Kinh Đời

LÁO, LÁO NỮA, LÁO MÃI. - HOÀNG NGỌC TUẤN

Lang thang trên internet, tình cờ tôi đọc được một bài viết ca tụng Hồ Chí Minh, với nội dung là những điều nói láo, tất nhiên. Thú vị là tác giả bài viết láo này

Lang thang trên internet, tình cờ tôi đọc được một bài viết ca tụng Hồ Chí Minh, với nội dung là những điều nói láo, tất nhiên. Thú vị là tác giả bài viết láo này (Lưu Văn Lợi, Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao) khá dốt nát nên những cái láo "lòi ra" một cách rất khôi hài. Thử nêu ra vài cái láo lố bịch nhất:

1/ Một bà già người Anh viết thư gửi cho Hồ Chí Minh. Trong lá thư đó, bà hô khẩu hiệu: "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!" và, từ London, bà đã gửi tiền ủng hộ Việt Nam mỗi tháng là "5 bảng Anh 9 Livre". Ha ha, có lẽ bà này là người dân Anh duy nhất trên thế giới đã hô khẩu hiệu "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!" trong một bức thư!!! Và bảng Anh là Pound, một đơn vị tiền của Anh, nhưng... Livre là đơn vị tiền của Pháp thời xưa (dùng từ năm 781 đến 1795 thì hết lưu hành), vậy bà ta đã gửi "5 bảng Anh 9 Livre mỗi tháng" bằng cách nào???

2/ Bà Thủ tướng Ấn-độ Indira Gandhi gửi thư cho Hồ Chí Minh, tất nhiên là bằng tiếng Anh. Đầu thư, bà viết: “Thưa Bác Hồ thân mến! Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước chúng ta hình như ở mức độ hình thức, nên tôi nghĩ nhân dịp này, cần đặt những quan hệ mới. Bác đã vui lòng gọi tôi là cháu. Chính là với tư cách đó, mà cháu viết thư này cho Bác”. Ha ha, tôi đã sống ở Úc, nói và viết tiếng Anh hơn nửa cuộc đời rồi, nhưng tôi không cách nào hình dung ra nổi bà Indira Gandhi viết tiếng Anh như thế nào để diễn tả câu: "Bác đã vui lòng gọi tôi là cháu. Chính là với tư cách đó, mà cháu viết thư này cho Bác"!!!

3/ Ban văn thư của Hồ Chí Minh soạn thảo một bức thư, tất nhiên bằng tiếng Anh, để gửi lại cho bà Indira Gandhi, với nội dung như thế này: "Cháu Indira Gandhi thân mến, Bác sung sướng thấy cháu vẫn giữ những tình cảm thân thiết đối với Bác. Bác vẫn giữ ấn tượng sâu sắc về nhân dân và đất nước Ấn Độ và luôn mong muốn quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình”. Ha ha, tôi xin chào thua, không thể nào hình dung nổi bức thư này đã được viết như tiếng nào trong tiếng Anh để xưng "Bác/cháu"!!!

4/ Khi ban văn thư trình dự thảo thư cho Hồ Chí Minh xem, thì... Bác bỏ ngay cụm từ mở đầu “Cháu Indira Gandhi thân mến” và đề là “Kính thưa bà Indira Gandhi, Thủ tướng nước Ấn Độ”. Và sửa câu đầu như sau: “Tôi cảm ơn Thủ tướng vẫn giữ những tình cảm thân thiết bác cháu giữa chúng ta và luôn mong muốn giữ quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình”. Ha ha, tôi cũng xin chào thua, không thể nào hình dung nổi họ đã viết tiếng Anh như tiếng nào cho câu "tình cảm thân thiết bác cháu giữa chúng ta"!!!

Xin mở ngoặc để nói thêm một chút. Thân phụ của bà Indira Gandhi là cố Thủ tướng Ấn-độ Jawaharlal Nehru (1889-1964). Ông Nehru lớn tuổi hơn Hồ Chí Minh, thì sao bà Indira Gandhi lại kêu Hồ Chí Minh là "Bác"? Trong tiếng Anh, "uncle" có nghĩa là "chú / bác / cậu / dượng", vậy nếu bà Indira Gandhi gọi Hồ Chí Minh là "uncle", thì chắc là bà muốn xem ông ta là "chú Hồ", "cậu Hồ", hay "dượng Hồ" Ha ha...!!!

http://tgvn.com.vn/…/VN/BaoXuan2008/2008/2/0146D27586058E21/
https://www.facebook.com/hoang.ngoctuan/posts/10203917181504111

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

LÁO, LÁO NỮA, LÁO MÃI. - HOÀNG NGỌC TUẤN

Lang thang trên internet, tình cờ tôi đọc được một bài viết ca tụng Hồ Chí Minh, với nội dung là những điều nói láo, tất nhiên. Thú vị là tác giả bài viết láo này

Lang thang trên internet, tình cờ tôi đọc được một bài viết ca tụng Hồ Chí Minh, với nội dung là những điều nói láo, tất nhiên. Thú vị là tác giả bài viết láo này (Lưu Văn Lợi, Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao) khá dốt nát nên những cái láo "lòi ra" một cách rất khôi hài. Thử nêu ra vài cái láo lố bịch nhất:

1/ Một bà già người Anh viết thư gửi cho Hồ Chí Minh. Trong lá thư đó, bà hô khẩu hiệu: "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!" và, từ London, bà đã gửi tiền ủng hộ Việt Nam mỗi tháng là "5 bảng Anh 9 Livre". Ha ha, có lẽ bà này là người dân Anh duy nhất trên thế giới đã hô khẩu hiệu "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!" trong một bức thư!!! Và bảng Anh là Pound, một đơn vị tiền của Anh, nhưng... Livre là đơn vị tiền của Pháp thời xưa (dùng từ năm 781 đến 1795 thì hết lưu hành), vậy bà ta đã gửi "5 bảng Anh 9 Livre mỗi tháng" bằng cách nào???

2/ Bà Thủ tướng Ấn-độ Indira Gandhi gửi thư cho Hồ Chí Minh, tất nhiên là bằng tiếng Anh. Đầu thư, bà viết: “Thưa Bác Hồ thân mến! Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước chúng ta hình như ở mức độ hình thức, nên tôi nghĩ nhân dịp này, cần đặt những quan hệ mới. Bác đã vui lòng gọi tôi là cháu. Chính là với tư cách đó, mà cháu viết thư này cho Bác”. Ha ha, tôi đã sống ở Úc, nói và viết tiếng Anh hơn nửa cuộc đời rồi, nhưng tôi không cách nào hình dung ra nổi bà Indira Gandhi viết tiếng Anh như thế nào để diễn tả câu: "Bác đã vui lòng gọi tôi là cháu. Chính là với tư cách đó, mà cháu viết thư này cho Bác"!!!

3/ Ban văn thư của Hồ Chí Minh soạn thảo một bức thư, tất nhiên bằng tiếng Anh, để gửi lại cho bà Indira Gandhi, với nội dung như thế này: "Cháu Indira Gandhi thân mến, Bác sung sướng thấy cháu vẫn giữ những tình cảm thân thiết đối với Bác. Bác vẫn giữ ấn tượng sâu sắc về nhân dân và đất nước Ấn Độ và luôn mong muốn quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình”. Ha ha, tôi xin chào thua, không thể nào hình dung nổi bức thư này đã được viết như tiếng nào trong tiếng Anh để xưng "Bác/cháu"!!!

4/ Khi ban văn thư trình dự thảo thư cho Hồ Chí Minh xem, thì... Bác bỏ ngay cụm từ mở đầu “Cháu Indira Gandhi thân mến” và đề là “Kính thưa bà Indira Gandhi, Thủ tướng nước Ấn Độ”. Và sửa câu đầu như sau: “Tôi cảm ơn Thủ tướng vẫn giữ những tình cảm thân thiết bác cháu giữa chúng ta và luôn mong muốn giữ quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình”. Ha ha, tôi cũng xin chào thua, không thể nào hình dung nổi họ đã viết tiếng Anh như tiếng nào cho câu "tình cảm thân thiết bác cháu giữa chúng ta"!!!

Xin mở ngoặc để nói thêm một chút. Thân phụ của bà Indira Gandhi là cố Thủ tướng Ấn-độ Jawaharlal Nehru (1889-1964). Ông Nehru lớn tuổi hơn Hồ Chí Minh, thì sao bà Indira Gandhi lại kêu Hồ Chí Minh là "Bác"? Trong tiếng Anh, "uncle" có nghĩa là "chú / bác / cậu / dượng", vậy nếu bà Indira Gandhi gọi Hồ Chí Minh là "uncle", thì chắc là bà muốn xem ông ta là "chú Hồ", "cậu Hồ", hay "dượng Hồ" Ha ha...!!!

http://tgvn.com.vn/…/VN/BaoXuan2008/2008/2/0146D27586058E21/
https://www.facebook.com/hoang.ngoctuan/posts/10203917181504111

BẢN TIN MỚI NHẤT

NẾU LỊCH SỬ TÁI DIỄN !

Các bạn trẻ nên đọc.

Xem Thêm

81 hài cốt Lính Dù VNCH bị tử nạn máy bay năm 1965,sẽ được vinh danh tại Little Saigon vào dịp Lễ Quốc Khánh Đệ I CH 26 /10/2019

Chiếc vận tải cơ C-123 của quân đội Hoa Kỳ bị bắn rơi trong Chiến Tranh Việt Nam, mang theo những quân nhân đồng minh của chúng ta bị mất tích từ đó đến nay.

Xem Thêm

Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh

Thành kính tưởng niệm ngày húy nhật Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh, Aug. 27th, 1987!

Xem Thêm

NGƯỜI TÌNH "QUÊ". - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) "Anh đừng nói gì trơn Em quê mùa, dốt nát..."

Xem Thêm

TAO VIỆC GÌ PHẢI NHỤC

(Rất xin lỗi một số ít người đang lên tiếng, còn lại đa số như bài viết này)

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/09/2019

Tòa án tối cao Anh chuẩn bị ra phán quyết về đình chỉ Quốc hội

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ảnh xưa: Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung Quốc năm 1974

Rất xúc động với những hình ảnh lịch sử này, Sinh viên Việt Nam ngày xưa về căn bản giáo dục khác xa du sinh vc bây giờ.  Nhìn những bức hình này và tấm hình sinh viên sau khi miền Nam thất thủ chít khăn tang mang quốc kỷ VN tuần hành trên đường phố Paris mà ngậm ngùi cho nền văn hóa 4000 năm hiện nay dưới chế độ cộng sản đã mất hết rồi.

Xem Thêm

Đề bài :Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

Thấy viết là "tên Tr/úy trưởng ban ..." nghe quen quen đâu đó lúc còn trong tù phải nghe sách bọn VC viết về VNCH...Chả biết người viết thuộc giới nào...Hihii...

Xem Thêm

Đề bài :Lấy chồng, Lấy vợ Mễ

We been married 37 years .. she younger me 19 years.

Xem Thêm

Đề bài :CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG KẺ NGẬM TIỀN TÀU CỘNG

Cai gia phai tra nay suy ra van con nhe heu,hay hoi uranium-hay hoi vai tram trieu duoc cho di dau?hau hoi vi sao ong dai su bi giet va binh linh bi keo xac khap thanh pho,hay hoi vi sao tau duoc vao wto...va ca tram cau hoi quan trong khac va nhu moi day,ten ty phu tu tu (?)Khi loi tat ca nhung mo am cua cac dang bac tai to,mat nhon thi cai gia phai tra no "be" hon nhieu,be vao nhung ca nhan,nhung chuc vi to dung,co an thi phai co tra. THIEN VONG KHOI KHOI.

