Cà Kê Dê Ngỗng

Khi người GIÀU đóng thuế, người NGHÈO trả

Tôi xin bắt đầu với một nguyên lý cơ bản mà gần như đại đa số người dân không hề nhận ra. Đó là “Khi người giàu đóng thuế thì người nghèo sẽ là người trả.” Hoặc nói cách khác “tất cả những khoản thuế đánh lên người g

Tôi xin bắt đầu với một nguyên lý cơ bản mà gần như đại đa số người dân không hề nhận ra. Đó là “Khi người giàu đóng thuế thì người nghèo sẽ là người trả.” Hoặc nói cách khác “tất cả những khoản thuế đánh lên người giàu đều được chi trả bởi người nghèo gián tiếp hoặc trực tiếp.”
 
Khi đọc thì bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi đã viết lộn hay gì đó, nhưng tôi không hề, đó là sự thật. Chính sự ngộ nhận này đã cho phép chính phủ và các chính trị gia ở Việt Nam và Phương Tây mị dân để kiếm phiếu. Câu phổ biến nhất mà chúng ta hay nghe họ nói là “người giàu nên đóng nhiều thuế hơn,” “người giàu ngày càng giàu” hay câu kinh điển “phải đem lại sự công bằng cho xã hội.’’ Mấy câu đó nghe quen thuộc không? Đó chính là vấn đề.
 
Khi chính phủ ban hành một khoản thuế để nhắm đến người giàu, trên bề mặt thì chúng ta nghĩ rằng người giàu chính là người đóng. Nhưng bức ảnh đó không hề nói lên sự thật đằng sau. Đó chính là người nghèo mới là người trả chi phí và gánh nặng của khoản thuế đó, trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là các ông chủ doanh nghiệp sẽ không có thêm tiền để tăng lương cho nhân viên, và gián tiếp qua việc người có tiền sẽ không chịu đầu tư thêm hoặc tạo thêm việc làm. Và ai sẽ là người gánh chịu những hậu quả đó? Người giàu? Không hề. Các chính trị gia? Càng không. Chẳng ai khác ngoài người nghèo. Tôi tin dùng 3 ví dụ để minh chứng cho nguyên lý trên.
 
THUẾ XE HƠI NHẬP KHẨU – Trước tiên là khoản thuế đánh lên xe hơi nhập khẩu. Hiện tại thì chỉ những người khá giả mới có tiền để mua xe, nên việc đánh thuế lên xe hơi thì sẽ ép người giàu trả. Nghe đúng không? Ai là người trả? Có phải là người giàu không? Không hề. Nếu một người không phải trả thuế 300% đó thì với số tiền đó họ sẽ dùng để đầu tư, để tạo thêm công ăn việc làm, hay mua sắm và khoản đó sẽ tạo ra việc làm những người khác. Nhưng đằng này họ phải đóng thuế 300% và số tiền đó sẽ không được tận dụng trong giới tư nhân một cách hiệu quả được.
 
Nếu xe đó được nhập để kinh doanh vận tải, chạy Uber hay taxi thì doanh nghiệp nhập sẽ phải tăng phí vận hành và ai sẽ là người trả? Những người sử dụng xe. Và ai sẽ là chịu gánh nặng nhất? Chính những người nghèo. Họ trả khi đi xe đò, đi taxi, đi Uber, đi xe liên tỉnh hay đơn giản là khi thuê xe để đi đâu đó. Người giàu trong trường hợp này là người trung gian thu tiền từ người nghèo để đưa vào túi mình.
 
THUẾ THU NHẬP CAO – Tương tự, khi người giàu bị ép phải trả thêm tiền thuê thu nhập của mình thì họ sẽ có ít tiền hơn để đầu tư và tạo công ăn việc làm. Số tiền tuy lớn nhưng người giàu không chịu thiệt hại lớn bằng người nghèo. Thay vì có 100đ để tạo ra hàng chục việc làm cho người nghèo thì người giàu chỉ còn 30đ. Điều này cũng lấy đi động lực phát triển của tầng lớp tinh hoa và ưu tú của xã hội. Họ sẽ nói “tại sao tôi phải làm nhiều, tại sao tôi phải chấp nhận rủi ro để tạo công ăn việc làm cho người khác?” Rồi một ngày họ bất mãn, họ ra nước ngoài, họ ngừng làm việc thì lúc đó nền kinh tế sẽ chỉ còn là số không. Lúc đó ai sẽ là người chịu thiệt hại? Người nghèo.
 
