Kinh Đời

Tâm tình của người đi biểu tình chống cộng

Các anh biểu tình để làm gì mà dai như vậy, đâu có ích lợi gì đâu ?

     

Kính thưa quý đồng hương từ ngày xảy ra biến cố cá chết ở miền Trung do công ty thép Formosa gây ra, một số anh em trẻ ở San Jose hợp nhau Thắp nến, biểu tình đòi hỏi môi trường sạch và chính quyền minh bạch cho Việt Nam.

Công cuộc biểu tình diễn ra được vài tháng thì một số anh em mệt mỏi rút lui. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose còn lại thay thế, tiếp tục xếp đặt biểu ngữ, loa phóng thanh cho biểu tình hàng tuần. Cho đến ngày hôm nay, tháng 11 năm 2018, đồng hương San Jose đã biểu tình được 135 lần không nghỉ tuần nào. Tuy nhiên hành động bán nước, hại dân của Việt cộng ngày càng lộ liểu, mục tiêu môi trường ban đầu dần dà trở thành đả đảo Việt Cộng bán nước, Tàu cộng rút lui khỏi Biển đảo Việt Nam.

Chúng tôi nhận được nhiều lời khen, khuyến khích nhưng cũng nhận được rất nhiều lời chê bai, phê phán. Chúng tôi xin ghi lại những lời chê bai, phê phán đó để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm cho những người đấu tranh vì lòng yêu nước như chúng tôi.

SanJose Chong Cong

Một người bạn hỏi chúng tôi: Các anh biểu tình để làm gì mà dai như vậy, đâu có ích lợi gì đâu ?

Người viết: Lúc đầu chúng tôi biểu tình vì môi trường sạch đòi hỏi Formosa rút lui khỏi Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay đất nước Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước vì bọn Việt Cộng ra sức bán nước và bọn Trung cộng ra sức chiếm biển đảo của Việt Nam. Con dân nước vì có bổn phận phải lên tiếng phản đối, vì nếu không phản đối tức là chấp nhận hay sao? Mỗi một người Việt Nam phải đứng lên phản đối, không thể ủy quyền cho người khác, không thể nhờ người khác, không thể dựa vào ai. Vì thế mục tiêu chính của chúng tôi bây giờ là đã đảo Việt Cộng bán nước và phản đối Trung cộng xâm lăng Việt Nam.


Người bạn: Các anh biểu tình ở đây đâu có ảnh hưởng gì? Sao không giỏi về Việt Nam mà biểu tình ?

Người viết: Anh có thật sự nghĩ rằng biểu tình ở Việt Nam có ích hơn ở đây, ở đây không có lợi gì ?

Người bạn: Ðúng vậy !

Người viết: Vậy tôi với anh chúng ta cùng về VN, cùng biểu tình chung với nhau, anh chịu không ?

Người bạn: Thôi tôi không dám !

Người viết: Nếu vậy, không lẽ anh chỉ xúi người khác làm mà anh không chịu làm hay sao?

Người bạn: Xin lỗi, tôi không dám !

Người bạn: Tôi nghĩ rằng chỉ có người Mỹ mới giúp được mình, chớ người Việt Nam mình trong hoàn cảnh này không thể làm được gì cho đất nước đâu.

Người viết: Nếu chúng ta ngồi yên đợi người khác giúp mình thì chúng ta chỉ là con cờ, con chốt thí cho người khác mà thôi. Tôi không muốn vậy. Tôi muốn tham dự làm người chơi cờ. Cho dù hay hay dở, tôi phải góp phần đi ván cờ định mệnh của tôi.

Người bạn: Chúng ta phải huấn luyện cho lớp trẻ chống cộng chớ chúng ta đã già rồi đâu còn làm được gì ?

Người viết: Hay lắm, vậy lớp trẻ là ai?

Người bạn: Giống như con anh và con tôi.

Người viết: Chúng ta phải huấn luyện lớp trẻ, điều đó là chắc chắn nhưng chúng ta cũng phải làm gương, đi làm những công tác chống cộng, biểu tình, viết thư cho tổng thống, viết thư cho các vị dân biểu... Nếu chúng ta chỉ ngồi uống bia rồi xúi giục con của chúng ta đi chống cộng thay thế chúng ta, anh nghĩ rằng chúng nó có đi không ? Riêng tôi, tôi không nghĩ rằng chúng nó sẽ đi, khi mình không làm gương cho chúng nó.

Người bạn: Không lẽ các anh chỉ biểu tình thôi thì có được gì đâu?

