Mỗi Ngày Một Chuyện

KHƠI LẠI VẾT THƯƠNG

Đêm nay người biểu tình “Black Lives Matter” kéo đổ pho tượng của Tướng Albert Pike rồi tưới xăng đốt pho tượng đã đứng trên bệ đá hơn 100 năm qua


Đêm nay người biểu tình “Black Lives Matter” kéo đổ pho tượng của Tướng Albert Pike rồi tưới xăng đốt pho tượng đã đứng trên bệ đá hơn 100 năm qua. Đây là pho tượng của vị Tướng quân đội Liên Minh miền Nam duy nhứt ở thủ đô Washington. Cảnh sát chỉ đứng quan sát và không có phản ứng. Hình như họ được lịnh không can thiệp.

Có lẽ người biểu tình không biết nhiều về tiểu sử của Albert Pike. Hễ những ai có liên hệ tới quân đội Liên Minh Confederate là đạp đổ.

Albert Pike là nhà thơ và nhà văn nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và sau trở thành luật sư. Sinh trưởng ở miền Bắc, thành phố Boston, Massachusetts nhưng ông bỏ đi giang hồ về miền viễn Tây Hoa Kỳ sống bằng nghề săn bắn và buôn bán. Nhờ lưu lạc ở miền Tây Nam Hoa Kỳ ông có liên hệ mật thiết với các bộ lạc da đỏ.

Trong cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, Albert Pike chỉ huy một đơn vị kỵ binh lập được nhiều chiến công và được vinh thăng cấp bực đại úy.

Sau chiến tranh Albert Pike dọn về miền Nam ở thành phố New Orleans hành nghề luật sư binh vực quyền lợi cho các bộ lạc da đỏ chống lại chính quyền Liên Bang (Union).

Trước cuộc nội chiến năm 1861, Albert Pike quan niệm rằng nếu chính quyền Liên Bang không đối xử bình đẳng với miền Nam mà coi họ là công dân hạng nhì thì miền Nam sẽ đứng ngoài Liên Bang Hoa Kỳ.

Chiến tranh bùng nổ, Albert Pike được thăng chức thiếu tướng. Trong đạo quân của ông có những đơn vị kỵ binh da đỏ do ông huấn luyện.

Về sau Albert Pike bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy và ông viết thơ lên cấp cao hơn tố cáo cấp chỉ huy của mình. Ngược lại Albert Pike bị vu khống biển thủ tiền của quân đội Liên Minh và để binh sỹ da đỏ của mình cắt da đầu tù binh Liên Bang.

Ông bỏ trốn. Về sau bị bắt và bị xử tội bất tuân thượng lịnh và tội phản quốc. Albert Pike xin từ chức và được trả tự do. Ông qua đời ở Washington năm 1891 thọ 81 tuổi.

Tiểu sử của Thiếu Tướng Albert Pike không thấy nói ông đối xử xấu với nô lệ da đen. Không những vậy ông có một quá trình binh vực quyền lợi cho người thiểu số da đỏ. Ông còn hứa hẹn nếu miền Nam chiến thắng người da đỏ sẽ có một quốc gia riêng biệt.

Những phần tử cực đoan của phong trào Black Lives Matter đã đạp đổ tượng của ông chỉ vì ông là Tướng của quân đội miền Nam. Họ không muốn biết ông đã bị quân đội này kết án phản quốc.

Những kẻ cực đoan ngu tối này còn trùm quốc kỳ Mỹ lên đầu tượng của Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên là George Washington ở Portland – Oregon tẩm xăng đốt rồi kéo đổ tượng đài một vị anh hùng lập quốc. Chỉ vì ông từng là một đại điền chủ có nuôi nô lệ da đen trong nhà.

Sau cuộc nội chiến những người lãnh đạo Hoa Kỳ thời ấy đã biết xây dựng tinh thần đoàn kết hòa hợp hòa giải nên không đả phá các biểu tượng của quân đội miền Nam.

Giờ đây phong trào đập phá các biểu tượng của quân đội miền Nam nói riêng và lịch sử Hoa Kỳ nói chung đã xé rách lại vết thương nội chiến trong quá khứ.

Các lãnh đạo của đảng Dân Chủ vẫn im lìm không lên án các hành động quá khích cực đoan như vậy mà có người còn cổ súy nữa. Họ cho rằng phải đạp đổ quá khứ để xây dựng sự bình đẳng cho người da màu.

Họ đã sai lầm vì đạp đổ các tượng đài sẽ không mang lại sự bình đẳng. Sự bình đẳng phải được xây dựng bằng cung cách sống của mỗi công dân.

