TIN CỘNG ĐỒNG

Những vấn đề hôm nay

Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ hiện nay đang có nhiều tệ trạng xã hội trầm trọng ảnh hưởng đến nếp sống đạo đức, lương thiện của người dân,

Những vấn đề hôm nay chiều Chúa nhật 12/3/2017

GS Nguyễn Lý-Tưởng trả lời các câu hỏi liên quan đến 3 vấn đề: (1) Sắc lệnh di dân mới của TT Donald Trump (2) Quốc Hội đưa ra Luật mới thay thế Obamacare (3) Lời kêu gọi của Cha Lý và hai cuộc biểu tình tại VN ngày Chúa nhật 05/3/2017và Chúa nhật 12/3/2017.

Mai Ly (01): Vừa rồi Tổng Thống Donald Trump đã ký sắc lệnh liên quan đến vấn đề di dân, đặc biệt liên quan đến du lịch...Xin Giáo Sư cho biết: Tại sao trong thời gian tranh cử và sau khi đã đắc cử, nhất là sau khi đã chính thức ngồi vào ghế Tổng Thống tại White House để lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump đã đưa vấn đề di dân lên hàng đầu trong chính sách của Hoa Kỳ hiện nay?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ hiện nay đang có nhiều tệ trạng xã hội trầm trọng ảnh hưởng đến nếp sống đạo đức, lương thiện của người dân,  nhất là tình trạng an ninh ở các thành phố, nạn khủng bố, giết người, buôn lậu ma túy, trốn thuế, cư trú bất hợp pháp, nhập cư bất hợp pháp mà các cơ quan an ninh không thể kiểm soát được. Tất cả những tệ trạng đó, phần lớn xảy ra do thành phần cư dân bất hợp pháp. Về mặt chính trị, phe đối lập có thể lợi dụng thành phần bất hảo đó để tạo nên những biến cố làm áp lực đối với chính quyền hiện tại. Những cư dân bất hợp pháp này đã được bao che bởi một số chính quyền các thành phố...Để duy trì an ninh trật tự trong xã hội, để bảo đảm cho người dân được hưởng các quyền tự do dân chủ thì chính quyền phải thực thi luật pháp và bảo vệ Hiến Pháp, nhất là không để cho tinh thần Hiến Pháp Hoa Kỳ đã được xây dựng từ ngày đầu khi lập quốc bởi những nhà ái quốc, khai quốc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mỗi ngày một sa sút, mất dần những tinh túy về đạo đức và dân chủ, nhân quyền...Do đó, bắt buộc Tổng Thống Donald Trump và Chính Phủ của ông phải có những biện pháp cứng rắn và cương quyết thực hiện cho được các chủ trương, chính sách đưa ra. Những gì ông Trump đã hứa với cử tri trong thời gian vận động tranh cử thì trong vòng 100 ngày đầu tiên nắm quyền lãnh đạo đất nước, Tổng Thống Donald Trump phải thực hiện ngay.

Mai Ly (02) Trong chính sách di dân của Tổng Thống Donald Trump, trước hết là chú trọng đến những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ qua biên giới Mễ...Tại sao những thành phần này lại được chú trọng một cách đặc biệt?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Chúng ta nên nhớ rằng, đa số cử tri ủng hộ ứng cử viên Donald Trump và giúp ông trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ là cử tri người da trắng. Trong thành phần da trắng nầy có trên 70% người theo đạo Tin Lành và trên 60% người theo đạo Công Giáo bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump. Trên 60% cử tri đàn ông và trên 50% cử tri đàn bà ủng hộ Donald Trump.

Nói đến người da trắng là nói đến khối đa số trong dân số của nước Mỹ. Theo ước tính hiện nay, nước Mỹ có 70% dân là người da trắng và 30% là các sắc dân khác.

Ai cũng biết tư tưởng chính trị của ông Donald Trump và những người ủng hộ ông là phải phục hồi địa vị lãnh đạo của người da trắng, phải phục hồi quyền lợi của người da trắng, phải đem lại công ăn việc làm cho người da trắng, phải đưa mức sống của người da trắng lên như ngày xưa không thể để cho các sắc dân khác giàu có hơn người da trắng, có mức sống cao hơn người da trắng và chiếm mất công ăn việc làm, khiến cho nhiều người da trắng phải thất nghiệp. Người da trắng phải đóng thuế nặng hơn để nuôi người da đen hay thành phần các sắc dân thiểu số khác lười biếng, không chịu làm việc để tự túc, mà lại khai thất nghiệp, khai có con dại, khai bệnh để xin trợ cấp xã hội.

-Chính sách của Tổng Thống Donald Trump không bỏ rơi những thành phần trên 65 tuổi, những người già không có lợi tức...Những thành phần nầy luôn được xã hội giúp đỡ với mức tối thiểu có thể sống được và được trợ cấp về y tế,v.v...Chính sách của ông Trump về di dân và trợ cấp xã hội là để đối phó với những thành phần tội phạm và những thành phần trẻ nhưng lười biếng, không chịu làm việc để tự nuôi sống mình.

-Tâm lý của người da trắng luôn lo sợ tỷ lệ dân số của các sắc dân khác mỗi ngày một tăng và như thế, một ngày kia, nước Mỹ sẽ thuộc về các sắc dân thiểu số và sẽ đẩy người da trắng lùi dần và sẽ trở thành thiểu số. Theo tôi hiểu, vấn đề chiến lược của chính sách di dân của Tổng Thống Donald Trump vẫn là làm sao bảo đảm được có 70% dân số của Hoa Kỳ là dân da trắng, nghĩa là người da trắng luôn luôn chiếm đa số trong thành phần cử tri và Hoa Kỳ luôn là quốc gia của người da trắng. Người da trắng đã di cư đến đây, đã xây dựng nên đất nước này và đã làm chủ đất nước này.

