TIN CỘNG ĐỒNG

Lễ Húy nhật Đức Trần Hưng Đạo tại San Diego- ngày 22-9-19

Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.


C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\1.JPG

Lúc 11 giờ sáng ngày CN 22-9-19. Tại  phòng họp Hội Đền Hùng SD. Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH/SD đã  phối hợp với Cộng Đồng VN/SD – Hội Đền Hùng SD- Câu Lạc Bộ HùngSửViêt , tổ chuc Lể Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. Đức Trần Hưng Đạo đã  được Hải Quân VNCH tôn vinh làm Thánh Tổ Hải Quân.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\18.JPG

Khoản 50 người đã đến tham dự , ghi nhận: có các niên  vị cao niên trong công đồng- Niên Trưởng cựu Thẩm Phán , Trần Gia Tá – Ông  Nguyễn Văn Lợi , Ông Hoàng văn Nhạn, HT Liên Hội Chiến sĩ- Phó Hội Trưởng ,Hội Cảnh sát quốc Gia –Thân hữu đài TNT-  Hội Biệt Cách Dù Lôi Hổ - Điện báo HNPD và các bạn trẻ . Ngoài ra còn có các Chiến hữu thuộc Hội- HQ Đoàn Viên đến từ Quận Cam .Ông Trần Mưu thuộc cơ sở Việt Tân SD. Gia đình Hội HQHH/SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\2.JPG

Chương trình bao gồm : Tế lể  cổ Truyền do Ông Trần Văn Hoạch và ban Tế Lể ,Hội đền Hùng đảm trách, đọc văn tế, và  nghi thức tế lễ đơn giản , nhưng trang nghiêm.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\6.JPG

 – Bài phát biểu ngắn  về lược sử Đức Thánh Trần do ông Dương Hồng , Hội Trưởng  hội HQ- Hàng Hải VNCH /SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\13.jpg

 – Ông Trần Văn Hoạch , hội Trưởng Hội  Đền Hùng, nhắc về hoàn cảnh lịch sữ về Vua Lê Lợi và Danh Tướng Lê Lai –và theo truyền thống các buổi lể này cũng đã được cử hành trong khoản thời gian này hàng năm tại VN và ngay tại Hoa Kỳ. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\14.jpg

Bài phát biểu của bà Đặng Kim Trang, Chủ tịch CD/VN SD .về  thời sự gần nhất và công việc giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc . Bà Đặng Kim Trang còn tường trình ngắn về tình hình đồng bào tại Paris trong thời gian ngắn vừa qua  bà có dịp tham dự. Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.

 C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\12.jpg


 Niên Trưởng HQ Nguyễn Thiện Lý, cố vấn hội HQHH/SD  trình bài ngắn về HQ và diễn biến về lịch sữ liên quan đến Đức Trần Hưng Đạo.về Hoàng Sa- Trường Sa. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\16.JPG

Ông Nguyễn Qúi, hội Nhảy Dù-SD  trình bày vể việc 81 chiến sĩ nhảy dù hy sinh khi gặp nạn rớt máy bay ngăn 1964. Những diễn biến ,và sẽ được tưởng niệm và cuối tuần lể sắp tới tại Tượng Đài Chiến sĩ  Nam Cali.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\20.JPG

.Đại diện Hội Đoàn Viên HQ vùng Quận Cam gởi lời chào khách tham dự và bày tỏ cảm tưởng thân mật về lễ Húy Nhật Trần Hưng Đạo trong không khí đoàn kết và thân thương như trong gia đình .

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\21.jpg

Anh Hiền, một bạn trẻ SD đã bày tỏ cảm tưởng của anh về lịch sự và  những học hỏi của anh , những nhận xét thân mật mà anh đã học được với các vị đại diện hội đoàn trong CD , anh muốn được học hỏi thêm trong sinh hoạt  CD./SD

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\22.JPG

 Các bài hát  hùng ca Bạch Đằng Giang – Tiếng Sóng Vân Đồn đã được các khách tham dự và các chiến hữu HQ hát xen kẻ  và các bài hát khác do anh chị em trong câu lạc bộ HSV hát . Ông bà Ốc Hương hát bài hát thánh ca ngắn và mọi người cùng  chụp ảnh chung lưu niệm với khách tham dự hiện diện. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\15.JPG

Mọi người ở lại, tâm tình đến giờ phút chót  và cùng ăn trưa rất vui , thật thân mật trong không khí gia đình. (TN) .


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Lễ Húy nhật Đức Trần Hưng Đạo tại San Diego- ngày 22-9-19

Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.


C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\1.JPG

Lúc 11 giờ sáng ngày CN 22-9-19. Tại  phòng họp Hội Đền Hùng SD. Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH/SD đã  phối hợp với Cộng Đồng VN/SD – Hội Đền Hùng SD- Câu Lạc Bộ HùngSửViêt , tổ chuc Lể Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. Đức Trần Hưng Đạo đã  được Hải Quân VNCH tôn vinh làm Thánh Tổ Hải Quân.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\18.JPG

Khoản 50 người đã đến tham dự , ghi nhận: có các niên  vị cao niên trong công đồng- Niên Trưởng cựu Thẩm Phán , Trần Gia Tá – Ông  Nguyễn Văn Lợi , Ông Hoàng văn Nhạn, HT Liên Hội Chiến sĩ- Phó Hội Trưởng ,Hội Cảnh sát quốc Gia –Thân hữu đài TNT-  Hội Biệt Cách Dù Lôi Hổ - Điện báo HNPD và các bạn trẻ . Ngoài ra còn có các Chiến hữu thuộc Hội- HQ Đoàn Viên đến từ Quận Cam .Ông Trần Mưu thuộc cơ sở Việt Tân SD. Gia đình Hội HQHH/SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\2.JPG

Chương trình bao gồm : Tế lể  cổ Truyền do Ông Trần Văn Hoạch và ban Tế Lể ,Hội đền Hùng đảm trách, đọc văn tế, và  nghi thức tế lễ đơn giản , nhưng trang nghiêm.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\6.JPG

 – Bài phát biểu ngắn  về lược sử Đức Thánh Trần do ông Dương Hồng , Hội Trưởng  hội HQ- Hàng Hải VNCH /SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\13.jpg

 – Ông Trần Văn Hoạch , hội Trưởng Hội  Đền Hùng, nhắc về hoàn cảnh lịch sữ về Vua Lê Lợi và Danh Tướng Lê Lai –và theo truyền thống các buổi lể này cũng đã được cử hành trong khoản thời gian này hàng năm tại VN và ngay tại Hoa Kỳ. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\14.jpg

Bài phát biểu của bà Đặng Kim Trang, Chủ tịch CD/VN SD .về  thời sự gần nhất và công việc giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc . Bà Đặng Kim Trang còn tường trình ngắn về tình hình đồng bào tại Paris trong thời gian ngắn vừa qua  bà có dịp tham dự. Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.

 C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\12.jpg


 Niên Trưởng HQ Nguyễn Thiện Lý, cố vấn hội HQHH/SD  trình bài ngắn về HQ và diễn biến về lịch sữ liên quan đến Đức Trần Hưng Đạo.về Hoàng Sa- Trường Sa. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\16.JPG

Ông Nguyễn Qúi, hội Nhảy Dù-SD  trình bày vể việc 81 chiến sĩ nhảy dù hy sinh khi gặp nạn rớt máy bay ngăn 1964. Những diễn biến ,và sẽ được tưởng niệm và cuối tuần lể sắp tới tại Tượng Đài Chiến sĩ  Nam Cali.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\20.JPG

.Đại diện Hội Đoàn Viên HQ vùng Quận Cam gởi lời chào khách tham dự và bày tỏ cảm tưởng thân mật về lễ Húy Nhật Trần Hưng Đạo trong không khí đoàn kết và thân thương như trong gia đình .

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\21.jpg

Anh Hiền, một bạn trẻ SD đã bày tỏ cảm tưởng của anh về lịch sự và  những học hỏi của anh , những nhận xét thân mật mà anh đã học được với các vị đại diện hội đoàn trong CD , anh muốn được học hỏi thêm trong sinh hoạt  CD./SD

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\22.JPG

 Các bài hát  hùng ca Bạch Đằng Giang – Tiếng Sóng Vân Đồn đã được các khách tham dự và các chiến hữu HQ hát xen kẻ  và các bài hát khác do anh chị em trong câu lạc bộ HSV hát . Ông bà Ốc Hương hát bài hát thánh ca ngắn và mọi người cùng  chụp ảnh chung lưu niệm với khách tham dự hiện diện. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\15.JPG

Mọi người ở lại, tâm tình đến giờ phút chót  và cùng ăn trưa rất vui , thật thân mật trong không khí gia đình. (TN) .


BẢN TIN MỚI NHẤT

BS HOÀNG CƠ LÂN: Thư cho quý ông phóng viên BBC

Người tù binh CS được hưởng khẩu phần ăn hàng ngày như một người lính QLVNCH.

Xem Thêm

Dứt Khoát Lần Sau Không Cho đi Nhờ, đây Là Biện Pháp Tối ưu.

Để không xảy ra sự việc tương tự như vụ 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nói, dứt khoát lần sau không cho đi nhờ, đây là biện pháp tối ưu.

Xem Thêm

The Glorious River - PHAN ĐỨC MINH

Thân mến tặng các bạn trẻ, chiến hữu, cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà của tôi

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Ba 22/10/2019

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, chủ trương thống nhất với Đài Loan (RFA)

Xem Thêm

Trường Sa hay Gạc Ma, Nansha hoặc Đảo Nhân Tạo Do Trung Cộng Mời Xây Cất???

Nếu chẳng may có kẻ nào đó vẽ bậy lên mấy chấm vô danh hai chữ Gạc Ma, Nansha hoặc đảo nhân tạo do Trung Cộng mới xây cất, thì các ông trong UBXD sẽ phản ứng ra sao?.

Xem Thêm

Ra ngõ gặp anh hùng - Hà Thượng Thủ

*VC từng khoe khoang : Ra ngõ là gặp "anh...

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Lễ hỏa táng ông thứ trưởng Lê Hải An - Mai Tú Ân

Mai Tú Ân hỏi chi lạ kỳ rứa hè ? Một thằng Việt cộng chết cũng như một con chó chết thôi. Không chôn thì nó nướn hay thịu kệ cha nó hỏi mần chi cho mệt hỉ ???

Xem Thêm

Đề bài :Lăng và Lọ - Hà Thượng Thủ ( Thân tặng tác giả Nguyễn Bá Chổi )

Nguyễn Bá Chổi cảm ơn Tác Giả và xin được “họa” như sau: Từ lăng sang lọ khó gì đâu “Di chúc” hơn chi giấy nhà cầu “Nguyện vọng nhân dân”: lăng thuở trước Mưu đồ băng đảng: lọ ngày nay Làm bộ tiền dân thôi phung phí Ra trò thân “bác” hết dãi dầu Một mả toàn dân đà phát khiếp Ba đồi cả nước… Dẹp cho mau!

Xem Thêm

Đề bài :Hát Cho Một Người Quỳ Xuống

Thuo xa xua ,khi con tre.Da doi lan toi nghi cung toi cho ca si khi bi phe phan:" XUONG CA VO LOAI ",Dau den noi nhu vay.Nhung sau `1975 va nhat la nhung luc gan day,hang loat ca-nhac si nam-nu da ve VN hat hong,vien co nay-co no.Du truoc do,nhung loi tuyen bo nong bong va chac nich:"CHONG COPNG SAN..."the roi ...nuoc troi qua cau,nuoc chay dau vit.Cau nhan dinh XUONG CA VO LOAI that dung va rat dung 100%,trong cac loai,ke ca loai vat,khong co loai ca si.Tai sao lai the tham vay ???

Xem Thêm

Đề bài :Dấu ấn của Trump lên chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Hello there, Do you consider your website promotion important and like to see remarkable results? Then, maybe you already discovered one of the easiest and proven ways to promote your website is by links. Search engines like to see links. My site www.markmidd.com is looking to promote worthy websites. Building links will help to guarantee an increase in your ranks so you can go here to add your site for promotion and we will add your relevant link: www.markmidd.com Best Regards, Mark

Xem Thêm

Đề bài :Hỏa táng xác HCM là chống lại nguyện vọng của toàn Dân XHCN - Nguyễn Bá Chổi

Hoa tang lam gi cho ton cong+ton cua?Song da la VO GIA CU,chet thi VO DIA TANG.Nam phoi thay ra day cho moi nguoi nguyen rua.Hay giao no cho bon ba dinh,sang sang chat len xe ba gac dua ra cho Dong Xuan,cho nga nam,nga bay de day cho ong di qua,ba di lai vut cho vai xu mua quan ao,chieu chieu lai chat len xe ba gac mang ve,de bon ba dinh co cong an viec lam va lam mau muc cho HOC TAP THEO GUONG BAC HO.Gian di co the ma phai ban toi,ban lui nhu hop cho vay ?

