Nhân Vật

Công an chủ tịch : CSVN loạn

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh, Tướng Eisenhower đại thắng Thế Chiến 2, và nước Pháp Tướng De Gaulle giải thoát nước Pháp khỏi gông cùm Đức Quốc xả, cả ba đều là tướng quân đội cũng chỉ đắc cử làm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi. Thời CSVN qua nhiều đời tổng bí thư Đảng CSVN chủ tịch nước cũng gốc dân chính, không ai là tướng quân đội hay tướng công an. Chỉ có thời Tổng bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng đưa Đại Tướng Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang lên làm chủ tịch nước CSVN. 


Phân tích cho thấy trong hoàn cảnh nội bộ Đảng bị chia rẽ vì thân TC, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, bất bình trong việc đề cử lãnh đạo đảng, nhà nước, còn “quần chúng nhân dân thì bất mãn Đảng bất động trong việc bảo quốc, như thông đồng để TC xâm lấn biển đảo của VN, phe thân TC do Nguyễn phú Trọng cầm đầu độc diễn tham quyền cố vị lại cử Đại Tướng Công an Trần đại Quang, một công nòi của Công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN là hiện tượng báo biến loạn xảy ra cho chế độ, cho đảng CSVN nói chung và cho phe nắm đảng quyền của Nguyễn phú Trọng nói riêng.

Trước nhứt là rối loạn trong Đảng CSVN. Thực vậy, hơn ai hết Ông Hồ chí Minh là cha già khai sanh ra Đảng CSVN, và người khai nguyên ra chế độ CSVN sau khi cướp được chánh quyền, cho tới chết cũng chưa bao giờ Ông cử một công an nòi dù tướng hay tá, trung ương ủy viên, hay ủy viên bộ chánh trị lên làm Chủ Tịch Nước. Và kể cả nhưng tổng bí thư hậu bối của Ông Hồ cũng thế, không làm như Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng độc diễn lưu nhiệm rất mất lòng dân, chia rẽ đảng lại đưa một đại tướng công an, một công an nòi lên làm Chủ Tịch Nước. Và đưa lên một cách vi hiến, bất chấp tập tục tổ chức hành chánh công quyền của đảng, qua việc dàn dựng cho Quốc Hội khoá 13 sắp mãn nhiệm lên họp thức hoá, tấn phong, soán quyền của quyền Quốc Hội khoá 14 được các định chế hiến pháp và tập tục hằng cữu của CS qui định. Tổng Trọng đã tạo một tiền lệ đảo chánh Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội mà nhiệm kỳ tới tháng 5 mới mãn.

Tổng Trọng tạo một mầm móng trong đầu Trần đại Quang một đại tướng công an nắm quyền lực an ninh trật tự của chế độ. Khơi động tham vọng, thói suy nghĩ, logic hành động của Con Người, người ta làm được thì mình làm được. Trần đại Quang thấy Tổng Trong không có quân, không có cảnh lực mà lật đổ, đảo chánh được thì y vốn là đại tướng công an, bộ trưởng công an, công an nòi, từng ăn chia, nâng đỡ, sống với lực lượng công an cảnh sát, thấy mình còn thừa sức trăm ngàn lần hơn để lật đổ Tổng Trọng nay đã quá già, quá mất lòng dân, quá coi thường nguyên tắc dân chủ tập trung của đảng. Quyền hành chánh trị là một thứ á phiện dễ ghiền hơn á phiện nữa. Tướng Quang cũng là con người nên cũng ăn quen mà nhịn không quen, sớm muộn gì Tướng Quang cũng trở thành một Frankenstein, một con quỷ lộn hồn giết người tạo ra mình.

Sở dĩ gần hết nhiệm kỳ tổng bí thư của Tổng Trọng, Ông đã tìm đủ mọi cách để hạ Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cái chánh là để chận đường Nguyễn tấn Dũng lên làm tổng bí thư vì thấy thế lực của TT Dũng nắm Nhà Nước mạnh có thể ngăn chận tham vọng lưu nhiệm của Trọng.

Nhưng thế lực của TT Dũng đâu có mạnh và rộng khắp như của Đại Tướng Công an Trần đại Quang. Công an cảnh sát trong chế độ CS đông như kiến cỏ, cái gì cũng dám làm dù gian ác nhứt. Là chuyện dễ như ăn tô bún riu đối với Chủ Tich Công an Trần dại Quang sai khiến một số tay em công an cảnh sát đến bao vây Bộ Chánh trị để gọi là “bảo vệ an ninh cho các đồng chí”. Rồi trong bốn bức tường và trong phòng tổng bí thư cửa đóng, cúp điện thoại, internet, Quang cho một công an bắn chết Tổng Trọng, rồi công bố Trọng là tự sát thì dễ như chơi. Mấy uỷ viện Bộ Chánh trị kia sợ điếng hồn, mất vía, teo bu gi, không bảo cũng “nhứt trí, đồng tình cộng đồng tuyên trạch triệu thỉnh Đại Tướng Trần đại Quang Chủ Tịch Nước kiêm luôn Chủ Tịch Đảng CSVN.

