Mỗi Ngày Một Chuyện

Bà Nancy Pelosi phải xin lỗi hoặc thoái vị

Học giả Hiến Pháp Jonathan Turley đã bộc phát: “Đảng phái quỷ khổng lồ” Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ‪tối thứ Tư về việc đã xé nát bài phát biểu Liên Bang của Tổng thống Trump

BM
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cần phải xin lỗi hoặc thoái vị !

Học giả Hiến Pháp Jonathan Turley đã bộc phát:  “Đảng phái quỷ khổng lồ” Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tối thứ Tư về việc đã xé nát bài phát biểu Liên Bang của Tổng thống Trump, kêu gọi bà ta phải xin lỗi hoặc phải thoái vị.

Turley đã viết trên trang web của mình.

BM
  
Việc Ứng xử của bà (crazy nancy) :”bà đã xé hơn một bài phát biểu, nhưng trong nhiều thập kỷ của truyền thống và bất cứ điều gì bên cánh tả đã làm “như ra vẻ là văn minh “giờ trong như những nùi giẻ rách trên sàn Quốc hội Hạ viện”

Turley giải thích rằng: Ông rất “ngạc nhiên trước sự hoạt động như một “tổ ong “trên sàn Quốc hội của Nhân dân” khi ông đã có thể kiểm tra lại “15 năm trang sử của đảng Dân chủ hơn “bốn thập kỷ “trước đây.”

BM
  
Đất nước này đã bị chia rẽ rất sâu sắc, nhưng cả hai bên “ĐỀU DUY TRÌ TRUYỀN THỐNG CỦA NỀN VĂN HÓA- VĂN MINH VÀ ĐÀNG HOÀNG”. Tôi đã có về ấn tượng của các thành viên Quốc hội như thế nào rồi, thậm chí trong cái nóng giận của các cuộc tranh luận dữ dội, sẽ không tấn công lẫn nhau theo tên và theo nguyên tắc cứng nhắc của sự đúng mực. HỌ HIỂU RẰNG “ HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ - ĐỨNG ĐẦU CỦA XÃ HỘI- THỂ CHẾ NÀY VÀ MANG MỘT NHIỆM VỤ ĐỂ TĂNG CƯỜNG VÀ VƯỢT QUA CÙNG GIỮ NHỮNG TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ SAU,” Turley viết. “Đó là lý do tại sao tôi đã (và vẫn còn) bị xúc phạm bởi cái HÀNH ĐỘNG- PHÔ TRƯƠNG NÀY”

Turley _ người đã được gọi trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện để tranh luận chống lại luận tội - Ông cảm thấy rằng Trump “xứng đáng với những lời chỉ trích vì đã không bắt tay Pelosi” và ông ấy cũng đã không chấp nhận một số khía cạnh của bài phát biểu, nhưng “ÔNG KHÔNG THA HÀNH VI CỦA PELOSI.

BM
  
NẾU PELOSI KHÔNG XIN LỖI VÀ ĐỒNG Ý ĐỀ TÔN VINH CÁC NGUYÊN TẮC “TRUNG LẬP" VÀ NỀN VĂN MINH TẠI HỘI NGHỊ THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN BANG.. THÌ BÀ ẤY NÊN TỪ CHỨC CHỦ TỊCH HẠ VIỆN.

Theo Jonathan Turley

BM
Pelosi (áo trắng) xé bản in Thông điệp Liên bang.

Tại thời điểm đó, bà ấy ĐANG ĐẠI DIỆN CHO HẠ VIỆN NHƯ MỘT THIẾT CHẾ XÃ HỘI CẢ HAI ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ DÂN CHỦ.. Thay vào đó, bà ấy quyết định trở thành tầm thường hơn một đảng phái quỷ khổng lồ từ một vị trí cao.

Turley viết: “Truyền thống của Hạ viện đó là “MỘT CHỦ TỊCH PHẢI ĐỨNG TRÊN MỘT VỊ TRÍ TRUNG LẬP VỚI BỘ MẶT NGHIÊM- LẠNH -KHÔNG NÊN CÓ VẤN ĐỀ GÌ TỚI BỰC TỨC VỀ PHÁT BIỂU ĐÓ “Truyền thống đã kết thúc đêm qua với một trong những khoảnh khắc ĐÁNG XẤU HỔ- TỆ HẠI HAY VẺ VANG GÌ CỦA HẠ VIỆN TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ.”

TRONG MỘT CẢNH ĐÁNG CHÚ Ý:

BM
  
Pelosi xé toạc bản sao chép bài diễn văn của Trump đưa cho bà ngay sau khi kết thúc vào đêm thứ Ba trong một cảnh đáng chú ý đã làm gây sốc các chuyên gia và các nhà lập pháp.

BM
  
Khi được hỏi về thời điểm của Fox News sau đó, Pelosi cho biết bà ấy đã phá hủy bài phát biểu “bởi vì đây là một điều lịch sự để làm cân nhắc thay thế lựa chọn.”

Bà ấy cũng nói rằng: để tìm thấy một trang với sự thật về nó, nhưng “không thể tìm thấy".

BM  

Turley kết luận bài báo của mình bằng cách kêu gọi: “Pelosi hoặc là xin lỗi hay để người khác làm công việc có uy tín của bà (Pelosi).”

Ông viết: “Đối với những người trong chúng ta thực sự yêu mến Hạ viện như một tổ chức, .. trong một khoảnh khắc nó làm sụp đổ - tồi tệ nhất đã xảy ra trên sàn Hạ viện ...

... nếu Pelosi không xin lỗi và đồng ý để tôn vinh các nguyên tắc trung lập và nền văn minh tại Thông điệp Liên bang, bà ấy nên từ chức chủ tịch,”

BM
  
Turley (Luật sư bảo vệ thành công cho O.J. Simpson năm 1995) Giáo sư của pháp luật lợi ích công cộng tại Đại học George Washington và thực hành luật sư bào chữa hình sự.Brian Flood

BM
VS chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Bà Nancy Pelosi phải xin lỗi hoặc thoái vị

Học giả Hiến Pháp Jonathan Turley đã bộc phát: “Đảng phái quỷ khổng lồ” Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ‪tối thứ Tư về việc đã xé nát bài phát biểu Liên Bang của Tổng thống Trump

BM
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cần phải xin lỗi hoặc thoái vị !

Học giả Hiến Pháp Jonathan Turley đã bộc phát:  “Đảng phái quỷ khổng lồ” Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tối thứ Tư về việc đã xé nát bài phát biểu Liên Bang của Tổng thống Trump, kêu gọi bà ta phải xin lỗi hoặc phải thoái vị.

Turley đã viết trên trang web của mình.

BM
  
Việc Ứng xử của bà (crazy nancy) :”bà đã xé hơn một bài phát biểu, nhưng trong nhiều thập kỷ của truyền thống và bất cứ điều gì bên cánh tả đã làm “như ra vẻ là văn minh “giờ trong như những nùi giẻ rách trên sàn Quốc hội Hạ viện”

Turley giải thích rằng: Ông rất “ngạc nhiên trước sự hoạt động như một “tổ ong “trên sàn Quốc hội của Nhân dân” khi ông đã có thể kiểm tra lại “15 năm trang sử của đảng Dân chủ hơn “bốn thập kỷ “trước đây.”

BM
  
Đất nước này đã bị chia rẽ rất sâu sắc, nhưng cả hai bên “ĐỀU DUY TRÌ TRUYỀN THỐNG CỦA NỀN VĂN HÓA- VĂN MINH VÀ ĐÀNG HOÀNG”. Tôi đã có về ấn tượng của các thành viên Quốc hội như thế nào rồi, thậm chí trong cái nóng giận của các cuộc tranh luận dữ dội, sẽ không tấn công lẫn nhau theo tên và theo nguyên tắc cứng nhắc của sự đúng mực. HỌ HIỂU RẰNG “ HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI CANH GIỮ - ĐỨNG ĐẦU CỦA XÃ HỘI- THỂ CHẾ NÀY VÀ MANG MỘT NHIỆM VỤ ĐỂ TĂNG CƯỜNG VÀ VƯỢT QUA CÙNG GIỮ NHỮNG TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ SAU,” Turley viết. “Đó là lý do tại sao tôi đã (và vẫn còn) bị xúc phạm bởi cái HÀNH ĐỘNG- PHÔ TRƯƠNG NÀY”

Turley _ người đã được gọi trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện để tranh luận chống lại luận tội - Ông cảm thấy rằng Trump “xứng đáng với những lời chỉ trích vì đã không bắt tay Pelosi” và ông ấy cũng đã không chấp nhận một số khía cạnh của bài phát biểu, nhưng “ÔNG KHÔNG THA HÀNH VI CỦA PELOSI.

BM
  
NẾU PELOSI KHÔNG XIN LỖI VÀ ĐỒNG Ý ĐỀ TÔN VINH CÁC NGUYÊN TẮC “TRUNG LẬP" VÀ NỀN VĂN MINH TẠI HỘI NGHỊ THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN BANG.. THÌ BÀ ẤY NÊN TỪ CHỨC CHỦ TỊCH HẠ VIỆN.

Theo Jonathan Turley

BM
Pelosi (áo trắng) xé bản in Thông điệp Liên bang.

Tại thời điểm đó, bà ấy ĐANG ĐẠI DIỆN CHO HẠ VIỆN NHƯ MỘT THIẾT CHẾ XÃ HỘI CẢ HAI ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ DÂN CHỦ.. Thay vào đó, bà ấy quyết định trở thành tầm thường hơn một đảng phái quỷ khổng lồ từ một vị trí cao.

Turley viết: “Truyền thống của Hạ viện đó là “MỘT CHỦ TỊCH PHẢI ĐỨNG TRÊN MỘT VỊ TRÍ TRUNG LẬP VỚI BỘ MẶT NGHIÊM- LẠNH -KHÔNG NÊN CÓ VẤN ĐỀ GÌ TỚI BỰC TỨC VỀ PHÁT BIỂU ĐÓ “Truyền thống đã kết thúc đêm qua với một trong những khoảnh khắc ĐÁNG XẤU HỔ- TỆ HẠI HAY VẺ VANG GÌ CỦA HẠ VIỆN TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ.”

TRONG MỘT CẢNH ĐÁNG CHÚ Ý:

BM
  
Pelosi xé toạc bản sao chép bài diễn văn của Trump đưa cho bà ngay sau khi kết thúc vào đêm thứ Ba trong một cảnh đáng chú ý đã làm gây sốc các chuyên gia và các nhà lập pháp.

BM
  
Khi được hỏi về thời điểm của Fox News sau đó, Pelosi cho biết bà ấy đã phá hủy bài phát biểu “bởi vì đây là một điều lịch sự để làm cân nhắc thay thế lựa chọn.”

Bà ấy cũng nói rằng: để tìm thấy một trang với sự thật về nó, nhưng “không thể tìm thấy".

BM  

Turley kết luận bài báo của mình bằng cách kêu gọi: “Pelosi hoặc là xin lỗi hay để người khác làm công việc có uy tín của bà (Pelosi).”

Ông viết: “Đối với những người trong chúng ta thực sự yêu mến Hạ viện như một tổ chức, .. trong một khoảnh khắc nó làm sụp đổ - tồi tệ nhất đã xảy ra trên sàn Hạ viện ...

... nếu Pelosi không xin lỗi và đồng ý để tôn vinh các nguyên tắc trung lập và nền văn minh tại Thông điệp Liên bang, bà ấy nên từ chức chủ tịch,”

BM
  
Turley (Luật sư bảo vệ thành công cho O.J. Simpson năm 1995) Giáo sư của pháp luật lợi ích công cộng tại Đại học George Washington và thực hành luật sư bào chữa hình sự.Brian Flood

BM
VS chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

XĂM MÌNH

"Không cần bạn phải theo học trường nghệ thuật đắt tiền hay có năng khiếu, chỉ cần bạn thích và sẵn sàng theo đuổi đam mê, chắc chắn sẽ có sân khấu để bạn tỏa sáng."

Xem Thêm

Houston, TX, tin xử vụ cướp 1 nhà giầu VN

Nếu mà cặp VN này đi xe thường - hoặc ở nhà bình thường - không nhất thiết khu nhà giầu có cổng... thì cũng có khi bọn cướp it để ý hơn!!

Xem Thêm

BÂY GIỜ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Lệ mừng hạnh ngộ trăm năm Còn chi lầm lạc để thần thoại đâu

Xem Thêm

Tiếng Dương Cầm Khái Hưng ( trong Tự Lực Văn Đoàn)

Minh cười thầm ngẫm nghĩ: “Có lẽ vợ bạn ta không nói bằng tiếng người, mà chỉ nói bằng tiếng đàn chăng?”

Xem Thêm

”Dưới Giàn Hoa Cũ”

Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần. Gió lùa xao xuyến tim đơn chiếc thân .

Xem Thêm

Tiến lên XHCN - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Tiến lên XHCN - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Một bài viết trào phúng đầy ý nghĩa ! Một bài viết "dành cho những người thông minh", không phải "cho những kẻ tầm thường". Cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Toi la nguoi Vietnam ty nan tai My.Nhung toi KHONG ghi ten vao to chuc Vietnamese-Americans va toi khang dinh : Toi CHUA quyet dinh bau phieu cho ai ca.Xin dung loi dung va gom chung nhung nguoi Vietnam o My va cai hoi nay,vao hay khong la quyen tu do cua moi nguoi.Toi khang dinh va toi chiu trach nhiem ve su khang dinh nay./-

Xem Thêm

Đề bài :Khấn Người Tình Địch - Tràm Cà Mau

Có gì đâu ông bạn JUDO ! Tốt hơn hết mỗi khi thấy còm có tên DON VU thì coi như "bãi rác", tránh cho xa...Thế thôi !!!

Xem Thêm

Đề bài :Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Search these links below, please: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1364608 https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/ung-ho-blm-dan-bieu-goc-viet-bi-chup-than-cong-doanh-gia-goc-viet-bi-doa-giet/ http://www.vsam1040.com/vi-vn/tin-tuc/tin-nguoi-viet-hai-ngoai/nu-dan-bieu-goc-viet-bi-dong-huong-chup-mu-vi-ung

Xem Thêm

Đề bài :RƯỢU NHO CALIFORNIA CHUA QUÁ

Tha`ng ca` cho'n Newsom na`y la` cha'u cua? mu.gia`o' da^m Pelosi, luu manh, la.m quye^`n, coi thuo`ng da^n la`tha'i do^.cua?bo.n chi'nh tri. gia tho^?ta? dang? Con Lua`.

Xem Thêm

Đề bài :Mỹ "đột kích" lãnh sự quán Trung Cộng ở Houston

Bao nhie^u do`i TT My~ da~de^? bo.n Ta`u + na`y co^ng khai an ca'p ta`i san? tri' tue^., pha't minh cua?My~ ma` kho^ng la`m gi`he^'t. Da~ de^'n lu'c to^'ng co^? bo.n luu manh na`y.

Xem Thêm

Đề bài :Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố có thể giúp Mỹ chống đại dịch Covid-19 tốt hơn ông Trump

Con mu. Killary na`y thua da^.m, thua dau 4 nam nay ma`va^~n co`n ha^.m hu.c, ngua' mie^.ng. Cha'c nuo'c My~chi? co' 1 mi`nh mu. ta ta`i gioi?, tho^ng minh du? kha? nang la`m TT. Bie^'n di cho nguo`i ta nho`.

Xem Thêm

Đề bài :Khấn Người Tình Địch - Tràm Cà Mau

Trời ơi! Đọc còm của Ông, tui phải nặn óc mới hiểu được ông nói gì, vì Ông viết chữ không có dấu.

Xem Thêm

TIN MỚI

Houston, TX, tin xử vụ cướp 1 nhà giầu VN

Nếu mà cặp VN này đi xe thường - hoặc ở nhà bình thường - không nhất thiết khu nhà giầu có cổng... thì cũng có khi bọn cướp it để ý hơn!!

Xem Thêm

BÂY GIỜ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Lệ mừng hạnh ngộ trăm năm Còn chi lầm lạc để thần thoại đâu

Xem Thêm

Tiếng Dương Cầm Khái Hưng ( trong Tự Lực Văn Đoàn)

Minh cười thầm ngẫm nghĩ: “Có lẽ vợ bạn ta không nói bằng tiếng người, mà chỉ nói bằng tiếng đàn chăng?”

Xem Thêm

”Dưới Giàn Hoa Cũ”

Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần. Gió lùa xao xuyến tim đơn chiếc thân .

Xem Thêm

Tiến lên XHCN - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Tiến lên XHCN - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 05/08/2020

Một vụ nổ lớn ở Beirut đã giết chết ít nhất 50 người và có thể làm bị thương thêm 2.750 người, Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.

Xem Thêm

VỢ GIẢ

Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu.

Xem Thêm

Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Cứ bắt chước nói ngọng rồi mình cũng nói ngọng núc lào không hay!

Xem Thêm

NGÓ TRĂNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Sao em âm thầm ngóng đợi Điều chi nơi cuối trăm năm

Xem Thêm

CẢNH GIÁC Thịt Bò Tái

Ăn phở bò mà không có tái là mất ngon.

Xem Thêm