Kinh Đời

Bình Lê - Tại sao không được nghe đài địch?

Hồi nhỏ tôi thường thắc mắc với bố tại sao lại cấm nghe đài địch. Ông đưa ra rất nhiều giải thích khác nhau, nhưng tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi chỉ băn khoăn nếu “muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp” thì muốn thắng địch thì

Hồi nhỏ tôi thường thắc mắc với bố tại sao lại cấm nghe đài địch. Ông đưa ra rất nhiều giải thích khác nhau, nhưng tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi chỉ băn khoăn nếu “muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp” thì muốn thắng địch thì phải hiểu địch chứ. Như vậy, thì phải nghiên cứu, phân tích địch thì mới có giải pháp tốt để thắng địch, nếu không biết gì về địch thì làm sao thắng được địch?

Ngày nay câu hỏi này vẫn còn nguyên giá trị với tôi. Khi hỏi các nhà nghiên cứu xã hội hàng đầu Việt Nam sao không nghiên cứu các chủ đề nóng bỏng của xã hội, câu trả lời thường có là “không được đâu nhạy cảm lắm”. 

Click here to enlarge
Nghe đài địch để bị xuyên tạc hay nghe đài địch để thêm thông tin?
Xã hội dân sự là một chủ đề được bàn thảo khá nhiều trong các nhà trí thức và vận động xã hội. Vào thế kỷ 18 và 19 ở Châu Âu, xã hội dân sự xuất hiện trong bối cảnh thương mại phát triển và sự hình thành của nhà nước hiện đại. Được coi là không gian của các quan hệ thị trường, xã hội dân sự là một sự phát triển tích cực. Tương tự như vậy, khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ thương mại phát triển làm nền tảng cho xã hội dân sự phát triển. Khi con người tự do hơn về kinh tế, không phụ thuộc vào nhà nước như “thời tem phiếu” thì con người tự tổ chức cuộc sống dân sự của mình, hình thành nên xã hội dân sự. Tuy nhiên, do khái niệm xã hội dân sự được mang đến cho các lãnh đạo từ góc nhìn của các chiến sỹ an ninh nên nhuốm màu “cách mạng lật đổ”. Chính vì vậy, xã hội dân sự trở thành một chủ đề nhạy cảm, không được nhắc đến trên báo chí, và tất nhiên nghiên cứu đồng nghĩa với phạm húy. 

Gần đây báo chí đưa tin về nhiều vụ tự tử trong xã hội, từ các đại gia vỡ nợ đến cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bình Định. Bản thân tôi cũng biết vài người đã phải tự tử vì không trả được nợ khi cơn bão vay lãi càn quét qua xã hội Việt Nam. Rõ ràng việc nhiều người tự tử là một chỉ số quan trọng phản ánh sự bất thường của xã hội. Cũng giống như một nghiên cứu của Viện iSEE về tỉ lệ tự tử ở người đồng tính nữ cao gấp gần 30 lần tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi thanh niên chỉ ra hậu quả của kỳ thị và phân biệt đối xử với nhóm người này. Nếu nghiên cứu sâu về hiện trạng và nguyên nhân tự tử sẽ giúp chúng ta định hướng phát triển xã hội tốt hơn, giải quyết những bức bối đẩy người dân vào con đường lựa chọn cái chết. Tôi hỏi một cán bộ nghiên cứu xã hội học hàng đầu của một Viện nghiên cứu hàng đầu của nhà nước sao không lấy đây làm đề tài nghiên cứu, tôi cũng nhận được một câu trả lời quen thuộc “nhạy cảm lắm chú ạ, không làm được đâu”. 

Tương tự như vậy, những vấn đề liên quan đến định kiến kỳ thị với người dân tộc thiểu số cũng bị coi là nhạy cảm nên các Viện khoa học nhà nước không dám nghiên cứu. Nhiều người lý luận cho rằng pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức kỳ thị và phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số, vì vậy nếu nghiên cứu thì giống như “vạch áo cho người xem lưng”. Nếu nghiên cứu chỉ ra ở Việt Nam người dân tộc thiểu số vẫn bị định kiến kỳ thị thì phản lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước, đó là chưa kể có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. Tại sao một quốc gia có luật pháp cấm kỳ thị và phân biệt đối xử? Câu trả lời đơn giản vì định kiến và kỳ thị vẫn tồn tại trong xã hội và vì chúng ta muốn kiểm soát và xóa bỏ nó. Có luật cấm kỳ thị không đồng nghĩa với việc kỳ thị sẽ biến mất, giống như có luật hình sự không có nghĩa tội phạm sẽ hết. Nếu thực sự muốn xóa bỏ định kiền và kỳ thị, bảo vệ quyền bình đẳng cho người dân tộc thiểu số thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề triệt để chứ không phải vì “nhạy cảm” mà bỏ qua. 

