Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Báo Lá Cải HNPĐ Những Ngày Không Có Bàn Ra Tán Vào - Đồ Khấu

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

( Viết thẳng vào admin, xin tha lỗi typing, chính tả, cấm, phẩy)

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

Thế cảm giác cuả những người trong Ban biên tập vào  buổi sáng, trưa, chiều tối khi mở ra đề click vào chữ  Duyệt , chữ Xoá, hay chữ Block. Cảm giác ấy mấy bưã nay, thế nào? Xin trả lời ngay: Không phải làm những việc kể trên. Chúng tôi rất thanh thản, tràn đầy hạnh phúc.

Sao lạ vậy? Cũng xin trả lời ngay. Từ 2 nguyên nhân

1/ Những lời chửi ruả tục tĩu từ Việt Cộng và Việt Gian: Không phải bây giờ Chiến Dịch 47 cuả VC mới có. Chúng đã dùng mục BRTV để hãm hại chúng tôi từ lâu lắm rồi. Với chúng tôi, để nếu xơ xẩy,  click vào chữ Duyệt để cho nó lên web, thế là những con virus đi theo vào, theo vào tận admin. Việc gi xảy ra ?: câu trả lời: từ ngày thành lập ( 2003 ) đến này, số lần website bị đánh sập, không đếm xuể…

Với những BRTV loại này, chúng tôi chỉ click vào chữ  “ Block” có nghiã là nếu chúng dùng từ nguồn IP ấy thì sẽ không vào được nưã, nhưng bọn CS không chỉ có 3 đầu 6 tay, mà chúng có cả ngàn đầu, ngàn tay…

2/ Những BRTV từ những bạn đọc cuả HNPD  ( Chính ra phải dùng chữ Người Đọc…Chữ “ Bạn” nghe chua xót quá )

a/ Những người naỳ là những ai? (Đó là những kẻ ( kẻ thích Độc Quyền Chống Cộng? )  thấy website này phát triển nhanh quá, nhiều người vào đọc quá đâm ra ghen tức, vào chửi chơi )

b/  Những người chung thân bất mãn ( bất mãn cái gì thì có thể chính họ có thể cũng không biết ? ): Bài nào cũng vào chửi:

-           Chửi Dùng Từ VC ( chúng tôi đã giải thích: VC chẳng có gì cả. Tất cả  cái chúng có hay các bạn bảo cuả chúng toàn là do chúng ăn cướp, ăn cắp ).

-          Sao lại đăng bài cuả VC ? ( Thế thì, trung bình cà COM và NET chúng tôi post lên khoảng KHÔNG  DƯỚI 40 bài mới, lấy bài ở đâu, các bạn?, các bạn ấy nên đọc lại Box Giao Kèo )

-          Chửi: Sao lại dung chữ CHÍNH quyền CS, CHÍNH sách này nọ cuả VC, VC là tà quyền mà có CHÍNH nghiã gì chớ ( Xin thưa: Chũ CHÍNH  này không phải phản nghiã cuả chữ TÀ đâu bạn, Nôm na  cuả chữ Hán Việt này là: Cách Thức Cai Trị ( thí dụ Hà Chính Mãnh Như Hổ: Chính sách hà khắc dữ ) ác như Cọp )

-           Chửi: Sao lại đăng bài này, đăng làm mất uy tín cuả HNPD đi ( Xin thưa: các bạn đã đánh giá chúng tôi quá cao rồi, website này chỉ là Lá Cải, uy tín cái  gì? )

c/ Và đây là những BRTV gây đau đớn cho chúng tôi: 1 thí dụ thôi : Trong bài Tôi Đậu Bằng Lái Xe Ở Mỹ..cuả một thân hữu từ ngày lập web , một Cố vấn Pháp lý cho HNPD, Cựu Thẩm phán Phan Đức Minh  mà trong text hoặc email, hoặc gặp măt chúng tôi đều cung kính, không bao giờ quên câu: Kính Bác Đại Niên Trưởng. “ Bạn” Ngoctr12…) nỡ buông câu: “ Thằng già này nổ, ở Mỹ đậu bằng lái xe có đếch gì hay ho ). Chúng tôi đọc không hết BRTV cuả “ bạn “ấy, rôi xoá. Nhưng, tại sao chúng tôi không “ Block” như thường ngày chúng tôi vẫn làm với bọn 47 K …ấy, đó là nỗi đau không bao giờ hết khi hàng ngày đều phải đối mặt với biết bao người đang dùng mục BRTV ( với mục đích cá nhân? ) cuả họ. Chúng tôi chỉ băn khoăn:  “ Họ bao nhiêu tuổi? )

  Bên cạnh đó và đây cũng là niềm hạnh phúc khi chúng tôi  điều hành 2 website COM va NET, là hàng ngày cả vạn người đang vào đọc HNPD và có cả ngàn BRTV khen ngợi cổ cũ  và cuối bài Chúng tôi xin muợn câu BRTV cuả Bac Tom : Chó suả mặc Chó, Đường ta ta cứ đi )

Kết: Mong cho thời gian sưả chưã mục BRTV cuả nhà thiết kế còn...kéo dài.

Đồ Khấu ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Báo Lá Cải HNPĐ Những Ngày Không Có Bàn Ra Tán Vào - Đồ Khấu

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

( Viết thẳng vào admin, xin tha lỗi typing, chính tả, cấm, phẩy)

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

Thế cảm giác cuả những người trong Ban biên tập vào  buổi sáng, trưa, chiều tối khi mở ra đề click vào chữ  Duyệt , chữ Xoá, hay chữ Block. Cảm giác ấy mấy bưã nay, thế nào? Xin trả lời ngay: Không phải làm những việc kể trên. Chúng tôi rất thanh thản, tràn đầy hạnh phúc.

Sao lạ vậy? Cũng xin trả lời ngay. Từ 2 nguyên nhân

1/ Những lời chửi ruả tục tĩu từ Việt Cộng và Việt Gian: Không phải bây giờ Chiến Dịch 47 cuả VC mới có. Chúng đã dùng mục BRTV để hãm hại chúng tôi từ lâu lắm rồi. Với chúng tôi, để nếu xơ xẩy,  click vào chữ Duyệt để cho nó lên web, thế là những con virus đi theo vào, theo vào tận admin. Việc gi xảy ra ?: câu trả lời: từ ngày thành lập ( 2003 ) đến này, số lần website bị đánh sập, không đếm xuể…

Với những BRTV loại này, chúng tôi chỉ click vào chữ  “ Block” có nghiã là nếu chúng dùng từ nguồn IP ấy thì sẽ không vào được nưã, nhưng bọn CS không chỉ có 3 đầu 6 tay, mà chúng có cả ngàn đầu, ngàn tay…

2/ Những BRTV từ những bạn đọc cuả HNPD  ( Chính ra phải dùng chữ Người Đọc…Chữ “ Bạn” nghe chua xót quá )

a/ Những người naỳ là những ai? (Đó là những kẻ ( kẻ thích Độc Quyền Chống Cộng? )  thấy website này phát triển nhanh quá, nhiều người vào đọc quá đâm ra ghen tức, vào chửi chơi )

b/  Những người chung thân bất mãn ( bất mãn cái gì thì có thể chính họ có thể cũng không biết ? ): Bài nào cũng vào chửi:

-           Chửi Dùng Từ VC ( chúng tôi đã giải thích: VC chẳng có gì cả. Tất cả  cái chúng có hay các bạn bảo cuả chúng toàn là do chúng ăn cướp, ăn cắp ).

-          Sao lại đăng bài cuả VC ? ( Thế thì, trung bình cà COM và NET chúng tôi post lên khoảng KHÔNG  DƯỚI 40 bài mới, lấy bài ở đâu, các bạn?, các bạn ấy nên đọc lại Box Giao Kèo )

-          Chửi: Sao lại dung chữ CHÍNH quyền CS, CHÍNH sách này nọ cuả VC, VC là tà quyền mà có CHÍNH nghiã gì chớ ( Xin thưa: Chũ CHÍNH  này không phải phản nghiã cuả chữ TÀ đâu bạn, Nôm na  cuả chữ Hán Việt này là: Cách Thức Cai Trị ( thí dụ Hà Chính Mãnh Như Hổ: Chính sách hà khắc dữ ) ác như Cọp )

