Kinh Đời

"Sấm truyền" đáng sợ về cái chết của thái giám Hoàng Ngũ Phúc

Giai thoại kể rằng, Hoàng Ngũ Phúc qua đời vào ngày 18, đúng như lời “tiên tri” của gã lạ mặt, khiến nhiều người phải lắc đầu lè lưỡi vì sợ.

 

 Giai thoại kể rằng, Hoàng Ngũ Phúc qua đời vào ngày 18, đúng như lời “tiên tri” của gã lạ mặt, khiến nhiều người phải lắc đầu lè lưỡi vì sợ.

Năm 1786, chúa Trịnh mới tiêu diệt bởi quân Tây Sơn. Nhưng có lẽ cơ nghiệp họ Trịnh không thể giữ được đến năm 1786 nếu như không có vị tướng tài xuất thân thái giám – Hoàng Ngũ Phúc (hay Quận Việp) gánh vác. 

Tướng tài xuất hậu cung

Hoàng Ngũ Phúc thường được biết với cái tên Quận Việp vì ông được phong tước Việp quận công. Ông sinh năm 1713 ở làng Phụng Công, huyện Yên Dũng trấn Kinh Bắc (nay là xã Tân Mỹ - Yên Dũng – Bắc Giang). Theo Lịch triều hiến chương loại chí, lúc trẻ Hoàng Ngũ Phúc tự thiến để sung vào làm thái giám trong cung.

 Tranh minh họa Hoàng Ngũ Phúc. Ảnh: Thuvienbao.com. 

Sử sách không nói rõ con đường thăng tiến của Hoàng Ngũ Phúc ra sao song đều đánh giá ông là người cẩn thận, nhiều mưu lược. Từ năm 1743, tên Hoàng Ngũ Phúc bắt đầu được nhắc đến trong Đại Việt sử ký tục biên: “Tháng 2 (năm 1743) cho Tả thiếu giám Hoàng Ngũ Phúc làm Đốc lĩnh đạo kỳ binh. Hoàng Ngũ Phúc dâng lên 12 điều về binh pháp và được chúa Trịnh Doanh chấp nhận sai đưa ra thi hành. Nhân đem binh pháp ấy hiểu thị cho Thống tướng đạo chính binh là Hoàng Công Kỳ”.

Cần phải nói thêm rằng, từ những năm 1730 vì sưu cao thuế nặng, nông dân đã nổi lên chống đối triều đình ở nhiều nơi. Năm 1737, nhà sư Nguyễn Dương Hưng khởi nghĩa ở Tam Đảo. Hai năm sau, Vũ Đình Dung nổi dậy ở Ngân Già. Cùng với đó là hậu duệ nhà Mạc (đã bị đổi họ) là Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển và Vũ Trác Oánh cũng khởi nghĩa ở Hải Dương. Lại thêm Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu vốn là thuộc hạ cũ của Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển tiếp tục khởi nghĩa sau khi triều đình đàn áp Nguyễn Cừ.

Lúc bấy giờ, dưới trướng chúa Trịnh, Hoàng Ngũ Phúc là viên tướng trụ cột quan trọng nhất để đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa. Sách Kể chuyện các quan thái giám trong lịch sử Việt Nam nói rằng: “Nhờ công lao đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa, Hoàng Ngũ Phúc được phong Việp quận công, thường gọi là quận Việp. Năm 1754, Hoàng Ngũ Phúc trở thành vị tướng quan trọng nhất của triều đình”.

Tháng 6/1744, quận Việp vây đánh quân khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu ở Đồ Sơn, giành được thắng lợi. Cầu chạy lên trấn Kinh Bắc, chỉ một thời gian ngắn lại quy tụ được hàng vạn quân. Đồn lũy san sát, liên lạc với nhau. Tướng Trần Đình Miên tiến quân bị Hữu Cầu đánh tan. Hoàng Ngũ Phúc liền đem quân đến đóng ở Võ Giàng. Tháng 12/1744, Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh quân sĩ 5 đạo, 10 viên đại tướng, quân sĩ hơn 12.000 người đánh tan quân của Nguyễn Hữu Cầu ở trại Thị Cầu.

