Tham Khảo

ĐCSTQ là virus độc hại nhất của nhân loại và là thể chế tàn ác nhất hành tinh - Xuân Trường

ĐCSTQ đã biến Trung Quốc trở thành quốc gia độc tài tàn bạo, là nơi "ươm mầm" của các loại virus, cùng hàng loạt cuộc diệt chủng tà ác nhất hành tinh


ĐCSTQ đã biến Trung Quc tr thành quc gia đc tài tàn bo, là nơi "ươm mm" ca các loi virus, cùng hàng lot cuc dit chng tà ác nht hành tinh

 T mt hòn đo thnh vượng t do và khoáng đt, sau 23 năm tr v vi “đt m”, Hng Kông đã tr nên ging như bao thành ph khác trong Đi lc nm dưới s kim soát ca ĐCSTQ. Máu đã đ và người thì mt tích.

Có ý kiến quan ngi rng, nếu không ngăn chn hoc trng pht ĐCSTQ thì th chế đc tài này càng tr nên hung hăng hơn na, không ch  Hng Kông mà còn nơi khác. Hay nói theo cách khác: Hng Kông hôm nay, thế gii ngày mai.

Đ đc gi hiu rõ hơn vì sao người Hng Kông cương quyết không chu “nô hóa” dưới s cai tr đc tài cng sn chuyên chế ca “quc mu”, cũng như chính quyn Tng thng Donald Trump quyết chiến đến cùng vi ĐCSTQ, chúng tôi m đu lot bài chuyên đ bng mt khái quát thc tế:

ĐCSTQ có mặt ở đâu, nơi đó có bạo lực, thủ tiêu và chết chóc!

Trung Hoa 5.000 năm lịch sử với những thành tựu huy hoàng rực rỡ đã đóng góp quan trọng trong sự phát triển của văn minh nhân loại, trong đó người Trung Hoa có quyền tự hào về 4 phát minh vĩ đại: La bàn, Thuốc súng, Giấy và Công nghệ in. Nhưng với sự ra đời của ĐCSTQ hơn 70 năm về trước, Trung Quốc ngày nay đã trở thành nơi “ươm mầm” của các loại dịch bệnh nguy hiểm, là quốc gia độc tài tàn bạo nhất thế giới và phải chịu trách nhiệm về các cuộc diệt chủng, tàn sát người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.

Ma mai thay, không ch ty não dân chúng trong nước, ĐCSTQ còn “mê hoc” dân chúng năm châu rng, s tn ti ca Nó là “tiến b” ln nht ca nhân loi.

Định mệnh Trung Hoa 

Ngày hôm nay, ĐCSTQ đã xâm nhp khp toàn cu. Thng thn mà nói, nó din ra mt cách có h thng, theo mt chiến lược bài bn bi mt phn do chính s "tt bng" ca các đi tng thng M trước kia.

Năm 1972, sau cú bt tay khi đu tiến trình bình thường hoá quan h gia hai nước M - Trung, Tng thng Richard Nixon khi y tuyên b“Thế gii không th an toàn cho đến khi Trung Quc thay đi. Đ thoát khi s đc hi ca Mao Trch Đông, thế gii phi m ca cho Trung Quc và Trung Quc phi m ca cho thế gii”.

22 năm sau, vào năm 1994, trong nhng ngày cui cùng ca cuc đi, Nixon đã lo lng không thôi v th ch nghĩa cng sn ma qu mà ông đã “vô tình” th xng nó: “Tôi s rng mình đã to ra mt con qu Frankenstein khi m ca ra thế gii cho ĐCSTQ”.  

22 năm sau ngày Tổng thống Richard Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông, tạo điều kiện cho Trung Quốc hội nhập với thế giới, ông vẫn luôn lo sợ rằng mình đã tạo nên một sai lầm mang tính lịch sử khi thả xổng một con quỷ khát máu như ĐCSTQ.

22 năm sau ngày Tng thng Richard Nixon bt tay vi Mao Trch Đông, to điu kin cho Trung Quc hi nhp vi thế gii, ông vn luôn lo s rng mình đã to nên mt sai lm mang tính lch s khi th xng mt con qu khát máu như ĐCSTQ.

Năm 1989, khi ĐCSTQ đàn áp cuc biu tình ng h dân ch ca sinh viên ti Qung trường Thiên An Môn, nhng người dân Trung Quc yêu chung t do đã mong đi Hoa Kỳ lên tiếng bo v h. Tiếc thay, Tng thng George H.W. Bush (cha) đã nguyn ý lng thinh đng “bên l” trong “trò chơi” tàn sát ca ĐCSTQ.

Tng thng Bill Clinton đã b qua các vn đ nhân quyn cho phép Trung Quc gia nhp WTO. Tng thng George W.Bush (con) đã trao cho ĐCSTQ Quy chế quan h thương mi bình thường vĩnh vin. Brack Obama “gi v” kim chế nh ĐCSTQ sau khi hacker Trung Quc đt nhp vào Văn phòng Qun lý nhân s ca chính ph Hoa Kỳ, đánh cp thông tin nhy cm ca hàng triu người dân M. Tt c 4 đi Tng thng này đu gi nim tin "ngây thơ" rng, th chế đc tài này s thay đi theo thi gian. 

Tất cả 4 vị tổng thống, từ trái sang: George H.W. Bush (cha), Barack Obama, George W. Bush (con) và Bill Clinton đều đã "ngây thơ" tin rằng giúp Trung Quốc phát triển kinh tế sẽ dần dần thay đổi được thể chế chính trị của quốc gia này.

Tt c 4 v tng thng, t trái sang: George H.W. Bush (cha), Barack Obama, George W. Bush (con) và Bill Clinton đu đã "ngây thơ" tin rng giúp Trung Quc phát trin kinh tế s dn dn thay đi được th chế chính tr ca quc gia này.

Năm 2017, Tng thng th 45 Donald Trump đã bác b hoàn toàn các cách tiếp cn “mm mng” trên, và coi ĐCSTQ là mt trong nhng đi th xo quyt nht cn phi loi b, vi nim tin rng: Bản chất ĐCSTQ không bao giờ thay đổi. Chúng chính là Tà ác. 

Ging như “Đi Nhy vt” ca Mao Trch Đông, mt chiến dch kinh tế - xã hi “lon trí” ca ĐCSTQ (1959-1961) nhm tái “cu trúc” Trung Quc t mt nn kinh tế thun nông sang mt xã hi “thun” cng sn vi 40 triu mng người b sát hi, ngày nay ch nghĩa cng sn toàn tr Mao-xít đang được “tái sinh” dưới thi Tp Cn Bình.

“Di sn” coronavirus ca Tp Cn Bình cũng được “gây dng” trên mt núi thi th ca các nn nhân vô ti, cùng các li di trá đ to ra quyn bá ch toàn cu cho ĐCSTQ. 

Có th nói ĐCSTQ xâm nh đâu, nó hy dit các giá tr nhân bn và mng sng ca con ngườ đó. 

Dưới thời Tập Cận Bình, chủ nghĩa cộng sản toàn trị Mao-xít đang được hồi sinh trở lại. Tuy nhiên, mối đe dọa này hiện không chỉ giới hạn ở phạm vi Trung Quốc mà đã lan ra toàn thế giới.

Dưới thi Tp Cn Bình, ch nghĩa cng sn toàn tr Mao-xít đang được hi sinh tr li. Tuy nhiên, mi đe da này hin không ch gii h phm vi Trung Quc mà đã lan ra toàn thế gii. 

Người Trung Quốc ớn lạnh về sự tàn bạo của ĐCSTQ

Đi vi người dân Trung Quc, hơn 70 năm ĐCSTQ kim soát là chng y năm h sng trong ni kinh hoàng, thương tiếc và suy tư. Rt cuc, chế đ cng sn toàn tr này đã ty não thành công dân chúng, khiến h tr nên th đng, s hãi mà không th t quyết đnh cuc đi mình. 

Dưới thi Cng sn Trung Quc toàn tr, điu đó có nghĩa là nó xóa b li sng tp quán ca người Tây Tng, lăng m đc tin ca người Kitô giáo, nhc hình tàn bo các hc viên Pháp Luân Công, áp bc vô s các tôn giáo thiu s và dit chng văn hóa ca người Hi giáo Duy Ngô Nhĩ… Nó thay thế Thánh giá, tượng Pht bng biu tượng c máu ca ĐCSTQ, Kinh thánh b tch thu và t tp có th b bt mà không cn thông báo trước. 

Nó sa đi Hiến pháp, xóa b gii hn nhim kỳ lãnh đo và đt vào tay Tp Cn Bình quyn trượng cai tr vô thi hn, vi quyn lc vô biên như: Giam gi tùy tin, b tù, khai thác ni tng và có th khiến các đi th chính tr, k thù không cùng quan đim “biến mt” vào hư không. Nó có quyn kim soát các cuc hn nhân sn phm - báo chí, kinh tế - tài chính và can thip vào ni b tng gia đình. 

Nó to ra mt nhà nước giám sát hà khc nht trong lch s thế gii, nơi ĐCSTQ kim soát tt tt nhng gì người dân nói, làm và suy nghĩ. Nó cài đt các h thng giám sát hàng lot đ tht cht kim soát xã hi và vic không tuân th các lnh đ ra có th dn đến mt vic làm, nhà , quyn t do và quyn được đi hc. 

ĐCSTQ cài đặt các hệ thống giám sát hàng loạt để thắt chặt kiểm soát xã hội và việc không tuân thủ các lệnh đề ra có thể dẫn đến mất việc làm, nhà ở, quyền tự do và quyền được đi học.

ĐCSTQ cài đt hàng lot h thng giám sát đ tht cht kim soát xã hi và vic không tuân th các lnh đ ra có th dn đến mt vic làm, nhà , quyn t do và quyn được đi hc. 

ĐCSTQ tht cht kim soát ý thc h ngay t tr nh và bt kỳ ai đưa ra nhng bình lun ch trích Nó đu b trng pht. Tt c các chương trình ging dy ti trường hc phi phù hp vi “tiêu chí” ca ĐCSTQ và không có th gi là t do hc thut. 

Nó coi r lut l, đng trên lut pháp và t to ra mt th pháp lut “rng rú” biến hóa khôn lường. Bi h thng này được đt đnh ra ch đ quyết đnh s phn bt kỳ ai khiêu chiến vi “ý chí” thng tr ca Đng: K đó s b trng tr theo “tinh thn pháp lut” ca Nó.

An ninh, mt v, cnh sát, quân đi dưới s thng tr ca ĐCSTQ không có nghĩa v bo v s an nguy cho đt nước, cho dân chúng, mà là công c đ bo v quyn li ca Đng và sn sàng trn áp bt c người dân nào không nghe theo Nó. 

S tàn ác mà ĐCSTQ đã thc thi là các v giết người hàng lot chính công dân ca Nó, mà s người b giết trong sut hơn 70 năm cm quyn gp nhiu ln con s dit chng mà đc tài phát xít Hitler và Stalin cng li. 

Hitler và Stalin là hai kẻ tàn bạo khét tiếng trong lịch sử với hàng loạt các cuộc thảm sát diệt chủng đã để lại nhiều ký ức đau thương cho nhân loại. Tuy vậy, số lượng các vụ giết người đó vẫn chưa là gì khi so với một ĐCSTQ, vốn liên tục sản sinh ra các thế hệ lãnh đạo được thừa hưởng gen khát máu, tà ác và thứ văn hóa bạo lực của đảng. (Tổng hợp)

Hitler và Stalin là hai k tàn bo khét tiếng trong lch s vi hàng lot các cuc thm sát dit chng. Tuy vy, s lượng các v giết người đó vn chưa là gì khi so vi mt ĐCSTQ, vn liên tc sn sinh ra các thế h lãnh đo được tha hưởng gen khát máu, tà ác và th văn hóa bo lc ca đng. (Tng hp)

Nước Mỹ trong cơn điên rồ chưa từng thấy

Nước M ngày nay đã thay đi theo chiu hướng ch nghĩa t do vô Thn, nơi bình đng gii, no phá thai, hít chích ma túy, gii phóng tình dc, hôn nhân đng tính… đã tr nên “bình thường” và mt s được lut pháp công nhn. 

Dưới snh hưởng sâu đm ca th ch nghĩa cng sn xâm nhp mt cách âm thm, nước M dn dn đã phá b cơ s đo đc ca pháp lut. Nhưng s xu xa ngày càng bc l và leo thang theo cp đ s nhân phi k đến t cuc bu c Tng thng M năm 2016.

Chúng ta đã thy mt cuc tn công, đàn áp chng li tôn giáo và nhng người có đc tin ca nhng k khng b theo Satan giáo. Chúng ta đã thy s xoay chiu khi h thng pháp lý M công nhn hôn nhân đng gii vì mt thiu s tiếng nói rt nh, nhưng li được “khuếch đi” bi các phương tin truyn thông đi chúng.

Chúng ta đã thy các hãng truyn thông ln nh M chuyn t thái đ gi v khách quan, sang ng h dân ch t do quá trn, và cui cùng chng bun che giu s thiên v trng trn trước cái Ác. S đông trong đó đu nhn tin tài tr t ĐCSTQ.

Chúng ta đã thy nhng người theo phái cng sn xã hi ch nghĩa ngày càng công khai, thách thc ti min đt T Do - nhng h tư tưởng mà người M đã đ xương máu chiến đu trong nhiu thp k - lúc này li được bu làm ngh sĩ Quc hi. Đơn gin, phn ln là do h thng giáo dc ca nước M đã b ĐCSTQ xâm nhp và “truyn giáo” trong vài thp k, qua các đi Tng thng đã “ngây thơ” rước Nó vào đt nước.

Sự hỗn loạn ở nước Mỹ hiện nay là kết quả của hàng chục năm âm thầm xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản dưới nhiều vỏ bọc, trường phái và hệ tư tưởng khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khiến người ta không phòng bị mà vô thức tiếp nhận nó.

S hn lo nước M hin nay là kết qu ca hàng chc năm âm thm xâm nhp ca ch nghĩa cng sn dưới nhiu v bc, trường phái và h tư tưởng khác nhau, đc bit trong lĩnh vc giáo dc, khiến người ta không phòng b mà vô thc tiếp nhn nó.

Chúng ta đã chng kiến s điên r lên đến tt đnh khi nhóm Antifa,  Black Lives Matter ngang nhiên đp phá các cơ s kinh doanh, đt cháy nhà th, xúc phm các di tích văn hóa, tn công cnh sát, đánh đp linh mc, lăng nhc người da trng - nhng k đã thành lp khu t tr nhếch nhác ngay gia lòng đô th văn minh mà các nhà lp pháp, lc lượng cnh sát khoanh tay đng nhìn, và các thế lc Nhà nước Ngm, Big Tech... đng lòng c vũ. 

Chúng ta cũng biết đến vic hi quan va phát hin ra đường dây buôn bán vũ khí khng l tun vào nước M, do ĐCSTQ đng sau vũ trang cho nhng k khng b Black Lives Matter vi vũ khí sát thương hng nng. 

Chúng ta cũng nhìn rõ chế đ đc tài toàn tr ca ĐCSTQ không t bt kỳ th đon nào, sn sàng chi phi hay mua chuc, thêm vào s tham lam và nhân phm r rúng ca mt s chính tr gia Dân ch, ca các ch tp đoàn Hoa Kỳ đã bán linh hn cho “qu d”... đã góp phn dn đến s suy gim sc mnh ca mt đt nước tín trng Thn, nơi mi ý nguyn “Tuyên th cng hiến” đu đt dưới ý ch ca Thn: “Under God”. 

S tàn ác, bo lc hay ch nghĩa cc đoan không phi là hình thc biu hin duy nht ca Ch nghĩa Cng sn Trung Quc. Nó cũng gi b đem li phúc li, tr giúp s thnh vượng, nhưng mc đích căn bn ca ĐCSTQ là không t bt kỳ th đon nào đ hy hoi tt c nhng gì thuc v truyn thng, đc tin, tôn giáo, đo đc, văn hóa, gia đình... và hin gi Nó đã gn đt được mc tiêu ti nước M.

Mục tiêu mà ĐCSTQ nhắm đến chính là hủy hoại tất cả những gì thuộc về truyền thống, đức tin, đạo đức, văn hóa, gia đình... ở nước Mỹ. Điều này gần như đạt được cũng nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các chính trị gia biến chất của đảng Dân chủ, và những tỷ phú giàu có tham vọng.

Mc tiêu mà ĐCSTQ nhm đến chính là hy hoi tt c nhng gì thuc v truyn thng, đc tin, đo đc, văn hóa, gia đình...  nước M. Điu này gn như đt được cũng nh s h tr đc lc t các chính tr gia biến cht ca đng Dân ch, và nhng t phú giàu có tham vng. 

Hoàng hôn Đỏ trên toàn thế giới

ĐCSTQ và các biến th ca nó đã hoành hành khp thế gii mà đin hình nht là ti M ngày hôm nay, nơi đã gn như b tht th toàn din trước s tn công ca Nó. Nước M hùng cường còn thế, càng không nói đến Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu M-Latin đang b Nó khuy đng, phong bế và chia năm x by đ thng tr.  

Gn na thế k đau đn b chia ct dưới chế đ Cng sn Liên Xô, châu Âu gi đây li “t nguyn”  đi theo mu hình Nhà nước Cng sn ca Trung Quc. 

Cơ hi kinh tế mà ĐCSTQ mang li cho lc đa này là khá ln, đc bit đi vi các quc gia  khu vc Đông Âu tin thân vn là nhng nước thuc h thng Cng sn Đông Âu (cũ) chuyn đi sang dân ch phương Tây sau năm 1989 vi li ha v t do, n đnh và an ninh. Serbia, mt trong s nhng quc gia trong khu vc này, dưới s lãnh đo ca Tng thng Alexanderar Vucic đã gt b cng đng EU đ ngi ca mô hình nhà nước đc tài ca ĐCSTQ. 

Ch nghĩa dân túy thc dng đã khiến nhiu quc gia châu Âu không ngn ngi liên tiếp bán các tài sn ca quc gia cho các công ty Trung Quc, cũng như b mê hoc và tích cc lăng xê các khu hiu ngy trang ca ĐCSTQ như “quyn bình đng”, “công bng xã hi”, “ch nghĩa Marx mi”... mà ng nhn là mt loi trào lưu thi thượng trong xã hi.

Các quốc gia châu Âu đã quên đi bài học lịch sử, một lần nữa vì lợi ích kinh tế mà bắt tay làm bạn với ma quỷ - ĐCSTQ, một thể chế độc tài lớn nhất còn sót lại sau khi ĐCS Liên Xô sụp đổ.

Các quc gia châu Âu đã quên đi bài hc lch s, mt ln na vì li ích kinh tế mà bt tay làm bn vi ma qu - ĐCSTQ, mt th chế đc tài ln nht còn sót li sau khi ĐCS Liên Xô sp đ.

 bên kia bán cu, ĐCSTQ bt đu xây dng và kim soát cơ s h tng ca 7 quc gia Trung M, khiến các quc gia này vô vng mà mc mt núi n vào “ông ch” Trung Quc. Tt nhiên, nếu mt người kim soát “hu bao” ca mt quc gia, h đương nhiên kim soát được chính tr và quân đi. Đã có khong 60 cng giao dch  Trung M đã thuc quyn kim soát ca ĐCSTQ. Tt c ch đ gán n.

Cách thc mà ĐCSTQ áp dng  Nam Mỹ cũng tương đng như thế. Nó lũng đon các giá tr dân ch và nếu mt người kim soát nn kinh tế, quân đi, thì đơn gin các quan chc nước s ti "trúng c" không phi bng lá phiếu ca dân mà bng tin mt ca ĐCSTQ. 

Khi người dân Ecuador biu tình yêu cu chính quyn trc xut người Trung Quc (đã vơ vét tài nguyên và cướp vic làm ca h) v nước, chính ph “bù nhìn” được dng lên bng tin ca ĐCSTQ tt nhiên không bao gi đáp ng ý chí ca người dân mình mà còn quay sang trn áp h, đ làm hài lòng “ông ch”. Mô hình ca chính quyn Ecuador là đin hình ti nhiu quc gia khác trên thế gii trót “nghin” tin ca ĐCSTQ.

Cũng vy, ngườchâu Phi va thoát khi nhiu thế k cai tr ca ch nghĩa thc dân, đế quc thì nay đang phi đi mt vi mt mi nguy him còn kinh khng hơn: Ch nghĩa Cng sn Trung Quc. Thông qua các khon vay và đu tư kinh tế, các nước châu Phi đã tr thành đàn cu non trước nanh vut ca chó sói. 

Chiến lược của ĐCSTQ tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi lần lượt các quốc gia từ Châu Mỹ Latin đến Châu Phi đều bị thâu tóm và chi phối.

Chiến lược ca ĐCSTQ t ra cc kỳ hiu qu khi ln lượt các quc gia t Châu M Latin đến Châu Phi đu b thâu tóm và chi phi.

B ngoài, ĐCSTQ dường như duy trì mi quan h cùng có li vi lc đa đen, bng cách cung cp h tr tài chính và k thut cho các nhu cu phát trin cp bách ca châu Phi. Nhưng thc cht, ĐCSTQ lm dng và bóc lt nghit ngã châu Phi. 

Song song vi vic thúc đy ch nghĩa Mao xít, thôn tính nn văn hóa bn đa, ĐCSTQ còn kim soát tài nguyên và con người ca lc đa đen. ĐCSTQ gây ô nhim môi trường, làm gia tăng t l tr châu Phi sinh ra b d tt, gây ng đc gia súc, phá hy đt đai màu m cũng như làm nhim đc các dòng sông.

S thnh vượng kinh tế ca Trung Quc cũng làm dy lên mi lo ngi rng ĐCSTQ s s dng sc mnh ca mình đ thng tr châu Á. Tht vy, Bc Kinh đã theo đui chính sách hin đi hóa quân đi và năm 2019 đã dành ti 177 t đô la đ chi tiêu quc phòng. 

Khi kh năng quân s càng mnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đui chính sách hàng hi quyết đoán hơn. Th chế đc tài này phn đi nhng n lc ca M nhm tăng cường quan h quc phòng vi các đi tác n Đ-Thái Bình Dương, bao gm c Nht Bn và Vit Nam, và ct lc phn đi vic M bán vũ khí cho Đài Loan. 

ĐCSTQ đưa ra nhiu yêu sách đi vi các hòn đo đang tranh ch Bin Đông, đ sc vi Nht Bn, Hàn Quc và gây hn vi các nước láng ging nh bé yếu thế

Khi khả năng quân sự càng mạnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đuổi chính sách hàng hải quyết đoán hơn.

Khi kh năng quân s càng mnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đui chính sách hàng hi quyết đoán hơn. 

Các cuc biu tình rm r vào năm 2019  Hong Kong chng li s xâm ln ca ĐCSTQ vào các quyn t do ca người dân x Cng, đã đóng vai trò như mt li nhc nh vi thế gii v cuc biu tình đòi dân ch ti Qung trường Thiên An Môn cách đây hơn 30 năm, khi mt triu sinh viên Trung Quc can đm ln đu to cho thế gin tượng rng, ch nghĩa cng sn Trung Quc sp sp đ

Trong khi phn còn li ca thế gii t do im lng xem qua màn hình tivi, cnh mt người đàn ông nh bé đng chn đoàn xe tăng đang lng lng tiến vào Qung trường mt ngày sau cuc đàn áp đm máu ca ĐCSTQ, đã có hàng ngàn người biu tình tr tui Trung Quc đã b giết hi dã man và hàng ngàn người b cm tù. 

