Nhân Vật

Chuyện nước Thục

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.
Việt Nam ta đang trước họa xâm lăng của Trung cộng. Buồn thay là chúng ta đang đi vào vết xe đổ của nước Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung hoa. Nhân câu chuyện ngắn đầu tuần, tôi xin kể cùng các bạn sau đây để mỗi chúng ta tự suy ngẫm vì vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc.

Lẽ ra người Việt ta thì phải lấy một câu chuyện Việt ra để suy ngẫm. Có lẽ không ai quên được câu chuyện An Dương Vương và “giặc” ngồi sau lưng. Nhưng đáng buồn thay là sử Việt đang bị lãng quên bởi những câu chuyện thần thánh của Hồ Chí Minh và những tấm gương “ảo” như Lê Văn Tám lu mờ. Và quan trọng hơn, đi đâu, xem gì trên truyền hình ta cũng thấy toàn TÀU là TÀU. Có nghĩa là Tàu toàn tập. Thôi đành lấy một tích Tàu xưa để cho nhiều bạn đọc ưa thích phim Tàu suy ngẫm.

Đầu tiên là Khổng Minh, một người vốn được biết đến là toàn tài mưu lược và đức độ. Tuy vậy trong một số sai lầm của ông, có một sai lầm lớn đó là: Không diệt nội thù. Chúng ta hẳn còn nhớ, khi Lưu Bị thua quân Ngô chạy về Bạch Đế thành đã lâm trọng bệnh và trước khi qua đời đã nắm tay Khổng Minh dặn dò “Quân sư liệu cơ con Trẫm có thể làm vua được thì giúp, còn không thì quân sư cứ phế bỏ mà lên ngôi xây dựng giang san”. Tôi xin không bình luận về Lưu Bị ở đây. Nhưng sự thật là Khổng Minh đã sai lầm khi không làm việc truất ngôi của A Đẩu. Việc không truất ngôi của A Đẩu có thể được thông cảm vì Khổng Minh là người tận trung, tận nghĩa vơi Lưu Bị và nhà Hậu Hán. Nếu Khổng Minh truất ngôi của A Đẩu thì Khổng Minh là người bất trung, bất nghĩa. Nhưng cái lầm của Khổng Minh khi ông đang trên đường vào Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó sắp tiến quân tới Trường An thì bị chính mưu của nước Ngụy mua chuộc hoạn quan nói xấu Khổng Minh để vua Thục ép Khổng Minh phải rút quân. Vấn đề ở đây là sau khi về kinh, Khổng Minh trước mặt bá qua đã không dùng tài năng của mình, mưu mô vốn có của mình để triệt tiêu lũ hoạn quan bán nước. Chính vua Thục đã bao che cho lũ hoạn quan bán nước này và cái tội tày đình làm hỏng đi việc lớn của đất nước chỉ dừng lại ở đôi lời quở trách cho xong. Sai lầm của Khổng Minh ở đây là không trừ được mầm họa sau này cho nước Thục. Một sai lầm lớn khi để những kẻ bán nước vẫn tự tung tự tác trong Triều.

Sau đó khi Khổng Minh đã chết, Khương Duy được đưa lên thay và Khương Duy cũng mắc sai lầm đó. Khương Duy để cho lũ gian thần xiểm nịnh vơ vét làm yếu nước Thục. Tất nhiên nguyên nhân mất nước Thục còn do sự tinh ranh của Đặng Ngải, Tư Mã Chiêu… hay nói cách khác là sự thịnh vượng của nước Ngụy. Nhưng chính nước Thục đã tự giơ tay chịu trói. Khi Thái tử con trai vua Thục kêu gọi nhà vua quyết tử thủ Thành Đô để chờ Khương Duy đánh về nhưng nhà vua nghe lời bọn hoạn quan, nịnh thần quyết đầu hàng Ngụy dù cho Thành Đô còn 10 vạn quân và Khương Duy còn đang trên đường quay về ứng cứu. Sai lầm của Khương Duy là gì? Đó là tiếp nối cái sai lầm của Khổng Minh chỉ chú trọng đến quân sự mà quên rằng nhà nước đã bị bọn hoạn quan, nịnh thần bán cho quân Ngụy từ lâu rồi. Và chúng ta thấy được gì ở một vị vua như vua Thục? Chỉ biết vui cho mình để thần phục quân Ngụy, quên cả tông miếu. Thật đáng bị phế truất. Sự cố gắng cuối cùng của Khương Duy và con trai Khổng Minh cùng nhân dân Thục đã tan thành mây khói. Họ thất bại là do chính họ đã không tự chữa cho lành cơ thể của mình trước khi đi đánh trận. Trong cơ thể nước Thục, lũ sâu mọt đã đục khoét, bán rẻ linh hồn cho Ngụy quân từ lâu rồi. Cái sai lầm của Khương Duy và Khổng Minh cũng chính là sai lầm của An Dương Vương: Giặc sau lưng, giặc trong nước mà không biết chống.

