Mỗi Ngày Một Chuyện

BỜ SÔNG VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same thôi...


BỜ SÔNG VIỄN MỘNG   -    CAO MỴ NHÂN

Cứ lầm lũi đi trên một bờ sông rất nắng, vắng vẻ, chỉ có mình và cái bóng lúc thúc trong nỗi buồn tênh.  
Nhìn chiếc đồng hồ thắt cứng cổ tay trái, nó, đồng hồ có vẻ chọc phá mình vì nó vẫn chạy đều, mà mình lại ngó nó liên tục, vậy mình đang mong đợi hay đang sợ hãi? 
Chỉ còn vài giờ nữa, người ta sẽ đón mình qua khúc sông trước mặt, anh có kịp tới cho mình gặp, hay lại một lần nữa chỉ hẹn trong tâm tư, rồi chẳng bao giờ thấy nữa, vì chẳng còn đủ thời gian để bảo rằng không hay chưa tiện. 
Đã quá trưa rồi, mình phát buồn cười ngẫm nghĩ, tại sao bất cứ điều gì, sự việc gì với mình đều bắt đầu vào buổi trưa? 
Có phải tất cả những sự việc đó, nói lên cái điều trễ muộn của cuộc đời mình. Trong khi  mình luôn luôn muốn bắt đầu từ thật sớm. 
Chiếc bóng vẫn ngoan ngoãn không rời mình nửa bước. Cả hai bóng và mình vẫn san sẻ gian nan  ... nếu vẫn vắng anh, thì mình phải chơi với bóng thôi. 
Cát ở bờ sông đã bắt đầu nóng rát.


Mình đã đến ngã ba sông đúng giờ ấn định. Anh không tới kịp sao, Anh nỡ để mình sắp sửa đi tiếp những bờ mê, người đón mình đã thấp thoáng hiện từ xa rồi, họ bay  nhanh như một bóng ma, còn anh, vị thần xúc cảm ơi, thôi chào v. ĩ .. n...h.  b.i..ê ...t... 
Không, không, mình đã thiếp đi. Không, một trăm lần không, một ngàn lần không, hãy tỉnh dậy ngay, thần xúc cảm đang hiển hiện ở đây. Mình mở mắt từ từ  ...từ từ ...
Khi ngó xung quanh, ngó lại mình, chỉ có anh đứng cạnh  . ..
Anh bảo rằng: mỗi dòng sông đều có đầu có cuối ... Như mỗi người đàn bà đều có thuỷ có chung  ... 
Mình khóc như mưa... Tại sao mấy hôm rồi, trời đang mưa mà ngày nay trời lại nắng thế? 
Anh bảo rằng: nắng mưa là bệnh của trời, nhưng có thần xúc cảm ở bên thì nắng hay mưa cũng chỉ là phụ thuộc thôi.  
Ngã ba sông dưới nắng mà sóng cuộn như trời mưa ...
Mình đưa tay bịt mắt lại, anh úp thêm hai bàn tay anh lên hai bàn tay mình,  
Như thế một hồi lâu, anh nói tại mình hay tưởng tượng, hay sợ, nên phải có hai bàn tay anh giữ cho Tâm hồn mình thăng bằng, mới sống yên được.
Ô ! anh biết thật vậy sao? Bởi vì    ..., đúng như vậy đó, mình đã theo họ đi trên những bờ sông mê  lâu quá, nếu anh không tới hôm nay, thời gian này, thì mình sẽ khổ như nàng Lương Ý mong nhớ chàng Lý Sinh trong tình sử Tương Giang thôi. 
Anh cười trầm ngâm ...bài thơ thế nào? 
Bài thơ  như vầy: 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ  

Anh nhìn mình, hơi do dự, này có người lại đọc 2 câu cuối khác  : 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang Vĩ 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ
Tương cố bất tương kiến. 

