Hình Ảnh & Sự Kiện

Hình và Bài chia sẻ trong Ngày Đức Thầy Thọ Nạn

Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động
Kính thưa ông Lê Minh Trung, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại Victoria
Kính thưa qúy vị đại diện Tôn Giáo, Hội Đòan, Truyền Thông Báo Chí,
Kính thưa quý đồng hương,
Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động của Ngài. Xin cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội nhân ngày Đức Thầy thọ nạn được ôn lại đôi điều Thầy dạy.
Đức Thầy dạy chúng ta Tứ Ân trong đó có Ân Đất Nước là con dân phải bảo vệ đất nước khi bị ngọai bang xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thịnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước.
Theo lời Thầy dạy hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội.

Thưa quý vị,
Tư tửơng chính trị của Đức Thầy cũng là ánh đuốc soi đường cho chúng ta. Bên cạnh Phật Giáo Hòa Hảo Thầy còn sáng lập Việt-Nam Dân Xã Đảng, một đảng dân chủ xã hội, chủ trương tòan dân chính trị, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân và chống độc tài bất cứ hình thức nào.
Chủ trương Toàn Dân Chánh Trị là chủ trương mang chính trị xuống đến tòan dân, giáo dục chính trị cho tòan dân và Đảng Dân Xã thành lập làm phương tiện để Đức Thầy có thể áp dụng tư tưởng chính trị tòan dân của mình nâng cao tầm hiểu biết về dân chủ xã hội của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà đa số là những nông dân ít học.
Đức Thầy đề ra một mục tiêu cách mạng xã hội như sau: “Cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của dân cày và thầy thợ bằng cách mở thật nhiều cơ quan y tế, giáo dục, cứu tế, nhà bảo sanh, ấu trĩ viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, trường học, nhà hát bóng ... làm cho dân cày cũng hưởng được những ích lợi của khoa học như thầy thợ ở đô thị.”

Thưa quý vị
Được sống tại Úc, chúng ta được hưởng giáo dục, y tế miễn phí, hưởng một xã hội bình đẳng bình quyền, một hệ thống an sinh tân tiến, âu cũng là nhờ công lao của những chính trị gia Úc không ngừng đấu tranh cho xã hội Úc ngày càng tốt đẹp. Trong số những người này có không ít những người đeo đuổi lý tưởng xã hội và dấn thân cải tiến xã hội theo khuynh hướng xã hội. Điều này cho thấy Chương Trình Dân Xã Đảng mà Đức Thầy đã sọan ra và chính thức công bố là chương trình khả thi và cần được thực hiện khi Việt Nam có tự do dân chủ.
Gần 70 năm về trước, tư Tưởng và hành động của Đức Thầy đã đi trước thời đại và hòan tòan thích hợp cho một nước Việt Nam Tự Do. Xin được phép giới thiệu với quý vị hai bài tôi đã viết về chủ trương tòan dân chính trị và cách mạng xã hội theo chủ nghĩa xã hội để chúng ta có thể hiểu thêm về con đường được Đức Thầy vạch ra để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.

Thưa quý vị,
Cũng vì tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà hàng ngàn đồng bào Quốc Nội đang bị tù đày hay đang bị cộng sản ngày đêm khủng bố. Trong đó có nhiều người là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Ở hải ngọai điều thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm được, là yểm trợ vật chất các cá nhân và các tổ chức đấu tranh quốc nội. Hằng năm Khối 8406 chúng tôi đều có tổ chức Mừng Sinh Nhật Khối 8406, tất cả các khỏan tiền sau khi trừ chi phí đều được chuyển về cho các tổ chức đấu tranh Quốc Nội trong đó có các Tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo để chia sẻ phần nào khó khăn mà những người đấu tranh Quốc Nội gánh chịu.
Chủ nhật tới 7-4, chúng tôi lại tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. Xin phép được nhân cơ hội mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi.
Xin cám ơn và kính chào tòan thể quý vị.
Nguyễn Quang Duy

 

Nguyễn Quang Duy chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Hình và Bài chia sẻ trong Ngày Đức Thầy Thọ Nạn

Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động
Kính thưa ông Lê Minh Trung, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại Victoria
Kính thưa qúy vị đại diện Tôn Giáo, Hội Đòan, Truyền Thông Báo Chí,
Kính thưa quý đồng hương,
Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động của Ngài. Xin cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội nhân ngày Đức Thầy thọ nạn được ôn lại đôi điều Thầy dạy.
Đức Thầy dạy chúng ta Tứ Ân trong đó có Ân Đất Nước là con dân phải bảo vệ đất nước khi bị ngọai bang xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thịnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước.
Theo lời Thầy dạy hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội.

