Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Chu Vương Miện : Về Phan Đình Phùng

( HNPD ) nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu /lúa vàng ngun ngút tận nương dâu /hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp


PhanDinhPhung-dep
PHAN ĐÌNH PHÙNG

Chu Vương Miện

-

nguyên tác chữ Việt

nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu

lúa vàng ngun ngút tận nương dâu

hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp

lớp lớp trôi thây sóng dạt cầu

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đơì sau

chí trai ngang doc trời mây tỏa

ta vẫn kiên gan đến bạc đầu

Chu Vương Miện

-

" bản chuyển ngữ qua Trung Văn "

cổ lai Việt tộc bất đê đầu

hòa thử lương điền ngọa bích châu

Bạch quỉ quân quan tề thổ phỉ

Lang Sa thi xú tận tân châu

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhât phiến băng tâm đạt sở cầu

hồng hộc tung hoành ư tứ hải

tang bồng vĩ chí vĩnh  thiên thâu

Nguyễn Văn Đệ

{ trích trong tập truyện Phía Mặt Trời Mọc

của Chu Vương Miện , Thái Độ xuất bản năm 1968

ở Miền  Nam Việt Nam }

PĐP

cvm

-

năm Thành Thái ngũ niên

đất Trung Kỳ o có gì quan trọng

các quan trong triều

người về vui thú điền viên

người thì lên sơn lâm ở ẩn

người thì nổi lọan

chỉ có Phan Đình Phùng mở đồn điền

ở Vụ Quang Hà Tĩnh

huyện Đông Khê Hà Tĩnh

rồi cho người qua Tàu qua Xiêm

học đúc súng đạn

làm chuyện văn thân Cần Vương

-

có cái học làm quan

có cái học làm dân

dân có việc cày sâu cuốc bẫm

tưới nước bón phân

quan có chuyện của quan

ăn hối lộ cỉa dân

cầm roi đánh vào đầu dân

vơ vét của cải của bá tánh

NON NƯỚC

Chu Vương Miện

-

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhất phiền băng tâm đạt sở cầu

-

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đời sau

Kinh Tương mấy thủa Ngô Sở Việt

lưu vực Trường Giang 1  Phong Châu

mở nước mang mang từ Lưỡng Quảng

phương nam lúa ngát rợp xanh mầu

18 chi Hùng trên Bạch Hạc

nối dòng dân dệt cửi nuôi trâu

từng bầy chim Lạc bay ven núi

ngàn xưa lồng lộng tới ngàn sau

tổ tiên xưa vốn tiên rồng hoà hợp

Bach Việt bao đời trầu bám cau

theo cha lên núi trổng khoai bắp

theo mẹ về xuôi thả lưới câu

tiến thẳng về Nam nơi Phú Quốc

độ dài Minh Hải tới Giao Châu

gió bụi bao lần bay trên nước

lửa cháy tràn lan xập mái lầu

đất nước chia ra làm mấy mảnh

mấy miền Tượng Quận - Ái - Hoan Châu

vận nước ách trời trùm dân tộc

xích xiềng gian khổ ngập Ô Lâu

ngàn năm đằng đẵng 100 năm nạn

hết vàng tới trắng giống y nhau

phá Tống bình Chiêm còn đâu đó

Bình Nguyên Sát Thát giải Lục Đầu

10 năm chống giặc Minh ròng rã

đất nước thanh bình ngát đượng dâu

giang sơn bây chừ điêu linh quá

chả lẽ bỏ đi ? đi mãi đâu ?

chả lẽ ra đi tìm cơm áo

nghĩa núi tình sông vạn cổ sầu

43 năm đầy thương hận quá

mà người Giao Chỉ chả nhìn nhau ?