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hôm nay: 03/09/2019

Don duong ! De nhat phu nhan chac khong thich hop voi chinh tri,chi thich hop voi tung quan.Di theo chong va la cai bong do dan cho nhung cau tuyen bo thieu than trong cua ong gia da hon that thap.Co con gai nang no ve Phuong dien kinh doanh nhieu hon la chinh tri,nhung bong hong nay co nhieu loi the,de dang deal voi cac dang nam nhi,con trai thi de bi mai suy,ong gia khong the kinh doanh,nhung cac dua con no dau co lam T.T ?no dau co lien quan gi den chinh tri,chinh em.No dau co dai ma dua dau ra cho nguoi con LUA nam toc, the ma co con gai nay lam duoc nhieu chuyen,ong con re thi lo ben trung dong,hai ong con trai thi...chung may ra sau lung bo,an chac.Ong Trump chi lanh luong 01 dollar tuong trung,thi cung phai co cho de nuong tua chu,khong co banh mi nhai,suc dau ma lam viec ? vay thoi ! chuc co gai ruou luon gat hai thanh cong,co co thanh cong thi bo co cung duoc an tam va nho do ong gia co thoi gian suy nghi nhieu tro hay hon voi bon xa nghia.

Xem Thêm

Đề bài :Kem Sài Gòn , kem Hà Lội

Gioi oi ! khen em khong het,no long nao lai nem da em ? Co em con rat gioi tieng viet,van phong ro rang.Em qua gioi khi doi choi voi con me Bac ky nay.Nhung cung con may Phuoc cho em,no ma tum lai nhu con me Hien cong an nao do la em toi doi.Can than nhe em gai ve xu cong san no len toi thien dang em a ! Chuc em di den noi,ve den chon,moi su bang an.

Xem Thêm

Đề bài :Nguyễn Thị Hương Phấn

Ong Ho Dzenh da viet thanh tap tho ca tung nguoi me VIETNAM cua minh,va biet bao nguoi phu nu da tan tao hy sinh ban re tat ca moi tam tong tu duc rang buoc xa hoi de lo cho chong,lo cho dan con sau ngay 30-04-1975.Ngay QUOC PHA GIA VONG.Nguoi phu nu VIETNAM co nhung duc tinh rat cao qui ma rat it phu nu cac quoc gia khac co duoc,cho du la " lay vo nhat".Du co the nao,phan tot van nhieu phan hon tinh xau.Cam on Me,cam on cac chi va cam on em.

Xem Thêm

TIN MỚI

NẾU LỊCH SỬ TÁI DIỄN !

Các bạn trẻ nên đọc.

Xem Thêm

81 hài cốt Lính Dù VNCH bị tử nạn máy bay năm 1965,sẽ được vinh danh tại Little Saigon vào dịp Lễ Quốc Khánh Đệ I CH 26 /10/2019

Chiếc vận tải cơ C-123 của quân đội Hoa Kỳ bị bắn rơi trong Chiến Tranh Việt Nam, mang theo những quân nhân đồng minh của chúng ta bị mất tích từ đó đến nay.

Xem Thêm

Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh

Thành kính tưởng niệm ngày húy nhật Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh, Aug. 27th, 1987!

Xem Thêm

NGƯỜI TÌNH "QUÊ". - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) "Anh đừng nói gì trơn Em quê mùa, dốt nát..."

Xem Thêm

TAO VIỆC GÌ PHẢI NHỤC

(Rất xin lỗi một số ít người đang lên tiếng, còn lại đa số như bài viết này)

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/09/2019

Tòa án tối cao Anh chuẩn bị ra phán quyết về đình chỉ Quốc hội

Xem Thêm

Tuyên bố - Hà Thượng Thủ

Chế độ lừa dân sắp cáo chung !

Xem Thêm

Bắc Kỳ 9 nút_Bắc Kỳ 2 nút L

(HNPD) Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi đã phải bỏ cả nhà cửa làng xóm để chạy xa các anh vào đây, vậy mà bây giờ các anh vẫn lại theo bám, không buông tha!

Xem Thêm

Ngày về ! - Đồ Giả.

( HNPD ) Chuyện tưởng đã ngủ quên trong tiềm thức

Xem Thêm