TIN CỘNG ĐỒNG

Lễ Húy nhật Đức Trần Hưng Đạo tại San Diego- ngày 22-9-19

Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.


C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\1.JPG

Lúc 11 giờ sáng ngày CN 22-9-19. Tại  phòng họp Hội Đền Hùng SD. Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH/SD đã  phối hợp với Cộng Đồng VN/SD – Hội Đền Hùng SD- Câu Lạc Bộ HùngSửViêt , tổ chuc Lể Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. Đức Trần Hưng Đạo đã  được Hải Quân VNCH tôn vinh làm Thánh Tổ Hải Quân.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\18.JPG

Khoản 50 người đã đến tham dự , ghi nhận: có các niên  vị cao niên trong công đồng- Niên Trưởng cựu Thẩm Phán , Trần Gia Tá – Ông  Nguyễn Văn Lợi , Ông Hoàng văn Nhạn, HT Liên Hội Chiến sĩ- Phó Hội Trưởng ,Hội Cảnh sát quốc Gia –Thân hữu đài TNT-  Hội Biệt Cách Dù Lôi Hổ - Điện báo HNPD và các bạn trẻ . Ngoài ra còn có các Chiến hữu thuộc Hội- HQ Đoàn Viên đến từ Quận Cam .Ông Trần Mưu thuộc cơ sở Việt Tân SD. Gia đình Hội HQHH/SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\2.JPG

Chương trình bao gồm : Tế lể  cổ Truyền do Ông Trần Văn Hoạch và ban Tế Lể ,Hội đền Hùng đảm trách, đọc văn tế, và  nghi thức tế lễ đơn giản , nhưng trang nghiêm.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\6.JPG

 – Bài phát biểu ngắn  về lược sử Đức Thánh Trần do ông Dương Hồng , Hội Trưởng  hội HQ- Hàng Hải VNCH /SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\13.jpg

 – Ông Trần Văn Hoạch , hội Trưởng Hội  Đền Hùng, nhắc về hoàn cảnh lịch sữ về Vua Lê Lợi và Danh Tướng Lê Lai –và theo truyền thống các buổi lể này cũng đã được cử hành trong khoản thời gian này hàng năm tại VN và ngay tại Hoa Kỳ. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\14.jpg

Bài phát biểu của bà Đặng Kim Trang, Chủ tịch CD/VN SD .về  thời sự gần nhất và công việc giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc . Bà Đặng Kim Trang còn tường trình ngắn về tình hình đồng bào tại Paris trong thời gian ngắn vừa qua  bà có dịp tham dự. Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.

 C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\12.jpg


 Niên Trưởng HQ Nguyễn Thiện Lý, cố vấn hội HQHH/SD  trình bài ngắn về HQ và diễn biến về lịch sữ liên quan đến Đức Trần Hưng Đạo.về Hoàng Sa- Trường Sa. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\16.JPG

Ông Nguyễn Qúi, hội Nhảy Dù-SD  trình bày vể việc 81 chiến sĩ nhảy dù hy sinh khi gặp nạn rớt máy bay ngăn 1964. Những diễn biến ,và sẽ được tưởng niệm và cuối tuần lể sắp tới tại Tượng Đài Chiến sĩ  Nam Cali.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\20.JPG

.Đại diện Hội Đoàn Viên HQ vùng Quận Cam gởi lời chào khách tham dự và bày tỏ cảm tưởng thân mật về lễ Húy Nhật Trần Hưng Đạo trong không khí đoàn kết và thân thương như trong gia đình .

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\21.jpg

Anh Hiền, một bạn trẻ SD đã bày tỏ cảm tưởng của anh về lịch sự và  những học hỏi của anh , những nhận xét thân mật mà anh đã học được với các vị đại diện hội đoàn trong CD , anh muốn được học hỏi thêm trong sinh hoạt  CD./SD

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\22.JPG

 Các bài hát  hùng ca Bạch Đằng Giang – Tiếng Sóng Vân Đồn đã được các khách tham dự và các chiến hữu HQ hát xen kẻ  và các bài hát khác do anh chị em trong câu lạc bộ HSV hát . Ông bà Ốc Hương hát bài hát thánh ca ngắn và mọi người cùng  chụp ảnh chung lưu niệm với khách tham dự hiện diện. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\15.JPG

Mọi người ở lại, tâm tình đến giờ phút chót  và cùng ăn trưa rất vui , thật thân mật trong không khí gia đình. (TN) .


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Lễ Húy nhật Đức Trần Hưng Đạo tại San Diego- ngày 22-9-19

Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.


