Hình Ảnh & Sự Kiện

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ 
VỀ DIỄN VĂN LIÊN BANG CỦA TT DONALD TRUMP.

 

 

Cong Hinh Pham

Nhìn cái vẻ buồn chán và những khuôn mặt như bố mới bị chết hay con đang bị ốm nặng - Chúng là đảng dân chủ nhưng không thể hiện một nét dân chủ văn minh lịch sự của công dân một cường quốc số một thế giới - thề hiện sự chia rẽ hận thù cho cả thế giới nhìn thấy, và chắc chắn sẽ bị chê cười "global"

 

 

 

 

 

Cong Hinh Pham

PELOSI IS VERY RUDE WHEN SHE RIP OFF THE SCRIPTS AT THE END OF PRESIDENT DONALTRUMP's SPOKEN - IS SHE THE HOUSE SPEAKER ???? OMG!!!!

 

 

Cong Hinh Pham

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

-Mr. President, you are the life line for the Unborn! With you, the Unborn has a chance to live. Thank you for fighting for these little ones in the womb! May God bless you abundantly!.

 

·         Nos Shaihim

·         Bà chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng thuộc phụ nữ thù vặt?😆

o    Cong Hinh PhamActive Now

Cong Hinh Pham

Mụ ta là kẻ: Bần tiện - chia rẽ, hận thù vô giáo dục thiếu tự trọng - Hỗn láo

·         Ngoc Huyen Thi

·          Nhìn mặt bả là biết rồi, khỏi bàn, cả mụ Hillary

H Ph Tran

Tấm hình đẹp mặt dân Mỹ

 

Joseph Hoang

1 hr ·

HÀNH ĐỘNG Ô NHỤC CỦA BÀ CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN pelosi...VÀ LÀM CHO Ê MẶT CẢ ĐẢNG DÂN CHỦ HOA KỲ...?

Lieu Duong

Bà này bôi tro trét trấu vào mặt Đảng dân chủ. Đề nghị trục xuất khỏi đảng

Phuc Lien Nguyen

9 hrs ·

TT.D.TRUMP KHINH BỈ MỤ SAY RƯỢU & ĐỂU PELOSI TẠI QUỐC HỘI

Nguyên Phuc Liên, Geneva 05.02.2020

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc TT.D.Trump không bắt tay con mụ say rượu và để cáng Pelosi tại chính Hạ Viện với đa số Nghị Sĩ đảng con lừa!

TT.D.Trump đã thẳng thừng phản ứng, không cần phải giữ "ngoại giao" với đám phản bội !

Cũng vậy, đối với đám bưng bô CSVN như Hoàng Duy Hùng, Ngô Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Ngạn và tụi Dân chủ gốc Việt "thổ tả", chúng ta không cần phải lịch sự xã giao gì cả. Khi gặp chúng, chúng ta thẳng thừng chửi vào mặt chúng là những tên PHẢN QUỖC!

Nguyễn Phúc Liên

Ge neva 05.02.2020

Long Pham

Đồng ý với nhận định của TS Nguyễn Phúc Liên. Tôi cũng thấy rằng:

Chính mụ lưu-manh đểu cáng Pelosi chỉ vì lòng tham với kiêu hãnh đã đặt quyền lợi của Đảng và cá nhân mụ trên quyền lợi Quốc-gia mà đã tạo nên việc chia rẽ, đàn-hạch tốn kém cho dân chúng.

Với bọn “bưng-bô” cho CSVN và bọn truyền-thông thổ-tả Việt-nam thì tôi cũng đồng ý là chẳng nên ngó ngàng chi đến chúng vì sẽ làm cho chúng “có giá” hơn với chủ CSVN của chúng nó.

Chắc chắn là đa-số dân Mỹ không ngu, không tham-lam, không hèn-hạ như bọn đểu cáng nói trên. Họ sẽ yểm-trợ, sẽ bầu cử để giúp TT Trump hoàn-thành sứ-mạng lịch-sử của Ông đối với dân Mỹ và toàn Thế-giới

 

 

Bàn ra tán vào (1)

Don vu
Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ 
VỀ DIỄN VĂN LIÊN BANG CỦA TT DONALD TRUMP.

 

 

Cong Hinh Pham

Nhìn cái vẻ buồn chán và những khuôn mặt như bố mới bị chết hay con đang bị ốm nặng - Chúng là đảng dân chủ nhưng không thể hiện một nét dân chủ văn minh lịch sự của công dân một cường quốc số một thế giới - thề hiện sự chia rẽ hận thù cho cả thế giới nhìn thấy, và chắc chắn sẽ bị chê cười "global"

 

 

 

 

 

Cong Hinh Pham

PELOSI IS VERY RUDE WHEN SHE RIP OFF THE SCRIPTS AT THE END OF PRESIDENT DONALTRUMP's SPOKEN - IS SHE THE HOUSE SPEAKER ???? OMG!!!!

 

 

Cong Hinh Pham

Tổng Thống Trump: Bạn là dòng suối của sự sống cho đứa trẻ chưa được sinh ra! Với bạn, bào thai có một cơ hội để sinh tồn. Cảm ơn bạn đã chiến đấu cho những con người nhỏ bé còn trong bụng me ! Thiên Chúa chúc lành cho bạn dồi dào ân sủng!.

-Mr. President, you are the life line for the Unborn! With you, the Unborn has a chance to live. Thank you for fighting for these little ones in the womb! May God bless you abundantly!.

 

·         Nos Shaihim

·         Bà chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng thuộc phụ nữ thù vặt?😆

o    Cong Hinh PhamActive Now

Cong Hinh Pham

Mụ ta là kẻ: Bần tiện - chia rẽ, hận thù vô giáo dục thiếu tự trọng - Hỗn láo

·         Ngoc Huyen Thi

·          Nhìn mặt bả là biết rồi, khỏi bàn, cả mụ Hillary

H Ph Tran

Tấm hình đẹp mặt dân Mỹ

 

Joseph Hoang

1 hr ·

HÀNH ĐỘNG Ô NHỤC CỦA BÀ CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN pelosi...VÀ LÀM CHO Ê MẶT CẢ ĐẢNG DÂN CHỦ HOA KỲ...?

Lieu Duong

Bà này bôi tro trét trấu vào mặt Đảng dân chủ. Đề nghị trục xuất khỏi đảng

Phuc Lien Nguyen

9 hrs ·

TT.D.TRUMP KHINH BỈ MỤ SAY RƯỢU & ĐỂU PELOSI TẠI QUỐC HỘI

Nguyên Phuc Liên, Geneva 05.02.2020

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc TT.D.Trump không bắt tay con mụ say rượu và để cáng Pelosi tại chính Hạ Viện với đa số Nghị Sĩ đảng con lừa!

TT.D.Trump đã thẳng thừng phản ứng, không cần phải giữ "ngoại giao" với đám phản bội !

Cũng vậy, đối với đám bưng bô CSVN như Hoàng Duy Hùng, Ngô Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Ngạn và tụi Dân chủ gốc Việt "thổ tả", chúng ta không cần phải lịch sự xã giao gì cả. Khi gặp chúng, chúng ta thẳng thừng chửi vào mặt chúng là những tên PHẢN QUỖC!

Nguyễn Phúc Liên

Ge neva 05.02.2020

Long Pham

Đồng ý với nhận định của TS Nguyễn Phúc Liên. Tôi cũng thấy rằng:

Chính mụ lưu-manh đểu cáng Pelosi chỉ vì lòng tham với kiêu hãnh đã đặt quyền lợi của Đảng và cá nhân mụ trên quyền lợi Quốc-gia mà đã tạo nên việc chia rẽ, đàn-hạch tốn kém cho dân chúng.

Với bọn “bưng-bô” cho CSVN và bọn truyền-thông thổ-tả Việt-nam thì tôi cũng đồng ý là chẳng nên ngó ngàng chi đến chúng vì sẽ làm cho chúng “có giá” hơn với chủ CSVN của chúng nó.

Chắc chắn là đa-số dân Mỹ không ngu, không tham-lam, không hèn-hạ như bọn đểu cáng nói trên. Họ sẽ yểm-trợ, sẽ bầu cử để giúp TT Trump hoàn-thành sứ-mạng lịch-sử của Ông đối với dân Mỹ và toàn Thế-giới

 

 

BẢN TIN MỚI NHẤT

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CHÍNH QUYỀN DONALD TRUMP 2016 - 2020 - Doan Kim

Đây chỉ là những thành tựu của Chính Quyền Tổng Thống Donald J.Trump mà tôi sưu tầm được.

Xem Thêm

Nhà Thờ Bùi Chu 135 NămTuổi bị Dỡ đi Xây lại

Vậy là nhà thờ Bùi Chu 135 năm tuổi đã hạ giải - dỡ đi xây lại - giữa mùa dịch bệnh ồn ào.

Xem Thêm

MÙA XUÂN ĐI RẤT VỘI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Lá rì rào hỏi hoa Bao giờ anh về tới

Xem Thêm

HAI DÂN TỘC... LƯU VONG

Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.

Xem Thêm

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm tại Thành Phố Greater Dandenong, TB Victoria, Úc Châu

Một buổi Lễ Thượng Kỳ đầu năm thật trang trọng đã được tổ chức tại công trường “Hài Hòa” (Harmony Square) vào sáng thứ Bảy – 08/02/2020

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 20/02/2020

Chính phủ Anh đã công bố những chi tiết đầu tiên về chính sách nhập cư hậu Brexit.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

Xem Thêm

Đề bài :Những Điều Ta Không Để Ý:

Hồi tâm ? Tác giả mấy tuổi ? Chệt Cộng và lũ Vịt Cộng khg bao giờ có 2 chữ “hồi tâm”..... Tội nghiệp tác giả quá !

Xem Thêm

TIN MỚI

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CHÍNH QUYỀN DONALD TRUMP 2016 - 2020 - Doan Kim

Đây chỉ là những thành tựu của Chính Quyền Tổng Thống Donald J.Trump mà tôi sưu tầm được.

Xem Thêm

Nhà Thờ Bùi Chu 135 NămTuổi bị Dỡ đi Xây lại

Vậy là nhà thờ Bùi Chu 135 năm tuổi đã hạ giải - dỡ đi xây lại - giữa mùa dịch bệnh ồn ào.

Xem Thêm

MÙA XUÂN ĐI RẤT VỘI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Lá rì rào hỏi hoa Bao giờ anh về tới

Xem Thêm

HAI DÂN TỘC... LƯU VONG

Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 20/02/2020

Chính phủ Anh đã công bố những chi tiết đầu tiên về chính sách nhập cư hậu Brexit.

Xem Thêm

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm tại Thành Phố Greater Dandenong, TB Victoria, Úc Châu

Một buổi Lễ Thượng Kỳ đầu năm thật trang trọng đã được tổ chức tại công trường “Hài Hòa” (Harmony Square) vào sáng thứ Bảy – 08/02/2020

Xem Thêm

EU: Cần gây sức ép với Việt Nam về cải thiện nhân quyền

Đối thoại nên tập trung vào các cam kết liên quan đến thỏa thuận thương mại mới đây.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 20/02/2020

HRW kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện nhân quyền (BoxitVN)

Xem Thêm

Thành khẩn - Hà Thượng Thủ

Du thuyền Diamond chỉ ghé thăm Việt Nam mà khi về hải cảng Yokohama -Nhật

Xem Thêm

Thắng /Thua ?

Tranh cãi với bất kỳ ai, bạn cũng sẽ bị thua lỗ thôi!

Xem Thêm