Thứ đến là đại hoạ cho bộ mặt của CSVN. Lâu nay chế độ CSVN đã để cho công an cảnh sát hèn với giặc, ác với dân lộng hành, đã trở thành chế độ cảnh sát trị (régime policière) trên phương diện công luận rồi. Ngày Đại Tướng Công an, Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang được Đảng CSVN đưa lên làm Chủ Tịch Nước tuy chỉ có tính nghi thức, ngoại giao nhưng vẫn là quốc trưởng trên danh nghĩa cho chế độ CSVN. Chế độ CSVN sẽ đậm nét hình sự, công an, mật vụ hơn, trở thành chế độ công an trị.

CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục và công an dùng du đãng giả dạng thường dân trấn áp nhân dân nữa. Công an không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không bị lộ tẩy, không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ dễ tàn bạo, gian ác hơn cảnh sát phải mặc sắc phục, mang bảng tên khi đối phó đối với dân.

Đại Tướng Công an Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là một đại cán CS đại gian đại ác. Y khai gian lý lịch, nhỏ hơn 6 tuổi thật. Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học học đại của Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.

Đại Tướng Công an Trần Đại Quang không những gian với đảng trong lý lịch mà còn ác với đồng chí thứ trưởng của y nữa. Y dàn dựng thuốc chết Thứ Trưởng Phạm chí Ngọ của y để bịt miệng nhơn chứng, bịt đầu mối trong vụ Quang hối lộ chấn động trong chế độ CS thời chuyển sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chũ nghĩa.

Sau cùng, trong 5 năm tới đây, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng biến chế độ cai trị của y thành công an trị, với một bộ trưởng công an lên làm chủ tịch nước, công an sẽ lừng phèn hơn, gian ác hơn, dân chúng VN sẽ bị áp bức, bóc lột, trấn áp nhiều hơn. Và cũng có thể có phản tác dụng từ phía nhân dân, theo qui luật cùng tắc biến, sức ép càng nhiều sức bật càng cao, tạo thành một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài đảng trị của CS đang biến thái thành chế độ công an trị./.

Vi Anh

(Việt Báo)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Công an chủ tịch : CSVN loạn

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh, Tướng Eisenhower đại thắng Thế Chiến 2, và nước Pháp Tướng De Gaulle giải thoát nước Pháp khỏi gông cùm Đức Quốc xả, cả ba đều là tướng quân đội cũng chỉ đắc cử làm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi. Thời CSVN qua nhiều đời tổng bí thư Đảng CSVN chủ tịch nước cũng gốc dân chính, không ai là tướng quân đội hay tướng công an. Chỉ có thời Tổng bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng đưa Đại Tướng Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang lên làm chủ tịch nước CSVN. 


Phân tích cho thấy trong hoàn cảnh nội bộ Đảng bị chia rẽ vì thân TC, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, bất bình trong việc đề cử lãnh đạo đảng, nhà nước, còn “quần chúng nhân dân thì bất mãn Đảng bất động trong việc bảo quốc, như thông đồng để TC xâm lấn biển đảo của VN, phe thân TC do Nguyễn phú Trọng cầm đầu độc diễn tham quyền cố vị lại cử Đại Tướng Công an Trần đại Quang, một công nòi của Công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN là hiện tượng báo biến loạn xảy ra cho chế độ, cho đảng CSVN nói chung và cho phe nắm đảng quyền của Nguyễn phú Trọng nói riêng.

Trước nhứt là rối loạn trong Đảng CSVN. Thực vậy, hơn ai hết Ông Hồ chí Minh là cha già khai sanh ra Đảng CSVN, và người khai nguyên ra chế độ CSVN sau khi cướp được chánh quyền, cho tới chết cũng chưa bao giờ Ông cử một công an nòi dù tướng hay tá, trung ương ủy viên, hay ủy viên bộ chánh trị lên làm Chủ Tịch Nước. Và kể cả nhưng tổng bí thư hậu bối của Ông Hồ cũng thế, không làm như Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng độc diễn lưu nhiệm rất mất lòng dân, chia rẽ đảng lại đưa một đại tướng công an, một công an nòi lên làm Chủ Tịch Nước. Và đưa lên một cách vi hiến, bất chấp tập tục tổ chức hành chánh công quyền của đảng, qua việc dàn dựng cho Quốc Hội khoá 13 sắp mãn nhiệm lên họp thức hoá, tấn phong, soán quyền của quyền Quốc Hội khoá 14 được các định chế hiến pháp và tập tục hằng cữu của CS qui định. Tổng Trọng đã tạo một tiền lệ đảo chánh Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội mà nhiệm kỳ tới tháng 5 mới mãn.

Tổng Trọng tạo một mầm móng trong đầu Trần đại Quang một đại tướng công an nắm quyền lực an ninh trật tự của chế độ. Khơi động tham vọng, thói suy nghĩ, logic hành động của Con Người, người ta làm được thì mình làm được. Trần đại Quang thấy Tổng Trong không có quân, không có cảnh lực mà lật đổ, đảo chánh được thì y vốn là đại tướng công an, bộ trưởng công an, công an nòi, từng ăn chia, nâng đỡ, sống với lực lượng công an cảnh sát, thấy mình còn thừa sức trăm ngàn lần hơn để lật đổ Tổng Trọng nay đã quá già, quá mất lòng dân, quá coi thường nguyên tắc dân chủ tập trung của đảng. Quyền hành chánh trị là một thứ á phiện dễ ghiền hơn á phiện nữa. Tướng Quang cũng là con người nên cũng ăn quen mà nhịn không quen, sớm muộn gì Tướng Quang cũng trở thành một Frankenstein, một con quỷ lộn hồn giết người tạo ra mình.

Sở dĩ gần hết nhiệm kỳ tổng bí thư của Tổng Trọng, Ông đã tìm đủ mọi cách để hạ Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cái chánh là để chận đường Nguyễn tấn Dũng lên làm tổng bí thư vì thấy thế lực của TT Dũng nắm Nhà Nước mạnh có thể ngăn chận tham vọng lưu nhiệm của Trọng.

Nhưng thế lực của TT Dũng đâu có mạnh và rộng khắp như của Đại Tướng Công an Trần đại Quang. Công an cảnh sát trong chế độ CS đông như kiến cỏ, cái gì cũng dám làm dù gian ác nhứt. Là chuyện dễ như ăn tô bún riu đối với Chủ Tich Công an Trần dại Quang sai khiến một số tay em công an cảnh sát đến bao vây Bộ Chánh trị để gọi là “bảo vệ an ninh cho các đồng chí”. Rồi trong bốn bức tường và trong phòng tổng bí thư cửa đóng, cúp điện thoại, internet, Quang cho một công an bắn chết Tổng Trọng, rồi công bố Trọng là tự sát thì dễ như chơi. Mấy uỷ viện Bộ Chánh trị kia sợ điếng hồn, mất vía, teo bu gi, không bảo cũng “nhứt trí, đồng tình cộng đồng tuyên trạch triệu thỉnh Đại Tướng Trần đại Quang Chủ Tịch Nước kiêm luôn Chủ Tịch Đảng CSVN.

Thứ đến là đại hoạ cho bộ mặt của CSVN. Lâu nay chế độ CSVN đã để cho công an cảnh sát hèn với giặc, ác với dân lộng hành, đã trở thành chế độ cảnh sát trị (régime policière) trên phương diện công luận rồi. Ngày Đại Tướng Công an, Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang được Đảng CSVN đưa lên làm Chủ Tịch Nước tuy chỉ có tính nghi thức, ngoại giao nhưng vẫn là quốc trưởng trên danh nghĩa cho chế độ CSVN. Chế độ CSVN sẽ đậm nét hình sự, công an, mật vụ hơn, trở thành chế độ công an trị.

CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục và công an dùng du đãng giả dạng thường dân trấn áp nhân dân nữa. Công an không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không bị lộ tẩy, không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ dễ tàn bạo, gian ác hơn cảnh sát phải mặc sắc phục, mang bảng tên khi đối phó đối với dân.

Đại Tướng Công an Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là một đại cán CS đại gian đại ác. Y khai gian lý lịch, nhỏ hơn 6 tuổi thật. Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học học đại của Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.

Đại Tướng Công an Trần Đại Quang không những gian với đảng trong lý lịch mà còn ác với đồng chí thứ trưởng của y nữa. Y dàn dựng thuốc chết Thứ Trưởng Phạm chí Ngọ của y để bịt miệng nhơn chứng, bịt đầu mối trong vụ Quang hối lộ chấn động trong chế độ CS thời chuyển sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chũ nghĩa.

Sau cùng, trong 5 năm tới đây, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng biến chế độ cai trị của y thành công an trị, với một bộ trưởng công an lên làm chủ tịch nước, công an sẽ lừng phèn hơn, gian ác hơn, dân chúng VN sẽ bị áp bức, bóc lột, trấn áp nhiều hơn. Và cũng có thể có phản tác dụng từ phía nhân dân, theo qui luật cùng tắc biến, sức ép càng nhiều sức bật càng cao, tạo thành một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài đảng trị của CS đang biến thái thành chế độ công an trị./.

Vi Anh

(Việt Báo)

BẢN TIN MỚI NHẤT

Lời Khuyên Đầu Năm: BỚT Và ĐƯỢC

Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua

Xem Thêm

NỤ HÔN ĐẦU XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cuộc tình vẫn bâng khuâng Mong tràn trề sức sống

Xem Thêm

VỢ ĐẺ

Thương chồng nhịn cũng đã lâu Vợ mới gọi lại lầu bầu: "thèm chưa?

Xem Thêm

Cụ rùa 100 tuổi ăn chay, nghe kinh Phật trong chùa ở miền Tây

Chùa Phước Kiển tọa lạc ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp nổi tiếng với chuyện ly kỳ về các cụ rùa hơn 100 tuổi thích ngủ mùng, ăn chay và nghe kinh Phật.

Xem Thêm

Nguyễn Ngọc Ngạn: Loạn Ngôn - Trần Văn Giang

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN – còn gọi là ông “3-Nờ”)

Xem Thêm

Người đàn bà đó… - Trần Mộng Tú

Ngày cuối năm 2019, trong video clip quay cảnh Đức Giáo Hoàng Francis sau khi thưởng lãm hoạt cảnh Giáng Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô (St. Peter),

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài : Dân chúng ở Việt Nam phẫn nộ chửi bới Hoàng Duy Hùng.

BolsaTV co^ng khai ung?ho^. VC ma`sao co^.ng do^`ng nguo`i Vie^.t o?Cali im re va^.y? Co'mo` a'm gi` da^y?

Xem Thêm

Đề bài :Gieo gió gặt bão - Bài viết của Đặng Chí Hùng

Hon 60 nam theo dang,phung su dang an cuop. gio day no cuop lai,va ngay ca den bo do long no cung moi ra . Khong co gi la mu quang hon trong cai dau luon luon tin tuong vao cs. 60 nam phung su an cuop,gio thi bi cuop an. Oan uc gi ???

Xem Thêm

Đề bài :Luật sư Hoàng Duy Hùng – Con chốt mới trong ván bài Hòa Hợp, Hòa Giải

Nó mất job dân cử vì nhân cách hạ cấp kéo theo sự tẩy chay của CĐ VN tại Houston nên cái job luật sư cũng phải dẹp tiệm...Vậy thì con đường duy nhất mà nó còn có thể đi là bám đuôi bọn thú vật VC kiếm sống chứ có phải nó bỏ job để làm đứa sai vặt của VC như bài viết đâu.

Xem Thêm

Đề bài : Dân chúng ở Việt Nam phẫn nộ chửi bới Hoàng Duy Hùng.

Tha`ng cho' Hoa`ng duy Hu`ng na`y cho no' an ki't la` du'ng ro^`i.

Xem Thêm

Đề bài : Dân chúng ở Việt Nam phẫn nộ chửi bới Hoàng Duy Hùng.

Ngộ thiệt...LS HDH đi từ Nam ra Bắc, Mỗi bước đi không âm thầm mà ồn ào qúa mức, mỗi giây phút của HDH đều được hai đài VHVNtv và Phobolsatv tung hứng rất tận tình ..làm như HDH là minh chủa xuất cung, Đi đâu cũng được dân chúng đón mừng, tặng qùa, mời về nhà cung phụng...?? Tới nỗi có anh nông dân xin vợ bán hai giạ lúa để có tiền ra HN ăn rầm nằm rề chỉ để canh gập cho được minh chủ HDH, làm mọi người xem vãi linh hồn.....?? Tới clip nay thì lại thấy HDH bị dân oan chửi qúa nhiều... Hai sự việc khác nhau hoàn toàn, khiến người coi có thắc mắc..?? cái đám dân, quan, ngưỡng mộ HDH qua mức có phải là lũ cò mồi đóng kịch đươc trả tiền cho môt mục đích.....? và để làm giảm sự tư cao của HDH nên cũng có nhóm khác khích động người chửi HDH... cho cân băng ván bài chính trị bịp...???

Xem Thêm

Đề bài :Thông minh chưa hẳn đã lương thiện

…" mguoi giau co vao nuoc Thien dang kho nhu con lac da chui qua lo kim " va …" nguoi giau co thi duoc cho them,con nguoi kho ngheo lai bi cat het " Dong dao ngay con tho au :" Thien dang hoa nguc hai ben ai khon thoi dai,ai dai thoi khon…"

Xem Thêm

Đề bài :Obama cấp quốc tịch cho 2.500 người Iran khi thảo luận thỏa thuận hạt nhân?

Uoc gi T.T chi thi cho bo di tru tai cuu xet nhung don xin nhap tich,the xanh...vv.xem co su khai gian trong cac muc lien quan den cong san.du sinh-ket hon... nghia la co su gian doi,boi the de DUOC thu hoi lai quoc tich va moi ke gian doi ve que cu/.

Xem Thêm

Đề bài :Quần Đảo Bị Lãng Quên Trở Nên Lắm Tên

Cha nào có thẩm quyền đật tên mới cho quần đã̉o Hoàng Sả trên bia tưởng niệm vậy...?? Tên này có phải người Việt không..?? hay lai một tên đá cá lăn dưa nào tự nhân có bằng TS mà tự nghĩ ra cái tên mới... mà sao không thông hiêu đia lý nươc nhà...?? Tranh đấu mà chuyện hiểu biết ph46 th4ng về đia lý nước nhà mà còn không thông xuốt, th̀ì thử hỏi anh đòi tranh đấu cho ai..?? Tưởng niệm cái gì...?? Bó tay với những tên lộn xòng này...!!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Anh hùng và chiến sĩ Việt Nam thời … hiện đại - Nguyễn Bá Chổi

Cam on bac ng-b-Choi,bai viet that hay,nhung neu bac phang nang ky hon thi nha em cam on bac.Bon cho nay tu thang tong den thang tep riu,bon no thich nghe nang,noi nho nhe chung chi cuoi ruoi.Nha em ma co khoa an noi,em chui cho chung cu nghe nhu la ca...vong co,cho dung dieu Hanoi.

Xem Thêm

Đề bài :ĐỂ HIỂU RÕ NGUYÊN NHÂN ĐẢNG DÂN CHỦ QUYẾT TÂM TRUẤT PHẾ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Hilllary da tuyen bo : " Trump ma lam Tong thong thi chung ta vao tu het." Day la mot cau khang dinh ro net nhat,va chinh vi vay ma Obama da tuyen bo :" dan quan chien dau." tat ca moi chuong trinh,muu dinh bon con Lua da sua soan va dang cho ket qua cuoi cung Hillary lam tong thong,On troi ! moi su dao lon va chi trong vong vai nam,tau cong dieu dung va bon con LUA cang ngay cang lo ro cho dan chung My hieu biet ve chung.Chung da gai nguoi khap cac co quan cong Quyen o D.C,chung da sua soan XHCN san sang cho nuoc My.va On Troi! da goi Trump toi cho dat nuoc nay .

Xem Thêm

TIN MỚI

Nguyễn Ngọc Ngạn: Loạn Ngôn - Trần Văn Giang

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN – còn gọi là ông “3-Nờ”)

Xem Thêm

Người đàn bà đó… - Trần Mộng Tú

Ngày cuối năm 2019, trong video clip quay cảnh Đức Giáo Hoàng Francis sau khi thưởng lãm hoạt cảnh Giáng Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô (St. Peter),

Xem Thêm

Đồng tiền dành cho Đồng Tâm không phải là đồng tiền xấu - Mai Tú Ân

Thôn Hoành tả tơi. Cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần người dân xã ĐT đã chết

Xem Thêm

Quán Bên Đường mừng Xuân - Hà Thượng Thủ

Quán Bên Đường đón tiếp xuân sang /Xin chúc bà con khắp cả làng

Xem Thêm

Ảnh tết năm 1920, đúng 100 năm trước của nhiếp ảnh gia nước ngoài

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại thích nghĩ về quá khứ, về những gì đã qua.

Xem Thêm

Có 1000 dollars trong túi là giầu hơn người Mỹ rồi đấy.

Có 1000 dollars trong túi là giầu hơn người Mỹ rồi đấy.

Xem Thêm

ĐƯỜNG THI RŨ MỘNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Dẫu xa mấy thủa buồn quê cũ Vẫn nhớ đôi phen lạc dấu mòn

Xem Thêm

VU OAN GIÁ HOẠ - Tôn Nữ Hoàng Hoa

Trong lịch sử loài người, nếu muốn vu oan giá hoạ cho ai có lớp lang tình tự để kết tội kẽ khác không ai bằng bọn Cộng Sản.

Xem Thêm