Nhân Vật

Chuyện nước Thục

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.
Việt Nam ta đang trước họa xâm lăng của Trung cộng. Buồn thay là chúng ta đang đi vào vết xe đổ của nước Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung hoa. Nhân câu chuyện ngắn đầu tuần, tôi xin kể cùng các bạn sau đây để mỗi chúng ta tự suy ngẫm vì vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc.

Lẽ ra người Việt ta thì phải lấy một câu chuyện Việt ra để suy ngẫm. Có lẽ không ai quên được câu chuyện An Dương Vương và “giặc” ngồi sau lưng. Nhưng đáng buồn thay là sử Việt đang bị lãng quên bởi những câu chuyện thần thánh của Hồ Chí Minh và những tấm gương “ảo” như Lê Văn Tám lu mờ. Và quan trọng hơn, đi đâu, xem gì trên truyền hình ta cũng thấy toàn TÀU là TÀU. Có nghĩa là Tàu toàn tập. Thôi đành lấy một tích Tàu xưa để cho nhiều bạn đọc ưa thích phim Tàu suy ngẫm.

Đầu tiên là Khổng Minh, một người vốn được biết đến là toàn tài mưu lược và đức độ. Tuy vậy trong một số sai lầm của ông, có một sai lầm lớn đó là: Không diệt nội thù. Chúng ta hẳn còn nhớ, khi Lưu Bị thua quân Ngô chạy về Bạch Đế thành đã lâm trọng bệnh và trước khi qua đời đã nắm tay Khổng Minh dặn dò “Quân sư liệu cơ con Trẫm có thể làm vua được thì giúp, còn không thì quân sư cứ phế bỏ mà lên ngôi xây dựng giang san”. Tôi xin không bình luận về Lưu Bị ở đây. Nhưng sự thật là Khổng Minh đã sai lầm khi không làm việc truất ngôi của A Đẩu. Việc không truất ngôi của A Đẩu có thể được thông cảm vì Khổng Minh là người tận trung, tận nghĩa vơi Lưu Bị và nhà Hậu Hán. Nếu Khổng Minh truất ngôi của A Đẩu thì Khổng Minh là người bất trung, bất nghĩa. Nhưng cái lầm của Khổng Minh khi ông đang trên đường vào Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó sắp tiến quân tới Trường An thì bị chính mưu của nước Ngụy mua chuộc hoạn quan nói xấu Khổng Minh để vua Thục ép Khổng Minh phải rút quân. Vấn đề ở đây là sau khi về kinh, Khổng Minh trước mặt bá qua đã không dùng tài năng của mình, mưu mô vốn có của mình để triệt tiêu lũ hoạn quan bán nước. Chính vua Thục đã bao che cho lũ hoạn quan bán nước này và cái tội tày đình làm hỏng đi việc lớn của đất nước chỉ dừng lại ở đôi lời quở trách cho xong. Sai lầm của Khổng Minh ở đây là không trừ được mầm họa sau này cho nước Thục. Một sai lầm lớn khi để những kẻ bán nước vẫn tự tung tự tác trong Triều.

Sau đó khi Khổng Minh đã chết, Khương Duy được đưa lên thay và Khương Duy cũng mắc sai lầm đó. Khương Duy để cho lũ gian thần xiểm nịnh vơ vét làm yếu nước Thục. Tất nhiên nguyên nhân mất nước Thục còn do sự tinh ranh của Đặng Ngải, Tư Mã Chiêu… hay nói cách khác là sự thịnh vượng của nước Ngụy. Nhưng chính nước Thục đã tự giơ tay chịu trói. Khi Thái tử con trai vua Thục kêu gọi nhà vua quyết tử thủ Thành Đô để chờ Khương Duy đánh về nhưng nhà vua nghe lời bọn hoạn quan, nịnh thần quyết đầu hàng Ngụy dù cho Thành Đô còn 10 vạn quân và Khương Duy còn đang trên đường quay về ứng cứu. Sai lầm của Khương Duy là gì? Đó là tiếp nối cái sai lầm của Khổng Minh chỉ chú trọng đến quân sự mà quên rằng nhà nước đã bị bọn hoạn quan, nịnh thần bán cho quân Ngụy từ lâu rồi. Và chúng ta thấy được gì ở một vị vua như vua Thục? Chỉ biết vui cho mình để thần phục quân Ngụy, quên cả tông miếu. Thật đáng bị phế truất. Sự cố gắng cuối cùng của Khương Duy và con trai Khổng Minh cùng nhân dân Thục đã tan thành mây khói. Họ thất bại là do chính họ đã không tự chữa cho lành cơ thể của mình trước khi đi đánh trận. Trong cơ thể nước Thục, lũ sâu mọt đã đục khoét, bán rẻ linh hồn cho Ngụy quân từ lâu rồi. Cái sai lầm của Khương Duy và Khổng Minh cũng chính là sai lầm của An Dương Vương: Giặc sau lưng, giặc trong nước mà không biết chống.

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

Đừng để lặp lại một Thục Quốc bại vong tái hiện lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi hi vọng Nhân dân ta sẽ là một Khổng Minh và Khương Duy sáng suốt. Lịch sử sẽ ghi tên dân tộc ta như một nước anh hùng ngàn đời tồn tại hay chỉ được biết đến như một vết đau thương của nhà Thục điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng suốt của chúng ta.

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Chuyện nước Thục

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.
Việt Nam ta đang trước họa xâm lăng của Trung cộng. Buồn thay là chúng ta đang đi vào vết xe đổ của nước Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung hoa. Nhân câu chuyện ngắn đầu tuần, tôi xin kể cùng các bạn sau đây để mỗi chúng ta tự suy ngẫm vì vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc.

Lẽ ra người Việt ta thì phải lấy một câu chuyện Việt ra để suy ngẫm. Có lẽ không ai quên được câu chuyện An Dương Vương và “giặc” ngồi sau lưng. Nhưng đáng buồn thay là sử Việt đang bị lãng quên bởi những câu chuyện thần thánh của Hồ Chí Minh và những tấm gương “ảo” như Lê Văn Tám lu mờ. Và quan trọng hơn, đi đâu, xem gì trên truyền hình ta cũng thấy toàn TÀU là TÀU. Có nghĩa là Tàu toàn tập. Thôi đành lấy một tích Tàu xưa để cho nhiều bạn đọc ưa thích phim Tàu suy ngẫm.

Đầu tiên là Khổng Minh, một người vốn được biết đến là toàn tài mưu lược và đức độ. Tuy vậy trong một số sai lầm của ông, có một sai lầm lớn đó là: Không diệt nội thù. Chúng ta hẳn còn nhớ, khi Lưu Bị thua quân Ngô chạy về Bạch Đế thành đã lâm trọng bệnh và trước khi qua đời đã nắm tay Khổng Minh dặn dò “Quân sư liệu cơ con Trẫm có thể làm vua được thì giúp, còn không thì quân sư cứ phế bỏ mà lên ngôi xây dựng giang san”. Tôi xin không bình luận về Lưu Bị ở đây. Nhưng sự thật là Khổng Minh đã sai lầm khi không làm việc truất ngôi của A Đẩu. Việc không truất ngôi của A Đẩu có thể được thông cảm vì Khổng Minh là người tận trung, tận nghĩa vơi Lưu Bị và nhà Hậu Hán. Nếu Khổng Minh truất ngôi của A Đẩu thì Khổng Minh là người bất trung, bất nghĩa. Nhưng cái lầm của Khổng Minh khi ông đang trên đường vào Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó sắp tiến quân tới Trường An thì bị chính mưu của nước Ngụy mua chuộc hoạn quan nói xấu Khổng Minh để vua Thục ép Khổng Minh phải rút quân. Vấn đề ở đây là sau khi về kinh, Khổng Minh trước mặt bá qua đã không dùng tài năng của mình, mưu mô vốn có của mình để triệt tiêu lũ hoạn quan bán nước. Chính vua Thục đã bao che cho lũ hoạn quan bán nước này và cái tội tày đình làm hỏng đi việc lớn của đất nước chỉ dừng lại ở đôi lời quở trách cho xong. Sai lầm của Khổng Minh ở đây là không trừ được mầm họa sau này cho nước Thục. Một sai lầm lớn khi để những kẻ bán nước vẫn tự tung tự tác trong Triều.

