Hình Ảnh & Sự Kiện

Hình và Bài chia sẻ trong Ngày Đức Thầy Thọ Nạn

Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động
Kính thưa ông Lê Minh Trung, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại Victoria
Kính thưa qúy vị đại diện Tôn Giáo, Hội Đòan, Truyền Thông Báo Chí,
Kính thưa quý đồng hương,
Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động của Ngài. Xin cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội nhân ngày Đức Thầy thọ nạn được ôn lại đôi điều Thầy dạy.
Đức Thầy dạy chúng ta Tứ Ân trong đó có Ân Đất Nước là con dân phải bảo vệ đất nước khi bị ngọai bang xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thịnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước.
Theo lời Thầy dạy hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội.

Thưa quý vị,
Tư tửơng chính trị của Đức Thầy cũng là ánh đuốc soi đường cho chúng ta. Bên cạnh Phật Giáo Hòa Hảo Thầy còn sáng lập Việt-Nam Dân Xã Đảng, một đảng dân chủ xã hội, chủ trương tòan dân chính trị, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân và chống độc tài bất cứ hình thức nào.
Chủ trương Toàn Dân Chánh Trị là chủ trương mang chính trị xuống đến tòan dân, giáo dục chính trị cho tòan dân và Đảng Dân Xã thành lập làm phương tiện để Đức Thầy có thể áp dụng tư tưởng chính trị tòan dân của mình nâng cao tầm hiểu biết về dân chủ xã hội của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà đa số là những nông dân ít học.
Đức Thầy đề ra một mục tiêu cách mạng xã hội như sau: “Cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của dân cày và thầy thợ bằng cách mở thật nhiều cơ quan y tế, giáo dục, cứu tế, nhà bảo sanh, ấu trĩ viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, trường học, nhà hát bóng ... làm cho dân cày cũng hưởng được những ích lợi của khoa học như thầy thợ ở đô thị.”

Thưa quý vị
Được sống tại Úc, chúng ta được hưởng giáo dục, y tế miễn phí, hưởng một xã hội bình đẳng bình quyền, một hệ thống an sinh tân tiến, âu cũng là nhờ công lao của những chính trị gia Úc không ngừng đấu tranh cho xã hội Úc ngày càng tốt đẹp. Trong số những người này có không ít những người đeo đuổi lý tưởng xã hội và dấn thân cải tiến xã hội theo khuynh hướng xã hội. Điều này cho thấy Chương Trình Dân Xã Đảng mà Đức Thầy đã sọan ra và chính thức công bố là chương trình khả thi và cần được thực hiện khi Việt Nam có tự do dân chủ.
Gần 70 năm về trước, tư Tưởng và hành động của Đức Thầy đã đi trước thời đại và hòan tòan thích hợp cho một nước Việt Nam Tự Do. Xin được phép giới thiệu với quý vị hai bài tôi đã viết về chủ trương tòan dân chính trị và cách mạng xã hội theo chủ nghĩa xã hội để chúng ta có thể hiểu thêm về con đường được Đức Thầy vạch ra để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.

Thưa quý vị,
Cũng vì tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà hàng ngàn đồng bào Quốc Nội đang bị tù đày hay đang bị cộng sản ngày đêm khủng bố. Trong đó có nhiều người là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Ở hải ngọai điều thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm được, là yểm trợ vật chất các cá nhân và các tổ chức đấu tranh quốc nội. Hằng năm Khối 8406 chúng tôi đều có tổ chức Mừng Sinh Nhật Khối 8406, tất cả các khỏan tiền sau khi trừ chi phí đều được chuyển về cho các tổ chức đấu tranh Quốc Nội trong đó có các Tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo để chia sẻ phần nào khó khăn mà những người đấu tranh Quốc Nội gánh chịu.
Chủ nhật tới 7-4, chúng tôi lại tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. Xin phép được nhân cơ hội mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi.
Xin cám ơn và kính chào tòan thể quý vị.
Nguyễn Quang Duy

 

Nguyễn Quang Duy chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Hình và Bài chia sẻ trong Ngày Đức Thầy Thọ Nạn

Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động
Kính thưa ông Lê Minh Trung, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại Victoria
Kính thưa qúy vị đại diện Tôn Giáo, Hội Đòan, Truyền Thông Báo Chí,
Kính thưa quý đồng hương,
Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động của Ngài. Xin cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội nhân ngày Đức Thầy thọ nạn được ôn lại đôi điều Thầy dạy.
Đức Thầy dạy chúng ta Tứ Ân trong đó có Ân Đất Nước là con dân phải bảo vệ đất nước khi bị ngọai bang xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thịnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước.
Theo lời Thầy dạy hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội.

Thưa quý vị,
Tư tửơng chính trị của Đức Thầy cũng là ánh đuốc soi đường cho chúng ta. Bên cạnh Phật Giáo Hòa Hảo Thầy còn sáng lập Việt-Nam Dân Xã Đảng, một đảng dân chủ xã hội, chủ trương tòan dân chính trị, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân và chống độc tài bất cứ hình thức nào.
Chủ trương Toàn Dân Chánh Trị là chủ trương mang chính trị xuống đến tòan dân, giáo dục chính trị cho tòan dân và Đảng Dân Xã thành lập làm phương tiện để Đức Thầy có thể áp dụng tư tưởng chính trị tòan dân của mình nâng cao tầm hiểu biết về dân chủ xã hội của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà đa số là những nông dân ít học.
Đức Thầy đề ra một mục tiêu cách mạng xã hội như sau: “Cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của dân cày và thầy thợ bằng cách mở thật nhiều cơ quan y tế, giáo dục, cứu tế, nhà bảo sanh, ấu trĩ viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, trường học, nhà hát bóng ... làm cho dân cày cũng hưởng được những ích lợi của khoa học như thầy thợ ở đô thị.”

Thưa quý vị
Được sống tại Úc, chúng ta được hưởng giáo dục, y tế miễn phí, hưởng một xã hội bình đẳng bình quyền, một hệ thống an sinh tân tiến, âu cũng là nhờ công lao của những chính trị gia Úc không ngừng đấu tranh cho xã hội Úc ngày càng tốt đẹp. Trong số những người này có không ít những người đeo đuổi lý tưởng xã hội và dấn thân cải tiến xã hội theo khuynh hướng xã hội. Điều này cho thấy Chương Trình Dân Xã Đảng mà Đức Thầy đã sọan ra và chính thức công bố là chương trình khả thi và cần được thực hiện khi Việt Nam có tự do dân chủ.
Gần 70 năm về trước, tư Tưởng và hành động của Đức Thầy đã đi trước thời đại và hòan tòan thích hợp cho một nước Việt Nam Tự Do. Xin được phép giới thiệu với quý vị hai bài tôi đã viết về chủ trương tòan dân chính trị và cách mạng xã hội theo chủ nghĩa xã hội để chúng ta có thể hiểu thêm về con đường được Đức Thầy vạch ra để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.

Thưa quý vị,
Cũng vì tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà hàng ngàn đồng bào Quốc Nội đang bị tù đày hay đang bị cộng sản ngày đêm khủng bố. Trong đó có nhiều người là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Ở hải ngọai điều thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm được, là yểm trợ vật chất các cá nhân và các tổ chức đấu tranh quốc nội. Hằng năm Khối 8406 chúng tôi đều có tổ chức Mừng Sinh Nhật Khối 8406, tất cả các khỏan tiền sau khi trừ chi phí đều được chuyển về cho các tổ chức đấu tranh Quốc Nội trong đó có các Tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo để chia sẻ phần nào khó khăn mà những người đấu tranh Quốc Nội gánh chịu.
Chủ nhật tới 7-4, chúng tôi lại tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. Xin phép được nhân cơ hội mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi.
Xin cám ơn và kính chào tòan thể quý vị.
Nguyễn Quang Duy

 

Nguyễn Quang Duy chuyển

BẢN TIN MỚI NHẤT

Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian ?

Xem Thêm

Cựu tổng thống Jimmy Carter nhập viện sau khi ngã tại nhà Georgia

(HNPD) “Cựu tổng thống Jimmy Carter, 95 tuổi ngã tại nhà riêng ở thị trấn Plains, bang Georgia tối qua. Ông bị rạn xương chậu và được đưa vào Trung tâm y tế Phoebe Sumter để theo dõi, điều trị vết thương.

