Mỗi Ngày Một Chuyện

BỜ SÔNG VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same thôi...


BỜ SÔNG VIỄN MỘNG   -    CAO MỴ NHÂN

Cứ lầm lũi đi trên một bờ sông rất nắng, vắng vẻ, chỉ có mình và cái bóng lúc thúc trong nỗi buồn tênh.  
Nhìn chiếc đồng hồ thắt cứng cổ tay trái, nó, đồng hồ có vẻ chọc phá mình vì nó vẫn chạy đều, mà mình lại ngó nó liên tục, vậy mình đang mong đợi hay đang sợ hãi? 
Chỉ còn vài giờ nữa, người ta sẽ đón mình qua khúc sông trước mặt, anh có kịp tới cho mình gặp, hay lại một lần nữa chỉ hẹn trong tâm tư, rồi chẳng bao giờ thấy nữa, vì chẳng còn đủ thời gian để bảo rằng không hay chưa tiện. 
Đã quá trưa rồi, mình phát buồn cười ngẫm nghĩ, tại sao bất cứ điều gì, sự việc gì với mình đều bắt đầu vào buổi trưa? 
Có phải tất cả những sự việc đó, nói lên cái điều trễ muộn của cuộc đời mình. Trong khi  mình luôn luôn muốn bắt đầu từ thật sớm. 
Chiếc bóng vẫn ngoan ngoãn không rời mình nửa bước. Cả hai bóng và mình vẫn san sẻ gian nan  ... nếu vẫn vắng anh, thì mình phải chơi với bóng thôi. 
Cát ở bờ sông đã bắt đầu nóng rát.


Mình đã đến ngã ba sông đúng giờ ấn định. Anh không tới kịp sao, Anh nỡ để mình sắp sửa đi tiếp những bờ mê, người đón mình đã thấp thoáng hiện từ xa rồi, họ bay  nhanh như một bóng ma, còn anh, vị thần xúc cảm ơi, thôi chào v. ĩ .. n...h.  b.i..ê ...t... 
Không, không, mình đã thiếp đi. Không, một trăm lần không, một ngàn lần không, hãy tỉnh dậy ngay, thần xúc cảm đang hiển hiện ở đây. Mình mở mắt từ từ  ...từ từ ...
Khi ngó xung quanh, ngó lại mình, chỉ có anh đứng cạnh  . ..
Anh bảo rằng: mỗi dòng sông đều có đầu có cuối ... Như mỗi người đàn bà đều có thuỷ có chung  ... 
Mình khóc như mưa... Tại sao mấy hôm rồi, trời đang mưa mà ngày nay trời lại nắng thế? 
Anh bảo rằng: nắng mưa là bệnh của trời, nhưng có thần xúc cảm ở bên thì nắng hay mưa cũng chỉ là phụ thuộc thôi.  
Ngã ba sông dưới nắng mà sóng cuộn như trời mưa ...
Mình đưa tay bịt mắt lại, anh úp thêm hai bàn tay anh lên hai bàn tay mình,  
Như thế một hồi lâu, anh nói tại mình hay tưởng tượng, hay sợ, nên phải có hai bàn tay anh giữ cho Tâm hồn mình thăng bằng, mới sống yên được.
Ô ! anh biết thật vậy sao? Bởi vì    ..., đúng như vậy đó, mình đã theo họ đi trên những bờ sông mê  lâu quá, nếu anh không tới hôm nay, thời gian này, thì mình sẽ khổ như nàng Lương Ý mong nhớ chàng Lý Sinh trong tình sử Tương Giang thôi. 
Anh cười trầm ngâm ...bài thơ thế nào? 
Bài thơ  như vầy: 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ  

Anh nhìn mình, hơi do dự, này có người lại đọc 2 câu cuối khác  : 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang Vĩ 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ
Tương cố bất tương kiến. 