Không ai hiu s tàn bo ca ĐCSTQ hơn người Hong Kong, vì vy h b “ám nh” mt cách tuyt vng đ bo v bng mi giá quyn T Do bt chp phi đi mt vi chính quyn đc tài và tàn ác nht thế gii. 

Đường ph, bến cng Hong Kong đã phi chng kiến nhng cái chết bt thường như “nhy lu”, “t vn”. Và đúng vi bn cht ca ĐCSTQ: Không cn phi bt người biu tình Hong Kong vào tù. Không có tù nhân, ch có xác chết. Rt nhiu xác chết. Khó có th hình dung ni v nhng ngày bi thm ca Hong Kong trong mùa hè bt đng chính kiến va qua. Người xưa có câu: "T do không bao gi min phí". Qu là chưa bao gi đúng hơ Hong Kong lúc này.

Người xưa có câu: "Tự do không bao giờ miễn phí". Quả là chưa bao giờ đúng hơn ở Hồng Kông lúc này.

Người xưa có câu: "T do không bao gi min phí". Qu là chưa bao gi đúng hơ Hng Kông lúc này. (Getty)

31 năm sau, không ch s kin thm sát Thiên An Môn hoàn toàn b “ty xóa” khi ký c ca người dân Trung Quc, mà nn kinh tế Trung Quc gi đây đã thăng hng đáng n trên trường thế gii, nhưng s đàn áp chính tr và tôn giáo ca ĐCSTQ còn khc nghit hơn nhiu. 

Khi đàn áp không dp tt được ý chí dũng cm ca người Hong Kong, khi s nguy him ca virus Vũ Hán không đ làm lng ngui các cuc biu tình phn đi, nhng lãnh đo cng sn Trung Quc đã vượt qua ln ranh đ, bng vic phê chun Lut An ninh Quc gia mi vào tháng 5/2020. Vi Lut “rng rú” này ca ĐCSTQ, s t tr bán t do ca người Hong Kong coi như kết thúc.

May thay vi nhng người biu tình qu cm Hong Kong hôm nay, Hoa Kỳ - dưới s lãnh đo ca Tng thng Donald Trump đã có nhng Đo lut tr giúp cho nn dân ch Hng Kông, cũng như ra nhng quyết sách cc kỳ cng rn đi vi ĐCSTQ.

Hoa Kỳ - dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã có những Đạo luật trợ giúp cho nền dân chủ Hồng Kông, cũng như ra những quyết sách cực kỳ cứng rắn đối với ĐCSTQ.

Hoa Kỳ - dưới s lãnh đo ca Tng thng Donald Trump đã có nhng Đo lut tr giúp cho nn dân ch Hng Kông, cũng như ra nhng quyết sách cc kỳ cng rn đi vi ĐCSTQ. 

Không nghi ng gì na, ĐCSTQ khao khát quyn lc ti thượng, thng hn vi quyn T do ca Con người, ngo mn trên s kh đau ca nhân loi và da vào bo lc núi thây bin máu đ cng c sc mnh cho Nó.

ĐCSTQ đang trong “chế đ” sinh tn, và vào thi đim giãy chết cui cùng, Nó càng tr nên nguy him. Đng Cng sn Trung Quc có mt ti bt c nơi đâu, Tai ương, Đch ha, Chết chóc lin theo đó!

Xuân Trường

HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

ĐCSTQ là virus độc hại nhất của nhân loại và là thể chế tàn ác nhất hành tinh - Xuân Trường

ĐCSTQ đã biến Trung Quốc trở thành quốc gia độc tài tàn bạo, là nơi "ươm mầm" của các loại virus, cùng hàng loạt cuộc diệt chủng tà ác nhất hành tinh


ĐCSTQ đã biến Trung Quc tr thành quc gia đc tài tàn bo, là nơi "ươm mm" ca các loi virus, cùng hàng lot cuc dit chng tà ác nht hành tinh

 T mt hòn đo thnh vượng t do và khoáng đt, sau 23 năm tr v vi “đt m”, Hng Kông đã tr nên ging như bao thành ph khác trong Đi lc nm dưới s kim soát ca ĐCSTQ. Máu đã đ và người thì mt tích.

Có ý kiến quan ngi rng, nếu không ngăn chn hoc trng pht ĐCSTQ thì th chế đc tài này càng tr nên hung hăng hơn na, không ch  Hng Kông mà còn nơi khác. Hay nói theo cách khác: Hng Kông hôm nay, thế gii ngày mai.

Đ đc gi hiu rõ hơn vì sao người Hng Kông cương quyết không chu “nô hóa” dưới s cai tr đc tài cng sn chuyên chế ca “quc mu”, cũng như chính quyn Tng thng Donald Trump quyết chiến đến cùng vi ĐCSTQ, chúng tôi m đu lot bài chuyên đ bng mt khái quát thc tế:

ĐCSTQ có mặt ở đâu, nơi đó có bạo lực, thủ tiêu và chết chóc!

Trung Hoa 5.000 năm lịch sử với những thành tựu huy hoàng rực rỡ đã đóng góp quan trọng trong sự phát triển của văn minh nhân loại, trong đó người Trung Hoa có quyền tự hào về 4 phát minh vĩ đại: La bàn, Thuốc súng, Giấy và Công nghệ in. Nhưng với sự ra đời của ĐCSTQ hơn 70 năm về trước, Trung Quốc ngày nay đã trở thành nơi “ươm mầm” của các loại dịch bệnh nguy hiểm, là quốc gia độc tài tàn bạo nhất thế giới và phải chịu trách nhiệm về các cuộc diệt chủng, tàn sát người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.

Ma mai thay, không ch ty não dân chúng trong nước, ĐCSTQ còn “mê hoc” dân chúng năm châu rng, s tn ti ca Nó là “tiến b” ln nht ca nhân loi.

Định mệnh Trung Hoa 

Ngày hôm nay, ĐCSTQ đã xâm nhp khp toàn cu. Thng thn mà nói, nó din ra mt cách có h thng, theo mt chiến lược bài bn bi mt phn do chính s "tt bng" ca các đi tng thng M trước kia.

Năm 1972, sau cú bt tay khi đu tiến trình bình thường hoá quan h gia hai nước M - Trung, Tng thng Richard Nixon khi y tuyên b“Thế gii không th an toàn cho đến khi Trung Quc thay đi. Đ thoát khi s đc hi ca Mao Trch Đông, thế gii phi m ca cho Trung Quc và Trung Quc phi m ca cho thế gii”.

22 năm sau, vào năm 1994, trong nhng ngày cui cùng ca cuc đi, Nixon đã lo lng không thôi v th ch nghĩa cng sn ma qu mà ông đã “vô tình” th xng nó: “Tôi s rng mình đã to ra mt con qu Frankenstein khi m ca ra thế gii cho ĐCSTQ”.  

22 năm sau ngày Tổng thống Richard Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông, tạo điều kiện cho Trung Quốc hội nhập với thế giới, ông vẫn luôn lo sợ rằng mình đã tạo nên một sai lầm mang tính lịch sử khi thả xổng một con quỷ khát máu như ĐCSTQ.

22 năm sau ngày Tng thng Richard Nixon bt tay vi Mao Trch Đông, to điu kin cho Trung Quc hi nhp vi thế gii, ông vn luôn lo s rng mình đã to nên mt sai lm mang tính lch s khi th xng mt con qu khát máu như ĐCSTQ.

Năm 1989, khi ĐCSTQ đàn áp cuc biu tình ng h dân ch ca sinh viên ti Qung trường Thiên An Môn, nhng người dân Trung Quc yêu chung t do đã mong đi Hoa Kỳ lên tiếng bo v h. Tiếc thay, Tng thng George H.W. Bush (cha) đã nguyn ý lng thinh đng “bên l” trong “trò chơi” tàn sát ca ĐCSTQ.