C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\1.JPG

Lúc 11 giờ sáng ngày CN 22-9-19. Tại  phòng họp Hội Đền Hùng SD. Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH/SD đã  phối hợp với Cộng Đồng VN/SD – Hội Đền Hùng SD- Câu Lạc Bộ HùngSửViêt , tổ chuc Lể Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. Đức Trần Hưng Đạo đã  được Hải Quân VNCH tôn vinh làm Thánh Tổ Hải Quân.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\18.JPG

Khoản 50 người đã đến tham dự , ghi nhận: có các niên  vị cao niên trong công đồng- Niên Trưởng cựu Thẩm Phán , Trần Gia Tá – Ông  Nguyễn Văn Lợi , Ông Hoàng văn Nhạn, HT Liên Hội Chiến sĩ- Phó Hội Trưởng ,Hội Cảnh sát quốc Gia –Thân hữu đài TNT-  Hội Biệt Cách Dù Lôi Hổ - Điện báo HNPD và các bạn trẻ . Ngoài ra còn có các Chiến hữu thuộc Hội- HQ Đoàn Viên đến từ Quận Cam .Ông Trần Mưu thuộc cơ sở Việt Tân SD. Gia đình Hội HQHH/SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\2.JPG

Chương trình bao gồm : Tế lể  cổ Truyền do Ông Trần Văn Hoạch và ban Tế Lể ,Hội đền Hùng đảm trách, đọc văn tế, và  nghi thức tế lễ đơn giản , nhưng trang nghiêm.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\6.JPG

 – Bài phát biểu ngắn  về lược sử Đức Thánh Trần do ông Dương Hồng , Hội Trưởng  hội HQ- Hàng Hải VNCH /SD.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\13.jpg

 – Ông Trần Văn Hoạch , hội Trưởng Hội  Đền Hùng, nhắc về hoàn cảnh lịch sữ về Vua Lê Lợi và Danh Tướng Lê Lai –và theo truyền thống các buổi lể này cũng đã được cử hành trong khoản thời gian này hàng năm tại VN và ngay tại Hoa Kỳ. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\14.jpg

Bài phát biểu của bà Đặng Kim Trang, Chủ tịch CD/VN SD .về  thời sự gần nhất và công việc giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc . Bà Đặng Kim Trang còn tường trình ngắn về tình hình đồng bào tại Paris trong thời gian ngắn vừa qua  bà có dịp tham dự. Cuộc biểu tình mới nhất đầy sống động của cộng đồng VN tại Paris, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.

 C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\12.jpg


 Niên Trưởng HQ Nguyễn Thiện Lý, cố vấn hội HQHH/SD  trình bài ngắn về HQ và diễn biến về lịch sữ liên quan đến Đức Trần Hưng Đạo.về Hoàng Sa- Trường Sa. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\16.JPG

Ông Nguyễn Qúi, hội Nhảy Dù-SD  trình bày vể việc 81 chiến sĩ nhảy dù hy sinh khi gặp nạn rớt máy bay ngăn 1964. Những diễn biến ,và sẽ được tưởng niệm và cuối tuần lể sắp tới tại Tượng Đài Chiến sĩ  Nam Cali.

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\20.JPG

.Đại diện Hội Đoàn Viên HQ vùng Quận Cam gởi lời chào khách tham dự và bày tỏ cảm tưởng thân mật về lễ Húy Nhật Trần Hưng Đạo trong không khí đoàn kết và thân thương như trong gia đình .

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\21.jpg

Anh Hiền, một bạn trẻ SD đã bày tỏ cảm tưởng của anh về lịch sự và  những học hỏi của anh , những nhận xét thân mật mà anh đã học được với các vị đại diện hội đoàn trong CD , anh muốn được học hỏi thêm trong sinh hoạt  CD./SD

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\22.JPG

 Các bài hát  hùng ca Bạch Đằng Giang – Tiếng Sóng Vân Đồn đã được các khách tham dự và các chiến hữu HQ hát xen kẻ  và các bài hát khác do anh chị em trong câu lạc bộ HSV hát . Ông bà Ốc Hương hát bài hát thánh ca ngắn và mọi người cùng  chụp ảnh chung lưu niệm với khách tham dự hiện diện. 

C:\Users\Owner\Desktop\Le Duc Tran Hung dao SD 22-9-19\15.JPG

Mọi người ở lại, tâm tình đến giờ phút chót  và cùng ăn trưa rất vui , thật thân mật trong không khí gia đình. (TN) .


