Mỗi Ngày Một Chuyện

NIỀM QUÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Trời, có cắt vụn câu thơ ra cho ...cập nhật, thì cũng phải có ý nghĩa, chứ "Hồn thăng" như cô đồng , rồi "Hoa băng" như...như , như ...gì đây? Như hoa rụng hay như hoa lạnh giá?


NIỀM QUÊN  -   CAO MỴ NHÂN 

Người ta cứ bảo ở tuổi "thu phân" rồi, tức là thu đã vãn, sắp sửa đông tà, thì ít nhiều quên bẵng, có khi quên sạch nữa ...
Nên, có làm chi với tính cách trên 1 người, thì phải chịu khó ...cẩn thận. 
Trong sinh hoạt cuộc sống của riêng tôi, chỉ có cái màn làm thơ là có vẻ trên 1 người thôi. Vì thế, tôi cố gắng đọc đi đọc lại thơ thẩn của mình, trước khi gởi đi đăng báo, vì vẫn còn ...mê khoe thơ con cóc: 

Một con cóc bự nhẩy vô hang
Bỗng đạp chân lên ánh nguyệt vàng 
Sợ hãi, tưởng người kê cái bẫy 
Kêu trời không thấu, mãi ầm vang ...

Viết xong rồi, để đâu quên mất, nhưng trong lòng vẫn mài mại nhớ bài ...tứ tuyệt con cóc ấy, bèn chép lại : 

Kêu trời không thấu, mãi ầm vang 
Bỗng đạp chân lên ánh nguyệt vàng 
Sợ hãi tưởng người kê cái bẫy 
Một con cóc bự nhẩy vô hang ...

Ờ thì xem ra cũng tàm tạm nhớ, chưa đến nỗi quên nhưng xem lại thì giống ...lẫn lộn. 
Song chuyện con cóc thì trước sau, cũng chỉ có cái hang, bước nhẩy cẫng chồm ra phía trước, và tiếng kêu trời của  cóc đó thôi, chớ nếu thêm chi tiết về cóc lại là chuyện ...khác rồi . 
Đó là may mà thơ kiểu cổ lỗ , cố giữ niêm, luật , có vần, có ...vụng , ưng thay thơ tân kỳ, tân cuộc ...cứ xếp ngổn ngang một cách ...xuất thần, e cái sự quên càng ...trữ tình, mới lạ hơn . 

Con mèo 
Leo trèo 
Ngang đèo 
Xe vèo 
    Mèo văng 
    Đường trăng 
    Hồn thăng hoa 
    Băng 

Tôi thầm hỏi sao không xếp chữ như sau : (chỉ riêng 2 câu cuối thôi)  Hồn thăng,  Hoa băng  ..
Trời, có cắt vụn câu thơ ra cho ...cập nhật, thì cũng phải có ý nghĩa, chứ  "Hồn thăng" như cô đồng , rồi "Hoa băng" như...như , như ...gì đây? Như hoa rụng hay như hoa lạnh giá? 
Có nghĩa là thơ cũng lập thể như ...hoạ tai, ý , không phải thiện tai nhé ...là như hội hoạ, vẽ đó . 
Hay định nói thời đại niên kỷ 21 th. Văn hay thơ như một " định đề ", độc giả sẽ lý giải, hiểu theo cách suy diễn của độc giả . 
Tôi vẫn khẳng định là tôi chỉ muốn nói tới cái sự quên  quên bởi tuổi lớn, không dám lạm bàn về lãnh vực thơ 
Chỉ mượn thơ để nói chuyện quên của mình đại khái vậy . 
Phần nhiều các nhà văn, nhà thơ khi bắt đầu : quên quên, nhớ nhớ, mơ mơ , hồ hồ ...tức là cũng thực sự bước vô cõi bàng bạc, thường đinh ninh theo cảm quan của mình, không phải ...nhớ sai, mà nhớ đúng theo cái ý nghĩ của họ ...lúc bấy giờ. 
Nhớ, quên hay có lẫn đi nữa, cũng ...chẳng sao, miễn đừng quên để phủ nhận, lẫn để chạy ...tội sai sót, mê lầm là được rồi. 
Vẫn trong khuôn khổ : nhớ, quên, nhà văn Duy Lam tuy không khẳng định với bất cứ giới quen nào, văn chương hay võ biền, ông thốt tình cờ một lần, từ lâu rồi  rằng bây giờ ông không viết nữa, mà chỉ đọc lại xem đã viết gì trong suốt đời văn sĩ của ông . 

        CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

NIỀM QUÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Trời, có cắt vụn câu thơ ra cho ...cập nhật, thì cũng phải có ý nghĩa, chứ "Hồn thăng" như cô đồng , rồi "Hoa băng" như...như , như ...gì đây? Như hoa rụng hay như hoa lạnh giá?


NIỀM QUÊN  -   CAO MỴ NHÂN 

Người ta cứ bảo ở tuổi "thu phân" rồi, tức là thu đã vãn, sắp sửa đông tà, thì ít nhiều quên bẵng, có khi quên sạch nữa ...
Nên, có làm chi với tính cách trên 1 người, thì phải chịu khó ...cẩn thận. 
Trong sinh hoạt cuộc sống của riêng tôi, chỉ có cái màn làm thơ là có vẻ trên 1 người thôi. Vì thế, tôi cố gắng đọc đi đọc lại thơ thẩn của mình, trước khi gởi đi đăng báo, vì vẫn còn ...mê khoe thơ con cóc: 

Một con cóc bự nhẩy vô hang
Bỗng đạp chân lên ánh nguyệt vàng 
Sợ hãi, tưởng người kê cái bẫy 
Kêu trời không thấu, mãi ầm vang ...

Viết xong rồi, để đâu quên mất, nhưng trong lòng vẫn mài mại nhớ bài ...tứ tuyệt con cóc ấy, bèn chép lại : 

Kêu trời không thấu, mãi ầm vang 
Bỗng đạp chân lên ánh nguyệt vàng 
Sợ hãi tưởng người kê cái bẫy 
Một con cóc bự nhẩy vô hang ...

Ờ thì xem ra cũng tàm tạm nhớ, chưa đến nỗi quên nhưng xem lại thì giống ...lẫn lộn. 
Song chuyện con cóc thì trước sau, cũng chỉ có cái hang, bước nhẩy cẫng chồm ra phía trước, và tiếng kêu trời của  cóc đó thôi, chớ nếu thêm chi tiết về cóc lại là chuyện ...khác rồi . 
Đó là may mà thơ kiểu cổ lỗ , cố giữ niêm, luật , có vần, có ...vụng , ưng thay thơ tân kỳ, tân cuộc ...cứ xếp ngổn ngang một cách ...xuất thần, e cái sự quên càng ...trữ tình, mới lạ hơn . 

Con mèo 
Leo trèo 
Ngang đèo 
Xe vèo 
    Mèo văng 
    Đường trăng 
    Hồn thăng hoa 
    Băng 

Tôi thầm hỏi sao không xếp chữ như sau : (chỉ riêng 2 câu cuối thôi)  Hồn thăng,  Hoa băng  ..
Trời, có cắt vụn câu thơ ra cho ...cập nhật, thì cũng phải có ý nghĩa, chứ  "Hồn thăng" như cô đồng , rồi "Hoa băng" như...như , như ...gì đây? Như hoa rụng hay như hoa lạnh giá? 
Có nghĩa là thơ cũng lập thể như ...hoạ tai, ý , không phải thiện tai nhé ...là như hội hoạ, vẽ đó . 
Hay định nói thời đại niên kỷ 21 th. Văn hay thơ như một " định đề ", độc giả sẽ lý giải, hiểu theo cách suy diễn của độc giả . 
Tôi vẫn khẳng định là tôi chỉ muốn nói tới cái sự quên  quên bởi tuổi lớn, không dám lạm bàn về lãnh vực thơ 
Chỉ mượn thơ để nói chuyện quên của mình đại khái vậy . 
Phần nhiều các nhà văn, nhà thơ khi bắt đầu : quên quên, nhớ nhớ, mơ mơ , hồ hồ ...tức là cũng thực sự bước vô cõi bàng bạc, thường đinh ninh theo cảm quan của mình, không phải ...nhớ sai, mà nhớ đúng theo cái ý nghĩ của họ ...lúc bấy giờ. 
Nhớ, quên hay có lẫn đi nữa, cũng ...chẳng sao, miễn đừng quên để phủ nhận, lẫn để chạy ...tội sai sót, mê lầm là được rồi. 
Vẫn trong khuôn khổ : nhớ, quên, nhà văn Duy Lam tuy không khẳng định với bất cứ giới quen nào, văn chương hay võ biền, ông thốt tình cờ một lần, từ lâu rồi  rằng bây giờ ông không viết nữa, mà chỉ đọc lại xem đã viết gì trong suốt đời văn sĩ của ông . 

        CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BẢN TIN MỚI NHẤT

Đêm qua em lại mơ gặp Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trước khi kể lại nội dung chuyện đêm qua Cu Tèo mơ gặp Bác Hồ

Xem Thêm

THƠ XƯỚNG HOẠ: NGÀY MỚI SÔNG THU - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng đã chan hoà gọi sớm mai Làn sương mỏng nhất cũng rời cây

Xem Thêm

MẸ ƠI! CON SẼ VỀ - Anh Phương Trần Văn Ngà

cha mẹ thương yêu chăm sóc con cái vô bờ bến không tính tháng tính ngày, còn con thường chăm sóc cha mẹ già hay đau ốm thường tính tháng tính ngày.

Xem Thêm

Người Mẹ Thời Chiến - Cổ Tấn Tinh Châu

Người Mẹ từ ngàn đời đã trở thành biểu tượng cao quý của lòng nhân hậu, đức kiên trung. Là người con Việt Nam chúng ta càng thêm tự hào về những người Mẹ.

Xem Thêm

Ý Dân: Bệnh tôn thờ lãnh tụ của người Việt.

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.

Xem Thêm

“Hậu sanh khả úy” - Lỗ trí Thâm

“..Các anh đánh đấm như con c…Mỹ nó bỏ các anh mà các anh không biết..Các anh thua là phải !!..(Ngô Kỷ 2016).

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài : ÂU-CHÂU LIÊN QUAN TỚI TT TRUMP CỦA HOA KỲ !

HAY MO MAT RA NHIN-XEM-DOC Hoi cac vi dang con Lua,cac vi u me vach la tim sau,vu oan gia hoa,But nha khong thieng thi sao dua hang xom no hoan ho doi dat nuoc cua ho duoc nhu TRUMP ? Hay mo mat nhin,doc lai va so sanh dat nuoc bay gio va 02 nam truoc !!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống Trump: ‘Trung Quốc bị đánh rất đau’

Bay gio la luc phai sua soan thuc hanh chat voi bach tuoc cua cac nuoc da de cho tau nhap hang vao roi dong moc san xuat tai nuoc do de nhap khau vao My.Hay giu nguyen hien truong va mo them con duong hep nay nua la chac an nhu bap ngai T.T a ! No con cung cua moi chi run run chua do xap,hay cho no do xup quy xuong xung than.Nhung cung can than,no se keo be,ket dang voi vai voi bach tuoc lam kho de nhu thang tai xe nam my o san sau nha minh.GOD BLESS YOU & AMERICA.

Xem Thêm

Đề bài :KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: JOE BIDEN --- (Tác giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa)

Mấy tên tị nan Vịt Cộng ở Southern California đừng quên tên “Sleepy Joe” nha.

Xem Thêm

Đề bài :LƯƠNG CHÂU TỪ - RƯỢU VÀ NỖI SẦU CHINH CHIẾN - PHẠM ĐỨC NHÌ

Bai tho nay rat hop cho hoan canh nhung nguoi linh VNCH quanh nam suot thang hanh quan xa nha, tim quen noi buon xa nha nho nguoi yeu qua men ruou vi minh khong biet ngay mai co tro ve hay khong. Bo dao my tuu da quang boi. Moi khi don vi hanh quan xong tro ve binh an thi ai do cho mot chai ruou, sang thi Hennessy, re tien thi xi de. Den khi phai lieu minh vao cho chet thi nguoi linh tu an ui bang cau "Co lai chinh chien..." Vien si quan DPQ chi huy don Dak Seang khi don bi CS tran ngap da xin khong quan cho doi bom tren dau minh de cung chet voi quan thu, khi duoc phi cong hoi lai la anh co chac la muon doi bom ngay vao don Dak Seang thi duoc tra loi mot cach anh hung: "co lai chinh chien ky nhan hoi ban oi" vi vi si quan nay da chap nhan lam tuong chet theo thanh. Cac phi cong dong minh sau khi giup doi bom san bang chien truong da nghieng canh kinh phuc su anh dung cua don Dak Seang va vi no nhu don Alamo trong lich su My. Da so si quan VNCH thuoc long bai tho nay nen ho san sang chap nhan co lai chinh chien, va neu ho say sua khi ve hau cu thi cap chi huy thuong thong cam. Sau Mua he do lua 1972, chien truong tro nen khoc liet, va bai tho nay noi len noi niem cua nguoi linh VNCH khi dat nuoc lam nguy. Mot thoi de say va mot thoi de chet. Dau sao di nua linh VNCH cung co lanh luong co tien tieu vat nen chuyen nhau nhet quen doi sau ngay hanh quan thanh cai thoi quen cua doi linh.

Xem Thêm

Đề bài :Ông Sư Nhất Hạnh.

Da bo cuoc doi tu hanh thi phai biet sam hoi giac ngo. Biet bao nhieu thuyen nhan da chet tren bien de tim tu do ma van khong giac ngo. Xua the gioi khong biet Cong San tan ac thoai hoa, den khi Nga So sap do, ca Dong Au va Nga so tu bo cong san de theo tu do thi TNH phai tinh ngo ve cai nghiep u me cua minh. VN nay van chua co bau cu tu do, chua co dan chu, dan ngheo VN van chua thoat khoi lam than co cuc bat kip dan Dai Loan Han Quoc thi dang le ong TNH phai tinh ngo. Ngay ca trong nuoc VN, TT Thich Huyen Quang cung keu goi CSVN phai sam hoi va TNH phai sam hoi. Tiec rang cac de tu cua TNH tai My va Canada van tiep tuc duong loi chong My cuu nuoc cua TNH. Khi khung bo danh sap toa nha WTC ngay 11 thang 9 2001, TNH lon tieng quy trach loi cua My ma de tu ben cua TNH van cuong tin tin theo TNH.

Xem Thêm

Đề bài :Ông Sư Nhất Hạnh.

Đã 16 năm rồi mà bây giờ đọc lại vẫn thấy rất hay và rất đúng.Đã bao nhiêu năm rồi mà Nhất Hạnh vẫn chưa sáng mắt ra với bao nhiêu tội ác mà CSVN đã gây ra cho dân tộc VN!! Phật Giáo...và Nhất Hạnh nói riêng vẫn ngậm miệng không dám lên tiếng trước tội bán nước và làm tay sai cho Bắc Triều của CSVN! Ai là dân Huế mà không nghỉ đến Tết Mậu Thân với bao nhiêu tội ác do CS gây ra cho dân Huế.Thiến Sư Nhất Hạnh này cũng là dân Huế mà không dám hé môi về tội ác của CS. Phật Giáo đích thực đã chết hết rồi?! Trí Quang đã im hơi lặng tiếng mà Nhất Hạnh cũng vậy!! Phật Giáo đã biến tướng trở thành Phật Giáo Quốc Doanh hết rồi!? Chỉ có Công Giáo...và nhiều Cha trong đó có Cha Nguyễn Ngọc Nam nhân ngày 30.4.2019 đã có 1 bài giãng quá tuyệt vời lên án CSVN một cách dũng cảm,không sợ CS làm cho CSVN tái mặt và chỉ biết ngậm miệng vì Cha Nam giãng quá đúng. Nghe nói Nhất Hạnh đã tìm về VN để chết trên quê hương!? Nếu tôi là Nhất Hạnh thì tôi sẽ tự thiêu để phản đối CSVN bán nước. Hèn với giặc mà ác với dân! Cám ơn Tôn Nữ Như Không đã lên tiếng và có 1 bài viết quá hay về những lỗi lầm của Thiền Sư Nhất Hạnh. Đối với tội ác của CSVN Nhất Hạnh im lặng và ngậm miệng cho đến chết?!

Xem Thêm

Đề bài :Tên Việt kiều phản động

Gioi oi ong Son oi ! cai dau goi no con tren chan cua ong khong vay ? Neu con , ong co chan len noi chuyen voi no con thu vi hon , nay nhe,neu no khong muon nghe thi no bo chan xuong va neu no phan doi,no se nhuc nhich lam ong te mong, con noi chuyen voi may chu vici tu thang chop tro xuong deu mot bai ban y chang nhau,neu chang may di nguoc,nghi nguoc la mo tom tuc thi.Va,neu bon no thay sai chang nua,van nham mat cai bang chet thi thoi,ong khong nghe noi la chai nhu dit khi truong son a ? toi thi ,thu that toi rat di ung voi nhung nguoi noi tieng bac 02 nut.nghe cu the the sat mau sao dau do,cha bu voi giong nau-giong tau lai va giong mien nam hay la giong bac ky cuu 09 nut nghe van em diu va de tinh cam , hay la toi tu ky am thi voi bon no ? toi biet,ho cung la giong giong lac long nhu toi,nhung cai khon nan la ho biet sai trai,van u-li nham mat,bit tai hoc tap theo guong thang giac ho,khong tin thi ong cu nhin vao dam du hoc sinh thi ro,cai so it cham lo hoc hanh va co y tuong tot cho dat nuoc thi chi tren dau ngon tay,so con lai da thay-da nghe-da so thay the nao la tu do va so sanh dat nuoc minh voi trao luu the gioi the ma mat van nham tit,tai van bit chat de con ve ma phung duong dang va hoc tap theo thang giac ho,tha ho gai to-gai tre-tha ho vo vet lam giau.

Xem Thêm

TIN MỚI

Đêm qua em lại mơ gặp Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trước khi kể lại nội dung chuyện đêm qua Cu Tèo mơ gặp Bác Hồ

Xem Thêm

THƠ XƯỚNG HOẠ: NGÀY MỚI SÔNG THU - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng đã chan hoà gọi sớm mai Làn sương mỏng nhất cũng rời cây

Xem Thêm

MẸ ƠI! CON SẼ VỀ - Anh Phương Trần Văn Ngà

cha mẹ thương yêu chăm sóc con cái vô bờ bến không tính tháng tính ngày, còn con thường chăm sóc cha mẹ già hay đau ốm thường tính tháng tính ngày.

Xem Thêm

Người Mẹ Thời Chiến - Cổ Tấn Tinh Châu

Người Mẹ từ ngàn đời đã trở thành biểu tượng cao quý của lòng nhân hậu, đức kiên trung. Là người con Việt Nam chúng ta càng thêm tự hào về những người Mẹ.

Xem Thêm

Ý Dân: Bệnh tôn thờ lãnh tụ của người Việt.

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.

Xem Thêm

“Hậu sanh khả úy” - Lỗ trí Thâm

“..Các anh đánh đấm như con c…Mỹ nó bỏ các anh mà các anh không biết..Các anh thua là phải !!..(Ngô Kỷ 2016).

Xem Thêm

36 tướng tâm tốt của con người

Xem tướng không bằng xem tâm:

Xem Thêm

Mỹ sẽ điều 120.000 quân để tấn công Iran?

New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Bộ Quốc phòng báo cáo kế hoạch gửi 120.000 binh sỹ đến Trung Đông để chống lại “mối đe dọa Iran”

Xem Thêm

SẤC VÀNG TRONG THƠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khói sương vàng bát ngát Thả em về hư không ...

Xem Thêm

TRAN HUNG :ÔNG TRUMP XÉ TOẠC TÀU CỘNG

VÌ QUÁ RÀNH BINH PHÁP TÔN TỬ

Xem Thêm