Nhân Vật

Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump.

Tổng thống TRUMP đã làm gì mất thể diện của Cựu TT OBAMA ?------Không , ÔNg TRUMP chỉ lấy lại tiền thuế của dân bị ông OBAMA nhủng lạm vô lý !

 Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump.

 

 

Tổng thống TRUMP đã làm gì mất thể diện của Cựu TT OBAMA ?

------Không , ÔNg TRUMP chỉ lấy lại tiền thuế của dân bị ông OBAMA nhủng lạm vô lý !

Vậy TIỂU NHÂN xấu hổ ganh ghét QUÂN TỬ là lẻ thường tình ...... Dân MỸ cũng ngạc nhiên và hối hận vì nghĩ rằng OBAMA da đen lên làm TT chỉ là một gia đình bình dân sẽ yêu thương dân nghèo , ngờ đâu lại bòn rút mồ hôi nước mắt là THUẾ của người lao động !.

--------------


Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump.


Tin tốt , đặc biệt là khi ngay cả Snopes cũng sẽ xác minh như vậy.  Snopes nói rằng Tổng thống Donald Trump của chúng tôi thực sự đã gửi cho Obama hóa đơn cho tất cả các kỳ nghỉ mà ông đã đi kể từ khi rời nhiệm sở ....


Không có gì lạ khi bài phát biểu cuối cùng của cựu Tổng thống Obama đã đi sau Tổng thống Trump.  Các bài phát biểu gần đây của Obama không phải là để hỗ trợ cho đảng Dân chủ của ông, họ sẽ đánh đập Tổng thống Trump vì đã lấy đi các kỳ nghỉ theo kế hoạch của người đóng thuế Obamas trong 20 năm tới!  Tổng thống Trump hủy bỏ kỳ nghỉ của họ, và hoàn trả tiền cho người nộp thuế ở Mỹ.


Một lần nữa ... Điều này đã được xác minh trên Snopes là đúng.

TRUMP PRESIDENT CHỈ CẦN KẾT THÚC VACATION CỦA OBAMA!

Cựu tổng thống Obama sẽ có với giá 2,1 tỷ đô la..  Trước khi Obama rời nhiệm sở, ông đã sắp xếp với Bộ Ngoại giao cho một loạt các "chuyến thăm chính thức" tới nước ngoài trong vòng 20 năm tới.


Sử dụng tiền từ Văn phòng thăm và nghỉ lễ của Tổng thống, Obama đã lên kế hoạch sử dụng 2,1 tỷ đô la trong các kỳ nghỉ miễn phí cho ông và tối đa 24 thành viên trong gia đình ông cùng với nhân viên và thậm chí là người giữ chó cho đến năm 2036.

Ông sẽ có, đó là, cho đến khi Tổng thống Trump dừng lại.  Trump, người luôn tìm cách tiết kiệm tiền, đã được tặng một cuốn sổ cái chứa tất cả các kế hoạch và chi phí du lịch của Obama.

Sổ cái được tìm thấy bởi một trong những công nhân mà Tổng thống Trump thuê từ bên ngoài nhân viên Nhà Trắng điển hình.  Tổng thống Trump đã ngay lập tức hủy bỏ các kế hoạch và thu hồi tất cả các điệp viên Mật vụ dự kiến bảo vệ Obama ở bất cứ nơi nào bên ngoài Hoa Kỳ.


Obama cũng đang đối mặt với một thách thức mới dưới bàn tay của Tổng thống Trump.  Họ sẽ phải trả nợ cho chính phủ cho tất cả những kỳ nghỉ không phải là hoạt động kinh doanh chính thức của nhà nước.


Hóa đơn, sau một số khoản phụ cấp nhỏ trong những ngày có thể liên quan đến công việc, là $ 214 triệu.  Trong số 692 ngày Obama dành cho kỳ nghỉ, hầu như không có công việc nào cả.  Họ đã ăn, ngủ và đánh golf Và, Michelle đã được nhận các khoản trợ cấp mua sắm từ Văn phòng Quỹ quà tặng tùy ý, được cho là dùng để mua quà tặng cho các vị chức sắc.


Hãy chia sẻ điều này với mọi người trong danh sách email của bạn.  Nhiều người Mỹ sẽ đánh giá cao để biết sự thật ẩn giấu này.

Vâng, Tổng thống Trump!  Chúng tôi yêu những gì bạn làm và cho những gì bạn đại diện!


P.S.  Mẹ của Michelle, người đã chăm sóc các cháu gái trong suốt 8 năm, đã TRẢ TIỀN!  Và NGAY BÂY GIỜ bà ấy sẽ nhận được khoản trợ cấp 13.000 đô la một tháng cho đến hết đời.  (nhai về điều đó; an sinh xã hội của bạn là bao nhiêu?)About The Crooked Obamas

No wonder the Obamas hate President Trump.

Good news is always sweet, especially when even Snopes will verify the same. Snopes says our President Donald Trump did indeed send Obama a bill for all the vacations he has gone on since leaving office....


It's no wonder ex-President Obama's last speech went after President Trump. Obama's recent speeches are not to support his Democrat party, they are to slam President Trump for taking away the Obamas taxpayer-paid planned vacations for the next 20 years! President Trump cancels their vacations, and refunds the money to the American taxpayers.


Again...This was verified on Snopes as being true.


PRESIDENT TRUMP JUST ENDED THE OBAMA'S VACATIONSCAM!


Ex-President Obama was going to stick us for $2.1 billion or so. Before Obama left office, he arranged with the State Department for a series of "official visits" to foreign countries spanning the next 20 years. Using funds from the Office of Presidential Visits and Vacations, Obama was planning to use what would have been $2.1 billion in free vacations for him and up to 24 members of his family plus staff and even a dog sitter until the year 2036. He would have, that is, until President Trump put a stop to it. Trump, who is always looking for ways to save money, was presented with a ledger that contained all of the Obama's travel plans and expenses. The ledger was found by one of the workers President Trump hired from outside the typical White House staff. President Trump immediately canceled the plans and recalled all Secret Service agents scheduled to protect the Obamas anywhere outside of the United States. The Obama's are also facing another new challenge at the hands of President Trump. They're going to have to repay the government for all of those vacations that weren't official state business.

The bill, after some small allowances for days that were possibly work related, is for $214 million. Of the 692 days the Obama's spent on vacation, almost none included any work at all. They ate, slept, and golfed And, Michelle was given shopping allowances from the Office of Discretionary Gifting Funds, which is supposed to be used to buy presents for visiting dignitaries.


Feel free to share this with everyone in your email list. Many Americans will appreciate to know this hidden facts.


Yea, President Trump! We love what you do and for what you stand for!


P.S.. 
Michelle's mother, who took care of the granddaughters for all 8 years was GETTING PAID! And NOW she is getting a pension of $13,000 a month for the rest of her life. (chew on that; how much is YOUR social security?)--Kien Do chuyen


Bàn ra tán vào (1)

Charles Nguyen
Te^n lai den na`y la`1 ke?ba^n?thiu? da~lo.i dung chu'c vu.nha`m tru.c lo.i cho ca'nha^n & gia di`nh.Y da~pha' tan nuo'c My~trong 8 nam.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump.

Tổng thống TRUMP đã làm gì mất thể diện của Cựu TT OBAMA ?------Không , ÔNg TRUMP chỉ lấy lại tiền thuế của dân bị ông OBAMA nhủng lạm vô lý !

 Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump.

 

 

Tổng thống TRUMP đã làm gì mất thể diện của Cựu TT OBAMA ?

------Không , ÔNg TRUMP chỉ lấy lại tiền thuế của dân bị ông OBAMA nhủng lạm vô lý !

Vậy TIỂU NHÂN xấu hổ ganh ghét QUÂN TỬ là lẻ thường tình ...... Dân MỸ cũng ngạc nhiên và hối hận vì nghĩ rằng OBAMA da đen lên làm TT chỉ là một gia đình bình dân sẽ yêu thương dân nghèo , ngờ đâu lại bòn rút mồ hôi nước mắt là THUẾ của người lao động !.

--------------


Không có gì ngạc nhiên khi Obama ghét Tổng thống Trump.


Tin tốt , đặc biệt là khi ngay cả Snopes cũng sẽ xác minh như vậy.  Snopes nói rằng Tổng thống Donald Trump của chúng tôi thực sự đã gửi cho Obama hóa đơn cho tất cả các kỳ nghỉ mà ông đã đi kể từ khi rời nhiệm sở ....


Không có gì lạ khi bài phát biểu cuối cùng của cựu Tổng thống Obama đã đi sau Tổng thống Trump.  Các bài phát biểu gần đây của Obama không phải là để hỗ trợ cho đảng Dân chủ của ông, họ sẽ đánh đập Tổng thống Trump vì đã lấy đi các kỳ nghỉ theo kế hoạch của người đóng thuế Obamas trong 20 năm tới!  Tổng thống Trump hủy bỏ kỳ nghỉ của họ, và hoàn trả tiền cho người nộp thuế ở Mỹ.


Một lần nữa ... Điều này đã được xác minh trên Snopes là đúng.

TRUMP PRESIDENT CHỈ CẦN KẾT THÚC VACATION CỦA OBAMA!

Cựu tổng thống Obama sẽ có với giá 2,1 tỷ đô la..  Trước khi Obama rời nhiệm sở, ông đã sắp xếp với Bộ Ngoại giao cho một loạt các "chuyến thăm chính thức" tới nước ngoài trong vòng 20 năm tới.


Sử dụng tiền từ Văn phòng thăm và nghỉ lễ của Tổng thống, Obama đã lên kế hoạch sử dụng 2,1 tỷ đô la trong các kỳ nghỉ miễn phí cho ông và tối đa 24 thành viên trong gia đình ông cùng với nhân viên và thậm chí là người giữ chó cho đến năm 2036.

Ông sẽ có, đó là, cho đến khi Tổng thống Trump dừng lại.  Trump, người luôn tìm cách tiết kiệm tiền, đã được tặng một cuốn sổ cái chứa tất cả các kế hoạch và chi phí du lịch của Obama.

Sổ cái được tìm thấy bởi một trong những công nhân mà Tổng thống Trump thuê từ bên ngoài nhân viên Nhà Trắng điển hình.  Tổng thống Trump đã ngay lập tức hủy bỏ các kế hoạch và thu hồi tất cả các điệp viên Mật vụ dự kiến bảo vệ Obama ở bất cứ nơi nào bên ngoài Hoa Kỳ.


Obama cũng đang đối mặt với một thách thức mới dưới bàn tay của Tổng thống Trump.  Họ sẽ phải trả nợ cho chính phủ cho tất cả những kỳ nghỉ không phải là hoạt động kinh doanh chính thức của nhà nước.


Hóa đơn, sau một số khoản phụ cấp nhỏ trong những ngày có thể liên quan đến công việc, là $ 214 triệu.  Trong số 692 ngày Obama dành cho kỳ nghỉ, hầu như không có công việc nào cả.  Họ đã ăn, ngủ và đánh golf Và, Michelle đã được nhận các khoản trợ cấp mua sắm từ Văn phòng Quỹ quà tặng tùy ý, được cho là dùng để mua quà tặng cho các vị chức sắc.


Hãy chia sẻ điều này với mọi người trong danh sách email của bạn.  Nhiều người Mỹ sẽ đánh giá cao để biết sự thật ẩn giấu này.

Vâng, Tổng thống Trump!  Chúng tôi yêu những gì bạn làm và cho những gì bạn đại diện!


P.S.  Mẹ của Michelle, người đã chăm sóc các cháu gái trong suốt 8 năm, đã TRẢ TIỀN!  Và NGAY BÂY GIỜ bà ấy sẽ nhận được khoản trợ cấp 13.000 đô la một tháng cho đến hết đời.  (nhai về điều đó; an sinh xã hội của bạn là bao nhiêu?)About The Crooked Obamas

No wonder the Obamas hate President Trump.

Good news is always sweet, especially when even Snopes will verify the same. Snopes says our President Donald Trump did indeed send Obama a bill for all the vacations he has gone on since leaving office....


It's no wonder ex-President Obama's last speech went after President Trump. Obama's recent speeches are not to support his Democrat party, they are to slam President Trump for taking away the Obamas taxpayer-paid planned vacations for the next 20 years! President Trump cancels their vacations, and refunds the money to the American taxpayers.


Again...This was verified on Snopes as being true.


PRESIDENT TRUMP JUST ENDED THE OBAMA'S VACATIONSCAM!


Ex-President Obama was going to stick us for $2.1 billion or so. Before Obama left office, he arranged with the State Department for a series of "official visits" to foreign countries spanning the next 20 years. Using funds from the Office of Presidential Visits and Vacations, Obama was planning to use what would have been $2.1 billion in free vacations for him and up to 24 members of his family plus staff and even a dog sitter until the year 2036. He would have, that is, until President Trump put a stop to it. Trump, who is always looking for ways to save money, was presented with a ledger that contained all of the Obama's travel plans and expenses. The ledger was found by one of the workers President Trump hired from outside the typical White House staff. President Trump immediately canceled the plans and recalled all Secret Service agents scheduled to protect the Obamas anywhere outside of the United States. The Obama's are also facing another new challenge at the hands of President Trump. They're going to have to repay the government for all of those vacations that weren't official state business.

The bill, after some small allowances for days that were possibly work related, is for $214 million. Of the 692 days the Obama's spent on vacation, almost none included any work at all. They ate, slept, and golfed And, Michelle was given shopping allowances from the Office of Discretionary Gifting Funds, which is supposed to be used to buy presents for visiting dignitaries.


Feel free to share this with everyone in your email list. Many Americans will appreciate to know this hidden facts.


Yea, President Trump! We love what you do and for what you stand for!


P.S.. 
Michelle's mother, who took care of the granddaughters for all 8 years was GETTING PAID! And NOW she is getting a pension of $13,000 a month for the rest of her life. (chew on that; how much is YOUR social security?)--Kien Do chuyen


BẢN TIN MỚI NHẤT

Khi quý ông nào vào phòng gym

Tôi đang tập chạy bằng đầu gối ấy mà.

Xem Thêm

NHƯ MƯA NÍN THỞ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mưa tan mộng mơ Biến thành nước mắt

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 27/05/2020

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi coronavirus khởi phát, đã hoàn thành xét nghiệm 6,5 triệu người trong mười ngày.

Xem Thêm

TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

“Theo dấu chân của diều hâu Hoa Kỳ tấn công mạnh mẽ vào Trung Quốc nhờ vụ virus corona, có vẻ như Úc, con chuột túi khổng lồ này đang đóng vai trò là một con chó của Hoa Kỳ.

Xem Thêm

21 hình ảnh vừa đáng sợ vừa thú vị trong đợt rét kỷ lục của Mỹ đầu năm 2019

Nhiều nơi trên nước Mỹ đang trải qua thời tiết rét kỷ lục với 'lốc xoáy vùng cực' đổ bộ xuống một khu vực rộng lớn của nước Mỹ, lan rộng khắp các bang miền Trung Tây và miền Đông.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

Đề bài :"VIỆT KIỀU BAY' - KẺ CHIẾN THẮNG ĐANG THÁO CHẠY.. Từ fb Nghê Lữ - Nguyễn Đình Ngọc

Tien viet cong khong co gi lam can ban vi ( bao chung ),Chung in tien bua bai,tung tien mua tat ca bat dong san-nha cua...Vi la tien chua,gia nao cung mua,ke ca vang-dollar...bang tien thang giac ho.Doi gia lay that.va viet cong giau co hon ca nguoi ngoai quoc va viet kieu ty nan....Thua bay gio,nhung hau xet sau nay.

Xem Thêm

Đề bài :Ôbama đã nhảy ra khỏi động rồi

Khong nhay ra mua may,cai ngo dua ra pang chung cho ni chet cha ni luon,an cua ngo pao nhieu chien ma khong lam nhu ngo muon thi chit di ngo ! ca may lua ngo da uu tien cho cac cong ty lam an Xu ngo,khong lam theo y ngo,ngo tich thu va dua ra toa cho chit lun.

Xem Thêm

Đề bài :Joe Biden đã ngăn cản Obama tuần tra hải quân ở Biển Đông ? Hương Thảo

Ong nay la chuyen vien di hui (ngui)toc qui ba,qui co.Toc thi nhieu mau,nhieu mui vi khac nhau va cung nhieu chat chemical khac nhau,tay chan cung mua may lung tung va va cham tu be (nhu hinh tren ).Con nho ,khi ong con trai mang benh ung thu,ong ta ho hoan meu mao khong co tien de tra tien y phi.Obama cung bieu dien bai nuoc mat ca sau...ai ngo ! it lau sau moi loi ra ong con trai nao do ngoi choi khoi khoi ma moi thang dut tui 50.000 dollars.Nhin khuon mat doan xem tuong mao….thu doan xem sao qui anh hung hao kiet khap bon Phuong !

Xem Thêm

Đề bài :Tháng Tư Quốc Hận Từ Hiroshima/Nagasaki, Suy Nghĩ Về COVID-19 Và "Người Thắng Trận" - Nguyễn Văn Thành

120000 con người bốc hơi trong vòng 3 ngày . Chicom virus bốc hơi gần 400000 người trong 3 tháng nhảy múa khắp thế giới. Không thua gì nguyên tử , Chicom virus di hại lâu dài trên người bệnh, ảnh hưởng nặng nề nền kinh tế , vận tải , nếp sống . Nhật thất trận nhưng phục hồi nhanh chóng , 30 năm sau từ hoang tàn đổ nát , bước lên vị trí thứ nhì của kinh tế thế giới . Nhờ đâu ? Chính ở nội lực của dân tộc Nhật . Việt Nam thì sao ? Mang tiếng thắng trận , nhưng không thắng bởi nội lực , mà thắng bằng NGOẠI LỰC , bằng phương tiện , bằng khí cụ nước ngoài : AK , T54 , đại pháo , xăng dầu .... Chính vì nội lực không có , nên sau 45 năm , vẫn chỉ ăn xin là chính , có chăng là xuất cảng nô lệ đi khắp thế giới !!! Đất nước ngày một teo tóp lại !!!!

Xem Thêm

Đề bài :Quét sạch chúng đi ! - Việt Nhân

Kẻ giết chết hai cô gái nhân viên bưu điện Cầu Voi là con một cán bộ cao cấp ở địa phương .Chúng nó đem Hồ Duy Hải ra làm vật tế thần cho con của quan chức cao cấp này .

Xem Thêm

Đề bài :Công Đồng Việt Nam San Diego Phản đối tuyên bố của Thống đốc California Gavin Newsom

The governor should anticipate loosing lots of ballots next time you run for (whatever) office again.

Xem Thêm

Đề bài :Công Đồng Việt Nam San Diego Phản đối tuyên bố của Thống đốc California Gavin Newsom

Ua, con dong bon Truc Ho, Do Phu, Do Dung, Phi Long, Tuong Thang va Hoang trong Thuy ..lu do co len tieng gi kg.

Xem Thêm

TIN MỚI

NHƯ MƯA NÍN THỞ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mưa tan mộng mơ Biến thành nước mắt

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 27/05/2020

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi coronavirus khởi phát, đã hoàn thành xét nghiệm 6,5 triệu người trong mười ngày.

Xem Thêm

TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

“Theo dấu chân của diều hâu Hoa Kỳ tấn công mạnh mẽ vào Trung Quốc nhờ vụ virus corona, có vẻ như Úc, con chuột túi khổng lồ này đang đóng vai trò là một con chó của Hoa Kỳ.

Xem Thêm

21 hình ảnh vừa đáng sợ vừa thú vị trong đợt rét kỷ lục của Mỹ đầu năm 2019

Nhiều nơi trên nước Mỹ đang trải qua thời tiết rét kỷ lục với 'lốc xoáy vùng cực' đổ bộ xuống một khu vực rộng lớn của nước Mỹ, lan rộng khắp các bang miền Trung Tây và miền Đông.

Xem Thêm

GIÁP VÒNG HOA MỘNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD)Từ đi huyễn mộng tan rồi Thuyền thơ lãng đãng biển đời riêng em..

Xem Thêm

Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Quyền Giám đốc Tình báo Quốc-gia Hoa Kỳ Richard Grenell đã công bố danh sách gần 40 viên chức cao cấp trong chính quyền Obama được cho là có liên hệ tới vụ âm mưu “vạch trần” (unmask) căn cước của Tướng Michael Flynn

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 26/05/2020

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hôm nay mở cửa lại sau khi ngừng hoạt động hai tháng

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Ba 26/05/2020

Có hay không thời mạt pháp (BoxitVN)

Xem Thêm