Sau đó khi Khổng Minh đã chết, Khương Duy được đưa lên thay và Khương Duy cũng mắc sai lầm đó. Khương Duy để cho lũ gian thần xiểm nịnh vơ vét làm yếu nước Thục. Tất nhiên nguyên nhân mất nước Thục còn do sự tinh ranh của Đặng Ngải, Tư Mã Chiêu… hay nói cách khác là sự thịnh vượng của nước Ngụy. Nhưng chính nước Thục đã tự giơ tay chịu trói. Khi Thái tử con trai vua Thục kêu gọi nhà vua quyết tử thủ Thành Đô để chờ Khương Duy đánh về nhưng nhà vua nghe lời bọn hoạn quan, nịnh thần quyết đầu hàng Ngụy dù cho Thành Đô còn 10 vạn quân và Khương Duy còn đang trên đường quay về ứng cứu. Sai lầm của Khương Duy là gì? Đó là tiếp nối cái sai lầm của Khổng Minh chỉ chú trọng đến quân sự mà quên rằng nhà nước đã bị bọn hoạn quan, nịnh thần bán cho quân Ngụy từ lâu rồi. Và chúng ta thấy được gì ở một vị vua như vua Thục? Chỉ biết vui cho mình để thần phục quân Ngụy, quên cả tông miếu. Thật đáng bị phế truất. Sự cố gắng cuối cùng của Khương Duy và con trai Khổng Minh cùng nhân dân Thục đã tan thành mây khói. Họ thất bại là do chính họ đã không tự chữa cho lành cơ thể của mình trước khi đi đánh trận. Trong cơ thể nước Thục, lũ sâu mọt đã đục khoét, bán rẻ linh hồn cho Ngụy quân từ lâu rồi. Cái sai lầm của Khương Duy và Khổng Minh cũng chính là sai lầm của An Dương Vương: Giặc sau lưng, giặc trong nước mà không biết chống.

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

Đừng để lặp lại một Thục Quốc bại vong tái hiện lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi hi vọng Nhân dân ta sẽ là một Khổng Minh và Khương Duy sáng suốt. Lịch sử sẽ ghi tên dân tộc ta như một nước anh hùng ngàn đời tồn tại hay chỉ được biết đến như một vết đau thương của nhà Thục điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng suốt của chúng ta.

BẢN TIN MỚI NHẤT

Đòi cho vui thôi! - Việt Nhân

(HNPĐ) Năm 1911 Nguyễn (sinh coong) đói, xã hội nào cũng vậy

Xem Thêm

Lễ hỏa táng ông thứ trưởng Lê Hải An - Mai Tú Ân

HNPD ) Đọc bản cáo phó về đám ma của ông thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An

Xem Thêm

Sự tích chiếc Máy Chém huyền thoại của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Chuyện có thật 100% .. lê lết đi khắp Miền Nam để chém chết đồng bào ??

Xem Thêm

BÌNH MINH VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hình như chín đợi mười chờ Con chim gõ mõ giả vờ im hơi

Xem Thêm

Góc khuất tình ái và quyền lực của ba chị em nhà họ Tống

Cả 3 người, Ái Linh, Khánh Linh và Mỹ Linh đều được sinh ra ở Thượng Hải vào khoảng đầu thế kỷ trước và học tập tại Đại học Wesleyan ở Macon, Georgia, một trong những trường đại học dành cho nữ giới lâu đời nhất nước Mỹ.

Xem Thêm

NHỮNG LỜI NHẮN NHŨ NƯỚC MỸ TRỞ THÀNH NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI NHỜ HIGGINS TRAO LẠI CHO NƯỚC MỸ TRƯỚC DƯƠNG VĂN MINH GIẾT.

Riêng sử gia nổi tiếng Paul Mus thì cho rằng: “ông Diệm là một lãnh tụ phe Quốc Gia được kính trọng nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất”

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Lăng và Lọ - Hà Thượng Thủ ( Thân tặng tác giả Nguyễn Bá Chổi )

Nguyễn Bá Chổi cảm ơn Tác Giả và xin được “họa” như sau: Từ lăng sang lọ khó gì đâu “Di chúc” hơn chi giấy nhà cầu “Nguyện vọng nhân dân”: lăng thuở trước Mưu đồ băng đảng: lọ ngày nay Làm bộ tiền dân thôi phung phí Ra trò thân “bác” hết dãi dầu Một mả toàn dân đà phát khiếp Ba đồi cả nước… Dẹp cho mau!

Xem Thêm

Đề bài :Hát Cho Một Người Quỳ Xuống

Thuo xa xua ,khi con tre.Da doi lan toi nghi cung toi cho ca si khi bi phe phan:" XUONG CA VO LOAI ",Dau den noi nhu vay.Nhung sau `1975 va nhat la nhung luc gan day,hang loat ca-nhac si nam-nu da ve VN hat hong,vien co nay-co no.Du truoc do,nhung loi tuyen bo nong bong va chac nich:"CHONG COPNG SAN..."the roi ...nuoc troi qua cau,nuoc chay dau vit.Cau nhan dinh XUONG CA VO LOAI that dung va rat dung 100%,trong cac loai,ke ca loai vat,khong co loai ca si.Tai sao lai the tham vay ???

Xem Thêm

Đề bài :Dấu ấn của Trump lên chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Hello there, Do you consider your website promotion important and like to see remarkable results? Then, maybe you already discovered one of the easiest and proven ways to promote your website is by links. Search engines like to see links. My site www.markmidd.com is looking to promote worthy websites. Building links will help to guarantee an increase in your ranks so you can go here to add your site for promotion and we will add your relevant link: www.markmidd.com Best Regards, Mark

Xem Thêm

Đề bài :Hỏa táng xác HCM là chống lại nguyện vọng của toàn Dân XHCN - Nguyễn Bá Chổi

Hoa tang lam gi cho ton cong+ton cua?Song da la VO GIA CU,chet thi VO DIA TANG.Nam phoi thay ra day cho moi nguoi nguyen rua.Hay giao no cho bon ba dinh,sang sang chat len xe ba gac dua ra cho Dong Xuan,cho nga nam,nga bay de day cho ong di qua,ba di lai vut cho vai xu mua quan ao,chieu chieu lai chat len xe ba gac mang ve,de bon ba dinh co cong an viec lam va lam mau muc cho HOC TAP THEO GUONG BAC HO.Gian di co the ma phai ban toi,ban lui nhu hop cho vay ?

Xem Thêm

Đề bài :Cán bộ ăn xìlip - Ông Bút

Oi gioi oi ! em oi la em!Chi co mot chut bang ban tay lam von de cho chong tuong lai mat mat,the ma em lai de thang hang xom no co-pi nguyen con no mang ve tu tho,the thi con gi nua em oi la em ! danh rang chi la copi,nhung hang goc cung mat cha no mui roi em oi!Toi ngay no mang ra hon voi hit,thi than giao cach cam cung phai ton hai,mat mat it nhieu,con gi cho anh nua em oi !

Xem Thêm

Đề bài :TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU

Cai anh chang nay that vo van,ai lai dam thoc vao hong nguoi ta nhu the,neu co biet,thi cung dung noi ra,noi ra nhu vay,con dau mat mui dang ta von chuyen mon ve doi tra-luong gat!Chac anh chang nay da quen Tan da phan roi : CUNG BOI THANG DAN NGU QUA LON...Nhu anh thay do,ca the gioi nay co nuoc nao nhieu Tien si-Pho tien si -thac si con cu nhan ha,di lam xe om,vay ma chem chet,bat viet thi bai chinh ta toi bao dam voi nguoi anh em se chang co ma nao tinh nguyen thi dau,toan la dinh cao tri tue khong ha,can gi viet cau van cho dung,co dua khac viet ho la xong chu gi,cai tro vo van nay them buc ca cai cua minh.

Xem Thêm

Đề bài :Thư ngỏ gởi ông Mark Zuckerberg

Hahaaa...đôi ba lần tôi bị chận bài viết với lý do vi phạm luật cộng đồng mà chính tôi cũng chẳng biết phạm chỗ nào?Yêu cầu ai giải quyết cũng ko biết luôn.Làm việc ấm ớ kiểu này mà nói minh bạch chỗ nào hả FB?

Xem Thêm

Đề bài :“Chữ Việt” Thời Sài Gòn xưa

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ?!( Thế-Lữ)

Xem Thêm

Đề bài :Hong Kong _ câu chuyện về tỉ phú Jimmy Lai

Jimmy Lai Chee Ying-HBS-Harvard Business School,open your eyes before say some things.

Xem Thêm

Đề bài :TAO VIỆC GÌ PHẢI NHỤC ???

Chúng nó không nhục mà chúng nó còn hãnh diện :"đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm ".Rõ là siêu nhục

Xem Thêm

TIN MỚI

Đòi cho vui thôi! - Việt Nhân

(HNPĐ) Năm 1911 Nguyễn (sinh coong) đói, xã hội nào cũng vậy

Xem Thêm

Lễ hỏa táng ông thứ trưởng Lê Hải An - Mai Tú Ân

HNPD ) Đọc bản cáo phó về đám ma của ông thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An

Xem Thêm

Sự tích chiếc Máy Chém huyền thoại của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Chuyện có thật 100% .. lê lết đi khắp Miền Nam để chém chết đồng bào ??

Xem Thêm

BÌNH MINH VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hình như chín đợi mười chờ Con chim gõ mõ giả vờ im hơi

Xem Thêm

Góc khuất tình ái và quyền lực của ba chị em nhà họ Tống

Cả 3 người, Ái Linh, Khánh Linh và Mỹ Linh đều được sinh ra ở Thượng Hải vào khoảng đầu thế kỷ trước và học tập tại Đại học Wesleyan ở Macon, Georgia, một trong những trường đại học dành cho nữ giới lâu đời nhất nước Mỹ.

Xem Thêm

NHỮNG LỜI NHẮN NHŨ NƯỚC MỸ TRỞ THÀNH NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI NHỜ HIGGINS TRAO LẠI CHO NƯỚC MỸ TRƯỚC DƯƠNG VĂN MINH GIẾT.

Riêng sử gia nổi tiếng Paul Mus thì cho rằng: “ông Diệm là một lãnh tụ phe Quốc Gia được kính trọng nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất”

Xem Thêm

Đi mô rồi Bộ đội Cụ Hồ? - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Người Hà Tĩnh “đi mô cụng nhớ về Hà Tịnh”

Xem Thêm

“Chó dại cắn càn” - Lỗ trí Thâm

“Hai con mắt đỏ ngầu,cái lưỡi thè dài ra, nước mõm chẩy dài

Xem Thêm

Diễn văn khai mạc Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong tại Atlanta - Georgia.- Ông Bút

Ngày hôm qua, của 55 năm về trước, một vì sao sáng đã rụng rơi, trước sự bàng hoàng sững sốt tột độ của thế giới

Xem Thêm

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HOÀ.

Xem Thêm