Văn Học & Nghệ Thuật

140 chữ MẸO NHỚ HỎI, NGÃ &CHÍNH TẢ trong tiếng Việt.

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu.


140 chữ với 
MẸO NHỚ HỎI, NGÃ & CHÍNH TẢ 
Canada, 18.8.2017

Thưa Quý Vị,

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu. 

Đa số thơ trong phần này gom lại từ những bài tác giả đã dạy ở các trường Việt Ngữ tại Ý Đại Lợi, Canada và sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh.

Với “mẹo nhớ” này, người viết nhận thấy các em đã vui học tiếng Việt một cách thú vị và bớt mắc lỗi. (Ngoại trừ những bài biếm thi, tác giả đảo lộn các dấu với chủ đích nghịch chữ)

          Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT, mọi sự sai sót (chắc chắn có), xin được học hỏi thêm nơi Quý Học Giả, quý Trưởng Hướng Đạo & quý Văn, Thi Hữu để trang Mẹo này được cập nhật ngày càng hay hơn cho các em nhé.

Ý Nga cám ơn Quý Vị

Ý Nga

*Bài có đính kèm trong "att"

 


    


 
BÁCBÁT
*Bác cổ thông thiên [BÁC tận cùng bằng C, CỔ dấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa.
 
**Bát cỗ [BÁT tận cùng bằng T, CỖ dấu ngã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
 
 
 
Người xưa thông thiên bác cổ
Còn đảng bát cỗ thông thênh
 
BỂ , BỄ 
 
BỂ nào cũng dấu hỏi thôi
Chỉ trừ bễ nghễ (rã rời tấm thân)
 
 
BỬABỮA 
Ngồi lên bửa củi nấu cơm
Nằm chờ bữa tiệc? Ai đơm cơm giùm?
 
 
CẢI , CÃI 
*Cãi vã dấu NGÃ
*Cải để ăn (dấu HỎI): > mẹo để nhớ: ĐỨNG ngắm hoa cải = dấu hỏi.
 
 
Cải xanh đứng thẳng an bình
Việc chưa ngã ngũ sao mình cãi nhau?
 
 
 
CẰN, CHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
        
         CHẰN ĂN, TRĂN QUẤN
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
 
CHẮCCHẮT, CHÍT
1
*Chắc chắn tận cùng bằng     "C" > TRÒN
*Chắt, chít thì tận cùng bằng "T" > DÀI
MẸO NHỚ 2:
*thẹn thùng chữ "T"
*chập chùng chữ "C"
 
 
Lép không mà CHẮC CHẮN tròn?
Gia đình: cháu, CHẮT, CHÍT, con nối dài!
*
Mất Nhà cháu CHẮT thẹn thùng
Cha Ông CHẮC chắn chập chùng nỗi đau
 
 
CHỮ
          CHỮ [dấu ngã >>chữ n ằm trên giấy] 
          tự điển không thấy có dấu hỏi
 
 
CHỬA, CHỮA
         -CHỬA (dấu hỏi): chưa, thai phụ
         -CHỮA bệnh (dấu ngã): bệnh thường phải NẰM nghỉ ngơi
 
CỔCỖ
-CỔdưới cằm >> dấu hỏi>> đứng như cái cổ
*Bác cổ thông thiên [tận cùng bằng Cdấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa. 
 
-CỖ: giỗ, tiệc >> dấu ngã >> thức ăn nằm trên bàn
**Bát cỗ [tận cùng bằng Tdấungã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
       
         
 
 
          Người xưa: thông thiên bác cổ
          Còn đảng: bát cỗ thông thênh
 
CỠ 
Mắc cỡ, kích cỡ.v.v…
 
LA BÀN
CỠ nào cũng ngã Bắc thôi!
 
-DÂNG: chữ “A” có đội dấu “Ớ” trên đầu
 mang theo chữ “G” (Rê)
 
-DANDANGĐAN 
Tự điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, của Huỳnh Tịnh Của:
Dan tay = chia tay, giơ tay
Dan nắng = phơi nắng.
 
Tự điển VN của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ ghi:
-Đan tay = dan tay = nắm tay.
-Giang = khiêng, gánh;
-Giăng: cùng chịu, cùng gánh vác
-Giang tay = giăng tay, nắm tay nhau, cùng chung sức gánh vác.
 
 
LỤT LỘI
Nước dâng, đội cháu trên đầu
 tôi bì bõm, Ngoại cầu thôi mưa!
*
ĐAN TAY, DAN NẮNG không “G”
DANG RỘNG, DANG DỞ vác “G” cả đời
 
DẲNG
*Phải mang thêm “G”
 
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
DỂDỄ
 
          DỄ DÀNG: dấu ngã > nhớ chữ ... dàng ra
 
          Khi nào không… dàng ra là đòi đứng trên cao         
          >> KHI DỂ thiên hạ
 
DỞDỠ
 
 
*Tự điển Thanh Nghị chỉ có 1 chữ DỠ này dấu ngã >>>>
 
DỞ chừng, DỞ ẹt, DỞ dang
DỞ hơi, DỞ việc hỏi đàng lười kia!
*
DỠ* nhà, lợp mái đến khuya
Trèo lên, ngã xuống kia kìa siêng năng
 
 
ĐẢ, ĐÃ
-ĐÃ đầu dấu ngã: thì quá khứ
-ẨU ĐẢ sau dấu hỏi
 
 
          Đàcó ẩu ĐẢ
          Ngã trước, hỏi sau
ĐẢNG, ĐÃNG
-ĐÃNG TÍNHtính hay quên
dấu ngãdài giống như hình dạng mắt, hoặc môi.
-ĐẢNG TÍNH: tính cách của đảng
        
-HỎI CUNG: đảng cộng sản Việt cai trị bằng tra tấn dã man những thành phần đối lập.
-Cơ đồ: mẹo nhớ dấu hỏi như hình ĐỨNG của bản đồ VN
 
          ĐÃNG TÍNH & ĐẢNG TÍNH          
          Đãng kia khác với độc tài
          Bên ni ngã (té), bên này hỏi cung
          Một bên ác quỷ đi cùng
          Một bên chính nghĩa, thủy chung Giữ Cờ!
          *
          Ông Bà đãng trí, mắt mờ
          Đảng kia cộng sản làm nhơ cơ đồ.
 
ĐỠ
ĐỠ: té, không ai giúp thì ngã dài ra đất, tự điển không thấy có dấu hỏi
 
GẢ
 
 
 say nằm ngủ bên đường
GẢ con hỏi chọn những phường TỈNH, say?
*
GẢ con cho một  say
Hỏi sao con ngã về thầy Lưu Linh
 
GIẢGIÃ
 
 
*Giã (dấu ngã) giận: bỏ vật muốn đâm nằm trong cối (ở đây là nỗi giận) mà đâm cho vụn sự giận dỗi.
 
 
          Hỏi ai giả dối hại người
          Ai thèm kết bạn? Cả đời gian manh!
         *
          Bữa cơm giã giận nấu canh,
          Nêm lành, nếm ngọt, chúng mình dùng cơm
 
 
 
 
GIĂNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
HỄ, HỂ
 
 
HỄ MÀ “chị ngã: em nâng!
Ngồi cười HỂ HẢhỏi nhân nghĩa gì?
 
HỦ, 
*Hủ hóa, hủ lậu, hủ nho, hủ tiếu, hủ hỉ: dấu HỎI
Hỏi xem HỦ TỤC hay không?
Ngã vào HŨ RƯỢU gọi chồng là con
 
KẺO, KẼO
 
-Khi viết thì cây viết đứng = dấu hỏi
-Chiếc đòn gánh dài = dấu ngã
           MẸ ĐƯA ĐI HỌC
           Cầm viết! Không KẺO mai ngu
           Mẹ già KẼO kẹt, cần cù gánh con.
 
 
KIỂU
*Không thấy chữ KIỄU nào dấu ngã cả!
 
 KIỂU nào cũng hỏi cho ra
 Không nên sa ngã người ta sẽ cười
 
 
KỶ, KỸ
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT đứng đầu
KỶ NGUYÊN, KỶ LỤC nối nhau xếp hàng
Hỏi han KỶ NIỆM cười vang
Viết trang KỶ YẾU riêng tư, rõ ràng
*
KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, KỸ CÀNG
KỸ NĂNG, KỸ THUẬT ngã đàng tài năng
 
 
LẢILÃI
 
           Trẻ con LẢI NHẢI hỏi nhiều:
           -Cho vay nặng LÃI bao nhiêu ngã nhào?
 
 
LÃN, LẢNG, LÃNG
Dấu ngã
-Lãn, lãn nọa: lười biếng
-Lãn công.
 
LÃNG
-Lãng dụng: dùng phí phạm
-Lãng đãng,
-Lãng khóa,
-Lãng nhân,
-Lãng quên
-Lãng 
-Lãng uyển: nơi tiên ở
 
Dấu hỏi
-Lảng lảng,
-Lảng tai,
-Lảng trí,
-Lảng tránh
 
 
Lãn này lãn nọa ngã lười
Ham chơi, biếng học: bạn cười, người chê!
*
Lãng dungã ái một nơi!
Nếu mà lãng tử túi vơi, không tiền
Không lương: lãng phí, ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi thời ai chơi?
*
          Lãng du, ngã xuống  bao nơi!
          Biến thành lãng tử túi vơi không tiền
          Xuân xanh lãng phí: ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
 
 
LÃNHLẢNH 
LÃNH phần: ngã ngửa tay, gần
Hỏi ai LANH LẢNH cười rần xa xa?
 
 
LẢO, LÃO
 
           LẢO ĐẢO: dấu hỏi >> đi như người say
           LÃO: già >> dấu ngã >> già dễ ngã
 
 
LĂN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
LĂNG, LẰNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăncằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
       
         TRĂNG:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
LẨNLẪN
*Lẩn thẩn: dấu hỏi
         
          Tần ngần, LẨN QUẨN hỏi hoài
Đường xa LẪN lộn ngã nhoài Ngoại tôi
 
 
LẼLẺ
 
LẼ NÀO LẺ LOI? 
LẼ nào chịu sống LẺ loi?
Lỡ mai ngã bệnh hỏi đôi, ai ừ?
 
LỔLỖ
 
 
          -LỖ VỐN bác ngã ra la:
          -“Ăn lông ở LỔ”? Hỏi nhà sống sao?
 
LỞLỠ
          -LỠ ĐƯỜNG: dấu ngã > mẹo nhớ: dài như con đường
 
          -LỞ LOÉT thì í ẹ lắm >> mẹo nhớ: nước Ý có hình bản  
            đồ đứng như chiếc dày ủng
 
LỦ
-Lũ ác nhân
- kiến
[dấu ngã, dài như hình dạng con kiến.]
 