Một xã hội luôn vận động thì luôn có những vấn đề mới nảy sinh. Nếu các nhà khoa học không đi tiên phong trong việc nghiên cứu, phân tích và đề ra giải pháp đồng nghĩa họ tự phủ nhận sự tồn tại của mình. Nếu “không được đâu nhạy cảm lắm” trở thành bùa chú để né tránh những vấn đề gai góc của xã hội thì xã hội sẽ tiếp tục bị méo mó và nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng không được giải quyết. Đã đến lúc Việt Nam cần thúc đẩy tự do học thuật, các nhà nghiên cứu cần xông xáo đi đầu trong việc bàn luận về các vấn đề bức xúc của xã hội. Khi đó, chúng ta mới không bị bỏ lại phía sau xa hơn nữa với những rào cản “nhạy cảm lắm” do chính mình tạo ra! 

  Bình Lê

(Diễn Ngôn)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Bình Lê - Tại sao không được nghe đài địch?

Hồi nhỏ tôi thường thắc mắc với bố tại sao lại cấm nghe đài địch. Ông đưa ra rất nhiều giải thích khác nhau, nhưng tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi chỉ băn khoăn nếu “muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp” thì muốn thắng địch thì

Hồi nhỏ tôi thường thắc mắc với bố tại sao lại cấm nghe đài địch. Ông đưa ra rất nhiều giải thích khác nhau, nhưng tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi chỉ băn khoăn nếu “muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp” thì muốn thắng địch thì phải hiểu địch chứ. Như vậy, thì phải nghiên cứu, phân tích địch thì mới có giải pháp tốt để thắng địch, nếu không biết gì về địch thì làm sao thắng được địch?

Ngày nay câu hỏi này vẫn còn nguyên giá trị với tôi. Khi hỏi các nhà nghiên cứu xã hội hàng đầu Việt Nam sao không nghiên cứu các chủ đề nóng bỏng của xã hội, câu trả lời thường có là “không được đâu nhạy cảm lắm”. 

Click here to enlarge
Nghe đài địch để bị xuyên tạc hay nghe đài địch để thêm thông tin?
Xã hội dân sự là một chủ đề được bàn thảo khá nhiều trong các nhà trí thức và vận động xã hội. Vào thế kỷ 18 và 19 ở Châu Âu, xã hội dân sự xuất hiện trong bối cảnh thương mại phát triển và sự hình thành của nhà nước hiện đại. Được coi là không gian của các quan hệ thị trường, xã hội dân sự là một sự phát triển tích cực. Tương tự như vậy, khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ thương mại phát triển làm nền tảng cho xã hội dân sự phát triển. Khi con người tự do hơn về kinh tế, không phụ thuộc vào nhà nước như “thời tem phiếu” thì con người tự tổ chức cuộc sống dân sự của mình, hình thành nên xã hội dân sự. Tuy nhiên, do khái niệm xã hội dân sự được mang đến cho các lãnh đạo từ góc nhìn của các chiến sỹ an ninh nên nhuốm màu “cách mạng lật đổ”. Chính vì vậy, xã hội dân sự trở thành một chủ đề nhạy cảm, không được nhắc đến trên báo chí, và tất nhiên nghiên cứu đồng nghĩa với phạm húy. 

Gần đây báo chí đưa tin về nhiều vụ tự tử trong xã hội, từ các đại gia vỡ nợ đến cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bình Định. Bản thân tôi cũng biết vài người đã phải tự tử vì không trả được nợ khi cơn bão vay lãi càn quét qua xã hội Việt Nam. Rõ ràng việc nhiều người tự tử là một chỉ số quan trọng phản ánh sự bất thường của xã hội. Cũng giống như một nghiên cứu của Viện iSEE về tỉ lệ tự tử ở người đồng tính nữ cao gấp gần 30 lần tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi thanh niên chỉ ra hậu quả của kỳ thị và phân biệt đối xử với nhóm người này. Nếu nghiên cứu sâu về hiện trạng và nguyên nhân tự tử sẽ giúp chúng ta định hướng phát triển xã hội tốt hơn, giải quyết những bức bối đẩy người dân vào con đường lựa chọn cái chết. Tôi hỏi một cán bộ nghiên cứu xã hội học hàng đầu của một Viện nghiên cứu hàng đầu của nhà nước sao không lấy đây làm đề tài nghiên cứu, tôi cũng nhận được một câu trả lời quen thuộc “nhạy cảm lắm chú ạ, không làm được đâu”. 

Tương tự như vậy, những vấn đề liên quan đến định kiến kỳ thị với người dân tộc thiểu số cũng bị coi là nhạy cảm nên các Viện khoa học nhà nước không dám nghiên cứu. Nhiều người lý luận cho rằng pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức kỳ thị và phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số, vì vậy nếu nghiên cứu thì giống như “vạch áo cho người xem lưng”. Nếu nghiên cứu chỉ ra ở Việt Nam người dân tộc thiểu số vẫn bị định kiến kỳ thị thì phản lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước, đó là chưa kể có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. Tại sao một quốc gia có luật pháp cấm kỳ thị và phân biệt đối xử? Câu trả lời đơn giản vì định kiến và kỳ thị vẫn tồn tại trong xã hội và vì chúng ta muốn kiểm soát và xóa bỏ nó. Có luật cấm kỳ thị không đồng nghĩa với việc kỳ thị sẽ biến mất, giống như có luật hình sự không có nghĩa tội phạm sẽ hết. Nếu thực sự muốn xóa bỏ định kiền và kỳ thị, bảo vệ quyền bình đẳng cho người dân tộc thiểu số thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề triệt để chứ không phải vì “nhạy cảm” mà bỏ qua. 

Một xã hội luôn vận động thì luôn có những vấn đề mới nảy sinh. Nếu các nhà khoa học không đi tiên phong trong việc nghiên cứu, phân tích và đề ra giải pháp đồng nghĩa họ tự phủ nhận sự tồn tại của mình. Nếu “không được đâu nhạy cảm lắm” trở thành bùa chú để né tránh những vấn đề gai góc của xã hội thì xã hội sẽ tiếp tục bị méo mó và nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng không được giải quyết. Đã đến lúc Việt Nam cần thúc đẩy tự do học thuật, các nhà nghiên cứu cần xông xáo đi đầu trong việc bàn luận về các vấn đề bức xúc của xã hội. Khi đó, chúng ta mới không bị bỏ lại phía sau xa hơn nữa với những rào cản “nhạy cảm lắm” do chính mình tạo ra! 

  Bình Lê

(Diễn Ngôn)

BẢN TIN MỚI NHẤT

NẾU LỊCH SỬ TÁI DIỄN !

Các bạn trẻ nên đọc.

Xem Thêm

81 hài cốt Lính Dù VNCH bị tử nạn máy bay năm 1965,sẽ được vinh danh tại Little Saigon vào dịp Lễ Quốc Khánh Đệ I CH 26 /10/2019

Chiếc vận tải cơ C-123 của quân đội Hoa Kỳ bị bắn rơi trong Chiến Tranh Việt Nam, mang theo những quân nhân đồng minh của chúng ta bị mất tích từ đó đến nay.

Xem Thêm

Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh

Thành kính tưởng niệm ngày húy nhật Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh, Aug. 27th, 1987!

Xem Thêm

NGƯỜI TÌNH "QUÊ". - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) "Anh đừng nói gì trơn Em quê mùa, dốt nát..."

Xem Thêm

TAO VIỆC GÌ PHẢI NHỤC

(Rất xin lỗi một số ít người đang lên tiếng, còn lại đa số như bài viết này)

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/09/2019

Tòa án tối cao Anh chuẩn bị ra phán quyết về đình chỉ Quốc hội

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ảnh xưa: Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung Quốc năm 1974

Rất xúc động với những hình ảnh lịch sử này, Sinh viên Việt Nam ngày xưa về căn bản giáo dục khác xa du sinh vc bây giờ.  Nhìn những bức hình này và tấm hình sinh viên sau khi miền Nam thất thủ chít khăn tang mang quốc kỷ VN tuần hành trên đường phố Paris mà ngậm ngùi cho nền văn hóa 4000 năm hiện nay dưới chế độ cộng sản đã mất hết rồi.

Xem Thêm

Đề bài :Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

Thấy viết là "tên Tr/úy trưởng ban ..." nghe quen quen đâu đó lúc còn trong tù phải nghe sách bọn VC viết về VNCH...Chả biết người viết thuộc giới nào...Hihii...

Xem Thêm

Đề bài :Lấy chồng, Lấy vợ Mễ

We been married 37 years .. she younger me 19 years.

Xem Thêm

Đề bài :CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG KẺ NGẬM TIỀN TÀU CỘNG

Cai gia phai tra nay suy ra van con nhe heu,hay hoi uranium-hay hoi vai tram trieu duoc cho di dau?hau hoi vi sao ong dai su bi giet va binh linh bi keo xac khap thanh pho,hay hoi vi sao tau duoc vao wto...va ca tram cau hoi quan trong khac va nhu moi day,ten ty phu tu tu (?)Khi loi tat ca nhung mo am cua cac dang bac tai to,mat nhon thi cai gia phai tra no "be" hon nhieu,be vao nhung ca nhan,nhung chuc vi to dung,co an thi phai co tra. THIEN VONG KHOI KHOI.

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hôm nay: 03/09/2019

Don duong ! De nhat phu nhan chac khong thich hop voi chinh tri,chi thich hop voi tung quan.Di theo chong va la cai bong do dan cho nhung cau tuyen bo thieu than trong cua ong gia da hon that thap.Co con gai nang no ve Phuong dien kinh doanh nhieu hon la chinh tri,nhung bong hong nay co nhieu loi the,de dang deal voi cac dang nam nhi,con trai thi de bi mai suy,ong gia khong the kinh doanh,nhung cac dua con no dau co lam T.T ?no dau co lien quan gi den chinh tri,chinh em.No dau co dai ma dua dau ra cho nguoi con LUA nam toc, the ma co con gai nay lam duoc nhieu chuyen,ong con re thi lo ben trung dong,hai ong con trai thi...chung may ra sau lung bo,an chac.Ong Trump chi lanh luong 01 dollar tuong trung,thi cung phai co cho de nuong tua chu,khong co banh mi nhai,suc dau ma lam viec ? vay thoi ! chuc co gai ruou luon gat hai thanh cong,co co thanh cong thi bo co cung duoc an tam va nho do ong gia co thoi gian suy nghi nhieu tro hay hon voi bon xa nghia.

Xem Thêm

Đề bài :Kem Sài Gòn , kem Hà Lội

Gioi oi ! khen em khong het,no long nao lai nem da em ? Co em con rat gioi tieng viet,van phong ro rang.Em qua gioi khi doi choi voi con me Bac ky nay.Nhung cung con may Phuoc cho em,no ma tum lai nhu con me Hien cong an nao do la em toi doi.Can than nhe em gai ve xu cong san no len toi thien dang em a ! Chuc em di den noi,ve den chon,moi su bang an.

Xem Thêm

Đề bài :Nguyễn Thị Hương Phấn

Ong Ho Dzenh da viet thanh tap tho ca tung nguoi me VIETNAM cua minh,va biet bao nguoi phu nu da tan tao hy sinh ban re tat ca moi tam tong tu duc rang buoc xa hoi de lo cho chong,lo cho dan con sau ngay 30-04-1975.Ngay QUOC PHA GIA VONG.Nguoi phu nu VIETNAM co nhung duc tinh rat cao qui ma rat it phu nu cac quoc gia khac co duoc,cho du la " lay vo nhat".Du co the nao,phan tot van nhieu phan hon tinh xau.Cam on Me,cam on cac chi va cam on em.

Xem Thêm

TIN MỚI

NẾU LỊCH SỬ TÁI DIỄN !

Các bạn trẻ nên đọc.

Xem Thêm

81 hài cốt Lính Dù VNCH bị tử nạn máy bay năm 1965,sẽ được vinh danh tại Little Saigon vào dịp Lễ Quốc Khánh Đệ I CH 26 /10/2019

Chiếc vận tải cơ C-123 của quân đội Hoa Kỳ bị bắn rơi trong Chiến Tranh Việt Nam, mang theo những quân nhân đồng minh của chúng ta bị mất tích từ đó đến nay.

Xem Thêm

Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh

Thành kính tưởng niệm ngày húy nhật Phó ĐĐ Hoàng Cơ Minh, Aug. 27th, 1987!

Xem Thêm

NGƯỜI TÌNH "QUÊ". - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) "Anh đừng nói gì trơn Em quê mùa, dốt nát..."

Xem Thêm

TAO VIỆC GÌ PHẢI NHỤC

(Rất xin lỗi một số ít người đang lên tiếng, còn lại đa số như bài viết này)

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/09/2019

Tòa án tối cao Anh chuẩn bị ra phán quyết về đình chỉ Quốc hội

Xem Thêm

Tuyên bố - Hà Thượng Thủ

Chế độ lừa dân sắp cáo chung !

Xem Thêm

Bắc Kỳ 9 nút_Bắc Kỳ 2 nút L

(HNPD) Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi đã phải bỏ cả nhà cửa làng xóm để chạy xa các anh vào đây, vậy mà bây giờ các anh vẫn lại theo bám, không buông tha!

Xem Thêm

Ngày về ! - Đồ Giả.

( HNPD ) Chuyện tưởng đã ngủ quên trong tiềm thức

Xem Thêm