Kinh Đời

Nhận thức chung với ma.

Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sựSuốt cả mười năm liên tục, từ khi có cuộc biểu tình ở hai thành phố Hà Nội, Sài Gòn phản đối Trung Quốc thành lập Tam Sa đến nay, đảng CSVN nói ra rả về cụm từ '' nhận thức chung của hai cấp lãnh đạo cao cấp ''.

 Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sự trên các quần đảo chiếm đóng của Việt Nam.

 Lập luận đó khiến người dân mơ hồ tin rằng đảng CSVN và ĐCSTQ đã có thoả thuận gì đó cao cấp nhất ở Bộ chính trị hai bên. Mọi việc bất đồng ở biển Đông chẳng qua chỉ do cấp địa phương thực hiện.

 Không người dân nào hiểu nhận thức chung của hai cấp lãnh đạo cao nhất giữa hai nước là gì. Nhưng với sự sợ hãi chiến tranh được thổi phồng bằng luận điệu '' phải giữ hoà bình, ổn định để làm ăn, phát triển, không tốn xương máu, cứng quá chỉ có thiệt....''  Những cơn nóng giận của người dân Việt đều lắng xuống.

Nhận thức chung của hai đảng CS này về biển Đông đến giờ vẫn là bí ẩn.

Nếu chúng ta từng đọc Linh Nghiệm của Trần Huy Quang, Đi về Nơi Hoang Dã của Nhật Tuấn. Chúng ta sẽ thấy những cuộc tìm kiếm những cái đích đến mơ hồ, không có thật. Cuộc tìm kiếm cái không có thật ấy phản ánh những cái không có thật trong những mục tiêu , lời nói mà đảng cộng sản vạch ra cho nhân dân đi. Khiến cho người dân có cái hy vọng, có cái bám víu trong cuộc đời, một lòng đi theo đảng. Mọi thứ hoài nghị đều được bị quy kết là bất mãn, chống đối, phá hoại.

 Sau phán quyết của PCA về biển Đông, lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình phát biểu thế này.

'' "Từ cổ chí kim, các đảo ở Biển Đông đều là lãnh thổ Trung Quốc. Trong bất cứ tình hình nào, chủ quyền lãnh thổ và các quyền, lợi ích hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông đều không chịu ảnh hưởng từ phán quyết của PCA.''

http://soha.vn/tap-can-binh-noi-ve-phan-quyet-vu-kien-bien-dong-cua-pca-2016071218402234.htm

Tất cả các đảo ở biển Đông đều là lãnh thổ Trung Quốc.

Tập Cận Bình khẳng định đanh thép nhận định như vậy, nhận định này có được gọi là nhận định của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc hay không.? Rõ ràng nó là nhận định của lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc.

Còn có lãnh đạo Trung Quốc nào cao hơn Tập Cận Bình không.?

Chỉ có hồn ma  Hán Triều may ra mới cao hơn Tập Cận Bình ở Trung Quốc bây giờ.

Nếu lãnh đạo ĐCSVN chung nhận thức với Tập, cùng nhận thức các đảo biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc thì Đảng CSVN đã bán rẻ đất nước, lừa đảo dân tộc.

Còn nếu không cùng quan điểm với Tập, có lẽ đảng CSVN đã cùng nhận thức với hồn ma nào đó bên Trung Quốc. Chắc hẳn là nhận thức chung với hồn ma Hán Triều, nên đến giờ cũng không ai rõ nhận thức chung của CSVN là nhận thức với ai, nhận thức cái gì.?

Qua lời phát biêủ chính thức của Tập trên tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSTQ. Lãnh đạo cao cấp đã chính thức cho nhân dân Việt Nam thấy nhận thức của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc.

 Bây giờ chúng ta hãy chờ xem đảng CSVN sẽ trả lời họ nhận thức chung gì với lãnh đạo của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở biển Đông.
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/07/nhan-thuc-chung-voi-ma.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Nhận thức chung với ma.

Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sựSuốt cả mười năm liên tục, từ khi có cuộc biểu tình ở hai thành phố Hà Nội, Sài Gòn phản đối Trung Quốc thành lập Tam Sa đến nay, đảng CSVN nói ra rả về cụm từ '' nhận thức chung của hai cấp lãnh đạo cao cấp ''.

 Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sự trên các quần đảo chiếm đóng của Việt Nam.

 Lập luận đó khiến người dân mơ hồ tin rằng đảng CSVN và ĐCSTQ đã có thoả thuận gì đó cao cấp nhất ở Bộ chính trị hai bên. Mọi việc bất đồng ở biển Đông chẳng qua chỉ do cấp địa phương thực hiện.

 Không người dân nào hiểu nhận thức chung của hai cấp lãnh đạo cao nhất giữa hai nước là gì. Nhưng với sự sợ hãi chiến tranh được thổi phồng bằng luận điệu '' phải giữ hoà bình, ổn định để làm ăn, phát triển, không tốn xương máu, cứng quá chỉ có thiệt....''  Những cơn nóng giận của người dân Việt đều lắng xuống.

Nhận thức chung của hai đảng CS này về biển Đông đến giờ vẫn là bí ẩn.

Nếu chúng ta từng đọc Linh Nghiệm của Trần Huy Quang, Đi về Nơi Hoang Dã của Nhật Tuấn. Chúng ta sẽ thấy những cuộc tìm kiếm những cái đích đến mơ hồ, không có thật. Cuộc tìm kiếm cái không có thật ấy phản ánh những cái không có thật trong những mục tiêu , lời nói mà đảng cộng sản vạch ra cho nhân dân đi. Khiến cho người dân có cái hy vọng, có cái bám víu trong cuộc đời, một lòng đi theo đảng. Mọi thứ hoài nghị đều được bị quy kết là bất mãn, chống đối, phá hoại.

 Sau phán quyết của PCA về biển Đông, lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình phát biểu thế này.

'' "Từ cổ chí kim, các đảo ở Biển Đông đều là lãnh thổ Trung Quốc. Trong bất cứ tình hình nào, chủ quyền lãnh thổ và các quyền, lợi ích hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông đều không chịu ảnh hưởng từ phán quyết của PCA.''

http://soha.vn/tap-can-binh-noi-ve-phan-quyet-vu-kien-bien-dong-cua-pca-2016071218402234.htm

Tất cả các đảo ở biển Đông đều là lãnh thổ Trung Quốc.

Tập Cận Bình khẳng định đanh thép nhận định như vậy, nhận định này có được gọi là nhận định của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc hay không.? Rõ ràng nó là nhận định của lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc.

Còn có lãnh đạo Trung Quốc nào cao hơn Tập Cận Bình không.?

Chỉ có hồn ma  Hán Triều may ra mới cao hơn Tập Cận Bình ở Trung Quốc bây giờ.

Nếu lãnh đạo ĐCSVN chung nhận thức với Tập, cùng nhận thức các đảo biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc thì Đảng CSVN đã bán rẻ đất nước, lừa đảo dân tộc.

Còn nếu không cùng quan điểm với Tập, có lẽ đảng CSVN đã cùng nhận thức với hồn ma nào đó bên Trung Quốc. Chắc hẳn là nhận thức chung với hồn ma Hán Triều, nên đến giờ cũng không ai rõ nhận thức chung của CSVN là nhận thức với ai, nhận thức cái gì.?

Qua lời phát biêủ chính thức của Tập trên tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSTQ. Lãnh đạo cao cấp đã chính thức cho nhân dân Việt Nam thấy nhận thức của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc.

 Bây giờ chúng ta hãy chờ xem đảng CSVN sẽ trả lời họ nhận thức chung gì với lãnh đạo của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở biển Đông.
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/07/nhan-thuc-chung-voi-ma.html

BẢN TIN MỚI NHẤT

Cảnh Sát Mỹ Cùng Cầu Nguyện Với Người Dân

Phong trào dân bạo loạn "bắt" cảnh sát quỳ gối lan tràn khắp nơi, từ El Paso đến New York. Phép nước đã bị xâm phạm trầm trọng.

Xem Thêm

Chính Tổng Thống Tiệp Khắc Milos Zeman đã chủ tọa việc đốt cờ tầu cộng

Người đánh đàn piano cho các tai trâu Tập Cận Bình, Dmitry Medvedev, thủ tướng luân phiên Nga, việt cộng Nguyễn Xuân Phúc .... nghe

Xem Thêm

Bác sĩ Cali: Người chết vì tự sát nhiều hơn vì dịch bệnh kể từ phong tỏa - Huệ An

Bác sĩ California: Phong tỏa dẫn đến nhiều trường hợp tự sát

Xem Thêm

THƠ TRONG ÁO CHIẾN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thân phận đã chẳng ai hề toan tính Tháng năm dài, mộng cạn bước anh hùng

Xem Thêm

Ăn chơi ngon hơn ăn thiệt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận xét đấy là hành vi “ăn vặt”. Hối lộ 5 tỷ đồng chỉ là ăn vặt: Không sai!

Xem Thêm

Chiếc giường đã cứu tôi khỏi khủng bố Taliban.

Tôi đi ra ban công và đã thấy xác một người đàn ông nằm trên một vũng máu dưới sân và tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng súng AK phát ra từ bên trong và bên ngoài khách sạn.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Qua cách hành xử của các chính trị gia Hoa Kỳ đối đầu với đương kim Tổng Thống Donald Trump-làm nhớ lại những nhân vật: Mộ Dung Cô Tô- Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương-và Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Xin quý vị vui lòng viết tiếng việt có dấu để người khác đọc dể dàng hơn. Sau đây là link vào "VIẾT TIẾNG VIỆT" không cần dơnload: http://just.nicepeople.free.fr/Vietnamese-Typing.htm Viết vào với đủ kiểu Telex, VNI, VIQR...xong chỉ cần copy và paste vào chỗ nào quý vị muốn.

Xem Thêm

Đề bài :Khi quý ông nào vào phòng gym

Thiet la chan cac ong,khi khong mang hinh minh ra de qui co,qui ba chiem ngam.Tu ngay 30-04,khong phai chi la phong giai nhu hinh da dan giai,ma chay trui ca rau ria,chim co cung teo tut,rut tuot vao trong,moi lan khi huu su,tim kiem muon chot,mai moi mo thay no. Oi ! vc.Ong ma vo duoc may thi het con thuong hai ngu dot theo giac.Ma doi Xu nhu may da Xu voi bon ong...chet nghe con...

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Y ho canh ten sang.ten tuoi no am vao nguoi,chap nhat lam gi cai bon vo hoc thuc nay ? Con cai mat thang tong bien tap chac la ba con voi tap xap xinh,thoi thi ca me mot lua cong san thang nao cung nhu thang nay,noi dau xa nhu bon ba dinh cung "xem xem "/

Xem Thêm

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Nho bai hat dong giao xa xua : " con kien den,nam tren hon da den ma troi lai toi den,DCT cung thay…"

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Toi so roi ! toi so roi ! nao ta sua soan khan goi cut ve co tho.Bon tau ngu.Biet bao cong dan tau dang du hoc-dang sinh song tam cu o Xu kanguru,nay lai sua soan ban do,ban thao bo cua chay lay nguoi .Dang doi bon da ca lan dua,bon lung doan kinh te va ky nghe va lam le thau tom dat Uc...

Xem Thêm

Đề bài :Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Corona đã vô tình biến phụ nữ Vietnam thành những phụ nữ Hồi Giáo ngoan đạo nhât...VN còn đ̣ợi gì mà không kết bạn với con dân xứ Ả Rập...???

Xem Thêm

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

TIN MỚI

Cảnh Sát Mỹ Cùng Cầu Nguyện Với Người Dân

Phong trào dân bạo loạn "bắt" cảnh sát quỳ gối lan tràn khắp nơi, từ El Paso đến New York. Phép nước đã bị xâm phạm trầm trọng.

Xem Thêm

Chính Tổng Thống Tiệp Khắc Milos Zeman đã chủ tọa việc đốt cờ tầu cộng

Người đánh đàn piano cho các tai trâu Tập Cận Bình, Dmitry Medvedev, thủ tướng luân phiên Nga, việt cộng Nguyễn Xuân Phúc .... nghe

Xem Thêm

Bác sĩ Cali: Người chết vì tự sát nhiều hơn vì dịch bệnh kể từ phong tỏa - Huệ An

Bác sĩ California: Phong tỏa dẫn đến nhiều trường hợp tự sát

Xem Thêm

THƠ TRONG ÁO CHIẾN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thân phận đã chẳng ai hề toan tính Tháng năm dài, mộng cạn bước anh hùng

Xem Thêm

Ăn chơi ngon hơn ăn thiệt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận xét đấy là hành vi “ăn vặt”. Hối lộ 5 tỷ đồng chỉ là ăn vặt: Không sai!

Xem Thêm

Chiếc giường đã cứu tôi khỏi khủng bố Taliban.

Tôi đi ra ban công và đã thấy xác một người đàn ông nằm trên một vũng máu dưới sân và tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng súng AK phát ra từ bên trong và bên ngoài khách sạn.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 01/06/2020

Biểu tình bùng nổ ở Minneapolis vào cuối tuần qua đã lan khắp nước Mỹ xoay quanh cái chết của George Floyd,

Xem Thêm

Khủng Bố Cuồng Tín Đến Từ Syria

Một nữ thủy thủ trẻ của Hải quân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ kiểm tra căn cước đã bị tên khủng bố bắn vào giữa ngực bằng khẩu súng lục.

Xem Thêm

Hai cảnh sát đã bị đám đông bạo loạn giết chết khi còn rất trẻ

Khi người da trắng bị da đen giết chết họ cho là đòi công lý, người da đen phạm tội bị cảnh sát làm chết thì bị cho là kỳ thị!

Xem Thêm