Mình như hết nỗi buồn, bèn xí la xí lô ngay:
Thì không cùng uống nước sông Tương trước (bài sau), thì uống nước sông Tương sau  ( bài trước) cũng được.  
Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" 
Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same  thôi  ...
Anh lặng lẽ, rồi thở dài  rất nhẹ, nhưng  mình lại nghe rõ được nhịp đập của trái Tim anh, và ...nhịp đập của trái Tim mình  ...
Chao ôi ...lãng mạn thế sao, hỡi tình xuân đang trôi trên  rừng  ...  lá cải xanh biếc ở chân trời viễn mộng ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

BỜ SÔNG VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same thôi...


BỜ SÔNG VIỄN MỘNG   -    CAO MỴ NHÂN

Cứ lầm lũi đi trên một bờ sông rất nắng, vắng vẻ, chỉ có mình và cái bóng lúc thúc trong nỗi buồn tênh.  
Nhìn chiếc đồng hồ thắt cứng cổ tay trái, nó, đồng hồ có vẻ chọc phá mình vì nó vẫn chạy đều, mà mình lại ngó nó liên tục, vậy mình đang mong đợi hay đang sợ hãi? 
Chỉ còn vài giờ nữa, người ta sẽ đón mình qua khúc sông trước mặt, anh có kịp tới cho mình gặp, hay lại một lần nữa chỉ hẹn trong tâm tư, rồi chẳng bao giờ thấy nữa, vì chẳng còn đủ thời gian để bảo rằng không hay chưa tiện. 
Đã quá trưa rồi, mình phát buồn cười ngẫm nghĩ, tại sao bất cứ điều gì, sự việc gì với mình đều bắt đầu vào buổi trưa? 
Có phải tất cả những sự việc đó, nói lên cái điều trễ muộn của cuộc đời mình. Trong khi  mình luôn luôn muốn bắt đầu từ thật sớm. 
Chiếc bóng vẫn ngoan ngoãn không rời mình nửa bước. Cả hai bóng và mình vẫn san sẻ gian nan  ... nếu vẫn vắng anh, thì mình phải chơi với bóng thôi. 
Cát ở bờ sông đã bắt đầu nóng rát.


Mình đã đến ngã ba sông đúng giờ ấn định. Anh không tới kịp sao, Anh nỡ để mình sắp sửa đi tiếp những bờ mê, người đón mình đã thấp thoáng hiện từ xa rồi, họ bay  nhanh như một bóng ma, còn anh, vị thần xúc cảm ơi, thôi chào v. ĩ .. n...h.  b.i..ê ...t... 
Không, không, mình đã thiếp đi. Không, một trăm lần không, một ngàn lần không, hãy tỉnh dậy ngay, thần xúc cảm đang hiển hiện ở đây. Mình mở mắt từ từ  ...từ từ ...
Khi ngó xung quanh, ngó lại mình, chỉ có anh đứng cạnh  . ..
Anh bảo rằng: mỗi dòng sông đều có đầu có cuối ... Như mỗi người đàn bà đều có thuỷ có chung  ... 
Mình khóc như mưa... Tại sao mấy hôm rồi, trời đang mưa mà ngày nay trời lại nắng thế? 
Anh bảo rằng: nắng mưa là bệnh của trời, nhưng có thần xúc cảm ở bên thì nắng hay mưa cũng chỉ là phụ thuộc thôi.  
Ngã ba sông dưới nắng mà sóng cuộn như trời mưa ...
Mình đưa tay bịt mắt lại, anh úp thêm hai bàn tay anh lên hai bàn tay mình,  
Như thế một hồi lâu, anh nói tại mình hay tưởng tượng, hay sợ, nên phải có hai bàn tay anh giữ cho Tâm hồn mình thăng bằng, mới sống yên được.
Ô ! anh biết thật vậy sao? Bởi vì    ..., đúng như vậy đó, mình đã theo họ đi trên những bờ sông mê  lâu quá, nếu anh không tới hôm nay, thời gian này, thì mình sẽ khổ như nàng Lương Ý mong nhớ chàng Lý Sinh trong tình sử Tương Giang thôi. 
Anh cười trầm ngâm ...bài thơ thế nào? 
Bài thơ  như vầy: 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang vĩ 
Tương tư bất tương kiến 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ  

Anh nhìn mình, hơi do dự, này có người lại đọc 2 câu cuối khác  : 

Quân tại Tương Giang đầu 
Thiếp tại Tương Giang Vĩ 
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ
Tương cố bất tương kiến. 

Mình như hết nỗi buồn, bèn xí la xí lô ngay:
Thì không cùng uống nước sông Tương trước (bài sau), thì uống nước sông Tương sau  ( bài trước) cũng được.  
Đó là "đồng ẩm Tương Giang Thuỷ" 
Còn "tương tư" với "tương cố" thì same same  thôi  ...
Anh lặng lẽ, rồi thở dài  rất nhẹ, nhưng  mình lại nghe rõ được nhịp đập của trái Tim anh, và ...nhịp đập của trái Tim mình  ...
Chao ôi ...lãng mạn thế sao, hỡi tình xuân đang trôi trên  rừng  ...  lá cải xanh biếc ở chân trời viễn mộng ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BẢN TIN MỚI NHẤT

THU NHỚ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đợi anh ủ mộng thu vàng Mau về đốt lửa cho tàn mê si

Xem Thêm

Cám ơn những tấm chân tình

Những đoá hoa yêu thương của đồng bào Houston

Xem Thêm

Tình yêu có thể mang đến những phép màu

Cuộc đời luôn tồn tại những phép nhiệm màu, chỉ cần chúng ta có tình yêu thương thì tất cả khoảng cách....

Xem Thêm

Ông Trump đáng cười hay đáng khen?

“Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng giống như quý vị, là lãnh đạo của đất nước các vị, sẽ luôn luôn và nên luôn luôn đặt ưu tiên quốc gia của quý vị lên trên hết”

Xem Thêm

“Người việt nam hèn hạ”

Một đoản văn làm sôi mạng xã hội

Xem Thêm

Phận mại dâm và chế độ

Nhưng sao cái đất nước khốn nạn của chúng ta lại có nhiều phụ nữ sa chân vào bùn nhơ như vậy.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Những cảm nhận về Mẹ Nấm khi cô cùng gia đình đi Mỹ -Mai Tú Ân

La linh ngay xua, toi cam thay xau ho khi khong du kha nang de bao ve lanh tho mien nam va du khi khai de o lai VN tranh dau cho tu do, nhung phu nu nhu Me Nam lai can dam dung len tranh dau cho tu do. Nhung ong Tuong ta het ra lua thoi 1963-1964 tham gia dao chanh tranh gianh chuc vu lanh dao cung khong chiu o lai khang chien cho tu do. Neu nhung ong Tuong ta nay chiu tiep tuc khang chien o quan khu 4 them vai thang nua de giup do quan can chinh di tan trong vong trat tu thi nhieu nguoi vn da duoc cuu thay vi chet tren bien dong. Me nam da nhieu lan tu choi di My chi vi muon o lai Vn tiep tuc tranh dau cho tu do, mai den hom nay moi chiu ra di.

Xem Thêm

Đề bài :Ở Hải Ngoại không ai lạnh nhạt với Con đâu, Quỳnh ạ - Đồ Ngu

Dung vay bac Do a ! chung ta van con cu ngu, khong phai may ong ba noi tieng nay,ke ca may co cau ca soi cung the,bi loi dung toi da ma van hien ngang chiu dam,chiu ngu moi la kho hieu.Da DAI NGU de mat nuoc,sang den day da mo mat lai cung con ga mo.Nhung co le,cung may ra con duoc an ui,bon nguoi nay khong phai la dan boat people-walk people hau het la odp con lai-doan tu...Nghia la sau hon 40 nam song chung voi CS,GAN MUC THI DEN no da den roi,Bac Do vao moi dip cuoi tuan,le lay,bac cu ta ta mot vong dao qua may phong tra,may hoi doan truoc lam viec nghia sau la nhay son-do-mi,bac con thay chanh long hon nua.Uoc gi T.T Trump ra tay check-up lai tat ca,luc do so thue boi thu lien,nhat la check-up may nguoi cu di di ve ve VN ma an tro cap...Noi ra lai dau long va mang tieng ca dam.

Xem Thêm

Đề bài :Những cảm nhận về Mẹ Nấm khi cô cùng gia đình đi Mỹ -Mai Tú Ân

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xuất hiện trong "Bầu trời tranh đấu chống Cộng Sản tại Việt Nam" như sự ra đời của Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký.Trái với Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn văn Hải,Tạ Phong Tần,... Người ta chỉ biết đơn thuần , bà là một phụ nữ , viết blog phản đối Ngụy quyền Cộng Sản. Bà đi tù 2 năm 7 tháng đươc Hoa Kỳ can thiệp, toàn gia đình đi Mỹ tỵ nạn-Cái giá quá rẻ nếu so với các Quân-Cán-Chính VNCH. Không thấy nhắc đên Thân phụ,và nhất là chồng.Thân phụ làm gì? Chồng làm gi? Bản thân bà làm gi? Đó là những câu hỏi cần được giải đáp.

Xem Thêm

Đề bài :Những cảm nhận về Mẹ Nấm khi cô cùng gia đình đi Mỹ -Mai Tú Ân

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xuất hiện trong "Bầu trời tranh đấu chống Cộng Sản tại Việt Nam" như sự ra đời của Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký.Trái với Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn văn Hải,Tạ Phong Tần,... Người ta chỉ biết đơn thuần , bà là một phụ nữ , viết blog phản đối Ngụy quyền Cộng Sản. Bà đi tù 2 năm 7 tháng đươc Hoa Kỳ can thiệp, toàn gia đình đi Mỹ tỵ nạn-Cái giá quá rẻ nếu so với các Quân-Cán-Chính VNCH. Không thấy nhắc đên Thân phụ,và nhất là chồng.Thân phụ làm gì? Chồng làm gi? Bản thân bà làm gi? Đó là những câu hỏi cần được giải đáp.

Xem Thêm

Đề bài :Những cảm nhận về Mẹ Nấm khi cô cùng gia đình đi Mỹ -Mai Tú Ân

Khac voi cac tuong lanh bo quan chay nam 1975, Me Nam tu choi di sang My nhieu lan, o lai VN tranh dau cho den khi o tu hon 2 nam, mang benh ma CS khong cho thuoc chua. Ba Melania Trump can thiep cho Me Nam nhung CS khong chiu tra tu do, ba Melania huy bo chuyen di hoi nghi voi TT Trump o Vn. That dang cam phuc. Ba Obama luc Obama lam Tt khong he xin cho Menam. Ong cuu PTT Al Gore ho hao bao ve moi truong cung khong can thiep cho Me Nam. Chi co ba Melania Trump tung song trong che do CS biet ro CS nen can thiep. Dan ba phai di cu qua My mot than mot minh lai phai dem theo gia dinh rat la kho khan, xa hoi My rat tan tien van minh, nen cong dong vn phai giup do Me Nam tan tinh trong buoc dau tu bao hiem y te den install Internet connection, roi huu bong 401k, nhung cai rac roi nay dan Vn hoan toan khong biet.

Xem Thêm

Đề bài :Ở Hải Ngoại không ai lạnh nhạt với Con đâu, Quỳnh ạ - Đồ Ngu

Dao duc cua dan song o cac nuoc cong san rat thap. Khac voi ngay xua vo nuoi con va chong cai tao cho den ngay ve, ngay nay chong hay vo o tu thi nguoi kia khong di tham nuoi nua. Co the ong chong bi cong an khung bo bat ly di? Thoi cai cach ruong dat, vo con bi can bo bat phai dau to chong. Ben TRung Cong va Bac Han vo phai dung ra to cao chong phan dong de duoc song nuoi con. Song voi cong san gap nhieu canh dau long. Vay ma tri thuc khoa bang mien Nam ngu dot luc nao cung mong cho Cong San danh My cuu nuoc hay dau hang. Ong Patrick Henry noi “give me death, or give me freedom”. Tu do quy hon tinh mang.