Mình như hết nỗi buồn, bèn xí la xí lô ngay:
Thì không cùng uống nước sông Tương trước (bài sau), thì uống nước sông Tương sau  ( bài trước) cũng được.  
Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" 
Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same  thôi  ...
Anh lặng lẽ, rồi thở dài  rất nhẹ, nhưng  mình lại nghe rõ được nhịp đập của trái Tim anh, và ...nhịp đập của trái Tim mình  ...
Chao ôi ...lãng mạn thế sao, hỡi tình xuân đang trôi trên  rừng  ...  lá cải xanh biếc ở chân trời viễn mộng ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

BỜ SÔNG VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same thôi...


BỜ SÔNG VIỄN MỘNG   -    CAO MỴ NHÂN

Cứ lầm lũi đi trên một bờ sông rất nắng, vắng vẻ, chỉ có mình và cái bóng lúc thúc trong nỗi buồn tênh.  
Nhìn chiếc đồng hồ thắt cứng cổ tay trái, nó, đồng hồ có vẻ chọc phá mình vì nó vẫn chạy đều, mà mình lại ngó nó liên tục, vậy mình đang mong đợi hay đang sợ hãi? 
Chỉ còn vài giờ nữa, người ta sẽ đón mình qua khúc sông trước mặt, anh có kịp tới cho mình gặp, hay lại một lần nữa chỉ hẹn trong tâm tư, rồi chẳng bao giờ thấy nữa, vì chẳng còn đủ thời gian để bảo rằng không hay chưa tiện. 
Đã quá trưa rồi, mình phát buồn cười ngẫm nghĩ, tại sao bất cứ điều gì, sự việc gì với mình đều bắt đầu vào buổi trưa? 
Có phải tất cả những sự việc đó, nói lên cái điều trễ muộn của cuộc đời mình. Trong khi  mình luôn luôn muốn bắt đầu từ thật sớm. 
Chiếc bóng vẫn ngoan ngoãn không rời mình nửa bước. Cả hai bóng và mình vẫn san sẻ gian nan  ... nếu vẫn vắng anh, thì mình phải chơi với bóng thôi. 
Cát ở bờ sông đã bắt đầu nóng rát.


Mình đã đến ngã ba sông đúng giờ ấn định. Anh không tới kịp sao, Anh nỡ để mình sắp sửa đi tiếp những bờ mê, người đón mình đã thấp thoáng hiện từ xa rồi, họ bay  nhanh như một bóng ma, còn anh, vị thần xúc cảm ơi, thôi chào v. ĩ .. n...h.  b.i..ê ...t... 
Không, không, mình đã thiếp đi. Không, một trăm lần không, một ngàn lần không, hãy tỉnh dậy ngay, thần xúc cảm đang hiển hiện ở đây. Mình mở mắt từ từ  ...từ từ ...
Khi ngó xung quanh, ngó lại mình, chỉ có anh đứng cạnh  . ..
Anh bảo rằng: mỗi dòng sông đều có đầu có cuối ... Như mỗi người đàn bà đều có thuỷ có chung  ... 
Mình khóc như mưa... Tại sao mấy hôm rồi, trời đang mưa mà ngày nay trời lại nắng thế? 
Anh bảo rằng: nắng mưa là bệnh của trời, nhưng có thần xúc cảm ở bên thì nắng hay mưa cũng chỉ là phụ thuộc thôi.  
Ngã ba sông dưới nắng mà sóng cuộn như trời mưa ...
Mình đưa tay bịt mắt lại, anh úp thêm hai bàn tay anh lên hai bàn tay mình,  
Như thế một hồi lâu, anh nói tại mình hay tưởng tượng, hay sợ, nên phải có hai bàn tay anh giữ cho Tâm hồn mình thăng bằng, mới sống yên được.
Ô ! anh biết thật vậy sao? Bởi vì    ..., đúng như vậy đó, mình đã theo họ đi trên những bờ sông mê  lâu quá, nếu anh không tới hôm nay, thời gian này, thì mình sẽ khổ như nàng Lương Ý mong nhớ chàng Lý Sinh trong tình sử Tương Giang thôi. 
Anh cười trầm ngâm ...bài thơ thế nào? 
Bài thơ  như vầy: 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ  

Anh nhìn mình, hơi do dự, này có người lại đọc 2 câu cuối khác  : 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang Vĩ 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ
Tương cố bất tương kiến. 

Mình như hết nỗi buồn, bèn xí la xí lô ngay:
Thì không cùng uống nước sông Tương trước (bài sau), thì uống nước sông Tương sau  ( bài trước) cũng được.  
Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" 
Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same  thôi  ...
Anh lặng lẽ, rồi thở dài  rất nhẹ, nhưng  mình lại nghe rõ được nhịp đập của trái Tim anh, và ...nhịp đập của trái Tim mình  ...
Chao ôi ...lãng mạn thế sao, hỡi tình xuân đang trôi trên  rừng  ...  lá cải xanh biếc ở chân trời viễn mộng ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BẢN TIN MỚI NHẤT

Cách trị rác thải đơn giản của Úc vừa hiệu quả vừa tiết kiệm

Cụ thể, vào mùa hè vừa qua, chính quyền thành phố Kwinana đã thử nghiệm lắp đặt một hệ thống lưới chặn rác ở các cống thoát nước...

Xem Thêm

Hạ huyết áp 5 phút :

Bác sĩ dạy cách để hạ huyết áp nhanh chóng chỉ trong vòng 5 phút, ai cũng nên biết đề phòng gây biến chứng đột quỵ, tai biến.

Xem Thêm

CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG-Hoàng Định-

Chúng tôi rời quê hương tháng 2 năm 1990, thời tiết êm dịu, mọi việc kể như trót lọt

Xem Thêm

5 LÝ DO TẠI SAO DU KHÁCH CHINA LẠI QUÁ THÔ LỖ

Nhiều người trên thế giới có ấn tượng xấu về du khách Trung Quốc do cách họ cư xử khi ra nước ngoài.

Xem Thêm

Quyền con người! - Việt Nhân

(HNPĐ) Nhân lúc thiên hạ đang kỷ niệm 70 năm ngày Quốc tế Nhân quyền

Xem Thêm

Thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, là vi hiến

Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, là vi hiến

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Không biết hổ thẹn, không phải là con người

Lủ đầuTrâu mặt chó Biển đảo biên thùy nước Việt Nam. Trao tay Tàu giặc Việt cọng làm. Vẩy đuôi làm chó bọn Trung Quốc. Oan khúc Tử Sỉ đảo Gạc Ma. *** Chóp bu Cọng Sản nước Việt Nam. Cùng nhau miệng lưởi thích tốt làm. Mất đi một nửa Tháp Bàn Giốc. Còn đâu Hòang Sa đảo Gạc Ma. *** Mặt người dạ thú miệng ba hoa. Liếm đít lòn trôn bọn Hoa Nga. Tay sai làm chó lủ Tàu đỏ. Chóp bu Cọng Sản thích tốt làm. Thích tốt làm nên cứ táp lồ. THẰNG TRÂU CHÓ Đầu trâu mặt lợn miệng tốt làm. Liếm đít lòn trôn bọn Tàu Nga. Vẩy đuôi làm chó Loài Cọng Sản. Xứng đáng ăn Cứt cả Quốc Gia.

Xem Thêm

Đề bài :Chống Cộng mà Ngu như...Con Cặc - Đồ Tồi

Đốt lò Nguyển Phú Trọng đốn lò là đó lồ Đốt lò không đốn lò? Trên nóng dưới lạnh người ơi. Quốc Hội Chủ Tịch khắp nơi chỉ đàm. Bản chất Cọng Sản tham lam, Lừa dân gạt nước của tham đầy mình, Chủ Tịch lầu đài rộng xinh. Dân đen áo rách nghèo rinh khổ nàn. Tham quan đầy rẩy nước làng. Đốt lò Phú Trọng rộn ràng nhóm phe. Trên nóng dưới lạnh màng the. Lột trần mới thấy bao che cả đò. Đốt lò rồi chơi đốn lò. nóng trên lạnh dưới ngủ khò như nhau. Chóp bu Việt Cọng tham giàu. Cúi đầu nhận giặc Cọng Tàu làm cha. Vinh danh cờ đỏ sao ma. Xã hội chủ nghỉa khổ đà dân đen. Quốc kỳ đỏ hỏn tự xem. Khác gì màu đỏ chị em đến ngày Vì rằng Cọng Sản đời nay. Chóp bu Việt Cọng thích ngay tốt làm. màu đỏ dính đầy cả hàm. khua môi miệng lưởi tốt làm ngày đêm. Tốt làm trên dưới đều êm. nghe đâu tiếng thét rỉ rên xa gần...... --------------------------------------------------------- 4 tốt làm của ĐCSVN. Thứ nhất hậu duệ quan to. Thứ nhì tiền tệ đốt lò dựng xây. Con đường quan lớn phây phây. Thứ ba quan hệ nọ nầy thênh thang. Mới ra chức tước cao sang. Thứ tư trí tuệ ngút ngàn đứng sau. Chóp bu Việt Cọng tham giàu. Cúi đầu nhận giặc Cọng Tàu làm cha. Vinh danh cờ đỏ sao ma. Xã hội chủ nghỉa khổ đà dân đen. Quốc kỳ đỏ hỏn tự xem. Khác gì màu đỏ chị em đến ngày Vì rằng Cọng Sản đời nay. Chóp bu Việt Cọng thích ngay tốt làm. màu đỏ dính đầy cả hàm. khua môi miệng lưởi tốt làm ngày đêm. Tốt làm trên dưới đều êm. nghe đâu tiếng thét rỉ rên xa gần...... Lủ đầuTrâu mặt chó Biển đảo biên thùy nước Việt Nam. Trao tay Tàu giặc Việt cọng làm. Vẩy đuôi làm chó bọn Trung Quốc. Oan khúc Tử Sỉ đảo Gạc Ma. *** Chóp bu Cọng Sản nước Việt Nam. Cùng nhau miệng lưởi thích tốt làm. Mất đi một nửa Tháp Bàn Giốc. Còn đâu Hòang Sa đảo Gạc Ma. *** Mặt người dạ thú miệng ba hoa. Liếm đít lòn trôn bọn Hoa Nga. Tay sai làm chó lủ Tàu đỏ. Chóp bu Cọng Sản thích tốt làm. Thích tốt làm nên cứ táp lồ. THẰNG TRÂU CHÓ Đầu trâu mặt lợn miệng tốt làm. Liếm đít lòn trôn bọn Tàu Nga. Vẩy đuôi làm chó Loài Cọng Sản. Xứng đáng ăn Cứt cả Quốc Gia.

Xem Thêm

Đề bài :Tướng Nguyễn Hữu Hạnh đang sống trong nghĩa trang !

Đây chính là Thiên đường mà hắn ước ao để sống mà.

Xem Thêm

Đề bài :Bài Post Cuối ngày : Một Lời Nói Dối.

Một câu chuyện vô cùng cảm động ! Đọc lại vẫn thấy hay.

Xem Thêm

Đề bài :Vẹm Đi Chùa Cúng Phật: Tởm Quá!

Nhin cai ban mat cua chung no,tu thang lon den thang tep riu,tay chap nhung con mat...nhin kia ! nao dau : giet,giet nua...Bon cho nay von coi phat bang vung,muon dua thang nao len lam thuong toa thi dua,dua thang ho len ban phat no con dam,xa gi chap tay vai vai,khom khom ?No cu nghi rang,buong dao do te thi thanh phat,Dau co giao ly nao ky khoi vay ? con nhan,con qua,con bao loi nguyen rua,bao mau,nuoc mat do tren dau,thanh phat nnu thang giac ho leo len chem che tren ban tho ngang hang phat,Nhan danh Phat,khoac ao nau khieng ban tho xuong duong,du tro he,tiec rang than phat chua den luc doi no.Mot bon cho ma,cho tu thang tren den thang duoi,loi nguyen rua cua dan chung VNCH,dan quan can chinh,cua dong bao tu nan tren duong vuot bien van con tran ngap va bao phu lay che do nay,bao phu bon nua nguoi,nua ngom nay. Nay thi nguoi tao ra tang ni phat tu,tao ra dai duc,thuong toa,tao ra ca ngan thang mua roi,nhung thu nguoi tao ra,chung se do nguoi thanh...SATAN !

Xem Thêm

Đề bài :Việt Nam, ‘bước ra đường là đụng quán nhậu’

Phải công nhận bọn VC làm quá giỏi trong việc biến giới trẻ Vn chỉ biết nhậu nhẹt ,gái gú,,,,,, khg còn minh mẫn và nhuệ khí đấu tranh....,,, thờ ơ đối về việc mất nước ......Sắp làm nô lệ cho Chệt mà vẫn “ khg say,khg làm nô lệ”.

Xem Thêm

Đề bài :Lewinsky thừa nhận, cố tình lộ quần lót để được Bill Clinton để ý

Dân Arkansas mà bác ......Chịch là nghề của Bill, 3 xạo và gian ác là của Hillmama ...Vậy mà dân Việt mê cặp vợ chồng nầy mới hết nói.

Xem Thêm

Đề bài :Cộng Sản VN đang thành lập "Hội Từ Thiện" xin tiền Hải Ngoại

Sao không nêu tên các hội từ hiện ma ra..?? sợ bị kiện sao....??? Còn nói chung chung thì dân hải ngoại vẫn bị mắc lỡm như thường...?? Khi làm từ thiện, hội đoàn chỉ đưa những ảnh đau thương ở trong nước để đánh động lương tâm đ̀ồng bào..chứ ít ai hỏi ông nào..?? bà nào..?? chủ trương để điều tra xem có phải VC không...? Đánh VC phải có thông tin huỵt toẹt để bà con nghiên cưu đề phòng ...may ra mới thắng....Thông tin thật thì sợ gì...mà phải nói he hé...??/

Xem Thêm

TIN MỚI

5 LÝ DO TẠI SAO DU KHÁCH CHINA LẠI QUÁ THÔ LỖ

Nhiều người trên thế giới có ấn tượng xấu về du khách Trung Quốc do cách họ cư xử khi ra nước ngoài.

Xem Thêm

Quyền con người! - Việt Nhân

(HNPĐ) Nhân lúc thiên hạ đang kỷ niệm 70 năm ngày Quốc tế Nhân quyền

Xem Thêm

Thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, là vi hiến

Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, là vi hiến

Xem Thêm

Thơ Chu Vương Miện: Ước Mơ

còn dân Ấn Độ gần 7 trăm triệu dân

Xem Thêm

New Year of the Pig Wishes - 2019 - Nguyện Ước Đầu Năm Kỷ Hợi - Phan Duc Minh

(HNPD) Loài người trải qua biết bao biến cố Tốt đẹp cũng nhiều, xấu xa cũng có,

Xem Thêm

Bút ký: Một cái Tết khó quên - PHAN ĐỨC MINH

(HNPD) Minh luôn luôn sống gần gũi và thương mến anh em. Có lẽ đã từng là binh sĩ cho nên anh hiểu họ nhiều hơn và họ cũng thương mến anh hơn…

Xem Thêm

Giải thể Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức - Trần Văn Tích

Tòa án Đức ra phán quyết giải thể "Liên Hiệp Người Việt Toàn Liên Bang Đức" do Sứ quán CSVN tại Berlin dựng lên

Xem Thêm

BÀI TỐC HOẠ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Buổi trước người đi quên nhắn gởi Ngày nay Sử chép cố trui mài

Xem Thêm

Chống Cộng mà Ngu như...Con Cặc - Đồ Tồi

( HNPD ) Thế gian thường ví: " Ngu như con cặc" thực ra rất oan uổng cho cái bưủ bối này.

Xem Thêm

TÔI LÀ AI?: Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt - Trần Nguyên Phát

Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không?

Xem Thêm