-Các sắc dân thiểu số di cư đến đất nước này, được hưởng các quyền tự do dân chủ của đất nước này, được hưởng các tiện nghi vật chất, được hưởng các thành quả của văn minh tiến bộ của đất nước này thì phải hợp tác với dân da trắng là chủ nhân của đất nước này, là những người khai quốc, là những người đã đoàn kết với nhau làm cho đất nước này trở nên giàu mạnh bậc nhất trên thế giới.

-Người thiểu số đừng mơ ước sẽ trở thành chủ nhân của Hoa Kỳ. Người thiểu số sẽ đóng góp công sức, tài năng của mình để làm cho đất nước Hoa Kỳ này được vĩ đại trở lại và sẽ cùng nhau hưởng thành quả của mình như những người da trắng khác. Nhưng không được quyết định vận mệnh của Hoa Kỳ thay cho người da trắng. Vận mệnh của Hoa Kỳ phải do người da trắng quyết định.

-Những giá trị đạo đức, truyền thống của Hoa Kỳ đã có từ thời lập quốc thì mọi người phải cùng nhau bảo vệ và phát huy, không thể cổ súy cho một nền văn minh khác để làm cho nền văn minh ngoại nhập đó, sẽ có một ngày làm lu mờ nền văn minh truyền thống của Hoa Kỳ...

Chúng ta thường nghe nói đến “phe bảo thủ” chính là những người da trắng với những tư tưởng như chúng tôi vừa nói. Chủ trương đường lối của Đảng Cộng Hòa rất gần với tư tưởng của người da trắng nên Đảng Cộng Hòa được gọi là Đảng Bảo Thủ và Tổng Thống Donald Trump hiện nay là người đại diện cho những tư tưởng đó. Trong thời gian vận động tranh cử, mặc dù ông Donald Trump đã bị một số nhân vật Cộng Hòa tìm cách loại trừ vì cho ông không phải là thành phần chính trị chuyên nghiệp. Nhưng  cũng chính những chủ trương bảo thủ của ông đã lôi kéo cử tri da trắng bảo thủ ủng hộ ông và cũng ủng hộ các ứng cử viên dân biểu, nghị sĩ, thống đốc của Đảng Cộng Hòa, mang lại thắng lợi to lớn cho Đảng Cộng Hòa vừa nắm được quyền Hành Pháp vừa chiếm được đa số bên Lập Pháp.

Mai Ly (03) : Ngoài những người di dân bất hợp pháp từ biên giới Mễ, tại sao Tổng Thống Donald còn phải hạn chế đối với những thành phần di dân từ các nước Hồi Giáo, đặc biệt một số nước đã được nêu dích danh?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Trong phần trên, tôi có nói đến “nền văn minh ngoại nhập” sẽ có một ngày làm cho nền văn minh truyền thống của Hoa Kỳ phải lu mờ đi. Nền văn minh truyền thống của Hoa Kỳ chính là nền văn minh của Kitô-giáo dựa trên Kinh Thánh Tân Ước (giáo lý của Đức Chúa Giê Su) và Mười Điều Răn trong Kinh Thánh Cựu Ước (tức Kinh Thánh của người Do Thái) như Công Giáo và các giáo phái Tin Lành, Anh giáo, Chính Thống giáo,v.v. Với tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, bác ái, vị tha đã được ghi trong Hiến Pháp và Luật Pháp Hoa Kỳ, người Mỹ đã chấp nhận cho người di dân thuộc các tôn giáo khác được nhập cư vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Nhưng gần đây, nổi lên các phong trào Hồi Giáo cực đoan, Quá khích, khủng bố...đã tạo nên biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2000 tại New York và nhiều nơi khác trên nước Mỹ và khắp thế giới. Ngay trong các nước Hồi Giáo vẫn có sự dối xử dã man với nhau vì khác phe phái...khiến cho người Mỹ, nhất là người da trắng theo Kitô-giáo (nói chung) rất lo sợ và phải cảnh giác đề phòng.

-Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà lãnh đạo chính trị, các chính quyền, có những suy nghĩ khác nhau. Tất nhiên là suy nghĩ của Ông Donald Trump và phe Bảo Thủ khác với suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng Francis...Người lãnh đạo chính trị chủ trương phải có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các hoạt động khủng bố phát xuất từ các thành phần Hồi giáo cực đoan...Tổng Thống Donald Trump là người có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho dân Mỹ thì ông có quyền áp dụng các biện pháp mạnh. Theo báo cáo của Bộ Nội An, trong vòng một tháng kể từ ngày Tổng Thống Donald Trump lên lãnh đạo nước Mỹ, tình hình nhập cư bất hợp pháp đã giảm 40%...Theo tin được đăng tải trên các báo thì hiện nay tại Hoa Kỳ: việc làm tăng, lợi tức tăng và tình trạng thất nghiệp giảm. Như vậy là có tiến bộ nhiều so với thời TT Obama.

Tuy nhiên vẫn còn có những sự chống đối  bùng lên từ phe đối lập (Dân Chủ) trong Quốc Hội và các địa phương có người của Đảng Dân Chủ nắm chính quyền sau khi Tổng Thống Donald Trump ban hành các sắc lệnh về di dân...là do nhiều lý do khác nhau mà hầu hết là do “chủ trương chống đối”...bất cứ chủ trương nào của Tổng Thống Donald Trump đưa ra hay bất cứ nhân vật nào do Tổng Thống đề nghị tham gia Chính Phủ...đều bị phe Dân Chủ chống đối...Ngay cả Thông Điệp của Tổng Thống đọc trước Quốc Hội, dù là những chủ trương “ích quốc lợi dân” vẫn bị chống đối...Mục đích của sự chống đối đó là gì? Phải chăng là muốn kéo dài, trì hoãn, gây trở ngại, tạo dư luận xấu, bất lợi...cho việc thi hành chính sách do Tổng Thống đưa ra. Với tình trạng như hiện nay thì chỉ tạo thêm chia rẽ, có hại cho sự xây dựng và phát triển của Hoa Kỳ mà thôi.

Mai Ly (04): Phe đa số trong Quốc Hội vừa đưa ra một luật mới thay thế luật bảo hiểm y tế (thường gọi là Obamacare) tại sao phe Dân Chủ (đối lập) lại chống đối? Tại sao báo chí thiên tả (thường gọi là truyền thông liberal) lại chống đối?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Dân Biểu  Paul Ryan, Chủ Tịch Hạ Nghị Viện đã giới thiệu luật bảo hiểm y tế mới thay thế luật cũ (tức Obamacare)...Tổng Thống Donald Trump gọi luật đó là hợp lý và công bằng...Đối với các tôn giáo, luật cũ của Tổng Thống Obama bắt buộc các công ty phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc trong các công ty, hãng, xưỡng...của mình. Nhưng đối với các tôn giáo thì phá thai  là điều trái với luân lý, đạo đức, là phạm tội giết người...Riêng đối với Công Giáo và các phái Tin Lành...nói chung là Kitô-giáo, thì “giết người” là tội trọng trái với giới răn thứ 5 trong 10 điều răn “Không được giết người”...Bây giờ Tổng Thống Donald Trump yêu cầu Quốc Hội soạn thảo luật mới bãi bỏ luật Obamacare, tất nhiên đối với những chủ nhân của các công ty...là người theo Công Giáo hay Tin Lành, v,v...sẽ không bị trở ngại như đối với Obamacare trước dây. Luật nào cũng có thể có kẻ hở... Vấn đề là phải có thời gian áp dụng, sau đó mới có thể thấy được những chỗ thiếu sót để bổ túc. Các tác giả của luật mới đã thấy được những chỗ không hợp lý của Obamacare và họ sửa đổi cho hợp lý thì chắc chắn họ đã có lý khi làm ra luật mới này. Những chống đối của phe đối lập trong Quốc Hội hay của báo chí thiên tả...đã trở thành một cái bệnh gọi là “bệnh chống đối” ...Không chống đối thì không phải là “đối lập” “không phải là đảng Dân Chủ” , “không còn gọi là truyền thông thiên tả - Media liberal”.

Mai Ly (05): LM Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi toàn quốc xuống đường trong ngày Chúa nhật 5 tháng 3/2017 vừa rồi...Hôm nay, 12/3/2017 lại có lời kêu gọi cho cuộc biểu tinh thứ hai tại Việt Nam. Thưa Giáo Sư, Giáo sư có nhận xét như thế nào về lời kêu gọi của Cha Lý?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Trước hết, Linh Mục Nguyễn Văn Lý chỉ là một giáo sĩ, một tu sĩ  hay một Kitô-hữu “dấn thân”. Cha Lý không phải là một lãnh tụ chính trị. Mặc dù Cha Lý là người khởi xướng, lập ra “Khối 8406” (ngày 8 tháng 4 năm 2006 ra tuyên ngôn, lời kêu gọi,v.v...) rồi sau đó có một tổ chức có tên “Đảng Thăng Tiến” nhưng cũng chưa có tầm vóc một đảng cách mạng, đảng chính trị...và chưa có kinh nghiệm tổ chức hay kinh nghiệm đấu tranh của một đảng chính trị...

-Nhiều người có cảm tình với Cha Lý, thương Cha Lý, cảm phục tinh thần “dấn thân” của Cha Lý, tin tưởng Cha Lý là người thật lòng yêu nước, thật lòng bảo vệ đức tin và giáo hội của mình, thật lòng nghĩ đến hoàn cảnh đất nước và đồng bào của mình đang bị rơi vào tay độc tài, tham nhũng, Cộng Sản vô thần và tay sai của ngoại bang là Trung Cộng...Trung Cộng mới là kẻ thù chính, là chủ còn Cộng Sản VN chỉ là “đầy tớ” theo lệnh của chủ là Trung Cộng. Trung Cộng nuôi CS Việt Nam và thông qua Cộng Sản VN để xâm lăng Việt Nam, biến dân tộc VN thành nô lệ của chúng...

-Nghiên cứu lịch sử Việt Nam, chúng ta biết vai trò của tôn giáo rất quan trọng trong lịch sử chống xâm lăng nhất là dưới chế độ Cộng Sản hiện nay. Chủ nghĩa Cộng Sản không thắng được niềm tin tôn giáo của người Việt Nam, không xóa bỏ được các tôn giáo tại Việt Nam. Nền luân lý đạo đức, truyền thống văn hóa của Việt Nam vẫn còn, chưa mất dù đã 70 năm qua bị tà thuyết Cộng Sản tấn công.

-Nhưng hiện nay, trên thực tế, tôn giáo đã trở nên thụ động và bị người của Đảng Cộng Sản xâm nhập nặng nề:-Phật Giáo được xem là chiếm đa số trong dân tộc Việt Nam, là lực lượng mạnh nhất, đã lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính quyền dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm và thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau ngày 30/4/1975, Phật Giáo được xem là đã góp phần làm sụp đổ hai chế độ đệ I và đệ II Cộng Hòa, đã góp phần đuổi Mỹ ra khỏi nước. Về mặt nổi thì nhiều người đã công nhận như thế. Nhưng sau ngày Cộng Sản toàn thắng tại Việt Nam và đã thực hiện một chế độ độc tài, toàn trị từ Bắc chí Nam thì Phật giáo ở vào thế yếu, không tạo được sức mạnh như trước 1975 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa (đặc biệt từ 1963 đến 1975). Hai nhà sư còn khẳng khái dương cao ngọn cờ tranh đấu cho tự do tôn giáo là Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Không Tánh, thì càng ngày càng bị cô lập, có thể nói là đang ở trong hoàn cảnh rất cô đơn. Mới đây, trong năm 2016, Công An tấn công chùa, bắt thầy Thích Không Tánh...mà không ai chạy đến giải vây, không ai bênh vực thầy...khi thầy trở về thì chùa Liên Trì đã ra bình địa...Thầy chỉ biết ngồi nhìn đông gạch ngói đổ nát mà khóc? Mấy chục triệu Phật tử bây giờ ở đâu? –Các bạn của tôi trong giới Phật tử nói với tôi : “Bây giờ không còn ai ủng hộ Thầy nữa”. Than ôi!

Hòa Thượng Thích Quảng Độ là Tăng Thống hiện nay, nhưng khi Ngài lên tiếng kêu gọi thì lời kêu gọi ấy cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, không thấy có ai đứng lên để hỗ trợ ngài...Tôi nghe nói, giới Phật tử hiện nay đang hướng về một vị Hòa Thượng ở Huế, nơi đó có tổ chức, có hậu thuẫn. Điều tôi muốn nói là “Phong trào giáo dân ở Vinh đang đứng lên tranh đấu chống Formosa thải chất độc, ảnh hưởng đến bốn tỉnh Miền Trung”...Dân bốn tỉnh Miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ...đều chịu ảnh hưởng nặng nề ...dân theo đạo Công Giáo chỉ có chưa đến 10%, đa số là Phật tử...Tại sao chỉ có dân Công Giáo đi biểu tình? tại sao chỉ có người Công Giáo đi tranh đấu? Nếu đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền...không lẽ chỉ có người theo đạo Công giáo được hưởng các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo hay sao? Đất nước là đất nước chung, đồng bào là đồng bào Việt Nam...Phật giáo không tham gia phải chăng là dân tộc đang chia rẽ trầm trọng? Làm như vậy thì có lợi cho ai?

Trở lại vấn đề “lời kêu gọi của Cha Lý”...Tôi có mấy nhận xét sau đây:

-Đây chỉ là lời kêu gọi suông, được gởi đi cho đồng bào nhưng không có kế hoạch kèm theo, ai muốn làm gì thì làm, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có một bộ tham mưu thống nhất, không có lãnh đạo thống nhất.

-Muốn làm một cái gì, muốn thực hiện một kế hoạch gì thì phải có chuẩn bị, có vận động, có cán bộ đi liên lạc, phổ biến kế hoạch...mới thống nhất được đường lối chung, mới thực hiện được kế hoạch đưa ra. Thời bây giờ có thể sử dụng phone, internet...Nhưng nếu phổ biến công khai thì Công An sẽ biết trước và sẽ có kế hoạch đối phó...

-Việc di chuyển một đoàn người từ địa điểm này đến địa điểm khác sẽ rất bất tiện...vì dọc đường từ A đến B sẽ bị ngăn chặn và sẽ bị tấn công...Cũng không nên kéo nhau đến một địa điểm tập trung để có được vài ngàn, vài chục ngàn...mà nên tập hợp theo từng địa phương, làng nào theo làng đó, giáo xứ nào theo giáo xứ đó, thành phố nào theo thành phố đó...tổ chức thành nhiều nơi, theo từng vùng, miền núi, miền biển, thành thị, thôn quê...đâu đâu cũng có biểu tình...từ trong nhà ra đường là có thể họp nhau vài chục người đến vài trăm người với biểu ngữ cầm tay, to nhỏ cũng được, tổ chức được cả trăm, cả ngàn địa điểm như vậy...chỉ cần diễn ra trong một lúc, trong một khoảnh khắc nào đó...rồi đưa các hình ảnh này lên internet, cho cả thế giới biết...các đài TV ở hải ngoại tường thuật với nhiều hình ảnh khắp nơi, có nhiều người tham gia...thì tiếng vang sẽ rất lớn, ảnh hưởng về mặt tuyên truyền sẽ rất lớn, thế giới sẽ xúc động, sẽ lên tiếng bênh vực cho dân Việt Nam, chống lại sự đàn áp, bất công của CSVN...

Làm như vậy thì Công An sẽ phân tán lực lượng, sẽ không đàn áp một lúc ở nhiều nơi được...

Kính thưa cô Mai Ly, kính thưa quý vị, chúng tôi ở xa, không  trực tiếp tham gia được...chúng tôi chỉ hỗ trợ về mặt tuyên truyền...Tình hình trong nước là do anh chị em trong nước quyết định và hành động ...nhưng phải có kế hoạch và phải khôn ngoan để đối phó với kẻ thù, phải có đoàn kết nếu còn tình trạng kỳ thị tôn giáo, còn chia rẽ thì sẽ không làm được gì có kết quả như mong muốn được.


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Những vấn đề hôm nay

Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ hiện nay đang có nhiều tệ trạng xã hội trầm trọng ảnh hưởng đến nếp sống đạo đức, lương thiện của người dân,

Những vấn đề hôm nay chiều Chúa nhật 12/3/2017

GS Nguyễn Lý-Tưởng trả lời các câu hỏi liên quan đến 3 vấn đề: (1) Sắc lệnh di dân mới của TT Donald Trump (2) Quốc Hội đưa ra Luật mới thay thế Obamacare (3) Lời kêu gọi của Cha Lý và hai cuộc biểu tình tại VN ngày Chúa nhật 05/3/2017và Chúa nhật 12/3/2017.

Mai Ly (01): Vừa rồi Tổng Thống Donald Trump đã ký sắc lệnh liên quan đến vấn đề di dân, đặc biệt liên quan đến du lịch...Xin Giáo Sư cho biết: Tại sao trong thời gian tranh cử và sau khi đã đắc cử, nhất là sau khi đã chính thức ngồi vào ghế Tổng Thống tại White House để lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump đã đưa vấn đề di dân lên hàng đầu trong chính sách của Hoa Kỳ hiện nay?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ hiện nay đang có nhiều tệ trạng xã hội trầm trọng ảnh hưởng đến nếp sống đạo đức, lương thiện của người dân,  nhất là tình trạng an ninh ở các thành phố, nạn khủng bố, giết người, buôn lậu ma túy, trốn thuế, cư trú bất hợp pháp, nhập cư bất hợp pháp mà các cơ quan an ninh không thể kiểm soát được. Tất cả những tệ trạng đó, phần lớn xảy ra do thành phần cư dân bất hợp pháp. Về mặt chính trị, phe đối lập có thể lợi dụng thành phần bất hảo đó để tạo nên những biến cố làm áp lực đối với chính quyền hiện tại. Những cư dân bất hợp pháp này đã được bao che bởi một số chính quyền các thành phố...Để duy trì an ninh trật tự trong xã hội, để bảo đảm cho người dân được hưởng các quyền tự do dân chủ thì chính quyền phải thực thi luật pháp và bảo vệ Hiến Pháp, nhất là không để cho tinh thần Hiến Pháp Hoa Kỳ đã được xây dựng từ ngày đầu khi lập quốc bởi những nhà ái quốc, khai quốc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mỗi ngày một sa sút, mất dần những tinh túy về đạo đức và dân chủ, nhân quyền...Do đó, bắt buộc Tổng Thống Donald Trump và Chính Phủ của ông phải có những biện pháp cứng rắn và cương quyết thực hiện cho được các chủ trương, chính sách đưa ra. Những gì ông Trump đã hứa với cử tri trong thời gian vận động tranh cử thì trong vòng 100 ngày đầu tiên nắm quyền lãnh đạo đất nước, Tổng Thống Donald Trump phải thực hiện ngay.

Mai Ly (02) Trong chính sách di dân của Tổng Thống Donald Trump, trước hết là chú trọng đến những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ qua biên giới Mễ...Tại sao những thành phần này lại được chú trọng một cách đặc biệt?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Chúng ta nên nhớ rằng, đa số cử tri ủng hộ ứng cử viên Donald Trump và giúp ông trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ là cử tri người da trắng. Trong thành phần da trắng nầy có trên 70% người theo đạo Tin Lành và trên 60% người theo đạo Công Giáo bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump. Trên 60% cử tri đàn ông và trên 50% cử tri đàn bà ủng hộ Donald Trump.

Nói đến người da trắng là nói đến khối đa số trong dân số của nước Mỹ. Theo ước tính hiện nay, nước Mỹ có 70% dân là người da trắng và 30% là các sắc dân khác.

Ai cũng biết tư tưởng chính trị của ông Donald Trump và những người ủng hộ ông là phải phục hồi địa vị lãnh đạo của người da trắng, phải phục hồi quyền lợi của người da trắng, phải đem lại công ăn việc làm cho người da trắng, phải đưa mức sống của người da trắng lên như ngày xưa không thể để cho các sắc dân khác giàu có hơn người da trắng, có mức sống cao hơn người da trắng và chiếm mất công ăn việc làm, khiến cho nhiều người da trắng phải thất nghiệp. Người da trắng phải đóng thuế nặng hơn để nuôi người da đen hay thành phần các sắc dân thiểu số khác lười biếng, không chịu làm việc để tự túc, mà lại khai thất nghiệp, khai có con dại, khai bệnh để xin trợ cấp xã hội.

-Chính sách của Tổng Thống Donald Trump không bỏ rơi những thành phần trên 65 tuổi, những người già không có lợi tức...Những thành phần nầy luôn được xã hội giúp đỡ với mức tối thiểu có thể sống được và được trợ cấp về y tế,v.v...Chính sách của ông Trump về di dân và trợ cấp xã hội là để đối phó với những thành phần tội phạm và những thành phần trẻ nhưng lười biếng, không chịu làm việc để tự nuôi sống mình.

-Tâm lý của người da trắng luôn lo sợ tỷ lệ dân số của các sắc dân khác mỗi ngày một tăng và như thế, một ngày kia, nước Mỹ sẽ thuộc về các sắc dân thiểu số và sẽ đẩy người da trắng lùi dần và sẽ trở thành thiểu số. Theo tôi hiểu, vấn đề chiến lược của chính sách di dân của Tổng Thống Donald Trump vẫn là làm sao bảo đảm được có 70% dân số của Hoa Kỳ là dân da trắng, nghĩa là người da trắng luôn luôn chiếm đa số trong thành phần cử tri và Hoa Kỳ luôn là quốc gia của người da trắng. Người da trắng đã di cư đến đây, đã xây dựng nên đất nước này và đã làm chủ đất nước này.

-Các sắc dân thiểu số di cư đến đất nước này, được hưởng các quyền tự do dân chủ của đất nước này, được hưởng các tiện nghi vật chất, được hưởng các thành quả của văn minh tiến bộ của đất nước này thì phải hợp tác với dân da trắng là chủ nhân của đất nước này, là những người khai quốc, là những người đã đoàn kết với nhau làm cho đất nước này trở nên giàu mạnh bậc nhất trên thế giới.

-Người thiểu số đừng mơ ước sẽ trở thành chủ nhân của Hoa Kỳ. Người thiểu số sẽ đóng góp công sức, tài năng của mình để làm cho đất nước Hoa Kỳ này được vĩ đại trở lại và sẽ cùng nhau hưởng thành quả của mình như những người da trắng khác. Nhưng không được quyết định vận mệnh của Hoa Kỳ thay cho người da trắng. Vận mệnh của Hoa Kỳ phải do người da trắng quyết định.

-Những giá trị đạo đức, truyền thống của Hoa Kỳ đã có từ thời lập quốc thì mọi người phải cùng nhau bảo vệ và phát huy, không thể cổ súy cho một nền văn minh khác để làm cho nền văn minh ngoại nhập đó, sẽ có một ngày làm lu mờ nền văn minh truyền thống của Hoa Kỳ...

Chúng ta thường nghe nói đến “phe bảo thủ” chính là những người da trắng với những tư tưởng như chúng tôi vừa nói. Chủ trương đường lối của Đảng Cộng Hòa rất gần với tư tưởng của người da trắng nên Đảng Cộng Hòa được gọi là Đảng Bảo Thủ và Tổng Thống Donald Trump hiện nay là người đại diện cho những tư tưởng đó. Trong thời gian vận động tranh cử, mặc dù ông Donald Trump đã bị một số nhân vật Cộng Hòa tìm cách loại trừ vì cho ông không phải là thành phần chính trị chuyên nghiệp. Nhưng  cũng chính những chủ trương bảo thủ của ông đã lôi kéo cử tri da trắng bảo thủ ủng hộ ông và cũng ủng hộ các ứng cử viên dân biểu, nghị sĩ, thống đốc của Đảng Cộng Hòa, mang lại thắng lợi to lớn cho Đảng Cộng Hòa vừa nắm được quyền Hành Pháp vừa chiếm được đa số bên Lập Pháp.

Mai Ly (03) : Ngoài những người di dân bất hợp pháp từ biên giới Mễ, tại sao Tổng Thống Donald còn phải hạn chế đối với những thành phần di dân từ các nước Hồi Giáo, đặc biệt một số nước đã được nêu dích danh?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Trong phần trên, tôi có nói đến “nền văn minh ngoại nhập” sẽ có một ngày làm cho nền văn minh truyền thống của Hoa Kỳ phải lu mờ đi. Nền văn minh truyền thống của Hoa Kỳ chính là nền văn minh của Kitô-giáo dựa trên Kinh Thánh Tân Ước (giáo lý của Đức Chúa Giê Su) và Mười Điều Răn trong Kinh Thánh Cựu Ước (tức Kinh Thánh của người Do Thái) như Công Giáo và các giáo phái Tin Lành, Anh giáo, Chính Thống giáo,v.v. Với tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, bác ái, vị tha đã được ghi trong Hiến Pháp và Luật Pháp Hoa Kỳ, người Mỹ đã chấp nhận cho người di dân thuộc các tôn giáo khác được nhập cư vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Nhưng gần đây, nổi lên các phong trào Hồi Giáo cực đoan, Quá khích, khủng bố...đã tạo nên biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2000 tại New York và nhiều nơi khác trên nước Mỹ và khắp thế giới. Ngay trong các nước Hồi Giáo vẫn có sự dối xử dã man với nhau vì khác phe phái...khiến cho người Mỹ, nhất là người da trắng theo Kitô-giáo (nói chung) rất lo sợ và phải cảnh giác đề phòng.

-Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà lãnh đạo chính trị, các chính quyền, có những suy nghĩ khác nhau. Tất nhiên là suy nghĩ của Ông Donald Trump và phe Bảo Thủ khác với suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng Francis...Người lãnh đạo chính trị chủ trương phải có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các hoạt động khủng bố phát xuất từ các thành phần Hồi giáo cực đoan...Tổng Thống Donald Trump là người có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho dân Mỹ thì ông có quyền áp dụng các biện pháp mạnh. Theo báo cáo của Bộ Nội An, trong vòng một tháng kể từ ngày Tổng Thống Donald Trump lên lãnh đạo nước Mỹ, tình hình nhập cư bất hợp pháp đã giảm 40%...Theo tin được đăng tải trên các báo thì hiện nay tại Hoa Kỳ: việc làm tăng, lợi tức tăng và tình trạng thất nghiệp giảm. Như vậy là có tiến bộ nhiều so với thời TT Obama.

Tuy nhiên vẫn còn có những sự chống đối  bùng lên từ phe đối lập (Dân Chủ) trong Quốc Hội và các địa phương có người của Đảng Dân Chủ nắm chính quyền sau khi Tổng Thống Donald Trump ban hành các sắc lệnh về di dân...là do nhiều lý do khác nhau mà hầu hết là do “chủ trương chống đối”...bất cứ chủ trương nào của Tổng Thống Donald Trump đưa ra hay bất cứ nhân vật nào do Tổng Thống đề nghị tham gia Chính Phủ...đều bị phe Dân Chủ chống đối...Ngay cả Thông Điệp của Tổng Thống đọc trước Quốc Hội, dù là những chủ trương “ích quốc lợi dân” vẫn bị chống đối...Mục đích của sự chống đối đó là gì? Phải chăng là muốn kéo dài, trì hoãn, gây trở ngại, tạo dư luận xấu, bất lợi...cho việc thi hành chính sách do Tổng Thống đưa ra. Với tình trạng như hiện nay thì chỉ tạo thêm chia rẽ, có hại cho sự xây dựng và phát triển của Hoa Kỳ mà thôi.

Mai Ly (04): Phe đa số trong Quốc Hội vừa đưa ra một luật mới thay thế luật bảo hiểm y tế (thường gọi là Obamacare) tại sao phe Dân Chủ (đối lập) lại chống đối? Tại sao báo chí thiên tả (thường gọi là truyền thông liberal) lại chống đối?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Dân Biểu  Paul Ryan, Chủ Tịch Hạ Nghị Viện đã giới thiệu luật bảo hiểm y tế mới thay thế luật cũ (tức Obamacare)...Tổng Thống Donald Trump gọi luật đó là hợp lý và công bằng...Đối với các tôn giáo, luật cũ của Tổng Thống Obama bắt buộc các công ty phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc trong các công ty, hãng, xưỡng...của mình. Nhưng đối với các tôn giáo thì phá thai  là điều trái với luân lý, đạo đức, là phạm tội giết người...Riêng đối với Công Giáo và các phái Tin Lành...nói chung là Kitô-giáo, thì “giết người” là tội trọng trái với giới răn thứ 5 trong 10 điều răn “Không được giết người”...Bây giờ Tổng Thống Donald Trump yêu cầu Quốc Hội soạn thảo luật mới bãi bỏ luật Obamacare, tất nhiên đối với những chủ nhân của các công ty...là người theo Công Giáo hay Tin Lành, v,v...sẽ không bị trở ngại như đối với Obamacare trước dây. Luật nào cũng có thể có kẻ hở... Vấn đề là phải có thời gian áp dụng, sau đó mới có thể thấy được những chỗ thiếu sót để bổ túc. Các tác giả của luật mới đã thấy được những chỗ không hợp lý của Obamacare và họ sửa đổi cho hợp lý thì chắc chắn họ đã có lý khi làm ra luật mới này. Những chống đối của phe đối lập trong Quốc Hội hay của báo chí thiên tả...đã trở thành một cái bệnh gọi là “bệnh chống đối” ...Không chống đối thì không phải là “đối lập” “không phải là đảng Dân Chủ” , “không còn gọi là truyền thông thiên tả - Media liberal”.

Mai Ly (05): LM Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi toàn quốc xuống đường trong ngày Chúa nhật 5 tháng 3/2017 vừa rồi...Hôm nay, 12/3/2017 lại có lời kêu gọi cho cuộc biểu tinh thứ hai tại Việt Nam. Thưa Giáo Sư, Giáo sư có nhận xét như thế nào về lời kêu gọi của Cha Lý?

GS Nguyễn Lý-Tưởng:

-Trước hết, Linh Mục Nguyễn Văn Lý chỉ là một giáo sĩ, một tu sĩ  hay một Kitô-hữu “dấn thân”. Cha Lý không phải là một lãnh tụ chính trị. Mặc dù Cha Lý là người khởi xướng, lập ra “Khối 8406” (ngày 8 tháng 4 năm 2006 ra tuyên ngôn, lời kêu gọi,v.v...) rồi sau đó có một tổ chức có tên “Đảng Thăng Tiến” nhưng cũng chưa có tầm vóc một đảng cách mạng, đảng chính trị...và chưa có kinh nghiệm tổ chức hay kinh nghiệm đấu tranh của một đảng chính trị...

-Nhiều người có cảm tình với Cha Lý, thương Cha Lý, cảm phục tinh thần “dấn thân” của Cha Lý, tin tưởng Cha Lý là người thật lòng yêu nước, thật lòng bảo vệ đức tin và giáo hội của mình, thật lòng nghĩ đến hoàn cảnh đất nước và đồng bào của mình đang bị rơi vào tay độc tài, tham nhũng, Cộng Sản vô thần và tay sai của ngoại bang là Trung Cộng...Trung Cộng mới là kẻ thù chính, là chủ còn Cộng Sản VN chỉ là “đầy tớ” theo lệnh của chủ là Trung Cộng. Trung Cộng nuôi CS Việt Nam và thông qua Cộng Sản VN để xâm lăng Việt Nam, biến dân tộc VN thành nô lệ của chúng...

-Nghiên cứu lịch sử Việt Nam, chúng ta biết vai trò của tôn giáo rất quan trọng trong lịch sử chống xâm lăng nhất là dưới chế độ Cộng Sản hiện nay. Chủ nghĩa Cộng Sản không thắng được niềm tin tôn giáo của người Việt Nam, không xóa bỏ được các tôn giáo tại Việt Nam. Nền luân lý đạo đức, truyền thống văn hóa của Việt Nam vẫn còn, chưa mất dù đã 70 năm qua bị tà thuyết Cộng Sản tấn công.