Thắng Hữu Cầu, chúa Trịnh lại sai Hoàng Ngũ Phúc đi đánh quân nổi dậy của Nguyễn Danh Phương ở Tam Đảo. Lịch triều hiến chương loại chí chép: “Năm thứ 11, chúa chi đặt bốn đạo quân, sai ông điều động tập họp tiến đánh. Tháng 12, đánh phá đồn giặc ở Úc Kỳ. Tháng Giêng, năm thứ 12 tiến quân vây làng Hương Canh, giặc sợ hãi vỡ chạy. Rồi tiến đánh núi Ngọc Bội, quân giặc tan vỡ cả, trốn vào núi Độc Tôn. Ông thúc các tướng tiến sát đánh, phá tan được. Danh Phương cùng đồ đảng đốt sào huyệt, đêm trốn đi. Tháng 2, truy nã ở Lập Thạch bắt được, chúa thu quân thắng trận trở về”.

Sau trận thắng này, chúa Trịnh gia phong cho ông là Suy trung tuyên lực tán trị công thần, trải thăng Chưởng phủ sự, tham dự triều chính, Đại tư đồ kiêm Trấn thủ Sơn Nam. Từ đó trở đi, Hoàng Ngũ Phúc liên tục tham dự vào việc quân cơ trong phủ chúa Trịnh. 

Năm 1774, ở tuổi 62, quận Việp xin từ quan về nghỉ, được chúa Trịnh Sâm ưng thuận cho về đồng thời còn ban hiệu là Quốc lão. Tuy nhiên, ông chưa về đến quê thì nhà chúa lại cho người gọi lại để cầm quân vào Nam đánh chúa Nguyễn.

Chẳng là lúc này ở Đàng Trong, chính sự nhiễu nhương, lại có phong trào Tây Sơn nổi dậy nên chúa Trịnh Sâm muốn nhân cơ hội đánh chiếm lại đất Thuận – Quảng. Chúa Trịnh Sâm tự tay viết trát cho ông dụ rằng: “Ông là cột đá của Nhà nước, ta dựa làm tâm phúc thân như ruột thịt. Bất đắc dĩ phải sai đi dẹp loạn, cũng bởi không có ai thay được”.

Tháng 2/1775, quân Trịnh dưới sự chỉ huy của Hoàng Ngũ Phúc tiến vào Phú Xuân. Chúa Nguyễn không chống nổi phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm toàn bộ đất Thuận Hóa. Thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc nhân chúa Nguyễn bỏ chạy liền mang quân thủy bộ ra đánh. Nguyễn Phúc Thuần vội bỏ Quảng Nam theo đường biển trốn vào Gia Định để Nguyễn Phúc Dương ở lại chiêu mộ quân Quảng Nam đánh Tây Sơn từ phía Bắc còn mình đánh từ phía Nam.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trịnh Nguyễn phân tranh, quân Trịnh lấy lại được cương thổ như hồi Lê Sơ. Tuy nhiên, là một tay cầm quân lão luyện, Hoàng Ngũ Phúc biết rằng quân Trịnh đi xa đã mệt mỏi, không thể tiến tiếp vào trong nên ông chủ động gửi thư về cho Trịnh Sâm xin lui binh về chỉ giữ lại đất Thuận Hóa còn Quảng Nam thì để nghỉ ngơi một vài năm sẽ tính tiếp. 

Ly kỳ cái chết của Quận Việp

Đầu năm 1776, quân Trịnh bắt đầu rút về Bắc. Lúc này chủ tướng là Việp quận công đã bị ốm và bệnh tình ngày càng nặng. Khi binh thuyền rút về đến Vĩnh Dinh, trấn Nghệ An thì Hoàng Ngũ Phúc mất. Hôm đó là ngày 17 tháng Hai (tức 6/3/1776). Tin quận Việp mất làm chúa Trịnh rất đỗi thương khóc. Sách Đại Việt sử ký tục biên chép: “Tin về đến Kinh, chúa Trịnh thương khóc mãi không thôi. Nghỉ chầu 3 ngày. Sai đem 5 thuyền đến hộ tang về Bắc an táng. Cho tên thụy là Trung Chính. Cấp cho tiền thuế 5 xã, mỗi năm 1.000 quan để thờ cúng. Gia phong là Ưu vọng tài trí thượng đẳng phúc thần, lại cho thờ phụng ở miếu đình”.

 Sinh từ Hoàng Ngũ Phúc tại Bắc Giang. Ảnh: Ditichlichsuquocgia.violet.vn.

Xung quanh cái chết của quận Việp có một giai thoại ly kỳ. Sách Kể chuyện các quan thái giám trong lịch sử Việt Nam nói rằng: "Tương truyền, Hoàng Ngũ Phúc cùng đại binh kéo xuống phía Nam. Mới vào đất Phú Xuân, một gã quần áo bẩn thỉu tiến lại, túm lấy càng xe của Hoàng Ngũ Phúc nói: Tướng quân, ngài đi vào ngày hôm nay sẽ gặp sự chẳng lành. Ngài nên dẫn đại binh quay về thì hơn. Hoàng Ngũ Phúc tức giận sai quân lôi gã này đi chỗ khác. 

Binh lính xúm vào xốc nách lôi người kia đi. Nhưng dù bị lính kéo lôi đi, tên kia vẫn ngoái đầu lại nói thêm: Ngài quan thị, nếu ngài không nghe lời ta thì cứ chờ đến ngày 18 sẽ rõ. Sau này khi quận Việp ngã bệnh, trong quần liền truyền tai nhau câu chuyện này và tiên đoán ông sẽ chết vào ngày 18. Quả nhiên Hoàng Ngũ Phúc chết đúng ngày ấy, ai cũng lắc đầu lè lưỡi, vô cùng sợ hãi”.

Quận Việp tuy xuất thân thái giám nhưng công danh, sự nghiệp của ông thì nhiều người đỗ đạt khoa bảng chưa chắc đã bằng. Suốt mấy chục năm chinh chiến đánh đông dẹp bắc ông đã góp phần giữ được cơ nghiệp cho chúa Trịnh khỏi bị diệt vong trong những làn sóng khởi nghĩa nông dân. Chỉ 10 năm sau ngày ông mất, cơ nghiệp chúa Trịnh không còn tướng tài chống giữ đã bị Tây Sơn dẹp tan. Trong thời đại nhiễu nhương như thời Vua Lê – chúa Trịnh, thật khó để nói ai là chính đạo ai là ngụy. Tuy nhiên, xét cái đạo trung thành với chủ thì công lao của quận Việp với họ Trịnh thật là to lớn vậy.


 
 
Vũ Tiến Đức

http://kienthuc.net.vn/tham-cung/201304/-Sam-truyen-dang-so-ve-cai-chet-cua-thai-giam-Hoang-Ngu-Phuc-901573/

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

"Sấm truyền" đáng sợ về cái chết của thái giám Hoàng Ngũ Phúc

Giai thoại kể rằng, Hoàng Ngũ Phúc qua đời vào ngày 18, đúng như lời “tiên tri” của gã lạ mặt, khiến nhiều người phải lắc đầu lè lưỡi vì sợ.

 

 Giai thoại kể rằng, Hoàng Ngũ Phúc qua đời vào ngày 18, đúng như lời “tiên tri” của gã lạ mặt, khiến nhiều người phải lắc đầu lè lưỡi vì sợ.

Năm 1786, chúa Trịnh mới tiêu diệt bởi quân Tây Sơn. Nhưng có lẽ cơ nghiệp họ Trịnh không thể giữ được đến năm 1786 nếu như không có vị tướng tài xuất thân thái giám – Hoàng Ngũ Phúc (hay Quận Việp) gánh vác. 

