS, từ đó nêu ra kết luận, ông cho rằng lãng đạo miền Bắc trước hết lệ thuộc văn hoá Trung Cộng, là họ đã chấp nhận lệ thuộc ở tư tưởng.

"Chỉ nghĩ đến cái viễn ảnh ngàn năm, lệ thuộc TC, mà các nhà lãnh đạo CS miền Bắc, đang sửa soạn cho dân tộc, chúng ta phải khiếp đảm, vận mạng các thế hệ tương lai thật cực kì đen tối." 

Trang 137 bàn về Tổ Chức Quần Chúng, ông chỉ rõ Pháp mang vào VN hệ thống kinh tế của họ, làm đảo lộn trật tự vốn có từ ngàn xua trong làng xã VN, các tín hiệu tập hợp không còn, để quy tụ quân chúng, các nhà lãnh đạo giờ đây chỉ biết hoặc khai thác mê tín khắp nơi, hoặc áp dụng chính sách độc tài cưỡng bức.

Nhìn bộ mặt CS ngày nay, còn tàn tệ hơn bọn Pháp đô hộ.

Xin trích ra 3 câu, trang 138 thay lời kết bài viết, để tuỳ quý vị nhận định, hiện tình đất nước:

"Hoàn cảnh lịch sử và vị trí địa dư của chúng ta, không cho phép chúng ta áp dụng chính sách độc tài cưỡng bách, nếu không muốn đưa dân tộc vào vòng nô lệ."

Người dân mình không chỉ bị độc tài cưỡng bách, còn bị cưỡng chế tàn bạo.

Kính chào thân mến

Ông Bút (HNPD)


BẢN TIN MỚI NHẤT

NỤ HÔN THẦM LÉN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Vượt đường trường quan tái Cho thoả ước mơ này

Xem Thêm

Pháp tung bằng chứng khẳng định Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam

Tư liệu lưu trữ (1938) khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa Năm 1932, dưới thời Toàn quyền Pasquier, một tàu Pháp đã đổ bộ lên và cắm cờ Pháp trên quần đảo này.

Xem Thêm

7 GIÁ TRỊ Ở MỸ không thể mua bằng tiền.

Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 18/11/2019

Sau “quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc” sẽ là gì? (BoxitVN)....

Xem Thêm

THÔNG BÁO: BIỂU TÌNH VÀ TUẦN HÀNH HỖ TRỢ QUỐC NỘI

Chúng tôi sẽ tổ chức vào lúc:2:00PM ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 năm 2019 (Xin tập trung tại Đền Thánh Trần trước 1:30PM).

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 17/11/2019

Vụ 39 người chết ở Anh: Hồi hương thi thể tốn kém thế nào? (VOA)

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Rất hay ! Cám ơn tác giả Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :ĐI ĂN PHỞ - DODUYNGOC

Tác giả viết bài này có nhiều chi tiết chưa đúng lắm. Có lẽ vì ông chỉ nghe người ta nói. Tôi là người từng ở trong cái cư xá có tiệm phở này nên biết khá rõ về nó. Dậu là tên người con bà chủ tiệm đầu tiên. Gia đình bà ở trong cư xá này từ lâu chứ không phải ở nơi khác dọn đến. Khoảng đầu thập niên 1960, bà Dậu trúng số độc đắc nên sang lại tiệm phở và truyền nghề cho một người khác cũng ở trong cư xá và gia đình bà dọn ra khỏi cư xá nhưng cũng ở trên đường Công Lý. Bà chủ tiệm sau đã tiếp tục kế nghiệp bà Dậu bán phở mà ít ai biết nó đã đổi chủ cho đến khi bà đi định cư ở Mỹ theo diện ODP vào giữa thập niên 1990 và sang lại tiệm phở cho người con trai của bà chủ cũ (bà Dậu). Thế là tiệm phở Dậu nay lại châu về hiệp phố và khuếch trương lớn cho đến ngày nay.

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Tranh đấu cho VN là chuyện tùy thich của mỗi cá nhân..Còn hô hào tái lập hiệp định Paris ̃73 là một chuyên mơ giữa ban ngày cũa các ông chính khách salon....?? Hồi hiệp định còn hiệu lực, VC vi phạm rầm rầm, quốc tế còn No Care, huống hồ đã 44 năm qua mà mơ phục họat hiệp định này qủa thật là giấc mơ dài...?? Ai đủ tư cách để nói chuyện với quôc tế xin moi cái hiệp định đã cũ mèn... không ai còn quan tâm ra bàn cãi....?? Ai đứng tên quyên góp tiền ủng hộ mướn luật sư....?? có chắc ăn không mà thưa LHQ..?? xưa nay LHQ đã nổi tiếng là cơ quan NATO cho những việc hệ trọng..chỉ giỏi đem tiền bá tánh đi làm từ thiện.....Mỹ đòi gia6i tan LHQ là một ý nghĩ hợp thời....!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian? Nguyên Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian? Nguyên Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian?