Thưa quý vị,
Tư tửơng chính trị của Đức Thầy cũng là ánh đuốc soi đường cho chúng ta. Bên cạnh Phật Giáo Hòa Hảo Thầy còn sáng lập Việt-Nam Dân Xã Đảng, một đảng dân chủ xã hội, chủ trương tòan dân chính trị, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân và chống độc tài bất cứ hình thức nào.
Chủ trương Toàn Dân Chánh Trị là chủ trương mang chính trị xuống đến tòan dân, giáo dục chính trị cho tòan dân và Đảng Dân Xã thành lập làm phương tiện để Đức Thầy có thể áp dụng tư tưởng chính trị tòan dân của mình nâng cao tầm hiểu biết về dân chủ xã hội của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà đa số là những nông dân ít học.
Đức Thầy đề ra một mục tiêu cách mạng xã hội như sau: “Cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của dân cày và thầy thợ bằng cách mở thật nhiều cơ quan y tế, giáo dục, cứu tế, nhà bảo sanh, ấu trĩ viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, trường học, nhà hát bóng ... làm cho dân cày cũng hưởng được những ích lợi của khoa học như thầy thợ ở đô thị.”

Thưa quý vị
Được sống tại Úc, chúng ta được hưởng giáo dục, y tế miễn phí, hưởng một xã hội bình đẳng bình quyền, một hệ thống an sinh tân tiến, âu cũng là nhờ công lao của những chính trị gia Úc không ngừng đấu tranh cho xã hội Úc ngày càng tốt đẹp. Trong số những người này có không ít những người đeo đuổi lý tưởng xã hội và dấn thân cải tiến xã hội theo khuynh hướng xã hội. Điều này cho thấy Chương Trình Dân Xã Đảng mà Đức Thầy đã sọan ra và chính thức công bố là chương trình khả thi và cần được thực hiện khi Việt Nam có tự do dân chủ.
Gần 70 năm về trước, tư Tưởng và hành động của Đức Thầy đã đi trước thời đại và hòan tòan thích hợp cho một nước Việt Nam Tự Do. Xin được phép giới thiệu với quý vị hai bài tôi đã viết về chủ trương tòan dân chính trị và cách mạng xã hội theo chủ nghĩa xã hội để chúng ta có thể hiểu thêm về con đường được Đức Thầy vạch ra để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.

Thưa quý vị,
Cũng vì tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà hàng ngàn đồng bào Quốc Nội đang bị tù đày hay đang bị cộng sản ngày đêm khủng bố. Trong đó có nhiều người là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Ở hải ngọai điều thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm được, là yểm trợ vật chất các cá nhân và các tổ chức đấu tranh quốc nội. Hằng năm Khối 8406 chúng tôi đều có tổ chức Mừng Sinh Nhật Khối 8406, tất cả các khỏan tiền sau khi trừ chi phí đều được chuyển về cho các tổ chức đấu tranh Quốc Nội trong đó có các Tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo để chia sẻ phần nào khó khăn mà những người đấu tranh Quốc Nội gánh chịu.
Chủ nhật tới 7-4, chúng tôi lại tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. Xin phép được nhân cơ hội mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi.
Xin cám ơn và kính chào tòan thể quý vị.
Nguyễn Quang Duy

 

Nguyễn Quang Duy chuyển

BẢN TIN MỚI NHẤT

NN Trần Xuân Tin – Buồn Vui Đời Quân Ngũ

Nhân dịp nghe lại bản nhạc : Người Nhái Hành Khúc có câu : Liên Đoàn Người Nhái như những bày ma trơi, tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép . Khi tấn công như sóng thần dâng bờ .

Xem Thêm

Lại múa rối nước - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cuối cùng ngày 16/07/2019, cái gọi là nhà nước xã nghĩa qua con mõ (lê thị thu hằng), cũng đã loa loa

Xem Thêm

VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì em lỡ si cuồng trăng bạc Khiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoà

Xem Thêm

Những hình ảnh chứng minh người Nhật luôn đi trước thế giới

Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là quốc gia độc đáo nhất thế giới. Những phát minh của người Nhật Bản cho các vấn đề hàng ngày đã chứng minh điều đó.

Xem Thêm

Nhục quốc tế thể: Dịch Tây ba lô ăn xin ở châu Á:

“Hãy cho tôi tiền đi vòng quanh thế giới”

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Hồ sơ quý hiếm An táng hai Ông Ngô-Đình-Diệm và Ngô-Đình-Nhu,

Den bay gio su that da ro la phe dao chanh cung tan ac. Neu dan chung va hoc sinh Saigon am muu cuop xac de dot tra thu thi ho con tan ac hon la phe cong san vi CS khi thay the che do chi bo phe nghia trang Bien Hoa nhung khong dem xac tu si VNCH ra dot. Dao chanh chi thay the che do cu voi nguoi xau. Loi tai nguoi My.

Xem Thêm

Đề bài : Tự Do Nhân Quyền Là Đây!

Ong Cha Oanh nay moi la nguoi nghia khi. Cach day khoang 20 nam, may ong trong cong dong VN Minnesota moi ong cha quoc doanh den choi, ong doi ha la co VNCH moi den. Vay ma ong chu tich cong dong VN Minnesota chiu ha la co vang truoc tru so de tiep don ong cha quoc doanh nay. Vu nay no lon vi cong dong VN Minn phan doi viec ha la co. Roi hai ben kien tung ra toa ve toi phi bang.

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân Đại tá Hồ Tấn Quyền với Lực Lượng Hải Thuyền - Nguyễn Văn Ơn

Cac tuong lanh VNCH nam 1963 ra lenh giet cac si quan VNCH nhu Ho Tan Quyen, Le Quang Tung, thi ho khong khac gi nhung du kich CS thieu hoc bat giet cac vien chuc VNCH. Nguoi My va cac tuong dao chanh nam 1963 roi cat vien tro nam 1974. Sau do cai lenh tiet kiem dan duoc dua 1 trieu quan VNCH vao the cung luc kiet. Neu biet duoc nguoi My se giet VNCH thi ta khong nen theo nguoi My.

Xem Thêm

Đề bài :LỖI KỸ THUẬT TRONG HAI BẢN NHẠC CỦA ĐỨC HUY - PHẠM ĐỨC NHÌ

Bạn hãy xem thêm vài ba bản nhạc nữa thôi,bạn sẽ thấy "Chẳng có gì để nói".Hahaaa...

Xem Thêm

Đề bài :Hàng trăm nghìn người nhảy sóng ở bãi biển nước đục ngầu

Cách nay 15 năm,cảnh này được đưa lên internet và nói là bên Tàu...Hihiii...15 năm sau,xuất hiện bên VN...Kết luận,Tàu nhập cảnh tắm biển của nó vào VN hay người Tàu sang VN sinh sống nhiều như bên...Tàu?

Xem Thêm

Đề bài :Tiền dollar giả của CSVN đang tiêu thụ ở Hoa Kỳ.

Bay gio moi dang tai,ke ra thi hoi tre.Bac Han la nuoc so huu va in tien Dollars gia noi tieng tren the gioi.Gio day,co them ten Tau day mau an phan pha hoai kinh te My va au chau,co gang pha hoai tien da duoc luan luu va bao chung tren toan the gioi,de lam le dua dong tien cua minh thay the.Rieng ca nhan toi,Nhung nguoi than quen va ke ca trong gia dinh moi khi mang tien hay doi tien cua minh tu My mang ve,toi deu cam ki nhan lai tien ho doi cho du chi la to 05 dollars,va nhung tien tu VN mang sang,cho em xin,goi vao nha bank va ky check tra lai cho toi.Cai xay,nay cai ung.cho dai choi voi Phuong trom cap,gian ta-luu manh ma rui ro dinh trau thi rat phien ha voi hinh luat ben MY.CAN TAC VO UU !Nhung nguoi CS deu da duoc song trong moi truong va dao tao moi doi tra va xao quyet.Noi doi cu hon la con VET,Sorry neu co tu ai,nhung do la su that,nhin dau xa,cac vi chuc sac cua VNDCCH khi ra truong quoc te,no noi doi khong biet nguong mieng va cu tuong rang moi nguoi deu ngu ngoai tru no,thi huong chi moi truong giao duc ???

Xem Thêm

Đề bài :"Vì sao khi ngồi sau xe, phụ nữ Sài Gòn xưa chỉ ngồi một bên?" on YouTube

Một trong những hình ảnh Đep của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Xem Thêm

Đề bài :"Vì sao khi ngồi sau xe, phụ nữ Sài Gòn xưa chỉ ngồi một bên?" on YouTube

…"cu xem nhung nguoi lao dong (nhu may ba quet duong,may ong xe ba gac…) ma ho an noi van to ra co giao duc….CHU KHONG MAT DAY NHU BAY GIO. Troi oi! phan sao ma dung vay ? ngay ay VNCH bi xam lang,the su dao dien,lon tung pheo,thang thien heo-thang du dang cap rang-thang lao cong...chu I,chu to con chua biet doc biet viet, nhay len cam dau ca nuoc. OI ! nhung thang pha hoai-nhung dua vo nguc HA NOI NGAN NAM VAN VAT dau mat ca roi ???....NGOI RU GAI HANG,DAI LAN TAN... Tr-v-Huong.

Xem Thêm

Đề bài :Nịnh- Hà Thượng Thủ

Mon men Phúc đến gặp Trump....... Trum ngồi vênh mặt là ngầm miệt khinh..... Vẹm ngu lấy nhục làm vinh..... Truyền thông Vẹm " nổ " rung rinh xó nhà.....

Xem Thêm

Đề bài :Nịnh- Hà Thượng Thủ

Mon men Phúc đến gặp Trump....... Trum ngồi vênh mặt là ngầm miệt khinh..... Vẹm ngu lấy nhục làm vinh..... Truyền thông Vẹm " nổ " rung rinh xó nhà.....

Xem Thêm

TIN MỚI

NN Trần Xuân Tin – Buồn Vui Đời Quân Ngũ

Nhân dịp nghe lại bản nhạc : Người Nhái Hành Khúc có câu : Liên Đoàn Người Nhái như những bày ma trơi, tay chiếc dầm bơi và tay mang súng thép . Khi tấn công như sóng thần dâng bờ .

Xem Thêm

Lại múa rối nước - Việt Nhân

(HNPĐ) Như vậy cuối cùng ngày 16/07/2019, cái gọi là nhà nước xã nghĩa qua con mõ (lê thị thu hằng), cũng đã loa loa

Xem Thêm

VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bởi vì em lỡ si cuồng trăng bạc Khiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoà

Xem Thêm

Những hình ảnh chứng minh người Nhật luôn đi trước thế giới

Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là quốc gia độc đáo nhất thế giới. Những phát minh của người Nhật Bản cho các vấn đề hàng ngày đã chứng minh điều đó.

Xem Thêm

Nhục quốc tế thể: Dịch Tây ba lô ăn xin ở châu Á:

“Hãy cho tôi tiền đi vòng quanh thế giới”

Xem Thêm

MỘT NGÀY VỚI MÙA XUÂN HÀ NỘI kim thanh

Hà Nội mà tôi chưa bao giờ được thấy, nhưng biết qua thơ văn nhờ hồi đi lính bắt đầu đọc những tiểu thuyết tiền chiến và những tạp chí của mấy ông nhà văn, nhà thơ Bắc kỳ di cư

Xem Thêm

Kỷ niệm 50 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng

Ngày 20 Tháng Bảy, 1969, phi thuyền Apollo 11 đã đưa ba phi hành gia tới quỹ đạo mặt trăng.

Xem Thêm

CÂU CHUYỆN TÌNH TRONG QUÂN NGŨ -Trần Văn

Xuyên qua Rừng U Minh Thượng của Rạch Giá đi đường thủy xuống Rừng U Minh Hạ của Cà Mau, thường sử dụng con sông mang tên Trèm Trẹm

Xem Thêm

NGƯỜI TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN XẤU XÍ - Cánh Cò

Bá Dương – nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia được tờ The New York Times mệnh danh là “Voltaire của Trung Quốc” bởi tác phẩm “Người Trung Quốc Xấu Xí” ...

Xem Thêm