Hình Ảnh & Sự Kiện

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ 
VỀ DIỄN VĂN LIÊN BANG CỦA TT DONALD TRUMP.

 

 

Cong Hinh Pham

Nhìn cái vẻ buồn chán và những khuôn mặt như bố mới bị chết hay con đang bị ốm nặng - Chúng là đảng dân chủ nhưng không thể hiện một nét dân chủ văn minh lịch sự của công dân một cường quốc số một thế giới - thề hiện sự chia rẽ hận thù cho cả thế giới nhìn thấy, và chắc chắn sẽ bị chê cười "global"

 

 

 

 

 

Cong Hinh Pham

PELOSI IS VERY RUDE WHEN SHE RIP OFF THE SCRIPTS AT THE END OF PRESIDENT DONALTRUMP's SPOKEN - IS SHE THE HOUSE SPEAKER ???? OMG!!!!

 

 

Cong Hinh Pham

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

-Mr. President, you are the life line for the Unborn! With you, the Unborn has a chance to live. Thank you for fighting for these little ones in the womb! May God bless you abundantly!.

 

·         Nos Shaihim

·         Bà chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng thuộc phụ nữ thù vặt?😆

o    Cong Hinh PhamActive Now

Cong Hinh Pham

Mụ ta là kẻ: Bần tiện - chia rẽ, hận thù vô giáo dục thiếu tự trọng - Hỗn láo

·         Ngoc Huyen Thi

·          Nhìn mặt bả là biết rồi, khỏi bàn, cả mụ Hillary

H Ph Tran

Tấm hình đẹp mặt dân Mỹ

 

Joseph Hoang

1 hr ·

HÀNH ĐỘNG Ô NHỤC CỦA BÀ CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN pelosi...VÀ LÀM CHO Ê MẶT CẢ ĐẢNG DÂN CHỦ HOA KỲ...?

Lieu Duong

Bà này bôi tro trét trấu vào mặt Đảng dân chủ. Đề nghị trục xuất khỏi đảng

Phuc Lien Nguyen

9 hrs ·

TT.D.TRUMP KHINH BỈ MỤ SAY RƯỢU & ĐỂU PELOSI TẠI QUỐC HỘI

Nguyên Phuc Liên, Geneva 05.02.2020

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc TT.D.Trump không bắt tay con mụ say rượu và để cáng Pelosi tại chính Hạ Viện với đa số Nghị Sĩ đảng con lừa!

TT.D.Trump đã thẳng thừng phản ứng, không cần phải giữ "ngoại giao" với đám phản bội !

Cũng vậy, đối với đám bưng bô CSVN như Hoàng Duy Hùng, Ngô Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Ngạn và tụi Dân chủ gốc Việt "thổ tả", chúng ta không cần phải lịch sự xã giao gì cả. Khi gặp chúng, chúng ta thẳng thừng chửi vào mặt chúng là những tên PHẢN QUỖC!

Nguyễn Phúc Liên

Ge neva 05.02.2020

Long Pham

Đồng ý với nhận định của TS Nguyễn Phúc Liên. Tôi cũng thấy rằng:

Chính mụ lưu-manh đểu cáng Pelosi chỉ vì lòng tham với kiêu hãnh đã đặt quyền lợi của Đảng và cá nhân mụ trên quyền lợi Quốc-gia mà đã tạo nên việc chia rẽ, đàn-hạch tốn kém cho dân chúng.

Với bọn “bưng-bô” cho CSVN và bọn truyền-thông thổ-tả Việt-nam thì tôi cũng đồng ý là chẳng nên ngó ngàng chi đến chúng vì sẽ làm cho chúng “có giá” hơn với chủ CSVN của chúng nó.

Chắc chắn là đa-số dân Mỹ không ngu, không tham-lam, không hèn-hạ như bọn đểu cáng nói trên. Họ sẽ yểm-trợ, sẽ bầu cử để giúp TT Trump hoàn-thành sứ-mạng lịch-sử của Ông đối với dân Mỹ và toàn Thế-giới

 

 

Bàn ra tán vào (1)

Don vu
Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ 
VỀ DIỄN VĂN LIÊN BANG CỦA TT DONALD TRUMP.

