Thân Hữu Tiếp Tay...

Thiền Sư và Cô Lái Đò - Trần Văn Giang

( HNPD )Ngày kia, một Thiền sư phải qua sông. Vị Sư bước lên một chiếc đò của một cô lái đò xinh đẹp.

CoLaiDo-dep
Ngày kia, một Thiền sư phải qua sông. Vị Sư bước lên một chiếc đò của một cô lái đò xinh đẹp.

Sau khi thuyền cặp bến, cô lái đò thu tiền từng người như bình thường, chỉ trừ nhà sư bị cô lái đò đòi tiền “gấp đôi.”

Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái đò mỉm cười:

“Thưa Thầy, vì Thầy đã nhìn em…”

Nhà sư lặng lẽ trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."

Nhà sư ngạc nhiên lại hỏi vì sao?

Cô lái đò cười bảo:

“Thưa Thầy, Thầy đã nhìn em dưới nước.”

Nhà sư nín lặng trả tiền “gấp ba” giá bình thường, và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.

Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần. Nhà sư ngạc nhiên, lại hỏi vì sao?

Cô lái đò cười, đáp:

“Thưa Thầy, Thầy không nhìn em, nhưng còn nghĩ đến em.”

Lặng lẽ, nhà sư trả tiền gấp năm lần giá bình thường.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi:

“Lần nầy tôi phải trả bao nhiêu?”

 Cô lái đò đáp:

“Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.”

Thiền sư hỏi:

“Vì sao?”

Cô lái đò cười và đáp:

“Thầy đã nhìn em mà không còn nghĩ gì tới hình ảnh em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi không lấy tiền...”

 

(Chú ý: Chưa hết!  Xin xem thêm lời bàn và các lời kết bên dưới)

 

_______

Lời bàn

 

Sau đây là 3 lời bàn ("comments") trên mạng mà tôi thấy cũng   hay:

 

1- Tiếp cảnh sinh tư tình, rồi hành ý lãng tránh đều đã có dính mắc chấp giữ. Nhìn thẳng thấy rõ đúng như thực, bất khởi vọng niệm...

2- Đó thấy không?! Dzậy mà mấy bà cứ chửi mấy ông là “cứ thấy gái đẹp là tươm tướp, tươm tướp...”  nhưng thật ra đám lão nông chúng tôi là những người đã đắc đạo từ lâu rồi (?!): Chỉ nhìn mà không nghĩ gì cả (vì có nghĩ cũng chẳng được chi mà lại càng thêm tức... vì đã hết xí quách hết dzồi còn gì!!!)

3- Nói một cách khác, mọi sự từ TÂM mà ra, sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!

 

Theo thiển ý của bỉ nhân, cô lái đò là hóa thân của một vị giác ngộ muốn dạy cho chúng ta một bài Pháp. Nhà sư gặp cô lái đò 4 lần:

- Lần 1 bị trả tiền gấp 2 vì nhìn cô gái với tâm phàm (ham muốn).

- Lần 2 bị trả tiền gấp 3 vì không dám nhìn thẳng, mà liếc bóng cô gái dưới nước.

- Lần 3 bị trả tiền gấp 5 vì giả bộ nhắm mắt ngồi thiền nhưng vẫn tơ tưởng đến cô gái.

- Lần 4 không phải trả tiền vì mặc dù nhìn thẳng cô gái nhưng tâm không bị dính mắc bởi những ý nghĩ xấu: Nhìn mà như không nhìn vậy!

 

Trong Đạo Phật, có những câu nghe qua có vẻ nghịch lý nhưng rất thâm thúy như:

 

- Giúp mà như không giúp, thế mới thật là  giúp.

- Nhẫn mà như không nhẫn, thế mới thật là nhẫn.

- Thương mà như không thương, thế mới thật là thương...

________

Lời kết

(Hai đoạn kết ngắn được Bác Mao Tôn Cương… Ẩu viết thêm vào phần cuối của câu chuyện “Thiều Sư và Cô Lái Đò” ở trên để gọi là góp… gió độc):

 

Lời kết số 1 viết thêm như sau:

 

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần này cô lái đò không những không lấy tiền mà còn xin được đi theo hầu.

Nhà sư hỏi: “Vì sao?”

Cô lái đò đáp:

"Thầy không những nhìn em, mà còn nhìn vào giữa hai chân em, một cách đường đường chính chính, không úp mở, không én lút. Đấy gọi là an nhiên trực diện với cái thực thể uyên nguyên, chứ không giả điếc không nghe, giả mù không thấy, giả ngu không hiểu. Tâm thức này chỉ thấy ở những bậc đại chân tu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Nên em bội phần khâm phục, muốn được theo thầy học đạo.”

Nhà sư trầm tư một lúc rồi thong thả đáp:

"Quả là ta đã nhìn vào giữa hai chân cô. Ta cứ tưởng tâm mình đã hoàn toàn tĩnh lặng, không ngờ tâm ta lại ba đào nổi sóng. Thế mới biết còn lâu lắm ta mới có thể đạt đến cái cảnh giới thượng thừa mà cô mong đợi. Ta đã phụ lòng cô, thật đáng tiếc!"

Cô lái đò suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng:

"Nhưng em... vẫn muốn... theo thầy.

Nhà sư hỏi: “Vì sao?”

Cô lái đò đáp:

"Trước em tưởng thầy là bậc chân tu nên xin được theo để học đạo. Nay em biết thầy là kẻ chân tình nên xin được theo để nâng khăn sửa túi."

Nhà sư chắp tay:

"Thiện tai! Thiện tai!"

 

*

 

Lời kết số 2 viết thêm như sau:

 

Một thời gian sau, những người thường qua đò không còn thấy cô lái đò nữa mà lại có người đàn ông lái đò…  nhìn kỹ ra thì chính là ông Thiền sư ngày nào!

Có người khách cắc cớ hỏi:

“Thế cô lái đò đâu rồi Thầy?”

Nhà Sư (?) trả lời:

“Cô ấy đi lấy chồng dzồi.”

“Mà cổ ấy lấy ai dzậy hà?”

“Thì cổ ấy lấy… tui… Chứ còn lấy ai!”

“Trời đất!”

 

Trần Văn Giang (ghi lại và viết thêm)

Nguồn: https://cdhanqk.com/index.php/menu-phatphap-bskhoang/174-thia-n-s-va-ca-la-i-a

 

 

_________________     

Phụ bản Anh ngữ

 

A ZEN MONK AND A FERRYWOMAN

 

Translated into English by Nguyen Giac

One day a Zen monk had to cross a river. He went over a ferryboat which was rowed by a beautiful woman.

After the boat reached the other shore, the ferrywoman collected the normal fares from all passengers except the monk, who was asked to pay double.

The monk was surprised and asked why.

With a smile, the ferrywoman said, “Dear Venerable, because you gazed at me.”

Silently, the monk paid double the normal fare and stepped onto the river shore.

One day the monk had to cross the river again. This time the ferrywoman asked for triple the normal fare.

The monk was surprised and asked why.

With a smile, the ferrywoman said, “Dear Venerable, you gazed at my underwater reflection.”

Silently, the monk paid triple the normal fare and stepped onto the river shore.

One day the monk had to cross the river again. After boarding the ferryboat, the monk closed his eyes and sat in meditation.

This time the ferrywoman asked for five times the normal fare. The monk was surprised and asked why.

With a smile, the ferrywoman said, “Dear Venerable, you didn’t gaze at me, but you thought of me.”

Silently, the monk paid five times the normal fare.

One day the monk had to cross the river again. This time, the monk looked at her in the eyes.

After the ferryboat reached the shore, the monk smiled and asked how much the fare was.

The ferrywoman replied that the monk should pay nothing.

The monk asked why.

The ferrywoman smiled and said, “You looked at me, and cling not to any image. Thus, I carry you to the other shore for free.”

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thiền Sư và Cô Lái Đò - Trần Văn Giang

( HNPD )Ngày kia, một Thiền sư phải qua sông. Vị Sư bước lên một chiếc đò của một cô lái đò xinh đẹp.

CoLaiDo-dep
Ngày kia, một Thiền sư phải qua sông. Vị Sư bước lên một chiếc đò của một cô lái đò xinh đẹp.

Sau khi thuyền cặp bến, cô lái đò thu tiền từng người như bình thường, chỉ trừ nhà sư bị cô lái đò đòi tiền “gấp đôi.”

Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái đò mỉm cười:

“Thưa Thầy, vì Thầy đã nhìn em…”

Nhà sư lặng lẽ trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."

Nhà sư ngạc nhiên lại hỏi vì sao?

Cô lái đò cười bảo:

“Thưa Thầy, Thầy đã nhìn em dưới nước.”

Nhà sư nín lặng trả tiền “gấp ba” giá bình thường, và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.

Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần. Nhà sư ngạc nhiên, lại hỏi vì sao?

Cô lái đò cười, đáp:

“Thưa Thầy, Thầy không nhìn em, nhưng còn nghĩ đến em.”

Lặng lẽ, nhà sư trả tiền gấp năm lần giá bình thường.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi:

“Lần nầy tôi phải trả bao nhiêu?”

 Cô lái đò đáp:

“Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.”

Thiền sư hỏi:

“Vì sao?”

Cô lái đò cười và đáp:

“Thầy đã nhìn em mà không còn nghĩ gì tới hình ảnh em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi không lấy tiền...”

 

(Chú ý: Chưa hết!  Xin xem thêm lời bàn và các lời kết bên dưới)

 

_______

Lời bàn

 

Sau đây là 3 lời bàn ("comments") trên mạng mà tôi thấy cũng   hay:

 

1- Tiếp cảnh sinh tư tình, rồi hành ý lãng tránh đều đã có dính mắc chấp giữ. Nhìn thẳng thấy rõ đúng như thực, bất khởi vọng niệm...

2- Đó thấy không?! Dzậy mà mấy bà cứ chửi mấy ông là “cứ thấy gái đẹp là tươm tướp, tươm tướp...”  nhưng thật ra đám lão nông chúng tôi là những người đã đắc đạo từ lâu rồi (?!): Chỉ nhìn mà không nghĩ gì cả (vì có nghĩ cũng chẳng được chi mà lại càng thêm tức... vì đã hết xí quách hết dzồi còn gì!!!)

3- Nói một cách khác, mọi sự từ TÂM mà ra, sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!

 

Theo thiển ý của bỉ nhân, cô lái đò là hóa thân của một vị giác ngộ muốn dạy cho chúng ta một bài Pháp. Nhà sư gặp cô lái đò 4 lần:

- Lần 1 bị trả tiền gấp 2 vì nhìn cô gái với tâm phàm (ham muốn).

- Lần 2 bị trả tiền gấp 3 vì không dám nhìn thẳng, mà liếc bóng cô gái dưới nước.

- Lần 3 bị trả tiền gấp 5 vì giả bộ nhắm mắt ngồi thiền nhưng vẫn tơ tưởng đến cô gái.

- Lần 4 không phải trả tiền vì mặc dù nhìn thẳng cô gái nhưng tâm không bị dính mắc bởi những ý nghĩ xấu: Nhìn mà như không nhìn vậy!

 

Trong Đạo Phật, có những câu nghe qua có vẻ nghịch lý nhưng rất thâm thúy như:

 

- Giúp mà như không giúp, thế mới thật là  giúp.

- Nhẫn mà như không nhẫn, thế mới thật là nhẫn.

- Thương mà như không thương, thế mới thật là thương...

________

Lời kết

(Hai đoạn kết ngắn được Bác Mao Tôn Cương… Ẩu viết thêm vào phần cuối của câu chuyện “Thiều Sư và Cô Lái Đò” ở trên để gọi là góp… gió độc):

 

Lời kết số 1 viết thêm như sau:

 

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần này cô lái đò không những không lấy tiền mà còn xin được đi theo hầu.

Nhà sư hỏi: “Vì sao?”

Cô lái đò đáp:

"Thầy không những nhìn em, mà còn nhìn vào giữa hai chân em, một cách đường đường chính chính, không úp mở, không én lút. Đấy gọi là an nhiên trực diện với cái thực thể uyên nguyên, chứ không giả điếc không nghe, giả mù không thấy, giả ngu không hiểu. Tâm thức này chỉ thấy ở những bậc đại chân tu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Nên em bội phần khâm phục, muốn được theo thầy học đạo.”

Nhà sư trầm tư một lúc rồi thong thả đáp:

"Quả là ta đã nhìn vào giữa hai chân cô. Ta cứ tưởng tâm mình đã hoàn toàn tĩnh lặng, không ngờ tâm ta lại ba đào nổi sóng. Thế mới biết còn lâu lắm ta mới có thể đạt đến cái cảnh giới thượng thừa mà cô mong đợi. Ta đã phụ lòng cô, thật đáng tiếc!"

Cô lái đò suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng:

"Nhưng em... vẫn muốn... theo thầy.

Nhà sư hỏi: “Vì sao?”

Cô lái đò đáp:

"Trước em tưởng thầy là bậc chân tu nên xin được theo để học đạo. Nay em biết thầy là kẻ chân tình nên xin được theo để nâng khăn sửa túi."

Nhà sư chắp tay:

"Thiện tai! Thiện tai!"

 

*

 

Lời kết số 2 viết thêm như sau:

 

Một thời gian sau, những người thường qua đò không còn thấy cô lái đò nữa mà lại có người đàn ông lái đò…  nhìn kỹ ra thì chính là ông Thiền sư ngày nào!

Có người khách cắc cớ hỏi:

“Thế cô lái đò đâu rồi Thầy?”

Nhà Sư (?) trả lời:

“Cô ấy đi lấy chồng dzồi.”

“Mà cổ ấy lấy ai dzậy hà?”

“Thì cổ ấy lấy… tui… Chứ còn lấy ai!”

“Trời đất!”

 

Trần Văn Giang (ghi lại và viết thêm)

Nguồn: https://cdhanqk.com/index.php/menu-phatphap-bskhoang/174-thia-n-s-va-ca-la-i-a

 

 

_________________     

Phụ bản Anh ngữ

 

A ZEN MONK AND A FERRYWOMAN

 

Translated into English by Nguyen Giac

One day a Zen monk had to cross a river. He went over a ferryboat which was rowed by a beautiful woman.

After the boat reached the other shore, the ferrywoman collected the normal fares from all passengers except the monk, who was asked to pay double.

The monk was surprised and asked why.

With a smile, the ferrywoman said, “Dear Venerable, because you gazed at me.”

Silently, the monk paid double the normal fare and stepped onto the river shore.

One day the monk had to cross the river again. This time the ferrywoman asked for triple the normal fare.

The monk was surprised and asked why.

With a smile, the ferrywoman said, “Dear Venerable, you gazed at my underwater reflection.”

Silently, the monk paid triple the normal fare and stepped onto the river shore.

One day the monk had to cross the river again. After boarding the ferryboat, the monk closed his eyes and sat in meditation.

This time the ferrywoman asked for five times the normal fare. The monk was surprised and asked why.

With a smile, the ferrywoman said, “Dear Venerable, you didn’t gaze at me, but you thought of me.”

Silently, the monk paid five times the normal fare.

One day the monk had to cross the river again. This time, the monk looked at her in the eyes.

After the ferryboat reached the shore, the monk smiled and asked how much the fare was.

The ferrywoman replied that the monk should pay nothing.

The monk asked why.

The ferrywoman smiled and said, “You looked at me, and cling not to any image. Thus, I carry you to the other shore for free.”

BẢN TIN MỚI NHẤT

Thế giới hôm nay: 18/02/2020

Đệ nhất phu nhân Lesotho hầu tòa vì cáo buộc giết người

Xem Thêm

Đám Cưới Thời Chiến - Mai Lang Luông

Hôm nay tôi muốn gửi lại bài nói về ngày cưới của tôi.

Xem Thêm

Cánh báo: Các loại trái cây kỵ nhau tuyệt đối không nên ăn chung.

Để giúp các mẹ có thêm những thông tin hữu ích về các loại hoa quả không nên ăn chung với nhau....

Xem Thêm

Chuyện thời sự : Phòng thí nghiệm San Diego tìm ra vắc xin trị COVID-19

(HNPD) Inovio Pharmaceuticals, có trụ sở đặt tại Sorrento Valley, nằm sát cạnh thành phố San Diego,

Xem Thêm

BIỂN TỐI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nụ hôn mãi vấn vương Theo cuộc tình say đắm

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

Xem Thêm

Đề bài :Những Điều Ta Không Để Ý:

Hồi tâm ? Tác giả mấy tuổi ? Chệt Cộng và lũ Vịt Cộng khg bao giờ có 2 chữ “hồi tâm”..... Tội nghiệp tác giả quá !

Xem Thêm

TIN MỚI

Đám Cưới Thời Chiến - Mai Lang Luông

Hôm nay tôi muốn gửi lại bài nói về ngày cưới của tôi.

Xem Thêm

Cánh báo: Các loại trái cây kỵ nhau tuyệt đối không nên ăn chung.

Để giúp các mẹ có thêm những thông tin hữu ích về các loại hoa quả không nên ăn chung với nhau....

Xem Thêm

Chuyện thời sự : Phòng thí nghiệm San Diego tìm ra vắc xin trị COVID-19

(HNPD) Inovio Pharmaceuticals, có trụ sở đặt tại Sorrento Valley, nằm sát cạnh thành phố San Diego,

Xem Thêm

BIỂN TỐI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nụ hôn mãi vấn vương Theo cuộc tình say đắm

Xem Thêm

ĐĨ BÚT và ĐĨ MIỆNG Peter C.T.

Tôi không thích nói tục. Tôi càng không thích dùng những từ ngữ thiếu thanh tao. Khi chọn chữ ĐĨ BÚT và ĐĨ MIỆNG cho tựa bài viết, tôi không vui, không hài lòng chút nào cả.

Xem Thêm

CS Bắc Hàn Tàn Mạt, Mỹ Hốt Bạc Dài Dài - Vi Anh

Mỹ là nước bán vũ khí chiến tranh nhiều nhứt thế giới. CS Bắc Hàn là chế độ độc tài CS toàn trị vét gần hết tiền bạc làm ra hoả tiễn và đầu đạn nguyên tử, và nuôi hơn 1 triệu quân trong một nước chỉ có 25 triệu dân.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 17/02/2020

New York yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục nhận thanh toán bằng tiền mặt

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 17/02/2020

Các tổ chức thúc giục Chính phủ Việt Nam đóng cửa các địa điểm buôn bán động vật hoang dã (RFA)

Xem Thêm

Nhãn tiền qủa báo - Hà Thượng Thủ

Tuyệt mệnh Hán nô cũng tới nơi !

Xem Thêm