Tng thng Bill Clinton đã b qua các vn đ nhân quyn cho phép Trung Quc gia nhp WTO. Tng thng George W.Bush (con) đã trao cho ĐCSTQ Quy chế quan h thương mi bình thường vĩnh vin. Brack Obama “gi v” kim chế nh ĐCSTQ sau khi hacker Trung Quc đt nhp vào Văn phòng Qun lý nhân s ca chính ph Hoa Kỳ, đánh cp thông tin nhy cm ca hàng triu người dân M. Tt c 4 đi Tng thng này đu gi nim tin "ngây thơ" rng, th chế đc tài này s thay đi theo thi gian. 

Tất cả 4 vị tổng thống, từ trái sang: George H.W. Bush (cha), Barack Obama, George W. Bush (con) và Bill Clinton đều đã "ngây thơ" tin rằng giúp Trung Quốc phát triển kinh tế sẽ dần dần thay đổi được thể chế chính trị của quốc gia này.

Tt c 4 v tng thng, t trái sang: George H.W. Bush (cha), Barack Obama, George W. Bush (con) và Bill Clinton đu đã "ngây thơ" tin rng giúp Trung Quc phát trin kinh tế s dn dn thay đi được th chế chính tr ca quc gia này.

Năm 2017, Tng thng th 45 Donald Trump đã bác b hoàn toàn các cách tiếp cn “mm mng” trên, và coi ĐCSTQ là mt trong nhng đi th xo quyt nht cn phi loi b, vi nim tin rng: Bản chất ĐCSTQ không bao giờ thay đổi. Chúng chính là Tà ác. 

Ging như “Đi Nhy vt” ca Mao Trch Đông, mt chiến dch kinh tế - xã hi “lon trí” ca ĐCSTQ (1959-1961) nhm tái “cu trúc” Trung Quc t mt nn kinh tế thun nông sang mt xã hi “thun” cng sn vi 40 triu mng người b sát hi, ngày nay ch nghĩa cng sn toàn tr Mao-xít đang được “tái sinh” dưới thi Tp Cn Bình.

“Di sn” coronavirus ca Tp Cn Bình cũng được “gây dng” trên mt núi thi th ca các nn nhân vô ti, cùng các li di trá đ to ra quyn bá ch toàn cu cho ĐCSTQ. 

Có th nói ĐCSTQ xâm nh đâu, nó hy dit các giá tr nhân bn và mng sng ca con ngườ đó. 

Dưới thời Tập Cận Bình, chủ nghĩa cộng sản toàn trị Mao-xít đang được hồi sinh trở lại. Tuy nhiên, mối đe dọa này hiện không chỉ giới hạn ở phạm vi Trung Quốc mà đã lan ra toàn thế giới.

Dưới thi Tp Cn Bình, ch nghĩa cng sn toàn tr Mao-xít đang được hi sinh tr li. Tuy nhiên, mi đe da này hin không ch gii h phm vi Trung Quc mà đã lan ra toàn thế gii. 

Người Trung Quốc ớn lạnh về sự tàn bạo của ĐCSTQ

Đi vi người dân Trung Quc, hơn 70 năm ĐCSTQ kim soát là chng y năm h sng trong ni kinh hoàng, thương tiếc và suy tư. Rt cuc, chế đ cng sn toàn tr này đã ty não thành công dân chúng, khiến h tr nên th đng, s hãi mà không th t quyết đnh cuc đi mình. 

Dưới thi Cng sn Trung Quc toàn tr, điu đó có nghĩa là nó xóa b li sng tp quán ca người Tây Tng, lăng m đc tin ca người Kitô giáo, nhc hình tàn bo các hc viên Pháp Luân Công, áp bc vô s các tôn giáo thiu s và dit chng văn hóa ca người Hi giáo Duy Ngô Nhĩ… Nó thay thế Thánh giá, tượng Pht bng biu tượng c máu ca ĐCSTQ, Kinh thánh b tch thu và t tp có th b bt mà không cn thông báo trước. 

Nó sa đi Hiến pháp, xóa b gii hn nhim kỳ lãnh đo và đt vào tay Tp Cn Bình quyn trượng cai tr vô thi hn, vi quyn lc vô biên như: Giam gi tùy tin, b tù, khai thác ni tng và có th khiến các đi th chính tr, k thù không cùng quan đim “biến mt” vào hư không. Nó có quyn kim soát các cuc hn nhân sn phm - báo chí, kinh tế - tài chính và can thip vào ni b tng gia đình. 

Nó to ra mt nhà nước giám sát hà khc nht trong lch s thế gii, nơi ĐCSTQ kim soát tt tt nhng gì người dân nói, làm và suy nghĩ. Nó cài đt các h thng giám sát hàng lot đ tht cht kim soát xã hi và vic không tuân th các lnh đ ra có th dn đến mt vic làm, nhà , quyn t do và quyn được đi hc. 

ĐCSTQ cài đặt các hệ thống giám sát hàng loạt để thắt chặt kiểm soát xã hội và việc không tuân thủ các lệnh đề ra có thể dẫn đến mất việc làm, nhà ở, quyền tự do và quyền được đi học.

ĐCSTQ cài đt hàng lot h thng giám sát đ tht cht kim soát xã hi và vic không tuân th các lnh đ ra có th dn đến mt vic làm, nhà , quyn t do và quyn được đi hc. 

ĐCSTQ tht cht kim soát ý thc h ngay t tr nh và bt kỳ ai đưa ra nhng bình lun ch trích Nó đu b trng pht. Tt c các chương trình ging dy ti trường hc phi phù hp vi “tiêu chí” ca ĐCSTQ và không có th gi là t do hc thut. 

Nó coi r lut l, đng trên lut pháp và t to ra mt th pháp lut “rng rú” biến hóa khôn lường. Bi h thng này được đt đnh ra ch đ quyết đnh s phn bt kỳ ai khiêu chiến vi “ý chí” thng tr ca Đng: K đó s b trng tr theo “tinh thn pháp lut” ca Nó.

An ninh, mt v, cnh sát, quân đi dưới s thng tr ca ĐCSTQ không có nghĩa v bo v s an nguy cho đt nước, cho dân chúng, mà là công c đ bo v quyn li ca Đng và sn sàng trn áp bt c người dân nào không nghe theo Nó. 

S tàn ác mà ĐCSTQ đã thc thi là các v giết người hàng lot chính công dân ca Nó, mà s người b giết trong sut hơn 70 năm cm quyn gp nhiu ln con s dit chng mà đc tài phát xít Hitler và Stalin cng li. 

Hitler và Stalin là hai kẻ tàn bạo khét tiếng trong lịch sử với hàng loạt các cuộc thảm sát diệt chủng đã để lại nhiều ký ức đau thương cho nhân loại. Tuy vậy, số lượng các vụ giết người đó vẫn chưa là gì khi so với một ĐCSTQ, vốn liên tục sản sinh ra các thế hệ lãnh đạo được thừa hưởng gen khát máu, tà ác và thứ văn hóa bạo lực của đảng. (Tổng hợp)

Hitler và Stalin là hai k tàn bo khét tiếng trong lch s vi hàng lot các cuc thm sát dit chng. Tuy vy, s lượng các v giết người đó vn chưa là gì khi so vi mt ĐCSTQ, vn liên tc sn sinh ra các thế h lãnh đo được tha hưởng gen khát máu, tà ác và th văn hóa bo lc ca đng. (Tng hp)

Nước Mỹ trong cơn điên rồ chưa từng thấy

Nước M ngày nay đã thay đi theo chiu hướng ch nghĩa t do vô Thn, nơi bình đng gii, no phá thai, hít chích ma túy, gii phóng tình dc, hôn nhân đng tính… đã tr nên “bình thường” và mt s được lut pháp công nhn. 

