Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THỎA THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ John J Wall

Soạn thảo bởi một sinh viên Luật trẻ tuổi.


Người soạn ra bản văn này là một sinh viên Luật. May ra đem lại cho chúng ta chút hi vọng.
Lời văn tuyệt vời, thật là khó tưởng tượng được viết bời một sinh viên trẻ. Nếu cậu ta ra tranh cử chắc chắn sẽ nhận được lá phiếu của tôi.
 
Thân gửi các bạn Mỹ theo khuynh hướng tự do, cánh tả, tiến bộ xã hội, chủ nghĩa Marxits, hay những ai ủng hộ Obama, v.v...
Chúng ta miễn cưỡng sống với nhau từ thập niên 1950 chỉ vì quyền lợi con cái, nhưng diễn biến của cuộc bầu cử hiện nay khiến tôi muốn ly dị. Chúng ta chịu đựng nhau bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì thế hệ tương lai, nhưng tình cảm càng ngày càng xa cách. Chúng ta không thể đồng ý với nhau về chính kiến khác biệt, có lẽ hay nhất là chia tay để giữ mối thân tình. Chúng ta có thể mỉm cười, chấp nhận sự khác biệt, và chia tay theo con đường riêng của mỗi người.
Dưới đây là thoả thuận phân chia của chúng ta: - Mỗi bên có thể phân chia đồng đều đất đai. Đây là việc khó, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể thoả thuận trong tinh thần thân hữu. Các chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều! Người đại diện cho mỗi bên sẽ cố gắng hết sức mình để phân chia tài sản cho dù chúng ta có nhiều khác biệt muốn theo khuynh hướng của mình.
1. Tôi không muốn phân phối lại thuế và bạn cứ giữ theo ý mình.
2. Bạn có quyền bổ nhiệm Thẩm phán theo khuynh hướng tự do, và giữ lại ACLU.
3. Vì bạn không thích súng đạn, tôi sẽ giữ lại cảnh sát, NRA, và quân đội.
4. Chúng tôi sẽ giữ lại những kỹ nghệ sặc mùi dầu khí và hơi than đá. Bạn tha hồ dùng điện mặt trời, điện gió, và dầu sinh học diesel.
5. Bạn có thể giữ Oprah, Micheal Moore, và Rosie O'Donnell, nhưng đừng quên trách nhiệm chế tạo ra chiếc xe dùng nhiên liệu dầu sinh học diesel đủ lớn để chở cả ba người này.
6. Chúng tôi sẽ trung thành với chủ nghĩa tư bản, những tập đoàn tham lam, công ty dược phẩm, Wallmart và Thị trường chứng khoán.
7. Bạn có thể giữ những người ăn trợ cấp, food stamp yêu dấu suốt đời, những cô cậu hippies nổi loạn, những người nghiện ma tuý, và mở cửa đón di dân bất hợp pháp.
8. Chúng tôi sẽ giữ những bà mẹ say mê thể thao, những chủ tịch tham lam, và đám dân quê chất phác.
9. Chúng tôi sẽ giữ Hannity, Carlson, và Thánh kinh. Phần bạn, xin nhường CNN, ABC, CBS và đám tài tử Hollywood.
10. Bạn có thể làm bạn tốt với Iran, Palestine, và chúng tôi sẽ giữ quyền can thiệp nếu bị đe doạ đến an ninh.
11. Bạn tha hồ có bọn tranh đấu cho hoà bình và phản đối chiến tranh.
12. Khi đồng minh của chúng tôi bị đe doạ, chúng tôi sẽ giúp họ để bảo vệ an ninh.
13. Chúng tôi sẽ giữ giá trị Thiên Chúa giáo & Do Thái giáo.
14. Bạn có thể theo Hồi giáo, Scientology, chủ nghĩa nhân văn, đường hướng chính trị, Shirley MacClain, và cả Liên Hiệp Quốc. Nhưng chúng tôi không trả tiền nuôi Liên Hiệp Quốc.
15. Bạn có thể có những chiếc xe thể thao lớn, ngoại khổ ngoại hạng. Những siêu xe Volt, Tesla, bất cứ loại nào bạn muốn.
16. Bạn có thể cho mọi người bảo hiểm sức khoẻ miễn phí, nếu bạn tìm được bác sĩ nào chấp nhận.
17. Chúng tôi sẽ giữ bản hùng ca "The Battle Hymn of the Republic" và bản "Quốc ca" hiện nay.
18. Tôi biết bạn muốn thay "Quốc ca' bằng nhạc phẩm "Imagine" "I'd like to teach the world sing" "Kumbaya" hay "We are the world".
19. Chúng tôi muốn nền kinh tế phát triển từng bước, và bạn thì tạo mọi điều kiện cho nghèo khó lan rộng.
20. Chúng tôi sẽ bảo toàn lịch sử, tên và quốc kỳ, những điều khiến bạn khó chịu.
Nếu bạn đồng ý với những đề nghị trên, vui lòng chuyển đến bạn bè thân hữu. Không thích thì cứ tự nhiên xoá bỏ. Trong tình bằng hữu, tôi tin rằng khoảng 15 năm sau bạn sẽ biết rõ là ai cần được giúp.
Trân trọng,
John J. Wall
Sinh viên Luật
TB. Bạn nhớ mang theo Ted Turner, Sean Penn, Martin & Charlie Sheen, Goeage Clooney, Barbara Streisand và (Hanoi) Jane Fonda.
Và bạn cũng không cần nhấn nút số 1 để nói chuyện bằng Anh ngữ khi gọi chúng tôi.
Nhớ chuyển bản văn này đến mọi người.
 
 
 
Subject: Fw: Divorce Agreement
 
DIVORCE AGREEMENT 
Between Republicans & Democrats
   WRITTEN BY A YOUNG COLLEGE STUDENT
 
Dear American liberals, leftists, social progressives, socialists, Marxists and Obama supporters, et al:
 
We have stuck together  since the late 1950's for the   sake of the kids, but the whole of this latest election process has made me realize that I want a divorce. I know we tolerated each other for many years for the sake of future generations, but sadly, this relationship has clearly run its course. Our two ideological sides of America cannot and will not ever agree on what is right for us all, so let's just end it on friendly terms. We can smile and chalk it up to irreconcilable differences and go our own way.
 
Here is our separation agreement: --Our two groups can equitably divide up the country by landmass each taking a similar portion. That will be the difficult part, but I am sure our two sides can come to a friendly agreement. After that, it should be relatively easy! Our respective representatives can effortlessly divide other assets since both sides have such distinct and disparate tastes.
 
1- We don't like re-distributive taxes so you can keep them.
2- You are welcome to the liberal judges and the ACLU
3- Since you hate guns and war, we'll take our firearms, the cops, the NRA, and the military.
4- We'll take the nasty, smelly oil industry and the coal mines, and you can go with wind, solar and bio-diesel
5- You can keep Oprah, Michael Moore, and Rosie O'Donnell. You are, however, responsible for finding a bio-diesel vehicle big enough to move all three of them. 
6- We'll keep capitalism, greedy corporations, pharmaceutical companies, Wal-Mart, and Wall Street. 
7- You can have your beloved lifelong welfare dwellers, food stamps, hippies, druggies, and illegal aliens   . 
8- We'll keep the hot Alaskan hockey moms, greedy CEOs, and rednecks 
9- We’ll keep Hannity, Carlson, and Bibles, and give you NBC, CNN, ABC, CBS, and Hollywood
10- You can make nice with Iran and Palestine and we'll retain the right to invade and hammer places that threaten us.
11- You can have the peaceniks and war protesters.
When our allies or our way of life are under assault, we'll help provide them security. 
12- We'll keep our Judeo-Christian values. 
13- You are welcome to Islam, Scientology, Humanism, political correctness and Shirley McClain. You can also have the UN. but we will no longer pay the bill. 
14- We'll keep the SUV's, pickup trucks, and oversized luxury cars. You can take every Volt, Tesla, and Leaf you can find   . 
15- You can give everyone healthcare if you can find any practicing doctors. 
16- We'll keep "The Battle Hymn of the Republic" and "The National Anthem." 
17- I'm sure you'll be happy to substitute "Imagine," "I'd Like to Teach the World to Sing," "Kumbaya “or” We Are the World."
18- We'll practice trickle-down economics and you can continue to give trickle up poverty your best shot. 
19- Since it often so offends you, we'll keep our history, our name and our flag. 
20- Would you agree to this?   If so, please pass it along to other like-minded liberal and conservative patriots and if you do not agree, just hit delete.   In the spirit of friendly parting, I'll bet you might think about which one of us will need whose help in 15 years   .
 
Sincerely,  John J Wall
 QQ chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

THỎA THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ John J Wall

Soạn thảo bởi một sinh viên Luật trẻ tuổi.


Người soạn ra bản văn này là một sinh viên Luật. May ra đem lại cho chúng ta chút hi vọng.
Lời văn tuyệt vời, thật là khó tưởng tượng được viết bời một sinh viên trẻ. Nếu cậu ta ra tranh cử chắc chắn sẽ nhận được lá phiếu của tôi.
 
Thân gửi các bạn Mỹ theo khuynh hướng tự do, cánh tả, tiến bộ xã hội, chủ nghĩa Marxits, hay những ai ủng hộ Obama, v.v...
Chúng ta miễn cưỡng sống với nhau từ thập niên 1950 chỉ vì quyền lợi con cái, nhưng diễn biến của cuộc bầu cử hiện nay khiến tôi muốn ly dị. Chúng ta chịu đựng nhau bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì thế hệ tương lai, nhưng tình cảm càng ngày càng xa cách. Chúng ta không thể đồng ý với nhau về chính kiến khác biệt, có lẽ hay nhất là chia tay để giữ mối thân tình. Chúng ta có thể mỉm cười, chấp nhận sự khác biệt, và chia tay theo con đường riêng của mỗi người.
Dưới đây là thoả thuận phân chia của chúng ta: - Mỗi bên có thể phân chia đồng đều đất đai. Đây là việc khó, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể thoả thuận trong tinh thần thân hữu. Các chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều! Người đại diện cho mỗi bên sẽ cố gắng hết sức mình để phân chia tài sản cho dù chúng ta có nhiều khác biệt muốn theo khuynh hướng của mình.
1. Tôi không muốn phân phối lại thuế và bạn cứ giữ theo ý mình.
2. Bạn có quyền bổ nhiệm Thẩm phán theo khuynh hướng tự do, và giữ lại ACLU.
3. Vì bạn không thích súng đạn, tôi sẽ giữ lại cảnh sát, NRA, và quân đội.
4. Chúng tôi sẽ giữ lại những kỹ nghệ sặc mùi dầu khí và hơi than đá. Bạn tha hồ dùng điện mặt trời, điện gió, và dầu sinh học diesel.
5. Bạn có thể giữ Oprah, Micheal Moore, và Rosie O'Donnell, nhưng đừng quên trách nhiệm chế tạo ra chiếc xe dùng nhiên liệu dầu sinh học diesel đủ lớn để chở cả ba người này.
6. Chúng tôi sẽ trung thành với chủ nghĩa tư bản, những tập đoàn tham lam, công ty dược phẩm, Wallmart và Thị trường chứng khoán.
7. Bạn có thể giữ những người ăn trợ cấp, food stamp yêu dấu suốt đời, những cô cậu hippies nổi loạn, những người nghiện ma tuý, và mở cửa đón di dân bất hợp pháp.
8. Chúng tôi sẽ giữ những bà mẹ say mê thể thao, những chủ tịch tham lam, và đám dân quê chất phác.
9. Chúng tôi sẽ giữ Hannity, Carlson, và Thánh kinh. Phần bạn, xin nhường CNN, ABC, CBS và đám tài tử Hollywood.
10. Bạn có thể làm bạn tốt với Iran, Palestine, và chúng tôi sẽ giữ quyền can thiệp nếu bị đe doạ đến an ninh.
11. Bạn tha hồ có bọn tranh đấu cho hoà bình và phản đối chiến tranh.
12. Khi đồng minh của chúng tôi bị đe doạ, chúng tôi sẽ giúp họ để bảo vệ an ninh.
13. Chúng tôi sẽ giữ giá trị Thiên Chúa giáo & Do Thái giáo.
14. Bạn có thể theo Hồi giáo, Scientology, chủ nghĩa nhân văn, đường hướng chính trị, Shirley MacClain, và cả Liên Hiệp Quốc. Nhưng chúng tôi không trả tiền nuôi Liên Hiệp Quốc.
15. Bạn có thể có những chiếc xe thể thao lớn, ngoại khổ ngoại hạng. Những siêu xe Volt, Tesla, bất cứ loại nào bạn muốn.
16. Bạn có thể cho mọi người bảo hiểm sức khoẻ miễn phí, nếu bạn tìm được bác sĩ nào chấp nhận.
17. Chúng tôi sẽ giữ bản hùng ca "The Battle Hymn of the Republic" và bản "Quốc ca" hiện nay.
18. Tôi biết bạn muốn thay "Quốc ca' bằng nhạc phẩm "Imagine" "I'd like to teach the world sing" "Kumbaya" hay "We are the world".
19. Chúng tôi muốn nền kinh tế phát triển từng bước, và bạn thì tạo mọi điều kiện cho nghèo khó lan rộng.
20. Chúng tôi sẽ bảo toàn lịch sử, tên và quốc kỳ, những điều khiến bạn khó chịu.
Nếu bạn đồng ý với những đề nghị trên, vui lòng chuyển đến bạn bè thân hữu. Không thích thì cứ tự nhiên xoá bỏ. Trong tình bằng hữu, tôi tin rằng khoảng 15 năm sau bạn sẽ biết rõ là ai cần được giúp.
Trân trọng,
John J. Wall
Sinh viên Luật
TB. Bạn nhớ mang theo Ted Turner, Sean Penn, Martin & Charlie Sheen, Goeage Clooney, Barbara Streisand và (Hanoi) Jane Fonda.
Và bạn cũng không cần nhấn nút số 1 để nói chuyện bằng Anh ngữ khi gọi chúng tôi.
Nhớ chuyển bản văn này đến mọi người.
 
 
 
Subject: Fw: Divorce Agreement
 
DIVORCE AGREEMENT 
Between Republicans & Democrats
   WRITTEN BY A YOUNG COLLEGE STUDENT
 
Dear American liberals, leftists, social progressives, socialists, Marxists and Obama supporters, et al:
 
We have stuck together  since the late 1950's for the   sake of the kids, but the whole of this latest election process has made me realize that I want a divorce. I know we tolerated each other for many years for the sake of future generations, but sadly, this relationship has clearly run its course. Our two ideological sides of America cannot and will not ever agree on what is right for us all, so let's just end it on friendly terms. We can smile and chalk it up to irreconcilable differences and go our own way.
 
Here is our separation agreement: --Our two groups can equitably divide up the country by landmass each taking a similar portion. That will be the difficult part, but I am sure our two sides can come to a friendly agreement. After that, it should be relatively easy! Our respective representatives can effortlessly divide other assets since both sides have such distinct and disparate tastes.
 
1- We don't like re-distributive taxes so you can keep them.
2- You are welcome to the liberal judges and the ACLU
3- Since you hate guns and war, we'll take our firearms, the cops, the NRA, and the military.
4- We'll take the nasty, smelly oil industry and the coal mines, and you can go with wind, solar and bio-diesel
5- You can keep Oprah, Michael Moore, and Rosie O'Donnell. You are, however, responsible for finding a bio-diesel vehicle big enough to move all three of them. 
6- We'll keep capitalism, greedy corporations, pharmaceutical companies, Wal-Mart, and Wall Street. 
7- You can have your beloved lifelong welfare dwellers, food stamps, hippies, druggies, and illegal aliens   . 
8- We'll keep the hot Alaskan hockey moms, greedy CEOs, and rednecks 
9- We’ll keep Hannity, Carlson, and Bibles, and give you NBC, CNN, ABC, CBS, and Hollywood
10- You can make nice with Iran and Palestine and we'll retain the right to invade and hammer places that threaten us.
11- You can have the peaceniks and war protesters.
When our allies or our way of life are under assault, we'll help provide them security. 
12- We'll keep our Judeo-Christian values. 
13- You are welcome to Islam, Scientology, Humanism, political correctness and Shirley McClain. You can also have the UN. but we will no longer pay the bill. 
14- We'll keep the SUV's, pickup trucks, and oversized luxury cars. You can take every Volt, Tesla, and Leaf you can find   . 
15- You can give everyone healthcare if you can find any practicing doctors. 
16- We'll keep "The Battle Hymn of the Republic" and "The National Anthem." 
17- I'm sure you'll be happy to substitute "Imagine," "I'd Like to Teach the World to Sing," "Kumbaya “or” We Are the World."
18- We'll practice trickle-down economics and you can continue to give trickle up poverty your best shot. 
19- Since it often so offends you, we'll keep our history, our name and our flag. 
20- Would you agree to this?   If so, please pass it along to other like-minded liberal and conservative patriots and if you do not agree, just hit delete.   In the spirit of friendly parting, I'll bet you might think about which one of us will need whose help in 15 years   .
 
Sincerely,  John J Wall
 QQ chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

Mắm Huế

Huế có nhiều loại mắm như mắm cá rò, tôm chua, mắm ruốc..., mỗi loại được dùng cho một món ăn khác nhau, tạo nên hương vị riêng.

