Nhân Vật

NGÀY MỘT THẰNG NGU, NHƯNG HÔM NAY LẠI LÀ MỘT BÀ - MAI TÚ ÂN

( HNPD ) Cứ theo lời bà Phó Bí này thì để cho dân tộc Việt Nam ta được hạnh phúc thì chả cần tìm kiếm chi cho mệt, cứ nhắm mắt mà chọn mấy anh,
"Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc"
Bà Đặng Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành Ủy TP. HCM

( HNPD ) Cứ theo lời bà Phó Bí này thì để cho dân tộc Việt Nam ta được hạnh phúc thì chả cần tìm kiếm chi cho mệt, cứ nhắm mắt mà chọn mấy anh, mấy chị con cái các vị lãnh đạo đương chức đương quyền, tức là cứ dạng con ông cháu cha mà đưa  lên làm lãnh đạo thì cũng hạnh phúc cả một dân tội lắm rồi. Cần chi phải tìm, phải thi cử hay bầu bán làm chi nữa. Khi một người ở chức vụ như bà đã phán ra xanh rờn cả chữ lẫn nghĩa.

Cũng theo đó thì con của dân ngu khu đen chúng tôi thôi khỏi học hành phấn đấu làm chi, bỏ sách bút chữ nghĩa, xếp bút nghiên lên đường đi làm thợ cày, dân làm thuê, làm mướn, người ở, vú em hoặc cao hơn làm công nhân nông dân  hay nhân viên loong toong lặt vặt vì yên tâm là đã có những lãnh đạo tài năng, vốn là các tử của lãnh đạo tài năng điều hành đất nước sẽ làm cho dân tộc ta được hạnh phúc.

Thế rồi cứ theo lời của bà Phó Bí ni thì để cho dân tộc Việt Nam này hạnh phúc thì chẳng cần phải tìm nhân tài, thi cử, bầu bán làm chi cho mệt mà cứ nhắm mấy anh mấy chị con của lãnh đạo lên làm lãnh đạo là chắc suất, còn đám con dân đen chúng tôi thì khỏi để ý làm gì vì bà đã gián tiếp cho chúng một chắc suất làm cu ly muôn đời rồi.

Bà nói như thế thì con em khu đen chúng tôi, dù học giỏi và có chí thì cũng bị triệt tiêu động lực, mất ý chí vươn lên. Vì chúng nghĩ cấp trên sẽ không thể có công bằng khi chỉ chọn những con cái lãnh đạo lên làm lãnh đạo, để có hạnh phúc nhân dân. Chớ bọn con cái dân đen chúng tôi làm gì có cửa lãnh đạo, lên làm lãnh đạo để mất hết hạnh phúc của nhân dân à. Nói như bà thì bọn con cái dân thường chúng tôi, dù có khả năng học nữa thì cũng chán không còn muốn học lên nữa vì biết học nữa cũng chẳng làm được gì.

Nói như bà thì con cái các vị đang lãnh đạo đất nước cũng chẳng cần học nữa làm gì. Vì dù có dốt thì mai mốt chúng cũng ra làm lãnh đạo đất nước. Dù có dốt thì cũng làm cho dân tộc ta hạnh phúc lắm rồi.

Nói như bà thì con cái của những người lãnh đạo mới làm nhân dân hạnh phúc, còn con cái người dân chúng tôi chắc chỉ làm nhân dân bất hạnh phải không ?

Nói như bà thì vài chục năm nữa, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ chia ra hai thức hạng, hai đẳng cấp rõ ràng là, một đẳng cấp cao, con cái của các lãnh đạo hiện thời sẽ lên làm lãnh đạo. Còn đẳng cấp thứ hai, đẳng cấp dân ngu khu đen, tức là tất cả con cái những người thường dân chúng tôi phải không ?

Dân tộc Việt Nam sẽ được đời đời hạnh phúc khi đất nước chỉ có đẳng cấp cao ăn trên ngồi chốc làm lãnh đạo chỉ vì các lãnh đạo trước đó đã sanh ra họ, cũng như con cái họ sanh ra sau này cũng đương nhiên là lãnh đạo quốc gia.

Còn con cái bọn dân đen chúng tôi sanh ra thì cũng chả có cửa mà vươn lên, cũng như con cái của con cái chúng tôi thì cũng đừng mong ngoi lên làm gì. Vì để cho dân tộc hạnh phúc ấm no thì chỉ có lớp lãnh đạo cha truyền con nối lãnh đạo theo kiểu :"con quan thì lại làm quan. thì đất nước ta mới mong phát triển, đất nước ta mới hạnh phúc. Chớ đưa bọn con cháu dân đen chúng tôi lên thì chỉ hại dân hại nước phải không ?

Nói như bà phán thì tài năng của các lãnh đạo tài năng hiên giờ sẽ truyền lại tài năng cho con cái họ, rồi lại chuyền cái gien tài năng ấy cho cháu chắt chút chít chụt chit của họ cũng như truyền đời truyền kiếp mãi vai trò lãnh đạo quốc gia để dân tộc đời đời hạnh phúc phải không ? Ngược lại cái bọn con cháu ngu của chúng tôi sẽ hưởng cái gien ngu của bọn cha mẹ ngu chúng tôi, rồi chúng nó sẽ lại cha truyền con nối cái gien ngu lâu, ngu sâu, ngu bẩm sinh, ngu khó đào tạo của bọn dân ngu chúng tôi chứ gì...

Bà và những người lãnh đạo tài năng của bà không thể  trả lời những câu hỏi khó đỡ trên của người dân chúng tôi, nhưng chúng tôi thì có thể. Cái ý định kéo dài việc đè đầu cưỡi cổ người dân bằng thuyết ưu sinh như thế thì ở thế giới người ta đã làm rồi. Nước Đức Quốc Xã với thuyết Ưu sinh : "Chủng tộc Thượng Đẳng" Dòng giống Arien ưu việt sẽ lãnh đạo thế giới. Và họ kéo dài học thuyết ấy được bao lâu. Chỉ sau 12 năm (1933 - 1945) là phá sản. Còn nếu áp dụng ở Việt Nam ta thì không lâu được như thế đâu, vì người dân chúng tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy có nhiều người lãnh đạo quốc gia hiện nay thực sự có tài năng, mà chỉ thấy nhiều cái ngược lại với tài năng.

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, không thấy ông tài nào cả,

Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy ông tài đi mô hết rồi...

Và cuối cùng thì chính những câu trả lời ngô nghê, ấu trĩ trên cương vị phó bí thư thành ủy, kiêm ĐBQH của mình thì bà khiến người dân chúng tôi thấy không hiểu có phải bà đang phải nói như con vẹt theo lệnh chủ, và loay hoay tìm hiểu trong đầu bà có cái gì thay cho remember ?

Riêng cá nhân tôi thì rất tôn trọng phụ nữ, nên không vô phép gọi bà là ngu, mà chỉ dám gọi bà là ngu ngơ khi nói vậy thôi
Mai Tú Ân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

NGÀY MỘT THẰNG NGU, NHƯNG HÔM NAY LẠI LÀ MỘT BÀ - MAI TÚ ÂN

( HNPD ) Cứ theo lời bà Phó Bí này thì để cho dân tộc Việt Nam ta được hạnh phúc thì chả cần tìm kiếm chi cho mệt, cứ nhắm mắt mà chọn mấy anh,
"Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc"
Bà Đặng Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành Ủy TP. HCM

( HNPD ) Cứ theo lời bà Phó Bí này thì để cho dân tộc Việt Nam ta được hạnh phúc thì chả cần tìm kiếm chi cho mệt, cứ nhắm mắt mà chọn mấy anh, mấy chị con cái các vị lãnh đạo đương chức đương quyền, tức là cứ dạng con ông cháu cha mà đưa  lên làm lãnh đạo thì cũng hạnh phúc cả một dân tội lắm rồi. Cần chi phải tìm, phải thi cử hay bầu bán làm chi nữa. Khi một người ở chức vụ như bà đã phán ra xanh rờn cả chữ lẫn nghĩa.

Cũng theo đó thì con của dân ngu khu đen chúng tôi thôi khỏi học hành phấn đấu làm chi, bỏ sách bút chữ nghĩa, xếp bút nghiên lên đường đi làm thợ cày, dân làm thuê, làm mướn, người ở, vú em hoặc cao hơn làm công nhân nông dân  hay nhân viên loong toong lặt vặt vì yên tâm là đã có những lãnh đạo tài năng, vốn là các tử của lãnh đạo tài năng điều hành đất nước sẽ làm cho dân tộc ta được hạnh phúc.

Thế rồi cứ theo lời của bà Phó Bí ni thì để cho dân tộc Việt Nam này hạnh phúc thì chẳng cần phải tìm nhân tài, thi cử, bầu bán làm chi cho mệt mà cứ nhắm mấy anh mấy chị con của lãnh đạo lên làm lãnh đạo là chắc suất, còn đám con dân đen chúng tôi thì khỏi để ý làm gì vì bà đã gián tiếp cho chúng một chắc suất làm cu ly muôn đời rồi.

Bà nói như thế thì con em khu đen chúng tôi, dù học giỏi và có chí thì cũng bị triệt tiêu động lực, mất ý chí vươn lên. Vì chúng nghĩ cấp trên sẽ không thể có công bằng khi chỉ chọn những con cái lãnh đạo lên làm lãnh đạo, để có hạnh phúc nhân dân. Chớ bọn con cái dân đen chúng tôi làm gì có cửa lãnh đạo, lên làm lãnh đạo để mất hết hạnh phúc của nhân dân à. Nói như bà thì bọn con cái dân thường chúng tôi, dù có khả năng học nữa thì cũng chán không còn muốn học lên nữa vì biết học nữa cũng chẳng làm được gì.

Nói như bà thì con cái các vị đang lãnh đạo đất nước cũng chẳng cần học nữa làm gì. Vì dù có dốt thì mai mốt chúng cũng ra làm lãnh đạo đất nước. Dù có dốt thì cũng làm cho dân tộc ta hạnh phúc lắm rồi.

Nói như bà thì con cái của những người lãnh đạo mới làm nhân dân hạnh phúc, còn con cái người dân chúng tôi chắc chỉ làm nhân dân bất hạnh phải không ?

Nói như bà thì vài chục năm nữa, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ chia ra hai thức hạng, hai đẳng cấp rõ ràng là, một đẳng cấp cao, con cái của các lãnh đạo hiện thời sẽ lên làm lãnh đạo. Còn đẳng cấp thứ hai, đẳng cấp dân ngu khu đen, tức là tất cả con cái những người thường dân chúng tôi phải không ?

Dân tộc Việt Nam sẽ được đời đời hạnh phúc khi đất nước chỉ có đẳng cấp cao ăn trên ngồi chốc làm lãnh đạo chỉ vì các lãnh đạo trước đó đã sanh ra họ, cũng như con cái họ sanh ra sau này cũng đương nhiên là lãnh đạo quốc gia.

Còn con cái bọn dân đen chúng tôi sanh ra thì cũng chả có cửa mà vươn lên, cũng như con cái của con cái chúng tôi thì cũng đừng mong ngoi lên làm gì. Vì để cho dân tộc hạnh phúc ấm no thì chỉ có lớp lãnh đạo cha truyền con nối lãnh đạo theo kiểu :"con quan thì lại làm quan. thì đất nước ta mới mong phát triển, đất nước ta mới hạnh phúc. Chớ đưa bọn con cháu dân đen chúng tôi lên thì chỉ hại dân hại nước phải không ?

Nói như bà phán thì tài năng của các lãnh đạo tài năng hiên giờ sẽ truyền lại tài năng cho con cái họ, rồi lại chuyền cái gien tài năng ấy cho cháu chắt chút chít chụt chit của họ cũng như truyền đời truyền kiếp mãi vai trò lãnh đạo quốc gia để dân tộc đời đời hạnh phúc phải không ? Ngược lại cái bọn con cháu ngu của chúng tôi sẽ hưởng cái gien ngu của bọn cha mẹ ngu chúng tôi, rồi chúng nó sẽ lại cha truyền con nối cái gien ngu lâu, ngu sâu, ngu bẩm sinh, ngu khó đào tạo của bọn dân ngu chúng tôi chứ gì...

Bà và những người lãnh đạo tài năng của bà không thể  trả lời những câu hỏi khó đỡ trên của người dân chúng tôi, nhưng chúng tôi thì có thể. Cái ý định kéo dài việc đè đầu cưỡi cổ người dân bằng thuyết ưu sinh như thế thì ở thế giới người ta đã làm rồi. Nước Đức Quốc Xã với thuyết Ưu sinh : "Chủng tộc Thượng Đẳng" Dòng giống Arien ưu việt sẽ lãnh đạo thế giới. Và họ kéo dài học thuyết ấy được bao lâu. Chỉ sau 12 năm (1933 - 1945) là phá sản. Còn nếu áp dụng ở Việt Nam ta thì không lâu được như thế đâu, vì người dân chúng tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy có nhiều người lãnh đạo quốc gia hiện nay thực sự có tài năng, mà chỉ thấy nhiều cái ngược lại với tài năng.

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, không thấy ông tài nào cả,

Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy ông tài đi mô hết rồi...

Và cuối cùng thì chính những câu trả lời ngô nghê, ấu trĩ trên cương vị phó bí thư thành ủy, kiêm ĐBQH của mình thì bà khiến người dân chúng tôi thấy không hiểu có phải bà đang phải nói như con vẹt theo lệnh chủ, và loay hoay tìm hiểu trong đầu bà có cái gì thay cho remember ?

Riêng cá nhân tôi thì rất tôn trọng phụ nữ, nên không vô phép gọi bà là ngu, mà chỉ dám gọi bà là ngu ngơ khi nói vậy thôi
Mai Tú Ân ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

Bài ca của người du tử - Thái Phương

Tôi đậu cử nhân Luật năm 1971. Ít lâu sau thì xin được vào tập sự tại văn phòng của một vị luật sư khá nổi tiếng bạn thân với bố vợ tôi.

Xem Thêm

Coronavirus có bàn tay CIA hay viện công nghệ sinh học của bộ quốc phòng ở Vũ Hán nhúng vào? Phương Nguyễn

Hành động của cộng sản Tàu xoay quanh sự kiện đại dịch Vũ Hán đủ cơ sở khoa học để kết luận, tư duy nhận thức của tuyên giáo trung ương đảng Việt cộng với Tàu cộng có nhiều điểm tương đồng.

Xem Thêm

CHÂN DUNG THƠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thời gian chẳng thể cách chia Chân dung em, tảng đá bia chung tình

Xem Thêm

Tóm Tắt Lại Sự Kiện Vũ Hán.

2012 – Charles Lieber, giáo sư công nghệ nano, kỳ tài từ Hoa Kỳ bắt đầu giúp Vũ Hán xây dựng phòng nghiên cứu cấp cao về virus ở Vũ Hán

Xem Thêm

THUỐC BẮC VS THUỐC TÂY

Đây là chuyện nhà tôi

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 24/02/2020

MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (BoxitVN)

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Nỗi lòng Việt Kiều về quê ăn tết “đốt“ hết tiền tiết kiệm cả năm

Qúa đúng..So tiền Pounds và Dollas thì số tiêu cũng từ đó và có thể hơn... Vậy mà những VK trên youtube thường khoe về VN ăn nhậu 2-30 triệu một bữa là thường...?? Hay có bà con nói cứ về VN chơi đi.., nếu không có tiền thì ông bà cô chú sẽ gửi ít chục ngàn Đô qua cho, để mua vé máy bay cho cả gia đình về chơi...??.Bao tất cả chi phí trong tháng...?? Có ông VN còn nói sáng Xúc miệng sơ sơ vài chai đã tốn hơn vài triêu..?? Còn ́nói về VN mà cho người ăn xin 2/3đô khòảng 50,000DVN còn bị người ăn xin chửi...?? Như vặy chứng tò dân VN rất giầu....Xin hỏi bà con những hiện tượng như vặy có thật không...?? hay là toàn Nổ Xảng.. dù là VK hay VN......????

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

Xem Thêm

TIN MỚI

Bài ca của người du tử - Thái Phương

Tôi đậu cử nhân Luật năm 1971. Ít lâu sau thì xin được vào tập sự tại văn phòng của một vị luật sư khá nổi tiếng bạn thân với bố vợ tôi.

Xem Thêm

Coronavirus có bàn tay CIA hay viện công nghệ sinh học của bộ quốc phòng ở Vũ Hán nhúng vào? Phương Nguyễn

Hành động của cộng sản Tàu xoay quanh sự kiện đại dịch Vũ Hán đủ cơ sở khoa học để kết luận, tư duy nhận thức của tuyên giáo trung ương đảng Việt cộng với Tàu cộng có nhiều điểm tương đồng.

Xem Thêm

CHÂN DUNG THƠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thời gian chẳng thể cách chia Chân dung em, tảng đá bia chung tình

Xem Thêm

Tóm Tắt Lại Sự Kiện Vũ Hán.

2012 – Charles Lieber, giáo sư công nghệ nano, kỳ tài từ Hoa Kỳ bắt đầu giúp Vũ Hán xây dựng phòng nghiên cứu cấp cao về virus ở Vũ Hán

Xem Thêm

THUỐC BẮC VS THUỐC TÂY

Đây là chuyện nhà tôi

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 24/02/2020

MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (BoxitVN)

Xem Thêm

Duy Hèn - Hà Thượng Thủ

Họ hàng tiên tổ nhục vô cùng !!

Xem Thêm

Thành phố vũ Hán, Trung tâm của nạn dịch Coronavirus

(HNPD) Vũ Hán là thành phố lịch sử nghìn năm của Trung Quốc, nằm ở trung tâm của quốc gia đông dân nhất thế giới. Vũ Hán đang nổi lên là trung tâm lịch sử, kinh tế, công nghiệp hàng đầu Trung Quốc.

Xem Thêm