Người viết: Không, ngoài biểu tình chúng tôi còn làm nhiều việc khác. Thí dụ như viết thư cho tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan, phản đối Formosa làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, vận động dân biểu liên bang Ro Khanna trình bày tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, viết thư cho tổng thống Donald Trump.. Và gần đây nhất chúng tôi đã vận động đồng hương San Jose viết thư cho tổng thống Donald Trump với 80 chữ ký của đồng hương, bày tỏ lòng biết ơn tới tổng thống Donald Trump và yêu cầu ông nhớ giữ gìn biển Đông đừng để lọt vào tay Tàu cộng, giữ gìn biển Đông cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ... Chắc anh cũng quên một điều, nếu không có những người biểu tình chống Cộng, thì bây giờ cờ đỏ sao vàng của Việt cộng đã bay khắp nước Mỹ rồi.


Kính thưa quý vị,
Những phần hỏi đáp này còn dài. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và hẹn quý vị bài viết kỳ sau.

Trần Long,
Kỹ sư Ðiện, UC Berkeley.
Nhóm Anh Em Thiện Chí San José.
Email: Tranlong001@yahoo.com.

Trần Long,

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Tâm tình của người đi biểu tình chống cộng

Các anh biểu tình để làm gì mà dai như vậy, đâu có ích lợi gì đâu ?

     

Kính thưa quý đồng hương từ ngày xảy ra biến cố cá chết ở miền Trung do công ty thép Formosa gây ra, một số anh em trẻ ở San Jose hợp nhau Thắp nến, biểu tình đòi hỏi môi trường sạch và chính quyền minh bạch cho Việt Nam.

Công cuộc biểu tình diễn ra được vài tháng thì một số anh em mệt mỏi rút lui. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose còn lại thay thế, tiếp tục xếp đặt biểu ngữ, loa phóng thanh cho biểu tình hàng tuần. Cho đến ngày hôm nay, tháng 11 năm 2018, đồng hương San Jose đã biểu tình được 135 lần không nghỉ tuần nào. Tuy nhiên hành động bán nước, hại dân của Việt cộng ngày càng lộ liểu, mục tiêu môi trường ban đầu dần dà trở thành đả đảo Việt Cộng bán nước, Tàu cộng rút lui khỏi Biển đảo Việt Nam.

Chúng tôi nhận được nhiều lời khen, khuyến khích nhưng cũng nhận được rất nhiều lời chê bai, phê phán. Chúng tôi xin ghi lại những lời chê bai, phê phán đó để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm cho những người đấu tranh vì lòng yêu nước như chúng tôi.

SanJose Chong Cong

Một người bạn hỏi chúng tôi: Các anh biểu tình để làm gì mà dai như vậy, đâu có ích lợi gì đâu ?

Người viết: Lúc đầu chúng tôi biểu tình vì môi trường sạch đòi hỏi Formosa rút lui khỏi Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay đất nước Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước vì bọn Việt Cộng ra sức bán nước và bọn Trung cộng ra sức chiếm biển đảo của Việt Nam. Con dân nước vì có bổn phận phải lên tiếng phản đối, vì nếu không phản đối tức là chấp nhận hay sao? Mỗi một người Việt Nam phải đứng lên phản đối, không thể ủy quyền cho người khác, không thể nhờ người khác, không thể dựa vào ai. Vì thế mục tiêu chính của chúng tôi bây giờ là đã đảo Việt Cộng bán nước và phản đối Trung cộng xâm lăng Việt Nam.


Người bạn: Các anh biểu tình ở đây đâu có ảnh hưởng gì? Sao không giỏi về Việt Nam mà biểu tình ?

Người viết: Anh có thật sự nghĩ rằng biểu tình ở Việt Nam có ích hơn ở đây, ở đây không có lợi gì ?

Người bạn: Ðúng vậy !

Người viết: Vậy tôi với anh chúng ta cùng về VN, cùng biểu tình chung với nhau, anh chịu không ?

Người bạn: Thôi tôi không dám !

Người viết: Nếu vậy, không lẽ anh chỉ xúi người khác làm mà anh không chịu làm hay sao?

Người bạn: Xin lỗi, tôi không dám !

Người bạn: Tôi nghĩ rằng chỉ có người Mỹ mới giúp được mình, chớ người Việt Nam mình trong hoàn cảnh này không thể làm được gì cho đất nước đâu.

Người viết: Nếu chúng ta ngồi yên đợi người khác giúp mình thì chúng ta chỉ là con cờ, con chốt thí cho người khác mà thôi. Tôi không muốn vậy. Tôi muốn tham dự làm người chơi cờ. Cho dù hay hay dở, tôi phải góp phần đi ván cờ định mệnh của tôi.

Người bạn: Chúng ta phải huấn luyện cho lớp trẻ chống cộng chớ chúng ta đã già rồi đâu còn làm được gì ?

Người viết: Hay lắm, vậy lớp trẻ là ai?