Xem Thêm

Khúc giò chặt nhất phố

Nắng Hà Nội em đi mà chợt bão

Xem Thêm

Một cảnh sát New York bị bắt vì nghi là gián điệp của Trung Quốc --- (Tác giả : Nguyễn Minh-NTDVN)

Cảnh sát New York Angwang bị buộc tội làm gián điệp cho chính quyền Trung Quốc, thực hiện hành vi gian lận điện tử, khai báo gian dối và cản trở một việc thi hành công vụ.

Xem Thêm

Khi đấ nước tôi không còn chiến tranh... - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Khi đấ nước tôi không còn chiến tranh... - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 23/09/2020

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông sẽ ủng hộ tổ chức bỏ phiếu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump.

Xem Thêm

Bắc Kinh không che giấu quan ngại về tân bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản

Tuy nhiên, một thay đổi ở chức vụ then chốt là bộ trưởng Quốc Phòng đã rất được chú ý, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã để lộ thái độ quan ngại.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Video Một số người Việt hợp tác với BLM đến nhà ông Tony Phạm, Giám đốc ICE quấy phá, gây rối

Da sang duoc den noi nay,noi ma rat dong nguoi,moi nuoc tren the gioi deu mo uoc.Thi da la mot may man,vay hay hoc hoi nhung cai tot cua ho va loai bo nhung cai xau cua minh.Hay tuan thu moi luat phap cua nuoc da mo rong vong tay cho minh dung than.Nhung vi pham luat phap du voi ly do nao chang nua,cung phai bi xet xu,Khi do dung meu mao,dung keu oan vi PHAP BAT VI THAN.Hay bo chut thi gio nhin lai phia sau lung minh,dung vi mot chut it loi loc ma mang hoa vao than.Xin nhac lai My no rat ngu,chinh vi vay ma no dung dau the gioi.

Xem Thêm

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Ngộ thiệt, ở nước CHXHCNVN, những người làm lớn, những người thuộc hạng tinh hoa của đất nước mang danh tri thức để khai phóng dân trí, m̃ỗi khi phát biểu thì toàn những lời ngáo đá...?? quái dị....??, vô nghĩa vậy mà họ vẫn không cảm thấy xấu hổ chút nào...?? Học tặp và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác..mà như vậy sao..?? Phải chăng cái nền gíao dục bạo lực cách mạng nó phải thế mới là người kiểu mẫu trong xã hội chủ nghĩa...?? Bó tay với đạo đức xã hội VN đang bị nguy hiểm.....???

Xem Thêm

Đề bài :'Nam giới mặc áo dài, mang giày Tây đen đi làm mới đẹp'

Mặc quần áo thế này sao mà làm việc đi vệ sinh được😖😫😷😷??????

Xem Thêm

Đề bài :Ông Biden sẽ trừng phạt các hoạt động ở nước ngoài và khuyến khích sản xuất trong nước

Viec cho gi ma ong cu phai loay hoay tim kiem ke sach nay no?Ke sach thi day day ngay ben canh,Ong co tai ngui toc de phan biet mui vi,thi can phai hoc hoi them thoi ken saxo va khi do thi ong cung can lay gan,lay hoi de thoi bang cach cui gap minh.Con cai vu noi lao thi phai hoi mu nancy.Oi ! bai hoc va ke sach day day,so vao dau cung co san.A ! con cai vu hay qui,ong da di dung bai ban khi chon lua nguoi dung ke can ben minh.No da mang than ra lam cai thang tien than thi : Hop nhau nha!Chuc mung Dan !

Xem Thêm

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Luật sư ??? Cái luật "tiên sư nó" thì có !!! Con quỷ cái này sẽ gặp quả báo không đâm đầu vào ô tô thì cũng cửa nhà tan nát. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kình.

Xem Thêm

Đề bài :Vị Thủ Tướng Thông Minh Nhất Thế Giới

Thằng Niểng ba xạo nầy làm thủ vĩ thi đúng như Lary De King nói: Việt Nam - Một đất nước thật tộ nghiệp"

Xem Thêm

Đề bài :Cảnh báo: Trò lừa vote by Mail

Dang no lay bieu tuong la LUA,thi di nhien trong dang ,tu thuong tang dang truong obama den thang( con ) tep riu deu LUA ca,bay gio dua ten DAN ra thi no cung la pho dang LUA.Vi vay he cai dang LUA nay no noi,no lam thi can than keo MAC LUA ca nuoc. Cu nhin thang dang truong,pho dang va bon LUA dan anh-lua dan chi trong ha vien thi thay ngay,no la phai cam cui viet tay va mat cong di bo vao thung cho no LUA a !?!