Sự tàn phá ấy chỉ đào thêm hố sâu chia rẽ vì những người Mỹ da trắng ở miền Nam sẽ cảm thấy bị xúc phạm và đe dọa. Rồi những người cực đoan da trắng sẽ phản công. Những hình tượng của danh nhân da đen, nhà thờ, trường học và chính người da đen sẽ trở thành mục tiêu của sự trả thù.

Những chính khách Mỹ ngây thơ hoặc cố tình thúc đẩy một cuộc cách mạng văn hóa xóa bỏ lịch sử quốc gia. Hãy đến Việt Nam học tập kinh nghiệm “hòa hợp hòa giải” của nhà nước Việt Cộng. Đến để biết các tượng đài nghĩa trang của quân đội miền Nam đã bị đập phá không được tôn trọng, và kết quả sau hơn 40 năm “thống nhứt” sự phân biệt kỳ thị Nam Bắc vẫn ngùn ngụt trong lòng người.

Image may contain: 1 person, tree and outdoor
No photo description available.
Image may contain: one or more people, people standing, sky, night, tree and outdoor
Image may contain: outdoor
Bong Lau

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

KHƠI LẠI VẾT THƯƠNG

Đêm nay người biểu tình “Black Lives Matter” kéo đổ pho tượng của Tướng Albert Pike rồi tưới xăng đốt pho tượng đã đứng trên bệ đá hơn 100 năm qua


Đêm nay người biểu tình “Black Lives Matter” kéo đổ pho tượng của Tướng Albert Pike rồi tưới xăng đốt pho tượng đã đứng trên bệ đá hơn 100 năm qua. Đây là pho tượng của vị Tướng quân đội Liên Minh miền Nam duy nhứt ở thủ đô Washington. Cảnh sát chỉ đứng quan sát và không có phản ứng. Hình như họ được lịnh không can thiệp.

Có lẽ người biểu tình không biết nhiều về tiểu sử của Albert Pike. Hễ những ai có liên hệ tới quân đội Liên Minh Confederate là đạp đổ.

Albert Pike là nhà thơ và nhà văn nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và sau trở thành luật sư. Sinh trưởng ở miền Bắc, thành phố Boston, Massachusetts nhưng ông bỏ đi giang hồ về miền viễn Tây Hoa Kỳ sống bằng nghề săn bắn và buôn bán. Nhờ lưu lạc ở miền Tây Nam Hoa Kỳ ông có liên hệ mật thiết với các bộ lạc da đỏ.

Trong cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, Albert Pike chỉ huy một đơn vị kỵ binh lập được nhiều chiến công và được vinh thăng cấp bực đại úy.

Sau chiến tranh Albert Pike dọn về miền Nam ở thành phố New Orleans hành nghề luật sư binh vực quyền lợi cho các bộ lạc da đỏ chống lại chính quyền Liên Bang (Union).

Trước cuộc nội chiến năm 1861, Albert Pike quan niệm rằng nếu chính quyền Liên Bang không đối xử bình đẳng với miền Nam mà coi họ là công dân hạng nhì thì miền Nam sẽ đứng ngoài Liên Bang Hoa Kỳ.

Chiến tranh bùng nổ, Albert Pike được thăng chức thiếu tướng. Trong đạo quân của ông có những đơn vị kỵ binh da đỏ do ông huấn luyện.

Về sau Albert Pike bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy và ông viết thơ lên cấp cao hơn tố cáo cấp chỉ huy của mình. Ngược lại Albert Pike bị vu khống biển thủ tiền của quân đội Liên Minh và để binh sỹ da đỏ của mình cắt da đầu tù binh Liên Bang.

Ông bỏ trốn. Về sau bị bắt và bị xử tội bất tuân thượng lịnh và tội phản quốc. Albert Pike xin từ chức và được trả tự do. Ông qua đời ở Washington năm 1891 thọ 81 tuổi.

Tiểu sử của Thiếu Tướng Albert Pike không thấy nói ông đối xử xấu với nô lệ da đen. Không những vậy ông có một quá trình binh vực quyền lợi cho người thiểu số da đỏ. Ông còn hứa hẹn nếu miền Nam chiến thắng người da đỏ sẽ có một quốc gia riêng biệt.

Những phần tử cực đoan của phong trào Black Lives Matter đã đạp đổ tượng của ông chỉ vì ông là Tướng của quân đội miền Nam. Họ không muốn biết ông đã bị quân đội này kết án phản quốc.

Những kẻ cực đoan ngu tối này còn trùm quốc kỳ Mỹ lên đầu tượng của Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên là George Washington ở Portland – Oregon tẩm xăng đốt rồi kéo đổ tượng đài một vị anh hùng lập quốc. Chỉ vì ông từng là một đại điền chủ có nuôi nô lệ da đen trong nhà.