BẤT CHIẾN

cvm

-

tự nhiên thành

ông bị quyền thần Tôn Thất Thuyết

& Nguyễn Văn Tường cách chức ngự sử

ông về Vụ Bản lập chiến  khu kháng Pháp

lập Đảng Văn Thân phò vua Hàm Nghi

chiến đấu nhiều năm chế ra vũ khí

và quân đội đựơc tổ chức rất có hàng ngũ

Hoàng cao Khải nhiều lần viết thư dụ hàng

nhưng ông không hài lòng

và chính phủ Bảo Hộ bèn sai

tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân

mang quân bản bộ đến tiêu diệt

nhưng ông sức gìa lại bệnh

rồi chết ?

Nguyễn Thân o mất 1 giọt mồ hôi

đáo mã thành công

-

HẬU DUỆ

con nhà tông o giống lông

cũng giống cánh

cháu cụ là chuẩn tướng Lam Sơn

năm 1956 làm Đại tá tư lệnh

Sư Đoàn Khinh Chiến 16

trú đóng ở đồi La Vang Quảng Trị

vì xúc phạm tới cố vấn Mỹ

bị treo lon 16 năm

mãi tới năm 1972 mới vinh thăng Chuẩn Tướng

em của tướng Làm Sơn

là chuẩn tướng Phan Đình Soạn

tư lệnh Binh Chủng Công Binh

bị rớt máy bay

thác

sinh vi tướng tử vi thần

Chu Vương Miện ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Chu Vương Miện : Về Phan Đình Phùng

( HNPD ) nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu /lúa vàng ngun ngút tận nương dâu /hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp


PhanDinhPhung-dep
PHAN ĐÌNH PHÙNG

Chu Vương Miện

-

nguyên tác chữ Việt

nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu

lúa vàng ngun ngút tận nương dâu

hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp

lớp lớp trôi thây sóng dạt cầu

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đơì sau

chí trai ngang doc trời mây tỏa

ta vẫn kiên gan đến bạc đầu

Chu Vương Miện

-

" bản chuyển ngữ qua Trung Văn "

cổ lai Việt tộc bất đê đầu

hòa thử lương điền ngọa bích châu

Bạch quỉ quân quan tề thổ phỉ

Lang Sa thi xú tận tân châu

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhât phiến băng tâm đạt sở cầu

hồng hộc tung hoành ư tứ hải

tang bồng vĩ chí vĩnh  thiên thâu

Nguyễn Văn Đệ

{ trích trong tập truyện Phía Mặt Trời Mọc

của Chu Vương Miện , Thái Độ xuất bản năm 1968

ở Miền  Nam Việt Nam }

PĐP

cvm

-

năm Thành Thái ngũ niên

đất Trung Kỳ o có gì quan trọng

các quan trong triều

người về vui thú điền viên

người thì lên sơn lâm ở ẩn

người thì nổi lọan

chỉ có Phan Đình Phùng mở đồn điền

ở Vụ Quang Hà Tĩnh

huyện Đông Khê Hà Tĩnh

rồi cho người qua Tàu qua Xiêm

học đúc súng đạn

làm chuyện văn thân Cần Vương

-

có cái học làm quan

có cái học làm dân

dân có việc cày sâu cuốc bẫm

tưới nước bón phân

quan có chuyện của quan

ăn hối lộ cỉa dân

cầm roi đánh vào đầu dân

vơ vét của cải của bá tánh

NON NƯỚC

Chu Vương Miện

-

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhất phiền băng tâm đạt sở cầu

-

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đời sau

Kinh Tương mấy thủa Ngô Sở Việt

lưu vực Trường Giang 1  Phong Châu

mở nước mang mang từ Lưỡng Quảng

phương nam lúa ngát rợp xanh mầu

18 chi Hùng trên Bạch Hạc

nối dòng dân dệt cửi nuôi trâu

từng bầy chim Lạc bay ven núi

ngàn xưa lồng lộng tới ngàn sau

tổ tiên xưa vốn tiên rồng hoà hợp

Bach Việt bao đời trầu bám cau

theo cha lên núi trổng khoai bắp

theo mẹ về xuôi thả lưới câu

tiến thẳng về Nam nơi Phú Quốc

độ dài Minh Hải tới Giao Châu

gió bụi bao lần bay trên nước

lửa cháy tràn lan xập mái lầu

đất nước chia ra làm mấy mảnh

mấy miền Tượng Quận - Ái - Hoan Châu

vận nước ách trời trùm dân tộc

xích xiềng gian khổ ngập Ô Lâu

ngàn năm đằng đẵng 100 năm nạn

hết vàng tới trắng giống y nhau

phá Tống bình Chiêm còn đâu đó

Bình Nguyên Sát Thát giải Lục Đầu

10 năm chống giặc Minh ròng rã

đất nước thanh bình ngát đượng dâu

giang sơn bây chừ điêu linh quá

chả lẽ bỏ đi ? đi mãi đâu ?

chả lẽ ra đi tìm cơm áo

nghĩa núi tình sông vạn cổ sầu

43 năm đầy thương hận quá

mà người Giao Chỉ chả nhìn nhau ?

BẤT CHIẾN

cvm

-

tự nhiên thành

ông bị quyền thần Tôn Thất Thuyết

& Nguyễn Văn Tường cách chức ngự sử

ông về Vụ Bản lập chiến  khu kháng Pháp

lập Đảng Văn Thân phò vua Hàm Nghi

chiến đấu nhiều năm chế ra vũ khí

và quân đội đựơc tổ chức rất có hàng ngũ

Hoàng cao Khải nhiều lần viết thư dụ hàng

nhưng ông không hài lòng

và chính phủ Bảo Hộ bèn sai

tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân

mang quân bản bộ đến tiêu diệt

nhưng ông sức gìa lại bệnh

rồi chết ?

Nguyễn Thân o mất 1 giọt mồ hôi

đáo mã thành công

-

HẬU DUỆ

con nhà tông o giống lông

cũng giống cánh

cháu cụ là chuẩn tướng Lam Sơn

năm 1956 làm Đại tá tư lệnh

Sư Đoàn Khinh Chiến 16

trú đóng ở đồi La Vang Quảng Trị

vì xúc phạm tới cố vấn Mỹ

bị treo lon 16 năm

mãi tới năm 1972 mới vinh thăng Chuẩn Tướng

em của tướng Làm Sơn

là chuẩn tướng Phan Đình Soạn

tư lệnh Binh Chủng Công Binh

bị rớt máy bay

thác

sinh vi tướng tử vi thần

Chu Vương Miện ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

Vinh Danh Người Vợ Lính VNCH - Nguyễn Tường Tuấn

Anh đã ray rứt và quằn quại trong suy nghĩ từ bao nhiêu năm nay để viết lên một lời nào đó tôn vinh em. Thật là bất công với cuộc nội chiến hơn 20 năm.

Xem Thêm

VẼ LẠI TÌNH TA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Một mình đứng giữa bao la Xin anh vẽ lại tình ta một lần

Xem Thêm

Roger Stone kêu gọi Trump tuyên bố 'thiết quân luật' nếu ông ta thua cuộc bầu cử

Và ra lệnh bắt giữ Mark Zuckerberg, Tim Cook và gia đình Clintons

Xem Thêm

André Menras: ‘Vụ Đồng Tâm - Đảng CSVN từ mị dân đến coi dân là kẻ thù’ - Mỹ Hằng

Họ đang ngồi chễm chệ trên nhánh cây của nhân dân mà đa số là nông dân, họ đã thừa hưởng hoa trái của cành cây, và ngày nay họ đang cưa cành cây để bán nốt gỗ. Leo cao thì họ sẽ ngã đau.

Xem Thêm

Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Luật sư ??? Cái luật "tiên sư nó" thì có !!! Con quỷ cái này sẽ gặp quả báo không đâm đầu vào ô tô thì cũng cửa nhà tan nát. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kình.

Xem Thêm

Đề bài :Vị Thủ Tướng Thông Minh Nhất Thế Giới

Thằng Niểng ba xạo nầy làm thủ vĩ thi đúng như Lary De King nói: Việt Nam - Một đất nước thật tộ nghiệp"

Xem Thêm

Đề bài :Cảnh báo: Trò lừa vote by Mail

Dang no lay bieu tuong la LUA,thi di nhien trong dang ,tu thuong tang dang truong obama den thang( con ) tep riu deu LUA ca,bay gio dua ten DAN ra thi no cung la pho dang LUA.Vi vay he cai dang LUA nay no noi,no lam thi can than keo MAC LUA ca nuoc. Cu nhin thang dang truong,pho dang va bon LUA dan anh-lua dan chi trong ha vien thi thay ngay,no la phai cam cui viet tay va mat cong di bo vao thung cho no LUA a !?!

Xem Thêm

Đề bài :Con gái Huỳnh Thục Vy không được đến trường vì ‘là con phản động’

Đọc tin này ai mà không phẫn nộ trước chính sách trù đập của VGCS, còn hơn cả thời phong kiến....VGCS chỉ nói để bịp dân là hay, còn trên thực tế thì đang theo đuổi một chính sách trù dập ba thế hệ mới thoả lòng căm thù dân.... Những tên Bưng bô/Dlv/AK47/Bò đỏ/phản phé/ăn no rửng mỡ trong và ngoài nước luôn luôn to mồm nói NNVC là nhà nước văn minh dăn chủ, công băng với mọi người... Khi đọc tin này hãy thử viết vài lời bênh vực cho NNVC coi có xuông không...??? Không nén được tiếng thét Đờ Mờ VGCS...!!! Nhân dân VN đã sáng mắt chưa..?? hay vẫn nói con cháu mình còn được đi học là OK...???

Xem Thêm

Đề bài :Liệu Mỹ có ‘nguy cơ’ biến thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Việt Nam hay không?

Neu XHCN tot dep,Neu chu nghia CS tot dep,thi : Khong he co nguoi nao tren the gioi nay di TY NAN CONG SAN.Nguoc thoi gian,hay nhin buc tuong Berlin,hay nhin quoc gia gan nhat sat nach minh CUBA va hang ngay truyen thong quoc te da noi gi ve CS N.Korea ? da noi gi ve china virus cua china CS.Da noi gi ve CS Vietnam...etc...Dung de bon cho de lua bip nua.Dung de chung ho hao dat nuoc la cua chung,dung de chung ho hao nha giau boc lot,nhung hay nhin vao cac lanh tu cua china CS:Tai san cua ho day ap cac ngan hang Thuy si.Hay nhin o california,gioi tu ban do mua nha-bat dong san hoan toan bang tien mat,trong khi do :hay nhin dan chung cua cac nuoc CS ho song ra sao ? Ly thuyet CS rat tot dep cho nhung nguoi luoi bieng,ngheo doi vi khong chiu di lam,rat tot cho nhung nguoi ngheo vi du moi ly do,Nhung xin bao cho qui ban biet,Nguoi ngheo nhat o My cung co may lanh,cung biet xu dung may giat-may xay-cung co tu lanh chua do an va tren het,KHONG PHAI XEP HANG CHO CHUC CA NGAY DE XIN MIENG AN do la Cong San va do la CNXH.

Xem Thêm

Đề bài :Hồi Ký của một người kẹt lại Hà-Nội sau 1954 - Nguyễn Văn Luận

Chung toi,nhung nguoi mien nam cung da tin nhu vay. Quan doi va dan chung cung tin nhu vay va con tin chac rang sau cuoc chien,nam+bac cung mot dong mau,cung mot nguon goc DONG BAO va....ong va toi lai dang o My.Hien nay, co kha dong nguoi Viet hay noi dung hon la nguoi Vietnam CS ho cung da sang My va dang muu do thiet lap cs o My ! vay........

Xem Thêm

Đề bài :Liệu TQ có dùng nguyên liệu dược phẩm làm vũ khí phản kích Mỹ?

Neu no dung nguyen vat lieu de ap luc y te thi cung con do hon la dung uranium ma hill+obama da ban.No da tung ra chinavirus la phuong an cuoi cung,thi chi con :" tao chet thi may cung ngap ngoai " do cung la mot trong nhung don phep chet trong hy vong cua Trump,danh cho tau phu,neu don vao ngay mot lan,no se can can va lam bay,chi bang cu thung thang,con ca da can luoi cau ngap hong,thi lo gi no chay thoat ?,thung thang re phai+trai+nguoc xuoi de no con khai ra nhung dua nam vung....Va khong cai gi hay bang on dinh hau phuong truoc khi lam lau ca !

Xem Thêm

Đề bài :TỔNG THỐNG DONALD J TRUMP VÀ TRUNG CỌNG

Bon nam truoc,toi da bau cho ong,va ong da lam dung nhu nhung gi ma ong da tuyen hua tren thanh kinh.Vay ! chung toi cung se bau cho ong vao 11-2020 nay va hang ngay,chung toi van nho va cau nguyen on tren che cho-phu ho va ban cho ong su khon ngoan-sang suot de dan dat va dua nuoc My tro lai HUU THAN . GOD BLESS YOU !

Xem Thêm

TIN MỚI

Vinh Danh Người Vợ Lính VNCH - Nguyễn Tường Tuấn

Anh đã ray rứt và quằn quại trong suy nghĩ từ bao nhiêu năm nay để viết lên một lời nào đó tôn vinh em. Thật là bất công với cuộc nội chiến hơn 20 năm.

Xem Thêm

VẼ LẠI TÌNH TA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Một mình đứng giữa bao la Xin anh vẽ lại tình ta một lần

Xem Thêm

Roger Stone kêu gọi Trump tuyên bố 'thiết quân luật' nếu ông ta thua cuộc bầu cử

Và ra lệnh bắt giữ Mark Zuckerberg, Tim Cook và gia đình Clintons

Xem Thêm

André Menras: ‘Vụ Đồng Tâm - Đảng CSVN từ mị dân đến coi dân là kẻ thù’ - Mỹ Hằng

Họ đang ngồi chễm chệ trên nhánh cây của nhân dân mà đa số là nông dân, họ đã thừa hưởng hoa trái của cành cây, và ngày nay họ đang cưa cành cây để bán nốt gỗ. Leo cao thì họ sẽ ngã đau.

Xem Thêm

Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Tự Do cái con ... - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Tàu cá ở Quảng Ngãi bị ‘tàu lạ’ đâm chìm, 2 ngư dân mất tích trên biển

Chiều 10/9, Lãnh Đạo Xã Bình Chánh (Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi) Xác Nhận Sự Việc Và Cho Biết, Thi Thể Ngư Dân Trong Vụ Tai Nạn Tàu Cá Trên Vẫn Chưa Được Tìm Thấy.

Xem Thêm

Video Một số người Việt hợp tác với BLM đến nhà ông Tony Phạm, Giám đốc ICE quấy phá, gây rối

Qua hình ảnh Video người ta thấy một số người Việt hợp tác với BLM đến tận nhà ông Tony Phạm, vừa được Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Giám đôc Điều hành cơ quan Di trú và Hải quan Hoa kỳ.

Xem Thêm

TRẠM TƯƠNG TƯ CUỐI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn nghe anh tỏ bày Rằng yêu em thế đó

Xem Thêm

Chó má - Việt Nhân

(HNPĐ) Vậy đã rõ, đảng Pắc Bó và cái nhà nước Ba Đình,

Xem Thêm