Tướng tài xuất hậu cung

Hoàng Ngũ Phúc thường được biết với cái tên Quận Việp vì ông được phong tước Việp quận công. Ông sinh năm 1713 ở làng Phụng Công, huyện Yên Dũng trấn Kinh Bắc (nay là xã Tân Mỹ - Yên Dũng – Bắc Giang). Theo Lịch triều hiến chương loại chí, lúc trẻ Hoàng Ngũ Phúc tự thiến để sung vào làm thái giám trong cung.

 Tranh minh họa Hoàng Ngũ Phúc. Ảnh: Thuvienbao.com. 

Sử sách không nói rõ con đường thăng tiến của Hoàng Ngũ Phúc ra sao song đều đánh giá ông là người cẩn thận, nhiều mưu lược. Từ năm 1743, tên Hoàng Ngũ Phúc bắt đầu được nhắc đến trong Đại Việt sử ký tục biên: “Tháng 2 (năm 1743) cho Tả thiếu giám Hoàng Ngũ Phúc làm Đốc lĩnh đạo kỳ binh. Hoàng Ngũ Phúc dâng lên 12 điều về binh pháp và được chúa Trịnh Doanh chấp nhận sai đưa ra thi hành. Nhân đem binh pháp ấy hiểu thị cho Thống tướng đạo chính binh là Hoàng Công Kỳ”.

Cần phải nói thêm rằng, từ những năm 1730 vì sưu cao thuế nặng, nông dân đã nổi lên chống đối triều đình ở nhiều nơi. Năm 1737, nhà sư Nguyễn Dương Hưng khởi nghĩa ở Tam Đảo. Hai năm sau, Vũ Đình Dung nổi dậy ở Ngân Già. Cùng với đó là hậu duệ nhà Mạc (đã bị đổi họ) là Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển và Vũ Trác Oánh cũng khởi nghĩa ở Hải Dương. Lại thêm Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu vốn là thuộc hạ cũ của Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển tiếp tục khởi nghĩa sau khi triều đình đàn áp Nguyễn Cừ.

Lúc bấy giờ, dưới trướng chúa Trịnh, Hoàng Ngũ Phúc là viên tướng trụ cột quan trọng nhất để đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa. Sách Kể chuyện các quan thái giám trong lịch sử Việt Nam nói rằng: “Nhờ công lao đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa, Hoàng Ngũ Phúc được phong Việp quận công, thường gọi là quận Việp. Năm 1754, Hoàng Ngũ Phúc trở thành vị tướng quan trọng nhất của triều đình”.

Tháng 6/1744, quận Việp vây đánh quân khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu ở Đồ Sơn, giành được thắng lợi. Cầu chạy lên trấn Kinh Bắc, chỉ một thời gian ngắn lại quy tụ được hàng vạn quân. Đồn lũy san sát, liên lạc với nhau. Tướng Trần Đình Miên tiến quân bị Hữu Cầu đánh tan. Hoàng Ngũ Phúc liền đem quân đến đóng ở Võ Giàng. Tháng 12/1744, Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh quân sĩ 5 đạo, 10 viên đại tướng, quân sĩ hơn 12.000 người đánh tan quân của Nguyễn Hữu Cầu ở trại Thị Cầu.

Thắng Hữu Cầu, chúa Trịnh lại sai Hoàng Ngũ Phúc đi đánh quân nổi dậy của Nguyễn Danh Phương ở Tam Đảo. Lịch triều hiến chương loại chí chép: “Năm thứ 11, chúa chi đặt bốn đạo quân, sai ông điều động tập họp tiến đánh. Tháng 12, đánh phá đồn giặc ở Úc Kỳ. Tháng Giêng, năm thứ 12 tiến quân vây làng Hương Canh, giặc sợ hãi vỡ chạy. Rồi tiến đánh núi Ngọc Bội, quân giặc tan vỡ cả, trốn vào núi Độc Tôn. Ông thúc các tướng tiến sát đánh, phá tan được. Danh Phương cùng đồ đảng đốt sào huyệt, đêm trốn đi. Tháng 2, truy nã ở Lập Thạch bắt được, chúa thu quân thắng trận trở về”.

Sau trận thắng này, chúa Trịnh gia phong cho ông là Suy trung tuyên lực tán trị công thần, trải thăng Chưởng phủ sự, tham dự triều chính, Đại tư đồ kiêm Trấn thủ Sơn Nam. Từ đó trở đi, Hoàng Ngũ Phúc liên tục tham dự vào việc quân cơ trong phủ chúa Trịnh. 

Năm 1774, ở tuổi 62, quận Việp xin từ quan về nghỉ, được chúa Trịnh Sâm ưng thuận cho về đồng thời còn ban hiệu là Quốc lão. Tuy nhiên, ông chưa về đến quê thì nhà chúa lại cho người gọi lại để cầm quân vào Nam đánh chúa Nguyễn.

Chẳng là lúc này ở Đàng Trong, chính sự nhiễu nhương, lại có phong trào Tây Sơn nổi dậy nên chúa Trịnh Sâm muốn nhân cơ hội đánh chiếm lại đất Thuận – Quảng. Chúa Trịnh Sâm tự tay viết trát cho ông dụ rằng: “Ông là cột đá của Nhà nước, ta dựa làm tâm phúc thân như ruột thịt. Bất đắc dĩ phải sai đi dẹp loạn, cũng bởi không có ai thay được”.

Tháng 2/1775, quân Trịnh dưới sự chỉ huy của Hoàng Ngũ Phúc tiến vào Phú Xuân. Chúa Nguyễn không chống nổi phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm toàn bộ đất Thuận Hóa. Thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc nhân chúa Nguyễn bỏ chạy liền mang quân thủy bộ ra đánh. Nguyễn Phúc Thuần vội bỏ Quảng Nam theo đường biển trốn vào Gia Định để Nguyễn Phúc Dương ở lại chiêu mộ quân Quảng Nam đánh Tây Sơn từ phía Bắc còn mình đánh từ phía Nam.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trịnh Nguyễn phân tranh, quân Trịnh lấy lại được cương thổ như hồi Lê Sơ. Tuy nhiên, là một tay cầm quân lão luyện, Hoàng Ngũ Phúc biết rằng quân Trịnh đi xa đã mệt mỏi, không thể tiến tiếp vào trong nên ông chủ động gửi thư về cho Trịnh Sâm xin lui binh về chỉ giữ lại đất Thuận Hóa còn Quảng Nam thì để nghỉ ngơi một vài năm sẽ tính tiếp. 

Ly kỳ cái chết của Quận Việp

Đầu năm 1776, quân Trịnh bắt đầu rút về Bắc. Lúc này chủ tướng là Việp quận công đã bị ốm và bệnh tình ngày càng nặng. Khi binh thuyền rút về đến Vĩnh Dinh, trấn Nghệ An thì Hoàng Ngũ Phúc mất. Hôm đó là ngày 17 tháng Hai (tức 6/3/1776). Tin quận Việp mất làm chúa Trịnh rất đỗi thương khóc. Sách Đại Việt sử ký tục biên chép: “Tin về đến Kinh, chúa Trịnh thương khóc mãi không thôi. Nghỉ chầu 3 ngày. Sai đem 5 thuyền đến hộ tang về Bắc an táng. Cho tên thụy là Trung Chính. Cấp cho tiền thuế 5 xã, mỗi năm 1.000 quan để thờ cúng. Gia phong là Ưu vọng tài trí thượng đẳng phúc thần, lại cho thờ phụng ở miếu đình”.

 Sinh từ Hoàng Ngũ Phúc tại Bắc Giang. Ảnh: Ditichlichsuquocgia.violet.vn.

Xung quanh cái chết của quận Việp có một giai thoại ly kỳ. Sách Kể chuyện các quan thái giám trong lịch sử Việt Nam nói rằng: "Tương truyền, Hoàng Ngũ Phúc cùng đại binh kéo xuống phía Nam. Mới vào đất Phú Xuân, một gã quần áo bẩn thỉu tiến lại, túm lấy càng xe của Hoàng Ngũ Phúc nói: Tướng quân, ngài đi vào ngày hôm nay sẽ gặp sự chẳng lành. Ngài nên dẫn đại binh quay về thì hơn. Hoàng Ngũ Phúc tức giận sai quân lôi gã này đi chỗ khác. 

Binh lính xúm vào xốc nách lôi người kia đi. Nhưng dù bị lính kéo lôi đi, tên kia vẫn ngoái đầu lại nói thêm: Ngài quan thị, nếu ngài không nghe lời ta thì cứ chờ đến ngày 18 sẽ rõ. Sau này khi quận Việp ngã bệnh, trong quần liền truyền tai nhau câu chuyện này và tiên đoán ông sẽ chết vào ngày 18. Quả nhiên Hoàng Ngũ Phúc chết đúng ngày ấy, ai cũng lắc đầu lè lưỡi, vô cùng sợ hãi”.

Quận Việp tuy xuất thân thái giám nhưng công danh, sự nghiệp của ông thì nhiều người đỗ đạt khoa bảng chưa chắc đã bằng. Suốt mấy chục năm chinh chiến đánh đông dẹp bắc ông đã góp phần giữ được cơ nghiệp cho chúa Trịnh khỏi bị diệt vong trong những làn sóng khởi nghĩa nông dân. Chỉ 10 năm sau ngày ông mất, cơ nghiệp chúa Trịnh không còn tướng tài chống giữ đã bị Tây Sơn dẹp tan. Trong thời đại nhiễu nhương như thời Vua Lê – chúa Trịnh, thật khó để nói ai là chính đạo ai là ngụy. Tuy nhiên, xét cái đạo trung thành với chủ thì công lao của quận Việp với họ Trịnh thật là to lớn vậy.


 
 
Vũ Tiến Đức

http://kienthuc.net.vn/tham-cung/201304/-Sam-truyen-dang-so-ve-cai-chet-cua-thai-giam-Hoang-Ngu-Phuc-901573/

BẢN TIN MỚI NHẤT

Lý do người Nhật Bản luôn xin lỗi vì những điều dường như không phải do họ gây ra

Hình ảnh người Nhật gập mình cúi đầu xin lỗi luôn gây ấn tượng tốt đẹp đối với người dân các nước khác.

Xem Thêm

Ðêm Giao Thừa Của Những Người Lính Mất Nước

Năm 1981, tôi được gọi tên ra khỏi nhà tù Cộng Sản. Hơn sáu năm tù là tiêu chuẩn thấp nhất cho tù quân, cán, chính, đảng phái, tôn giáo Việt Nam Cộng Hòa

Xem Thêm

TÌNH THƠ MÙA XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Để rồi nhung nhớ nhau thêm Làm mưa lặng lẽ êm đềm nhẹ rơi

Xem Thêm

Diệt gián tận gốc bằng... bia

Đã làm rồi, chỉ có phí bia.

Xem Thêm

Trước lúc chết, giúp đỡ đồng loại, số phận chú chó đã thay đổi hoàn toàn.

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc có một chú chó Alaskan Malamute màu xám tên là “Tướng quân”, trước khi chết 2 tiếng đồng hồ, nó vẫn còn giúp đỡ đồng loại,

Xem Thêm

Hậu duệ VNCH Illinois Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Hoàng Sa

Người chiến sĩ VNCH, đã hết mình trong trọng trách bảo vệ tổ quốc trước dã tâm của người láng giềng trung cộng .

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Gieo gió gặt bão - Bài viết của Đặng Chí Hùng

Hon 60 nam theo dang,phung su dang an cuop. gio day no cuop lai,va ngay ca den bo do long no cung moi ra . Khong co gi la mu quang hon trong cai dau luon luon tin tuong vao cs. 60 nam phung su an cuop,gio thi bi cuop an. Oan uc gi ???

Xem Thêm

Đề bài :Luật sư Hoàng Duy Hùng – Con chốt mới trong ván bài Hòa Hợp, Hòa Giải

Nó mất job dân cử vì nhân cách hạ cấp kéo theo sự tẩy chay của CĐ VN tại Houston nên cái job luật sư cũng phải dẹp tiệm...Vậy thì con đường duy nhất mà nó còn có thể đi là bám đuôi bọn thú vật VC kiếm sống chứ có phải nó bỏ job để làm đứa sai vặt của VC như bài viết đâu.

Xem Thêm

Đề bài : Dân chúng ở Việt Nam phẫn nộ chửi bới Hoàng Duy Hùng.

Tha`ng cho' Hoa`ng duy Hu`ng na`y cho no' an ki't la` du'ng ro^`i.

Xem Thêm

Đề bài : Dân chúng ở Việt Nam phẫn nộ chửi bới Hoàng Duy Hùng.

Ngộ thiệt...LS HDH đi từ Nam ra Bắc, Mỗi bước đi không âm thầm mà ồn ào qúa mức, mỗi giây phút của HDH đều được hai đài VHVNtv và Phobolsatv tung hứng rất tận tình ..làm như HDH là minh chủa xuất cung, Đi đâu cũng được dân chúng đón mừng, tặng qùa, mời về nhà cung phụng...?? Tới nỗi có anh nông dân xin vợ bán hai giạ lúa để có tiền ra HN ăn rầm nằm rề chỉ để canh gập cho được minh chủ HDH, làm mọi người xem vãi linh hồn.....?? Tới clip nay thì lại thấy HDH bị dân oan chửi qúa nhiều... Hai sự việc khác nhau hoàn toàn, khiến người coi có thắc mắc..?? cái đám dân, quan, ngưỡng mộ HDH qua mức có phải là lũ cò mồi đóng kịch đươc trả tiền cho môt mục đích.....? và để làm giảm sự tư cao của HDH nên cũng có nhóm khác khích động người chửi HDH... cho cân băng ván bài chính trị bịp...???

Xem Thêm

Đề bài :Thông minh chưa hẳn đã lương thiện

…" mguoi giau co vao nuoc Thien dang kho nhu con lac da chui qua lo kim " va …" nguoi giau co thi duoc cho them,con nguoi kho ngheo lai bi cat het " Dong dao ngay con tho au :" Thien dang hoa nguc hai ben ai khon thoi dai,ai dai thoi khon…"

Xem Thêm

Đề bài :Obama cấp quốc tịch cho 2.500 người Iran khi thảo luận thỏa thuận hạt nhân?

Uoc gi T.T chi thi cho bo di tru tai cuu xet nhung don xin nhap tich,the xanh...vv.xem co su khai gian trong cac muc lien quan den cong san.du sinh-ket hon... nghia la co su gian doi,boi the de DUOC thu hoi lai quoc tich va moi ke gian doi ve que cu/.

Xem Thêm

Đề bài :Quần Đảo Bị Lãng Quên Trở Nên Lắm Tên

Cha nào có thẩm quyền đật tên mới cho quần đã̉o Hoàng Sả trên bia tưởng niệm vậy...?? Tên này có phải người Việt không..?? hay lai một tên đá cá lăn dưa nào tự nhân có bằng TS mà tự nghĩ ra cái tên mới... mà sao không thông hiêu đia lý nươc nhà...?? Tranh đấu mà chuyện hiểu biết ph46 th4ng về đia lý nước nhà mà còn không thông xuốt, th̀ì thử hỏi anh đòi tranh đấu cho ai..?? Tưởng niệm cái gì...?? Bó tay với những tên lộn xòng này...!!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Anh hùng và chiến sĩ Việt Nam thời … hiện đại - Nguyễn Bá Chổi

Cam on bac ng-b-Choi,bai viet that hay,nhung neu bac phang nang ky hon thi nha em cam on bac.Bon cho nay tu thang tong den thang tep riu,bon no thich nghe nang,noi nho nhe chung chi cuoi ruoi.Nha em ma co khoa an noi,em chui cho chung cu nghe nhu la ca...vong co,cho dung dieu Hanoi.

Xem Thêm

Đề bài :ĐỂ HIỂU RÕ NGUYÊN NHÂN ĐẢNG DÂN CHỦ QUYẾT TÂM TRUẤT PHẾ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Hilllary da tuyen bo : " Trump ma lam Tong thong thi chung ta vao tu het." Day la mot cau khang dinh ro net nhat,va chinh vi vay ma Obama da tuyen bo :" dan quan chien dau." tat ca moi chuong trinh,muu dinh bon con Lua da sua soan va dang cho ket qua cuoi cung Hillary lam tong thong,On troi ! moi su dao lon va chi trong vong vai nam,tau cong dieu dung va bon con LUA cang ngay cang lo ro cho dan chung My hieu biet ve chung.Chung da gai nguoi khap cac co quan cong Quyen o D.C,chung da sua soan XHCN san sang cho nuoc My.va On Troi! da goi Trump toi cho dat nuoc nay .

Xem Thêm

Đề bài :Úc Bắt Giữ Một Người Gốc Việt Vì Cố Ý Phóng Hỏa Đốt Rừng - Kevin Le

Michael,hay ngang dau len nhu nhung anh hung le van tam,ng-v-troi...Co gan an cuop,co gan chiu don.Dung hen nhat ma mat di si khi cua dang csvn.Thang khon lin,da duoc sang den Uc,song trong moi truong tu do va hieu biet the nao la Quyen con nguoi...Nhung dua nhu thang nay,dung nhu nhung nguoi dan Uc yeu cau : Treo co.

Xem Thêm

TIN MỚI

Lý do người Nhật Bản luôn xin lỗi vì những điều dường như không phải do họ gây ra

Hình ảnh người Nhật gập mình cúi đầu xin lỗi luôn gây ấn tượng tốt đẹp đối với người dân các nước khác.

Xem Thêm

Ðêm Giao Thừa Của Những Người Lính Mất Nước

Năm 1981, tôi được gọi tên ra khỏi nhà tù Cộng Sản. Hơn sáu năm tù là tiêu chuẩn thấp nhất cho tù quân, cán, chính, đảng phái, tôn giáo Việt Nam Cộng Hòa

Xem Thêm

TÌNH THƠ MÙA XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Để rồi nhung nhớ nhau thêm Làm mưa lặng lẽ êm đềm nhẹ rơi

Xem Thêm

Diệt gián tận gốc bằng... bia

Đã làm rồi, chỉ có phí bia.

Xem Thêm

Trước lúc chết, giúp đỡ đồng loại, số phận chú chó đã thay đổi hoàn toàn.

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc có một chú chó Alaskan Malamute màu xám tên là “Tướng quân”, trước khi chết 2 tiếng đồng hồ, nó vẫn còn giúp đỡ đồng loại,

Xem Thêm

Hậu duệ VNCH Illinois Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Hoàng Sa

Người chiến sĩ VNCH, đã hết mình trong trọng trách bảo vệ tổ quốc trước dã tâm của người láng giềng trung cộng .

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 23/01/2020

Vụ Đồng Tâm: Facebook lên tiếng; EU kêu gọi Việt Nam điều tra ‘độc lập’ (VOA)

Xem Thêm

Mùa Xuân Hà Nội - Phan Đức Minh

(HNPD) Ôi, những ngày xưa bóng hình Hà Nội ! Muôn đời in dấu trong tôi

Xem Thêm

Cụ Kình hiển linh - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Lâu nay, em cứ tưởng nằm ngủ mơ gặp bác Hồ

Xem Thêm

Hải Ngoại Phiếm Đàm chúc Tết - Hà Thượng Thủ

Hải Ngoại Phiếm Đàm mừng đón Xuân / Ước mong độc giả khắp xa gần

Xem Thêm