Sau cuộc nội chiến những người lãnh đạo Hoa Kỳ thời ấy đã biết xây dựng tinh thần đoàn kết hòa hợp hòa giải nên không đả phá các biểu tượng của quân đội miền Nam.

Giờ đây phong trào đập phá các biểu tượng của quân đội miền Nam nói riêng và lịch sử Hoa Kỳ nói chung đã xé rách lại vết thương nội chiến trong quá khứ.

Các lãnh đạo của đảng Dân Chủ vẫn im lìm không lên án các hành động quá khích cực đoan như vậy mà có người còn cổ súy nữa. Họ cho rằng phải đạp đổ quá khứ để xây dựng sự bình đẳng cho người da màu.

Họ đã sai lầm vì đạp đổ các tượng đài sẽ không mang lại sự bình đẳng. Sự bình đẳng phải được xây dựng bằng cung cách sống của mỗi công dân.

Sự tàn phá ấy chỉ đào thêm hố sâu chia rẽ vì những người Mỹ da trắng ở miền Nam sẽ cảm thấy bị xúc phạm và đe dọa. Rồi những người cực đoan da trắng sẽ phản công. Những hình tượng của danh nhân da đen, nhà thờ, trường học và chính người da đen sẽ trở thành mục tiêu của sự trả thù.

Những chính khách Mỹ ngây thơ hoặc cố tình thúc đẩy một cuộc cách mạng văn hóa xóa bỏ lịch sử quốc gia. Hãy đến Việt Nam học tập kinh nghiệm “hòa hợp hòa giải” của nhà nước Việt Cộng. Đến để biết các tượng đài nghĩa trang của quân đội miền Nam đã bị đập phá không được tôn trọng, và kết quả sau hơn 40 năm “thống nhứt” sự phân biệt kỳ thị Nam Bắc vẫn ngùn ngụt trong lòng người.

Image may contain: 1 person, tree and outdoor
No photo description available.
Image may contain: one or more people, people standing, sky, night, tree and outdoor
Image may contain: outdoor
Bong Lau

BẢN TIN MỚI NHẤT

CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH

Tôi là người phụ nữ thông minh, quý hiếm nhất! nên cần được bảo tồn.

Xem Thêm

Chuyện của một người Việt sống bằng nghề "chăm lo hậu sự" ở Mỹ - Băng Thanh

Có lẽ chưa bao giờ nghe một ai nói rằng “Tôi thích sau này sẽ làm việc nơi các đám tang” hay như lời của giám đốc một nhà quàn ở thành phố Westminster

Xem Thêm

MÌNH VỀ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đã tàn cuộc lỡ tử sinh Thương ta để lại chút tình thơ thôi

Xem Thêm

CƯỜI MỘT CHÚT

Ông Thủ Tướng đeo khẩu trang không đúng cách.

Xem Thêm

PORTLAND, OREGON, VÀ THỜI KỲ QUỶ SỨ LÊN NGÔI - người lính già oregon

Gần đây, những người bạn ở các TB Mỹ, hoặc từ Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc... gửi email hỏi tình hình Portland nay ra sao rồi. Tôi xin trả lời: sau hơn 58 ngày, biểu tình bạo loạn xảy ra hàng đêm vẫn chưa dứt.

Xem Thêm

THỎA THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ John J Wall

Soạn thảo bởi một sinh viên Luật trẻ tuổi.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Bài viết phân tích tật nói ngọng của dàn lảnh đạo cao cấp VN hiện nay rất sâu sắc và hữu ích ,tuy nhiên bây giờ tật nói ngọng này đã ăn sâu thành lề lối nên khó thay đổi. Cái đáng nói đến là nguyên nhân ,từ xa xưa thời cách mạng tháng tám ,Đảng VC và cấp lảnh đạo có chủ trương nêu cao giai cấp tiên tiến là công nông ,còn giai cấp địa chủ tư sản là kẻ thù phải tiêu diệt giết sạch ,mà đại đa số thành phần cốt cán công nông là dân quê ,hoặc lao động chân tay cho nên tật nói ngọng rất phổ biến ,còn đám tiểu tư sản hay trí thức muốn sống sót thì bắt buộc phải cúi mình nương theo quần chúng nếu không muốn bị đem ra đấu tố ,mà trước hết là cố gắng hòa đồng bằng cách tập nói ngọng ,không còn kiểu ăn nói văn hoa lịch lãm ,từ đó phong trào nói ngọng trở thành biểu trưng của giai cấp cách mạng tiên tiến.Nhà nhà nói ngọng ,người người nói ngọng lâu dần không ai thấy khó chịu khi nghe người khác và ngay cả bản thân cùng gia đình cũng nói ngong.. niu..no !! Nếu tác giả sinh trong thời đó thì bây giờ có lẻ không có bài phân tích này .

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Một bài viết trào phúng đầy ý nghĩa ! Một bài viết "dành cho những người thông minh", không phải "cho những kẻ tầm thường". Cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Toi la nguoi Vietnam ty nan tai My.Nhung toi KHONG ghi ten vao to chuc Vietnamese-Americans va toi khang dinh : Toi CHUA quyet dinh bau phieu cho ai ca.Xin dung loi dung va gom chung nhung nguoi Vietnam o My va cai hoi nay,vao hay khong la quyen tu do cua moi nguoi.Toi khang dinh va toi chiu trach nhiem ve su khang dinh nay./-

Xem Thêm

Đề bài :Khấn Người Tình Địch - Tràm Cà Mau

Có gì đâu ông bạn JUDO ! Tốt hơn hết mỗi khi thấy còm có tên DON VU thì coi như "bãi rác", tránh cho xa...Thế thôi !!!

Xem Thêm

Đề bài :Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Search these links below, please: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1364608 https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/ung-ho-blm-dan-bieu-goc-viet-bi-chup-than-cong-doanh-gia-goc-viet-bi-doa-giet/ http://www.vsam1040.com/vi-vn/tin-tuc/tin-nguoi-viet-hai-ngoai/nu-dan-bieu-goc-viet-bi-dong-huong-chup-mu-vi-ung

Xem Thêm

Đề bài :RƯỢU NHO CALIFORNIA CHUA QUÁ

Tha`ng ca` cho'n Newsom na`y la` cha'u cua? mu.gia`o' da^m Pelosi, luu manh, la.m quye^`n, coi thuo`ng da^n la`tha'i do^.cua?bo.n chi'nh tri. gia tho^?ta? dang? Con Lua`.

Xem Thêm

Đề bài :Mỹ "đột kích" lãnh sự quán Trung Cộng ở Houston

Bao nhie^u do`i TT My~ da~de^? bo.n Ta`u + na`y co^ng khai an ca'p ta`i san? tri' tue^., pha't minh cua?My~ ma` kho^ng la`m gi`he^'t. Da~ de^'n lu'c to^'ng co^? bo.n luu manh na`y.

Xem Thêm

Đề bài :Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố có thể giúp Mỹ chống đại dịch Covid-19 tốt hơn ông Trump

Con mu. Killary na`y thua da^.m, thua dau 4 nam nay ma`va^~n co`n ha^.m hu.c, ngua' mie^.ng. Cha'c nuo'c My~chi? co' 1 mi`nh mu. ta ta`i gioi?, tho^ng minh du? kha? nang la`m TT. Bie^'n di cho nguo`i ta nho`.

Xem Thêm

TIN MỚI

Tương đài Mẹ VN (bi) Cưỡng chế - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Tương đài Mẹ VN (bi) Cưỡng chế - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Cậu bé và ngưởi da đỏ

Sandmann đã thắng kiện Washington post Và CNN 250 triệu

Xem Thêm

TT Donald Trump đưa ra chương trình kinh tế nhiệm kỳ thứ hai

với 6 lời hứa với người lao động Hoa Kỳ.

Xem Thêm

LÝ TƯỞNG CỦA ANTIFA LÀ GÌ ?

Đây mới là CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG trên đất Mỹ.

Xem Thêm

Mùa Thu năm xưa… - Việt Nhân

(HNPĐ) Có một mùa Thu gắn liền với vận nước! Đó là mùa Thu 1945, một mùa Thu ồn ào

Xem Thêm

Từ Ghép Và Láy Trong Tiếng Việt Có Đặc Điểm Gì? - Lê Bá Vận.

(HNPD) Tiếng Việt đơn âm tiết, số lượng từ hữu hạn, muốn làm giàu phải trông cậy nhiều vào các từ ghép.

Xem Thêm

Một bức ảnh, vạn lời nó

Trung Cộng đang muốn biến nước Mỹ thành một Chinatown.

Xem Thêm

HÀ NỘI CÙNG THƠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cho anh nỗi nhớ thôi biền biệt Để bạn niềm tin khỏi hắt hiu

Xem Thêm

Tránh bị đột tử vào ban đêm...

Biết để đề phòng, với bất cứ tuổi nào, nhất là lớn tuổi,

Xem Thêm

ÔNG TT Thất nhân tâm? Từ Việt Nam, từ vùng dịch, nghĩ về Donald John Trump....Nguyễn Quang Chơn

Trời âm u, mưa rả rích, Đà nẵng như chìm trong nỗi buồn của sự tái nhiễm cúm tàu.

Xem Thêm