Xem Thêm

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

không dễ để phát hiện được việc sinh viên bán dâm, cũng như đếm được số lần vi phạm để có căn cứ xử lý.

Xem Thêm

ĐÔNG VIỄN XỨ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhiều lần nghe em thổ lộ Rằng em say đắm cuồng điên

Xem Thêm

Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân

YÊU CẦU NHÀ NƯỚC Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân về tội làm nhục thể Quốc Gia.

Xem Thêm

Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Còn nếu đưa cả nước thống nhất theo con đường tự do dân chủ thì tôi lại thấy là... không tưởng.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ai đã ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm? Tại sao? - Phan Đức Minh

Kinh Phật :'Muốn biết nhân Quá Khứ, nhìn quả Hiện Tai. NHÂN gieo Hiện Tại, chính là QUẢ trong Tương Lai".Ác nghiệp đã gieo, trốn đi đâu cho thoát?

Xem Thêm

Đề bài :ĐI ĂN PHỞ - DODUYNGOC

Kakaka, Đoạn kết hay và chí lý quá ... không tiền không có phở, không tiền gái VN kẹp cứng không có hở !!!

Xem Thêm

Đề bài :MỎ NEO HKMH NGA -Trọng Nghĩa

Nghèo đói là căn bản của 1 nước CS,thế nên tham nhũng là phương tiện duy nhất để cán bộ CS có ăn.Trong khi tại các nước tư bản,nạn tham nhũng sẽ giết chết chế độ,thì ngược lại nạn tham nhũng có vẻ như đang làm chế độ CS vững mạnh hơn.Các nhà nghiên cứu cần quan sát hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Tại Sao Trên Bản Đồ Lãnh Thổ, Biển Đảo Của Việt Nam Không Có Trường Sa? * Hồ Hải

Dù là bản đồ hay tượng đài, nếu trên đó có hình ảnh bản đồ Việt Nam từ Nam chí Bắc, nếu có biển Đông thì phải có 2 quần đảo chiến lược và chủ quyền thuộc Việt Nam là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Dân Việt Nam đã lên án công hàm Phạm văn Đồng ngày 14.9.1958. Chúng ta đã khiếu nại công ty Internet Google vẻ bản đồ Việt Nam với biển Đông mà thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó công ty Google đã điều chỉnh. Bây giờ giới HQVNCH / UBXDĐTNTSHS ngang nhiên phế bỏ quần đảo Trường Sa trên tượng đài có bản đồ VN, có cờ vàng,và chỉ có quần đảo Hoàng Sa. Đó là một khiếm khuyết không thể chấp nhận được, sẽ là một lỗi lầm rất lớn chỉ có lợi cho TC trong việc tranh chấp chủ quyền biển Đông gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa về lâu về dài. Ngoài ra đó cũng là kẻ hở mà CSVN sẽ đánh phá chúng ta là giới HQVNCH chẳng thương tiếc gì quần đảo Trường Sa. Hậu duệ con em VN sẽ chỉ trích cha ông là suy nghĩ quá thiển cận rằng quốc gia ven biển Việt Nam có chủ quyền biển Đông, có quần đảo Hoàng Sa mà không có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa như tượng đài đã được xây dựng tại Nam California, Hoa Kỳ.

Xem Thêm

Đề bài :Tại Sao Trên Bản Đồ Lãnh Thổ, Biển Đảo Của Việt Nam Không Có Trường Sa? * Hồ Hải

Ninh Bình:  Chúng tôi là đàn bà mà thấy các ông trong UBXDĐTN/TSHS có lối hành sử độc đoán bất chấp dư luận của đồng đội và đồng hương, miễn cưỡng bỏ mấy chấm nhỏ mà vẫn khăng khăng không đặt tên cho đảo Trường Sa cho mấy hòn đá vô chủ đó.  Các ông sẽ chịu trách nhiệm trước trước lịch sử vì đã không làm tròn nhiệm vụ do đồng bào giao phó là đã đánh mất đảo Trường Sa trên bản đồ toàn vẹn lãnh thổ từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mâu.

Xem Thêm

Đề bài :Tại Sao Trên Bản Đồ Lãnh Thổ, Biển Đảo Của Việt Nam Không Có Trường Sa? * Hồ Hải

Thêm tên đảo Trường Sa vào, có mất mát gì đâu mấy ông ông thần nước mặn, để cả cộng đồng người ta lên án mới đẹp mặt làm sao!

Xem Thêm

Đề bài : Mặt thật của 'sao' khi trút bỏ son phấn

Cam on chua,Moi lan ngam nhin ba vo gia,khi co nang dang gay go say sua, anh luon nho toi nhung thang ngay em ngay em tre trung,min mang tuoi tre cua tuoi hoa nien.Da em nhan heo,nhan sac phai tan vi anh va cac con cua chung minh,va cho du mai nay co ra sao,em co day xe lan cho anh hay anh co day xe lan cho em,thi van nhu ngay xua em mac co khi di ben canh anh va van co nam chat cai yen xe chu khong dam om eo ech cua anh va luc nao cung the,em van tre trung nhu ngay anh dan em vao thanh duong...

Xem Thêm

Đề bài :Hãy coi chừng món tiết canh ngâm formol từ Tầu nhập về Việt Nam !

Ai dám bảo đảm đây là máu heo,chó hay vịt ??? Với 1 XH giết người dẽ dàng và bán hợp pháp như XH Tàu hiện nay thì bạn có còn dám ăn những thực phẩm của họ ???

Xem Thêm

Đề bài :Nhân vụ HNPD-COM bị đánh sập: Tao chửi lần chót trước khi tự đóng cưả - Đồ Ngu

Bac Do Ngu oi ! em cung chi moi hoc toi i - to,chi moi biet doc ,biet viet.Nay vao HNPD mac suc ma chui thang giac ho,chui bon ban nuoc...gio nay,bac lai doi dong cua cai com & net,bay gio biet cho nao de em Duoc chui bon mat day ? Thoi thi neu bac met moi,bac lua chon dua chau nao do no giong bac,roi ban giao cai no dat nuoc cho no,de no dieu hanh thay bac,ma bon em con co chut dat phat tiet cai cho de cua bon cho de bac a !

Xem Thêm

TIN MỚI

Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian ?

Xem Thêm

Cựu tổng thống Jimmy Carter nhập viện sau khi ngã tại nhà Georgia

(HNPD) “Cựu tổng thống Jimmy Carter, 95 tuổi ngã tại nhà riêng ở thị trấn Plains, bang Georgia tối qua. Ông bị rạn xương chậu và được đưa vào Trung tâm y tế Phoebe Sumter để theo dõi, điều trị vết thương.

Xem Thêm

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

không dễ để phát hiện được việc sinh viên bán dâm, cũng như đếm được số lần vi phạm để có căn cứ xử lý.

Xem Thêm

ĐÔNG VIỄN XỨ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhiều lần nghe em thổ lộ Rằng em say đắm cuồng điên

Xem Thêm

Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân

YÊU CẦU NHÀ NƯỚC Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đưa Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra luận tội trước nhân dân về tội làm nhục thể Quốc Gia.

Xem Thêm

Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Còn nếu đưa cả nước thống nhất theo con đường tự do dân chủ thì tôi lại thấy là... không tưởng.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 12/11/2019

Disney +, một dịch vụ phát video trực tuyến ra mắt hôm nay tại Mỹ, Canada và Hà Lan, không hề tầm thường.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Ba 12/11/2019

Tòa Việt Nam tuyên 31 năm tù cho ba người bị cáo buộc tội khủng bố (RFA)

Xem Thêm

Trăn trở về lời nhắn qua điện thoại của Phạm Thị Trà My - Nguyễn Bá Chổi

Cu Tèo “trăn trở” vì lâu nay đọc trên mạng thấy tất cả

Xem Thêm

LÃO QUÁI THAY ĐOI HAY PHÁ BĨNH ?

Khi vừa có kết quả bầu cử tổng thống, lão quái đã ngoáy vào đảng Cộng hòa của lão,

Xem Thêm