Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Tuyên truyền tinh vi, 10 kĩ thuật tấn công bằng tuyên truyền mà bạn nên biết *

Một trong 3 cột trụ chính của bộ máy độc tài toàn trị cộng sản là bộ máy tuyên truyền. Bộ máy có một mục đích, là phá hoại mọi sức phảng kháng có thể gây sụp đổ chế độ bằng “chiến tranh”


Một trong 3 cột trụ chính của bộ máy độc tài toàn trị cộng sản là bộ máy tuyên truyền. Bộ máy có một mục đích, là phá hoại mọi sức phảng kháng có thể gây sụp đổ chế độ bằng “chiến tranh” thông tin và tâm lý.
Sau đây, tôi xin liệt kê 10 kĩ thuật tấn công bằng tuyên truyền căn bản mà bạn thường thấy:

1. Dùng “cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng” để tuyên truyền. “cá nhân có ảnh hưởng” có thể là thầy bạn, người bạn ngưỡng mộ, giới diễn viên ca sĩ….”tổ chức có ảnh hưởng” có thể là nhóm nào đó mà bạn nằm vào trong đó…
2. Phá hoại nền tảng tư tưởng, tâm lý của đối phương. Chẳng có gì hủy hoại tốt bằng sự hủy hoại tư tưởng, tinh thần, tâm lý. Ví dụ làm người Việt Nam hết hy vọng về đất nước chẳng hạn, cho nên những bình luận kiểu như
“Chuẩn đó thanh niên, nhìn lại những cuộc bình chọn ai sẽ là tổng thống mỹ của dân vịt xem. Đa số lựa chọn hillary bởi vì trump đc miêu tả như một kẻ độc tài toàn trị, chính sạch thù hằn cực đoan – Nhìn mặt bắt hình dong. Dù nguồn thông tin để tìm hiểu không thiếu, tuy nhiên dân vịt lại chịu tin vào bộ máy tuyên truyền hơn- Lười đọc, ngu dân dễ trị.
Nếu trong tương lai thực sự vn có bầu cử tự do, không gì lạ nếu nhiều dân vịt tiếp tục đi bầu cho cs, hoặc một đảng khác tên có chính sách y hệt.
Kết: dân vịt chưa sẵn sàng để đón nhận bầu cử tự do.”,
bạn cần để ý thực kĩ.
3. Tiến hành một cuộc tranh luận vô bổ, nhằm mục đích kéo dài vô thời hạn thời gian tranh luận. Nhằm mục đích khiến cho bất cứ ai theo dõi không hiểu đúng sai, hư hư thực thực.
4. Tấn công thông tin dồn dập, đưa lên một đống tài liệu và tất cả đều có tính chất một nửa sự thật để làm “khiếp vía” đối phương nhằm chứng tỏ “mình đúng” và khuất phục đối phương bằng “sự uyên bác”.
5. Tiến hành giáo dục, tẩy não trên phạm vi rộng là giáo dục và truyền thông bằng các biện pháp đưa thông tin một chiều, không có tự do ngôn luận, tự do học thuật để tự do phản biện nhằm tìm kiếm, phát hiện điều đúng, lẽ phải.
6. Tấn công bằng ngôn từ, thuật ngữ, chẳng hạn chụp mũ cho những người yêu nước là “phản động”, chụp mũ cho các tổ chức đấu tranh dân chủ, tự do là “khủng bố”.
7. Dùng một hệ tư tưởng đúng, và cố ý diễn giải sai lạc về nó. Dù kế “sói đội lốt cừu” về mặt tư tưởng, tuyên truyền. Ví dụ, chế độ công sản tự xưng “độc tập-tự do-hạnh phúc” hay tự xưng “dân chủ”.
8. Dùng chính những lý luận đúng của đối phương, để tạo vỏ bọc cho chính mình, nhằm tấn công lại đối phương bằng cách cho nhân dân thấy đối phương đang phản bội nhân dân (trường hợp tập hợp dân chủ đa nguyên có thể bị đang bị tấn công kiểu này). Đây là “kế ly gián” trong tư tưởng, tuyên truyền.
9. Tấn công những mắt xích yếu nhất, không thấu hiểu vấn đề nhất trong một tổ chức, một nhóm nhằm làm phân hóa, chia rẽ…tổ chức đã thành hình hay tổ chức chưa thành hình. Những mắt xích yếu là những người dễ bị làm những công cụ cho bộ máy tuyên truyền tấn công qua ngã tư tưởng.
10. Cuối cùng, cổ điển và căn bản nhất, là ngăn cản, làm “invisible” mọi luồng thông tin, tư tưởng đối lập. Tinh vi hơn, làm người dân không dám nói những điều mình nghĩ, không dám viết sự thật và không dám nghĩ về mọi sự bất công, sai trái.

Bạn nào biết về những kĩ thuật tuyên truyền nữa, xin hãy bình luận bổ sung.

Thinh Pham @ Viet Conservative

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Tuyên truyền tinh vi, 10 kĩ thuật tấn công bằng tuyên truyền mà bạn nên biết *

Một trong 3 cột trụ chính của bộ máy độc tài toàn trị cộng sản là bộ máy tuyên truyền. Bộ máy có một mục đích, là phá hoại mọi sức phảng kháng có thể gây sụp đổ chế độ bằng “chiến tranh”


Một trong 3 cột trụ chính của bộ máy độc tài toàn trị cộng sản là bộ máy tuyên truyền. Bộ máy có một mục đích, là phá hoại mọi sức phảng kháng có thể gây sụp đổ chế độ bằng “chiến tranh” thông tin và tâm lý.
Sau đây, tôi xin liệt kê 10 kĩ thuật tấn công bằng tuyên truyền căn bản mà bạn thường thấy:

1. Dùng “cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng” để tuyên truyền. “cá nhân có ảnh hưởng” có thể là thầy bạn, người bạn ngưỡng mộ, giới diễn viên ca sĩ….”tổ chức có ảnh hưởng” có thể là nhóm nào đó mà bạn nằm vào trong đó…
2. Phá hoại nền tảng tư tưởng, tâm lý của đối phương. Chẳng có gì hủy hoại tốt bằng sự hủy hoại tư tưởng, tinh thần, tâm lý. Ví dụ làm người Việt Nam hết hy vọng về đất nước chẳng hạn, cho nên những bình luận kiểu như
“Chuẩn đó thanh niên, nhìn lại những cuộc bình chọn ai sẽ là tổng thống mỹ của dân vịt xem. Đa số lựa chọn hillary bởi vì trump đc miêu tả như một kẻ độc tài toàn trị, chính sạch thù hằn cực đoan – Nhìn mặt bắt hình dong. Dù nguồn thông tin để tìm hiểu không thiếu, tuy nhiên dân vịt lại chịu tin vào bộ máy tuyên truyền hơn- Lười đọc, ngu dân dễ trị.
Nếu trong tương lai thực sự vn có bầu cử tự do, không gì lạ nếu nhiều dân vịt tiếp tục đi bầu cho cs, hoặc một đảng khác tên có chính sách y hệt.
Kết: dân vịt chưa sẵn sàng để đón nhận bầu cử tự do.”,
bạn cần để ý thực kĩ.
3. Tiến hành một cuộc tranh luận vô bổ, nhằm mục đích kéo dài vô thời hạn thời gian tranh luận. Nhằm mục đích khiến cho bất cứ ai theo dõi không hiểu đúng sai, hư hư thực thực.
4. Tấn công thông tin dồn dập, đưa lên một đống tài liệu và tất cả đều có tính chất một nửa sự thật để làm “khiếp vía” đối phương nhằm chứng tỏ “mình đúng” và khuất phục đối phương bằng “sự uyên bác”.
5. Tiến hành giáo dục, tẩy não trên phạm vi rộng là giáo dục và truyền thông bằng các biện pháp đưa thông tin một chiều, không có tự do ngôn luận, tự do học thuật để tự do phản biện nhằm tìm kiếm, phát hiện điều đúng, lẽ phải.
6. Tấn công bằng ngôn từ, thuật ngữ, chẳng hạn chụp mũ cho những người yêu nước là “phản động”, chụp mũ cho các tổ chức đấu tranh dân chủ, tự do là “khủng bố”.
7. Dùng một hệ tư tưởng đúng, và cố ý diễn giải sai lạc về nó. Dù kế “sói đội lốt cừu” về mặt tư tưởng, tuyên truyền. Ví dụ, chế độ công sản tự xưng “độc tập-tự do-hạnh phúc” hay tự xưng “dân chủ”.
8. Dùng chính những lý luận đúng của đối phương, để tạo vỏ bọc cho chính mình, nhằm tấn công lại đối phương bằng cách cho nhân dân thấy đối phương đang phản bội nhân dân (trường hợp tập hợp dân chủ đa nguyên có thể bị đang bị tấn công kiểu này). Đây là “kế ly gián” trong tư tưởng, tuyên truyền.
9. Tấn công những mắt xích yếu nhất, không thấu hiểu vấn đề nhất trong một tổ chức, một nhóm nhằm làm phân hóa, chia rẽ…tổ chức đã thành hình hay tổ chức chưa thành hình. Những mắt xích yếu là những người dễ bị làm những công cụ cho bộ máy tuyên truyền tấn công qua ngã tư tưởng.
10. Cuối cùng, cổ điển và căn bản nhất, là ngăn cản, làm “invisible” mọi luồng thông tin, tư tưởng đối lập. Tinh vi hơn, làm người dân không dám nói những điều mình nghĩ, không dám viết sự thật và không dám nghĩ về mọi sự bất công, sai trái.

Bạn nào biết về những kĩ thuật tuyên truyền nữa, xin hãy bình luận bổ sung.

Thinh Pham @ Viet Conservative

BẢN TIN MỚI NHẤT

Mức Độ Lây Nhiễm của Cúm Tầu

Bảng Tổng Kết Rủi Ro Lây Nhiễm Cúm Tầu từ 1 đến 10.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 14/07/2020

Trung Quốc tuyên bố các lệnh trừng phạt chưa nêu cụ thể đối với các quan chức Mỹ, bao gồm Marco Rubio và Ted Cruz, hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Xem Thêm

Rước đuốc China đốt nhà Mẹ Việt - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Rước đuốc China đốt nhà Mẹ Việt - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Texas bán xăng ghẻ quá chời nè

1 USD/1 gallon tương đương với khoảng 6.062 VND một Lít🙂 Với giá xăng như vậy cột điện không còn lý do để xin về VN như ông Phúc đã phán nhé😆

Xem Thêm

Chỉ vì nói “ALL LIVES MATTER”

essica Doty Whitaker,24 tuổi, đang làm y tá và là mẹ của một cậu bé 3 tuổi, với 1 tên BLACK LIVES MATTER (Mạng sống da đen cũng quan trọng) và kết quả là đã bị tên kia bắn chết.

Xem Thêm

Hỏa Hoạn Trên Mẫu Hạm Trực Thăng Đổ Bộ Tấn Công USS Bonhomme Richard.

Trời trong xanh, gió hây hây trái hẳn với ngày hôm qua đầy khói mù, tuy nhiên vẫn còn mùi khét từ ông Richard tốt bụng, các cụ hen suyễn hoặc mắc bệnh đường hô hấp xin cẩn thận.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :Yên Chí Đi Cụ Bái Đần sẽ thắng long trời lở đất!

Yen tri di obama da viet rang VOTE. Chi co VOTE va tu day den do chi con 04 thang nua.Thoi gian cuoi cung se con rat nhieu tro ma bun ma moi nguoi dan nuoc My,moi dan toc va moi quoc gia tren the gioi se duoc coi mien phi nhung dai tai tu dien xuat mien phi.

Xem Thêm

Đề bài : Di sản của Barack hussein Obama

Day chi la phan noi cua obama,gia san con phan chim nua: bao nhieu tien da cho khong anh em hoi giao truoc khi man nhiem?bao nhieu xuong mau linh My da do ra vi phan boi to quoc?Bao nhieu hang xuong,cong an viec lam cua dan chung da bieu khong cho giac tau cong?bao nhieu tien da thu duoc khi ban vu khi cho bang dang mxico? va con nhieu,rat nhieu nua.Do la GIA SAN cua no.cua hill cua mat ngua...

Xem Thêm

Đề bài :BỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG

Xin duoc tra loi mot lan ve goi bai bang tieng Viet ma khong co dau. Tat ca he thong nom na la internet,deu do cac chau set-up va Xu dung trong viec lam va dieu hanh...nen bo me xai ke,khong the tach roi de Xu dung rieng biet,boi bo me rat ngu voi nhung cai bon tre Xu dung bay gio. Xin het va neu qui vi lam bam nua thi Xin xi xoa vi noi voi cai dua ngu nhu khong .Thoi nhe !

Xem Thêm

Đề bài :BỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG

Ý hay mà đánh không có dấu, đọc "chóng cả mặt" ! DON VU làm ơn cho "dấu tiếng Việt" vafp dùm ! Cảm ơn.

Xem Thêm

Đề bài :BỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG

Obama la mot ten vo danh tieu tot,ung cu va duoc hau thuan de dac cu ghe thuong nghi si,va trong bao nhieu nam ngoi ghe nay,y da thi hanh Quyen hien dinh cua thuong nghi si 04 lan thi het 02 lan bo phieu trang.Thoi gian nay,y va gd van o thue. Va dinh menh dua day,y duoc chon trong cuoc hop voi cac tay Tam diem duoc menh danh la nhung nguoi dung dau the gioi,y duoc de cu lam T.T My,va voi su hau thuan cua cac the gia vong toc dieu khien the gioi,y dac cu de dang,va tu do,y phai thi hanh nhung chi thi va lo trinh ( road map ) da duoc hoi Tam diem dong thuan: Thu tom the gioi.Tat ca moi kich ban thu tom,deu da len ke hoach va tien hanh thuan loi cho den khi Trump noi tanh anh hung ra ung cu,Khoi dau,tam diem khong tin tuong lam rang Trump lam nen tro trong gi,nen chi hu hoa va danh pha so so va chac mam My co lady president.Thi...Trump dac cu,khien bon ho khong xoay so kip va chi con mot cach pha thoi va quay lung tung de tim khe ho ha be Trump.Va Trump da duoc che cho de tranh thoat moi muu gian chuoc qui.The luc cua nhom thong tri the gioi nay rat manh va hau het cac vi T.T-thu tuong...va cac vi co chuc sac bao trum the gioi nhu Kissinger, di nhien ho khong muon thay Trump chem che va ho chi muon Trump bien di. Hay cau nguyen on tren phu tri-bao ve- che cho va ban cho ong sang suot-khon ngoan de dieu hanh dat nuoc va dua dat nuoc tro ve Huu Than.

Xem Thêm

Đề bài :Quanbac Nguyen: “VỢ BÉ “

Quan bac Nguyen rat hay trong van de te nhi nay.Dong thoi cung de tra loi rang : tai sao luc chua cuoi,cac nang nho nhe cu nhu la be ti.Nhung khi da du khi de duoc cuoi Xin thi ...Oi gioi ! bay gio thi biet tay ba,va ti le cang thuan khi con cai cang dong.Xua kia bat nat-an hiep ba...nha !

Xem Thêm

TIN MỚI

Chỉ vì nói “ALL LIVES MATTER”

essica Doty Whitaker,24 tuổi, đang làm y tá và là mẹ của một cậu bé 3 tuổi, với 1 tên BLACK LIVES MATTER (Mạng sống da đen cũng quan trọng) và kết quả là đã bị tên kia bắn chết.

Xem Thêm

Texas bán xăng ghẻ quá chời nè

1 USD/1 gallon tương đương với khoảng 6.062 VND một Lít🙂 Với giá xăng như vậy cột điện không còn lý do để xin về VN như ông Phúc đã phán nhé😆

Xem Thêm

Hỏa Hoạn Trên Mẫu Hạm Trực Thăng Đổ Bộ Tấn Công USS Bonhomme Richard.

Trời trong xanh, gió hây hây trái hẳn với ngày hôm qua đầy khói mù, tuy nhiên vẫn còn mùi khét từ ông Richard tốt bụng, các cụ hen suyễn hoặc mắc bệnh đường hô hấp xin cẩn thận.

Xem Thêm

Ăn - Hà Thượng Thủ

Công ty Tenma của Nhật tại Bắc Ninh đã hối lộ 5 tỷ đồng cho cán bộ để trốn thuế.

Xem Thêm

Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Dân biểu này cũng chụp Mũ đồng hương lạ kỳ thị chủng tộc.

Xem Thêm

COVID 19 MỚI có tên gọi "D614G" TỐT HAY XẤU?

Một loại Covid 19 mới đã xuất hiện tại Mỹ, bắt nguồn từ Âu Châu, cũng là con Covid-19 nhưng có tên riêng là “D614G

Xem Thêm

Tổng Thống Newsom càng cấm đốt pháo dân Los Angeles càng đốt bạo.

Làm sao cấm được dân Mỹ cử hành mừng ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.

Xem Thêm

LÒNG XIN CỨ TẠM... - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thì xuân ở mãi bên ta Sẽ không vàng võ hồn hoa úa tàn

Xem Thêm

Nguyễn Thị Ngọc Dung – ĐỂ CÓ THỂ GỌI LÀ “QUÊ HƯƠNG”

Nếu có một ngày được gọi là ngày Hội lớn của Canada thì có lẽ phải là ngày 1 tháng 7, ngày CANADA DAY.

Xem Thêm

Joe Biden bị chính người được ông ta

chọn làm phó tổng thống cùng liên danh, khui ra chuyện ông ta kỳ thị chủng tộc vào những năm 1970.

Xem Thêm