-           Chửi: Sao lại đăng bài này, đăng làm mất uy tín cuả HNPD đi ( Xin thưa: các bạn đã đánh giá chúng tôi quá cao rồi, website này chỉ là Lá Cải, uy tín cái  gì? )

c/ Và đây là những BRTV gây đau đớn cho chúng tôi: 1 thí dụ thôi : Trong bài Tôi Đậu Bằng Lái Xe Ở Mỹ..cuả một thân hữu từ ngày lập web , một Cố vấn Pháp lý cho HNPD, Cựu Thẩm phán Phan Đức Minh  mà trong text hoặc email, hoặc gặp măt chúng tôi đều cung kính, không bao giờ quên câu: Kính Bác Đại Niên Trưởng. “ Bạn” Ngoctr12…) nỡ buông câu: “ Thằng già này nổ, ở Mỹ đậu bằng lái xe có đếch gì hay ho ). Chúng tôi đọc không hết BRTV cuả “ bạn “ấy, rôi xoá. Nhưng, tại sao chúng tôi không “ Block” như thường ngày chúng tôi vẫn làm với bọn 47 K …ấy, đó là nỗi đau không bao giờ hết khi hàng ngày đều phải đối mặt với biết bao người đang dùng mục BRTV ( với mục đích cá nhân? ) cuả họ. Chúng tôi chỉ băn khoăn:  “ Họ bao nhiêu tuổi? )

  Bên cạnh đó và đây cũng là niềm hạnh phúc khi chúng tôi  điều hành 2 website COM va NET, là hàng ngày cả vạn người đang vào đọc HNPD và có cả ngàn BRTV khen ngợi cổ cũ  và cuối bài Chúng tôi xin muợn câu BRTV cuả Bac Tom : Chó suả mặc Chó, Đường ta ta cứ đi )

Kết: Mong cho thời gian sưả chưã mục BRTV cuả nhà thiết kế còn...kéo dài.

Đồ Khấu ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

Những vụ Việt cộng Thảm sát tập thể dân lành vô tội!

“Thà giết lầm, dù giết lầm cả trăm, cả ngàn người vô tội, còn hơn thả lầm một người có tội”. Vì thế chúng ta không lấy làm lạ trong suốt cuộc chiến Việt Nam, bọn Việt Cộng đã thực hiện không biết là bao nhiêu cuộc thảm sát tập thể những người dân Việt Nam hiền lành vô tội.

Xem Thêm

TRÊN VẠT CÁT - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chỉ có sự tương đối mới không bị " được nọ, mất kia ", mới thảnh thơi, nhàn hạ, ngắm thời gian trôi như bướm lượn, ngó không gian đổi như hoa nở tươi đẹp suốt cuộc đời ...

Xem Thêm

TTTT (Truyền Thông Thiên Tả) và “giông tố” trái mùa

Rõ ràng là nếu ông Trump không trở thành tổng thống thì không ai cần biết tới Stormy Daniels hay Stephanie Clifford là ai và những cuộc giao du thân mật của cô ta làm gì, nói chi đến việc gây bão tố.

Xem Thêm

Thơ vui : Bà ngoại của Em - Lão PHAN

(HNPD) Nhào dzô…thêm chữ, thêm lời cho dzui. Ô Kê! cho biết, kẻo tui Mất ăn, mất ngủ thì đời…đi đoong…

Xem Thêm

Đố Vui các Bạn – Bài số 19 - Lão PHAN

(HNPD) Sau câu đố về Báo chí, có tính cách…chính chị, chính em rồi, bây giờ ta đổi món ăn chơi, quay sang Món… nhậu khác nghe !

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TRẢ LỜI CHÂU THẠCH VỀ “BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP” - PHẠM ĐỨC NHÌ

Tôi dốt "Đặc cán mai" về THƠ nên nghe các bố bút chiến về THƠ thấy hơi "TỨC" cười...Hihiiii...Hãy thử nghe kẻ ngoại đạo xem sao nhé. Tôi đọc thơ thấy hay và thich thú khi nó chảy thành dòng,không bị đọng,không bị chận bởi những âm luật,vận luật,...dĩ nhiên trong dòng chảy của thơ thỉnh thoảng sủi bọt trắng xóa vì cục đá ngầm làm tăng cảm giác dũng mãnh của dòng thơ là điều vô cùng thích thú của người đọc. Thế nên có câu hỏi:"Luật lệ dùng để ổn định những hoạt động.Một nghệ thuật được ổn định,nó còn giá trị của NGHỆ THUẬT không?"

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: "Chợ gái mại dâm lưu động" trong thành phố Hà Nội

Thứ gì cũng mau chết trong cái XHCN này,chỉ trừ 2 thứ,đó là XHCN Việt Nam và tàn dư Mỹ ngụy gái mại dâm.

Xem Thêm

Đề bài :Tháng Tư nhớ Khỉ - Nguyễn Bá Chổi

Bác Chổi viết tựa kiểu này để bị các đồng chí còn đang còn mình question visit lắm (hỏi thăm) bác cứ để tựa là tháng tư nhớ bác Tôn cho nó lành ,kẹt thì trả lời là nhớ bác Tôn đức Thắng con dân miền nam thì tui hiểu là Tôn ngộ Không rồi !

Xem Thêm

Đề bài :40 tàu chiến Trung Quốc với tàu sân bay Liêu Ninh thật hung hô ạt di chuyển xuống phía Nam

Chệt khoe hạm đội tài cao.......Gặp bom của Mỹ,Chệt teo..."bác Hồ "

Xem Thêm

Đề bài :THƠ XƯỚNG HOẠ THÁNG TƯ ĐEN Cao Mỵ Nhân - Ngô Đình Chương

Hồn ta quặn thắt mỗi tháng Tư, Tổ quốc hiu hắt nén nhang thờ, Đời ta còn đây,ly rượu lạt, Quê hương ẩn khuất mãi sương mờ, Bạn ta nằm xuống trong hờn tủi, Sao ta thờ thẫn mãi trong mơ? Gánh nặng non sông sang cháu chắt? Giành lại quê cha,dựng lại cờ?

Xem Thêm

Đề bài :THƠ XƯỚNG HOẠ THÁNG TƯ ĐEN Cao Mỵ Nhân - Ngô Đình Chương

Hồn ta quặn thắt mỗi tháng Tư, Tổ quốc hiu hắt nén nhang thờ, Đời ta còn đây,ly rượu lạt, Quê hương ẩn khuất mãi sương mờ, Bạn ta nằm xuống trong hờn tủi, Sao ta thờ thẫn mãi trong mơ? Gánh nặng non sông sang cháu chắt? Giành lại quê cha,dựng lại cờ?

Xem Thêm

Đề bài :Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)

Có một điều tôi không hiểu là : Thượng đế tạo ra con người bắt đầu là Adam rồi lấy xương sườn của ông Adame tạo thành Eva ,2 ông bà Adame Eva sinh con để phát triển loài người theo lời Chúa dạy.Sau đó dòng con của Adame & Eva lấy ai nữa để tiếp tục duy trì loài người?.Chổ này không thấy kinh Thánh nói tới ,không lẻ anh em ruột lấy nhau à !!Chớ ngoài ra đâu còn ai khác.

Xem Thêm

Đề bài : Tôi yêu tổng thống - ​Nguyễn Đạt Thịnh

Toi tam dac voi Mr Ngoc va Mr Lanson Ngo hoan toan, do la nhung nha bao vo tinh lam cho dat nuoc VN bi mat vao tay cong san neu nhu ong dat thinh nay chua mo mat thi chi la 1 con sau giup cho bon truyen thong tho ta lam hai dat nuoc My ma thoi,tham chi ho dat quyen loi cua mot con di len quyen loi cua quoc gia dan toc, sao ma ho bam sat de danh pha mot nguoi vi dan vi nuoc hoai vay ta ! qua ngu xuan!!

Xem Thêm

Đề bài : Tôi yêu tổng thống - ​Nguyễn Đạt Thịnh

Toi tam dac voi Mr Ngoc va Mr Lanson Ngo hoan toan, do la nhung nha bao vo tinh lam cho dat nuoc VN bi mat vao tay cong san neu nhu ong dat thinh nay chua mo mat thi chi la 1 con sau giup cho bon truyen thong tho ta lam hai dat nuoc My ma thoi,tham chi ho dat quyen loi cua mot con di len quyen loi cua quoc gia dan toc, sao ma ho bam sat de danh pha mot nguoi vi dan vi nuoc hoai vay ta ! qua ngu xuan!!

Xem Thêm

Đề bài : Tôi yêu tổng thống - ​Nguyễn Đạt Thịnh

Toi tam dac voi Mr Ngoc va Mr Lanson Ngo hoan toan, do la nhung nha bao vo tinh lam cho dat nuoc VN bi mat vao tay cong san neu nhu ong dat thinh nay chua mo mat thi chi la 1 con sau giup cho bon truyen thong tho ta lam hai dat nuoc My ma thoi,tham chi ho dat quyen loi cua mot con di len quyen loi cua quoc gia dan toc, sao ma ho bam sat de danh pha mot nguoi vi dan vi nuoc hoai vay ta ! qua ngu xuan!!

Xem Thêm

TIN MỚI

TTTT (Truyền Thông Thiên Tả) và “giông tố” trái mùa

Rõ ràng là nếu ông Trump không trở thành tổng thống thì không ai cần biết tới Stormy Daniels hay Stephanie Clifford là ai và những cuộc giao du thân mật của cô ta làm gì, nói chi đến việc gây bão tố.

Xem Thêm

Thơ vui : Bà ngoại của Em - Lão PHAN

(HNPD) Nhào dzô…thêm chữ, thêm lời cho dzui. Ô Kê! cho biết, kẻo tui Mất ăn, mất ngủ thì đời…đi đoong…

Xem Thêm

Đố Vui các Bạn – Bài số 19 - Lão PHAN

(HNPD) Sau câu đố về Báo chí, có tính cách…chính chị, chính em rồi, bây giờ ta đổi món ăn chơi, quay sang Món… nhậu khác nghe !

Xem Thêm

VỀ HẸN THÁNG TƯ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Từ đi, hẹn với sơn hà Rằng về, mai nở vàng cờ trung trinh Từ đi nhủ với riêng mình Giờ về độc ẩm giữa thành quách xưa

Xem Thêm

Chuyến bay Southwest Airlines kinh hoàng!

Trong những giây phút kinh hoàng, những mặt nạ cung cấp dưỡng khí (oxygen masks) được kéo xuống, người nữ phi công tên Tammie Jo Shults vẫn bình tĩnh giúp hạ chiếc máy bay đáp xuống khẩn cấp tại phi trường quốc tế Philadelphia an toàn, từ độ cao 31,684 feet

Xem Thêm

CON MẮT THỨ BA CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tất nhiên nếu được trọn vẹn 100% cái tình cái ý ở đời, chắc sẽ chán nhau ấy chứ, bởi cái gọi là tâm hồn nhẹ tênh, dễ vỡ của mình, sẽ khiến anh phải ngậm ngùi như nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng trong bài hát suy tư "Tưởng Niệm".

Xem Thêm

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Với Nghị Quyết Khắp Tiểu Bang

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rất vinh dự thông báo, toàn thể Thượng Viện Tiểu Bang California vừa thông qua Nghị Quyết (SCR 88), công nhận Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

Xem Thêm

Lò đốt - Hà Thượng Thủ

( HNPD ) Lò đã xây rồi có đốt không ? /Hay là chỉ cháy đám bòng bong /Khói bay nồng nặc mùi tôm tép /Tàn lụi hắt hiu đốm lửa hồng

Xem Thêm

SAU ĐÊM VƠI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thưa Thượng Đế, Ngài mỉm cười xoa dịu Vết thương nào chưa thật hết đong đầy Sao hạnh phúc cứ chan hoà huyền diệu Khiến cuộc tình say đắm mãi trong tay

Xem Thêm