THUẾ NHÀ TRỌ – Đây là một trong những khoản thuế mà người nghèo chi trả nhưng họ cứ nghĩ là người giàu trả. Ông chủ kia có dãy nhà trọ cho thuê. Cán bộ thuế thu tầm 1 triệu VND mỗi năm. Hỏi ai là người trả? Người nghèo sẽ nói “Ông chủ nhà trọ chứ ai. Thuế đó là thuế nhà trọ, chủ nhà trọ không trả thì ai trả?” Đó là câu trả lời phổ biến thiếu hiểu biết. Ai là người thực sự trả? Đó là người nghèo. Vì sao? Vì khi ông chủ kia xây nhà trọ thì ông ta đã tính chi phí và thuế vào mức giá thuê nhà rồi. Nếu không có khoản thuế 1 triệu/năm đó thì ông ta sẽ giảm 1 triệu một năm cho người thuê. Nếu không thì ông ta sẽ có thêm tiền để xây thêm nhà trọ và nó sẽ hạ giá thuê xuống. Còn không nữa thì nền kinh tế sẽ có thêm 1 triệu VND để đầu tư và tạo công ăn việc làm. Đó là sự thật.
 
KẾT LUẬN – Đó là vì sao những khoản thuế đáng lên người giàu được thúc đẩy bởi các chính trị gia chỉ là một trò mị dân. Thực chất là nó là những khoản thuế đánh lên người nghèo và được chi trả bởi người nghèo. Tại sao một điều vô lý như vậy vẫn tồn tại? Vì đó là hình thức dễ nhất để kiếm phiếu, nó đánh vào lòng GATO của người dân. Những khoản thuế đó giúp tạo sự chênh lệch giữa người giàu và nghèo và bất công xã hội. Đó mới là vấn đề. Khi chính phủ đánh thuế lên người giàu thì họ vô tình đánh thuê lên người nghèo nhưng nói với người nghèo là người giàu là người trả. Khi người giàu đóng thuế, người nghèo sẽ là người trả. Mị dân đỉnh cao. Tôi là Ku Búa viết cho Cafe Ku Búa.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Khi người GIÀU đóng thuế, người NGHÈO trả

Tôi xin bắt đầu với một nguyên lý cơ bản mà gần như đại đa số người dân không hề nhận ra. Đó là “Khi người giàu đóng thuế thì người nghèo sẽ là người trả.” Hoặc nói cách khác “tất cả những khoản thuế đánh lên người g

Tôi xin bắt đầu với một nguyên lý cơ bản mà gần như đại đa số người dân không hề nhận ra. Đó là “Khi người giàu đóng thuế thì người nghèo sẽ là người trả.” Hoặc nói cách khác “tất cả những khoản thuế đánh lên người giàu đều được chi trả bởi người nghèo gián tiếp hoặc trực tiếp.”
 
Khi đọc thì bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi đã viết lộn hay gì đó, nhưng tôi không hề, đó là sự thật. Chính sự ngộ nhận này đã cho phép chính phủ và các chính trị gia ở Việt Nam và Phương Tây mị dân để kiếm phiếu. Câu phổ biến nhất mà chúng ta hay nghe họ nói là “người giàu nên đóng nhiều thuế hơn,” “người giàu ngày càng giàu” hay câu kinh điển “phải đem lại sự công bằng cho xã hội.’’ Mấy câu đó nghe quen thuộc không? Đó chính là vấn đề.
 
Khi chính phủ ban hành một khoản thuế để nhắm đến người giàu, trên bề mặt thì chúng ta nghĩ rằng người giàu chính là người đóng. Nhưng bức ảnh đó không hề nói lên sự thật đằng sau. Đó chính là người nghèo mới là người trả chi phí và gánh nặng của khoản thuế đó, trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là các ông chủ doanh nghiệp sẽ không có thêm tiền để tăng lương cho nhân viên, và gián tiếp qua việc người có tiền sẽ không chịu đầu tư thêm hoặc tạo thêm việc làm. Và ai sẽ là người gánh chịu những hậu quả đó? Người giàu? Không hề. Các chính trị gia? Càng không. Chẳng ai khác ngoài người nghèo. Tôi tin dùng 3 ví dụ để minh chứng cho nguyên lý trên.
 