Người bạn: Giống như con anh và con tôi.

Người viết: Chúng ta phải huấn luyện lớp trẻ, điều đó là chắc chắn nhưng chúng ta cũng phải làm gương, đi làm những công tác chống cộng, biểu tình, viết thư cho tổng thống, viết thư cho các vị dân biểu... Nếu chúng ta chỉ ngồi uống bia rồi xúi giục con của chúng ta đi chống cộng thay thế chúng ta, anh nghĩ rằng chúng nó có đi không ? Riêng tôi, tôi không nghĩ rằng chúng nó sẽ đi, khi mình không làm gương cho chúng nó.

Người bạn: Không lẽ các anh chỉ biểu tình thôi thì có được gì đâu?

Người viết: Không, ngoài biểu tình chúng tôi còn làm nhiều việc khác. Thí dụ như viết thư cho tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan, phản đối Formosa làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, vận động dân biểu liên bang Ro Khanna trình bày tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, viết thư cho tổng thống Donald Trump.. Và gần đây nhất chúng tôi đã vận động đồng hương San Jose viết thư cho tổng thống Donald Trump với 80 chữ ký của đồng hương, bày tỏ lòng biết ơn tới tổng thống Donald Trump và yêu cầu ông nhớ giữ gìn biển Đông đừng để lọt vào tay Tàu cộng, giữ gìn biển Đông cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ... Chắc anh cũng quên một điều, nếu không có những người biểu tình chống Cộng, thì bây giờ cờ đỏ sao vàng của Việt cộng đã bay khắp nước Mỹ rồi.


Kính thưa quý vị,
Những phần hỏi đáp này còn dài. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và hẹn quý vị bài viết kỳ sau.

Trần Long,
Kỹ sư Ðiện, UC Berkeley.
Nhóm Anh Em Thiện Chí San José.
Email: Tranlong001@yahoo.com.

Trần Long,

BẢN TIN MỚI NHẤT

ĐÁ ĐỔ MỒ HÔI. CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Là quê hương đã mất Một nửa trời lưu vong

Xem Thêm

Cô -Vít - Hà Thượng Thủ

Dân đừng lo có đảng lo cho ?

Xem Thêm

VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Biết có anh nơi bát ngát, bao la Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy

Xem Thêm

Trang Lá Cải 27 -10 -2021: Phương Hằng và tin đồn bấy lâu nay... 'điên dại vì ông Yên'

Nghi phạm đâm vợ chồng nguyên giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh khai gì?

Xem Thêm

LỜI THẦM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em thấy được một điều Hình như anh dấu kỹ

Xem Thêm

Trang Lá Cải 26 -10 -2021: MC NAM LỘC: Quyên góp từ thiện , tôi bị C.S.V.N nằm vùng ghen ghét đánh phá

Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố giác bà Phương Hằng

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

TIN MỚI

Cô -Vít - Hà Thượng Thủ

Dân đừng lo có đảng lo cho ?

Xem Thêm

VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Biết có anh nơi bát ngát, bao la Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy

Xem Thêm

Trang Lá Cải 27 -10 -2021: Phương Hằng và tin đồn bấy lâu nay... 'điên dại vì ông Yên'

Nghi phạm đâm vợ chồng nguyên giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh khai gì?

Xem Thêm

LỜI THẦM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Em thấy được một điều Hình như anh dấu kỹ

Xem Thêm

Trang Lá Cải 26 -10 -2021: MC NAM LỘC: Quyên góp từ thiện , tôi bị C.S.V.N nằm vùng ghen ghét đánh phá

Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố giác bà Phương Hằng

Xem Thêm

Tổng giám đốc người Nhật nói : Tôi nghĩ VN là thuộc địa của Trung Quốc - Lão Phan sưu tầm

ĐÂYlà câu nói của một ông Tổng giám đốc người Nhật, nói trước hàng chục quan khách

Xem Thêm

LÁ THU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ngô đồng rụng chiếc lá thu Bay theo bóng nhỏ mịt mù nhớ thương

Xem Thêm

Trang Lá Cải 25 -10 -2021: Chấn động: Thiếu nữ bị bố đẻ và 27 gã biến thái cưỡng hiếp

Sự cố Alec Baldwin vô tình bắn chết người khi quay Rust, dư luận kêu gọi cấm súng đạn khi làm phim

Xem Thêm

Tởm - Hà Thượng Thủ

Giáo viên Lê Trần Ngọc Sơn, dạy tiếng Anh tại trường Tiểu học An Lạc

Xem Thêm

Trang Lá Cải 24 -10 -2021:Nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái bị bắt

Cựu trung tá công an ba lần mượn tay côn đồ trả thù cấp dưới

Xem Thêm