Nhân Vật

Công an chủ tịch : CSVN loạn

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh, Tướng Eisenhower đại thắng Thế Chiến 2, và nước Pháp Tướng De Gaulle giải thoát nước Pháp khỏi gông cùm Đức Quốc xả, cả ba đều là tướng quân đội cũng chỉ đắc cử làm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi. Thời CSVN qua nhiều đời tổng bí thư Đảng CSVN chủ tịch nước cũng gốc dân chính, không ai là tướng quân đội hay tướng công an. Chỉ có thời Tổng bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng đưa Đại Tướng Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang lên làm chủ tịch nước CSVN. 


Phân tích cho thấy trong hoàn cảnh nội bộ Đảng bị chia rẽ vì thân TC, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, bất bình trong việc đề cử lãnh đạo đảng, nhà nước, còn “quần chúng nhân dân thì bất mãn Đảng bất động trong việc bảo quốc, như thông đồng để TC xâm lấn biển đảo của VN, phe thân TC do Nguyễn phú Trọng cầm đầu độc diễn tham quyền cố vị lại cử Đại Tướng Công an Trần đại Quang, một công nòi của Công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN là hiện tượng báo biến loạn xảy ra cho chế độ, cho đảng CSVN nói chung và cho phe nắm đảng quyền của Nguyễn phú Trọng nói riêng.

Trước nhứt là rối loạn trong Đảng CSVN. Thực vậy, hơn ai hết Ông Hồ chí Minh là cha già khai sanh ra Đảng CSVN, và người khai nguyên ra chế độ CSVN sau khi cướp được chánh quyền, cho tới chết cũng chưa bao giờ Ông cử một công an nòi dù tướng hay tá, trung ương ủy viên, hay ủy viên bộ chánh trị lên làm Chủ Tịch Nước. Và kể cả nhưng tổng bí thư hậu bối của Ông Hồ cũng thế, không làm như Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng độc diễn lưu nhiệm rất mất lòng dân, chia rẽ đảng lại đưa một đại tướng công an, một công an nòi lên làm Chủ Tịch Nước. Và đưa lên một cách vi hiến, bất chấp tập tục tổ chức hành chánh công quyền của đảng, qua việc dàn dựng cho Quốc Hội khoá 13 sắp mãn nhiệm lên họp thức hoá, tấn phong, soán quyền của quyền Quốc Hội khoá 14 được các định chế hiến pháp và tập tục hằng cữu của CS qui định. Tổng Trọng đã tạo một tiền lệ đảo chánh Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội mà nhiệm kỳ tới tháng 5 mới mãn.

Tổng Trọng tạo một mầm móng trong đầu Trần đại Quang một đại tướng công an nắm quyền lực an ninh trật tự của chế độ. Khơi động tham vọng, thói suy nghĩ, logic hành động của Con Người, người ta làm được thì mình làm được. Trần đại Quang thấy Tổng Trong không có quân, không có cảnh lực mà lật đổ, đảo chánh được thì y vốn là đại tướng công an, bộ trưởng công an, công an nòi, từng ăn chia, nâng đỡ, sống với lực lượng công an cảnh sát, thấy mình còn thừa sức trăm ngàn lần hơn để lật đổ Tổng Trọng nay đã quá già, quá mất lòng dân, quá coi thường nguyên tắc dân chủ tập trung của đảng. Quyền hành chánh trị là một thứ á phiện dễ ghiền hơn á phiện nữa. Tướng Quang cũng là con người nên cũng ăn quen mà nhịn không quen, sớm muộn gì Tướng Quang cũng trở thành một Frankenstein, một con quỷ lộn hồn giết người tạo ra mình.

Sở dĩ gần hết nhiệm kỳ tổng bí thư của Tổng Trọng, Ông đã tìm đủ mọi cách để hạ Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cái chánh là để chận đường Nguyễn tấn Dũng lên làm tổng bí thư vì thấy thế lực của TT Dũng nắm Nhà Nước mạnh có thể ngăn chận tham vọng lưu nhiệm của Trọng.

Nhưng thế lực của TT Dũng đâu có mạnh và rộng khắp như của Đại Tướng Công an Trần đại Quang. Công an cảnh sát trong chế độ CS đông như kiến cỏ, cái gì cũng dám làm dù gian ác nhứt. Là chuyện dễ như ăn tô bún riu đối với Chủ Tich Công an Trần dại Quang sai khiến một số tay em công an cảnh sát đến bao vây Bộ Chánh trị để gọi là “bảo vệ an ninh cho các đồng chí”. Rồi trong bốn bức tường và trong phòng tổng bí thư cửa đóng, cúp điện thoại, internet, Quang cho một công an bắn chết Tổng Trọng, rồi công bố Trọng là tự sát thì dễ như chơi. Mấy uỷ viện Bộ Chánh trị kia sợ điếng hồn, mất vía, teo bu gi, không bảo cũng “nhứt trí, đồng tình cộng đồng tuyên trạch triệu thỉnh Đại Tướng Trần đại Quang Chủ Tịch Nước kiêm luôn Chủ Tịch Đảng CSVN.

Thứ đến là đại hoạ cho bộ mặt của CSVN. Lâu nay chế độ CSVN đã để cho công an cảnh sát hèn với giặc, ác với dân lộng hành, đã trở thành chế độ cảnh sát trị (régime policière) trên phương diện công luận rồi. Ngày Đại Tướng Công an, Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang được Đảng CSVN đưa lên làm Chủ Tịch Nước tuy chỉ có tính nghi thức, ngoại giao nhưng vẫn là quốc trưởng trên danh nghĩa cho chế độ CSVN. Chế độ CSVN sẽ đậm nét hình sự, công an, mật vụ hơn, trở thành chế độ công an trị.

CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục và công an dùng du đãng giả dạng thường dân trấn áp nhân dân nữa. Công an không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không bị lộ tẩy, không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ dễ tàn bạo, gian ác hơn cảnh sát phải mặc sắc phục, mang bảng tên khi đối phó đối với dân.

Đại Tướng Công an Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là một đại cán CS đại gian đại ác. Y khai gian lý lịch, nhỏ hơn 6 tuổi thật. Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học học đại của Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.

Đại Tướng Công an Trần Đại Quang không những gian với đảng trong lý lịch mà còn ác với đồng chí thứ trưởng của y nữa. Y dàn dựng thuốc chết Thứ Trưởng Phạm chí Ngọ của y để bịt miệng nhơn chứng, bịt đầu mối trong vụ Quang hối lộ chấn động trong chế độ CS thời chuyển sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chũ nghĩa.

Sau cùng, trong 5 năm tới đây, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng biến chế độ cai trị của y thành công an trị, với một bộ trưởng công an lên làm chủ tịch nước, công an sẽ lừng phèn hơn, gian ác hơn, dân chúng VN sẽ bị áp bức, bóc lột, trấn áp nhiều hơn. Và cũng có thể có phản tác dụng từ phía nhân dân, theo qui luật cùng tắc biến, sức ép càng nhiều sức bật càng cao, tạo thành một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài đảng trị của CS đang biến thái thành chế độ công an trị./.

Vi Anh

(Việt Báo)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Công an chủ tịch : CSVN loạn

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh, Tướng Eisenhower đại thắng Thế Chiến 2, và nước Pháp Tướng De Gaulle giải thoát nước Pháp khỏi gông cùm Đức Quốc xả, cả ba đều là tướng quân đội cũng chỉ đắc cử làm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi. Thời CSVN qua nhiều đời tổng bí thư Đảng CSVN chủ tịch nước cũng gốc dân chính, không ai là tướng quân đội hay tướng công an. Chỉ có thời Tổng bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng đưa Đại Tướng Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang lên làm chủ tịch nước CSVN. 


Phân tích cho thấy trong hoàn cảnh nội bộ Đảng bị chia rẽ vì thân TC, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, bất bình trong việc đề cử lãnh đạo đảng, nhà nước, còn “quần chúng nhân dân thì bất mãn Đảng bất động trong việc bảo quốc, như thông đồng để TC xâm lấn biển đảo của VN, phe thân TC do Nguyễn phú Trọng cầm đầu độc diễn tham quyền cố vị lại cử Đại Tướng Công an Trần đại Quang, một công nòi của Công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN là hiện tượng báo biến loạn xảy ra cho chế độ, cho đảng CSVN nói chung và cho phe nắm đảng quyền của Nguyễn phú Trọng nói riêng.

Trước nhứt là rối loạn trong Đảng CSVN. Thực vậy, hơn ai hết Ông Hồ chí Minh là cha già khai sanh ra Đảng CSVN, và người khai nguyên ra chế độ CSVN sau khi cướp được chánh quyền, cho tới chết cũng chưa bao giờ Ông cử một công an nòi dù tướng hay tá, trung ương ủy viên, hay ủy viên bộ chánh trị lên làm Chủ Tịch Nước. Và kể cả nhưng tổng bí thư hậu bối của Ông Hồ cũng thế, không làm như Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng độc diễn lưu nhiệm rất mất lòng dân, chia rẽ đảng lại đưa một đại tướng công an, một công an nòi lên làm Chủ Tịch Nước. Và đưa lên một cách vi hiến, bất chấp tập tục tổ chức hành chánh công quyền của đảng, qua việc dàn dựng cho Quốc Hội khoá 13 sắp mãn nhiệm lên họp thức hoá, tấn phong, soán quyền của quyền Quốc Hội khoá 14 được các định chế hiến pháp và tập tục hằng cữu của CS qui định. Tổng Trọng đã tạo một tiền lệ đảo chánh Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội mà nhiệm kỳ tới tháng 5 mới mãn.

Tổng Trọng tạo một mầm móng trong đầu Trần đại Quang một đại tướng công an nắm quyền lực an ninh trật tự của chế độ. Khơi động tham vọng, thói suy nghĩ, logic hành động của Con Người, người ta làm được thì mình làm được. Trần đại Quang thấy Tổng Trong không có quân, không có cảnh lực mà lật đổ, đảo chánh được thì y vốn là đại tướng công an, bộ trưởng công an, công an nòi, từng ăn chia, nâng đỡ, sống với lực lượng công an cảnh sát, thấy mình còn thừa sức trăm ngàn lần hơn để lật đổ Tổng Trọng nay đã quá già, quá mất lòng dân, quá coi thường nguyên tắc dân chủ tập trung của đảng. Quyền hành chánh trị là một thứ á phiện dễ ghiền hơn á phiện nữa. Tướng Quang cũng là con người nên cũng ăn quen mà nhịn không quen, sớm muộn gì Tướng Quang cũng trở thành một Frankenstein, một con quỷ lộn hồn giết người tạo ra mình.

Sở dĩ gần hết nhiệm kỳ tổng bí thư của Tổng Trọng, Ông đã tìm đủ mọi cách để hạ Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cái chánh là để chận đường Nguyễn tấn Dũng lên làm tổng bí thư vì thấy thế lực của TT Dũng nắm Nhà Nước mạnh có thể ngăn chận tham vọng lưu nhiệm của Trọng.

Nhưng thế lực của TT Dũng đâu có mạnh và rộng khắp như của Đại Tướng Công an Trần đại Quang. Công an cảnh sát trong chế độ CS đông như kiến cỏ, cái gì cũng dám làm dù gian ác nhứt. Là chuyện dễ như ăn tô bún riu đối với Chủ Tich Công an Trần dại Quang sai khiến một số tay em công an cảnh sát đến bao vây Bộ Chánh trị để gọi là “bảo vệ an ninh cho các đồng chí”. Rồi trong bốn bức tường và trong phòng tổng bí thư cửa đóng, cúp điện thoại, internet, Quang cho một công an bắn chết Tổng Trọng, rồi công bố Trọng là tự sát thì dễ như chơi. Mấy uỷ viện Bộ Chánh trị kia sợ điếng hồn, mất vía, teo bu gi, không bảo cũng “nhứt trí, đồng tình cộng đồng tuyên trạch triệu thỉnh Đại Tướng Trần đại Quang Chủ Tịch Nước kiêm luôn Chủ Tịch Đảng CSVN.

Thứ đến là đại hoạ cho bộ mặt của CSVN. Lâu nay chế độ CSVN đã để cho công an cảnh sát hèn với giặc, ác với dân lộng hành, đã trở thành chế độ cảnh sát trị (régime policière) trên phương diện công luận rồi. Ngày Đại Tướng Công an, Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang được Đảng CSVN đưa lên làm Chủ Tịch Nước tuy chỉ có tính nghi thức, ngoại giao nhưng vẫn là quốc trưởng trên danh nghĩa cho chế độ CSVN. Chế độ CSVN sẽ đậm nét hình sự, công an, mật vụ hơn, trở thành chế độ công an trị.

CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục và công an dùng du đãng giả dạng thường dân trấn áp nhân dân nữa. Công an không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không bị lộ tẩy, không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ dễ tàn bạo, gian ác hơn cảnh sát phải mặc sắc phục, mang bảng tên khi đối phó đối với dân.

Đại Tướng Công an Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là một đại cán CS đại gian đại ác. Y khai gian lý lịch, nhỏ hơn 6 tuổi thật. Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học học đại của Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.

Đại Tướng Công an Trần Đại Quang không những gian với đảng trong lý lịch mà còn ác với đồng chí thứ trưởng của y nữa. Y dàn dựng thuốc chết Thứ Trưởng Phạm chí Ngọ của y để bịt miệng nhơn chứng, bịt đầu mối trong vụ Quang hối lộ chấn động trong chế độ CS thời chuyển sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chũ nghĩa.

Sau cùng, trong 5 năm tới đây, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng biến chế độ cai trị của y thành công an trị, với một bộ trưởng công an lên làm chủ tịch nước, công an sẽ lừng phèn hơn, gian ác hơn, dân chúng VN sẽ bị áp bức, bóc lột, trấn áp nhiều hơn. Và cũng có thể có phản tác dụng từ phía nhân dân, theo qui luật cùng tắc biến, sức ép càng nhiều sức bật càng cao, tạo thành một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài đảng trị của CS đang biến thái thành chế độ công an trị./.

Vi Anh

(Việt Báo)

BẢN TIN MỚI NHẤT

YÊU NƯỚC - Thái Bá Tân

Khi chính quyền sai trái, Mà người ta lặng thinh, Tức người ta đồng lõa

Xem Thêm

VÀI ĐẶC SẢN CỦA HUẾ

Thèm quá đi ! Chắc phải chạy ra mua 1 ít tôm chua về ăn với thịt heo luộc!

Xem Thêm

Công an Nhân dân gắn liền với nhân dân ngực vú - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD)Công an Nhân dân gắn liền với nhân dân ngực vú - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

CHẲNG CÓ GÌ PHẢI SỢ COVID-19 - Lão Phan.

(HNPD) Hiện giờ bạn nghe giọng tôi hơi nghẹn ngào không phải vì tôi sợ mà lần đầu tiên trong rất lâu, "Tôi Thấy Hết Sợ !

Xem Thêm

TT Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối cao Pháp Viện.

Tổng thống Donald Trump ngày thứ Bảy loan báo bổ nhiệm thẩm phán tòa án phúc thẩm có quan điểm bảo thủ Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ,

Xem Thêm

Cái Tôi của người Việt

Gặp một người bạn. Trong một giờ, anh ta nói về anh 57 phút, anh đã làm những gì khiến Tây phải le lưỡi.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :'Nam giới mặc áo dài, mang giày Tây đen đi làm mới đẹp'

Xem thêm video Tổng Thống Diêm mặc quốc phục thăm: ---Ấn Độ: www.youtube.com/watch?v=l_v28IdKe_M ---Úc Châu: www.youtube.com/watch?v=2yLtdlSdXEk ---chả bù với Bác Cha già, tối ngàu bận áo đại cán của sư phụ Mao... www.youtube.com/watch?v=yTwJse0KCvI Ai có tinh thần dân tộc...???

Xem Thêm

Đề bài :"Họa" theo Hà Thượng Thủ

ICE ! hay mo lai toan bo ho so va don xin cua nhung nguoi xin nhap tich,de biet rang ho da BOI THE-KHAI GIAN.Roi ,moi ho ve que cu,nhu khi ho den noi day !Chang nhung ca nhan ho,ma con ca nhung truc he-bang he co lien quan den ho va do ho bao lanh, dong giong virus nay,cho du co song o My vai doi thi van lai tro ve nguon goc cu ma china la mot bang chung dang xay ra.

Xem Thêm

Đề bài :CHÚNG TA KHÔNG NGU - Nguyễn Tường Tuấn

Phai,tac gia da noi va viet dung:Chung ta da song va da biet the nao la chien tranh.Da biet the nao la cong san de phai bo que huong dat nuoc,bo lai tat ca de di ty nan.CHUNG TA KHONG NGU !Qua dung! va nhu vay,chung ta hay giu dung nhu loi tuyen the khi nhap tich,va bao ve tu do-bao ve quyen song va bao ve hien phap cho minh va tuong lai con chau minh .

Xem Thêm

Đề bài : TIN NONG ! Phá vỡ âm mưu đảo chính .

Khong mot ai muon chien tranh,nhat la nhung nguoi da song trong chien tranh va phai di ty nan vi chien tranh.Vay ! neu co nhung su viec bat minh,Toi tin rang,Dan chung thua su hieu biet de tuan hanh theo Nguoi duong nhiem va thuc thi phap luat doi voi nhung ke vo luat phap va pha hoai dat nuoc.GoD Bless you,Mr. Trump and America !

Xem Thêm

Đề bài :Indonesia tố tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website haingoaiphiemdam.net to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at haingoaiphiemdam.net. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Talk With Web Visitor and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=haingoaiphiemdam.net

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện bầu cử - Hà Thượng Thủ ( Cả 2 phe nên đọc )

Tị nạn tha hương đến xứ người, Nguồn cơn kể lể rõ mười mươi: Tự do dân chủ vì không có, Liều chết ra đi để đổi đời. Nay đời thừa thắng, đổi luôn óc: Trái ý ta đây sẽ nuốt tươi. Quanh kỳ bầu cử, trơ cu cụ, Dân Chủ, thương thay giở khóc cười!

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện bầu cử - Hà Thượng Thủ ( Cả 2 phe nên đọc )

Tị nạn tha hương đến xứ người, Nguồn cơn kể lể rõ mười mươi: Tự do dân chủ vì không có, Liều chết ra đi để đổi đời. Nay đời thừa thắng, đổi luôn óc: Trái ý ta đây sẽ nuốt tươi. Quanh kỳ bầu cử, trơ cu cụ, Dân Chủ, thương thay giở khóc cười!

Xem Thêm

Đề bài :Đốt lò đốt cả Trung Ương - Lê Minh Nguyên

Приветствую форумчане RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy Наиболее доходными считаются простые акции молодых компаний, которые осуществляют рискованные проекты, однако при удачном стечении обстоятельств гарантируют высокий доход. Новости инвестиций и финансов. Бизнес и фриланс. В таджикскую экономику в 2019 году поступило 346 миллионов долларов инвестиций, из них 262,3 принадлежит Китаю. В пятницу об этом сообщила корпоративная газета "Вести КАМАЗа (MCX:KMAZ)". "Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена нерабочей для камазовцев. На оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям", - отмечается в сообщении газеты.

Xem Thêm

Đề bài : Người Nữ Tu trong Cô Nhi Viện Pleiku - Phạm Tín An Ninh

Trong bai tho,da duoc pho nhac " Em hien nhu masoeur "Co mot cau rat hay va rat dung :".... vai em tron duoi mua,uot bao nhieu cung vua..." cung nhu bai hat " tinh nho " co cau ca hay vo cung :" ...Ao xua du nhau,cung xin bac dau goi mai ten nhau".

Xem Thêm

Đề bài :'Nam giới mặc áo dài, mang giày Tây đen đi làm mới đẹp'

Mấy cán bộ đ/v muốn đầy tớ của nhân dân đi làm phải mặc quốc phục VN , thật ra trong thâm tâm bọn chúng là muốn phục hồi lại giai cấp ""quan thông"", ""quan phán"" thời Pháp thùộc và phong kiến... VGCS vênh v́áo cho là mình đang làm cách mạng, canh tân, văn minh mà toàn bước theo cái bước lạc hặu xưa...?? Thật ra VC , không bíết khi nào nên bận quốc phục...lúc nào khôngg nên....?? Muốn vậy, gọi là đề cao tinh thân dân tộc , sao không khuyên cán bộ lớn , đi làm hay công du nước ngoài hãy bận qúốc phục VN đi..sao cứ tối ngày ôm bộ áo kiểu đại cán của Mao..?? có phải tự tố cáo mình là dân nô lệ Mao không..? Hãy xem như TT Diệm khi công du Thai Lan, Tân Tây Lan, ngài diện ngay bộ qúốc phuc VN để tiếp đãi các nguyên thủ..., chẳng ai cười mà còn khâm phục tinh thần dân tộc của ngài..? VC nói yêu nứớc, đề cao tinh thân dân tộc chủ nghiã, mà chuyên nhỏ trong trường hợp cần, còn không dám làm, thử hỏi chúng muốn làm g̀ì bây giờ....??.Nghĩ cải lùi là lẹ nhất và dễ nhất...Đúng là khỉ Trường Sơn làm trò...????

Xem Thêm

TIN MỚI

Công an Nhân dân gắn liền với nhân dân ngực vú - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD)Công an Nhân dân gắn liền với nhân dân ngực vú - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

CHẲNG CÓ GÌ PHẢI SỢ COVID-19 - Lão Phan.

(HNPD) Hiện giờ bạn nghe giọng tôi hơi nghẹn ngào không phải vì tôi sợ mà lần đầu tiên trong rất lâu, "Tôi Thấy Hết Sợ !

Xem Thêm

TT Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối cao Pháp Viện.

Tổng thống Donald Trump ngày thứ Bảy loan báo bổ nhiệm thẩm phán tòa án phúc thẩm có quan điểm bảo thủ Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ,

Xem Thêm

Cái Tôi của người Việt

Gặp một người bạn. Trong một giờ, anh ta nói về anh 57 phút, anh đã làm những gì khiến Tây phải le lưỡi.

Xem Thêm

Hành Trình Chia Xẻ Với Những Mảnh Đời Bất Hạnh – Nguyễn Huy Điền

Sáng nay Chú Nhựt 13 tháng 9, tại Biên Hòa, tình nguyện viên trong nhóm nhỏ tiếp tục trao những phần quà cuối cùng của Bác Sĩ Nguyễn Đức Dũng, Rainier Ave S, Seattle.

Xem Thêm

GIỌT LỆ KHÔ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khóc thôi ư, ai xoá được hận này Khi Chúa đến, người xót thương cõi thế

Xem Thêm

Khóc!!! - Việt Nhân

(HNPĐ) Tuổi Trẻ Online 19/09/2020 đã đăng lời nói sau cùng

Xem Thêm

Trào lưu mới “dùng ngực kẹp cả thế giới”

của "giới trẻ" khiến anh em phải hộc máu mũi

Xem Thêm

Bí ẩn những ngôi nhà ma rùng rợn nhất Sài Gòn

Không ai đi chứng minh đó có phải sự thật hay không nhưng chắc chắn khi nghe qua ai cũng phải háo hức muốn nghe những câu chuyện “tâm linh” hư ảo, rùng rợn ấy

Xem Thêm

Ăn mày "hiện đại" - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Ăn mày "hiện đại" - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm