Cà Kê Dê Ngỗng

Việt cộng làm hỏng tiếng Việt ngay từ bậc tiểu học - by Phạm Quang Tuấn / Trần Văn Giang (ghi lại)

xxx


HCM-VC
Như tôi đã viết nhiều lần, trong những danh từ kép tiếng Việt, danh từ chính luôn luôn đi trước tính từ, không như trong tiếng Anh hoặc tiếng Tàu. (Tính từ đây bao gồm cả những danh từ hay động từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ chính, chẳng hạn gỗ trong “
bàn gỗ” hay “ăn” trong “dao ăn”).  Tiếng Tàu là “mỹ nhân,” tiếng Anh là “beautiful person” nhưng tiếng Việt là “người đẹp.”

Đây là một đặc tính chung của các ngôn ngữ Nam Á (Austroasiatic Languages) khác với những tiếng Bắc Á châu như tiếng Tàu, Nhật, Hàn…

Tuy nhiên, tiếng Việt có biệt lệ là nếu cả hai chữ đều là chữ Hán ngắn (không phải chữ kép) thì để tính từ trước danh từ, như trong tiếng Hán. “Mỹ” là đẹp và “nhân” là người, nhưng ta nói “mỹ nhân” chứ không ai nói là “nhân mỹ !”

Nguyên tắc này vô cùng quan trọng trong tiếng Việt, vì nó giúp dân tộc ta bảo tồn được ngôn ngữ riêng của mình, để nó không trở thành một biến thể của tiếng Tàu, trong khi vẫn thoải mái thu nhập một từ vựng rất lớn từ tiếng Hán. Có thể từ 50% tới 90% từ ngữ tiếng Việt có nguồn từ tiếng Hán, tùy theo loại văn. Chuyện này không có gì lạ để phải thấy mặc cảm.  Nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới cũng vay mượn, du nhập từ ngữ thoải mái: Tiếng Pháp từ tiếng Hy lạp và La tinh, tiếng Anh từ tiếng Pháp, Hy lạp, La tinh và rất nhiều ngôn ngữ khác.

Tuy nhiên, cấu trúc của ngôn ngữ mới là quan trọng. Đánh mất cấu trúc tiếng Việt và theo cấu trúc Hán bừa bãi, sai chỗ là làm mất bản sắc tiếng Việt, làm cho nó bị tiếng Tàu đồng hóa đi một chút.

Ở Việt Nam hiện nay, sự bừa bãi ngu dốt này bắt đầu từ giáo dục bậc tiểu học. Mỗi lớp phải bầu ra cái gọi là “lớp trưởng” và “lớp phó.” Đây chính là những quái thai văn phạm vì “lớp” không phải là tiếng Hán Việt mà là tiếng Việt thuần túy. Ở thời VNCH ngày xưa (và có lẽ trước khi đất nước chia đôi, vì miền Nam có khuynh hướng giữ kỹ những truyền thống văn hóa giáo dục tốt đẹp), người ta dùng chữ “Trưởng lớp” đúng theo quy luật tiếng Việt. Ngày xưa, thời chữ Nho còn thịnh hành, các thầy đồ mở trường dạy học riêng, cũng giao cho một học trò giữ chức “Trưởng tràng” (chứ không phải “tràng trưởng!”)  (Tiếng Hán cũng có chữ “tràng trường” nhưng với nghĩa khác, chỉ là đồng âm).

Gieo mầm sai và dốt trong đầu óc trẻ em từ nhỏ và để chúng dùng hàng ngày suốt từ đó tới trưởng thành, sẽ có hậu quả là quy tắc tiếng Việt trở thành lỏng lẻo, ngay cả trong giới có học. Có lẽ vì thế mà gần đây tiếng Việt đầy những quái thai văn phạm như: Nữ nhà văn, nữ nhà báo, nữ quay phim, siêu xe, siêu lợn, vi sóng, vi tính…

Phạm Quang Tuấn

***

Phần xem đọc thêm (Bonus)

“Nữ nhà văn” và “Siêu lợn” giống nhau chỗ nào?

