Xe cán chó

Ý Dân: Bệnh tôn thờ lãnh tụ của người Việt.

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.images (1)

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.

Vì ảnh hưởng Nho Giáo của Tàu nên người Việt bị đầu độc bởi các chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài và cộng sản, chủ trương Quân Sư Phụ, đặt hình ảnh lãnh tụ lên vị trí phải tôn thờ qua những truyền thuyết, huyền thoại không có gì kiểm chứng để làm cho người dân phải phục tùng và tôn thờ một cách mù quáng, vô điều kiện. Qua các triều đại thời phong kiến, cho đến các chế độ độc tài Phatcist như Hitler, độc tài cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Tập Cận Bình, Kim Chính Nhựt hay ngay cả độc tài quân phiệt Macos của Phi Luật Tân…. Tất cả guồng máy tuyên truyền của các chế độ này đánh bóng lãnh tụ đến tận mây xanh dù trong thực tế những cá nhân này chẳng có gì xuất sắc, từ phong cách, học vấn, đạo dức, tư tưởng rất tầm thừờng như những người tầm thường khác, nhưng nhờ thời thế đẩy đưa và vì có nhiều thủ đọan hoặc nhờ các thế lực ngoại bang đã đựoc nắm giữ những chức vụ then chốt,rồi lên ghế lãnh tụ, từ đó họ ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền ngày đêm thêu dệt nhiều truyền thuyết, huyền thoại để đánh bóng cá nhân mình. Chính Hồ Chí Minh cũng lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên để ca ngợi Hồ Chí Minh trong cuốn “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”, một cách rất trơ trẻn.

Bằng cách bắt người dân tôn thờ lãnh tụ, giới cầm quyền mới có thể kéo dài vị thế lãnh đạo và chế độ của họ. Ngay sau khi họ chết, những người kế tục tiếp tục đánh bóng hình tượng lãnh tụ này để ngươi dân mù quáng tiếp tục phục tùng theo chế độ họ đang cai trị. Đó là thủ thuật của những kẻ cầm quyền và chế độ độc tài. Có nhiều người có đầu óc bảo hòang, lỡ tôn thờ lãnh tụ đã qua đời hoặc chế độ đã sụp đổ họ vẫn tiếp tục ca ngợi, đánh bóng những dư âm, mong phục hồi quá khứ, họ không can đảm chấp nhận thực tế hiện tại mới cần cải thiện để xã hội thích hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại, không thể đi ngược về quá khứ.

Tại các chế độ tư do dân chủ, lãnh tụ đựoc chọn lựa qua phương cách bấu củ tự do và lãnh tụ chi được cầm quyền trong một hoặc hai nhiệm kỳ tối đa theo hiến định, sau khi nhiệm kỳ đã chấm dứt họ phải nhường vị thế của mình lại cho những người khác. Và mọi người đều có cơ hội bằng nhau, bình đảng. Ai vượt trội và giỏi thì xứng đảng cầm cân nẩy mực tiếp tục sứ mạng điều hành quốc gia.

Có ai giỏi bằng TT Ronald Reagon đã làm cho chế độ CS Liên Xô, Đông Đức, Đông Âu sụp đỗ hàng lọat, nhưng khi về hưu thì ông cũng bình dân như những người khác khi chưa làm tổng thống. TT Bush hiển hách chiến thắng ở cuộc chiến Trung Đônng trong chiến dịch Desert Storm, nhưng sau khi về hưư ông chỉ vui sống với gia đình, con cháu hoặc đi nhảy dù làm thú vui. TT Obama có tài hùng biện dễn thuyết, ăn nói lưu lóat nhưng sau 8 năm ông cũng về làm thứ dân, viết sách và dễn thuyết. Tổng Thống Jimm Carter, có công giải cứu 52 con tin bị Iran bắt giữ sau khi về hưu ông thành lập chương trình Habitat miệt mài tự tay đi xây nhà cho dân nghèo ở như những người thợ Construction khác. Dân Mỹ chỉ kính trọng nhưng không điên cuồng tôn thờ những vị lãnh đạo của họ, nhưng nếu ai làm sai người dân vẫn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích mà không bị ai trù dập. Nhờ như vậy xã hội Mỹ và các nước Tây Phương dân chúng mới thóat khỏi chế độ độc tài.

Tóm lại, muốn được tụ do dân chủ người Việt hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ, dù cho vị lãnh tụ đó thuộc chế độ nào, triều đại nào, vì bệnh tôn thờ lãnh tụ tạo cơ hội cho giới cầm quyền có nhiều quyền lực đưa đến độc tài, coi dân như cỏ rác, mà chỉ nên tôn thờ hình ảnh của những bậc tiền bối hữu công, anh hùng dân tộc đã có công dưng nước và giữ nước, những bậc anh hùng đã hy sinh thân mình để chống giặc, chống ngoại xâm.

Nếu muốn học theo Nho Giáo của Tàu nên chủ trương: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, có nghĩa, Dân là quí nhất, kế đến mới là đất nước, cuối cùng mới đến Vua, coi nhẹ nhất. Bởi vì có dân mới có đất nước, có đất nước mà không có dân thì đất hoang. Có dân mới có vua, vua từ dân mà ra, vua không phải từ trên trời giáng thế xuống như Nho Giáo đã đầu độc (thiên tử). Vua không đẻ dân ra được, ngược lại chỉ có dân mới có thể đẻ ra vua. Vậy tại sao dân phải cúi đầu tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng? Vua phải kính trọng dân mới đúng vì nhở dân bầu chọn, tôn vinh lên mới đựoc địa vị làm vua làm lãnh tụ. Chừng nào mọi người Việt trong cũng như ngoài nước ý thức được rằng bệnh sùng bái, tôn thờ lãnh tụ cần phải được chữa dứt căn, khi ấy chế độ độc tài tự nhiên tan biến. Chính chúng ta nặn nên chế độ độc tài vì chúng ta mang bệnh nặng tôn thờ lãnh tụ đã quá lâu.

Y Dan

Trong cuoc doi chi nuoi mot giac mo, do la:

Che do CSVN sup do tan tanh nhu cac nuoc CS

o Dong Au de dan toc VN co ngay sanh voi cac

cuong quoc tren the gioi.

Paul Pham chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Ý Dân: Bệnh tôn thờ lãnh tụ của người Việt.

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.images (1)

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.

Vì ảnh hưởng Nho Giáo của Tàu nên người Việt bị đầu độc bởi các chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài và cộng sản, chủ trương Quân Sư Phụ, đặt hình ảnh lãnh tụ lên vị trí phải tôn thờ qua những truyền thuyết, huyền thoại không có gì kiểm chứng để làm cho người dân phải phục tùng và tôn thờ một cách mù quáng, vô điều kiện. Qua các triều đại thời phong kiến, cho đến các chế độ độc tài Phatcist như Hitler, độc tài cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Tập Cận Bình, Kim Chính Nhựt hay ngay cả độc tài quân phiệt Macos của Phi Luật Tân…. Tất cả guồng máy tuyên truyền của các chế độ này đánh bóng lãnh tụ đến tận mây xanh dù trong thực tế những cá nhân này chẳng có gì xuất sắc, từ phong cách, học vấn, đạo dức, tư tưởng rất tầm thừờng như những người tầm thường khác, nhưng nhờ thời thế đẩy đưa và vì có nhiều thủ đọan hoặc nhờ các thế lực ngoại bang đã đựoc nắm giữ những chức vụ then chốt,rồi lên ghế lãnh tụ, từ đó họ ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền ngày đêm thêu dệt nhiều truyền thuyết, huyền thoại để đánh bóng cá nhân mình. Chính Hồ Chí Minh cũng lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên để ca ngợi Hồ Chí Minh trong cuốn “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”, một cách rất trơ trẻn.

Bằng cách bắt người dân tôn thờ lãnh tụ, giới cầm quyền mới có thể kéo dài vị thế lãnh đạo và chế độ của họ. Ngay sau khi họ chết, những người kế tục tiếp tục đánh bóng hình tượng lãnh tụ này để ngươi dân mù quáng tiếp tục phục tùng theo chế độ họ đang cai trị. Đó là thủ thuật của những kẻ cầm quyền và chế độ độc tài. Có nhiều người có đầu óc bảo hòang, lỡ tôn thờ lãnh tụ đã qua đời hoặc chế độ đã sụp đổ họ vẫn tiếp tục ca ngợi, đánh bóng những dư âm, mong phục hồi quá khứ, họ không can đảm chấp nhận thực tế hiện tại mới cần cải thiện để xã hội thích hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại, không thể đi ngược về quá khứ.

Tại các chế độ tư do dân chủ, lãnh tụ đựoc chọn lựa qua phương cách bấu củ tự do và lãnh tụ chi được cầm quyền trong một hoặc hai nhiệm kỳ tối đa theo hiến định, sau khi nhiệm kỳ đã chấm dứt họ phải nhường vị thế của mình lại cho những người khác. Và mọi người đều có cơ hội bằng nhau, bình đảng. Ai vượt trội và giỏi thì xứng đảng cầm cân nẩy mực tiếp tục sứ mạng điều hành quốc gia.

Có ai giỏi bằng TT Ronald Reagon đã làm cho chế độ CS Liên Xô, Đông Đức, Đông Âu sụp đỗ hàng lọat, nhưng khi về hưu thì ông cũng bình dân như những người khác khi chưa làm tổng thống. TT Bush hiển hách chiến thắng ở cuộc chiến Trung Đônng trong chiến dịch Desert Storm, nhưng sau khi về hưư ông chỉ vui sống với gia đình, con cháu hoặc đi nhảy dù làm thú vui. TT Obama có tài hùng biện dễn thuyết, ăn nói lưu lóat nhưng sau 8 năm ông cũng về làm thứ dân, viết sách và dễn thuyết. Tổng Thống Jimm Carter, có công giải cứu 52 con tin bị Iran bắt giữ sau khi về hưu ông thành lập chương trình Habitat miệt mài tự tay đi xây nhà cho dân nghèo ở như những người thợ Construction khác. Dân Mỹ chỉ kính trọng nhưng không điên cuồng tôn thờ những vị lãnh đạo của họ, nhưng nếu ai làm sai người dân vẫn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích mà không bị ai trù dập. Nhờ như vậy xã hội Mỹ và các nước Tây Phương dân chúng mới thóat khỏi chế độ độc tài.

Tóm lại, muốn được tụ do dân chủ người Việt hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ, dù cho vị lãnh tụ đó thuộc chế độ nào, triều đại nào, vì bệnh tôn thờ lãnh tụ tạo cơ hội cho giới cầm quyền có nhiều quyền lực đưa đến độc tài, coi dân như cỏ rác, mà chỉ nên tôn thờ hình ảnh của những bậc tiền bối hữu công, anh hùng dân tộc đã có công dưng nước và giữ nước, những bậc anh hùng đã hy sinh thân mình để chống giặc, chống ngoại xâm.

Nếu muốn học theo Nho Giáo của Tàu nên chủ trương: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, có nghĩa, Dân là quí nhất, kế đến mới là đất nước, cuối cùng mới đến Vua, coi nhẹ nhất. Bởi vì có dân mới có đất nước, có đất nước mà không có dân thì đất hoang. Có dân mới có vua, vua từ dân mà ra, vua không phải từ trên trời giáng thế xuống như Nho Giáo đã đầu độc (thiên tử). Vua không đẻ dân ra được, ngược lại chỉ có dân mới có thể đẻ ra vua. Vậy tại sao dân phải cúi đầu tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng? Vua phải kính trọng dân mới đúng vì nhở dân bầu chọn, tôn vinh lên mới đựoc địa vị làm vua làm lãnh tụ. Chừng nào mọi người Việt trong cũng như ngoài nước ý thức được rằng bệnh sùng bái, tôn thờ lãnh tụ cần phải được chữa dứt căn, khi ấy chế độ độc tài tự nhiên tan biến. Chính chúng ta nặn nên chế độ độc tài vì chúng ta mang bệnh nặng tôn thờ lãnh tụ đã quá lâu.

Y Dan

Trong cuoc doi chi nuoi mot giac mo, do la:

Che do CSVN sup do tan tanh nhu cac nuoc CS

o Dong Au de dan toc VN co ngay sanh voi cac

cuong quoc tren the gioi.

Paul Pham chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

PHÓ ĐỀ ĐỐC HOÀNG CƠ MINH Phan Lạc Tiếp

Thay cho một nén hương tưởng niệm, nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của một vị chỉ huy mẫu mực, một vị tướng can trường, một tấm gương thanh liêm và trong sáng của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 20/09/2019

Hội nghị thường niên Công đảng Anh và vấn đề Brexit

Xem Thêm

Gió lạnh đầu mùa- Ngân Sơn

( HNPD ) Ngàn trước ngàn sau vẫn thế này.

Xem Thêm

THU ĐỢI NGOÀI HIÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu nơi Tây Trúc mơ hồ khói Sách ở Tràng An chất ngất thành

Xem Thêm

Khổng Tử và người học trò tên Mỗ muốn làm Thầy

Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 19/09/2019

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tài chính gia tăng “mạnh mẽ” các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :NĂM ĐIỀU NGŨ GIÁC ĐÀI KHÔNG NÓI RÕ CHO CHÚNG TA VỀ QUÂN ĐỘI TRUNG CỘNG

Tay Phuong da bi am anh chet nguoi boi cau tuyen bo cua Bonapat:"hay de con rong no ngu,dung danh thuc no..."Ho quen rang,con rong nay da bi bat quoc phan thay,ho quen rang du la rong lua,to gap nhieu lan hon anh chang be ti AN NAM,da bi chang be ti nay danh cho xieu veo.Tat ca deu chung qui,BOI HAM TIEN,ham dut lot,ma da nuoi duong con rong lon nay ( duong ho di hoa )ma de thiet hai hon gap ngan lan cho hau the.Nguoi TAY PHUONG phai chiu trach nhiem ro rang ve thai do va y chi,hanh dong ve LOI NHUAN cua minh ma tan hai bao nhieu sinh mang.Nguoi An do co cau cham ngon :" noi dau co nguoi da trang,noi do co chien tranh "O tai My,qua nhieu doi chanh phu can dai,nhung nguoi dung dau da nhan hoi lo,tai loi bat minh de pha hoai dat nuoc,dang phai thi chung tay dua nguoi bat hop phap nhap lau de lay phieu...TIEN...TIEN...TIEN...

Xem Thêm

Đề bài :Ảnh xưa: Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung Quốc năm 1974

Rất xúc động với những hình ảnh lịch sử này, Sinh viên Việt Nam ngày xưa về căn bản giáo dục khác xa du sinh vc bây giờ.  Nhìn những bức hình này và tấm hình sinh viên sau khi miền Nam thất thủ chít khăn tang mang quốc kỷ VN tuần hành trên đường phố Paris mà ngậm ngùi cho nền văn hóa 4000 năm hiện nay dưới chế độ cộng sản đã mất hết rồi.

Xem Thêm

Đề bài :Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

Thấy viết là "tên Tr/úy trưởng ban ..." nghe quen quen đâu đó lúc còn trong tù phải nghe sách bọn VC viết về VNCH...Chả biết người viết thuộc giới nào...Hihii...

Xem Thêm

Đề bài :Lấy chồng, Lấy vợ Mễ

We been married 37 years .. she younger me 19 years.