-Nhưng hiện nay, trên thực tế, tôn giáo đã trở nên thụ động và bị người của Đảng Cộng Sản xâm nhập nặng nề:-Phật Giáo được xem là chiếm đa số trong dân tộc Việt Nam, là lực lượng mạnh nhất, đã lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính quyền dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm và thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Sau ngày 30/4/1975, Phật Giáo được xem là đã góp phần làm sụp đổ hai chế độ đệ I và đệ II Cộng Hòa, đã góp phần đuổi Mỹ ra khỏi nước. Về mặt nổi thì nhiều người đã công nhận như thế. Nhưng sau ngày Cộng Sản toàn thắng tại Việt Nam và đã thực hiện một chế độ độc tài, toàn trị từ Bắc chí Nam thì Phật giáo ở vào thế yếu, không tạo được sức mạnh như trước 1975 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa (đặc biệt từ 1963 đến 1975). Hai nhà sư còn khẳng khái dương cao ngọn cờ tranh đấu cho tự do tôn giáo là Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Không Tánh, thì càng ngày càng bị cô lập, có thể nói là đang ở trong hoàn cảnh rất cô đơn. Mới đây, trong năm 2016, Công An tấn công chùa, bắt thầy Thích Không Tánh...mà không ai chạy đến giải vây, không ai bênh vực thầy...khi thầy trở về thì chùa Liên Trì đã ra bình địa...Thầy chỉ biết ngồi nhìn đông gạch ngói đổ nát mà khóc? Mấy chục triệu Phật tử bây giờ ở đâu? –Các bạn của tôi trong giới Phật tử nói với tôi : “Bây giờ không còn ai ủng hộ Thầy nữa”. Than ôi!

Hòa Thượng Thích Quảng Độ là Tăng Thống hiện nay, nhưng khi Ngài lên tiếng kêu gọi thì lời kêu gọi ấy cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, không thấy có ai đứng lên để hỗ trợ ngài...Tôi nghe nói, giới Phật tử hiện nay đang hướng về một vị Hòa Thượng ở Huế, nơi đó có tổ chức, có hậu thuẫn. Điều tôi muốn nói là “Phong trào giáo dân ở Vinh đang đứng lên tranh đấu chống Formosa thải chất độc, ảnh hưởng đến bốn tỉnh Miền Trung”...Dân bốn tỉnh Miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ...đều chịu ảnh hưởng nặng nề ...dân theo đạo Công Giáo chỉ có chưa đến 10%, đa số là Phật tử...Tại sao chỉ có dân Công Giáo đi biểu tình? tại sao chỉ có người Công Giáo đi tranh đấu? Nếu đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền...không lẽ chỉ có người theo đạo Công giáo được hưởng các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo hay sao? Đất nước là đất nước chung, đồng bào là đồng bào Việt Nam...Phật giáo không tham gia phải chăng là dân tộc đang chia rẽ trầm trọng? Làm như vậy thì có lợi cho ai?

Trở lại vấn đề “lời kêu gọi của Cha Lý”...Tôi có mấy nhận xét sau đây:

-Đây chỉ là lời kêu gọi suông, được gởi đi cho đồng bào nhưng không có kế hoạch kèm theo, ai muốn làm gì thì làm, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có một bộ tham mưu thống nhất, không có lãnh đạo thống nhất.

-Muốn làm một cái gì, muốn thực hiện một kế hoạch gì thì phải có chuẩn bị, có vận động, có cán bộ đi liên lạc, phổ biến kế hoạch...mới thống nhất được đường lối chung, mới thực hiện được kế hoạch đưa ra. Thời bây giờ có thể sử dụng phone, internet...Nhưng nếu phổ biến công khai thì Công An sẽ biết trước và sẽ có kế hoạch đối phó...

-Việc di chuyển một đoàn người từ địa điểm này đến địa điểm khác sẽ rất bất tiện...vì dọc đường từ A đến B sẽ bị ngăn chặn và sẽ bị tấn công...Cũng không nên kéo nhau đến một địa điểm tập trung để có được vài ngàn, vài chục ngàn...mà nên tập hợp theo từng địa phương, làng nào theo làng đó, giáo xứ nào theo giáo xứ đó, thành phố nào theo thành phố đó...tổ chức thành nhiều nơi, theo từng vùng, miền núi, miền biển, thành thị, thôn quê...đâu đâu cũng có biểu tình...từ trong nhà ra đường là có thể họp nhau vài chục người đến vài trăm người với biểu ngữ cầm tay, to nhỏ cũng được, tổ chức được cả trăm, cả ngàn địa điểm như vậy...chỉ cần diễn ra trong một lúc, trong một khoảnh khắc nào đó...rồi đưa các hình ảnh này lên internet, cho cả thế giới biết...các đài TV ở hải ngoại tường thuật với nhiều hình ảnh khắp nơi, có nhiều người tham gia...thì tiếng vang sẽ rất lớn, ảnh hưởng về mặt tuyên truyền sẽ rất lớn, thế giới sẽ xúc động, sẽ lên tiếng bênh vực cho dân Việt Nam, chống lại sự đàn áp, bất công của CSVN...

Làm như vậy thì Công An sẽ phân tán lực lượng, sẽ không đàn áp một lúc ở nhiều nơi được...

Kính thưa cô Mai Ly, kính thưa quý vị, chúng tôi ở xa, không  trực tiếp tham gia được...chúng tôi chỉ hỗ trợ về mặt tuyên truyền...Tình hình trong nước là do anh chị em trong nước quyết định và hành động ...nhưng phải có kế hoạch và phải khôn ngoan để đối phó với kẻ thù, phải có đoàn kết nếu còn tình trạng kỳ thị tôn giáo, còn chia rẽ thì sẽ không làm được gì có kết quả như mong muốn được.


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm