Văn Học & Nghệ Thuật

140 chữ MẸO NHỚ HỎI, NGÃ &CHÍNH TẢ trong tiếng Việt.

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu.


140 chữ với 
MẸO NHỚ HỎI, NGÃ & CHÍNH TẢ 
Canada, 18.8.2017

Thưa Quý Vị,

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu. 

Đa số thơ trong phần này gom lại từ những bài tác giả đã dạy ở các trường Việt Ngữ tại Ý Đại Lợi, Canada và sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh.

Với “mẹo nhớ” này, người viết nhận thấy các em đã vui học tiếng Việt một cách thú vị và bớt mắc lỗi. (Ngoại trừ những bài biếm thi, tác giả đảo lộn các dấu với chủ đích nghịch chữ)

          Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT, mọi sự sai sót (chắc chắn có), xin được học hỏi thêm nơi Quý Học Giả, quý Trưởng Hướng Đạo & quý Văn, Thi Hữu để trang Mẹo này được cập nhật ngày càng hay hơn cho các em nhé.

Ý Nga cám ơn Quý Vị

Ý Nga

*Bài có đính kèm trong "att"

 


    


 
BÁCBÁT
*Bác cổ thông thiên [BÁC tận cùng bằng C, CỔ dấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa.
 
**Bát cỗ [BÁT tận cùng bằng T, CỖ dấu ngã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
 
 
 
Người xưa thông thiên bác cổ
Còn đảng bát cỗ thông thênh
 
BỂ , BỄ 
 
BỂ nào cũng dấu hỏi thôi
Chỉ trừ bễ nghễ (rã rời tấm thân)
 
 
BỬABỮA 
Ngồi lên bửa củi nấu cơm
Nằm chờ bữa tiệc? Ai đơm cơm giùm?
 
 
CẢI , CÃI 
*Cãi vã dấu NGÃ
*Cải để ăn (dấu HỎI): > mẹo để nhớ: ĐỨNG ngắm hoa cải = dấu hỏi.
 
 
Cải xanh đứng thẳng an bình
Việc chưa ngã ngũ sao mình cãi nhau?
 
 
 
CẰN, CHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
        
         CHẰN ĂN, TRĂN QUẤN
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
 
CHẮCCHẮT, CHÍT
1
*Chắc chắn tận cùng bằng     "C" > TRÒN
*Chắt, chít thì tận cùng bằng "T" > DÀI
MẸO NHỚ 2:
*thẹn thùng chữ "T"
*chập chùng chữ "C"
 
 
Lép không mà CHẮC CHẮN tròn?
Gia đình: cháu, CHẮT, CHÍT, con nối dài!
*
Mất Nhà cháu CHẮT thẹn thùng
Cha Ông CHẮC chắn chập chùng nỗi đau
 
 
CHỮ
          CHỮ [dấu ngã >>chữ n ằm trên giấy] 
          tự điển không thấy có dấu hỏi
 
 
CHỬA, CHỮA
         -CHỬA (dấu hỏi): chưa, thai phụ
         -CHỮA bệnh (dấu ngã): bệnh thường phải NẰM nghỉ ngơi
 
CỔCỖ
-CỔdưới cằm >> dấu hỏi>> đứng như cái cổ
*Bác cổ thông thiên [tận cùng bằng Cdấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa. 
 
-CỖ: giỗ, tiệc >> dấu ngã >> thức ăn nằm trên bàn
**Bát cỗ [tận cùng bằng Tdấungã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
       
         
 
 
          Người xưa: thông thiên bác cổ
          Còn đảng: bát cỗ thông thênh
 
CỠ 
Mắc cỡ, kích cỡ.v.v…
 
LA BÀN
CỠ nào cũng ngã Bắc thôi!
 
-DÂNG: chữ “A” có đội dấu “Ớ” trên đầu
 mang theo chữ “G” (Rê)
 
-DANDANGĐAN 
Tự điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, của Huỳnh Tịnh Của:
Dan tay = chia tay, giơ tay
Dan nắng = phơi nắng.
 
Tự điển VN của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ ghi:
-Đan tay = dan tay = nắm tay.
-Giang = khiêng, gánh;
-Giăng: cùng chịu, cùng gánh vác
-Giang tay = giăng tay, nắm tay nhau, cùng chung sức gánh vác.
 
 
LỤT LỘI
Nước dâng, đội cháu trên đầu
 tôi bì bõm, Ngoại cầu thôi mưa!
*
ĐAN TAY, DAN NẮNG không “G”
DANG RỘNG, DANG DỞ vác “G” cả đời
 
DẲNG
*Phải mang thêm “G”
 
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
DỂDỄ
 
          DỄ DÀNG: dấu ngã > nhớ chữ ... dàng ra
 
          Khi nào không… dàng ra là đòi đứng trên cao         
          >> KHI DỂ thiên hạ
 
DỞDỠ
 
 
*Tự điển Thanh Nghị chỉ có 1 chữ DỠ này dấu ngã >>>>
 
DỞ chừng, DỞ ẹt, DỞ dang
DỞ hơi, DỞ việc hỏi đàng lười kia!
*
DỠ* nhà, lợp mái đến khuya
Trèo lên, ngã xuống kia kìa siêng năng
 
 
ĐẢ, ĐÃ
-ĐÃ đầu dấu ngã: thì quá khứ
-ẨU ĐẢ sau dấu hỏi
 
 
          Đàcó ẩu ĐẢ
          Ngã trước, hỏi sau
ĐẢNG, ĐÃNG
-ĐÃNG TÍNHtính hay quên
dấu ngãdài giống như hình dạng mắt, hoặc môi.
-ĐẢNG TÍNH: tính cách của đảng
        
-HỎI CUNG: đảng cộng sản Việt cai trị bằng tra tấn dã man những thành phần đối lập.
-Cơ đồ: mẹo nhớ dấu hỏi như hình ĐỨNG của bản đồ VN
 
          ĐÃNG TÍNH & ĐẢNG TÍNH          
          Đãng kia khác với độc tài
          Bên ni ngã (té), bên này hỏi cung
          Một bên ác quỷ đi cùng
          Một bên chính nghĩa, thủy chung Giữ Cờ!
          *
          Ông Bà đãng trí, mắt mờ
          Đảng kia cộng sản làm nhơ cơ đồ.
 
ĐỠ
ĐỠ: té, không ai giúp thì ngã dài ra đất, tự điển không thấy có dấu hỏi
 
GẢ
 
 
 say nằm ngủ bên đường
GẢ con hỏi chọn những phường TỈNH, say?
*
GẢ con cho một  say
Hỏi sao con ngã về thầy Lưu Linh
 
GIẢGIÃ
 
 
*Giã (dấu ngã) giận: bỏ vật muốn đâm nằm trong cối (ở đây là nỗi giận) mà đâm cho vụn sự giận dỗi.
 
 
          Hỏi ai giả dối hại người
          Ai thèm kết bạn? Cả đời gian manh!
         *
          Bữa cơm giã giận nấu canh,
          Nêm lành, nếm ngọt, chúng mình dùng cơm
 
 
 
 
GIĂNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
HỄ, HỂ
 
 
HỄ MÀ “chị ngã: em nâng!
Ngồi cười HỂ HẢhỏi nhân nghĩa gì?
 
HỦ, 
*Hủ hóa, hủ lậu, hủ nho, hủ tiếu, hủ hỉ: dấu HỎI
Hỏi xem HỦ TỤC hay không?
Ngã vào HŨ RƯỢU gọi chồng là con
 
KẺO, KẼO
 
-Khi viết thì cây viết đứng = dấu hỏi
-Chiếc đòn gánh dài = dấu ngã
           MẸ ĐƯA ĐI HỌC
           Cầm viết! Không KẺO mai ngu
           Mẹ già KẼO kẹt, cần cù gánh con.
 
 
KIỂU
*Không thấy chữ KIỄU nào dấu ngã cả!
 
 KIỂU nào cũng hỏi cho ra
 Không nên sa ngã người ta sẽ cười
 
 
KỶ, KỸ
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT đứng đầu
KỶ NGUYÊN, KỶ LỤC nối nhau xếp hàng
Hỏi han KỶ NIỆM cười vang
Viết trang KỶ YẾU riêng tư, rõ ràng
*
KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, KỸ CÀNG
KỸ NĂNG, KỸ THUẬT ngã đàng tài năng
 
 
LẢILÃI
 
           Trẻ con LẢI NHẢI hỏi nhiều:
           -Cho vay nặng LÃI bao nhiêu ngã nhào?
 
 
LÃN, LẢNG, LÃNG
Dấu ngã
-Lãn, lãn nọa: lười biếng
-Lãn công.
 
LÃNG
-Lãng dụng: dùng phí phạm
-Lãng đãng,
-Lãng khóa,
-Lãng nhân,
-Lãng quên
-Lãng 
-Lãng uyển: nơi tiên ở
 
Dấu hỏi
-Lảng lảng,
-Lảng tai,
-Lảng trí,
-Lảng tránh
 
 
Lãn này lãn nọa ngã lười
Ham chơi, biếng học: bạn cười, người chê!
*
Lãng dungã ái một nơi!
Nếu mà lãng tử túi vơi, không tiền
Không lương: lãng phí, ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi thời ai chơi?
*
          Lãng du, ngã xuống  bao nơi!
          Biến thành lãng tử túi vơi không tiền
          Xuân xanh lãng phí: ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
 
 
LÃNHLẢNH 
LÃNH phần: ngã ngửa tay, gần
Hỏi ai LANH LẢNH cười rần xa xa?
 
 
LẢO, LÃO
 
           LẢO ĐẢO: dấu hỏi >> đi như người say
           LÃO: già >> dấu ngã >> già dễ ngã
 
 
LĂN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
LĂNG, LẰNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăncằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
       
         TRĂNG:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
LẨNLẪN
*Lẩn thẩn: dấu hỏi
         
          Tần ngần, LẨN QUẨN hỏi hoài
Đường xa LẪN lộn ngã nhoài Ngoại tôi
 
 
LẼLẺ
 
LẼ NÀO LẺ LOI? 
LẼ nào chịu sống LẺ loi?
Lỡ mai ngã bệnh hỏi đôi, ai ừ?
 
LỔLỖ
 
 
          -LỖ VỐN bác ngã ra la:
          -“Ăn lông ở LỔ”? Hỏi nhà sống sao?
 
LỞLỠ
          -LỠ ĐƯỜNG: dấu ngã > mẹo nhớ: dài như con đường
 
          -LỞ LOÉT thì í ẹ lắm >> mẹo nhớ: nước Ý có hình bản  
            đồ đứng như chiếc dày ủng
 
LỦ
-Lũ ác nhân
- kiến
[dấu ngã, dài như hình dạng con kiến.]
 
-Nước 
 
?Lủ khủ các tự điển cho hai dấu khác nhau? (lũ khũ?)
 
 
          Người làng Kim Lủ (Hà Đông)
          Hỏi làm quạt, cốm giỏi không? Mấy đồng?
          *
           hèn, ép gái “lấy chồng”
          Buôn dân, mở cổng tặng không cho Tàu
          Thi đua  lượt làm giàu
          Tàu đông như kiến, ồn ào vào ra!*
 
 
MỞMỠ
*Có em lại thích thú hơn với mẹo:
-Cha đứng lên MỞ cửa, MỠ nằm trong chảo chờ nấu ăn.
 
Theo tự điển Thanh Nghị năm 1967:
 
1-Trang 857 ghi chữ LỬNG LỜ cả 2 dấu HỎI & NGÃ.
Nhưng Quý Độc Giả cao niên người Bắc thì khẳng định là dấu hỏi vì theo họ lửng lơ và lửng lờ nghĩa gần giống như nhau.
 
2-CHÃO dấu ngã là dây thừng to, CHẢO dấu hỏi mới là đồ để xào, rán [trang 289]
 
 
          Cha MỞ cửa, hỏi lững* lờ:
          -MỠ nằm đáy chảo chắc chờ nấu ăn?*
 
MUỖIMŨIMỦI
*Mẹo nhớ:
-MŨI (dưới đôi mắt) dấu ngã, dài giống như hình dạng mắt, hoặc môi   
-Con MUỖI: có chữ “O” to tròn ở giữa, như khi bị muỗi cắn thì da bị sung phồng lên
 
          MỦI Lòng? Hỏi khóc làm chi?
          Đỏ, sưng MẮTMŨI. Cười phì MŨI  KIM
          Nằm yên MUI sẽ đến tìm
          Cắn sưng to mặt lại thêm nỗi buồn
            *
            MỦI lòng Mẹ chẳng hỏi han
            Đêm nằm nghe MŨI khóc than sụt sùi
 
 
NẺO 
NẺO này ít chướng ngại sao?
Hỏi cho ra lẽ đường nào tiện tôi
 
 
NGẢNGÃ
 
NGẢ ĐƯỜNG = phương hướng , nẻo, phía
 
NGẢ nghiêng, NGẢ thịt, NGẢ  đường
NGẢ [giết] trâu, ngả bóng: hỏi tường mới hay!
NGànăm, ngã bảy bùn lầy
Coi chừng bị ngã, hư giày hôm nay
*
Trở về, em hỏi NGẢ nào
Mà anh té ngã lăn nhào xuống sông?
Mạ non NGHIÊNG NGẢ, gió đồng
Vui lưng nằm ngắm: ngã LÒNG làm thơ
 
 
NGHỈNGHĨ;
QUỶQUỸ
 
*Quỹ (dấu ngã) = tiền >> mẹo để nhớ: $ dễ làm con người sa ngã.
 
*Quỷ ma (dấu hỏi)
 
          Hỏi anh sao chẳng NGHỈ ngơi
          Cứ nằm NGHĨ ngợi rối bời ruột gan?
*
Nm chơi, NGHĨ ngợi làm chi
Mệt thì ngồi NGHỈ, can gì thở ra!
          Tham tiền Thủ QUỸ ngã tà
Đứng trong bóng tối: QUỶ ma lại hiền!
 
NGỦNGŨ
*NGŨ ÂM, : dấu ngã
Mẹo nhớ: nằm.
 
*NGỦ: dấu hỏi.
Mẹo nhớngồi
 
           
            ĐANG NGỒI MÀ SAO BUỒN NGỦ?
            Nghe nhạc NGŨ ÂM*, nằm ôn ngày *
            Nghe nhạc thập âm, NGỦ ngồi âm thầm*
 
NGỎ, NGÕ 
 
NGỎ lời phải đứng, dạ thưa
NGÕ nằm chỗ hẻm em ưa tới tìm
 
 
NHAN NHẢN NHÃN HIỆU
 
 
 
 
*NHÃN: mắt, trái nhãn >> dấu ngã >> hình dài giống con mắt
 
Vẽ mắt bằng 2 vệt dài
Em nhớ: dấu ngãNHÃN này: mắt, nghen!
Trái NHÃN có hột màu đen
Giống y đôi mắt đã quen, chớ lầm.
 
Đem dán: NHÃN HIỆU được nằm
Trên bao sách vở giúp chăm chỉ hoài.
Những người dốt đặc cán mai
Bất tài NHAN NHẢNhỏi mai làm gì?
 
-NHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
-NHĂNG, NHẰNG,
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
NỞ, NỠ 
*Héo queo thì ngã xuống, không tươi như hoa trên cành.
Chị than: Hoa nở khó khăn
Sao em nỡ để khô cằn héo queo?
 
QUẤN
 
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
                
 
RẢ, 
Hỏi  mưa RẢ rích chi hoài
Đã hai lần ngã rời châu thân!
 
RẢYRẨYRẪY
 
*RẢY = VẢY: dấu hỏi, không có dấu MŨ (dấu Ớ) 
 
Tại sao RUN RẨYhỏi này?
Đi đâu ra RẪY ngã nhoài ở đây?
Hỏi em RẢY* nước khô tay
Sao còn Á, Ớ* vọc hoài xà bông?
 
 
RẺRẼ
RẼ ngôi nằm trái, tóc thề
Bù xù tóc, hỏiRẺ RỀ ai thương?
*
RẼ CHIA ngã đó, nọ, kia…
RẺ RỀ, RẺ RÚNG hỏi kìa: ai ham?
*
          Hỏi ai nhân cách RẺ RỀ
          Thấy nghèo RẺ RÚNG, nặng nề đuổi xua.
          Buông lời KHINH RẺ chát chua
          Tách người RIÊNG RẼ ngã hùa ác ma
          RẼ NGANG, RẼ TẮT gian tà
          Thấy tiền, nịnh hót xấu xa vô cùng!
 
RỄRỂ 
RỄ CÂY nằm đất, RỂ con đứng hầ u
 
RỞ, RỠ
 
*Ăn rở: ăn nhiều những món chua, ngọt như phụ nữ khi mang thai.
Ngồi không… ăn RỞ* nhớ mời
Mai, con: rạng RỠ nụ cười dư ăn,
          Không nằm ốm lốc, ốm lăn;
          Mồ hôi không đổ nhọc nhằn như ai.
 
 
 
SỮA, SỬA
 
Em tôi uống sữa lúc nằm.
Mẹ ngồi sửa áo, ru thầm “Ầu ơ…”
*
          Ai Kia la (Akela*) dạy nương náu “Đàn, Bầy”
          Sói sức mấy thèm lăn quay đòi sữa!
 
 
SŨNG SỦNG 
Ướt SŨNG bởi vũng nước nằm
Thất SỦNG ngồi ngó nên đâm tủi hờn!
 
 
SUÔNSUÔNG 
-Gọn = không có “g”
-Lề mề: có “g”
 
SUÔN ĐUỘT, SUÔN SẺ gọn thay!
Lời SUÔNG vô vị múa may, lề mề
 
 
SỬNGSỮNG
 
Hỏi em SỬNG SỐT chuyện chi?
Trơ ra sừng sững; chén, ly ngã rồi!
 
 
TỈNH, TĨNH
TĨNH TÂM, TĨNH DẠ nằm yên
Sẽ thôi nộ khí xung thiên với đời
May ra TỈNH NGỘ hỏi người
Xót thương tha lỗi tày trời đã gây.
 
TRĂN, TRẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
 
 
TRĂNG
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối,  quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng?
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
 
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng
 
 
VÃN, VÃN
-Vãn tuồng
 
 
VẢNG
*RÊ = “có “G”
 
Vãn hồi trật tự đã lâu
Vãn tuồng: ngã gục, đêm thâu ôm đầu
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi trời ai chơi?
 qua,  lại lắm lời!
 
 
VỎ
 
 SƯ quật ngã bao người
VỎ CÂY, vỏ chuối hỏimời ai ăn?
*
VỎ ngoài: hỏi có cứng như
VÕ thuật: quật ngãcương, nhu hẳn hòi?
 
 
VẺVẼ
          Dáng ngồi CÓ VẺ buồn buồn
          VẼ gì toàn nước chảy nguồn ưu tư?
          *
          Tự Do vui VẺ đâm chồi
          Tha hồ nhàn rỗi VẼ vời trời mây
 
VỂNH
VỂNH tai: dấu HỎI > hình dáng đứng, như đôi tai
          Nhi lên Ấu đã thấy ngầu: gắng sức!
          Tức cành hông, học “mở mắt”, vểnh tai”
 
XĂNG, XẰNG
*Phải mang thêm “G”
*Lằng xằng = bậy bạ, không đứng đắn
 
        
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằngdai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng      

 
 

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

140 chữ MẸO NHỚ HỎI, NGÃ &CHÍNH TẢ trong tiếng Việt.

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu.


140 chữ với 
MẸO NHỚ HỎI, NGÃ & CHÍNH TẢ 
Canada, 18.8.2017

Thưa Quý Vị,

Những bài này là một trong nhiều bài thơ với MẸO NHỚ HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu. 

Đa số thơ trong phần này gom lại từ những bài tác giả đã dạy ở các trường Việt Ngữ tại Ý Đại Lợi, Canada và sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh.

Với “mẹo nhớ” này, người viết nhận thấy các em đã vui học tiếng Việt một cách thú vị và bớt mắc lỗi. (Ngoại trừ những bài biếm thi, tác giả đảo lộn các dấu với chủ đích nghịch chữ)

          Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT, mọi sự sai sót (chắc chắn có), xin được học hỏi thêm nơi Quý Học Giả, quý Trưởng Hướng Đạo & quý Văn, Thi Hữu để trang Mẹo này được cập nhật ngày càng hay hơn cho các em nhé.

Ý Nga cám ơn Quý Vị

Ý Nga

*Bài có đính kèm trong "att"

 


    


 
BÁCBÁT
*Bác cổ thông thiên [BÁC tận cùng bằng C, CỔ dấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa.
 
**Bát cỗ [BÁT tận cùng bằng T, CỖ dấu ngã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
 
 
 
Người xưa thông thiên bác cổ
Còn đảng bát cỗ thông thênh
 
BỂ , BỄ 
 
BỂ nào cũng dấu hỏi thôi
Chỉ trừ bễ nghễ (rã rời tấm thân)
 
 
BỬABỮA 
Ngồi lên bửa củi nấu cơm
Nằm chờ bữa tiệc? Ai đơm cơm giùm?
 
 
CẢI , CÃI 
*Cãi vã dấu NGÃ
*Cải để ăn (dấu HỎI): > mẹo để nhớ: ĐỨNG ngắm hoa cải = dấu hỏi.
 
 
Cải xanh đứng thẳng an bình
Việc chưa ngã ngũ sao mình cãi nhau?
 
 
 
CẰN, CHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
        
         CHẰN ĂN, TRĂN QUẤN
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
 
CHẮCCHẮT, CHÍT
1
*Chắc chắn tận cùng bằng     "C" > TRÒN
*Chắt, chít thì tận cùng bằng "T" > DÀI
MẸO NHỚ 2:
*thẹn thùng chữ "T"
*chập chùng chữ "C"
 
 
Lép không mà CHẮC CHẮN tròn?
Gia đình: cháu, CHẮT, CHÍT, con nối dài!
*
Mất Nhà cháu CHẮT thẹn thùng
Cha Ông CHẮC chắn chập chùng nỗi đau
 
 
CHỮ
          CHỮ [dấu ngã >>chữ n ằm trên giấy] 
          tự điển không thấy có dấu hỏi
 
 
CHỬA, CHỮA
         -CHỬA (dấu hỏi): chưa, thai phụ
         -CHỮA bệnh (dấu ngã): bệnh thường phải NẰM nghỉ ngơi
 
CỔCỖ
-CỔdưới cằm >> dấu hỏi>> đứng như cái cổ
*Bác cổ thông thiên [tận cùng bằng Cdấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa. 
 
-CỖ: giỗ, tiệc >> dấu ngã >> thức ăn nằm trên bàn
**Bát cỗ [tận cùng bằng Tdấungã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu
 
       
         
 
 
          Người xưa: thông thiên bác cổ
          Còn đảng: bát cỗ thông thênh
 
CỠ 
Mắc cỡ, kích cỡ.v.v…
 
LA BÀN
CỠ nào cũng ngã Bắc thôi!
 
-DÂNG: chữ “A” có đội dấu “Ớ” trên đầu
 mang theo chữ “G” (Rê)
 
-DANDANGĐAN 
Tự điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, của Huỳnh Tịnh Của:
Dan tay = chia tay, giơ tay
Dan nắng = phơi nắng.
 
Tự điển VN của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ ghi:
-Đan tay = dan tay = nắm tay.
-Giang = khiêng, gánh;
-Giăng: cùng chịu, cùng gánh vác
-Giang tay = giăng tay, nắm tay nhau, cùng chung sức gánh vác.
 
 
LỤT LỘI
Nước dâng, đội cháu trên đầu
 tôi bì bõm, Ngoại cầu thôi mưa!
*
ĐAN TAY, DAN NẮNG không “G”
DANG RỘNG, DANG DỞ vác “G” cả đời
 
DẲNG
*Phải mang thêm “G”
 
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
DỂDỄ
 
          DỄ DÀNG: dấu ngã > nhớ chữ ... dàng ra
 
          Khi nào không… dàng ra là đòi đứng trên cao         
          >> KHI DỂ thiên hạ
 
DỞDỠ
 
 
*Tự điển Thanh Nghị chỉ có 1 chữ DỠ này dấu ngã >>>>
 
DỞ chừng, DỞ ẹt, DỞ dang
DỞ hơi, DỞ việc hỏi đàng lười kia!
*
DỠ* nhà, lợp mái đến khuya
Trèo lên, ngã xuống kia kìa siêng năng
 
 
ĐẢ, ĐÃ
-ĐÃ đầu dấu ngã: thì quá khứ
-ẨU ĐẢ sau dấu hỏi
 
 
          Đàcó ẩu ĐẢ
          Ngã trước, hỏi sau
ĐẢNG, ĐÃNG
-ĐÃNG TÍNHtính hay quên
dấu ngãdài giống như hình dạng mắt, hoặc môi.
-ĐẢNG TÍNH: tính cách của đảng
        
-HỎI CUNG: đảng cộng sản Việt cai trị bằng tra tấn dã man những thành phần đối lập.
-Cơ đồ: mẹo nhớ dấu hỏi như hình ĐỨNG của bản đồ VN
 
          ĐÃNG TÍNH & ĐẢNG TÍNH          
          Đãng kia khác với độc tài
          Bên ni ngã (té), bên này hỏi cung
          Một bên ác quỷ đi cùng
          Một bên chính nghĩa, thủy chung Giữ Cờ!
          *
          Ông Bà đãng trí, mắt mờ
          Đảng kia cộng sản làm nhơ cơ đồ.
 
ĐỠ
ĐỠ: té, không ai giúp thì ngã dài ra đất, tự điển không thấy có dấu hỏi
 
GẢ
 
 
 say nằm ngủ bên đường
GẢ con hỏi chọn những phường TỈNH, say?
*
GẢ con cho một  say
Hỏi sao con ngã về thầy Lưu Linh
 
GIẢGIÃ
 
 
*Giã (dấu ngã) giận: bỏ vật muốn đâm nằm trong cối (ở đây là nỗi giận) mà đâm cho vụn sự giận dỗi.
 
 
          Hỏi ai giả dối hại người
          Ai thèm kết bạn? Cả đời gian manh!
         *
          Bữa cơm giã giận nấu canh,
          Nêm lành, nếm ngọt, chúng mình dùng cơm
 
 
 
 
GIĂNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
HỄ, HỂ
 
 
HỄ MÀ “chị ngã: em nâng!
Ngồi cười HỂ HẢhỏi nhân nghĩa gì?
 
HỦ, 
*Hủ hóa, hủ lậu, hủ nho, hủ tiếu, hủ hỉ: dấu HỎI
Hỏi xem HỦ TỤC hay không?
Ngã vào HŨ RƯỢU gọi chồng là con
 
KẺO, KẼO
 
-Khi viết thì cây viết đứng = dấu hỏi
-Chiếc đòn gánh dài = dấu ngã
           MẸ ĐƯA ĐI HỌC
           Cầm viết! Không KẺO mai ngu
           Mẹ già KẼO kẹt, cần cù gánh con.
 
 
KIỂU
*Không thấy chữ KIỄU nào dấu ngã cả!
 
 KIỂU nào cũng hỏi cho ra
 Không nên sa ngã người ta sẽ cười
 
 
KỶ, KỸ
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT đứng đầu
KỶ NGUYÊN, KỶ LỤC nối nhau xếp hàng
Hỏi han KỶ NIỆM cười vang
Viết trang KỶ YẾU riêng tư, rõ ràng
*
KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, KỸ CÀNG
KỸ NĂNG, KỸ THUẬT ngã đàng tài năng
 
 
LẢILÃI
 
           Trẻ con LẢI NHẢI hỏi nhiều:
           -Cho vay nặng LÃI bao nhiêu ngã nhào?
 
 
LÃN, LẢNG, LÃNG
Dấu ngã
-Lãn, lãn nọa: lười biếng
-Lãn công.
 
LÃNG
-Lãng dụng: dùng phí phạm
-Lãng đãng,
-Lãng khóa,
-Lãng nhân,
-Lãng quên
-Lãng 
-Lãng uyển: nơi tiên ở
 
Dấu hỏi
-Lảng lảng,
-Lảng tai,
-Lảng trí,
-Lảng tránh
 
 
Lãn này lãn nọa ngã lười
Ham chơi, biếng học: bạn cười, người chê!
*
Lãng dungã ái một nơi!
Nếu mà lãng tử túi vơi, không tiền
Không lương: lãng phí, ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi thời ai chơi?
*
          Lãng du, ngã xuống  bao nơi!
          Biến thành lãng tử túi vơi không tiền
          Xuân xanh lãng phí: ngã liền!
Thương em lãng mạn mà điên cái đầu!
 
 
LÃNHLẢNH 
LÃNH phần: ngã ngửa tay, gần
Hỏi ai LANH LẢNH cười rần xa xa?
 
 
LẢO, LÃO
 
           LẢO ĐẢO: dấu hỏi >> đi như người say
           LÃO: già >> dấu ngã >> già dễ ngã
 
 
LĂN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
LĂNG, LẰNG
*Phải mang thêm “G”
 
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăncằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
       
         TRĂNG:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
LẨNLẪN
*Lẩn thẩn: dấu hỏi
         
          Tần ngần, LẨN QUẨN hỏi hoài
Đường xa LẪN lộn ngã nhoài Ngoại tôi
 
 
LẼLẺ
 
LẼ NÀO LẺ LOI? 
LẼ nào chịu sống LẺ loi?
Lỡ mai ngã bệnh hỏi đôi, ai ừ?
 
LỔLỖ
 
 
          -LỖ VỐN bác ngã ra la:
          -“Ăn lông ở LỔ”? Hỏi nhà sống sao?
 
LỞLỠ
          -LỠ ĐƯỜNG: dấu ngã > mẹo nhớ: dài như con đường
 
          -LỞ LOÉT thì í ẹ lắm >> mẹo nhớ: nước Ý có hình bản  
            đồ đứng như chiếc dày ủng
 
LỦ
-Lũ ác nhân
- kiến
[dấu ngã, dài như hình dạng con kiến.]
 
-Nước 
 
?Lủ khủ các tự điển cho hai dấu khác nhau? (lũ khũ?)
 
 
          Người làng Kim Lủ (Hà Đông)
          Hỏi làm quạt, cốm giỏi không? Mấy đồng?
          *
           hèn, ép gái “lấy chồng”
          Buôn dân, mở cổng tặng không cho Tàu
          Thi đua  lượt làm giàu
          Tàu đông như kiến, ồn ào vào ra!*
 
 
MỞMỠ
*Có em lại thích thú hơn với mẹo:
-Cha đứng lên MỞ cửa, MỠ nằm trong chảo chờ nấu ăn.
 
Theo tự điển Thanh Nghị năm 1967:
 
1-Trang 857 ghi chữ LỬNG LỜ cả 2 dấu HỎI & NGÃ.
Nhưng Quý Độc Giả cao niên người Bắc thì khẳng định là dấu hỏi vì theo họ lửng lơ và lửng lờ nghĩa gần giống như nhau.
 
2-CHÃO dấu ngã là dây thừng to, CHẢO dấu hỏi mới là đồ để xào, rán [trang 289]
 
 
          Cha MỞ cửa, hỏi lững* lờ:
          -MỠ nằm đáy chảo chắc chờ nấu ăn?*
 
MUỖIMŨIMỦI
*Mẹo nhớ:
-MŨI (dưới đôi mắt) dấu ngã, dài giống như hình dạng mắt, hoặc môi   
-Con MUỖI: có chữ “O” to tròn ở giữa, như khi bị muỗi cắn thì da bị sung phồng lên
 
          MỦI Lòng? Hỏi khóc làm chi?
          Đỏ, sưng MẮTMŨI. Cười phì MŨI  KIM
          Nằm yên MUI sẽ đến tìm
          Cắn sưng to mặt lại thêm nỗi buồn
            *
            MỦI lòng Mẹ chẳng hỏi han
            Đêm nằm nghe MŨI khóc than sụt sùi
 
 
NẺO 
NẺO này ít chướng ngại sao?
Hỏi cho ra lẽ đường nào tiện tôi
 
 
NGẢNGÃ
 
NGẢ ĐƯỜNG = phương hướng , nẻo, phía
 
NGẢ nghiêng, NGẢ thịt, NGẢ  đường
NGẢ [giết] trâu, ngả bóng: hỏi tường mới hay!
NGànăm, ngã bảy bùn lầy
Coi chừng bị ngã, hư giày hôm nay
*
Trở về, em hỏi NGẢ nào
Mà anh té ngã lăn nhào xuống sông?
Mạ non NGHIÊNG NGẢ, gió đồng
Vui lưng nằm ngắm: ngã LÒNG làm thơ
 
 
NGHỈNGHĨ;
QUỶQUỸ
 
*Quỹ (dấu ngã) = tiền >> mẹo để nhớ: $ dễ làm con người sa ngã.
 
*Quỷ ma (dấu hỏi)
 
          Hỏi anh sao chẳng NGHỈ ngơi
          Cứ nằm NGHĨ ngợi rối bời ruột gan?
*
Nm chơi, NGHĨ ngợi làm chi
Mệt thì ngồi NGHỈ, can gì thở ra!
          Tham tiền Thủ QUỸ ngã tà
Đứng trong bóng tối: QUỶ ma lại hiền!
 
NGỦNGŨ
*NGŨ ÂM, : dấu ngã
Mẹo nhớ: nằm.
 
*NGỦ: dấu hỏi.
Mẹo nhớngồi
 
           
            ĐANG NGỒI MÀ SAO BUỒN NGỦ?
            Nghe nhạc NGŨ ÂM*, nằm ôn ngày *
            Nghe nhạc thập âm, NGỦ ngồi âm thầm*
 
NGỎ, NGÕ 
 
NGỎ lời phải đứng, dạ thưa
NGÕ nằm chỗ hẻm em ưa tới tìm
 
 
NHAN NHẢN NHÃN HIỆU
 
 
 
 
*NHÃN: mắt, trái nhãn >> dấu ngã >> hình dài giống con mắt
 
Vẽ mắt bằng 2 vệt dài
Em nhớ: dấu ngãNHÃN này: mắt, nghen!
Trái NHÃN có hột màu đen
Giống y đôi mắt đã quen, chớ lầm.
 
Đem dán: NHÃN HIỆU được nằm
Trên bao sách vở giúp chăm chỉ hoài.
Những người dốt đặc cán mai
Bất tài NHAN NHẢNhỏi mai làm gì?
 
-NHẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
-NHĂNG, NHẰNG,
*Phải mang thêm “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
        
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng?
 
 
NỞ, NỠ 
*Héo queo thì ngã xuống, không tươi như hoa trên cành.
Chị than: Hoa nở khó khăn
Sao em nỡ để khô cằn héo queo?
 
QUẤN
 
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối, quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng:
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
                
 
RẢ, 
Hỏi  mưa RẢ rích chi hoài
Đã hai lần ngã rời châu thân!
 
RẢYRẨYRẪY
 
*RẢY = VẢY: dấu hỏi, không có dấu MŨ (dấu Ớ) 
 
Tại sao RUN RẨYhỏi này?
Đi đâu ra RẪY ngã nhoài ở đây?
Hỏi em RẢY* nước khô tay
Sao còn Á, Ớ* vọc hoài xà bông?
 
 
RẺRẼ
RẼ ngôi nằm trái, tóc thề
Bù xù tóc, hỏiRẺ RỀ ai thương?
*
RẼ CHIA ngã đó, nọ, kia…
RẺ RỀ, RẺ RÚNG hỏi kìa: ai ham?
*
          Hỏi ai nhân cách RẺ RỀ
          Thấy nghèo RẺ RÚNG, nặng nề đuổi xua.
          Buông lời KHINH RẺ chát chua
          Tách người RIÊNG RẼ ngã hùa ác ma
          RẼ NGANG, RẼ TẮT gian tà
          Thấy tiền, nịnh hót xấu xa vô cùng!
 
RỄRỂ 
RỄ CÂY nằm đất, RỂ con đứng hầ u
 
RỞ, RỠ
 
*Ăn rở: ăn nhiều những món chua, ngọt như phụ nữ khi mang thai.
Ngồi không… ăn RỞ* nhớ mời
Mai, con: rạng RỠ nụ cười dư ăn,
          Không nằm ốm lốc, ốm lăn;
          Mồ hôi không đổ nhọc nhằn như ai.
 
 
 
SỮA, SỬA
 
Em tôi uống sữa lúc nằm.
Mẹ ngồi sửa áo, ru thầm “Ầu ơ…”
*
          Ai Kia la (Akela*) dạy nương náu “Đàn, Bầy”
          Sói sức mấy thèm lăn quay đòi sữa!
 
 
SŨNG SỦNG 
Ướt SŨNG bởi vũng nước nằm
Thất SỦNG ngồi ngó nên đâm tủi hờn!
 
 
SUÔNSUÔNG 
-Gọn = không có “g”
-Lề mề: có “g”
 
SUÔN ĐUỘT, SUÔN SẺ gọn thay!
Lời SUÔNG vô vị múa may, lề mề
 
 
SỬNGSỮNG
 
Hỏi em SỬNG SỐT chuyện chi?
Trơ ra sừng sững; chén, ly ngã rồi!
 
 
TỈNH, TĨNH
TĨNH TÂM, TĨNH DẠ nằm yên
Sẽ thôi nộ khí xung thiên với đời
May ra TỈNH NGỘ hỏi người
Xót thương tha lỗi tày trời đã gây.
 
TRĂN, TRẰN
*THUA TRĂNG: không được mang theo “G”
 
 
 
 
 
 
TRĂNG
 
 
         TRĂN CẰN NHẰN TRĂNG
 
         Con trăn trằn trọc, trở trăn
         Trằn mình trăn trối,  quấn, lăn, cằn nhằn:
         -Cớ sao tuổi thọ thua trăng?
         Chỉ tròn một đốm lằng nhằng, giăng giăng?
 
         TRĂNG TRẢ LỜI:
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằng, dai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng
 
 
VÃN, VÃN
-Vãn tuồng
 
 
VẢNG
*RÊ = “có “G”
 
Vãn hồi trật tự đã lâu
Vãn tuồng: ngã gục, đêm thâu ôm đầu
*
Lảng đi! Lảng vảng, ai cầu?
Nói năng lảng xẹt, hỏi trời ai chơi?
 qua,  lại lắm lời!
 
 
VỎ
 
 SƯ quật ngã bao người
VỎ CÂY, vỏ chuối hỏimời ai ăn?
*
VỎ ngoài: hỏi có cứng như
VÕ thuật: quật ngãcương, nhu hẳn hòi?
 
 
VẺVẼ
          Dáng ngồi CÓ VẺ buồn buồn
          VẼ gì toàn nước chảy nguồn ưu tư?
          *
          Tự Do vui VẺ đâm chồi
          Tha hồ nhàn rỗi VẼ vời trời mây
 
VỂNH
VỂNH tai: dấu HỎI > hình dáng đứng, như đôi tai
          Nhi lên Ấu đã thấy ngầu: gắng sức!
          Tức cành hông, học “mở mắt”, vểnh tai”
 
XĂNG, XẰNG
*Phải mang thêm “G”
*Lằng xằng = bậy bạ, không đứng đắn
 
        
         TRĂNG
         Lăng xăng tròn, khuyết lăng nhăng
         Lằng xằngdai dẳng, nhập nhằng, nhố nhăng      

 
 

BẢN TIN MỚI NHẤT

Bắc Kinh không che giấu quan ngại về tân bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản

Tuy nhiên, một thay đổi ở chức vụ then chốt là bộ trưởng Quốc Phòng đã rất được chú ý, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã để lộ thái độ quan ngại.

Xem Thêm

Người Nữ Tu trong Cô Nhi Viện Pleiku - Phạm Tín An Ninh

Hơn sáu tháng sống chết với chiến trường và giữ vững được Kontum, đầu tháng 10 1972, đơn vị tôi nhận lệnh kéo về Pleiku dưỡng quân và bổ sung quân số.

Xem Thêm

HỨNG OAN KHIÊN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con khẩn cầu ngài mau cứu thế Lòng con tan nát tự hôm nay...

Xem Thêm

Thế Nào là Police, Thế Nào là Sheriff?

Tại Hoa Kỳ vì mước quá lớn và có nhiều trách nhiệm khác nhau được phân định rõ ràng do đó nó có nhiều cái tên khác nhau.

Xem Thêm

Sài Gòn xưa: Bia La De Trái Thơm – Sự thật và truyền thuyết - TS Phan Văn Song

Câu chuyện thường được mọi người nhớ về bia La De, thường hỏi tôi, là chuyện chai La De lớn đặc biệt gọi là La De Trái Thơm.

Xem Thêm

Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Video Một số người Việt hợp tác với BLM đến nhà ông Tony Phạm, Giám đốc ICE quấy phá, gây rối

Da sang duoc den noi nay,noi ma rat dong nguoi,moi nuoc tren the gioi deu mo uoc.Thi da la mot may man,vay hay hoc hoi nhung cai tot cua ho va loai bo nhung cai xau cua minh.Hay tuan thu moi luat phap cua nuoc da mo rong vong tay cho minh dung than.Nhung vi pham luat phap du voi ly do nao chang nua,cung phai bi xet xu,Khi do dung meu mao,dung keu oan vi PHAP BAT VI THAN.Hay bo chut thi gio nhin lai phia sau lung minh,dung vi mot chut it loi loc ma mang hoa vao than.Xin nhac lai My no rat ngu,chinh vi vay ma no dung dau the gioi.

Xem Thêm

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Ngộ thiệt, ở nước CHXHCNVN, những người làm lớn, những người thuộc hạng tinh hoa của đất nước mang danh tri thức để khai phóng dân trí, m̃ỗi khi phát biểu thì toàn những lời ngáo đá...?? quái dị....??, vô nghĩa vậy mà họ vẫn không cảm thấy xấu hổ chút nào...?? Học tặp và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác..mà như vậy sao..?? Phải chăng cái nền gíao dục bạo lực cách mạng nó phải thế mới là người kiểu mẫu trong xã hội chủ nghĩa...?? Bó tay với đạo đức xã hội VN đang bị nguy hiểm.....???

Xem Thêm

Đề bài :'Nam giới mặc áo dài, mang giày Tây đen đi làm mới đẹp'

Mặc quần áo thế này sao mà làm việc đi vệ sinh được😖😫😷😷??????

Xem Thêm

Đề bài :Ông Biden sẽ trừng phạt các hoạt động ở nước ngoài và khuyến khích sản xuất trong nước

Viec cho gi ma ong cu phai loay hoay tim kiem ke sach nay no?Ke sach thi day day ngay ben canh,Ong co tai ngui toc de phan biet mui vi,thi can phai hoc hoi them thoi ken saxo va khi do thi ong cung can lay gan,lay hoi de thoi bang cach cui gap minh.Con cai vu noi lao thi phai hoi mu nancy.Oi ! bai hoc va ke sach day day,so vao dau cung co san.A ! con cai vu hay qui,ong da di dung bai ban khi chon lua nguoi dung ke can ben minh.No da mang than ra lam cai thang tien than thi : Hop nhau nha!Chuc mung Dan !

Xem Thêm

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Luật sư ??? Cái luật "tiên sư nó" thì có !!! Con quỷ cái này sẽ gặp quả báo không đâm đầu vào ô tô thì cũng cửa nhà tan nát. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kình.

Xem Thêm

Đề bài :Vị Thủ Tướng Thông Minh Nhất Thế Giới

Thằng Niểng ba xạo nầy làm thủ vĩ thi đúng như Lary De King nói: Việt Nam - Một đất nước thật tộ nghiệp"

Xem Thêm

Đề bài :Cảnh báo: Trò lừa vote by Mail

Dang no lay bieu tuong la LUA,thi di nhien trong dang ,tu thuong tang dang truong obama den thang( con ) tep riu deu LUA ca,bay gio dua ten DAN ra thi no cung la pho dang LUA.Vi vay he cai dang LUA nay no noi,no lam thi can than keo MAC LUA ca nuoc. Cu nhin thang dang truong,pho dang va bon LUA dan anh-lua dan chi trong ha vien thi thay ngay,no la phai cam cui viet tay va mat cong di bo vao thung cho no LUA a !?!

Xem Thêm

Đề bài :Con gái Huỳnh Thục Vy không được đến trường vì ‘là con phản động’

Đọc tin này ai mà không phẫn nộ trước chính sách trù đập của VGCS, còn hơn cả thời phong kiến....VGCS chỉ nói để bịp dân là hay, còn trên thực tế thì đang theo đuổi một chính sách trù dập ba thế hệ mới thoả lòng căm thù dân.... Những tên Bưng bô/Dlv/AK47/Bò đỏ/phản phé/ăn no rửng mỡ trong và ngoài nước luôn luôn to mồm nói NNVC là nhà nước văn minh dăn chủ, công băng với mọi người... Khi đọc tin này hãy thử viết vài lời bênh vực cho NNVC coi có xuông không...??? Không nén được tiếng thét Đờ Mờ VGCS...!!! Nhân dân VN đã sáng mắt chưa..?? hay vẫn nói con cháu mình còn được đi học là OK...???

Xem Thêm

Đề bài :Liệu Mỹ có ‘nguy cơ’ biến thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Việt Nam hay không?

Neu XHCN tot dep,Neu chu nghia CS tot dep,thi : Khong he co nguoi nao tren the gioi nay di TY NAN CONG SAN.Nguoc thoi gian,hay nhin buc tuong Berlin,hay nhin quoc gia gan nhat sat nach minh CUBA va hang ngay truyen thong quoc te da noi gi ve CS N.Korea ? da noi gi ve china virus cua china CS.Da noi gi ve CS Vietnam...etc...Dung de bon cho de lua bip nua.Dung de chung ho hao dat nuoc la cua chung,dung de chung ho hao nha giau boc lot,nhung hay nhin vao cac lanh tu cua china CS:Tai san cua ho day ap cac ngan hang Thuy si.Hay nhin o california,gioi tu ban do mua nha-bat dong san hoan toan bang tien mat,trong khi do :hay nhin dan chung cua cac nuoc CS ho song ra sao ? Ly thuyet CS rat tot dep cho nhung nguoi luoi bieng,ngheo doi vi khong chiu di lam,rat tot cho nhung nguoi ngheo vi du moi ly do,Nhung xin bao cho qui ban biet,Nguoi ngheo nhat o My cung co may lanh,cung biet xu dung may giat-may xay-cung co tu lanh chua do an va tren het,KHONG PHAI XEP HANG CHO CHUC CA NGAY DE XIN MIENG AN do la Cong San va do la CNXH.

Xem Thêm

TIN MỚI

HỨNG OAN KHIÊN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con khẩn cầu ngài mau cứu thế Lòng con tan nát tự hôm nay...

Xem Thêm

Thế Nào là Police, Thế Nào là Sheriff?

Tại Hoa Kỳ vì mước quá lớn và có nhiều trách nhiệm khác nhau được phân định rõ ràng do đó nó có nhiều cái tên khác nhau.

Xem Thêm

Sài Gòn xưa: Bia La De Trái Thơm – Sự thật và truyền thuyết - TS Phan Văn Song

Câu chuyện thường được mọi người nhớ về bia La De, thường hỏi tôi, là chuyện chai La De lớn đặc biệt gọi là La De Trái Thơm.

Xem Thêm

Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 22/09/2020

Cổ phiếu toàn cầu giảm khi ngày càng có nhiều dự đoán các chính phủ châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp phong tỏa mới để kiểm soát covid-19.

Xem Thêm

Lá cờ Vàng vẫn mãi mãi nằm trong tim người lính Mỹ.

Một nỗi nhức nhối mà người Mỹ không thể nào quên.

Xem Thêm

THƠ XƯỚNG HỌA: -NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG - HÀ PHƯƠNG

THƠ XƯỚNG HỌA: -NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG - HÀ PHƯƠNG

Xem Thêm

Viện Khổng Tử - Hà Thượng Thủ

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói : Các Viện Khổng Tử của Tàu cộng đã tuyển các gián điệp và cộng tác viên tại các đại học Mỹ

Xem Thêm

Ai có quyền miễn nhiễm với bất công? - Đặng Đình Mạnh

Đôi khi, nghe thấy sự bất công, chúng ta cứ nghĩ là chuyện của thiên hạ. Có thể ở Văn Giang, Tiên Lãng, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, Đồng Tâm… nhưng chẳng phải là nhà mình.

Xem Thêm

Sự minh bạch của tấm hộ chiếu -Trung Bảo

Một người quen của tôi đang làm dịch vụ đầu tư để lấy thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) ở Mỹ, nói rằng khách hàng của anh ấy chủ yếu là doanh nhân chứ không có quan chức

Xem Thêm