Văn Học & Nghệ Thuật

Thơ Chu Vương Miện : Về Phan Đình Phùng

( HNPD ) nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu /lúa vàng ngun ngút tận nương dâu /hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp


PhanDinhPhung-dep
PHAN ĐÌNH PHÙNG

Chu Vương Miện

-

nguyên tác chữ Việt

nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu

lúa vàng ngun ngút tận nương dâu

hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp

lớp lớp trôi thây sóng dạt cầu

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đơì sau

chí trai ngang doc trời mây tỏa

ta vẫn kiên gan đến bạc đầu

Chu Vương Miện

-

" bản chuyển ngữ qua Trung Văn "

cổ lai Việt tộc bất đê đầu

hòa thử lương điền ngọa bích châu

Bạch quỉ quân quan tề thổ phỉ

Lang Sa thi xú tận tân châu

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhât phiến băng tâm đạt sở cầu

hồng hộc tung hoành ư tứ hải

tang bồng vĩ chí vĩnh  thiên thâu

Nguyễn Văn Đệ

{ trích trong tập truyện Phía Mặt Trời Mọc

của Chu Vương Miện , Thái Độ xuất bản năm 1968

ở Miền  Nam Việt Nam }

PĐP

cvm

-

năm Thành Thái ngũ niên

đất Trung Kỳ o có gì quan trọng

các quan trong triều

người về vui thú điền viên

người thì lên sơn lâm ở ẩn

người thì nổi lọan

chỉ có Phan Đình Phùng mở đồn điền

ở Vụ Quang Hà Tĩnh

huyện Đông Khê Hà Tĩnh

rồi cho người qua Tàu qua Xiêm

học đúc súng đạn

làm chuyện văn thân Cần Vương

-

có cái học làm quan

có cái học làm dân

dân có việc cày sâu cuốc bẫm

tưới nước bón phân

quan có chuyện của quan

ăn hối lộ cỉa dân

cầm roi đánh vào đầu dân

vơ vét của cải của bá tánh

NON NƯỚC

Chu Vương Miện

-

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhất phiền băng tâm đạt sở cầu

-

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đời sau

Kinh Tương mấy thủa Ngô Sở Việt

lưu vực Trường Giang 1  Phong Châu

mở nước mang mang từ Lưỡng Quảng

phương nam lúa ngát rợp xanh mầu

18 chi Hùng trên Bạch Hạc

nối dòng dân dệt cửi nuôi trâu

từng bầy chim Lạc bay ven núi

ngàn xưa lồng lộng tới ngàn sau

tổ tiên xưa vốn tiên rồng hoà hợp

Bach Việt bao đời trầu bám cau

theo cha lên núi trổng khoai bắp

theo mẹ về xuôi thả lưới câu

tiến thẳng về Nam nơi Phú Quốc

độ dài Minh Hải tới Giao Châu

gió bụi bao lần bay trên nước

lửa cháy tràn lan xập mái lầu

đất nước chia ra làm mấy mảnh

mấy miền Tượng Quận - Ái - Hoan Châu

vận nước ách trời trùm dân tộc

xích xiềng gian khổ ngập Ô Lâu

ngàn năm đằng đẵng 100 năm nạn

hết vàng tới trắng giống y nhau

phá Tống bình Chiêm còn đâu đó

Bình Nguyên Sát Thát giải Lục Đầu

10 năm chống giặc Minh ròng rã

đất nước thanh bình ngát đượng dâu

giang sơn bây chừ điêu linh quá

chả lẽ bỏ đi ? đi mãi đâu ?

chả lẽ ra đi tìm cơm áo

nghĩa núi tình sông vạn cổ sầu

43 năm đầy thương hận quá

mà người Giao Chỉ chả nhìn nhau ?

BẤT CHIẾN

cvm

-

tự nhiên thành

ông bị quyền thần Tôn Thất Thuyết

& Nguyễn Văn Tường cách chức ngự sử

ông về Vụ Bản lập chiến  khu kháng Pháp

lập Đảng Văn Thân phò vua Hàm Nghi

chiến đấu nhiều năm chế ra vũ khí

và quân đội đựơc tổ chức rất có hàng ngũ

Hoàng cao Khải nhiều lần viết thư dụ hàng

nhưng ông không hài lòng

và chính phủ Bảo Hộ bèn sai

tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân

mang quân bản bộ đến tiêu diệt

nhưng ông sức gìa lại bệnh

rồi chết ?

Nguyễn Thân o mất 1 giọt mồ hôi

đáo mã thành công

-

HẬU DUỆ

con nhà tông o giống lông

cũng giống cánh

cháu cụ là chuẩn tướng Lam Sơn

năm 1956 làm Đại tá tư lệnh

Sư Đoàn Khinh Chiến 16

trú đóng ở đồi La Vang Quảng Trị

vì xúc phạm tới cố vấn Mỹ

bị treo lon 16 năm

mãi tới năm 1972 mới vinh thăng Chuẩn Tướng

em của tướng Làm Sơn

là chuẩn tướng Phan Đình Soạn

tư lệnh Binh Chủng Công Binh

bị rớt máy bay

thác

sinh vi tướng tử vi thần

Chu Vương Miện ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Thơ Chu Vương Miện : Về Phan Đình Phùng

( HNPD ) nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu /lúa vàng ngun ngút tận nương dâu /hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp


PhanDinhPhung-dep
PHAN ĐÌNH PHÙNG

Chu Vương Miện

-

nguyên tác chữ Việt

nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu

lúa vàng ngun ngút tận nương dâu

hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp

lớp lớp trôi thây sóng dạt cầu

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đơì sau

chí trai ngang doc trời mây tỏa

ta vẫn kiên gan đến bạc đầu

Chu Vương Miện

-

" bản chuyển ngữ qua Trung Văn "

cổ lai Việt tộc bất đê đầu

hòa thử lương điền ngọa bích châu

Bạch quỉ quân quan tề thổ phỉ

Lang Sa thi xú tận tân châu

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhât phiến băng tâm đạt sở cầu

