Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn

Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther tu sĩ người Đức, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh.[Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn] Trước tiên, phiền các bạn bình tĩnh. Đây chỉ là bài tham khảo chứ không có mục đích gì. Giờ vô vấn đề. Không phải nước giàu nào cũng là nước Tin Lành (Thiên Chúa Giáo, nhưng Tin Lành (Protestant), nhưng gần như tất cả các nước Tin Lành đều rất giàu. Không tin tôi hả? Hãy nhìn bảng xếp hạng các nước giàu có nhất xem, tôi sẽ liệt kê 8 nước trong top 20 thôi:

 1. Mỹ
   1. 1 Mỹ.
   2. 2
   3. 3 Úc.
   4. 4 Anh Quốc.
   5. 5 Na Uy.
   6. 6 Đan Mạch.
   7. 7 Đức – tỷ lệ Công Giáo và Tin Lanh ngang nhau.
   8. 8 New Zealand.

Ngày xưa thì Công Giáo là lớn nhất. Nhưng sau khi Martin Luther tu sĩ người Đức thực hiện cuộc cách mạng Tin Lành vì không đồng ý với cơ chế tổ chức và quyền lực thì sinh ra Tin Lành. Ai muốn tìm hiểu thêm cứ việc, ở đây tôi không nói đến. Trở lại vấn đề – các nước Tin Lành hầu hết rất giàu. Có phải ngẫu nhiên không? Tôi cho rằng không. Nghiên cứu và tìm hiểu của tôi đã đưa tôi những câu trả lời sau đây, để giải thích vì sao các quốc gia Tin Lành lại giàu có.

 1. Giáo dục – Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh. Trước đây vì đa số dân chúng không biết đọc nên nhà thờ là nơi truyền kiến thức giáo lý cho họ. Sau cuộc cải cách đó thì Tin Lành khuyến khích người dân độc Kinh Thanh trực tiếp để giải nghĩa và hiểu. Các nhà truyền đạo vừa dạy chữ vừa dạy Kinh Thánh cho nên vì thế mà người dân trở nên hiểu biết hơn. Và đó là nền tảng cho giáo dục Tin Lành.
 2. Khoa học – Các nước Tin Lành khuyến khích dân chúng khám phá khoa học để tìm hiểu sự thật. Cảm hứng có thể tìm thấy trong Psalms hay Genenis.
 3. Cơ chế quyền lực tự do – Khác với Nhà Thờ Công Giáo, với cơ chế chặt chẽ, các nước Tin Lành tin vào một cơ chế tự do hơn. Quyền lực không nên tập trung vào bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 4. Chủ nghĩa tư bản – Các nước Tin Lành đã không sáng chế ra chủ nghĩa tư bản nhưng họ đã áp dụng nó hiệu quả hơn. Trong tư duy Tin Lành, làm giàu chẳng có gì sai. Làm giàu là phục vụ Chúa, là làm đẹp cho đời. Tiền không có tội, lòng tham để làm hại người khác mới có tội. 1 Timothy 6:10 viết “Lòng tham cho đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.” Chính điều này đã xây dựng nền tảng làm giàu ở các nước Tin Lành, điển hình là Mỹ.
 5. Tinh thần làm việc – Đi kèm với chủ nghĩa tư bản, Tin Lành cho rằng làm việc cật lực là cách để phục vụ Chúa và nhân loại. Lao động là vinh quang chứ không phải khổ sai hay án phạt.
 6. Sự tách biệt giữa quyền lực Nhà Thờ và Nhà Nước – Điều này không đồng nghĩa với việc tách biệt lý tưởng hay giá trị tôn giáo ra khỏi nhà nước. Nhà nước được thành lập bởi con người và con người có thể tin vào tôn giáo. Nhưng các nước Tin Lành tách biệt Nhà Thờ – nghĩa là tổ chức tôn giáo – ra khỏi chính phủ. Nghĩa là Nhà Thờ chỉ là một tổ chức chứ không có quyền phán xét chính sách hay chính phủ và có hiệu lực.
 7. Lãi suất – Trong khi Nhà Thờ Công Giáo cấm việc cho vay tính lãi suất thì Tin Lành lại cho phép. Điều này tuy nhỏ nhưng nó đã thả lỏng thị trường tự do và chủ nghĩa tư bản. Lãi suất là giá cả của đồng tiền, là cách thị trường dùng để phân phối tài nguyên và tiền bạc. Khi dụng cụ này được thả lòng thì nó tạo nền tảng để phát triển kinh tế.
 8. Không thần tượng cá nhân – Tin Lành hiếm khi nào thần tượng hóa bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Dù bạn là cha nhà thờ, vua chúa hay lãnh đạo chính trị – bạn chỉ là một cá nhân. Người ta tin vào lý tưởng chứ không tin vào cá nhân. Cho nên độc tài hiếm khi nào xuất hiện hay thành công ở các nước Tin Lành.