 

 

Cong Hinh Pham

Nhìn cái vẻ buồn chán và những khuôn mặt như bố mới bị chết hay con đang bị ốm nặng - Chúng là đảng dân chủ nhưng không thể hiện một nét dân chủ văn minh lịch sự của công dân một cường quốc số một thế giới - thề hiện sự chia rẽ hận thù cho cả thế giới nhìn thấy, và chắc chắn sẽ bị chê cười "global"

 

 

 

 

 

Cong Hinh Pham

PELOSI IS VERY RUDE WHEN SHE RIP OFF THE SCRIPTS AT THE END OF PRESIDENT DONALTRUMP's SPOKEN - IS SHE THE HOUSE SPEAKER ???? OMG!!!!

 

 

Cong Hinh Pham

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

-Mr. President, you are the life line for the Unborn! With you, the Unborn has a chance to live. Thank you for fighting for these little ones in the womb! May God bless you abundantly!.

 

·         Nos Shaihim

·         Bà chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng thuộc phụ nữ thù vặt?😆

o    Cong Hinh PhamActive Now

Cong Hinh Pham

Mụ ta là kẻ: Bần tiện - chia rẽ, hận thù vô giáo dục thiếu tự trọng - Hỗn láo

·         Ngoc Huyen Thi

·          Nhìn mặt bả là biết rồi, khỏi bàn, cả mụ Hillary

H Ph Tran

Tấm hình đẹp mặt dân Mỹ

 

Joseph Hoang

1 hr ·

HÀNH ĐỘNG Ô NHỤC CỦA BÀ CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN pelosi...VÀ LÀM CHO Ê MẶT CẢ ĐẢNG DÂN CHỦ HOA KỲ...?

Lieu Duong

Bà này bôi tro trét trấu vào mặt Đảng dân chủ. Đề nghị trục xuất khỏi đảng

Phuc Lien Nguyen

9 hrs ·

TT.D.TRUMP KHINH BỈ MỤ SAY RƯỢU & ĐỂU PELOSI TẠI QUỐC HỘI

Nguyên Phuc Liên, Geneva 05.02.2020

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc TT.D.Trump không bắt tay con mụ say rượu và để cáng Pelosi tại chính Hạ Viện với đa số Nghị Sĩ đảng con lừa!

TT.D.Trump đã thẳng thừng phản ứng, không cần phải giữ "ngoại giao" với đám phản bội !

Cũng vậy, đối với đám bưng bô CSVN như Hoàng Duy Hùng, Ngô Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Ngạn và tụi Dân chủ gốc Việt "thổ tả", chúng ta không cần phải lịch sự xã giao gì cả. Khi gặp chúng, chúng ta thẳng thừng chửi vào mặt chúng là những tên PHẢN QUỖC!

Nguyễn Phúc Liên

Ge neva 05.02.2020

Long Pham

Đồng ý với nhận định của TS Nguyễn Phúc Liên. Tôi cũng thấy rằng:

Chính mụ lưu-manh đểu cáng Pelosi chỉ vì lòng tham với kiêu hãnh đã đặt quyền lợi của Đảng và cá nhân mụ trên quyền lợi Quốc-gia mà đã tạo nên việc chia rẽ, đàn-hạch tốn kém cho dân chúng.

Với bọn “bưng-bô” cho CSVN và bọn truyền-thông thổ-tả Việt-nam thì tôi cũng đồng ý là chẳng nên ngó ngàng chi đến chúng vì sẽ làm cho chúng “có giá” hơn với chủ CSVN của chúng nó.