Dưới snh hưởng sâu đm ca th ch nghĩa cng sn xâm nhp mt cách âm thm, nước M dn dn đã phá b cơ s đo đc ca pháp lut. Nhưng s xu xa ngày càng bc l và leo thang theo cp đ s nhân phi k đến t cuc bu c Tng thng M năm 2016.

Chúng ta đã thy mt cuc tn công, đàn áp chng li tôn giáo và nhng người có đc tin ca nhng k khng b theo Satan giáo. Chúng ta đã thy s xoay chiu khi h thng pháp lý M công nhn hôn nhân đng gii vì mt thiu s tiếng nói rt nh, nhưng li được “khuếch đi” bi các phương tin truyn thông đi chúng.

Chúng ta đã thy các hãng truyn thông ln nh M chuyn t thái đ gi v khách quan, sang ng h dân ch t do quá trn, và cui cùng chng bun che giu s thiên v trng trn trước cái Ác. S đông trong đó đu nhn tin tài tr t ĐCSTQ.

Chúng ta đã thy nhng người theo phái cng sn xã hi ch nghĩa ngày càng công khai, thách thc ti min đt T Do - nhng h tư tưởng mà người M đã đ xương máu chiến đu trong nhiu thp k - lúc này li được bu làm ngh sĩ Quc hi. Đơn gin, phn ln là do h thng giáo dc ca nước M đã b ĐCSTQ xâm nhp và “truyn giáo” trong vài thp k, qua các đi Tng thng đã “ngây thơ” rước Nó vào đt nước.

Sự hỗn loạn ở nước Mỹ hiện nay là kết quả của hàng chục năm âm thầm xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản dưới nhiều vỏ bọc, trường phái và hệ tư tưởng khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khiến người ta không phòng bị mà vô thức tiếp nhận nó.

S hn lo nước M hin nay là kết qu ca hàng chc năm âm thm xâm nhp ca ch nghĩa cng sn dưới nhiu v bc, trường phái và h tư tưởng khác nhau, đc bit trong lĩnh vc giáo dc, khiến người ta không phòng b mà vô thc tiếp nhn nó.

Chúng ta đã chng kiến s điên r lên đến tt đnh khi nhóm Antifa,  Black Lives Matter ngang nhiên đp phá các cơ s kinh doanh, đt cháy nhà th, xúc phm các di tích văn hóa, tn công cnh sát, đánh đp linh mc, lăng nhc người da trng - nhng k đã thành lp khu t tr nhếch nhác ngay gia lòng đô th văn minh mà các nhà lp pháp, lc lượng cnh sát khoanh tay đng nhìn, và các thế lc Nhà nước Ngm, Big Tech... đng lòng c vũ. 

Chúng ta cũng biết đến vic hi quan va phát hin ra đường dây buôn bán vũ khí khng l tun vào nước M, do ĐCSTQ đng sau vũ trang cho nhng k khng b Black Lives Matter vi vũ khí sát thương hng nng. 

Chúng ta cũng nhìn rõ chế đ đc tài toàn tr ca ĐCSTQ không t bt kỳ th đon nào, sn sàng chi phi hay mua chuc, thêm vào s tham lam và nhân phm r rúng ca mt s chính tr gia Dân ch, ca các ch tp đoàn Hoa Kỳ đã bán linh hn cho “qu d”... đã góp phn dn đến s suy gim sc mnh ca mt đt nước tín trng Thn, nơi mi ý nguyn “Tuyên th cng hiến” đu đt dưới ý ch ca Thn: “Under God”. 

S tàn ác, bo lc hay ch nghĩa cc đoan không phi là hình thc biu hin duy nht ca Ch nghĩa Cng sn Trung Quc. Nó cũng gi b đem li phúc li, tr giúp s thnh vượng, nhưng mc đích căn bn ca ĐCSTQ là không t bt kỳ th đon nào đ hy hoi tt c nhng gì thuc v truyn thng, đc tin, tôn giáo, đo đc, văn hóa, gia đình... và hin gi Nó đã gn đt được mc tiêu ti nước M.

Mục tiêu mà ĐCSTQ nhắm đến chính là hủy hoại tất cả những gì thuộc về truyền thống, đức tin, đạo đức, văn hóa, gia đình... ở nước Mỹ. Điều này gần như đạt được cũng nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các chính trị gia biến chất của đảng Dân chủ, và những tỷ phú giàu có tham vọng.

Mc tiêu mà ĐCSTQ nhm đến chính là hy hoi tt c nhng gì thuc v truyn thng, đc tin, đo đc, văn hóa, gia đình...  nước M. Điu này gn như đt được cũng nh s h tr đc lc t các chính tr gia biến cht ca đng Dân ch, và nhng t phú giàu có tham vng. 

Hoàng hôn Đỏ trên toàn thế giới

ĐCSTQ và các biến th ca nó đã hoành hành khp thế gii mà đin hình nht là ti M ngày hôm nay, nơi đã gn như b tht th toàn din trước s tn công ca Nó. Nước M hùng cường còn thế, càng không nói đến Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu M-Latin đang b Nó khuy đng, phong bế và chia năm x by đ thng tr.  

Gn na thế k đau đn b chia ct dưới chế đ Cng sn Liên Xô, châu Âu gi đây li “t nguyn”  đi theo mu hình Nhà nước Cng sn ca Trung Quc. 

Cơ hi kinh tế mà ĐCSTQ mang li cho lc đa này là khá ln, đc bit đi vi các quc gia  khu vc Đông Âu tin thân vn là nhng nước thuc h thng Cng sn Đông Âu (cũ) chuyn đi sang dân ch phương Tây sau năm 1989 vi li ha v t do, n đnh và an ninh. Serbia, mt trong s nhng quc gia trong khu vc này, dưới s lãnh đo ca Tng thng Alexanderar Vucic đã gt b cng đng EU đ ngi ca mô hình nhà nước đc tài ca ĐCSTQ. 

Ch nghĩa dân túy thc dng đã khiến nhiu quc gia châu Âu không ngn ngi liên tiếp bán các tài sn ca quc gia cho các công ty Trung Quc, cũng như b mê hoc và tích cc lăng xê các khu hiu ngy trang ca ĐCSTQ như “quyn bình đng”, “công bng xã hi”, “ch nghĩa Marx mi”... mà ng nhn là mt loi trào lưu thi thượng trong xã hi.

Các quốc gia châu Âu đã quên đi bài học lịch sử, một lần nữa vì lợi ích kinh tế mà bắt tay làm bạn với ma quỷ - ĐCSTQ, một thể chế độc tài lớn nhất còn sót lại sau khi ĐCS Liên Xô sụp đổ.

Các quc gia châu Âu đã quên đi bài hc lch s, mt ln na vì li ích kinh tế mà bt tay làm bn vi ma qu - ĐCSTQ, mt th chế đc tài ln nht còn sót li sau khi ĐCS Liên Xô sp đ.

 bên kia bán cu, ĐCSTQ bt đu xây dng và kim soát cơ s h tng ca 7 quc gia Trung M, khiến các quc gia này vô vng mà mc mt núi n vào “ông ch” Trung Quc. Tt nhiên, nếu mt người kim soát “hu bao” ca mt quc gia, h đương nhiên kim soát được chính tr và quân đi. Đã có khong 60 cng giao dch  Trung M đã thuc quyn kim soát ca ĐCSTQ. Tt c ch đ gán n.

Cách thc mà ĐCSTQ áp dng  Nam Mỹ cũng tương đng như thế. Nó lũng đon các giá tr dân ch và nếu mt người kim soát nn kinh tế, quân đi, thì đơn gin các quan chc nước s ti "trúng c" không phi bng lá phiếu ca dân mà bng tin mt ca ĐCSTQ. 

Khi người dân Ecuador biu tình yêu cu chính quyn trc xut người Trung Quc (đã vơ vét tài nguyên và cướp vic làm ca h) v nước, chính ph “bù nhìn” được dng lên bng tin ca ĐCSTQ tt nhiên không bao gi đáp ng ý chí ca người dân mình mà còn quay sang trn áp h, đ làm hài lòng “ông ch”. Mô hình ca chính quyn Ecuador là đin hình ti nhiu quc gia khác trên thế gii trót “nghin” tin ca ĐCSTQ.

Cũng vy, ngườchâu Phi va thoát khi nhiu thế k cai tr ca ch nghĩa thc dân, đế quc thì nay đang phi đi mt vi mt mi nguy him còn kinh khng hơn: Ch nghĩa Cng sn Trung Quc. Thông qua các khon vay và đu tư kinh tế, các nước châu Phi đã tr thành đàn cu non trước nanh vut ca chó sói. 

Chiến lược của ĐCSTQ tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi lần lượt các quốc gia từ Châu Mỹ Latin đến Châu Phi đều bị thâu tóm và chi phối.

Chiến lược ca ĐCSTQ t ra cc kỳ hiu qu khi ln lượt các quc gia t Châu M Latin đến Châu Phi đu b thâu tóm và chi phi.

B ngoài, ĐCSTQ dường như duy trì mi quan h cùng có li vi lc đa đen, bng cách cung cp h tr tài chính và k thut cho các nhu cu phát trin cp bách ca châu Phi. Nhưng thc cht, ĐCSTQ lm dng và bóc lt nghit ngã châu Phi. 

Song song vi vic thúc đy ch nghĩa Mao xít, thôn tính nn văn hóa bn đa, ĐCSTQ còn kim soát tài nguyên và con người ca lc đa đen. ĐCSTQ gây ô nhim môi trường, làm gia tăng t l tr châu Phi sinh ra b d tt, gây ng đc gia súc, phá hy đt đai màu m cũng như làm nhim đc các dòng sông.

S thnh vượng kinh tế ca Trung Quc cũng làm dy lên mi lo ngi rng ĐCSTQ s s dng sc mnh ca mình đ thng tr châu Á. Tht vy, Bc Kinh đã theo đui chính sách hin đi hóa quân đi và năm 2019 đã dành ti 177 t đô la đ chi tiêu quc phòng. 

Khi kh năng quân s càng mnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đui chính sách hàng hi quyết đoán hơn. Th chế đc tài này phn đi nhng n lc ca M nhm tăng cường quan h quc phòng vi các đi tác n Đ-Thái Bình Dương, bao gm c Nht Bn và Vit Nam, và ct lc phn đi vic M bán vũ khí cho Đài Loan. 

ĐCSTQ đưa ra nhiu yêu sách đi vi các hòn đo đang tranh ch Bin Đông, đ sc vi Nht Bn, Hàn Quc và gây hn vi các nước láng ging nh bé yếu thế

Khi khả năng quân sự càng mạnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đuổi chính sách hàng hải quyết đoán hơn.

Khi kh năng quân s càng mnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đui chính sách hàng hi quyết đoán hơn. 

Các cuc biu tình rm r vào năm 2019  Hong Kong chng li s xâm ln ca ĐCSTQ vào các quyn t do ca người dân x Cng, đã đóng vai trò như mt li nhc nh vi thế gii v cuc biu tình đòi dân ch ti Qung trường Thiên An Môn cách đây hơn 30 năm, khi mt triu sinh viên Trung Quc can đm ln đu to cho thế gin tượng rng, ch nghĩa cng sn Trung Quc sp sp đ

Trong khi phn còn li ca thế gii t do im lng xem qua màn hình tivi, cnh mt người đàn ông nh bé đng chn đoàn xe tăng đang lng lng tiến vào Qung trường mt ngày sau cuc đàn áp đm máu ca ĐCSTQ, đã có hàng ngàn người biu tình tr tui Trung Quc đã b giết hi dã man và hàng ngàn người b cm tù. 

Không ai hiu s tàn bo ca ĐCSTQ hơn người Hong Kong, vì vy h b “ám nh” mt cách tuyt vng đ bo v bng mi giá quyn T Do bt chp phi đi mt vi chính quyn đc tài và tàn ác nht thế gii. 

Đường ph, bến cng Hong Kong đã phi chng kiến nhng cái chết bt thường như “nhy lu”, “t vn”. Và đúng vi bn cht ca ĐCSTQ: Không cn phi bt người biu tình Hong Kong vào tù. Không có tù nhân, ch có xác chết. Rt nhiu xác chết. Khó có th hình dung ni v nhng ngày bi thm ca Hong Kong trong mùa hè bt đng chính kiến va qua. Người xưa có câu: "T do không bao gi min phí". Qu là chưa bao gi đúng hơ Hong Kong lúc này.

Người xưa có câu: "Tự do không bao giờ miễn phí". Quả là chưa bao giờ đúng hơn ở Hồng Kông lúc này.

Người xưa có câu: "T do không bao gi min phí". Qu là chưa bao gi đúng hơ Hng Kông lúc này. (Getty)

31 năm sau, không ch s kin thm sát Thiên An Môn hoàn toàn b “ty xóa” khi ký c ca người dân Trung Quc, mà nn kinh tế Trung Quc gi đây đã thăng hng đáng n trên trường thế gii, nhưng s đàn áp chính tr và tôn giáo ca ĐCSTQ còn khc nghit hơn nhiu. 

Khi đàn áp không dp tt được ý chí dũng cm ca người Hong Kong, khi s nguy him ca virus Vũ Hán không đ làm lng ngui các cuc biu tình phn đi, nhng lãnh đo cng sn Trung Quc đã vượt qua ln ranh đ, bng vic phê chun Lut An ninh Quc gia mi vào tháng 5/2020. Vi Lut “rng rú” này ca ĐCSTQ, s t tr bán t do ca người Hong Kong coi như kết thúc.

May thay vi nhng người biu tình qu cm Hong Kong hôm nay, Hoa Kỳ - dưới s lãnh đo ca Tng thng Donald Trump đã có nhng Đo lut tr giúp cho nn dân ch Hng Kông, cũng như ra nhng quyết sách cc kỳ cng rn đi vi ĐCSTQ.

Hoa Kỳ - dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã có những Đạo luật trợ giúp cho nền dân chủ Hồng Kông, cũng như ra những quyết sách cực kỳ cứng rắn đối với ĐCSTQ.

Hoa Kỳ - dưới s lãnh đo ca Tng thng Donald Trump đã có nhng Đo lut tr giúp cho nn dân ch Hng Kông, cũng như ra nhng quyết sách cc kỳ cng rn đi vi ĐCSTQ. 

Không nghi ng gì na, ĐCSTQ khao khát quyn lc ti thượng, thng hn vi quyn T do ca Con người, ngo mn trên s kh đau ca nhân loi và da vào bo lc núi thây bin máu đ cng c sc mnh cho Nó.

ĐCSTQ đang trong “chế đ” sinh tn, và vào thi đim giãy chết cui cùng, Nó càng tr nên nguy him. Đng Cng sn Trung Quc có mt ti bt c nơi đâu, Tai ương, Đch ha, Chết chóc lin theo đó!

Xuân Trường

HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương

BẢN TIN MỚI NHẤT

Vinh Danh Người Vợ Lính VNCH - Nguyễn Tường Tuấn

Anh đã ray rứt và quằn quại trong suy nghĩ từ bao nhiêu năm nay để viết lên một lời nào đó tôn vinh em. Thật là bất công với cuộc nội chiến hơn 20 năm.

Xem Thêm

VẼ LẠI TÌNH TA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Một mình đứng giữa bao la Xin anh vẽ lại tình ta một lần

Xem Thêm

Roger Stone kêu gọi Trump tuyên bố 'thiết quân luật' nếu ông ta thua cuộc bầu cử

Và ra lệnh bắt giữ Mark Zuckerberg, Tim Cook và gia đình Clintons

Xem Thêm

André Menras: ‘Vụ Đồng Tâm - Đảng CSVN từ mị dân đến coi dân là kẻ thù’ - Mỹ Hằng

Họ đang ngồi chễm chệ trên nhánh cây của nhân dân mà đa số là nông dân, họ đã thừa hưởng hoa trái của cành cây, và ngày nay họ đang cưa cành cây để bán nốt gỗ. Leo cao thì họ sẽ ngã đau.

Xem Thêm

Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Luật sư ??? Cái luật "tiên sư nó" thì có !!! Con quỷ cái này sẽ gặp quả báo không đâm đầu vào ô tô thì cũng cửa nhà tan nát. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kình.

Xem Thêm

Đề bài :Vị Thủ Tướng Thông Minh Nhất Thế Giới

Thằng Niểng ba xạo nầy làm thủ vĩ thi đúng như Lary De King nói: Việt Nam - Một đất nước thật tộ nghiệp"

Xem Thêm

Đề bài :Cảnh báo: Trò lừa vote by Mail

Dang no lay bieu tuong la LUA,thi di nhien trong dang ,tu thuong tang dang truong obama den thang( con ) tep riu deu LUA ca,bay gio dua ten DAN ra thi no cung la pho dang LUA.Vi vay he cai dang LUA nay no noi,no lam thi can than keo MAC LUA ca nuoc. Cu nhin thang dang truong,pho dang va bon LUA dan anh-lua dan chi trong ha vien thi thay ngay,no la phai cam cui viet tay va mat cong di bo vao thung cho no LUA a !?!

Xem Thêm

Đề bài :Con gái Huỳnh Thục Vy không được đến trường vì ‘là con phản động’

Đọc tin này ai mà không phẫn nộ trước chính sách trù đập của VGCS, còn hơn cả thời phong kiến....VGCS chỉ nói để bịp dân là hay, còn trên thực tế thì đang theo đuổi một chính sách trù dập ba thế hệ mới thoả lòng căm thù dân.... Những tên Bưng bô/Dlv/AK47/Bò đỏ/phản phé/ăn no rửng mỡ trong và ngoài nước luôn luôn to mồm nói NNVC là nhà nước văn minh dăn chủ, công băng với mọi người... Khi đọc tin này hãy thử viết vài lời bênh vực cho NNVC coi có xuông không...??? Không nén được tiếng thét Đờ Mờ VGCS...!!! Nhân dân VN đã sáng mắt chưa..?? hay vẫn nói con cháu mình còn được đi học là OK...???

Xem Thêm

Đề bài :Liệu Mỹ có ‘nguy cơ’ biến thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Việt Nam hay không?

Neu XHCN tot dep,Neu chu nghia CS tot dep,thi : Khong he co nguoi nao tren the gioi nay di TY NAN CONG SAN.Nguoc thoi gian,hay nhin buc tuong Berlin,hay nhin quoc gia gan nhat sat nach minh CUBA va hang ngay truyen thong quoc te da noi gi ve CS N.Korea ? da noi gi ve china virus cua china CS.Da noi gi ve CS Vietnam...etc...Dung de bon cho de lua bip nua.Dung de chung ho hao dat nuoc la cua chung,dung de chung ho hao nha giau boc lot,nhung hay nhin vao cac lanh tu cua china CS:Tai san cua ho day ap cac ngan hang Thuy si.Hay nhin o california,gioi tu ban do mua nha-bat dong san hoan toan bang tien mat,trong khi do :hay nhin dan chung cua cac nuoc CS ho song ra sao ? Ly thuyet CS rat tot dep cho nhung nguoi luoi bieng,ngheo doi vi khong chiu di lam,rat tot cho nhung nguoi ngheo vi du moi ly do,Nhung xin bao cho qui ban biet,Nguoi ngheo nhat o My cung co may lanh,cung biet xu dung may giat-may xay-cung co tu lanh chua do an va tren het,KHONG PHAI XEP HANG CHO CHUC CA NGAY DE XIN MIENG AN do la Cong San va do la CNXH.

Xem Thêm

Đề bài :Hồi Ký của một người kẹt lại Hà-Nội sau 1954 - Nguyễn Văn Luận

Chung toi,nhung nguoi mien nam cung da tin nhu vay. Quan doi va dan chung cung tin nhu vay va con tin chac rang sau cuoc chien,nam+bac cung mot dong mau,cung mot nguon goc DONG BAO va....ong va toi lai dang o My.Hien nay, co kha dong nguoi Viet hay noi dung hon la nguoi Vietnam CS ho cung da sang My va dang muu do thiet lap cs o My ! vay........

Xem Thêm

Đề bài :Liệu TQ có dùng nguyên liệu dược phẩm làm vũ khí phản kích Mỹ?

Neu no dung nguyen vat lieu de ap luc y te thi cung con do hon la dung uranium ma hill+obama da ban.No da tung ra chinavirus la phuong an cuoi cung,thi chi con :" tao chet thi may cung ngap ngoai " do cung la mot trong nhung don phep chet trong hy vong cua Trump,danh cho tau phu,neu don vao ngay mot lan,no se can can va lam bay,chi bang cu thung thang,con ca da can luoi cau ngap hong,thi lo gi no chay thoat ?,thung thang re phai+trai+nguoc xuoi de no con khai ra nhung dua nam vung....Va khong cai gi hay bang on dinh hau phuong truoc khi lam lau ca !

Xem Thêm

Đề bài :TỔNG THỐNG DONALD J TRUMP VÀ TRUNG CỌNG

Bon nam truoc,toi da bau cho ong,va ong da lam dung nhu nhung gi ma ong da tuyen hua tren thanh kinh.Vay ! chung toi cung se bau cho ong vao 11-2020 nay va hang ngay,chung toi van nho va cau nguyen on tren che cho-phu ho va ban cho ong su khon ngoan-sang suot de dan dat va dua nuoc My tro lai HUU THAN . GOD BLESS YOU !

Xem Thêm

TIN MỚI

Vinh Danh Người Vợ Lính VNCH - Nguyễn Tường Tuấn

Anh đã ray rứt và quằn quại trong suy nghĩ từ bao nhiêu năm nay để viết lên một lời nào đó tôn vinh em. Thật là bất công với cuộc nội chiến hơn 20 năm.

Xem Thêm

VẼ LẠI TÌNH TA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Một mình đứng giữa bao la Xin anh vẽ lại tình ta một lần

Xem Thêm

Roger Stone kêu gọi Trump tuyên bố 'thiết quân luật' nếu ông ta thua cuộc bầu cử

Và ra lệnh bắt giữ Mark Zuckerberg, Tim Cook và gia đình Clintons

Xem Thêm

André Menras: ‘Vụ Đồng Tâm - Đảng CSVN từ mị dân đến coi dân là kẻ thù’ - Mỹ Hằng

Họ đang ngồi chễm chệ trên nhánh cây của nhân dân mà đa số là nông dân, họ đã thừa hưởng hoa trái của cành cây, và ngày nay họ đang cưa cành cây để bán nốt gỗ. Leo cao thì họ sẽ ngã đau.

Xem Thêm

Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Tàu cá ở Quảng Ngãi bị ‘tàu lạ’ đâm chìm, 2 ngư dân mất tích trên biển

Chiều 10/9, Lãnh Đạo Xã Bình Chánh (Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi) Xác Nhận Sự Việc Và Cho Biết, Thi Thể Ngư Dân Trong Vụ Tai Nạn Tàu Cá Trên Vẫn Chưa Được Tìm Thấy.

Xem Thêm

Video Một số người Việt hợp tác với BLM đến nhà ông Tony Phạm, Giám đốc ICE quấy phá, gây rối

Qua hình ảnh Video người ta thấy một số người Việt hợp tác với BLM đến tận nhà ông Tony Phạm, vừa được Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Giám đôc Điều hành cơ quan Di trú và Hải quan Hoa kỳ.

Xem Thêm

TRẠM TƯƠNG TƯ CUỐI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn nghe anh tỏ bày Rằng yêu em thế đó

Xem Thêm

Chó má - Việt Nhân

(HNPĐ) Vậy đã rõ, đảng Pắc Bó và cái nhà nước Ba Đình,

Xem Thêm