Xem Thêm

Đề bài :Con gái Huỳnh Thục Vy không được đến trường vì ‘là con phản động’

Đọc tin này ai mà không phẫn nộ trước chính sách trù đập của VGCS, còn hơn cả thời phong kiến....VGCS chỉ nói để bịp dân là hay, còn trên thực tế thì đang theo đuổi một chính sách trù dập ba thế hệ mới thoả lòng căm thù dân.... Những tên Bưng bô/Dlv/AK47/Bò đỏ/phản phé/ăn no rửng mỡ trong và ngoài nước luôn luôn to mồm nói NNVC là nhà nước văn minh dăn chủ, công băng với mọi người... Khi đọc tin này hãy thử viết vài lời bênh vực cho NNVC coi có xuông không...??? Không nén được tiếng thét Đờ Mờ VGCS...!!! Nhân dân VN đã sáng mắt chưa..?? hay vẫn nói con cháu mình còn được đi học là OK...???

Xem Thêm

Đề bài :Liệu Mỹ có ‘nguy cơ’ biến thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Việt Nam hay không?

Neu XHCN tot dep,Neu chu nghia CS tot dep,thi : Khong he co nguoi nao tren the gioi nay di TY NAN CONG SAN.Nguoc thoi gian,hay nhin buc tuong Berlin,hay nhin quoc gia gan nhat sat nach minh CUBA va hang ngay truyen thong quoc te da noi gi ve CS N.Korea ? da noi gi ve china virus cua china CS.Da noi gi ve CS Vietnam...etc...Dung de bon cho de lua bip nua.Dung de chung ho hao dat nuoc la cua chung,dung de chung ho hao nha giau boc lot,nhung hay nhin vao cac lanh tu cua china CS:Tai san cua ho day ap cac ngan hang Thuy si.Hay nhin o california,gioi tu ban do mua nha-bat dong san hoan toan bang tien mat,trong khi do :hay nhin dan chung cua cac nuoc CS ho song ra sao ? Ly thuyet CS rat tot dep cho nhung nguoi luoi bieng,ngheo doi vi khong chiu di lam,rat tot cho nhung nguoi ngheo vi du moi ly do,Nhung xin bao cho qui ban biet,Nguoi ngheo nhat o My cung co may lanh,cung biet xu dung may giat-may xay-cung co tu lanh chua do an va tren het,KHONG PHAI XEP HANG CHO CHUC CA NGAY DE XIN MIENG AN do la Cong San va do la CNXH.

Xem Thêm

TIN MỚI

Khi đấ nước tôi không còn chiến tranh... - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Khi đấ nước tôi không còn chiến tranh... - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 23/09/2020

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông sẽ ủng hộ tổ chức bỏ phiếu ứng cử viên Tòa án Tối cao của Tổng thống Donald Trump.

Xem Thêm

Bắc Kinh không che giấu quan ngại về tân bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản

Tuy nhiên, một thay đổi ở chức vụ then chốt là bộ trưởng Quốc Phòng đã rất được chú ý, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã để lộ thái độ quan ngại.

Xem Thêm

Người Nữ Tu trong Cô Nhi Viện Pleiku - Phạm Tín An Ninh

Hơn sáu tháng sống chết với chiến trường và giữ vững được Kontum, đầu tháng 10 1972, đơn vị tôi nhận lệnh kéo về Pleiku dưỡng quân và bổ sung quân số.

Xem Thêm

HỨNG OAN KHIÊN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con khẩn cầu ngài mau cứu thế Lòng con tan nát tự hôm nay...

Xem Thêm

Thế Nào là Police, Thế Nào là Sheriff?

Tại Hoa Kỳ vì mước quá lớn và có nhiều trách nhiệm khác nhau được phân định rõ ràng do đó nó có nhiều cái tên khác nhau.

Xem Thêm

Sài Gòn xưa: Bia La De Trái Thơm – Sự thật và truyền thuyết - TS Phan Văn Song

Câu chuyện thường được mọi người nhớ về bia La De, thường hỏi tôi, là chuyện chai La De lớn đặc biệt gọi là La De Trái Thơm.

Xem Thêm

Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 22/09/2020

Cổ phiếu toàn cầu giảm khi ngày càng có nhiều dự đoán các chính phủ châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp phong tỏa mới để kiểm soát covid-19.

Xem Thêm

Lá cờ Vàng vẫn mãi mãi nằm trong tim người lính Mỹ.

Một nỗi nhức nhối mà người Mỹ không thể nào quên.

Xem Thêm