Chắc chắn là đa-số dân Mỹ không ngu, không tham-lam, không hèn-hạ như bọn đểu cáng nói trên. Họ sẽ yểm-trợ, sẽ bầu cử để giúp TT Trump hoàn-thành sứ-mạng lịch-sử của Ông đối với dân Mỹ và toàn Thế-giới

 

 

BẢN TIN MỚI NHẤT

Pháp: Chợ bán buôn thực phẩm lớn nhất thế giới bị trưng dụng làm nhà xác tạm thời

Chợ thực phẩm bán buôn lớn nhất thế giới ở Paris, nước Pháp đã được “mượn tạm” làm nơi chứa thi thể bệnh nhân Covid-19 trong khi vẫn bán thịt, cá và rau.

Xem Thêm

Thị trưởng Praha, Séc: ‘Hiện tại không và vĩnh viễn không’ nhận viện trợ của Trung Quốc

‘Hiện tại không và vĩnh viễn không”. Đó là thông điệp mà Thị trưởng thành phố Praha, Cộng hòa Séc gửi tới các quan chức Trung Quốc trước những “món quà viện trợ” của Bắc Kinh.

Xem Thêm

ĐÊM QUA SƯƠNG PHỦ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Trầm mê, hoang tưởng lập loè Sao anh còn thích vỗ về thơ ma

Xem Thêm

KHÔNG KHÍ GIÁ BAO NHIÊU???

Sau khi trở nên khá hơn trong bệnh viện, cụ ông 93 tuổi ở Italy được thông báo phải trả tiền cho máy thở trong một ngày, và ông già đã khóc.

Xem Thêm

TÔI VÀ CÔ EM VỢ XINH ĐẸP

đọc cho vui thôi trong lúc ai cũng bị depressed ..

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Sáu 10/04/2020

Biển Đông: Việt Nam làm gì để giữ chủ quyền khi 'ở vào thế yếu'? (BBC)

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :LỜI VIẾT TRUNG THỰC CỦA MỘT NVQG HẢI NGOẠI KHÔNG CƯ NGỤ TẠI HOA KỲ

Cam on ong da co nha y cho chung toi,nhung nguoi dang song va lam viec o My Cung Xin phu de them la :Qua cac trieu dai carter-bush cha-Clinton-bush con va obama.Bang moi gian tra va thu doan thao tung chinh truong voi nhung loi ngon ngot mi dan,ho da sua soan cho mot chuong trinh TRAT TU THE GIOI MOI do TAM DIEM chu truong,cung voi cac co quan truyen thong.Nhung that bat ngo,co nguoi tay ngang pha dam va ban da nhin thay do,chung danh pha ngay tu khi ong ta chua nham chuc va chung con the rang se danh pha toi cung va neu ong ta that cu,chung se loi ong vao tu.Su han thu kinh khung nhat tu nhung nguoi tai to mat lon.cac cuu tt den cac vi co chuc vi chop bu cua nuoc My hien nay.Dan chung My.da so da tin vao ong ta sau thoi gian nghi ngo thuo ban dau.Nhung dua,nhung tin tuc ma ban thay tren bao chi va cac dai truyen thong,thi hau het la cua bon thien ta va cung co the da lam an moc ngoac va loby cua tau cong.Cung chi vi nhung loi loc nho nhoi va bi va cham Quyen loi,ma qua that co nhieu nguoi Viet da hua theo ho mot cach vo cung nho nhop va ban thiu.Toi hy vong rang,phai cho cho den nhiem ky toi,thi moi co BINH DINH va TRI AN cho noi tri duoc.Cam on ban!

Xem Thêm

Đề bài :KHẨU TRANG N95 VÀ "MẶT NẠ" BARACK OBAMA

Tha`ng Lo.no^`i Obama vo^ WH chi?de^?pha'tan nuo'c My~. Bo.n tho^?ta? Con Lua`& Fake News cho'ma'da'nh TT Trump vi`o^ng khui ca'i o^?ra'c ruo'i tham nhung~cua?chu'ng.

Xem Thêm

Đề bài :Đọc báo Vẹm: Chữ Việt không dấu chính thức được cấp bản quyền,

@@@ gởi: Kiều Trường Lâm chử:đụ vợ viết như thế nào? không lẽ viết u ợ ?

Xem Thêm

Đề bài :Hiểm Họa Trung cộng

Bai nhan dinh ve tau cong rat chinh xac.Nhung cung ke la da muon sau cac trieu dai da uu dai no: Carter-bush cha-bill-bush con-Obama va da gian tiep theo chi thi cua Tam Diem de don duong cho no lanh dao the gioi.Hien nay,o My chung ta da le thuoc vao tau cong rat nhieu thu nhu yeu pham va ke ca quoc phong,da co rat nhieu chinh khach bi LOBY,da co rat nhieu chinh khach lam an moc ngoac voi tau cong.Ngay ban giao chuc vu T.T,obama da hoi nguoc lai T.T Trump :' ong co doi dua than?"cau hoi nay da khang dinh mot cach ro rang,chung ta da bo tay.Rat may man,hilllary khong dac cu va thay vao la mot chinh khach khong kinh Nghiem chinh tri,khong co ban huu-be phai trong chop bu D.C.Va nhu chung ta dang chung kien,ong ta da xoay chuyen cuc dien mot cach rat than ky,troi tay ke thu chop nhoang va dat ke thu vao trung tam cua moi the luc,moi quoc gia can hop tac de TIEU DIET-TRIET TIEU vinh vien no, nhu da chia xe lien bang so viet.Don doc cuoi cung cua tau la corona, va cung la duong cung nen da khai chien voi toan the gioi.Hien nay,no con lam le rang tat ca moi nuoc dang khon don vi dai dich,quan doi-chinh Quyen roi loan,no CO THE BAT THAN KHAI CHIEN nhu no da du lieu tu nam 2005.No da thanh cong made in china khi hau het tat ca cac quoc gia deu Xu dung do nhu yeu pham+quoc phong do no san xuat va voi nhung gi ma no tuong rang da nam trong tay,no co the xoay chuyen,bat bi theo y no va nam 2025 la han chot.Nhung ! NHAN BAT THANG THIEN,da goi den mot nguoi,chi mot nguoi ma thoi cung da troi tay va dua no ra anh sang cho moi dan-moi nuoc nhan dien…..Xin on tren phu ho-gin giu-che cho va ban cho ong+o.pho va ban co van su khon ngoan de leo lai quoc gia trong luc ngat ngheo nay !

Xem Thêm

Đề bài :Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân

30-04 ngay mat nuoc,co 02 bai ma toi da doc nhieu lan,va lan nao cung lay duoc nuoc mat cua ong gia hon bay bo.Mot bai Rung khoc giua mua Xuan va mot bai Nhung anh hung vo danh,deu duoc dang tren HNPD.Lam sao co the quen duoc ngay thang cu va hoi huom nha binh ? lam sao co the quen duoc hang ngay,nhung hinh anh tang thuong,nhung nguoi VN di lao dong (no le moi )tren toan the gioi.Trai qua hon 4000 nam lap quoc,lich su VN chua bao gio co dong bao phai lia bo cha me-vo con di kiem viec lam tren khap the gioi….Vay do ! 45 nam qua di,van ngoac mom keu goi han thu,chia re thi hoi sao van con nguoi chong cong ? Dan chung da qua biet che do phi nhan tinh,van dang cho nguoi nhom lua danh bat quan thu ngoai lai danh lai dat nuoc LAC HONG cho dong bao thoat ach cong san.

Xem Thêm

Đề bài :ĐAU LÒNG.

Thật đau lòng ! Tôi đã rớt nước mắt khi xem tấm ảnh này. Cầu xin Thiên Chúa ban ơn, sớm đón nhận anh vào nước Thiên đàng!

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG TIN VỊT CỒ VỀ TT TRUMP - Tác giả Vũ Linh

Cho den gio phut nay,nguoi toi bau da khong phat dien,khong tau hoa nhap ma da la qua gioi,Chinh vi khong phat dien ma ong da lam duoc nhung dieu ma Obama hoi rang :" ong co cay dua than..." Trump khong co cay dua than,nhung Trump co qua dam rat nang ky hon ca mike Tyson, hay goi la qua dam Tien,chi co ong moi lam chao dao va dan den xup do nhu nguoi tien nhiem Ronal Reagan.Ke thu luon rinh rap va nguoi no muon hai dung dau bang la ong.Xin on tren che cho-phu ho-gin giu va ban cho ong su khon ngoan nhu Salomon de ong leo lai va tat can sinh lay.GOD BLESS YOU.