BẢN TIN MỚI NHẤT

7 bộ phận cơ thể nếu thiếu con người vẫn sống

Cơ thể mất đi thận, lá lách, ruột thừa, đại tràng, túi mật, dạ dày, cơ quan sinh sản vẫn không ảnh hưởng tính mạng.

Xem Thêm

15 cây cổ thụ được xem như báu vật của nước Mỹ.

Từ cây lớn nhất thế giới cho đến những cây đã tồn tại không biết là bao nhiêu năm trước khi con tàu ‘Hoa tháng Năm’ (Mayflower) đưa những người Anh đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ

Xem Thêm

MÙA XUÂN VỀ TỚI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mùa xuân, mùa xuân này Mây bay trên đỉnh núi

Xem Thêm

Ba mươi năm H.O.

Hắn gật đầu, và hỏi, “Sau khi sang Mỹ, anh có ý định chống đối Cách Mạng không?” Tôi lắc đầu, “Chống làm gì? Tôi nghĩ là sang đó, chỉ lo đi làm thôi.”

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Sáu 17/01/2020

Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an (BoxitVN)

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Obama cấp quốc tịch cho 2.500 người Iran khi thảo luận thỏa thuận hạt nhân?

Uoc gi T.T chi thi cho bo di tru tai cuu xet nhung don xin nhap tich,the xanh...vv.xem co su khai gian trong cac muc lien quan den cong san.du sinh-ket hon... nghia la co su gian doi,boi the de DUOC thu hoi lai quoc tich va moi ke gian doi ve que cu/.

Xem Thêm

Đề bài :Quần Đảo Bị Lãng Quên Trở Nên Lắm Tên

Cha nào có thẩm quyền đật tên mới cho quần đã̉o Hoàng Sả trên bia tưởng niệm vậy...?? Tên này có phải người Việt không..?? hay lai một tên đá cá lăn dưa nào tự nhân có bằng TS mà tự nghĩ ra cái tên mới... mà sao không thông hiêu đia lý nươc nhà...?? Tranh đấu mà chuyện hiểu biết ph46 th4ng về đia lý nước nhà mà còn không thông xuốt, th̀ì thử hỏi anh đòi tranh đấu cho ai..?? Tưởng niệm cái gì...?? Bó tay với những tên lộn xòng này...!!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Anh hùng và chiến sĩ Việt Nam thời … hiện đại - Nguyễn Bá Chổi

Cam on bac ng-b-Choi,bai viet that hay,nhung neu bac phang nang ky hon thi nha em cam on bac.Bon cho nay tu thang tong den thang tep riu,bon no thich nghe nang,noi nho nhe chung chi cuoi ruoi.Nha em ma co khoa an noi,em chui cho chung cu nghe nhu la ca...vong co,cho dung dieu Hanoi.

Xem Thêm

Đề bài :ĐỂ HIỂU RÕ NGUYÊN NHÂN ĐẢNG DÂN CHỦ QUYẾT TÂM TRUẤT PHẾ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Hilllary da tuyen bo : " Trump ma lam Tong thong thi chung ta vao tu het." Day la mot cau khang dinh ro net nhat,va chinh vi vay ma Obama da tuyen bo :" dan quan chien dau." tat ca moi chuong trinh,muu dinh bon con Lua da sua soan va dang cho ket qua cuoi cung Hillary lam tong thong,On troi ! moi su dao lon va chi trong vong vai nam,tau cong dieu dung va bon con LUA cang ngay cang lo ro cho dan chung My hieu biet ve chung.Chung da gai nguoi khap cac co quan cong Quyen o D.C,chung da sua soan XHCN san sang cho nuoc My.va On Troi! da goi Trump toi cho dat nuoc nay .

Xem Thêm

Đề bài :Úc Bắt Giữ Một Người Gốc Việt Vì Cố Ý Phóng Hỏa Đốt Rừng - Kevin Le

Michael,hay ngang dau len nhu nhung anh hung le van tam,ng-v-troi...Co gan an cuop,co gan chiu don.Dung hen nhat ma mat di si khi cua dang csvn.Thang khon lin,da duoc sang den Uc,song trong moi truong tu do va hieu biet the nao la Quyen con nguoi...Nhung dua nhu thang nay,dung nhu nhung nguoi dan Uc yeu cau : Treo co.