Những lý do nêu trên có thể sai, có thể đúng, tùy vào quan niệm của từng người. Các nước Công Giáo như Ý và Pháp cũng là những quốc gia giàu có. Nghĩa là Tin Lành không phải là điều kiện  phải có, mà là một yếu tố quan trọng trong bao yếu tố khác. Không phải nước giàu nào cũng là Tin Lành nhưng các nước Tin Lành đều rất giàu. Nguyên nhân có thể tóm tắt là không thần tượng cá nhân, chủ nghĩa tư bản, phân chia quyền lực, làm việc có trách nhiệm và giáo dục.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Bàn ra tán vào (0)

Comment
 • Input symbols

Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn

Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther tu sĩ người Đức, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh.[Vì sao nước TIN LÀNH giàu hơn] Trước tiên, phiền các bạn bình tĩnh. Đây chỉ là bài tham khảo chứ không có mục đích gì. Giờ vô vấn đề. Không phải nước giàu nào cũng là nước Tin Lành (Thiên Chúa Giáo, nhưng Tin Lành (Protestant), nhưng gần như tất cả các nước Tin Lành đều rất giàu. Không tin tôi hả? Hãy nhìn bảng xếp hạng các nước giàu có nhất xem, tôi sẽ liệt kê 8 nước trong top 20 thôi:

 1. Mỹ
   1. 1 Mỹ.
   2. 2
   3. 3 Úc.
   4. 4 Anh Quốc.
   5. 5 Na Uy.
   6. 6 Đan Mạch.
   7. 7 Đức – tỷ lệ Công Giáo và Tin Lanh ngang nhau.
   8. 8 New Zealand.

Ngày xưa thì Công Giáo là lớn nhất. Nhưng sau khi Martin Luther tu sĩ người Đức thực hiện cuộc cách mạng Tin Lành vì không đồng ý với cơ chế tổ chức và quyền lực thì sinh ra Tin Lành. Ai muốn tìm hiểu thêm cứ việc, ở đây tôi không nói đến. Trở lại vấn đề – các nước Tin Lành hầu hết rất giàu. Có phải ngẫu nhiên không? Tôi cho rằng không. Nghiên cứu và tìm hiểu của tôi đã đưa tôi những câu trả lời sau đây, để giải thích vì sao các quốc gia Tin Lành lại giàu có.

 1. Giáo dục – Với sự cải cách Tin Lành được dẫn đầu bởi Martin Luther, các nhà truyền đạo cũng như những cha Tin Lành đã khuyến khích người dân đọc Kinh Thánh. Trước đây vì đa số dân chúng không biết đọc nên nhà thờ là nơi truyền kiến thức giáo lý cho họ. Sau cuộc cải cách đó thì Tin Lành khuyến khích người dân độc Kinh Thanh trực tiếp để giải nghĩa và hiểu. Các nhà truyền đạo vừa dạy chữ vừa dạy Kinh Thánh cho nên vì thế mà người dân trở nên hiểu biết hơn. Và đó là nền tảng cho giáo dục Tin Lành.
 2. Khoa học – Các nước Tin Lành khuyến khích dân chúng khám phá khoa học để tìm hiểu sự thật. Cảm hứng có thể tìm thấy trong Psalms hay Genenis.
 3. Cơ chế quyền lực tự do – Khác với Nhà Thờ Công Giáo, với cơ chế chặt chẽ, các nước Tin Lành tin vào một cơ chế tự do hơn. Quyền lực không nên tập trung vào bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 4. Chủ nghĩa tư bản – Các nước Tin Lành đã không sáng chế ra chủ nghĩa tư bản nhưng họ đã áp dụng nó hiệu quả hơn. Trong tư duy Tin Lành, làm giàu chẳng có gì sai. Làm giàu là phục vụ Chúa, là làm đẹp cho đời. Tiền không có tội, lòng tham để làm hại người khác mới có tội. 1 Timothy 6:10 viết “Lòng tham cho đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.” Chính điều này đã xây dựng nền tảng làm giàu ở các nước Tin Lành, điển hình là Mỹ.
 5. Tinh thần làm việc – Đi kèm với chủ nghĩa tư bản, Tin Lành cho rằng làm việc cật lực là cách để phục vụ Chúa và nhân loại. Lao động là vinh quang chứ không phải khổ sai hay án phạt.
 6. Sự tách biệt giữa quyền lực Nhà Thờ và Nhà Nước – Điều này không đồng nghĩa với việc tách biệt lý tưởng hay giá trị tôn giáo ra khỏi nhà nước. Nhà nước được thành lập bởi con người và con người có thể tin vào tôn giáo. Nhưng các nước Tin Lành tách biệt Nhà Thờ – nghĩa là tổ chức tôn giáo – ra khỏi chính phủ. Nghĩa là Nhà Thờ chỉ là một tổ chức chứ không có quyền phán xét chính sách hay chính phủ và có hiệu lực.
 7. Lãi suất – Trong khi Nhà Thờ Công Giáo cấm việc cho vay tính lãi suất thì Tin Lành lại cho phép. Điều này tuy nhỏ nhưng nó đã thả lỏng thị trường tự do và chủ nghĩa tư bản. Lãi suất là giá cả của đồng tiền, là cách thị trường dùng để phân phối tài nguyên và tiền bạc. Khi dụng cụ này được thả lòng thì nó tạo nền tảng để phát triển kinh tế.
 8. Không thần tượng cá nhân – Tin Lành hiếm khi nào thần tượng hóa bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Dù bạn là cha nhà thờ, vua chúa hay lãnh đạo chính trị – bạn chỉ là một cá nhân. Người ta tin vào lý tưởng chứ không tin vào cá nhân. Cho nên độc tài hiếm khi nào xuất hiện hay thành công ở các nước Tin Lành.

Những lý do nêu trên có thể sai, có thể đúng, tùy vào quan niệm của từng người. Các nước Công Giáo như Ý và Pháp cũng là những quốc gia giàu có. Nghĩa là Tin Lành không phải là điều kiện  phải có, mà là một yếu tố quan trọng trong bao yếu tố khác. Không phải nước giàu nào cũng là Tin Lành nhưng các nước Tin Lành đều rất giàu. Nguyên nhân có thể tóm tắt là không thần tượng cá nhân, chủ nghĩa tư bản, phân chia quyền lực, làm việc có trách nhiệm và giáo dục.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BẢN TIN MỚI NHẤT

CÁT HẸN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Vẫn là vạt cát trắng Như tóc em ngập nắng Tưởng bà tiên đi hoang Hoá bè mây chói rạng

Xem Thêm

Những vụ Việt cộng Thảm sát tập thể dân lành vô tội!

“Thà giết lầm, dù giết lầm cả trăm, cả ngàn người vô tội, còn hơn thả lầm một người có tội”. Vì thế chúng ta không lấy làm lạ trong suốt cuộc chiến Việt Nam, bọn Việt Cộng đã thực hiện không biết là bao nhiêu cuộc thảm sát tập thể những người dân Việt Nam hiền lành vô tội.

Xem Thêm

TRÊN VẠT CÁT - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chỉ có sự tương đối mới không bị " được nọ, mất kia ", mới thảnh thơi, nhàn hạ, ngắm thời gian trôi như bướm lượn, ngó không gian đổi như hoa nở tươi đẹp suốt cuộc đời ...

Xem Thêm

TTTT (Truyền Thông Thiên Tả) và “giông tố” trái mùa

Rõ ràng là nếu ông Trump không trở thành tổng thống thì không ai cần biết tới Stormy Daniels hay Stephanie Clifford là ai và những cuộc giao du thân mật của cô ta làm gì, nói chi đến việc gây bão tố.

Xem Thêm

Thơ vui : Bà ngoại của Em - Lão PHAN

(HNPD) Nhào dzô…thêm chữ, thêm lời cho dzui. Ô Kê! cho biết, kẻo tui Mất ăn, mất ngủ thì đời…đi đoong…

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TRẢ LỜI CHÂU THẠCH VỀ “BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP” - PHẠM ĐỨC NHÌ

Tôi dốt "Đặc cán mai" về THƠ nên nghe các bố bút chiến về THƠ thấy hơi "TỨC" cười...Hihiiii...Hãy thử nghe kẻ ngoại đạo xem sao nhé. Tôi đọc thơ thấy hay và thich thú khi nó chảy thành dòng,không bị đọng,không bị chận bởi những âm luật,vận luật,...dĩ nhiên trong dòng chảy của thơ thỉnh thoảng sủi bọt trắng xóa vì cục đá ngầm làm tăng cảm giác dũng mãnh của dòng thơ là điều vô cùng thích thú của người đọc. Thế nên có câu hỏi:"Luật lệ dùng để ổn định những hoạt động.Một nghệ thuật được ổn định,nó còn giá trị của NGHỆ THUẬT không?"

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: "Chợ gái mại dâm lưu động" trong thành phố Hà Nội

Thứ gì cũng mau chết trong cái XHCN này,chỉ trừ 2 thứ,đó là XHCN Việt Nam và tàn dư Mỹ ngụy gái mại dâm.

Xem Thêm

Đề bài :Tháng Tư nhớ Khỉ - Nguyễn Bá Chổi

Bác Chổi viết tựa kiểu này để bị các đồng chí còn đang còn mình question visit lắm (hỏi thăm) bác cứ để tựa là tháng tư nhớ bác Tôn cho nó lành ,kẹt thì trả lời là nhớ bác Tôn đức Thắng con dân miền nam thì tui hiểu là Tôn ngộ Không rồi !

Xem Thêm

Đề bài :40 tàu chiến Trung Quốc với tàu sân bay Liêu Ninh thật hung hô ạt di chuyển xuống phía Nam

Chệt khoe hạm đội tài cao.......Gặp bom của Mỹ,Chệt teo..."bác Hồ "

Xem Thêm

Đề bài :THƠ XƯỚNG HOẠ THÁNG TƯ ĐEN Cao Mỵ Nhân - Ngô Đình Chương

Hồn ta quặn thắt mỗi tháng Tư, Tổ quốc hiu hắt nén nhang thờ, Đời ta còn đây,ly rượu lạt, Quê hương ẩn khuất mãi sương mờ, Bạn ta nằm xuống trong hờn tủi, Sao ta thờ thẫn mãi trong mơ? Gánh nặng non sông sang cháu chắt? Giành lại quê cha,dựng lại cờ?

Xem Thêm

Đề bài :THƠ XƯỚNG HOẠ THÁNG TƯ ĐEN Cao Mỵ Nhân - Ngô Đình Chương

Hồn ta quặn thắt mỗi tháng Tư, Tổ quốc hiu hắt nén nhang thờ, Đời ta còn đây,ly rượu lạt, Quê hương ẩn khuất mãi sương mờ, Bạn ta nằm xuống trong hờn tủi, Sao ta thờ thẫn mãi trong mơ? Gánh nặng non sông sang cháu chắt? Giành lại quê cha,dựng lại cờ?

Xem Thêm

Đề bài :Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)

Có một điều tôi không hiểu là : Thượng đế tạo ra con người bắt đầu là Adam rồi lấy xương sườn của ông Adame tạo thành Eva ,2 ông bà Adame Eva sinh con để phát triển loài người theo lời Chúa dạy.Sau đó dòng con của Adame & Eva lấy ai nữa để tiếp tục duy trì loài người?.Chổ này không thấy kinh Thánh nói tới ,không lẻ anh em ruột lấy nhau à !!Chớ ngoài ra đâu còn ai khác.

Xem Thêm

Đề bài : Tôi yêu tổng thống - ​Nguyễn Đạt Thịnh

Toi tam dac voi Mr Ngoc va Mr Lanson Ngo hoan toan, do la nhung nha bao vo tinh lam cho dat nuoc VN bi mat vao tay cong san neu nhu ong dat thinh nay chua mo mat thi chi la 1 con sau giup cho bon truyen thong tho ta lam hai dat nuoc My ma thoi,tham chi ho dat quyen loi cua mot con di len quyen loi cua quoc gia dan toc, sao ma ho bam sat de danh pha mot nguoi vi dan vi nuoc hoai vay ta ! qua ngu xuan!!

Xem Thêm

Đề bài : Tôi yêu tổng thống - ​Nguyễn Đạt Thịnh

Toi tam dac voi Mr Ngoc va Mr Lanson Ngo hoan toan, do la nhung nha bao vo tinh lam cho dat nuoc VN bi mat vao tay cong san neu nhu ong dat thinh nay chua mo mat thi chi la 1 con sau giup cho bon truyen thong tho ta lam hai dat nuoc My ma thoi,tham chi ho dat quyen loi cua mot con di len quyen loi cua quoc gia dan toc, sao ma ho bam sat de danh pha mot nguoi vi dan vi nuoc hoai vay ta ! qua ngu xuan!!

Xem Thêm

Đề bài : Tôi yêu tổng thống - ​Nguyễn Đạt Thịnh

Toi tam dac voi Mr Ngoc va Mr Lanson Ngo hoan toan, do la nhung nha bao vo tinh lam cho dat nuoc VN bi mat vao tay cong san neu nhu ong dat thinh nay chua mo mat thi chi la 1 con sau giup cho bon truyen thong tho ta lam hai dat nuoc My ma thoi,tham chi ho dat quyen loi cua mot con di len quyen loi cua quoc gia dan toc, sao ma ho bam sat de danh pha mot nguoi vi dan vi nuoc hoai vay ta ! qua ngu xuan!!

Xem Thêm

TIN MỚI

Những vụ Việt cộng Thảm sát tập thể dân lành vô tội!

“Thà giết lầm, dù giết lầm cả trăm, cả ngàn người vô tội, còn hơn thả lầm một người có tội”. Vì thế chúng ta không lấy làm lạ trong suốt cuộc chiến Việt Nam, bọn Việt Cộng đã thực hiện không biết là bao nhiêu cuộc thảm sát tập thể những người dân Việt Nam hiền lành vô tội.

Xem Thêm

TRÊN VẠT CÁT - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chỉ có sự tương đối mới không bị " được nọ, mất kia ", mới thảnh thơi, nhàn hạ, ngắm thời gian trôi như bướm lượn, ngó không gian đổi như hoa nở tươi đẹp suốt cuộc đời ...

Xem Thêm

TTTT (Truyền Thông Thiên Tả) và “giông tố” trái mùa

Rõ ràng là nếu ông Trump không trở thành tổng thống thì không ai cần biết tới Stormy Daniels hay Stephanie Clifford là ai và những cuộc giao du thân mật của cô ta làm gì, nói chi đến việc gây bão tố.

Xem Thêm

Thơ vui : Bà ngoại của Em - Lão PHAN

(HNPD) Nhào dzô…thêm chữ, thêm lời cho dzui. Ô Kê! cho biết, kẻo tui Mất ăn, mất ngủ thì đời…đi đoong…

Xem Thêm

Đố Vui các Bạn – Bài số 19 - Lão PHAN

(HNPD) Sau câu đố về Báo chí, có tính cách…chính chị, chính em rồi, bây giờ ta đổi món ăn chơi, quay sang Món… nhậu khác nghe !

Xem Thêm

VỀ HẸN THÁNG TƯ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Từ đi, hẹn với sơn hà Rằng về, mai nở vàng cờ trung trinh Từ đi nhủ với riêng mình Giờ về độc ẩm giữa thành quách xưa

Xem Thêm

Chuyến bay Southwest Airlines kinh hoàng!

Trong những giây phút kinh hoàng, những mặt nạ cung cấp dưỡng khí (oxygen masks) được kéo xuống, người nữ phi công tên Tammie Jo Shults vẫn bình tĩnh giúp hạ chiếc máy bay đáp xuống khẩn cấp tại phi trường quốc tế Philadelphia an toàn, từ độ cao 31,684 feet

Xem Thêm

CON MẮT THỨ BA CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tất nhiên nếu được trọn vẹn 100% cái tình cái ý ở đời, chắc sẽ chán nhau ấy chứ, bởi cái gọi là tâm hồn nhẹ tênh, dễ vỡ của mình, sẽ khiến anh phải ngậm ngùi như nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng trong bài hát suy tư "Tưởng Niệm".

Xem Thêm

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Với Nghị Quyết Khắp Tiểu Bang

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rất vinh dự thông báo, toàn thể Thượng Viện Tiểu Bang California vừa thông qua Nghị Quyết (SCR 88), công nhận Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

Xem Thêm