Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Báo Lá Cải HNPĐ Những Ngày Không Có Bàn Ra Tán Vào - Đồ Khấu

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

( Viết thẳng vào admin, xin tha lỗi typing, chính tả, cấm, phẩy)

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

Thế cảm giác cuả những người trong Ban biên tập vào  buổi sáng, trưa, chiều tối khi mở ra đề click vào chữ  Duyệt , chữ Xoá, hay chữ Block. Cảm giác ấy mấy bưã nay, thế nào? Xin trả lời ngay: Không phải làm những việc kể trên. Chúng tôi rất thanh thản, tràn đầy hạnh phúc.

Sao lạ vậy? Cũng xin trả lời ngay. Từ 2 nguyên nhân

1/ Những lời chửi ruả tục tĩu từ Việt Cộng và Việt Gian: Không phải bây giờ Chiến Dịch 47 cuả VC mới có. Chúng đã dùng mục BRTV để hãm hại chúng tôi từ lâu lắm rồi. Với chúng tôi, để nếu xơ xẩy,  click vào chữ Duyệt để cho nó lên web, thế là những con virus đi theo vào, theo vào tận admin. Việc gi xảy ra ?: câu trả lời: từ ngày thành lập ( 2003 ) đến này, số lần website bị đánh sập, không đếm xuể…

Với những BRTV loại này, chúng tôi chỉ click vào chữ  “ Block” có nghiã là nếu chúng dùng từ nguồn IP ấy thì sẽ không vào được nưã, nhưng bọn CS không chỉ có 3 đầu 6 tay, mà chúng có cả ngàn đầu, ngàn tay…

2/ Những BRTV từ những bạn đọc cuả HNPD  ( Chính ra phải dùng chữ Người Đọc…Chữ “ Bạn” nghe chua xót quá )

a/ Những người naỳ là những ai? (Đó là những kẻ ( kẻ thích Độc Quyền Chống Cộng? )  thấy website này phát triển nhanh quá, nhiều người vào đọc quá đâm ra ghen tức, vào chửi chơi )

b/  Những người chung thân bất mãn ( bất mãn cái gì thì có thể chính họ có thể cũng không biết ? ): Bài nào cũng vào chửi:

-           Chửi Dùng Từ VC ( chúng tôi đã giải thích: VC chẳng có gì cả. Tất cả  cái chúng có hay các bạn bảo cuả chúng toàn là do chúng ăn cướp, ăn cắp ).

-          Sao lại đăng bài cuả VC ? ( Thế thì, trung bình cà COM và NET chúng tôi post lên khoảng KHÔNG  DƯỚI 40 bài mới, lấy bài ở đâu, các bạn?, các bạn ấy nên đọc lại Box Giao Kèo )

-          Chửi: Sao lại dung chữ CHÍNH quyền CS, CHÍNH sách này nọ cuả VC, VC là tà quyền mà có CHÍNH nghiã gì chớ ( Xin thưa: Chũ CHÍNH  này không phải phản nghiã cuả chữ TÀ đâu bạn, Nôm na  cuả chữ Hán Việt này là: Cách Thức Cai Trị ( thí dụ Hà Chính Mãnh Như Hổ: Chính sách hà khắc dữ ) ác như Cọp )

-           Chửi: Sao lại đăng bài này, đăng làm mất uy tín cuả HNPD đi ( Xin thưa: các bạn đã đánh giá chúng tôi quá cao rồi, website này chỉ là Lá Cải, uy tín cái  gì? )

c/ Và đây là những BRTV gây đau đớn cho chúng tôi: 1 thí dụ thôi : Trong bài Tôi Đậu Bằng Lái Xe Ở Mỹ..cuả một thân hữu từ ngày lập web , một Cố vấn Pháp lý cho HNPD, Cựu Thẩm phán Phan Đức Minh  mà trong text hoặc email, hoặc gặp măt chúng tôi đều cung kính, không bao giờ quên câu: Kính Bác Đại Niên Trưởng. “ Bạn” Ngoctr12…) nỡ buông câu: “ Thằng già này nổ, ở Mỹ đậu bằng lái xe có đếch gì hay ho ). Chúng tôi đọc không hết BRTV cuả “ bạn “ấy, rôi xoá. Nhưng, tại sao chúng tôi không “ Block” như thường ngày chúng tôi vẫn làm với bọn 47 K …ấy, đó là nỗi đau không bao giờ hết khi hàng ngày đều phải đối mặt với biết bao người đang dùng mục BRTV ( với mục đích cá nhân? ) cuả họ. Chúng tôi chỉ băn khoăn:  “ Họ bao nhiêu tuổi? )

  Bên cạnh đó và đây cũng là niềm hạnh phúc khi chúng tôi  điều hành 2 website COM va NET, là hàng ngày cả vạn người đang vào đọc HNPD và có cả ngàn BRTV khen ngợi cổ cũ  và cuối bài Chúng tôi xin muợn câu BRTV cuả Bac Tom : Chó suả mặc Chó, Đường ta ta cứ đi )

Kết: Mong cho thời gian sưả chưã mục BRTV cuả nhà thiết kế còn...kéo dài.

Đồ Khấu ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Báo Lá Cải HNPĐ Những Ngày Không Có Bàn Ra Tán Vào - Đồ Khấu

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

( Viết thẳng vào admin, xin tha lỗi typing, chính tả, cấm, phẩy)

Xin nói ngay: Hiện tại nhà thiết kế đang tạm dừng để chỉnh sưả theo yêu cầu cuả chúng tôi.

Thế cảm giác cuả những người trong Ban biên tập vào  buổi sáng, trưa, chiều tối khi mở ra đề click vào chữ  Duyệt , chữ Xoá, hay chữ Block. Cảm giác ấy mấy bưã nay, thế nào? Xin trả lời ngay: Không phải làm những việc kể trên. Chúng tôi rất thanh thản, tràn đầy hạnh phúc.

Sao lạ vậy? Cũng xin trả lời ngay. Từ 2 nguyên nhân

1/ Những lời chửi ruả tục tĩu từ Việt Cộng và Việt Gian: Không phải bây giờ Chiến Dịch 47 cuả VC mới có. Chúng đã dùng mục BRTV để hãm hại chúng tôi từ lâu lắm rồi. Với chúng tôi, để nếu xơ xẩy,  click vào chữ Duyệt để cho nó lên web, thế là những con virus đi theo vào, theo vào tận admin. Việc gi xảy ra ?: câu trả lời: từ ngày thành lập ( 2003 ) đến này, số lần website bị đánh sập, không đếm xuể…

Với những BRTV loại này, chúng tôi chỉ click vào chữ  “ Block” có nghiã là nếu chúng dùng từ nguồn IP ấy thì sẽ không vào được nưã, nhưng bọn CS không chỉ có 3 đầu 6 tay, mà chúng có cả ngàn đầu, ngàn tay…

2/ Những BRTV từ những bạn đọc cuả HNPD  ( Chính ra phải dùng chữ Người Đọc…Chữ “ Bạn” nghe chua xót quá )

a/ Những người naỳ là những ai? (Đó là những kẻ ( kẻ thích Độc Quyền Chống Cộng? )  thấy website này phát triển nhanh quá, nhiều người vào đọc quá đâm ra ghen tức, vào chửi chơi )

b/  Những người chung thân bất mãn ( bất mãn cái gì thì có thể chính họ có thể cũng không biết ? ): Bài nào cũng vào chửi:

-           Chửi Dùng Từ VC ( chúng tôi đã giải thích: VC chẳng có gì cả. Tất cả  cái chúng có hay các bạn bảo cuả chúng toàn là do chúng ăn cướp, ăn cắp ).

-          Sao lại đăng bài cuả VC ? ( Thế thì, trung bình cà COM và NET chúng tôi post lên khoảng KHÔNG  DƯỚI 40 bài mới, lấy bài ở đâu, các bạn?, các bạn ấy nên đọc lại Box Giao Kèo )

-          Chửi: Sao lại dung chữ CHÍNH quyền CS, CHÍNH sách này nọ cuả VC, VC là tà quyền mà có CHÍNH nghiã gì chớ ( Xin thưa: Chũ CHÍNH  này không phải phản nghiã cuả chữ TÀ đâu bạn, Nôm na  cuả chữ Hán Việt này là: Cách Thức Cai Trị ( thí dụ Hà Chính Mãnh Như Hổ: Chính sách hà khắc dữ ) ác như Cọp )

-           Chửi: Sao lại đăng bài này, đăng làm mất uy tín cuả HNPD đi ( Xin thưa: các bạn đã đánh giá chúng tôi quá cao rồi, website này chỉ là Lá Cải, uy tín cái  gì? )

c/ Và đây là những BRTV gây đau đớn cho chúng tôi: 1 thí dụ thôi : Trong bài Tôi Đậu Bằng Lái Xe Ở Mỹ..cuả một thân hữu từ ngày lập web , một Cố vấn Pháp lý cho HNPD, Cựu Thẩm phán Phan Đức Minh  mà trong text hoặc email, hoặc gặp măt chúng tôi đều cung kính, không bao giờ quên câu: Kính Bác Đại Niên Trưởng. “ Bạn” Ngoctr12…) nỡ buông câu: “ Thằng già này nổ, ở Mỹ đậu bằng lái xe có đếch gì hay ho ). Chúng tôi đọc không hết BRTV cuả “ bạn “ấy, rôi xoá. Nhưng, tại sao chúng tôi không “ Block” như thường ngày chúng tôi vẫn làm với bọn 47 K …ấy, đó là nỗi đau không bao giờ hết khi hàng ngày đều phải đối mặt với biết bao người đang dùng mục BRTV ( với mục đích cá nhân? ) cuả họ. Chúng tôi chỉ băn khoăn:  “ Họ bao nhiêu tuổi? )

  Bên cạnh đó và đây cũng là niềm hạnh phúc khi chúng tôi  điều hành 2 website COM va NET, là hàng ngày cả vạn người đang vào đọc HNPD và có cả ngàn BRTV khen ngợi cổ cũ  và cuối bài Chúng tôi xin muợn câu BRTV cuả Bac Tom : Chó suả mặc Chó, Đường ta ta cứ đi )

Kết: Mong cho thời gian sưả chưã mục BRTV cuả nhà thiết kế còn...kéo dài.

Đồ Khấu ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

Cách trị rác thải đơn giản của Úc vừa hiệu quả vừa tiết kiệm

Cụ thể, vào mùa hè vừa qua, chính quyền thành phố Kwinana đã thử nghiệm lắp đặt một hệ thống lưới chặn rác ở các cống thoát nước...

Xem Thêm

Tin tức giả so với thực tế trong cuộc chiến trực tuyến cho sự thật

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vũ khí hóa thuật ngữ "tin giả" trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016, cụm từ này đã trở nên lan truyền.

Xem Thêm

Hạ huyết áp 5 phút :

Bác sĩ dạy cách để hạ huyết áp nhanh chóng chỉ trong vòng 5 phút, ai cũng nên biết đề phòng gây biến chứng đột quỵ, tai biến.

Xem Thêm

CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG-Hoàng Định-

Chúng tôi rời quê hương tháng 2 năm 1990, thời tiết êm dịu, mọi việc kể như trót lọt

Xem Thêm

5 LÝ DO TẠI SAO DU KHÁCH CHINA LẠI QUÁ THÔ LỖ

Nhiều người trên thế giới có ấn tượng xấu về du khách Trung Quốc do cách họ cư xử khi ra nước ngoài.

Xem Thêm

Quyền con người! - Việt Nhân

(HNPĐ) Nhân lúc thiên hạ đang kỷ niệm 70 năm ngày Quốc tế Nhân quyền

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Không biết hổ thẹn, không phải là con người

Lủ đầuTrâu mặt chó Biển đảo biên thùy nước Việt Nam. Trao tay Tàu giặc Việt cọng làm. Vẩy đuôi làm chó bọn Trung Quốc. Oan khúc Tử Sỉ đảo Gạc Ma. *** Chóp bu Cọng Sản nước Việt Nam. Cùng nhau miệng lưởi thích tốt làm. Mất đi một nửa Tháp Bàn Giốc. Còn đâu Hòang Sa đảo Gạc Ma. *** Mặt người dạ thú miệng ba hoa. Liếm đít lòn trôn bọn Hoa Nga. Tay sai làm chó lủ Tàu đỏ. Chóp bu Cọng Sản thích tốt làm. Thích tốt làm nên cứ táp lồ. THẰNG TRÂU CHÓ Đầu trâu mặt lợn miệng tốt làm. Liếm đít lòn trôn bọn Tàu Nga. Vẩy đuôi làm chó Loài Cọng Sản. Xứng đáng ăn Cứt cả Quốc Gia.