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

Đừng để lặp lại một Thục Quốc bại vong tái hiện lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi hi vọng Nhân dân ta sẽ là một Khổng Minh và Khương Duy sáng suốt. Lịch sử sẽ ghi tên dân tộc ta như một nước anh hùng ngàn đời tồn tại hay chỉ được biết đến như một vết đau thương của nhà Thục điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng suốt của chúng ta.

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Chuyện nước Thục

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.
Việt Nam ta đang trước họa xâm lăng của Trung cộng. Buồn thay là chúng ta đang đi vào vết xe đổ của nước Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung hoa. Nhân câu chuyện ngắn đầu tuần, tôi xin kể cùng các bạn sau đây để mỗi chúng ta tự suy ngẫm vì vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc.

Lẽ ra người Việt ta thì phải lấy một câu chuyện Việt ra để suy ngẫm. Có lẽ không ai quên được câu chuyện An Dương Vương và “giặc” ngồi sau lưng. Nhưng đáng buồn thay là sử Việt đang bị lãng quên bởi những câu chuyện thần thánh của Hồ Chí Minh và những tấm gương “ảo” như Lê Văn Tám lu mờ. Và quan trọng hơn, đi đâu, xem gì trên truyền hình ta cũng thấy toàn TÀU là TÀU. Có nghĩa là Tàu toàn tập. Thôi đành lấy một tích Tàu xưa để cho nhiều bạn đọc ưa thích phim Tàu suy ngẫm.

Đầu tiên là Khổng Minh, một người vốn được biết đến là toàn tài mưu lược và đức độ. Tuy vậy trong một số sai lầm của ông, có một sai lầm lớn đó là: Không diệt nội thù. Chúng ta hẳn còn nhớ, khi Lưu Bị thua quân Ngô chạy về Bạch Đế thành đã lâm trọng bệnh và trước khi qua đời đã nắm tay Khổng Minh dặn dò “Quân sư liệu cơ con Trẫm có thể làm vua được thì giúp, còn không thì quân sư cứ phế bỏ mà lên ngôi xây dựng giang san”. Tôi xin không bình luận về Lưu Bị ở đây. Nhưng sự thật là Khổng Minh đã sai lầm khi không làm việc truất ngôi của A Đẩu. Việc không truất ngôi của A Đẩu có thể được thông cảm vì Khổng Minh là người tận trung, tận nghĩa vơi Lưu Bị và nhà Hậu Hán. Nếu Khổng Minh truất ngôi của A Đẩu thì Khổng Minh là người bất trung, bất nghĩa. Nhưng cái lầm của Khổng Minh khi ông đang trên đường vào Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó sắp tiến quân tới Trường An thì bị chính mưu của nước Ngụy mua chuộc hoạn quan nói xấu Khổng Minh để vua Thục ép Khổng Minh phải rút quân. Vấn đề ở đây là sau khi về kinh, Khổng Minh trước mặt bá qua đã không dùng tài năng của mình, mưu mô vốn có của mình để triệt tiêu lũ hoạn quan bán nước. Chính vua Thục đã bao che cho lũ hoạn quan bán nước này và cái tội tày đình làm hỏng đi việc lớn của đất nước chỉ dừng lại ở đôi lời quở trách cho xong. Sai lầm của Khổng Minh ở đây là không trừ được mầm họa sau này cho nước Thục. Một sai lầm lớn khi để những kẻ bán nước vẫn tự tung tự tác trong Triều.

Sau đó khi Khổng Minh đã chết, Khương Duy được đưa lên thay và Khương Duy cũng mắc sai lầm đó. Khương Duy để cho lũ gian thần xiểm nịnh vơ vét làm yếu nước Thục. Tất nhiên nguyên nhân mất nước Thục còn do sự tinh ranh của Đặng Ngải, Tư Mã Chiêu… hay nói cách khác là sự thịnh vượng của nước Ngụy. Nhưng chính nước Thục đã tự giơ tay chịu trói. Khi Thái tử con trai vua Thục kêu gọi nhà vua quyết tử thủ Thành Đô để chờ Khương Duy đánh về nhưng nhà vua nghe lời bọn hoạn quan, nịnh thần quyết đầu hàng Ngụy dù cho Thành Đô còn 10 vạn quân và Khương Duy còn đang trên đường quay về ứng cứu. Sai lầm của Khương Duy là gì? Đó là tiếp nối cái sai lầm của Khổng Minh chỉ chú trọng đến quân sự mà quên rằng nhà nước đã bị bọn hoạn quan, nịnh thần bán cho quân Ngụy từ lâu rồi. Và chúng ta thấy được gì ở một vị vua như vua Thục? Chỉ biết vui cho mình để thần phục quân Ngụy, quên cả tông miếu. Thật đáng bị phế truất. Sự cố gắng cuối cùng của Khương Duy và con trai Khổng Minh cùng nhân dân Thục đã tan thành mây khói. Họ thất bại là do chính họ đã không tự chữa cho lành cơ thể của mình trước khi đi đánh trận. Trong cơ thể nước Thục, lũ sâu mọt đã đục khoét, bán rẻ linh hồn cho Ngụy quân từ lâu rồi. Cái sai lầm của Khương Duy và Khổng Minh cũng chính là sai lầm của An Dương Vương: Giặc sau lưng, giặc trong nước mà không biết chống.

Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

Đừng để lặp lại một Thục Quốc bại vong tái hiện lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi hi vọng Nhân dân ta sẽ là một Khổng Minh và Khương Duy sáng suốt. Lịch sử sẽ ghi tên dân tộc ta như một nước anh hùng ngàn đời tồn tại hay chỉ được biết đến như một vết đau thương của nhà Thục điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng suốt của chúng ta.

BẢN TIN MỚI NHẤT

NHÌN HONG KONG MẤY NỖI ĐOẠN TRƯỜNG MÀ KINH

Bà Thái Anh Văn tuyên thệ bằng tiếng Hoa trước ảnh Tôn Trung Sơn, đọc diễn văn nhậm chức cũng bằng tiếng Hoa.

Xem Thêm

Những bức ảnh dưới đây từng khiến không ít người tin rằng chúng đã được chỉnh sửa.

Giữa cuộc đời có nhiều biến động thế này, con người dường như ngày càng mất đi niềm tin vào những thứ trước mắt.

Xem Thêm

HOA HẠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng lưu ly chan chứa tháng ngày dài Hoa hạ sẽ thịnh khai mừng đại hội .

Xem Thêm

Y tá Nga lên tiếng về ảnh lộ đồ lót

Y tá Nadia, 23 tuổi, cho hay vì "quá nóng" nên chỉ mặc nội y dưới áo bảo hộ và rất bất ngờ khi thành tâm điểm trên truyền thông.

Xem Thêm

NÓNG: NHÀ VĂN NGUYỄN TƯỜNG THUỴ BỊ GIẢI VÀO SÀI GÒN, GIAM TẠI KHÁM CHÍ HÒA

Sáng nay lúc 7h cả trăm an ninh mặc thường phục bao vây quanh nhà anh Nguyễn Tường Thụy, (trước đó chúng canh cả đêm qua). Chị Lân vợ anh Tường Thuỵ đi tập thể dục về thấy thế kêu lên “cướp!”.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 29/05/2020

Đài Loan hứa sẽ giúp những người trốn chạy khỏi Hồng Kông được tái định cư tại Đài Loan khi Trung Quốc tìm cách tăng cường kiểm soát lãnh thổ này.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Y ho canh ten sang.ten tuoi no am vao nguoi,chap nhat lam gi cai bon vo hoc thuc nay ? Con cai mat thang tong bien tap chac la ba con voi tap xap xinh,thoi thi ca me mot lua cong san thang nao cung nhu thang nay,noi dau xa nhu bon ba dinh cung "xem xem "/

Xem Thêm

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Nho bai hat dong giao xa xua : " con kien den,nam tren hon da den ma troi lai toi den,DCT cung thay…"

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Toi so roi ! toi so roi ! nao ta sua soan khan goi cut ve co tho.Bon tau ngu.Biet bao cong dan tau dang du hoc-dang sinh song tam cu o Xu kanguru,nay lai sua soan ban do,ban thao bo cua chay lay nguoi .Dang doi bon da ca lan dua,bon lung doan kinh te va ky nghe va lam le thau tom dat Uc...

Xem Thêm

Đề bài :Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Corona đã vô tình biến phụ nữ Vietnam thành những phụ nữ Hồi Giáo ngoan đạo nhât...VN còn đ̣ợi gì mà không kết bạn với con dân xứ Ả Rập...???