Trong tiếng Việt, danh từ (noun) và tính từ (qualifier) (*) phải theo thứ tự sau đây:

  1. Khi một trong hai từ hoặc cả hai từ là từ “nôm” (không phải Hán – Việt) thì tĩnh từ bắt buộc phải đi sau danh từ: Ngựa trắng, Lính thủy.
  1. Chỉ khi nào cả hai từ đều là Hán – Việt thì tính từ mới có thể đặt trước danh từ như Bạch mã, Thủy quân. (Nhưng tính từ kép Hán – Việt vẫn thường đặt sau danh từ như “Chính phủ trung ương).

Nữ nhà văn” là một quái thai văn phạm ta thường thấy trong báo chí Việt Nam, và ngay cả các nhà văn (?) cũng hay dùng nó mà không biết là mình phản bội tiếng Việt. Tại sao không gọi là “Nữ văn sĩ (toàn Hán – Việt) hay “Nhà văn nữ” (Nôm và Hán)? (“Văn” là chữ Hán – Việt, nhưng “Nhà văn” có thành phân và cấu trúc Nôm nên phải coi là chữ Nôm).

Mới đây tôi thấy báo chí dùng từ chữ “Siêu lợn ?” cũng phạm lỗi tương tự, vì “Siêu” là chữ Hán – Việt còn “Lợn” là Nôm. Có điều, tôi không biết nên dịch chữ “Super pig” làm sao cho thỏa đáng (“Siêu trư” ư?  Sợ nhiều người không hiểu vì trình độ Hán – Việt của giới trẻ Việt Nam bây giờ “Siêu thấp!”)  Có lẽ phải chấp nhận “Siêu lợn” thôi. Nhưng “Nữ nhà văn” thì không bao giờ! Không thể được!

Hét biết...

_____

(*) Tính từ (qualifier) ở đây bao gồm cả những danh từ, động từ… bổ túc nghĩa cho danh từ chính. Chẳng hạn: Roi sắt, Máy hơi nước...

Trần Văn Giang (ghi lại)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Việt cộng làm hỏng tiếng Việt ngay từ bậc tiểu học - by Phạm Quang Tuấn / Trần Văn Giang (ghi lại)

xxx


HCM-VC
Như tôi đã viết nhiều lần, trong những danh từ kép tiếng Việt, danh từ chính luôn luôn đi trước tính từ, không như trong tiếng Anh hoặc tiếng Tàu. (Tính từ đây bao gồm cả những danh từ hay động từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ chính, chẳng hạn gỗ trong “
bàn gỗ” hay “ăn” trong “dao ăn”).  Tiếng Tàu là “mỹ nhân,” tiếng Anh là “beautiful person” nhưng tiếng Việt là “người đẹp.”

Đây là một đặc tính chung của các ngôn ngữ Nam Á (Austroasiatic Languages) khác với những tiếng Bắc Á châu như tiếng Tàu, Nhật, Hàn…

Tuy nhiên, tiếng Việt có biệt lệ là nếu cả hai chữ đều là chữ Hán ngắn (không phải chữ kép) thì để tính từ trước danh từ, như trong tiếng Hán. “Mỹ” là đẹp và “nhân” là người, nhưng ta nói “mỹ nhân” chứ không ai nói là “nhân mỹ !”

Nguyên tắc này vô cùng quan trọng trong tiếng Việt, vì nó giúp dân tộc ta bảo tồn được ngôn ngữ riêng của mình, để nó không trở thành một biến thể của tiếng Tàu, trong khi vẫn thoải mái thu nhập một từ vựng rất lớn từ tiếng Hán. Có thể từ 50% tới 90% từ ngữ tiếng Việt có nguồn từ tiếng Hán, tùy theo loại văn. Chuyện này không có gì lạ để phải thấy mặc cảm.  Nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới cũng vay mượn, du nhập từ ngữ thoải mái: Tiếng Pháp từ tiếng Hy lạp và La tinh, tiếng Anh từ tiếng Pháp, Hy lạp, La tinh và rất nhiều ngôn ngữ khác.

Tuy nhiên, cấu trúc của ngôn ngữ mới là quan trọng. Đánh mất cấu trúc tiếng Việt và theo cấu trúc Hán bừa bãi, sai chỗ là làm mất bản sắc tiếng Việt, làm cho nó bị tiếng Tàu đồng hóa đi một chút.

Ở Việt Nam hiện nay, sự bừa bãi ngu dốt này bắt đầu từ giáo dục bậc tiểu học. Mỗi lớp phải bầu ra cái gọi là “lớp trưởng” và “lớp phó.” Đây chính là những quái thai văn phạm vì “lớp” không phải là tiếng Hán Việt mà là tiếng Việt thuần túy. Ở thời VNCH ngày xưa (và có lẽ trước khi đất nước chia đôi, vì miền Nam có khuynh hướng giữ kỹ những truyền thống văn hóa giáo dục tốt đẹp), người ta dùng chữ “Trưởng lớp” đúng theo quy luật tiếng Việt. Ngày xưa, thời chữ Nho còn thịnh hành, các thầy đồ mở trường dạy học riêng, cũng giao cho một học trò giữ chức “Trưởng tràng” (chứ không phải “tràng trưởng!”)  (Tiếng Hán cũng có chữ “tràng trường” nhưng với nghĩa khác, chỉ là đồng âm).

Gieo mầm sai và dốt trong đầu óc trẻ em từ nhỏ và để chúng dùng hàng ngày suốt từ đó tới trưởng thành, sẽ có hậu quả là quy tắc tiếng Việt trở thành lỏng lẻo, ngay cả trong giới có học. Có lẽ vì thế mà gần đây tiếng Việt đầy những quái thai văn phạm như: Nữ nhà văn, nữ nhà báo, nữ quay phim, siêu xe, siêu lợn, vi sóng, vi tính…

Phạm Quang Tuấn

***

Phần xem đọc thêm (Bonus)

“Nữ nhà văn” và “Siêu lợn” giống nhau chỗ nào?

Trong tiếng Việt, danh từ (noun) và tính từ (qualifier) (*) phải theo thứ tự sau đây:

  1. Khi một trong hai từ hoặc cả hai từ là từ “nôm” (không phải Hán – Việt) thì tĩnh từ bắt buộc phải đi sau danh từ: Ngựa trắng, Lính thủy.
  1. Chỉ khi nào cả hai từ đều là Hán – Việt thì tính từ mới có thể đặt trước danh từ như Bạch mã, Thủy quân. (Nhưng tính từ kép Hán – Việt vẫn thường đặt sau danh từ như “Chính phủ trung ương).

Nữ nhà văn” là một quái thai văn phạm ta thường thấy trong báo chí Việt Nam, và ngay cả các nhà văn (?) cũng hay dùng nó mà không biết là mình phản bội tiếng Việt. Tại sao không gọi là “Nữ văn sĩ (toàn Hán – Việt) hay “Nhà văn nữ” (Nôm và Hán)? (“Văn” là chữ Hán – Việt, nhưng “Nhà văn” có thành phân và cấu trúc Nôm nên phải coi là chữ Nôm).

Mới đây tôi thấy báo chí dùng từ chữ “Siêu lợn ?” cũng phạm lỗi tương tự, vì “Siêu” là chữ Hán – Việt còn “Lợn” là Nôm. Có điều, tôi không biết nên dịch chữ “Super pig” làm sao cho thỏa đáng (“Siêu trư” ư?  Sợ nhiều người không hiểu vì trình độ Hán – Việt của giới trẻ Việt Nam bây giờ “Siêu thấp!”)  Có lẽ phải chấp nhận “Siêu lợn” thôi. Nhưng “Nữ nhà văn” thì không bao giờ! Không thể được!

Hét biết...

_____

(*) Tính từ (qualifier) ở đây bao gồm cả những danh từ, động từ… bổ túc nghĩa cho danh từ chính. Chẳng hạn: Roi sắt, Máy hơi nước...

Trần Văn Giang (ghi lại)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm