Nhân Vật

Một người Tàu nói Tiếng Việt không rành làm Chủ tịch Quốc Hội/ CSVN

Một tên "Chệt" làm Phó Thủ Tướng, bây giờ biết được thêm 1 tên "Chệt" nữa làm phó chủ tịch Quốc Hội/CSVN, không còn bao lâu nữa toàn bộ lảnh đạo ở Bắc bộ

    
Một tên "Chệt" làm Phó Thủ Tướng, bây giờ biết được thêm 1 tên "Chệt" nữa làm phó chủ tịch Quốc Hội/CSVN, không còn bao lâu nữa toàn bộ lảnh đạo ở Bắc bộ phủ không có mống nào là người VN...

Một người Tàu làm Phó Chủ tịch Quốc hội CS VN . Vừaqua, nhân lục lọi tìm tin tức trên các trang Web ở trong nước, luôn cả trang Web của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Bá Thanh, chúng tôi tình cờ bắt gặp tin người Phó Chủ tịch Quốc Hội CS Hà Nội hiện nay tên UÔNG CHU LƯU, vốn là một người Tàu chánh hiệu con nai 100%  do Thiên triều CS Trung quốc  phái tới.

Chúng tôi còn nhớ, sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh Cấm Vận chế độ CS Hà Nội ít lâu (năm1995), CS Hà Nội có cử một phái đoàn cấp “Thứ Trưởng” sang Hoa Kỳ để đàm phán nhữngvấn đề có liên quan giữa 2 nước, do Thứ trưởng UÔNG CHU LƯU cầm đầu sẽ gặp người đồng nhiệm là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. 

Attorney General Mr. John Ashcroft and Minister of Justice  Mr. Uong Chu Luu . Trong khi 2 phái đoàn đối diện đàm phán, cả phiá VN và Hoa Kỳ đều có mang theo thông dịch viên riêng. Và trong khi đàm phán, mỗi bên cứ xử dụng tiếng mẹ đẻ của mình (tiếng Anh hay tiếng Việt), để cho các thông dịch viên 2 bên dịch lại. Điều nầy có nghĩa là, phía Mỹ nói tiếng Anh; còn phía CS Hà Nội thì cứ nói tiếng Việt.  Đây cũng là nguyên tắc chung trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Thế nhưng, khi gặp Thứ trưởng Bộ TP Hoa Kỳ, ông Uông Chu Lưu không dùng tiếng Việt, mà nói bằng  tiếng Anh. Có điều khựa Uông Chu Lưu nói tiếng Anh dở tệ quá, nói sai cả chánh tả, văn phạm và ohát âm nên đã làm phía Hoa Kỳ không hiểu ông ta muốn nói cái gì, cứ luôn miệng hỏi  “what”… “what”…  lia lịa!...

Thấy vậy, người nữ thông dịch viên phía Mỹ liền nhìn thẳng vào khựa Uông Chu Lưu và nói bằng tiếng Việt : “Xin Ông vui lòng nói tiếng Việt để cho thông dịch viên của ông dịch lại. Ông nói tiếng Anh làm sao ấy khiến ông Thứ trưởng của tôi không hiểu chi cả”.

Khựa Uông Chu Lưu nhìn nữ thông dịch viên phía Mỹ với bộ mặt ngơ ngác như không hiểu cô nói gì? Và rồi ông ta quay sang người thông dịch viên của mình, bất ngờ xổ ra một tràng bằng tiếng… Tàu!  tiếng khựa!

Té ra Uông Chu Lưu là một người Tàu chánh cống không biết nói tiếng Việt.

Trên đây là câu chuyện có thật 100% mà các  báo chí  vùng Thủ Đô Washington hồi đó đã tường thuật lại như thế .  

Sau đó ít lâu, chúng tôi lại thấy tàu khựa Uông Chu Lưu trở thành “Phó Chủ Tịch” Quốc Hội của chế độ CS Hà Nội cho tới bây giờ.  Xem đó đủ thấy, một khựa Tàu chệt chánh cống không nói được tiếng Việt lại được cử làm “Thứ trưởng” Bộ Tư Pháp, rồi Phó Chủ tịch Quốc Hội (Lập Pháp), như vậy rõ ràng Hiến pháp và Luật pháp của CS Hà Nội hiện nay là “bản sao” của CS Tàu khựa. 

Xin lưu ý:   Dưới chế độ CS Hà Nội, các chức “phó” mới là quan trọng hơn chức “Chủ tịch” hay chức “Trưởng” các ngành, vì phụ trách vai trò “chủ đạo về chánh trị” như các “Chính Uỷ”.

Với trường hợp “UÔNG CHU LƯU”, chúng ta hiểu ngay, tập đoàn lãnh đạo CS Hà Nội đã bị tên Uông Chu Lưu --đại diện của CS Trung quốc -- phối hợp với tên Đại sứ của Tàu khựa ở Hà Nội, nắm đầu bọn chóp bu CS Hà Nội trong lòng bàn tay.

Chẳng trách, gì  trước tình hình đất nước lâm nguy như hiện nay, tập đoàn CS Hà Nội cứ chạy loanh quanh như gà mắc đẻ: về mặt chánh quyền thì Thủ tướng Ba Dũng nói “chốngTàu”; nhưng bọn Công an VC do Tàu nắm đầu, thì cứ bắt nhốt tất cả những ai dám… chống Tàu! Còn tên đầu sỏ Trọng Lú thì cứ ngậm miệng húp xì dầu… cúi đầu vâng lệnhThiên triều CS Trung quốc… Tàu khựa môn năm!

Hồ Công Tâm chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Một người Tàu nói Tiếng Việt không rành làm Chủ tịch Quốc Hội/ CSVN

Một tên "Chệt" làm Phó Thủ Tướng, bây giờ biết được thêm 1 tên "Chệt" nữa làm phó chủ tịch Quốc Hội/CSVN, không còn bao lâu nữa toàn bộ lảnh đạo ở Bắc bộ

    
Một tên "Chệt" làm Phó Thủ Tướng, bây giờ biết được thêm 1 tên "Chệt" nữa làm phó chủ tịch Quốc Hội/CSVN, không còn bao lâu nữa toàn bộ lảnh đạo ở Bắc bộ phủ không có mống nào là người VN...

Một người Tàu làm Phó Chủ tịch Quốc hội CS VN . Vừaqua, nhân lục lọi tìm tin tức trên các trang Web ở trong nước, luôn cả trang Web của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Bá Thanh, chúng tôi tình cờ bắt gặp tin người Phó Chủ tịch Quốc Hội CS Hà Nội hiện nay tên UÔNG CHU LƯU, vốn là một người Tàu chánh hiệu con nai 100%  do Thiên triều CS Trung quốc  phái tới.

Chúng tôi còn nhớ, sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh Cấm Vận chế độ CS Hà Nội ít lâu (năm1995), CS Hà Nội có cử một phái đoàn cấp “Thứ Trưởng” sang Hoa Kỳ để đàm phán nhữngvấn đề có liên quan giữa 2 nước, do Thứ trưởng UÔNG CHU LƯU cầm đầu sẽ gặp người đồng nhiệm là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. 

Attorney General Mr. John Ashcroft and Minister of Justice  Mr. Uong Chu Luu . Trong khi 2 phái đoàn đối diện đàm phán, cả phiá VN và Hoa Kỳ đều có mang theo thông dịch viên riêng. Và trong khi đàm phán, mỗi bên cứ xử dụng tiếng mẹ đẻ của mình (tiếng Anh hay tiếng Việt), để cho các thông dịch viên 2 bên dịch lại. Điều nầy có nghĩa là, phía Mỹ nói tiếng Anh; còn phía CS Hà Nội thì cứ nói tiếng Việt.  Đây cũng là nguyên tắc chung trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Thế nhưng, khi gặp Thứ trưởng Bộ TP Hoa Kỳ, ông Uông Chu Lưu không dùng tiếng Việt, mà nói bằng  tiếng Anh. Có điều khựa Uông Chu Lưu nói tiếng Anh dở tệ quá, nói sai cả chánh tả, văn phạm và ohát âm nên đã làm phía Hoa Kỳ không hiểu ông ta muốn nói cái gì, cứ luôn miệng hỏi  “what”… “what”…  lia lịa!...

Thấy vậy, người nữ thông dịch viên phía Mỹ liền nhìn thẳng vào khựa Uông Chu Lưu và nói bằng tiếng Việt : “Xin Ông vui lòng nói tiếng Việt để cho thông dịch viên của ông dịch lại. Ông nói tiếng Anh làm sao ấy khiến ông Thứ trưởng của tôi không hiểu chi cả”.

Khựa Uông Chu Lưu nhìn nữ thông dịch viên phía Mỹ với bộ mặt ngơ ngác như không hiểu cô nói gì? Và rồi ông ta quay sang người thông dịch viên của mình, bất ngờ xổ ra một tràng bằng tiếng… Tàu!  tiếng khựa!

Té ra Uông Chu Lưu là một người Tàu chánh cống không biết nói tiếng Việt.

Trên đây là câu chuyện có thật 100% mà các  báo chí  vùng Thủ Đô Washington hồi đó đã tường thuật lại như thế .  

Sau đó ít lâu, chúng tôi lại thấy tàu khựa Uông Chu Lưu trở thành “Phó Chủ Tịch” Quốc Hội của chế độ CS Hà Nội cho tới bây giờ.  Xem đó đủ thấy, một khựa Tàu chệt chánh cống không nói được tiếng Việt lại được cử làm “Thứ trưởng” Bộ Tư Pháp, rồi Phó Chủ tịch Quốc Hội (Lập Pháp), như vậy rõ ràng Hiến pháp và Luật pháp của CS Hà Nội hiện nay là “bản sao” của CS Tàu khựa. 

Xin lưu ý:   Dưới chế độ CS Hà Nội, các chức “phó” mới là quan trọng hơn chức “Chủ tịch” hay chức “Trưởng” các ngành, vì phụ trách vai trò “chủ đạo về chánh trị” như các “Chính Uỷ”.

Với trường hợp “UÔNG CHU LƯU”, chúng ta hiểu ngay, tập đoàn lãnh đạo CS Hà Nội đã bị tên Uông Chu Lưu --đại diện của CS Trung quốc -- phối hợp với tên Đại sứ của Tàu khựa ở Hà Nội, nắm đầu bọn chóp bu CS Hà Nội trong lòng bàn tay.

Chẳng trách, gì  trước tình hình đất nước lâm nguy như hiện nay, tập đoàn CS Hà Nội cứ chạy loanh quanh như gà mắc đẻ: về mặt chánh quyền thì Thủ tướng Ba Dũng nói “chốngTàu”; nhưng bọn Công an VC do Tàu nắm đầu, thì cứ bắt nhốt tất cả những ai dám… chống Tàu! Còn tên đầu sỏ Trọng Lú thì cứ ngậm miệng húp xì dầu… cúi đầu vâng lệnhThiên triều CS Trung quốc… Tàu khựa môn năm!

Hồ Công Tâm chuyển

BẢN TIN MỚI NHẤT

Rước đuốc China đốt nhà Mẹ Việt - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Rước đuốc China đốt nhà Mẹ Việt - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Texas bán xăng ghẻ quá chời nè

1 USD/1 gallon tương đương với khoảng 6.062 VND một Lít🙂 Với giá xăng như vậy cột điện không còn lý do để xin về VN như ông Phúc đã phán nhé😆

Xem Thêm

Chỉ vì nói “ALL LIVES MATTER”

essica Doty Whitaker,24 tuổi, đang làm y tá và là mẹ của một cậu bé 3 tuổi, với 1 tên BLACK LIVES MATTER (Mạng sống da đen cũng quan trọng) và kết quả là đã bị tên kia bắn chết.

Xem Thêm

Hỏa Hoạn Trên Mẫu Hạm Trực Thăng Đổ Bộ Tấn Công USS Bonhomme Richard.

Trời trong xanh, gió hây hây trái hẳn với ngày hôm qua đầy khói mù, tuy nhiên vẫn còn mùi khét từ ông Richard tốt bụng, các cụ hen suyễn hoặc mắc bệnh đường hô hấp xin cẩn thận.

Xem Thêm

Ăn - Hà Thượng Thủ

Công ty Tenma của Nhật tại Bắc Ninh đã hối lộ 5 tỷ đồng cho cán bộ để trốn thuế.

Xem Thêm

Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Dân biểu này cũng chụp Mũ đồng hương lạ kỳ thị chủng tộc.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :Yên Chí Đi Cụ Bái Đần sẽ thắng long trời lở đất!

Yen tri di obama da viet rang VOTE. Chi co VOTE va tu day den do chi con 04 thang nua.Thoi gian cuoi cung se con rat nhieu tro ma bun ma moi nguoi dan nuoc My,moi dan toc va moi quoc gia tren the gioi se duoc coi mien phi nhung dai tai tu dien xuat mien phi.

Xem Thêm

Đề bài : Di sản của Barack hussein Obama

Day chi la phan noi cua obama,gia san con phan chim nua: bao nhieu tien da cho khong anh em hoi giao truoc khi man nhiem?bao nhieu xuong mau linh My da do ra vi phan boi to quoc?Bao nhieu hang xuong,cong an viec lam cua dan chung da bieu khong cho giac tau cong?bao nhieu tien da thu duoc khi ban vu khi cho bang dang mxico? va con nhieu,rat nhieu nua.Do la GIA SAN cua no.cua hill cua mat ngua...

Xem Thêm

Đề bài :BỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG

Xin duoc tra loi mot lan ve goi bai bang tieng Viet ma khong co dau. Tat ca he thong nom na la internet,deu do cac chau set-up va Xu dung trong viec lam va dieu hanh...nen bo me xai ke,khong the tach roi de Xu dung rieng biet,boi bo me rat ngu voi nhung cai bon tre Xu dung bay gio. Xin het va neu qui vi lam bam nua thi Xin xi xoa vi noi voi cai dua ngu nhu khong .Thoi nhe !

Xem Thêm

Đề bài :BỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG

Ý hay mà đánh không có dấu, đọc "chóng cả mặt" ! DON VU làm ơn cho "dấu tiếng Việt" vafp dùm ! Cảm ơn.

Xem Thêm

Đề bài :BỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG

Obama la mot ten vo danh tieu tot,ung cu va duoc hau thuan de dac cu ghe thuong nghi si,va trong bao nhieu nam ngoi ghe nay,y da thi hanh Quyen hien dinh cua thuong nghi si 04 lan thi het 02 lan bo phieu trang.Thoi gian nay,y va gd van o thue. Va dinh menh dua day,y duoc chon trong cuoc hop voi cac tay Tam diem duoc menh danh la nhung nguoi dung dau the gioi,y duoc de cu lam T.T My,va voi su hau thuan cua cac the gia vong toc dieu khien the gioi,y dac cu de dang,va tu do,y phai thi hanh nhung chi thi va lo trinh ( road map ) da duoc hoi Tam diem dong thuan: Thu tom the gioi.Tat ca moi kich ban thu tom,deu da len ke hoach va tien hanh thuan loi cho den khi Trump noi tanh anh hung ra ung cu,Khoi dau,tam diem khong tin tuong lam rang Trump lam nen tro trong gi,nen chi hu hoa va danh pha so so va chac mam My co lady president.Thi...Trump dac cu,khien bon ho khong xoay so kip va chi con mot cach pha thoi va quay lung tung de tim khe ho ha be Trump.Va Trump da duoc che cho de tranh thoat moi muu gian chuoc qui.The luc cua nhom thong tri the gioi nay rat manh va hau het cac vi T.T-thu tuong...va cac vi co chuc sac bao trum the gioi nhu Kissinger, di nhien ho khong muon thay Trump chem che va ho chi muon Trump bien di. Hay cau nguyen on tren phu tri-bao ve- che cho va ban cho ong sang suot-khon ngoan de dieu hanh dat nuoc va dua dat nuoc tro ve Huu Than.

Xem Thêm

Đề bài :Quanbac Nguyen: “VỢ BÉ “

Quan bac Nguyen rat hay trong van de te nhi nay.Dong thoi cung de tra loi rang : tai sao luc chua cuoi,cac nang nho nhe cu nhu la be ti.Nhung khi da du khi de duoc cuoi Xin thi ...Oi gioi ! bay gio thi biet tay ba,va ti le cang thuan khi con cai cang dong.Xua kia bat nat-an hiep ba...nha !

Xem Thêm

TIN MỚI

Texas bán xăng ghẻ quá chời nè

1 USD/1 gallon tương đương với khoảng 6.062 VND một Lít🙂 Với giá xăng như vậy cột điện không còn lý do để xin về VN như ông Phúc đã phán nhé😆

Xem Thêm

Chỉ vì nói “ALL LIVES MATTER”

essica Doty Whitaker,24 tuổi, đang làm y tá và là mẹ của một cậu bé 3 tuổi, với 1 tên BLACK LIVES MATTER (Mạng sống da đen cũng quan trọng) và kết quả là đã bị tên kia bắn chết.

Xem Thêm

Hỏa Hoạn Trên Mẫu Hạm Trực Thăng Đổ Bộ Tấn Công USS Bonhomme Richard.

Trời trong xanh, gió hây hây trái hẳn với ngày hôm qua đầy khói mù, tuy nhiên vẫn còn mùi khét từ ông Richard tốt bụng, các cụ hen suyễn hoặc mắc bệnh đường hô hấp xin cẩn thận.

Xem Thêm

Ăn - Hà Thượng Thủ

Công ty Tenma của Nhật tại Bắc Ninh đã hối lộ 5 tỷ đồng cho cán bộ để trốn thuế.

Xem Thêm

Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Dân biểu này cũng chụp Mũ đồng hương lạ kỳ thị chủng tộc.

Xem Thêm

COVID 19 MỚI có tên gọi "D614G" TỐT HAY XẤU?

Một loại Covid 19 mới đã xuất hiện tại Mỹ, bắt nguồn từ Âu Châu, cũng là con Covid-19 nhưng có tên riêng là “D614G

Xem Thêm

Tổng Thống Newsom càng cấm đốt pháo dân Los Angeles càng đốt bạo.

Làm sao cấm được dân Mỹ cử hành mừng ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.

Xem Thêm

LÒNG XIN CỨ TẠM... - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thì xuân ở mãi bên ta Sẽ không vàng võ hồn hoa úa tàn

Xem Thêm

Nguyễn Thị Ngọc Dung – ĐỂ CÓ THỂ GỌI LÀ “QUÊ HƯƠNG”

Nếu có một ngày được gọi là ngày Hội lớn của Canada thì có lẽ phải là ngày 1 tháng 7, ngày CANADA DAY.

Xem Thêm

Joe Biden bị chính người được ông ta

chọn làm phó tổng thống cùng liên danh, khui ra chuyện ông ta kỳ thị chủng tộc vào những năm 1970.

Xem Thêm