hồng hộc tung hoành ư tứ hải

tang bồng vĩ chí vĩnh  thiên thâu

Nguyễn Văn Đệ

{ trích trong tập truyện Phía Mặt Trời Mọc

của Chu Vương Miện , Thái Độ xuất bản năm 1968

ở Miền  Nam Việt Nam }

PĐP

cvm

-

năm Thành Thái ngũ niên

đất Trung Kỳ o có gì quan trọng

các quan trong triều

người về vui thú điền viên

người thì lên sơn lâm ở ẩn

người thì nổi lọan

chỉ có Phan Đình Phùng mở đồn điền

ở Vụ Quang Hà Tĩnh

huyện Đông Khê Hà Tĩnh

rồi cho người qua Tàu qua Xiêm

học đúc súng đạn

làm chuyện văn thân Cần Vương

-

có cái học làm quan

có cái học làm dân

dân có việc cày sâu cuốc bẫm

tưới nước bón phân

quan có chuyện của quan

ăn hối lộ cỉa dân

cầm roi đánh vào đầu dân

vơ vét của cải của bá tánh

NON NƯỚC

Chu Vương Miện

-

bán sơn bảo kiếm đề huân sử

nhất phiền băng tâm đạt sở cầu

-

vách núi gươm vàng ghi dấu sử

đôi dòng tâm huyết gửi đời sau

Kinh Tương mấy thủa Ngô Sở Việt

lưu vực Trường Giang 1  Phong Châu

mở nước mang mang từ Lưỡng Quảng

phương nam lúa ngát rợp xanh mầu

18 chi Hùng trên Bạch Hạc

nối dòng dân dệt cửi nuôi trâu

từng bầy chim Lạc bay ven núi

ngàn xưa lồng lộng tới ngàn sau

tổ tiên xưa vốn tiên rồng hoà hợp

Bach Việt bao đời trầu bám cau

theo cha lên núi trổng khoai bắp

theo mẹ về xuôi thả lưới câu

tiến thẳng về Nam nơi Phú Quốc

độ dài Minh Hải tới Giao Châu

gió bụi bao lần bay trên nước

lửa cháy tràn lan xập mái lầu

đất nước chia ra làm mấy mảnh

mấy miền Tượng Quận - Ái - Hoan Châu

vận nước ách trời trùm dân tộc

xích xiềng gian khổ ngập Ô Lâu

ngàn năm đằng đẵng 100 năm nạn

hết vàng tới trắng giống y nhau

phá Tống bình Chiêm còn đâu đó

Bình Nguyên Sát Thát giải Lục Đầu

10 năm chống giặc Minh ròng rã

đất nước thanh bình ngát đượng dâu

giang sơn bây chừ điêu linh quá

chả lẽ bỏ đi ? đi mãi đâu ?

chả lẽ ra đi tìm cơm áo

nghĩa núi tình sông vạn cổ sầu

43 năm đầy thương hận quá

mà người Giao Chỉ chả nhìn nhau ?

BẤT CHIẾN

cvm

-

tự nhiên thành

ông bị quyền thần Tôn Thất Thuyết

& Nguyễn Văn Tường cách chức ngự sử

ông về Vụ Bản lập chiến  khu kháng Pháp

lập Đảng Văn Thân phò vua Hàm Nghi

chiến đấu nhiều năm chế ra vũ khí

và quân đội đựơc tổ chức rất có hàng ngũ

Hoàng cao Khải nhiều lần viết thư dụ hàng

nhưng ông không hài lòng

và chính phủ Bảo Hộ bèn sai

tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân

mang quân bản bộ đến tiêu diệt

nhưng ông sức gìa lại bệnh

rồi chết ?

Nguyễn Thân o mất 1 giọt mồ hôi

đáo mã thành công

-

HẬU DUỆ

con nhà tông o giống lông

cũng giống cánh

cháu cụ là chuẩn tướng Lam Sơn

năm 1956 làm Đại tá tư lệnh

Sư Đoàn Khinh Chiến 16

trú đóng ở đồi La Vang Quảng Trị

vì xúc phạm tới cố vấn Mỹ

bị treo lon 16 năm

mãi tới năm 1972 mới vinh thăng Chuẩn Tướng

em của tướng Làm Sơn

là chuẩn tướng Phan Đình Soạn

tư lệnh Binh Chủng Công Binh

bị rớt máy bay

thác

sinh vi tướng tử vi thần

Chu Vương Miện ( HNPD )

BẢN TIN MỚI NHẤT

Thắng /Thua ?

Tranh cãi với bất kỳ ai, bạn cũng sẽ bị thua lỗ thôi!

Xem Thêm

Tổng thống Trump cảm ơn Campuchia vì đã cho du thuyền MS Westerdam cập cảng - Hải Lam

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/2 gửi lời cảm ơn Campuchia vì đã cho du thuyền MS Westerdam cập cảng sau khi du thuyền này bị 5 nơi từ chối vì lo ngại dịch COVID-19.

Xem Thêm

ĐỂ DÀNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ô hay em vẫn quan san Chưa nghe hơi thở anh than vãn buồn

Xem Thêm

Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô! – Chín Cầu Tre

Truyền hình nhà tôi không bao giờ tắt. Người ta xem truyền hình để mở rộng kiến thức, còn nhà tôi coi truyền hình để sưởi ấm cái phòng khách và làm từ thiện cho công ty điện SCE

Xem Thêm

Nhan sắc ngày ấy - bây giờ của 14 Hoa hậu chuyển giới Quốc tế

Người trở về cát bụi, kẻ lão hóa ngược, riêng Hương Giang là đỉnh của đỉnh

Xem Thêm

Mỹ đã viết về virus Vũ Hán từ 1981

Gần 40 năm trước, một tiểu thuyết Mỹ đã mô tả về loại virus Vũ Hán nằm trong chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Kìa quân tầu ô !!!!

"Kìa quân tầu ô !!!!" Nghe tựa đề bài này lại nhớ tói thời kỳ quân tầu phù được quân đồng minh điều vào giải giới vũ khí Nhật bản ! Hồi đó trẻ con chúng tôi thường hát: "Đoàn quân tầu ô đi, sao mà thối thế..." Đến giờ, bọn nó vẫn còn thối và càng ngày càng thối hơn !!!

Xem Thêm

Đề bài :Lần đầu tiên Không Quân Mỹ có tướng gốc Việt

Không Quân Mỹ đến bây giờ mới có Tướng gốc Việt, trước đây mấy chục năm Không Quân QLVNCH đã có mấy Tướng gốc Việt rồi, bỏ xa Không Quân Mỹ..

Xem Thêm

Đề bài :Ghê rợn!

Đoạn phim (video clip) ăn súp dơi không phải quay ở Vũ Hán mà là tại Palau, đảo quốc ở Thái Bình Dương. Nhân vật trong đó là blogger chuyên về du lịch Wang Mengyun (Vương Mộng Vân). Theo tờ South China Morning Post, cô Vương mới đây cho biết đoạn phim được quay vào năm 2016, đăng vào năm 2017, trong một chương trình giới thiệu các món ăn địa phương tại Palau, trong đó có món súp dơi.

Xem Thêm

Đề bài :Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )

Vào khoảng năm 1997 hay 98 gì đó,tôi vớ được 1 tờ báo chợ,tờ báo có nhiều trang và là 1 tờ báo mới xuất bản được vài số,tên tờ báo là Chính nghĩa do Há văn Sơn chủ trương.Đọc bài của HVS phê bình LM Phạm hữu Lễ về trường hợp của 1 cựu Đ/Uý làm ăng ten và đánh chết người bạn tù trong trại tù ngoài Bắc,tôi bèn chuyển cho người bạn cùng đang đứng nói chuyện xem và nói...Thằng nào viết báo mà lý luận ấu trĩ thế này mà dám đăng trên báo thì tôi phục nó thật...Quả thật,người bạn cũng đồng ý,từ văn viết cho đến lý luận chỉ đáng lớp 3 Tiểu học...vậy mà HVS dám làm báo.Đúng HVS xứng đáng danh liều mạng,điếc ko sợ súng.

Xem Thêm

Đề bài :MỘT LẦN XA BẾN - Mỹ Lệ

Một bài viết mang bao niềm thương mến sâu xa... Thật buồn ! Những kỷ niệm thân thương của "những ngày xưa thân ái" sẽ không bao giờ trở lại. Chân thành cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Nữ bác sĩ cơ bắp chữa khỏi nhiều ca nhiễm virus corona

Đọc bản tin này của Lão Phan,tôi nghi ngờ là 1 bút danh khác của tên TS chồng mụ Lê Phan...Cả 2 vợ chồng nhà này là công dân của Anh,gốc Việt,ko biết sao họ thù ghét Trump lộ liễu đến thế.Có thể họ đi theo khuynh hướng của Châu Âu,chống mọi thứ của Mỹ chăng ???