Xem Thêm

Đề bài :Cán bộ ăn xìlip - Ông Bút

Oi gioi oi ! em oi la em!Chi co mot chut bang ban tay lam von de cho chong tuong lai mat mat,the ma em lai de thang hang xom no co-pi nguyen con no mang ve tu tho,the thi con gi nua em oi la em ! danh rang chi la copi,nhung hang goc cung mat cha no mui roi em oi!Toi ngay no mang ra hon voi hit,thi than giao cach cam cung phai ton hai,mat mat it nhieu,con gi cho anh nua em oi !

Xem Thêm

Đề bài :TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU

Cai anh chang nay that vo van,ai lai dam thoc vao hong nguoi ta nhu the,neu co biet,thi cung dung noi ra,noi ra nhu vay,con dau mat mui dang ta von chuyen mon ve doi tra-luong gat!Chac anh chang nay da quen Tan da phan roi : CUNG BOI THANG DAN NGU QUA LON...Nhu anh thay do,ca the gioi nay co nuoc nao nhieu Tien si-Pho tien si -thac si con cu nhan ha,di lam xe om,vay ma chem chet,bat viet thi bai chinh ta toi bao dam voi nguoi anh em se chang co ma nao tinh nguyen thi dau,toan la dinh cao tri tue khong ha,can gi viet cau van cho dung,co dua khac viet ho la xong chu gi,cai tro vo van nay them buc ca cai cua minh.

Xem Thêm

Đề bài :Thư ngỏ gởi ông Mark Zuckerberg

Hahaaa...đôi ba lần tôi bị chận bài viết với lý do vi phạm luật cộng đồng mà chính tôi cũng chẳng biết phạm chỗ nào?Yêu cầu ai giải quyết cũng ko biết luôn.Làm việc ấm ớ kiểu này mà nói minh bạch chỗ nào hả FB?

Xem Thêm

Đề bài :“Chữ Việt” Thời Sài Gòn xưa

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ?!( Thế-Lữ)

Xem Thêm

Đề bài :Hong Kong _ câu chuyện về tỉ phú Jimmy Lai

Jimmy Lai Chee Ying-HBS-Harvard Business School,open your eyes before say some things.

Xem Thêm

TIN MỚI

The Glorious River - PHAN ĐỨC MINH

Thân mến tặng các bạn trẻ, chiến hữu, cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà của tôi

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Ba 22/10/2019

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, chủ trương thống nhất với Đài Loan (RFA)

Xem Thêm

Trường Sa hay Gạc Ma, Nansha hoặc Đảo Nhân Tạo Do Trung Cộng Mời Xây Cất???

Nếu chẳng may có kẻ nào đó vẽ bậy lên mấy chấm vô danh hai chữ Gạc Ma, Nansha hoặc đảo nhân tạo do Trung Cộng mới xây cất, thì các ông trong UBXD sẽ phản ứng ra sao?.

Xem Thêm

Ra ngõ gặp anh hùng - Hà Thượng Thủ

*VC từng khoe khoang : Ra ngõ là gặp "anh...

Xem Thêm

CHUYỆN HÔM KIA . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Người ta có thể điên theo mức độ bất như ý của mình ...

Xem Thêm

MỘT LẦN XUÂN GỌI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Để em thay áo Mầu sắc đam mê

Xem Thêm

KHÚC HẬU ĐÌNH HOA VÀ BÀI THƠ BẠC TẦN HOÀI

Hai câu cuối của bài thơ " Bạc Tần Hoài " (Tần Hoài Dạ Bạc) đã từng gây tranh cải cho hậu thế.

Xem Thêm

Sau 40 Năm Bí Mật

Đầu mùa hè năm 2011, thế giới lên cơn sốt về việc Trung Cộng tạo căng thẳng ở Biển Đông thì ai nấy đều ngóng trông nơi Hoa Kỳ với niềm hy vọng Hoa Kỳ sẽ là cứu tinh giúp họ

Xem Thêm

Cư dân ở Thung lũng Silicon biểu tình phản đối luận tội tổng thống Trump

Thung lũng Silicon là một phần của Khu vực Vịnh San Francisco, một khu vực nơi đa số cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 21/10/2019

Lại thêm một buổi tối bất ổn ở Hồng Kông khi các nhà hoạt động dân chủ ở khu Cửu Long ném bom xăng và tấn công một đồn cảnh sát trong khuôn khổ cuộc tuần hành bị cấm bởi chính quyền.

Xem Thêm