Quán Bên Đường

Hà Nội đe dọa trừng phạt tác giả “Bên Thắng Cuộc”

Trong một cuộc phỏng vấn của báo Lao Ðộng hôm Thứ Tư 9 Tháng Giêng 2012, ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông


HÀ NỘI (NV) - Trong một cuộc phỏng vấn của báo Lao Ðộng hôm Thứ Tư 9 Tháng Giêng 2012, ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN hàm ý sẽ dùng các luật lệ về kiểm soát Internet và luật xuất bản để đối xử với tác giả cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”.

 

 

Ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN. (Hình: Vietbao.vn)

 

Sách “Bên Thắng Cuộc” do ký giả Huy Ðức, (đang tham dự một khóa tu nghiệp của Ðại Học Harvard) tự xuất bản đã phát hành bản điện tử trên Amazon, và bản in giấy sắp được phát hành trong khoảng ít ngày nữa.

Dù bản in giấy chưa được phát hành, quyển sách mà Huy Ðức ghi nhận về một giai đoạn lịch sử đã qua của Việt Nam sau khi Cộng Sản nhuộm đỏ được cả nước, đã tạo ra nhiều bình luận, tranh cãi, đả kích tùy đứng ở phía nào.

Khi được ký giả báo Lao Ðộng hỏi “Vừa rồi, cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ của nhà báo Huy Ðức nói về một giai đoạn lịch sử Việt Nam đang được phát hành trên mạng Internet, thứ trưởng nhìn nhận thế nào về ấn bản này?”

Ông Ðỗ Quý Doãn nói “Việc xem xét một xuất bản phẩm theo quy định của luật xuất bản khi nó được thực hiện thông qua một nhà xuất bản trong nước. Việc cuốn sách này được đăng tải trên mạng cần coi đó như việc đưa thông tin lên mạng Internet và căn cứ vào nghị định 97 của chính phủ để xem xét.”

Ðọc cả cái “Nghị định 97” có từ ngày 28 Tháng Tám 2008 về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet” người ta thấy ở điều 20, điểm 2, của nghị định đó nói “Việc xuất bản trên mạng Internet thực hiện theo quy định tại điều 25 Luật Xuất Bản”.

Dò đọc điều 25 của Luật Xuất Bản căn cứ và luật đã được sửa đổi lần sau cùng vào năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng 2009 thì điều này nói “Cơ sở in, nhân bản chỉ được in, nhân bản xuất bản phẩm sau khi đã ký kết hợp đồng kinh tế với nhà xuất bản theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật về hợp đồng. Việc in, nhân bản các sản phẩm khác do chính phủ quy định.”

Ðiều 24 của Luật Xuất Bản nói “Cơ sở in, nhân bản chỉ được in, nhân bản xuất bản phẩm có giấy phép hợp pháp. Không được in, nhân bản xuất bản phẩm mà cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản có thẩm quyền đã có quyết định thu hồi, tịch thu hoặc cấm lưu hành.”

Ở điều 10 của Luật Xuất Bản CSVN nói “Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản” gồm “1. Tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 2. Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. 3. Tiết lộ bí mật của đảng, nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định. 4. Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.”

Liệu Huy Ðức có thể bị quy chụp vào một hoặc một số những điểm trong điều 10 này không, khi ông Ðỗ Quý Doãn bắn tiếng sẽ dùng các luật lệ nhà nước đối với ký giả Huy Ðức.

Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội bình luận rằng, rất có thể những lời đe dọa của ông Ðỗ Quý Doãn, sẽ mở đầu cho một đợt tấn công của báo chí nhà nước nhắm vào tác giả sách “Bên Thắng Cuộc”.

Hôm 2 Tháng Giêng, 2013, hai mươi ngày sau khi phát hành bản điện tử trên Amazon, cuốn sách Bên Thắng Cuộc bị báo “Pháp Luật TP. HCM online” tấn công.

Tác giả bài báo, ông Nguyễn Ðức Hiển, tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP. HCM, phê phán “Cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ của Huy Ðức: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử”.

Huy Ðức, ký giả từng cộng tác với một số báo tại Việt Nam. Báo sau cùng công tác là tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Năm 2009, vì loạt bài viết về “Biên Giới Tháng Hai” kể lại những gì ông nhìn thấy ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (nhân dịp 30 năm có cuộc chiến biên giới) mà Huy Ðức đã bị ép nghỉ việc, thất nghiệp từ đó.

Những bài viết trên blog Osin và sau này trên facebook của Huy Ðức đã gây tức giận cho những kẻ cầm đầu chế độ Hà Nội không ít. Những bài viết này đã được rất nhiều báo mạng, diễn đàn Internet lấy lại phổ biến rất rộng rãi. Huy Ðức sang Hoa Kỳ tu nghiệp và khảo cứu tại Ðại Học Harvard từ Mùa Hè 2012, dự trù về Việt Nam Hè năm nay. (T.N.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160276&zoneid=1#.UPAM0vI2VaQ

Hồng Quế chuyển

P.Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Hà Nội đe dọa trừng phạt tác giả “Bên Thắng Cuộc”

Trong một cuộc phỏng vấn của báo Lao Ðộng hôm Thứ Tư 9 Tháng Giêng 2012, ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông


HÀ NỘI (NV) - Trong một cuộc phỏng vấn của báo Lao Ðộng hôm Thứ Tư 9 Tháng Giêng 2012, ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN hàm ý sẽ dùng các luật lệ về kiểm soát Internet và luật xuất bản để đối xử với tác giả cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”.

 

 

Ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN. (Hình: Vietbao.vn)

 

Sách “Bên Thắng Cuộc” do ký giả Huy Ðức, (đang tham dự một khóa tu nghiệp của Ðại Học Harvard) tự xuất bản đã phát hành bản điện tử trên Amazon, và bản in giấy sắp được phát hành trong khoảng ít ngày nữa.

Dù bản in giấy chưa được phát hành, quyển sách mà Huy Ðức ghi nhận về một giai đoạn lịch sử đã qua của Việt Nam sau khi Cộng Sản nhuộm đỏ được cả nước, đã tạo ra nhiều bình luận, tranh cãi, đả kích tùy đứng ở phía nào.

Khi được ký giả báo Lao Ðộng hỏi “Vừa rồi, cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ của nhà báo Huy Ðức nói về một giai đoạn lịch sử Việt Nam đang được phát hành trên mạng Internet, thứ trưởng nhìn nhận thế nào về ấn bản này?”

Ông Ðỗ Quý Doãn nói “Việc xem xét một xuất bản phẩm theo quy định của luật xuất bản khi nó được thực hiện thông qua một nhà xuất bản trong nước. Việc cuốn sách này được đăng tải trên mạng cần coi đó như việc đưa thông tin lên mạng Internet và căn cứ vào nghị định 97 của chính phủ để xem xét.”

Ðọc cả cái “Nghị định 97” có từ ngày 28 Tháng Tám 2008 về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet” người ta thấy ở điều 20, điểm 2, của nghị định đó nói “Việc xuất bản trên mạng Internet thực hiện theo quy định tại điều 25 Luật Xuất Bản”.

Dò đọc điều 25 của Luật Xuất Bản căn cứ và luật đã được sửa đổi lần sau cùng vào năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng 2009 thì điều này nói “Cơ sở in, nhân bản chỉ được in, nhân bản xuất bản phẩm sau khi đã ký kết hợp đồng kinh tế với nhà xuất bản theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật về hợp đồng. Việc in, nhân bản các sản phẩm khác do chính phủ quy định.”

Ðiều 24 của Luật Xuất Bản nói “Cơ sở in, nhân bản chỉ được in, nhân bản xuất bản phẩm có giấy phép hợp pháp. Không được in, nhân bản xuất bản phẩm mà cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản có thẩm quyền đã có quyết định thu hồi, tịch thu hoặc cấm lưu hành.”

Ở điều 10 của Luật Xuất Bản CSVN nói “Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản” gồm “1. Tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 2. Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. 3. Tiết lộ bí mật của đảng, nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định. 4. Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.”

Liệu Huy Ðức có thể bị quy chụp vào một hoặc một số những điểm trong điều 10 này không, khi ông Ðỗ Quý Doãn bắn tiếng sẽ dùng các luật lệ nhà nước đối với ký giả Huy Ðức.

Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội bình luận rằng, rất có thể những lời đe dọa của ông Ðỗ Quý Doãn, sẽ mở đầu cho một đợt tấn công của báo chí nhà nước nhắm vào tác giả sách “Bên Thắng Cuộc”.

Hôm 2 Tháng Giêng, 2013, hai mươi ngày sau khi phát hành bản điện tử trên Amazon, cuốn sách Bên Thắng Cuộc bị báo “Pháp Luật TP. HCM online” tấn công.

Tác giả bài báo, ông Nguyễn Ðức Hiển, tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP. HCM, phê phán “Cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ của Huy Ðức: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử”.

Huy Ðức, ký giả từng cộng tác với một số báo tại Việt Nam. Báo sau cùng công tác là tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Năm 2009, vì loạt bài viết về “Biên Giới Tháng Hai” kể lại những gì ông nhìn thấy ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (nhân dịp 30 năm có cuộc chiến biên giới) mà Huy Ðức đã bị ép nghỉ việc, thất nghiệp từ đó.

Những bài viết trên blog Osin và sau này trên facebook của Huy Ðức đã gây tức giận cho những kẻ cầm đầu chế độ Hà Nội không ít. Những bài viết này đã được rất nhiều báo mạng, diễn đàn Internet lấy lại phổ biến rất rộng rãi. Huy Ðức sang Hoa Kỳ tu nghiệp và khảo cứu tại Ðại Học Harvard từ Mùa Hè 2012, dự trù về Việt Nam Hè năm nay. (T.N.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160276&zoneid=1#.UPAM0vI2VaQ

Hồng Quế chuyển

P.Post

BẢN TIN MỚI NHẤT

Hải chiến Hoàng Sa _ Hà Thượng Thủ

Tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa

Xem Thêm

"Không Phàn Nàn" -Huy Phương. ( Trần Văn Giang ghi lại )

Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất

Xem Thêm

NHẶT NẮNG XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nở tràn đường lữ thứ Xuân bên anh ngậm ngùi

Xem Thêm

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

TIN MỚI

Hải chiến Hoàng Sa _ Hà Thượng Thủ

Tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa

Xem Thêm

"Không Phàn Nàn" -Huy Phương. ( Trần Văn Giang ghi lại )

Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất

Xem Thêm

NHẶT NẮNG XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nở tràn đường lữ thứ Xuân bên anh ngậm ngùi

Xem Thêm

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

VAI DIỄN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bây giờ giữ mảnh hồn suông Để năm tháng đóng hết tuồng thế nhân

Xem Thêm

Cha già dâm tặc - Nguyễn Bá Chổi

Cha già dâm tặc - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Đố Vui các Bạn - Lão Phan

Với những gì đã xảy ra, cặp đôi này được mệnh danh là đen đủi nhất thế giới.

Xem Thêm