Xem Thêm

Đề bài :Chống Cộng mà Ngu như...Con Cặc - Đồ Tồi

Đốt lò Nguyển Phú Trọng đốn lò là đó lồ Đốt lò không đốn lò? Trên nóng dưới lạnh người ơi. Quốc Hội Chủ Tịch khắp nơi chỉ đàm. Bản chất Cọng Sản tham lam, Lừa dân gạt nước của tham đầy mình, Chủ Tịch lầu đài rộng xinh. Dân đen áo rách nghèo rinh khổ nàn. Tham quan đầy rẩy nước làng. Đốt lò Phú Trọng rộn ràng nhóm phe. Trên nóng dưới lạnh màng the. Lột trần mới thấy bao che cả đò. Đốt lò rồi chơi đốn lò. nóng trên lạnh dưới ngủ khò như nhau. Chóp bu Việt Cọng tham giàu. Cúi đầu nhận giặc Cọng Tàu làm cha. Vinh danh cờ đỏ sao ma. Xã hội chủ nghỉa khổ đà dân đen. Quốc kỳ đỏ hỏn tự xem. Khác gì màu đỏ chị em đến ngày Vì rằng Cọng Sản đời nay. Chóp bu Việt Cọng thích ngay tốt làm. màu đỏ dính đầy cả hàm. khua môi miệng lưởi tốt làm ngày đêm. Tốt làm trên dưới đều êm. nghe đâu tiếng thét rỉ rên xa gần...... --------------------------------------------------------- 4 tốt làm của ĐCSVN. Thứ nhất hậu duệ quan to. Thứ nhì tiền tệ đốt lò dựng xây. Con đường quan lớn phây phây. Thứ ba quan hệ nọ nầy thênh thang. Mới ra chức tước cao sang. Thứ tư trí tuệ ngút ngàn đứng sau. Chóp bu Việt Cọng tham giàu. Cúi đầu nhận giặc Cọng Tàu làm cha. Vinh danh cờ đỏ sao ma. Xã hội chủ nghỉa khổ đà dân đen. Quốc kỳ đỏ hỏn tự xem. Khác gì màu đỏ chị em đến ngày Vì rằng Cọng Sản đời nay. Chóp bu Việt Cọng thích ngay tốt làm. màu đỏ dính đầy cả hàm. khua môi miệng lưởi tốt làm ngày đêm. Tốt làm trên dưới đều êm. nghe đâu tiếng thét rỉ rên xa gần...... Lủ đầuTrâu mặt chó Biển đảo biên thùy nước Việt Nam. Trao tay Tàu giặc Việt cọng làm. Vẩy đuôi làm chó bọn Trung Quốc. Oan khúc Tử Sỉ đảo Gạc Ma. *** Chóp bu Cọng Sản nước Việt Nam. Cùng nhau miệng lưởi thích tốt làm. Mất đi một nửa Tháp Bàn Giốc. Còn đâu Hòang Sa đảo Gạc Ma. *** Mặt người dạ thú miệng ba hoa. Liếm đít lòn trôn bọn Hoa Nga. Tay sai làm chó lủ Tàu đỏ. Chóp bu Cọng Sản thích tốt làm. Thích tốt làm nên cứ táp lồ. THẰNG TRÂU CHÓ Đầu trâu mặt lợn miệng tốt làm. Liếm đít lòn trôn bọn Tàu Nga. Vẩy đuôi làm chó Loài Cọng Sản. Xứng đáng ăn Cứt cả Quốc Gia.

Xem Thêm

Đề bài :Tướng Nguyễn Hữu Hạnh đang sống trong nghĩa trang !

Đây chính là Thiên đường mà hắn ước ao để sống mà.

Xem Thêm

Đề bài :Bài Post Cuối ngày : Một Lời Nói Dối.

Một câu chuyện vô cùng cảm động ! Đọc lại vẫn thấy hay.

Xem Thêm

Đề bài :Vẹm Đi Chùa Cúng Phật: Tởm Quá!

Nhin cai ban mat cua chung no,tu thang lon den thang tep riu,tay chap nhung con mat...nhin kia ! nao dau : giet,giet nua...Bon cho nay von coi phat bang vung,muon dua thang nao len lam thuong toa thi dua,dua thang ho len ban phat no con dam,xa gi chap tay vai vai,khom khom ?No cu nghi rang,buong dao do te thi thanh phat,Dau co giao ly nao ky khoi vay ? con nhan,con qua,con bao loi nguyen rua,bao mau,nuoc mat do tren dau,thanh phat nnu thang giac ho leo len chem che tren ban tho ngang hang phat,Nhan danh Phat,khoac ao nau khieng ban tho xuong duong,du tro he,tiec rang than phat chua den luc doi no.Mot bon cho ma,cho tu thang tren den thang duoi,loi nguyen rua cua dan chung VNCH,dan quan can chinh,cua dong bao tu nan tren duong vuot bien van con tran ngap va bao phu lay che do nay,bao phu bon nua nguoi,nua ngom nay. Nay thi nguoi tao ra tang ni phat tu,tao ra dai duc,thuong toa,tao ra ca ngan thang mua roi,nhung thu nguoi tao ra,chung se do nguoi thanh...SATAN !

Xem Thêm

Đề bài :Việt Nam, ‘bước ra đường là đụng quán nhậu’

Phải công nhận bọn VC làm quá giỏi trong việc biến giới trẻ Vn chỉ biết nhậu nhẹt ,gái gú,,,,,, khg còn minh mẫn và nhuệ khí đấu tranh....,,, thờ ơ đối về việc mất nước ......Sắp làm nô lệ cho Chệt mà vẫn “ khg say,khg làm nô lệ”.

Xem Thêm

Đề bài :Lewinsky thừa nhận, cố tình lộ quần lót để được Bill Clinton để ý

Dân Arkansas mà bác ......Chịch là nghề của Bill, 3 xạo và gian ác là của Hillmama ...Vậy mà dân Việt mê cặp vợ chồng nầy mới hết nói.

Xem Thêm

Đề bài :Cộng Sản VN đang thành lập "Hội Từ Thiện" xin tiền Hải Ngoại

Sao không nêu tên các hội từ hiện ma ra..?? sợ bị kiện sao....??? Còn nói chung chung thì dân hải ngoại vẫn bị mắc lỡm như thường...?? Khi làm từ thiện, hội đoàn chỉ đưa những ảnh đau thương ở trong nước để đánh động lương tâm đ̀ồng bào..chứ ít ai hỏi ông nào..?? bà nào..?? chủ trương để điều tra xem có phải VC không...? Đánh VC phải có thông tin huỵt toẹt để bà con nghiên cưu đề phòng ...may ra mới thắng....Thông tin thật thì sợ gì...mà phải nói he hé...??/

Xem Thêm

TIN MỚI

Cách trị rác thải đơn giản của Úc vừa hiệu quả vừa tiết kiệm

Cụ thể, vào mùa hè vừa qua, chính quyền thành phố Kwinana đã thử nghiệm lắp đặt một hệ thống lưới chặn rác ở các cống thoát nước...

Xem Thêm

Tin tức giả so với thực tế trong cuộc chiến trực tuyến cho sự thật

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vũ khí hóa thuật ngữ "tin giả" trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016, cụm từ này đã trở nên lan truyền.

Xem Thêm

Hạ huyết áp 5 phút :

Bác sĩ dạy cách để hạ huyết áp nhanh chóng chỉ trong vòng 5 phút, ai cũng nên biết đề phòng gây biến chứng đột quỵ, tai biến.

Xem Thêm

CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG-Hoàng Định-

Chúng tôi rời quê hương tháng 2 năm 1990, thời tiết êm dịu, mọi việc kể như trót lọt

Xem Thêm

5 LÝ DO TẠI SAO DU KHÁCH CHINA LẠI QUÁ THÔ LỖ

Nhiều người trên thế giới có ấn tượng xấu về du khách Trung Quốc do cách họ cư xử khi ra nước ngoài.

Xem Thêm

Quyền con người! - Việt Nhân

(HNPĐ) Nhân lúc thiên hạ đang kỷ niệm 70 năm ngày Quốc tế Nhân quyền

Xem Thêm

Thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, là vi hiến

Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, là vi hiến

Xem Thêm

Thơ Chu Vương Miện: Ước Mơ

còn dân Ấn Độ gần 7 trăm triệu dân

Xem Thêm

New Year of the Pig Wishes - 2019 - Nguyện Ước Đầu Năm Kỷ Hợi - Phan Duc Minh

(HNPD) Loài người trải qua biết bao biến cố Tốt đẹp cũng nhiều, xấu xa cũng có,

Xem Thêm

Bút ký: Một cái Tết khó quên - PHAN ĐỨC MINH

(HNPD) Minh luôn luôn sống gần gũi và thương mến anh em. Có lẽ đã từng là binh sĩ cho nên anh hiểu họ nhiều hơn và họ cũng thương mến anh hơn…

Xem Thêm