Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn

Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther tu sĩ người Đức, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh.[Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn] Trước tiên, phiền các bạn bình tĩnh. Đây chỉ là bài tham khảo chứ không có mục đích gì. Giờ vô vấn đề. Không phải nước giàu nào cũng là nước Tin Lành (Thiên Chúa Giáo, nhưng Tin Lành (Protestant), nhưng gần như tất cả các nước Tin Lành đều rất giàu. Không tin tôi hả? Hãy nhìn bảng xếp hạng các nước giàu có nhất xem, tôi sẽ liệt kê 8 nước trong top 20 thôi:

 1. Mỹ
   1. 1 Mỹ.
   2. 2
   3. 3 Úc.
   4. 4 Anh Quốc.
   5. 5 Na Uy.
   6. 6 Đan Mạch.
   7. 7 Đức – tỷ lệ Công Giáo và Tin Lanh ngang nhau.
   8. 8 New Zealand.

Ngày xưa thì Công Giáo là lớn nhất. Nhưng sau khi Martin Luther tu sĩ người Đức thực hiện cuộc cách mạng Tin Lành vì không đồng ý với cơ chế tổ chức và quyền lực thì sinh ra Tin Lành. Ai muốn tìm hiểu thêm cứ việc, ở đây tôi không nói đến. Trở lại vấn đề – các nước Tin Lành hầu hết rất giàu. Có phải ngẫu nhiên không? Tôi cho rằng không. Nghiên cứu và tìm hiểu của tôi đã đưa tôi những câu trả lời sau đây, để giải thích vì sao các quốc gia Tin Lành lại giàu có.

 1. Giáo dục – Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh. Trước đây vì đa số dân chúng không biết đọc nên nhà thờ là nơi truyền kiến thức giáo lý cho họ. Sau cuộc cải cách đó thì Tin Lành khuyến khích người dân độc Kinh Thanh trực tiếp để giải nghĩa và hiểu. Các nhà truyền đạo vừa dạy chữ vừa dạy Kinh Thánh cho nên vì thế mà người dân trở nên hiểu biết hơn. Và đó là nền tảng cho giáo dục Tin Lành.
 2. Khoa học – Các nước Tin Lành khuyến khích dân chúng khám phá khoa học để tìm hiểu sự thật. Cảm hứng có thể tìm thấy trong Psalms hay Genenis.
 3. Cơ chế quyền lực tự do – Khác với Nhà Thờ Công Giáo, với cơ chế chặt chẽ, các nước Tin Lành tin vào một cơ chế tự do hơn. Quyền lực không nên tập trung vào bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 4. Chủ nghĩa tư bản – Các nước Tin Lành đã không sáng chế ra chủ nghĩa tư bản nhưng họ đã áp dụng nó hiệu quả hơn. Trong tư duy Tin Lành, làm giàu chẳng có gì sai. Làm giàu là phục vụ Chúa, là làm đẹp cho đời. Tiền không có tội, lòng tham để làm hại người khác mới có tội. 1 Timothy 6:10 viết “Lòng tham cho đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.” Chính điều này đã xây dựng nền tảng làm giàu ở các nước Tin Lành, điển hình là Mỹ.
 5. Tinh thần làm việc – Đi kèm với chủ nghĩa tư bản, Tin Lành cho rằng làm việc cật lực là cách để phục vụ Chúa và nhân loại. Lao động là vinh quang chứ không phải khổ sai hay án phạt.
 6. Sự tách biệt giữa quyền lực Nhà Thờ và Nhà Nước – Điều này không đồng nghĩa với việc tách biệt lý tưởng hay giá trị tôn giáo ra khỏi nhà nước. Nhà nước được thành lập bởi con người và con người có thể tin vào tôn giáo. Nhưng các nước Tin Lành tách biệt Nhà Thờ – nghĩa là tổ chức tôn giáo – ra khỏi chính phủ. Nghĩa là Nhà Thờ chỉ là một tổ chức chứ không có quyền phán xét chính sách hay chính phủ và có hiệu lực.
 7. Lãi suất – Trong khi Nhà Thờ Công Giáo cấm việc cho vay tính lãi suất thì Tin Lành lại cho phép. Điều này tuy nhỏ nhưng nó đã thả lỏng thị trường tự do và chủ nghĩa tư bản. Lãi suất là giá cả của đồng tiền, là cách thị trường dùng để phân phối tài nguyên và tiền bạc. Khi dụng cụ này được thả lòng thì nó tạo nền tảng để phát triển kinh tế.
 8. Không thần tượng cá nhân – Tin Lành hiếm khi nào thần tượng hóa bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Dù bạn là cha nhà thờ, vua chúa hay lãnh đạo chính trị – bạn chỉ là một cá nhân. Người ta tin vào lý tưởng chứ không tin vào cá nhân. Cho nên độc tài hiếm khi nào xuất hiện hay thành công ở các nước Tin Lành.

Những lý do nêu trên có thể sai, có thể đúng, tùy vào quan niệm của từng người. Các nước Công Giáo như Ý và Pháp cũng là những quốc gia giàu có. Nghĩa là Tin Lành không phải là điều kiện  phải có, mà là một yếu tố quan trọng trong bao yếu tố khác. Không phải nước giàu nào cũng là Tin Lành nhưng các nước Tin Lành đều rất giàu. Nguyên nhân có thể tóm tắt là không thần tượng cá nhân, chủ nghĩa tư bản, phân chia quyền lực, làm việc có trách nhiệm và giáo dục.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Bàn ra tán vào (0)

Comment
 • Input symbols

Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn

Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther tu sĩ người Đức, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh.[Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn] Trước tiên, phiền các bạn bình tĩnh. Đây chỉ là bài tham khảo chứ không có mục đích gì. Giờ vô vấn đề. Không phải nước giàu nào cũng là nước Tin Lành (Thiên Chúa Giáo, nhưng Tin Lành (Protestant), nhưng gần như tất cả các nước Tin Lành đều rất giàu. Không tin tôi hả? Hãy nhìn bảng xếp hạng các nước giàu có nhất xem, tôi sẽ liệt kê 8 nước trong top 20 thôi:

 1. Mỹ
   1. 1 Mỹ.
   2. 2
   3. 3 Úc.
   4. 4 Anh Quốc.
   5. 5 Na Uy.
   6. 6 Đan Mạch.
   7. 7 Đức – tỷ lệ Công Giáo và Tin Lanh ngang nhau.
   8. 8 New Zealand.

Ngày xưa thì Công Giáo là lớn nhất. Nhưng sau khi Martin Luther tu sĩ người Đức thực hiện cuộc cách mạng Tin Lành vì không đồng ý với cơ chế tổ chức và quyền lực thì sinh ra Tin Lành. Ai muốn tìm hiểu thêm cứ việc, ở đây tôi không nói đến. Trở lại vấn đề – các nước Tin Lành hầu hết rất giàu. Có phải ngẫu nhiên không? Tôi cho rằng không. Nghiên cứu và tìm hiểu của tôi đã đưa tôi những câu trả lời sau đây, để giải thích vì sao các quốc gia Tin Lành lại giàu có.

 1. Giáo dục – Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh. Trước đây vì đa số dân chúng không biết đọc nên nhà thờ là nơi truyền kiến thức giáo lý cho họ. Sau cuộc cải cách đó thì Tin Lành khuyến khích người dân độc Kinh Thanh trực tiếp để giải nghĩa và hiểu. Các nhà truyền đạo vừa dạy chữ vừa dạy Kinh Thánh cho nên vì thế mà người dân trở nên hiểu biết hơn. Và đó là nền tảng cho giáo dục Tin Lành.
 2. Khoa học – Các nước Tin Lành khuyến khích dân chúng khám phá khoa học để tìm hiểu sự thật. Cảm hứng có thể tìm thấy trong Psalms hay Genenis.
 3. Cơ chế quyền lực tự do – Khác với Nhà Thờ Công Giáo, với cơ chế chặt chẽ, các nước Tin Lành tin vào một cơ chế tự do hơn. Quyền lực không nên tập trung vào bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 4. Chủ nghĩa tư bản – Các nước Tin Lành đã không sáng chế ra chủ nghĩa tư bản nhưng họ đã áp dụng nó hiệu quả hơn. Trong tư duy Tin Lành, làm giàu chẳng có gì sai. Làm giàu là phục vụ Chúa, là làm đẹp cho đời. Tiền không có tội, lòng tham để làm hại người khác mới có tội. 1 Timothy 6:10 viết “Lòng tham cho đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.” Chính điều này đã xây dựng nền tảng làm giàu ở các nước Tin Lành, điển hình là Mỹ.
 5. Tinh thần làm việc – Đi kèm với chủ nghĩa tư bản, Tin Lành cho rằng làm việc cật lực là cách để phục vụ Chúa và nhân loại. Lao động là vinh quang chứ không phải khổ sai hay án phạt.
 6. Sự tách biệt giữa quyền lực Nhà Thờ và Nhà Nước – Điều này không đồng nghĩa với việc tách biệt lý tưởng hay giá trị tôn giáo ra khỏi nhà nước. Nhà nước được thành lập bởi con người và con người có thể tin vào tôn giáo. Nhưng các nước Tin Lành tách biệt Nhà Thờ – nghĩa là tổ chức tôn giáo – ra khỏi chính phủ. Nghĩa là Nhà Thờ chỉ là một tổ chức chứ không có quyền phán xét chính sách hay chính phủ và có hiệu lực.
 7. Lãi suất – Trong khi Nhà Thờ Công Giáo cấm việc cho vay tính lãi suất thì Tin Lành lại cho phép. Điều này tuy nhỏ nhưng nó đã thả lỏng thị trường tự do và chủ nghĩa tư bản. Lãi suất là giá cả của đồng tiền, là cách thị trường dùng để phân phối tài nguyên và tiền bạc. Khi dụng cụ này được thả lòng thì nó tạo nền tảng để phát triển kinh tế.
 8. Không thần tượng cá nhân – Tin Lành hiếm khi nào thần tượng hóa bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Dù bạn là cha nhà thờ, vua chúa hay lãnh đạo chính trị – bạn chỉ là một cá nhân. Người ta tin vào lý tưởng chứ không tin vào cá nhân. Cho nên độc tài hiếm khi nào xuất hiện hay thành công ở các nước Tin Lành.

Những lý do nêu trên có thể sai, có thể đúng, tùy vào quan niệm của từng người. Các nước Công Giáo như Ý và Pháp cũng là những quốc gia giàu có. Nghĩa là Tin Lành không phải là điều kiện  phải có, mà là một yếu tố quan trọng trong bao yếu tố khác. Không phải nước giàu nào cũng là Tin Lành nhưng các nước Tin Lành đều rất giàu. Nguyên nhân có thể tóm tắt là không thần tượng cá nhân, chủ nghĩa tư bản, phân chia quyền lực, làm việc có trách nhiệm và giáo dục.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BẢN TIN MỚI NHẤT

NGÀY QUÂN LỰC 19/6 - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tuổi xuân cứ thế, tình chan chứa Giờ thấy mênh mông nhớ chiến hào

Xem Thêm

Hồ Chí Minh tát vào mặt Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) “Sự cố” Hồ Chí Minh bắt 140 người yêu nước của thành phố khi họ xuống đường biểu tình

Xem Thêm

Trump muốn dân 'thẳng lưng lắng nghe' lãnh đạo như người Triều Tiên?

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn người dân Mỹ chăm chú lắng nghe ông giống như cách người Triều Tiên chú ý đến nhà lãnh đạo của họ, nhưng đó nói lại là ông chỉ đùa thôi.

Xem Thêm

Mỹ lên danh sách 47 yêu cầu phi hạt nhân hóa với Triều Tiên

Mỹ đã lên một danh sách gồm 47 yêu cầu mà Triều Tiên phải thực hiện nhằm đạt mục tiêu tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân...

Xem Thêm

Sự đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn vẫn còn với Nhật và Nam Hàn

Bất chấp những gì Tổng thống Mỹ tuyên bố, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn còn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Xem Thêm

SINH NHẬT ANH 19/6 - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng âm hưởng một thời đã nhắc nhở nhau rằng chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc thiêng liêng giao phó.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Dù Quốc hội chua bấm nút thành luật, Vân Đồn vẫn thay đổi đến “kỳ lạ” dưới bàn tay của doanh nghiệp Trung Quốc & Trận Vân Đồn

Làm luật chỉ để hợp thức hóa việc mua bán đã xảy ra từ trước rồi. Đã nhận tiền của tàu cộng rồi thì nó cứ việc xúc tiến xây dựng căn cứ của chúng chớ, có thằng khỉ Ba Đình nào dám cản ?

Xem Thêm

Đề bài :Cố vấn Tầu chỉ huy côn an đánh dân.

ngu qúa không biết đọc thì lấy xuống cho rồi, chỉ lòe được dân thất học

Xem Thêm

Đề bài :THƠ XƯỚNG HOẠ: NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG - CAO MỴ NHÂN

QUÉT SẠCH TAY SAI Hãy xuống đường đi Việt tộc ơi Phen này chấm dứt lũ ma người. Ba vùng kinh tế, đảng yên ghế ‘’Chín chín năm’’ dài, giặc quá lời Lực lượng vũ trang giương sẵn súng Hội đoàn các giới tiếp hà hơi Cơ trời đã điểm ta vùng dậy Quét sạch tay sai dẫu xác phơi!! Camthành, Jun 8, 2018 Tha Nhân góp họa với quí vị

Xem Thêm

Đề bài :Cố vấn Tầu chỉ huy côn an đánh dân.

Đây là áo vận động viên của 1 trường cấp 3 gần Osaka Nhật. Sao ngu quá nói của tàu ??

Xem Thêm

Đề bài :Lãnh tụ Bắc Hàn tới Singapore bằng máy bay của Trung Quốc ( HNPD.COM đang trục trặc KHÂU POST BÀI )

Thằng Ủn ngu thế. Đi máy bay Tàu nó muốn giết thì chỉ cho nổ là xong đời.

Xem Thêm

Đề bài :GIẢI PHÁP CHỐNG ĐẶC KHU 99 NĂM CỦA VIỆT CỘNG

Biểu tinh như những ngày qua chắc chắn sẽ thua to trong lần tới. Lý do là những tướng tá cầm đầu chưa bị đánh chỉ có bọn lính bị đòn với dân. Tôi xin giúp ý kiến nều muốn thắng thì phải chuẩn bị tấn cộng những thằng cầm đầu. Muốn tấn cộng nhưng thằng cầm đầu thì phải đánh chúng tai nhà của chúng .Hảy dung bom xăng và gậy đá bao quanh nhà chúng nếu côn an tấn công thi đốt nhà chúng bắt được thằng cầm đầu thì chúng sẻ không dám tấn công người biểu tình. Lần sau cứ tiến thẳng đế nhà tỉnh ủy hay nhà thằng trương côn an tỉnh bao vây thì sẻ không sợ bị mấy thằng tai sai đánh bạn. Chúc thành công.

Xem Thêm

Đề bài :GIẢI PHÁP CHỐNG ĐẶC KHU 99 NĂM CỦA VIỆT CỘNG

Người dân Việt vẫn còn ngây thơ .CS bán nước công khai không được chúng sẻ bán ngầm như mật ước Thành Đô. Còn làm bom xăng thì pha thêm bột vào lắc chay cho đều khi nem xăng có bột sẻ vừa lan ra và dính lại trên chổ chay bể và cháy sẻ khó chửa hơn. Biểu tinh như những ngày qua chắc chắn sẽ thua to trong lần tới. Lý do là những tướng tá cầm đầu chưa bị đánh chỉ có bọn lính bị đòn với dân. Tôi xin giúp ý kiến nều muốn thắng thì phải chuẩn bị tấn cộng những thằng cầm đầu. Muốn tấn cộng nhưng thằng cầm đầu thì phải đánh chúng tai nhà của chúng .Hảy dung bom xăng và gậy đá bao quanh nhà chúng nếu côn an tấn công thi đốt nhà chúng bắt được thằng cầm đầu thì chúng sẻ không dám tấn công người biểu tình. Lần sau cứ tiến thẳng đế nhà tỉnh ủy hay nhà thằng trương côn an tỉnh bao vây thì sẻ không sợ bị mấy thằng tai sai đánh bạn. Chúc thành công.

Xem Thêm

Đề bài :NAM CALI PHẢN ĐỐI LUẬT ‘TIỂU BANG AN TOÀN CHO DI DÂN’

Nguoi My dat cho California cai nick la Socialist Republic of California. UC Berkely la dau nao thien ta thien Cong San cua nuoc My giong nhu dai hoc Van Hanh. Hoi chien tranh VN, dai hoc Berkeley vinh danh Ho Chi Minh, dat ten cong vien Ho Chi Minh. Chi co khac la sinh vien UC Berkeley khong mang sung AK47 mang bang do tren tay ao, chao don quan Cong san giai phong nam 1975 nhu sinh vien Van Hanh.

Xem Thêm

Đề bài :Hội nghị Trump-Kim: Cuộc gặp lịch sử nhưng cam kết mơ hồ

Dung tin nhung gi Cong San noi. CS Bac Han bat chuoc CS Bac Viet trong HD Paris 1973. My bi CSVN gat ky hiep dinh Paris, chi 1 nam sau la CSVN xua quan chiem An Loc, Tong Le Chan, Phuoc Long. Den khi Nixon phai tu chuc thi CS xua quan chiem het Dong Duong. Bac Han ky ban van nhung chi thi hanh mot phan, vai nam sau lai xoa bo tiep tuc chuong trinh vu khi roi chiem Nam Han. Chien thuat CS Bac Han lui mot buoc tien hai buoc y het nhu chien thuat cua CS VN nam 1973.

Xem Thêm

Đề bài :Thấy gì từ chiến lược 'xuất khẩu' đặc khu kinh tế của Trung Quốc

TQ thanh cong khi ho de cho Hong Kong tu tri va lap cac dac khu kinh te o Quang Dong tu nam 1997. Dang le sau chien thang nam 1975, CSVN phai de cho mien Nam duoc tu tri kinh te thi ho lai chu truong vo san hoa mien Nam. Mai den khi Nga Xo sup do ho moi tinh ngo va doi moi. Bay gio lai bat chuoc TC lap dac khu kinh te. Tai sao khong thi hanh dac khu kinh te cho mien Nam ngay sau khi thong nhat nam 1975? VN bi thut lui 30 nam khi cong san hoa mien Nam chi vi lanh dao ngu dot.

Xem Thêm

TIN MỚI

NGÀY QUÂN LỰC 19/6 - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tuổi xuân cứ thế, tình chan chứa Giờ thấy mênh mông nhớ chiến hào

Xem Thêm

Hồ Chí Minh tát vào mặt Bác Hồ - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) “Sự cố” Hồ Chí Minh bắt 140 người yêu nước của thành phố khi họ xuống đường biểu tình

Xem Thêm

Trump muốn dân 'thẳng lưng lắng nghe' lãnh đạo như người Triều Tiên?

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn người dân Mỹ chăm chú lắng nghe ông giống như cách người Triều Tiên chú ý đến nhà lãnh đạo của họ, nhưng đó nói lại là ông chỉ đùa thôi.

Xem Thêm

Mỹ lên danh sách 47 yêu cầu phi hạt nhân hóa với Triều Tiên

Mỹ đã lên một danh sách gồm 47 yêu cầu mà Triều Tiên phải thực hiện nhằm đạt mục tiêu tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân...

Xem Thêm

Sự đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn vẫn còn với Nhật và Nam Hàn

Bất chấp những gì Tổng thống Mỹ tuyên bố, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn còn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Xem Thêm

SINH NHẬT ANH 19/6 - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng âm hưởng một thời đã nhắc nhở nhau rằng chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc thiêng liêng giao phó.

Xem Thêm

Tổng thống Trump đe dọa chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc, áp thuế 200 tỷ USD

Tổng thống Trump đã chỉ thị phòng Đại diện Thương mại Mỹ bắt đầu lập một danh sách trị giá 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bị áp thuế 10%

Xem Thêm

CHI PHIẾU TRẮNG - TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH CHIẾN - Vĩnh Chánh

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu ngồi rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình. Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút.

Xem Thêm

CỜ VÀNG TRÊN TAY - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Rủ nhau giữ vững cơ đồ Quê hương khắp nẻo điểm tô cờ vàng

Xem Thêm

Đây là lý do tại sao Nhật Bản không giống với bất kỳ quốc gia nào

Các trường học ở Nhật không có người làm vệ sinh. Thay vào đó, các học sinh tự vệ sinh trường lớp của mình.

Xem Thêm