-Nước 
 
?Lủ khủ các tự điển cho hai dấu khác nhau? (lũ khũ?)
 
 
          Người làng Kim Lủ (Hà Đông)
          Hỏi làm quạt, cốm giỏi không? Mấy đồng?
          *
           hèn, ép gái “lấy chồng”
          Buôn dân, mở cổng tặng không cho Tàu
          Thi đua  lượt làm giàu
          Tàu đông như kiến, ồn ào vào ra!*
 
 
MỞMỠ
*Có em lại thích thú hơn với mẹo:
-Cha đứng lên MỞ cửa, MỠ nằm trong chảo chờ nấu ăn.
 
Theo tự điển Thanh Nghị năm 1967:
 
1-Trang 857 ghi chữ LỬNG LỜ cả 2 dấu HỎI & NGÃ.
Nhưng Quý Độc Giả cao niên người Bắc thì khẳng định là dấu hỏi vì theo họ lửng lơ và lửng lờ nghĩa gần giống như nhau.
 
2-CHÃO dấu ngã là dây thừng to, CHẢO dấu hỏi mới là đồ để xào, rán [trang 289]
 
 
          Cha MỞ cửa, hỏi lững* lờ:
          -MỠ nằm đáy chảo chắc chờ nấu ăn?*
 
MUỖIMŨIMỦI
*Mẹo nhớ:
-MŨI (dưới đôi mắt) dấu ngã, dài giống như hình dạng mắt, hoặc môi   
-Con MUỖI: có chữ “O” to tròn ở giữa, như khi bị muỗi cắn thì da bị sung phồng lên
 
          MỦI Lòng? Hỏi khóc làm chi?
          Đỏ, sưng MẮTMŨI. Cười phì MŨI  KIM
          Nằm yên MUI sẽ đến tìm
          Cắn sưng to mặt lại thêm nỗi buồn
            *
            MỦI lòng Mẹ chẳng hỏi han
            Đêm nằm nghe MŨI khóc than sụt sùi
 
 
NẺO 
NẺO này ít chướng ngại sao?
Hỏi cho ra lẽ đường nào tiện tôi
 
 
NGẢNGÃ
 
NGẢ ĐƯỜNG = phương hướng , nẻo, phía
 
NGẢ nghiêng, NGẢ thịt, NGẢ  đường
NGẢ [giết] trâu, ngả bóng: hỏi tường mới hay!
NGànăm, ngã bảy bùn lầy
Coi chừng bị ngã, hư giày hôm nay
*
Trở về, em hỏi NGẢ nào
Mà anh té ngã lăn nhào xuống sông?
Mạ non NGHIÊNG NGẢ, gió đồng
Vui lưng nằm ngắm: ngã LÒNG làm thơ
 
 
NGHỈNGHĨ;
QUỶQUỸ
 
*Quỹ (dấu ngã) = tiền >> mẹo để nhớ: $ dễ làm con người sa ngã.
 
*Quỷ ma (dấu hỏi)
 
          Hỏi anh sao chẳng NGHỈ ngơi
          Cứ nằm NGHĨ ngợi rối bời ruột gan?
*
Nm chơi, NGHĨ ngợi làm chi
Mệt thì ngồi NGHỈ, can gì thở ra!
          Tham tiền Thủ QUỸ ngã tà
Đứng trong bóng tối: QUỶ ma lại hiền!
 
NGỦNGŨ
*NGŨ ÂM, : dấu ngã
Mẹo nhớ: nằm.
 
*NGỦ: dấu hỏi.
Mẹo nhớngồi
 
           
            ĐANG NGỒI MÀ SAO BUỒN NGỦ?
            Nghe nhạc NGŨ ÂM*, nằm ôn ngày *
            Nghe nhạc thập âm, NGỦ ngồi âm thầm*
 
NGỎ, NGÕ 
 
NGỎ lời phải đứng, dạ thưa
NGÕ nằm chỗ hẻm em ưa tới tìm
 
 
NHAN NHẢN NHÃN HIỆU
 
 
 
 
*NHÃN: mắt, trái nhãn >> dấu ngã >> hình dài giống con mắt
 
Vẽ mắt bằng 2 vệt dài
Em nhớ: dấu ngãNHÃN này: mắt, nghen!
Trái NHÃN có hột màu đen
Giống y đôi mắt đã quen, chớ lầm.
 
Đem dán: NHÃN HIỆU được nằm
Trên bao sách vở giúp chăm chỉ hoài.
Những người dốt đặc cán mai
Bất tài NHAN NHẢNhỏi mai làm gì?
 
-NHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
-NHĂNG, NHẰNG,
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
NỞ, NỠ 
*Héo queo thì ngã xuống, không tươi như hoa trên cành.
Chị than: Hoa nở khó khăn
Sao em nỡ để khô cằn héo queo?
 
QUẤN
 
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
                
 
RẢ, 
Hỏi  mưa RẢ rích chi hoài
Đã hai lần ngã rời châu thân!
 
RẢYRẨYRẪY
 
*RẢY = VẢY: dấu hỏi, không có dấu MŨ (dấu Ớ) 
 
Tại sao RUN RẨYhỏi này?
Đi đâu ra RẪY ngã nhoài ở đây?
Hỏi em RẢY* nước khô tay
Sao còn Á, Ớ* vọc hoài xà bông?
 
 
RẺRẼ
RẼ ngôi nằm trái, tóc thề
Bù xù tóc, hỏiRẺ RỀ ai thương?
*
RẼ CHIA ngã đó, nọ, kia…
RẺ RỀ, RẺ RÚNG hỏi kìa: ai ham?
*
          Hỏi ai nhân cách RẺ RỀ
          Thấy nghèo RẺ RÚNG, nặng nề đuổi xua.
          Buông lời KHINH RẺ chát chua
          Tách người RIÊNG RẼ ngã hùa ác ma
          RẼ NGANG, RẼ TẮT gian tà
          Thấy tiền, nịnh hót xấu xa vô cùng!
 
RỄRỂ 
RỄ CÂY nằm đất, RỂ con đứng hầ u
 
RỞ, RỠ
 
*Ăn rở: ăn nhiều những món chua, ngọt như phụ nữ khi mang thai.
Ngồi không… ăn RỞ* nhớ mời
Mai, con: rạng RỠ nụ cười dư ăn,
          Không nằm ốm lốc, ốm lăn;
          Mồ hôi không đổ nhọc nhằn như ai.
 
 
 
SỮA, SỬA
 
Em tôi uống sữa lúc nằm.
Mẹ ngồi sửa áo, ru thầm “Ầu ơ…”
*
          Ai Kia la (Akela*) dạy nương náu “Đàn, Bầy”
          Sói sức mấy thèm lăn quay đòi sữa!
 
 
SŨNG SỦNG 
Ướt SŨNG bởi vũng nước nằm
Thất SỦNG ngồi ngó nên đâm tủi hờn!
 
 
SUÔNSUÔNG 
-Gọn = không có “g”
-Lề mề: có “g”
 
SUÔN ĐUỘT, SUÔN SẺ gọn thay!
Lời SUÔNG vô vị múa may, lề mề
 
 
SỬNGSỮNG
 
Hỏi em SỬNG SỐT chuyện chi?
Trơ ra sừng sững; chén, ly ngã rồi!
 
 
TỈNH, TĨNH
TĨNH TÂM, TĨNH DẠ nằm yên
Sẽ thôi nộ khí xung thiên với đời
May ra TỈNH NGỘ hỏi người
Xót thương tha lỗi tày trời đã gây.
 
TRĂN, TRẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
 
 
TRĂNG
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối,  quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng?
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
 
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng
 
 
VÃN, VÃN
-Vãn tuồng
 
 
VẢNG
*RÊ = “có “G”
 
Vãn hồi trật tự đã lâu
Vãn tuồng: ngã gục, đêm thâu ôm đầu
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi trời ai chơi?
 qua,  lại lắm lời!
 
 
VỎ
 
 SƯ quật ngã bao người
VỎ CÂY, vỏ chuối hỏimời ai ăn?
*
VỎ ngoài: hỏi có cứng như
VÕ thuật: quật ngãcương, nhu hẳn hòi?
 
 
VẺVẼ
          Dáng ngồi CÓ VẺ buồn buồn
          VẼ gì toàn nước chảy nguồn ưu tư?
          *
          Tự Do vui VẺ đâm chồi
          Tha hồ nhàn rỗi VẼ vời trời mây
 
VỂNH
VỂNH tai: dấu HỎI > hình dáng đứng, như đôi tai
          Nhi lên Ấu đã thấy ngầu: gắng sức!
          Tức cành hông, học “mở mắt”, vểnh tai”
 
XĂNG, XẰNG
*Phải mang thêm “G”
*Lằng xằng = bậy bạ, không đứng đắn
 
        
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằngdai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng      

 
 

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

140 chữ MẸO NHỚ HỎI, NGÃ &CHÍNH TẢ trong tiếng Việt.

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu.


140 chữ với 
MẸO NHỚ HỎI, NGÃ & CHÍNH TẢ 
Canada, 18.8.2017

Thưa Quý Vị,

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu. 

Đa số thơ trong phần này gom lại từ những bài tác giả đã dạy ở các trường Việt Ngữ tại Ý Đại Lợi, Canada và sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh.

Với “mẹo nhớ” này, người viết nhận thấy các em đã vui học tiếng Việt một cách thú vị và bớt mắc lỗi. (Ngoại trừ những bài biếm thi, tác giả đảo lộn các dấu với chủ đích nghịch chữ)

          Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT, mọi sự sai sót (chắc chắn có), xin được học hỏi thêm nơi Quý Học Giả, quý Trưởng Hướng Đạo & quý Văn, Thi Hữu để trang Mẹo này được cập nhật ngày càng hay hơn cho các em nhé.

Ý Nga cám ơn Quý Vị

Ý Nga

*Bài có đính kèm trong "att"

 


    


 
BÁCBÁT
*Bác cổ thông thiên [BÁC tận cùng bằng C, CỔ dấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa.
 
**Bát cỗ [BÁT tận cùng bằng T, CỖ dấu ngã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
 
 
 
Người xưa thông thiên bác cổ
Còn đảng bát cỗ thông thênh
 
BỂ , BỄ 
 
BỂ nào cũng dấu hỏi thôi
Chỉ trừ bễ nghễ (rã rời tấm thân)
 
 
BỬABỮA 
Ngồi lên bửa củi nấu cơm
Nằm chờ bữa tiệc? Ai đơm cơm giùm?
 
 
CẢI , CÃI 
*Cãi vã dấu NGÃ
*Cải để ăn (dấu HỎI): > mẹo để nhớ: ĐỨNG ngắm hoa cải = dấu hỏi.
 
 
Cải xanh đứng thẳng an bình
Việc chưa ngã ngũ sao mình cãi nhau?
 
 
 
CẰN, CHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
        
         CHẰN ĂN, TRĂN QUẤN
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
 
CHẮCCHẮT, CHÍT
1
*Chắc chắn tận cùng bằng     "C" > TRÒN
*Chắt, chít thì tận cùng bằng "T" > DÀI
MẸO NHỚ 2:
*thẹn thùng chữ "T"
*chập chùng chữ "C"
 
 
Lép không mà CHẮC CHẮN tròn?
Gia đình: cháu, CHẮT, CHÍT, con nối dài!
*
Mất Nhà cháu CHẮT thẹn thùng
Cha Ông CHẮC chắn chập chùng nỗi đau
 
 
CHỮ
          CHỮ [dấu ngã >>chữ n ằm trên giấy] 
          tự điển không thấy có dấu hỏi
 
 
CHỬA, CHỮA
         -CHỬA (dấu hỏi): chưa, thai phụ
         -CHỮA bệnh (dấu ngã): bệnh thường phải NẰM nghỉ ngơi
 
CỔCỖ
-CỔdưới cằm >> dấu hỏi>> đứng như cái cổ
*Bác cổ thông thiên [tận cùng bằng Cdấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa. 
 
-CỖ: giỗ, tiệc >> dấu ngã >> thức ăn nằm trên bàn
**Bát cỗ [tận cùng bằng Tdấungã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
       
         
 
 
          Người xưa: thông thiên bác cổ
          Còn đảng: bát cỗ thông thênh
 
CỠ 
Mắc cỡ, kích cỡ.v.v…
 
LA BÀN
CỠ nào cũng ngã Bắc thôi!
 
-DÂNG: chữ “A” có đội dấu “Ớ” trên đầu
 mang theo chữ “G” (Rê)
 
-DANDANGĐAN 
Tự điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, của Huỳnh Tịnh Của:
Dan tay = chia tay, giơ tay
Dan nắng = phơi nắng.
 
Tự điển VN của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ ghi:
-Đan tay = dan tay = nắm tay.
-Giang = khiêng, gánh;
-Giăng: cùng chịu, cùng gánh vác
-Giang tay = giăng tay, nắm tay nhau, cùng chung sức gánh vác.
 
 
LỤT LỘI
Nước dâng, đội cháu trên đầu
 tôi bì bõm, Ngoại cầu thôi mưa!
*
ĐAN TAY, DAN NẮNG không “G”
DANG RỘNG, DANG DỞ vác “G” cả đời
 
DẲNG
*Phải mang thêm “G”
 
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
DỂDỄ
 
          DỄ DÀNG: dấu ngã > nhớ chữ ... dàng ra
 
          Khi nào không… dàng ra là đòi đứng trên cao         
          >> KHI DỂ thiên hạ
 
DỞDỠ
 
 
*Tự điển Thanh Nghị chỉ có 1 chữ DỠ này dấu ngã >>>>
 
DỞ chừng, DỞ ẹt, DỞ dang
DỞ hơi, DỞ việc hỏi đàng lười kia!
*
DỠ* nhà, lợp mái đến khuya
Trèo lên, ngã xuống kia kìa siêng năng
 
 
ĐẢ, ĐÃ
-ĐÃ đầu dấu ngã: thì quá khứ
-ẨU ĐẢ sau dấu hỏi
 
 
          Đàcó ẩu ĐẢ
          Ngã trước, hỏi sau
ĐẢNG, ĐÃNG
-ĐÃNG TÍNHtính hay quên
dấu ngãdài giống như hình dạng mắt, hoặc môi.
-ĐẢNG TÍNH: tính cách của đảng
        
-HỎI CUNG: đảng cộng sản Việt cai trị bằng tra tấn dã man những thành phần đối lập.
-Cơ đồ: mẹo nhớ dấu hỏi như hình ĐỨNG của bản đồ VN
 
          ĐÃNG TÍNH & ĐẢNG TÍNH          
          Đãng kia khác với độc tài
          Bên ni ngã (té), bên này hỏi cung
          Một bên ác quỷ đi cùng
          Một bên chính nghĩa, thủy chung Giữ Cờ!
          *
          Ông Bà đãng trí, mắt mờ
          Đảng kia cộng sản làm nhơ cơ đồ.
 
ĐỠ
ĐỠ: té, không ai giúp thì ngã dài ra đất, tự điển không thấy có dấu hỏi
 
GẢ
 
 
 say nằm ngủ bên đường
GẢ con hỏi chọn những phường TỈNH, say?
*
GẢ con cho một  say
Hỏi sao con ngã về thầy Lưu Linh
 
GIẢGIÃ
 
 
*Giã (dấu ngã) giận: bỏ vật muốn đâm nằm trong cối (ở đây là nỗi giận) mà đâm cho vụn sự giận dỗi.
 
 
          Hỏi ai giả dối hại người
          Ai thèm kết bạn? Cả đời gian manh!
         *
          Bữa cơm giã giận nấu canh,
          Nêm lành, nếm ngọt, chúng mình dùng cơm
 
 
 
 
GIĂNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
HỄ, HỂ
 
 
HỄ MÀ “chị ngã: em nâng!
Ngồi cười HỂ HẢhỏi nhân nghĩa gì?
 
HỦ, 
*Hủ hóa, hủ lậu, hủ nho, hủ tiếu, hủ hỉ: dấu HỎI
Hỏi xem HỦ TỤC hay không?
Ngã vào HŨ RƯỢU gọi chồng là con
 
KẺO, KẼO
 
-Khi viết thì cây viết đứng = dấu hỏi
-Chiếc đòn gánh dài = dấu ngã
           MẸ ĐƯA ĐI HỌC
           Cầm viết! Không KẺO mai ngu
           Mẹ già KẼO kẹt, cần cù gánh con.
 
 
KIỂU
*Không thấy chữ KIỄU nào dấu ngã cả!
 
 KIỂU nào cũng hỏi cho ra
 Không nên sa ngã người ta sẽ cười
 
 
KỶ, KỸ
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT đứng đầu
KỶ NGUYÊN, KỶ LỤC nối nhau xếp hàng
Hỏi han KỶ NIỆM cười vang
Viết trang KỶ YẾU riêng tư, rõ ràng
*
KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, KỸ CÀNG
KỸ NĂNG, KỸ THUẬT ngã đàng tài năng
 
 
LẢILÃI
 
           Trẻ con LẢI NHẢI hỏi nhiều:
           -Cho vay nặng LÃI bao nhiêu ngã nhào?
 
 
LÃN, LẢNG, LÃNG
Dấu ngã
-Lãn, lãn nọa: lười biếng
-Lãn công.
 
LÃNG
-Lãng dụng: dùng phí phạm
-Lãng đãng,
-Lãng khóa,
-Lãng nhân,
-Lãng quên
-Lãng 
-Lãng uyển: nơi tiên ở
 
Dấu hỏi
-Lảng lảng,
-Lảng tai,
-Lảng trí,
-Lảng tránh
 
 
Lãn này lãn nọa ngã lười
Ham chơi, biếng học: bạn cười, người chê!
*
Lãng dungã ái một nơi!
Nếu mà lãng tử túi vơi, không tiền
Không lương: lãng phí, ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi thời ai chơi?
*
          Lãng du, ngã xuống  bao nơi!
          Biến thành lãng tử túi vơi không tiền
          Xuân xanh lãng phí: ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
 
 
LÃNHLẢNH 
LÃNH phần: ngã ngửa tay, gần
Hỏi ai LANH LẢNH cười rần xa xa?
 
 
LẢO, LÃO
 
           LẢO ĐẢO: dấu hỏi >> đi như người say
           LÃO: già >> dấu ngã >> già dễ ngã
 
 
LĂN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
LĂNG, LẰNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăncằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
       
         TRĂNG:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
LẨNLẪN
*Lẩn thẩn: dấu hỏi
         
          Tần ngần, LẨN QUẨN hỏi hoài
Đường xa LẪN lộn ngã nhoài Ngoại tôi
 
 
LẼLẺ
 
LẼ NÀO LẺ LOI? 
LẼ nào chịu sống LẺ loi?
Lỡ mai ngã bệnh hỏi đôi, ai ừ?
 
LỔLỖ
 
 
          -LỖ VỐN bác ngã ra la:
          -“Ăn lông ở LỔ”? Hỏi nhà sống sao?
 
LỞLỠ
          -LỠ ĐƯỜNG: dấu ngã > mẹo nhớ: dài như con đường
 
          -LỞ LOÉT thì í ẹ lắm >> mẹo nhớ: nước Ý có hình bản  
            đồ đứng như chiếc dày ủng
 
LỦ
-Lũ ác nhân
- kiến
[dấu ngã, dài như hình dạng con kiến.]
 
-Nước 
 
?Lủ khủ các tự điển cho hai dấu khác nhau? (lũ khũ?)
 
 
          Người làng Kim Lủ (Hà Đông)
          Hỏi làm quạt, cốm giỏi không? Mấy đồng?
          *
           hèn, ép gái “lấy chồng”
          Buôn dân, mở cổng tặng không cho Tàu
          Thi đua  lượt làm giàu
          Tàu đông như kiến, ồn ào vào ra!*
 
 
MỞMỠ
*Có em lại thích thú hơn với mẹo:
-Cha đứng lên MỞ cửa, MỠ nằm trong chảo chờ nấu ăn.
 
Theo tự điển Thanh Nghị năm 1967:
 
1-Trang 857 ghi chữ LỬNG LỜ cả 2 dấu HỎI & NGÃ.
Nhưng Quý Độc Giả cao niên người Bắc thì khẳng định là dấu hỏi vì theo họ lửng lơ và lửng lờ nghĩa gần giống như nhau.
 
2-CHÃO dấu ngã là dây thừng to, CHẢO dấu hỏi mới là đồ để xào, rán [trang 289]
 
 
          Cha MỞ cửa, hỏi lững* lờ:
          -MỠ nằm đáy chảo chắc chờ nấu ăn?*
 
MUỖIMŨIMỦI
*Mẹo nhớ:
-MŨI (dưới đôi mắt) dấu ngã, dài giống như hình dạng mắt, hoặc môi   
-Con MUỖI: có chữ “O” to tròn ở giữa, như khi bị muỗi cắn thì da bị sung phồng lên
 
          MỦI Lòng? Hỏi khóc làm chi?
          Đỏ, sưng MẮTMŨI. Cười phì MŨI  KIM
          Nằm yên MUI sẽ đến tìm
          Cắn sưng to mặt lại thêm nỗi buồn
            *
            MỦI lòng Mẹ chẳng hỏi han
            Đêm nằm nghe MŨI khóc than sụt sùi
 
 
NẺO 
NẺO này ít chướng ngại sao?
Hỏi cho ra lẽ đường nào tiện tôi
 
 
NGẢNGÃ
 
NGẢ ĐƯỜNG = phương hướng , nẻo, phía
 
NGẢ nghiêng, NGẢ thịt, NGẢ  đường
NGẢ [giết] trâu, ngả bóng: hỏi tường mới hay!
NGànăm, ngã bảy bùn lầy
Coi chừng bị ngã, hư giày hôm nay
*
Trở về, em hỏi NGẢ nào
Mà anh té ngã lăn nhào xuống sông?
Mạ non NGHIÊNG NGẢ, gió đồng
Vui lưng nằm ngắm: ngã LÒNG làm thơ
 
 
NGHỈNGHĨ;
QUỶQUỸ
 
*Quỹ (dấu ngã) = tiền >> mẹo để nhớ: $ dễ làm con người sa ngã.
 
*Quỷ ma (dấu hỏi)
 
          Hỏi anh sao chẳng NGHỈ ngơi
          Cứ nằm NGHĨ ngợi rối bời ruột gan?
*
Nm chơi, NGHĨ ngợi làm chi
Mệt thì ngồi NGHỈ, can gì thở ra!
          Tham tiền Thủ QUỸ ngã tà
Đứng trong bóng tối: QUỶ ma lại hiền!
 
NGỦNGŨ
*NGŨ ÂM, : dấu ngã
Mẹo nhớ: nằm.
 
*NGỦ: dấu hỏi.
Mẹo nhớngồi
 
           
            ĐANG NGỒI MÀ SAO BUỒN NGỦ?
            Nghe nhạc NGŨ ÂM*, nằm ôn ngày *
            Nghe nhạc thập âm, NGỦ ngồi âm thầm*
 
NGỎ, NGÕ 
 
NGỎ lời phải đứng, dạ thưa
NGÕ nằm chỗ hẻm em ưa tới tìm
 
 
NHAN NHẢN NHÃN HIỆU
 
 
 
 
*NHÃN: mắt, trái nhãn >> dấu ngã >> hình dài giống con mắt
 
Vẽ mắt bằng 2 vệt dài
Em nhớ: dấu ngãNHÃN này: mắt, nghen!
Trái NHÃN có hột màu đen
Giống y đôi mắt đã quen, chớ lầm.
 
Đem dán: NHÃN HIỆU được nằm
Trên bao sách vở giúp chăm chỉ hoài.
Những người dốt đặc cán mai
Bất tài NHAN NHẢNhỏi mai làm gì?
 
-NHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
-NHĂNG, NHẰNG,
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
NỞ, NỠ 
*Héo queo thì ngã xuống, không tươi như hoa trên cành.
Chị than: Hoa nở khó khăn
Sao em nỡ để khô cằn héo queo?
 
QUẤN
 
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
                
 
RẢ, 
Hỏi  mưa RẢ rích chi hoài
Đã hai lần ngã rời châu thân!
 
RẢYRẨYRẪY
 
*RẢY = VẢY: dấu hỏi, không có dấu MŨ (dấu Ớ) 
 
Tại sao RUN RẨYhỏi này?
Đi đâu ra RẪY ngã nhoài ở đây?
Hỏi em RẢY* nước khô tay
Sao còn Á, Ớ* vọc hoài xà bông?
 
 
RẺRẼ
RẼ ngôi nằm trái, tóc thề
Bù xù tóc, hỏiRẺ RỀ ai thương?
*
RẼ CHIA ngã đó, nọ, kia…
RẺ RỀ, RẺ RÚNG hỏi kìa: ai ham?
*
          Hỏi ai nhân cách RẺ RỀ
          Thấy nghèo RẺ RÚNG, nặng nề đuổi xua.
          Buông lời KHINH RẺ chát chua
          Tách người RIÊNG RẼ ngã hùa ác ma
          RẼ NGANG, RẼ TẮT gian tà
          Thấy tiền, nịnh hót xấu xa vô cùng!
 
RỄRỂ 
RỄ CÂY nằm đất, RỂ con đứng hầ u
 
RỞ, RỠ
 
*Ăn rở: ăn nhiều những món chua, ngọt như phụ nữ khi mang thai.
Ngồi không… ăn RỞ* nhớ mời
Mai, con: rạng RỠ nụ cười dư ăn,
          Không nằm ốm lốc, ốm lăn;
          Mồ hôi không đổ nhọc nhằn như ai.
 
 
 
SỮA, SỬA
 
Em tôi uống sữa lúc nằm.
Mẹ ngồi sửa áo, ru thầm “Ầu ơ…”
*
          Ai Kia la (Akela*) dạy nương náu “Đàn, Bầy”
          Sói sức mấy thèm lăn quay đòi sữa!
 
 
SŨNG SỦNG 
Ướt SŨNG bởi vũng nước nằm
Thất SỦNG ngồi ngó nên đâm tủi hờn!
 
 
SUÔNSUÔNG 
-Gọn = không có “g”
-Lề mề: có “g”
 
SUÔN ĐUỘT, SUÔN SẺ gọn thay!
Lời SUÔNG vô vị múa may, lề mề
 
 
SỬNGSỮNG
 
Hỏi em SỬNG SỐT chuyện chi?
Trơ ra sừng sững; chén, ly ngã rồi!
 
 
TỈNH, TĨNH
TĨNH TÂM, TĨNH DẠ nằm yên
Sẽ thôi nộ khí xung thiên với đời
May ra TỈNH NGỘ hỏi người
Xót thương tha lỗi tày trời đã gây.
 
TRĂN, TRẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
 
 
TRĂNG
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối,  quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng?
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
 
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng
 
 
VÃN, VÃN
-Vãn tuồng
 
 
VẢNG
*RÊ = “có “G”
 
Vãn hồi trật tự đã lâu
Vãn tuồng: ngã gục, đêm thâu ôm đầu
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi trời ai chơi?
 qua,  lại lắm lời!
 
 
VỎ
 
 SƯ quật ngã bao người
VỎ CÂY, vỏ chuối hỏimời ai ăn?
*
VỎ ngoài: hỏi có cứng như
VÕ thuật: quật ngãcương, nhu hẳn hòi?
 
 
VẺVẼ
          Dáng ngồi CÓ VẺ buồn buồn
          VẼ gì toàn nước chảy nguồn ưu tư?
          *
          Tự Do vui VẺ đâm chồi
          Tha hồ nhàn rỗi VẼ vời trời mây
 
VỂNH
VỂNH tai: dấu HỎI > hình dáng đứng, như đôi tai
          Nhi lên Ấu đã thấy ngầu: gắng sức!
          Tức cành hông, học “mở mắt”, vểnh tai”
 
XĂNG, XẰNG
*Phải mang thêm “G”
*Lằng xằng = bậy bạ, không đứng đắn
 
        
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằngdai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng      

 
 

BẢN TIN MỚI NHẤT

Cánh báo: Các loại trái cây kỵ nhau tuyệt đối không nên ăn chung.

Để giúp các mẹ có thêm những thông tin hữu ích về các loại hoa quả không nên ăn chung với nhau....

Xem Thêm

BIỂN TỐI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nụ hôn mãi vấn vương Theo cuộc tình say đắm

Xem Thêm

ĐĨ BÚT và ĐĨ MIỆNG Peter C.T.

Tôi không thích nói tục. Tôi càng không thích dùng những từ ngữ thiếu thanh tao. Khi chọn chữ ĐĨ BÚT và ĐĨ MIỆNG cho tựa bài viết, tôi không vui, không hài lòng chút nào cả.

Xem Thêm

CS Bắc Hàn Tàn Mạt, Mỹ Hốt Bạc Dài Dài - Vi Anh

Mỹ là nước bán vũ khí chiến tranh nhiều nhứt thế giới. CS Bắc Hàn là chế độ độc tài CS toàn trị vét gần hết tiền bạc làm ra hoả tiễn và đầu đạn nguyên tử, và nuôi hơn 1 triệu quân trong một nước chỉ có 25 triệu dân.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/02/2020

New York yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục nhận thanh toán bằng tiền mặt

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

Xem Thêm

Đề bài :Những Điều Ta Không Để Ý:

Hồi tâm ? Tác giả mấy tuổi ? Chệt Cộng và lũ Vịt Cộng khg bao giờ có 2 chữ “hồi tâm”..... Tội nghiệp tác giả quá !

Xem Thêm

TIN MỚI

BIỂN TỐI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nụ hôn mãi vấn vương Theo cuộc tình say đắm

Xem Thêm

ĐĨ BÚT và ĐĨ MIỆNG Peter C.T.

Tôi không thích nói tục. Tôi càng không thích dùng những từ ngữ thiếu thanh tao. Khi chọn chữ ĐĨ BÚT và ĐĨ MIỆNG cho tựa bài viết, tôi không vui, không hài lòng chút nào cả.

Xem Thêm

CS Bắc Hàn Tàn Mạt, Mỹ Hốt Bạc Dài Dài - Vi Anh

Mỹ là nước bán vũ khí chiến tranh nhiều nhứt thế giới. CS Bắc Hàn là chế độ độc tài CS toàn trị vét gần hết tiền bạc làm ra hoả tiễn và đầu đạn nguyên tử, và nuôi hơn 1 triệu quân trong một nước chỉ có 25 triệu dân.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/02/2020

New York yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục nhận thanh toán bằng tiền mặt

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 17/02/2020

Các tổ chức thúc giục Chính phủ Việt Nam đóng cửa các địa điểm buôn bán động vật hoang dã (RFA)

Xem Thêm

Nhãn tiền qủa báo - Hà Thượng Thủ

Tuyệt mệnh Hán nô cũng tới nơi !

Xem Thêm

Phòng thí nghiệm San Diego chỉ trong 3 giờ, tìm ra vắc xin trị COVID-19

Inovio Pharmaceuticals, có trụ sở đặt tại Sorrento Valley, nằm sát cạnh thành phố San Diego, trước đây đã từng chế ra thuốc vắc xin chống virus Zika...

Xem Thêm

Bỗng Nhiên - Nguyễn Chí Tuyến

Bỗng nhiên người dân Trung Quốc nhận ra đất nước của họ không hùng mạnh như lời đảng cộng sản nói mà liêu xiêu, lao đao trước một con siêu vi khuẩn nhỏ bé có tên corona.

Xem Thêm

CHIM BAY MỎI CÁNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giữa trời mây nước bao la Chim bay mỏi cánh vẫn là đứng yên

Xem Thêm

Nhật hoàng Naruhito dùng tiếng Anh đón tiếp TT Trump

Ngày 27/5, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako bất ngờ sử dụng tiếng Anh để chào đón

Xem Thêm