Xem Thêm

Đề bài :CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG KẺ NGẬM TIỀN TÀU CỘNG

Cai gia phai tra nay suy ra van con nhe heu,hay hoi uranium-hay hoi vai tram trieu duoc cho di dau?hau hoi vi sao ong dai su bi giet va binh linh bi keo xac khap thanh pho,hay hoi vi sao tau duoc vao wto...va ca tram cau hoi quan trong khac va nhu moi day,ten ty phu tu tu (?)Khi loi tat ca nhung mo am cua cac dang bac tai to,mat nhon thi cai gia phai tra no "be" hon nhieu,be vao nhung ca nhan,nhung chuc vi to dung,co an thi phai co tra. THIEN VONG KHOI KHOI.

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hôm nay: 03/09/2019

Don duong ! De nhat phu nhan chac khong thich hop voi chinh tri,chi thich hop voi tung quan.Di theo chong va la cai bong do dan cho nhung cau tuyen bo thieu than trong cua ong gia da hon that thap.Co con gai nang no ve Phuong dien kinh doanh nhieu hon la chinh tri,nhung bong hong nay co nhieu loi the,de dang deal voi cac dang nam nhi,con trai thi de bi mai suy,ong gia khong the kinh doanh,nhung cac dua con no dau co lam T.T ?no dau co lien quan gi den chinh tri,chinh em.No dau co dai ma dua dau ra cho nguoi con LUA nam toc, the ma co con gai nay lam duoc nhieu chuyen,ong con re thi lo ben trung dong,hai ong con trai thi...chung may ra sau lung bo,an chac.Ong Trump chi lanh luong 01 dollar tuong trung,thi cung phai co cho de nuong tua chu,khong co banh mi nhai,suc dau ma lam viec ? vay thoi ! chuc co gai ruou luon gat hai thanh cong,co co thanh cong thi bo co cung duoc an tam va nho do ong gia co thoi gian suy nghi nhieu tro hay hon voi bon xa nghia.

Xem Thêm

Đề bài :Kem Sài Gòn , kem Hà Lội

Gioi oi ! khen em khong het,no long nao lai nem da em ? Co em con rat gioi tieng viet,van phong ro rang.Em qua gioi khi doi choi voi con me Bac ky nay.Nhung cung con may Phuoc cho em,no ma tum lai nhu con me Hien cong an nao do la em toi doi.Can than nhe em gai ve xu cong san no len toi thien dang em a ! Chuc em di den noi,ve den chon,moi su bang an.

Xem Thêm

TIN MỚI

Thế giới hôm nay: 20/09/2019

Hội nghị thường niên Công đảng Anh và vấn đề Brexit

Xem Thêm

Gió lạnh đầu mùa- Ngân Sơn

( HNPD ) Ngàn trước ngàn sau vẫn thế này.

Xem Thêm

THU ĐỢI NGOÀI HIÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu nơi Tây Trúc mơ hồ khói Sách ở Tràng An chất ngất thành

Xem Thêm

Khổng Tử và người học trò tên Mỗ muốn làm Thầy

Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 19/09/2019

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tài chính gia tăng “mạnh mẽ” các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Xem Thêm

BÀN CỜ VENEZUELA ĐÃ XONG GUAIDO NẮM QUYỀN CHẤP CHÍNH

AFP đưa tin Quốc hội Venezuela ngày 17/9/2019 đã PHÊ CHUẨN Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời.

Xem Thêm

Lão Phan giới thiệu đấy nghe !

(HNPD) Tức chết , phe ta vưỡn…bậc Thầy ! Không tin, coi thử tí dưới đây !

Xem Thêm

BÀI CA CỦA NGƯỜI DU TỬ - Thái Phương

Người con nào thì cũng thương mẹ

Xem Thêm

THU TIỄN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chưa hết trăm năm mà lỗi hẹn Đành thôi, lưới mộng lại buông tơ ...

Xem Thêm

XẾ BÓNG CUỘC ĐỜI - Phan

Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là "Estate Sale" cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà.

Xem Thêm