Xem Thêm

Đề bài :Cách Nhìn Trump của Nghệ Sĩ Da Đen Steve Harvey

Cho du Nancy va toan dang hoac ai do co thu ghet Mr.Trump toi co nao chang nua,cung nen nhin va xem xet thanh qua 03 nam ma ong va chinh phu da lam duoc cho dat nuoc nay( MY ).Nuoc My da lay lai duoc danh du-kham phuc cua moi quoc gia tren the gioi,cho du la ke thu nhu tau cong hien nay.Kinh te da tang truong,viec lam da tran day.Moi gian manh tro cap dang tu tu duoc cuu xet,tham dinh lai.Nghia la tien thue cua chung ta da it bi phung phi(ngoai tru con Lua)de xu dung sai cach va thiet hai cho chinh nguoi dong thue.Khong thich Trump ve tu cach:khong sao! khong thich Trump ve cach an noi : Khong sao! vi tat ca nhung cai khong thich,khong sao nay da vuc nuoc My dung day. Sau khi cu phai khom lung cui chao va xin loi lung tung ca.Su hen ha da qua,su ban thiu cua nha trang da qua va do moi la dieu chung ta THICH hay KHONG THICH TRUMP !

Xem Thêm

Đề bài :NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN LỀ VỀ DIỄN VĂN LIEN BANG CỦA TT DONALD TRUMP

Toi nghiep ME DI va dong bon ,ngoi ngay nguoi nghe bon ho hoan ho va bi xi va khong kip vuot mat cho ca ban dan the gioi chiem nguong guong mat gian hung va dong bon. 03 nam tung hoanh ngang doc,mac suc ve rong ve ran du moi xau xa,ban thiu cho ke thu ( ? ) de gio day,ngoi tran minh don nhan moi phi nho da so nguoi.Chua het dau,con nhung oan hon cua cac bao thai nua,tieng keu cua chung da thau den troi cao.Bung lam da chiu !

Xem Thêm

Đề bài :Những Điều Ta Không Để Ý:

Hồi tâm ? Tác giả mấy tuổi ? Chệt Cộng và lũ Vịt Cộng khg bao giờ có 2 chữ “hồi tâm”..... Tội nghiệp tác giả quá !

Xem Thêm

TIN MỚI

ĐỂ DÀNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ô hay em vẫn quan san Chưa nghe hơi thở anh than vãn buồn

Xem Thêm

Thần Dược Đây! Mại Dô, Mại Dô! – Chín Cầu Tre

Truyền hình nhà tôi không bao giờ tắt. Người ta xem truyền hình để mở rộng kiến thức, còn nhà tôi coi truyền hình để sưởi ấm cái phòng khách và làm từ thiện cho công ty điện SCE

Xem Thêm

Nhan sắc ngày ấy - bây giờ của 14 Hoa hậu chuyển giới Quốc tế

Người trở về cát bụi, kẻ lão hóa ngược, riêng Hương Giang là đỉnh của đỉnh

Xem Thêm

Mỹ đã viết về virus Vũ Hán từ 1981

Gần 40 năm trước, một tiểu thuyết Mỹ đã mô tả về loại virus Vũ Hán nằm trong chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 19/02/2020

Donald Trump tuyên bố ông đã giảm án tù cho Rod Blagojevich, cựu thống đốc bang Illinois, người bị kết án vì cố bán ghế trống do Barack Obama để lại ở Thượng viện

Xem Thêm

Virus Corona - Bao giờ thì Trung Cộng vỡ trận? Mai Tú Ân.

(HNPD) Gần 2000 người chết sau hai tháng phát dịch chưa phải là tai họa nhưng đó là cái giá phải trả và còn phải trả nữa cho cái cung cách hành chính mệnh lệnh, cách xử lý vụ việc không đặt mạng sống của người dân lên cao nhất.

Xem Thêm

Virus sư phụ Dacosavina - Nguyễn Bá Chổi

(Meo của Virus Corona trả lời Virus Dacosavina- NBC chuyển hộ)

Xem Thêm

Nước mắt, nước biển và Thuyền Nhân Việt.

Mời xem bài của tác giả Trần Mộng Tú theo đoàn về thăm các ngôi mộ Thuyền Nhân chết trên đường vượt biên

Xem Thêm

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan sang nước này và phòng chống dịch khi bùng phát.

Xem Thêm

HOA NÂU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Hoa vàng, hoa tím mộng mơ Mầu hoa nâu đậm tóc tơ u tình

Xem Thêm