Xem Thêm

Đề bài :Úc Bắt Giữ Một Người Gốc Việt Vì Cố Ý Phóng Hỏa Đốt Rừng - Kevin Le

Cho thằng mất dạy này về với việt cộng giam làm gì tốn tiền thuế

Xem Thêm

Đề bài :Việt nam là một nước rất đáng sống

Bài viết rất đúng, phản ảnh thực trạng xã ḥội VN thời XHCN nó cũng được đăng đầy rẫy trên báo , đài hay các cá nhân video...Vây mà sao một bộ phận không nhỏ ̣(tiếng VC) người Việt sinh sống tại nước ngoài, khi hỏi tới VN là ca tụng nào là VN rất tự do..?? Rất dân chu muốn gì được nấy..Một đất nước đáng sống...?? Vậy tại sao họ không biết...?? Họ bị sinh tử phù thư rồi sao..?? Người Việt sống trong nước dươi sư kìm kẹp của CA trị , mà họ noi vậy còn có thể hiểu được là sao..?? Còn người Việt hải ngoại hít thở không khí tự do ở ngoài mà cũng u mê như vậy sao...?? Hay họ là những tên Việt gian chỉ biết nghĩ cho mình...??? Bà con nghe thử ông cựu lính Ngụy này phát biểu...Không thấy ông ta nói xé bỏ quốc tịch Mỹ, Từ chối nhân tìền gìa và medicare...?? Nói thì vung xích chó mà chuyện cần để tỏ lập trường mà đáng bài tìng Lờ....?? https://youtu.be/MgEoNlRXYrk

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện như movie ( bài của QUANG AN )

Hai cai xe,tong cong 09 nhan mang,chi con lai MOT BAN TAY de nhan dien.Vay trong cac ao quan tren day co gi nhay ??? mot bo quan ao va mot it da cuc de lua gat dan chung ??? LUA-LUA-LUA...

Xem Thêm

Đề bài :Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nancy về quê nhà Sản Francisco để mừng Giáng Sinh và đón Năm Mới

Con quy? gia` na`y so^'ng la^u trong Congress chi?de^?pha' hoa.i va`xa`i tie^`n thue^'vo^to^.I va., da^n nghe`o, homeless mu. kho^ng ca^`n bie^'t. Ta.i sao khong du`ng la' phie^'u cua?mi`nh cho mu.na`y, tha`ng Adam Shit va`be` lu~ chuo^.t Democ-RAT ve^`vuo`ng?

Xem Thêm

TIN MỚI

Ba mươi năm H.O.

Hắn gật đầu, và hỏi, “Sau khi sang Mỹ, anh có ý định chống đối Cách Mạng không?” Tôi lắc đầu, “Chống làm gì? Tôi nghĩ là sang đó, chỉ lo đi làm thôi.”

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Sáu 17/01/2020

Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an (BoxitVN)

Xem Thêm

Đêm qua em mơ gặp ba hồn ma té giếng (Phần1) - Nguyễn Bá Chổi

Tưởng gì chứ ngồi đó mà lo con bò trắng răng. Đàng nào thì người ta cũng đã té giếng rồi, chết rồi

Xem Thêm

Hai công dân Trung Quốc xâm nhập trái phép căn cứ Hải quân Mỹ

Sau vụ việc xảy ra hồi tháng 12 năm 2019, gần đây lại xảy ra trường hợp người Trung Quốc bị bắt vì tự ý chụp ảnh căn cứ quân sự của Mỹ.

Xem Thêm

NHÂN VẬT THƠ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Dang tay ôm gọn thân gầy Ru em ngủ giấc tình đầy văn chương

Xem Thêm

Đời là bể khổ - Hoàng Hải Thủy ...

Tôi không cho là người già bị nhục. Tôi thấy người ta càng nhiều tuổi càng khổ. Khổ vì không còn hưởng thụ gì được sự đời mà phải chịu những bệnh tật do già yêú sinh ra

Xem Thêm

Không Bỏ Bạn Lại - Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Hoa

Tháng Tám năm 1985. Thành phố Los Angeles với nhà cửa san sát và xe cộ đông như kiến hiện rõ dần dưới ánh nắng chiều, tiếng cô tiếp viên hàng không loan báo phi cơ chuẩn bị hạ cánh khiến tôi háo hức.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 16/01/2020

Giá nhà cao ở các nước phát triển

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 16/01/2020

Vụ Đồng Tâm: Liên minh châu Âu vào cuộc, ‘đề nghị’ gặp Bộ Công an (VOA)

Xem Thêm

Người Iran đứng lên, chính phủ đối mặt đe dọa

“Ta có thể thấy người dân Iran đang đứng lên và khẳng định quyền bàu tỏ của họ, khát vọng của họ về một chính phủ tốt đẹp hơn – một chế độ khác”, ông Esper nói.

Xem Thêm