Xem Thêm

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

Đề bài :"VIỆT KIỀU BAY' - KẺ CHIẾN THẮNG ĐANG THÁO CHẠY.. Từ fb Nghê Lữ - Nguyễn Đình Ngọc

Tien viet cong khong co gi lam can ban vi ( bao chung ),Chung in tien bua bai,tung tien mua tat ca bat dong san-nha cua...Vi la tien chua,gia nao cung mua,ke ca vang-dollar...bang tien thang giac ho.Doi gia lay that.va viet cong giau co hon ca nguoi ngoai quoc va viet kieu ty nan....Thua bay gio,nhung hau xet sau nay.

Xem Thêm

Đề bài :Ôbama đã nhảy ra khỏi động rồi

Khong nhay ra mua may,cai ngo dua ra pang chung cho ni chet cha ni luon,an cua ngo pao nhieu chien ma khong lam nhu ngo muon thi chit di ngo ! ca may lua ngo da uu tien cho cac cong ty lam an Xu ngo,khong lam theo y ngo,ngo tich thu va dua ra toa cho chit lun.

Xem Thêm

Đề bài :Joe Biden đã ngăn cản Obama tuần tra hải quân ở Biển Đông ? Hương Thảo

Ong nay la chuyen vien di hui (ngui)toc qui ba,qui co.Toc thi nhieu mau,nhieu mui vi khac nhau va cung nhieu chat chemical khac nhau,tay chan cung mua may lung tung va va cham tu be (nhu hinh tren ).Con nho ,khi ong con trai mang benh ung thu,ong ta ho hoan meu mao khong co tien de tra tien y phi.Obama cung bieu dien bai nuoc mat ca sau...ai ngo ! it lau sau moi loi ra ong con trai nao do ngoi choi khoi khoi ma moi thang dut tui 50.000 dollars.Nhin khuon mat doan xem tuong mao….thu doan xem sao qui anh hung hao kiet khap bon Phuong !

Xem Thêm

TIN MỚI

NHÌN HONG KONG MẤY NỖI ĐOẠN TRƯỜNG MÀ KINH

Bà Thái Anh Văn tuyên thệ bằng tiếng Hoa trước ảnh Tôn Trung Sơn, đọc diễn văn nhậm chức cũng bằng tiếng Hoa.

Xem Thêm

Những bức ảnh dưới đây từng khiến không ít người tin rằng chúng đã được chỉnh sửa.

Giữa cuộc đời có nhiều biến động thế này, con người dường như ngày càng mất đi niềm tin vào những thứ trước mắt.

Xem Thêm

HOA HẠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nắng lưu ly chan chứa tháng ngày dài Hoa hạ sẽ thịnh khai mừng đại hội .

Xem Thêm

Y tá Nga lên tiếng về ảnh lộ đồ lót

Y tá Nadia, 23 tuổi, cho hay vì "quá nóng" nên chỉ mặc nội y dưới áo bảo hộ và rất bất ngờ khi thành tâm điểm trên truyền thông.

Xem Thêm

NÓNG: NHÀ VĂN NGUYỄN TƯỜNG THUỴ BỊ GIẢI VÀO SÀI GÒN, GIAM TẠI KHÁM CHÍ HÒA

Sáng nay lúc 7h cả trăm an ninh mặc thường phục bao vây quanh nhà anh Nguyễn Tường Thụy, (trước đó chúng canh cả đêm qua). Chị Lân vợ anh Tường Thuỵ đi tập thể dục về thấy thế kêu lên “cướp!”.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 29/05/2020

Đài Loan hứa sẽ giúp những người trốn chạy khỏi Hồng Kông được tái định cư tại Đài Loan khi Trung Quốc tìm cách tăng cường kiểm soát lãnh thổ này.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Sáu 29/05/2020

VN: Từ việc học sinh bị bắt đứng nắng bàn về bất cập trong nhà trường (BBC)

Xem Thêm

Người Muôn Năm Cũ - Hồn ở đâu bây giờ?!" - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Người Muôn Năm Cũ - Hồn ở đâu bây giờ?!"

Xem Thêm

TT Trump: Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa bất chấp làn sóng COVID-19 thứ hai - Xuân Thành

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (21/5) nói rằng Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa nền kinh tế kể cả khi có làn sóng bùng phát COVID-19 mới.

Xem Thêm

Điểm tin thế giới sáng 28/5: Ngoại trưởng Mỹ nói Hồng Kông không còn tự chủ

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hồng Kông không còn được hưởng quyền tự chủ để hưởng quy chế ưu đãi thương mại của chính quyền Washington.

Xem Thêm