Xem Thêm

Đề bài :Ở Hải Ngoại không ai lạnh nhạt với Con đâu, Quỳnh ạ - Đồ Ngu

Chắc Ông Đồ biết rành gia thế của bà QUỲNH,Ngày bà đi Mỹ, thân mẫu bà đã dẫn các con bà chờ sẵn tai Sân bay nhưng có điều,không nghe nói gì về người cha của hai cháu bé. Ông ấy là ai? Ở đâu và làm gì?Thời gian bà ở tù cũng không thấy nói đến nhân vật này, kể cũng lạ...

Xem Thêm

Đề bài :Ở Hải Ngoại không ai lạnh nhạt với Con đâu, Quỳnh ạ - Đồ Ngu

Chắc Ông Đồ biết rành gia thế của bà QUỲNH,Ngày bà đi Mỹ, thân mẫu bà đã dẫn các con bà chờ sẵn tai Sân bay nhưng có điều,không nghe nói gì về người cha của hai cháu bé. Ông ấy là ai? Ở đâu và làm gì?Thời gian bà ở tù cũng không thấy nói đến nhân vật này, kể cũng lạ...

Xem Thêm

Đề bài :Hoà Thượng Thích Quảng Độ bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền Viện

Tien su bo chung no dam duoi nguoi tu hanh ra khoi chua. Bon nay thuoc loai ma quy hien hon chu khong phai con nguoi

Xem Thêm

Đề bài :TT TRUMP VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

Bao chi truyen thong thien ta lien tuc da kich TT Trump khong ngung nghi se co cai hau qua Tang Sam Giet Nguoi, dan chung My bi tay nao dau doc giong nhu cong san da lam. Trump co the bi hau qua Tang Sam giet nguoi. Dung nhu Trump noi, bao chi truyen thong la ke thu cua quan chung. CS chiem duoc mien Nam cung nho bao chi truyen hinh thien ta.

Xem Thêm

TIN MỚI

Cám ơn những tấm chân tình

Những đoá hoa yêu thương của đồng bào Houston

Xem Thêm

Tình yêu có thể mang đến những phép màu

Cuộc đời luôn tồn tại những phép nhiệm màu, chỉ cần chúng ta có tình yêu thương thì tất cả khoảng cách....

Xem Thêm

“Người việt nam hèn hạ”

Một đoản văn làm sôi mạng xã hội

Xem Thêm

Ông Trump đáng cười hay đáng khen?

“Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng giống như quý vị, là lãnh đạo của đất nước các vị, sẽ luôn luôn và nên luôn luôn đặt ưu tiên quốc gia của quý vị lên trên hết”

Xem Thêm

Phận mại dâm và chế độ

Nhưng sao cái đất nước khốn nạn của chúng ta lại có nhiều phụ nữ sa chân vào bùn nhơ như vậy.

Xem Thêm

CHIẾC LÁ PHONG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Một cánh lá phong rơi, vàng võ cả không gian, nhân gian đều đón đợi thu về, sao phải buồn thế chứ.

Xem Thêm

MÙA THU ANH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD_ Nắng vàng đang đổ xuống Nhớ anh đong đầy trời

Xem Thêm

Các nhóm thờ Satan xúm lại ếm bùa thẩm phán Kavanaugh vào ngày 20 tháng 10.

Các nhóm thờ Satan xúm lại ếm bùa thẩm phán Kavanaugh vào ngày 20 tháng 10. Người Công Giáo nên làm gì?

Xem Thêm

“hành tung bí ẩn” của con gái Tập Cận Bình

Âm thầm đến Đại học Harvard và âm thầm trở về

Xem Thêm

Nếu loài người không xuất hiện thế giới động vật sẽ ra sao?

Nếu không có sự tàn phá thiên nhiên của loài người, Trái đất hẳn sẽ khác xa so với bây giờ.

Xem Thêm