Xem Thêm

Đề bài :WHAT A BITCH!

@@@ “What a bitch!” chưa đủ; nên thêm: "What a bitch damm damm ass hole

Xem Thêm

Đề bài :Ma Đầu - CCCD

Hai anh em tên Thống Đốc ma bùn này đánh phá Tổng Thống Trump tơi tả khiến cho Ông phải chuyển nơi cư trú về Florida. Nhưng Trời cao minh xét, mới đây đã cảnh cáo chúng nó: Tạm cho thằng em nó dính DƯƠNG TÍNH virus Vũ Hán-Thằng ma này chuyên tung tin giả hại Ông T.

Xem Thêm

Đề bài : Lộ thẻ đảng viên của ca sĩ Thu Phương

Chung ta,nhung nguoi Viet ty nan cong san,nhung nguoi viet tu do con mai bi lua cho den bao gio ???Chong cong ! chong cong ! nhung lai ca tin,mui long va ham ho loi nhuan de bi loi dung va sau do than troi ! Trong don nhap tich My co cau hoi : co la dang vien cs khong ? hay lat lai ho so va toi boi the de tong co nhung thang-nhung con can sang my va quay lai chiu My,pha roi cong dong.Chan nan voi nhung tay co chut truyen thong,mac suc tung hoanh sai su that va le phai.

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Sáu 10/04/2020

Biển Đông: Việt Nam làm gì để giữ chủ quyền khi 'ở vào thế yếu'? (BBC)

Xem Thêm

Tổ chức Y tế Thế giới đã bị Trung Quốc thao túng như thế nào?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không chỉ “thiên về Trung Quốc” như Tổng thống Trump đã nói hôm thứ Ba. Tổ chức này còn bị....

Xem Thêm

Kính mời xem qua bài ni, để biết Nước Mỹ có Vĩ Đại không?

Một người cũng từ VN qua Mỹ mới 4 năm, nhưng sau 4 năm nghiền ngẫm, họ mới dám viết về nước Mỹ, khi đã hiểu rõ Nước Mỹ và Người Mỹ.

Xem Thêm

Bên trong xưởng sản xuất khẩu trang của GM tại Mỹ

Video công nhân Trung Quốc cầm khẩu trang xuất khẩu chà lên giày

Xem Thêm

ANH VÀ THÁNG TƯ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ngày đi, năm tháng vỡ toang Nguồn xô tàn bạo máu loang quê nhà

Xem Thêm

Vòng quanh thế giới với vài hình ảnh về đại dịch Vũ Hán2

Charlie Rose, 5 tuổi, đặt một bức vẽ cầu vồng ở cửa sổ trước khi các trường học bắt đầu đóng cửa vào ngày 24 tháng 3 tại Manchester, Vương quốc Anh.

Xem Thêm

Ngư dân phẫn uất kể màn rượt đuổi, phun vòi rồng của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc lấy tư cách gì mà đuổi tàu đánh cá VN tại Hoàng Sa Trưòng Sa lãnh thổ VN

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 09/04/2020

Một ngày sau khi Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bảy tỉnh thành, Tokyo ghi nhận 144 ca nhiễm covid-19 mới, mức tăng cao nhất cho đến nay.

Xem Thêm

CỘNG ĐỒNG VIỆT-NAM SAN DIEGO - THÔNG BÁO

Tặng Quà “Yêu Thương” trong Đại Dịch COVID-19 (Quý vị Cao Niên Neo Đơn) -Điền Đơn Xin Quỹ Trợ Cấp PBA COVID-19 (Ngành Thẩm Mỹ) -Điền Đơn Lãnh Tiền Thất Nghiệp vì Đại Dịch COVID-19

Xem Thêm