Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Lũ mặt thớt! - Việt Nhân

(HNPĐ) Đúng là một lũ mặt thớt! Cái thớt trong bếp để thái