THUẾ XE HƠI NHẬP KHẨU – Trước tiên là khoản thuế đánh lên xe hơi nhập khẩu. Hiện tại thì chỉ những người khá giả mới có tiền để mua xe, nên việc đánh thuế lên xe hơi thì sẽ ép người giàu trả. Nghe đúng không? Ai là người trả? Có phải là người giàu không? Không hề. Nếu một người không phải trả thuế 300% đó thì với số tiền đó họ sẽ dùng để đầu tư, để tạo thêm công ăn việc làm, hay mua sắm và khoản đó sẽ tạo ra việc làm những người khác. Nhưng đằng này họ phải đóng thuế 300% và số tiền đó sẽ không được tận dụng trong giới tư nhân một cách hiệu quả được.
 
Nếu xe đó được nhập để kinh doanh vận tải, chạy Uber hay taxi thì doanh nghiệp nhập sẽ phải tăng phí vận hành và ai sẽ là người trả? Những người sử dụng xe. Và ai sẽ là chịu gánh nặng nhất? Chính những người nghèo. Họ trả khi đi xe đò, đi taxi, đi Uber, đi xe liên tỉnh hay đơn giản là khi thuê xe để đi đâu đó. Người giàu trong trường hợp này là người trung gian thu tiền từ người nghèo để đưa vào túi mình.
 
THUẾ THU NHẬP CAO – Tương tự, khi người giàu bị ép phải trả thêm tiền thuê thu nhập của mình thì họ sẽ có ít tiền hơn để đầu tư và tạo công ăn việc làm. Số tiền tuy lớn nhưng người giàu không chịu thiệt hại lớn bằng người nghèo. Thay vì có 100đ để tạo ra hàng chục việc làm cho người nghèo thì người giàu chỉ còn 30đ. Điều này cũng lấy đi động lực phát triển của tầng lớp tinh hoa và ưu tú của xã hội. Họ sẽ nói “tại sao tôi phải làm nhiều, tại sao tôi phải chấp nhận rủi ro để tạo công ăn việc làm cho người khác?” Rồi một ngày họ bất mãn, họ ra nước ngoài, họ ngừng làm việc thì lúc đó nền kinh tế sẽ chỉ còn là số không. Lúc đó ai sẽ là người chịu thiệt hại? Người nghèo.
 
THUẾ NHÀ TRỌ – Đây là một trong những khoản thuế mà người nghèo chi trả nhưng họ cứ nghĩ là người giàu trả. Ông chủ kia có dãy nhà trọ cho thuê. Cán bộ thuế thu tầm 1 triệu VND mỗi năm. Hỏi ai là người trả? Người nghèo sẽ nói “Ông chủ nhà trọ chứ ai. Thuế đó là thuế nhà trọ, chủ nhà trọ không trả thì ai trả?” Đó là câu trả lời phổ biến thiếu hiểu biết. Ai là người thực sự trả? Đó là người nghèo. Vì sao? Vì khi ông chủ kia xây nhà trọ thì ông ta đã tính chi phí và thuế vào mức giá thuê nhà rồi. Nếu không có khoản thuế 1 triệu/năm đó thì ông ta sẽ giảm 1 triệu một năm cho người thuê. Nếu không thì ông ta sẽ có thêm tiền để xây thêm nhà trọ và nó sẽ hạ giá thuê xuống. Còn không nữa thì nền kinh tế sẽ có thêm 1 triệu VND để đầu tư và tạo công ăn việc làm. Đó là sự thật.
 
KẾT LUẬN – Đó là vì sao những khoản thuế đáng lên người giàu được thúc đẩy bởi các chính trị gia chỉ là một trò mị dân. Thực chất là nó là những khoản thuế đánh lên người nghèo và được chi trả bởi người nghèo. Tại sao một điều vô lý như vậy vẫn tồn tại? Vì đó là hình thức dễ nhất để kiếm phiếu, nó đánh vào lòng GATO của người dân. Những khoản thuế đó giúp tạo sự chênh lệch giữa người giàu và nghèo và bất công xã hội. Đó mới là vấn đề. Khi chính phủ đánh thuế lên người giàu thì họ vô tình đánh thuê lên người nghèo nhưng nói với người nghèo là người giàu là người trả. Khi người giàu đóng thuế, người nghèo sẽ là người trả. Mị dân đỉnh cao. Tôi là Ku Búa viết cho Cafe Ku Búa.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BẢN TIN MỚI NHẤT

Điểm Tin Thứ Hai 17/02/2020

Các tổ chức thúc giục Chính phủ Việt Nam đóng cửa các địa điểm buôn bán động vật hoang dã (RFA)

Xem Thêm

Nhãn tiền qủa báo - Hà Thượng Thủ

Tuyệt mệnh Hán nô cũng tới nơi !

Xem Thêm

Phòng thí nghiệm San Diego chỉ trong 3 giờ, tìm ra vắc xin trị COVID-19

Inovio Pharmaceuticals, có trụ sở đặt tại Sorrento Valley, nằm sát cạnh thành phố San Diego, trước đây đã từng chế ra thuốc vắc xin chống virus Zika...

Xem Thêm

Bỗng Nhiên - Nguyễn Chí Tuyến

Bỗng nhiên người dân Trung Quốc nhận ra đất nước của họ không hùng mạnh như lời đảng cộng sản nói mà liêu xiêu, lao đao trước một con siêu vi khuẩn nhỏ bé có tên corona.

Xem Thêm

CHIM BAY MỎI CÁNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giữa trời mây nước bao la Chim bay mỏi cánh vẫn là đứng yên

Xem Thêm

Nhật hoàng Naruhito dùng tiếng Anh đón tiếp TT Trump

Ngày 27/5, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako bất ngờ sử dụng tiếng Anh để chào đón

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

Xem Thêm

Đề bài :Những Điều Ta Không Để Ý:

Hồi tâm ? Tác giả mấy tuổi ? Chệt Cộng và lũ Vịt Cộng khg bao giờ có 2 chữ “hồi tâm”..... Tội nghiệp tác giả quá !

Xem Thêm

TIN MỚI

Nhãn tiền qủa báo - Hà Thượng Thủ

Tuyệt mệnh Hán nô cũng tới nơi !

Xem Thêm

Phòng thí nghiệm San Diego chỉ trong 3 giờ, tìm ra vắc xin trị COVID-19

Inovio Pharmaceuticals, có trụ sở đặt tại Sorrento Valley, nằm sát cạnh thành phố San Diego, trước đây đã từng chế ra thuốc vắc xin chống virus Zika...

Xem Thêm

Bỗng Nhiên - Nguyễn Chí Tuyến

Bỗng nhiên người dân Trung Quốc nhận ra đất nước của họ không hùng mạnh như lời đảng cộng sản nói mà liêu xiêu, lao đao trước một con siêu vi khuẩn nhỏ bé có tên corona.

Xem Thêm

CHIM BAY MỎI CÁNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giữa trời mây nước bao la Chim bay mỏi cánh vẫn là đứng yên

Xem Thêm

Nhật hoàng Naruhito dùng tiếng Anh đón tiếp TT Trump

Ngày 27/5, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako bất ngờ sử dụng tiếng Anh để chào đón

Xem Thêm

Báo Trung cộng ghi tiêu đề “Tới Vũ Hán đi” sau sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình - Minh Lam

Vào ngày 10/2, sự xuất hiện hiếm hoi của ông Tập Cận Bình kể từ khi dịch virus corona bùng phát tại Vũ Hán, đã được truyền thông Trung cộng đưa tin rầm rộ.

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 16/02/2020

Ngoại trưởng TQ chỉ trích ‘phản ứng thái quá’ về dịch corona (VOA)

Xem Thêm

Diễn Hành Walk for Peace và Hội Chợ Đa Văn Hóa tại City Heights

Cộng Đồng Việt Nam San Diego phối hợp với trường Tiểu Học Rosa Parks tham dự cuộc diễn hành Walk for Peace và Hội Chợ Đa Văn Hóa tại Officer Jeremy Henwood Park.

Xem Thêm

Kìa quân tầu ô !!!!

Đợi đến khi nào dân Mỹ thấy tỵ nạn Việt mà bịt mũi, bịt mồm quay qua chỗ khác, khu Bolsa tại thủ đô Tỵ Nạn vắng teo như chùa Bà Đanh lúc bấy giờ nước đến chân…. hết nhảy!

Xem Thêm

Ánh Mắt Của Cha - Tác giả: Tâm Chánh

Nếu bây giờ ông Trời ban cho tôi một ước nguyện thì điều tôi sẽ cầu xin không một giây ngần ngại: xin cho Cha của tôi được sống lại dù chỉ là một ngày để Mẹ tôi có được niềm vui trước khi bà từ giã cõi đời

Xem Thêm