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Trong 1 lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn trước khia quá già,tôi đã quan sát và nói chuyện với vài người bà con vẫn còn sống tại miền Bắc sau 75,tôi đã có ý định viết về cái ý tưởng này.Bởi vì hầu hết dân miền Bắc vẫn còn tin vào chế độ CS nên chuyện thống nhất như hiện nay chỉ là chuyện cưỡng bức,chỉ là chuyện cả vú lấp miệng em.Dĩ nhiên cưỡng bức là ý nghĩ của miền Nam,còn miền Bắc thì ok.Mà chuyện dân Bắc tin và phù trợ chế độ CS nói về phương diện cuộc sống, chúng ta ko trách họ được,cũng tựa như chuyện họ mừng ngày 30/4 như ngày giải phóng cũng hoàn toàn đúng,vì nếu ko có ngày 30/4 thì dân Bắc vẫn còn lầm than và tệ hơn nữa là có thể họ đã là vợ những tên Chệt ghẻ rồi vì chiến tranh đã cướp đi những thanh niên VN,còn ai để mà làm chồng họ? Nói khác đi,ngày 30/4 đã giải phóng dân Bắc khỏi nạn diệt vong và nghèo đói,nhưng nó lại tàn phá cả miền Nam thịnh vượng và tự do. Đó là cái mâu thuẫn tự nhiên gây ra bởi sự chiến thắng của VC.Nếu VNCH là kẻ chiến thắng thì chắc không có hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Trong 1 lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn trước khia quá già,tôi đã quan sát và nói chuyện với vài người bà con vẫn còn sống tại miền Bắc sau 75,tôi đã có ý định viết về cái ý tưởng này.Bởi vì hầu hết dân miền Bắc vẫn còn tin vào chế độ CS nên chuyện thống nhất như hiện nay chỉ là chuyện cưỡng bức,chỉ là chuyện cả vú lấp miệng em.Dĩ nhiên cưỡng bức là ý nghĩ của miền Nam,còn miền Bắc thì ok.Mà chuyện dân Bắc tin và phù trợ chế độ CS nói về phương diện cuộc sống, chúng ta ko trách họ được,cũng tựa như chuyện họ mừng ngày 30/4 như ngày giải phóng cũng hoàn toàn đúng,vì nếu ko có ngày 30/4 thì dân Bắc vẫn còn lầm than và tệ hơn nữa là có thể họ đã là vợ những tên Chệt ghẻ rồi vì chiến tranh đã cướp đi những thanh niên VN,còn ai để mà làm chồng họ? Nói khác đi,ngày 30/4 đã giải phóng dân Bắc khỏi nạn diệt vong và nghèo đói,nhưng nó lại tàn phá cả miền Nam thịnh vượng và tự do. Đó là cái mâu thuẫn tự nhiên gây ra bởi sự chiến thắng của VC.Nếu VNCH là kẻ chiến thắng thì chắc không có hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Ai đã ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm? Tại sao? - Phan Đức Minh

Kinh Phật :'Muốn biết nhân Quá Khứ, nhìn quả Hiện Tai. NHÂN gieo Hiện Tại, chính là QUẢ trong Tương Lai".Ác nghiệp đã gieo, trốn đi đâu cho thoát?

Xem Thêm

Đề bài :ĐI ĂN PHỞ - DODUYNGOC

Kakaka, Đoạn kết hay và chí lý quá ... không tiền không có phở, không tiền gái VN kẹp cứng không có hở !!!

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Hai 18/11/2019

Sau “quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc” sẽ là gì? (BoxitVN)....

Xem Thêm

THÔNG BÁO: BIỂU TÌNH VÀ TUẦN HÀNH HỖ TRỢ QUỐC NỘI

Chúng tôi sẽ tổ chức vào lúc:2:00PM ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 năm 2019 (Xin tập trung tại Đền Thánh Trần trước 1:30PM).

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 17/11/2019

Vụ 39 người chết ở Anh: Hồi hương thi thể tốn kém thế nào? (VOA)

Xem Thêm

Sự kỳ lạ trong vụ Phó viện trưởng VKS nhân dân quận 9 bị tai nạn.

Ông Bùi Tuấn Anh - Phó viện trưởng VKS nhân dân quận 9, chạy xe "dân chơi 150 cc'', đi xe không đội nón bảo hiểm, nẹt pô ầm ầm và lấn đường sang trái

Xem Thêm

DẤU HẸN. - CAO MỴ NHÂN

Xoá tan niềm thương nhớ Cho em thiết tha này

Xem Thêm

Muốn Đoàn Kết Phải Đâu Lưng Lại! - Huỳnh Quốc Bình

Không ít người than phiền rằng người Việt Nam không đoàn kết, nhưng đối với tôi, người Việt Nam hay người Việt Quốc Gia có đoàn kết.

Xem Thêm

Dân tộc Việt: 10 sự khốn nạn

Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước và dân tộc, người Việt lại khổ như ngày hôm nay.

Xem Thêm

Đô đốc John Aquilino đã trực tiếp lên án Trung Quốc chỉ biết quyền lợi riêng

Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương khẳng định chính mắt ông chứng kiến Trung Quốc hù dọa các nước phương nam

Xem Thêm

HÌNH ẢNH QUÍ HIẾM CHIẾN TRANH VN.

Thoi gian troi qua da 45 nam roi , nhung nhung nguoi con nho toi que huong VN khong khoi dau buon khi nhin lai nhung hinh anh dau thuong nay .

Xem Thêm

MƯU SÂU KẾ HIỂM !!!

TRUNG QUỐC DÙNG CHÍNH NGƯỜI VIỆT NAM ĐỂ RA TAY VỚI NGƯỜI VIỆT NAM.THỦ ĐOẠN NHƯ SAU:

Xem Thêm