Nhân Vật

Các bộ mặt của phong trào đối lập Syria

Lực lượng nổi dậy tại Syria đã chiến đấu chống chính phủ do Tổng Thống Bashar al-Assad lãnh đạo gần 18 tháng nay, nhưng như lời tường thuật của thông tín viên André de Nesnera của VOA

thì hiện người ta vẫn chưa rõ phong trào đối lập Syria gồm những thành phần nào.

Nhiều chuyên gia nhận định, trên thực tế không chỉ có một phe đối lập duy nhất ở Syria.

Theo lời ông Fawaz Gerges, chuyên gia về khu vực Trung Đông tại Trường Kinh tế London, thì có “nhiều phe đối lập ở Syria.” Ông phân tích:

"Có hơn 100 phe đối lập vũ trang ở Syria. Có nhiều phe phái nhỏ, thái độ và quan điểm của họ khác biệt trong nội bộ phong trào đối lập, cả ở bên ngoài lẫn bên trong Syria. Cụ thể là có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo, không chỉ riêng nhóm Huynh đệ Hồi giáo; có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo cực đoan Salafi, và thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo ôn hòa. Có người theo dân tộc chủ nghĩa, có người theo chủ nghĩa thế tục, có người theo phong trào cánh tả. Đây là một trong những bức tranh phức tạp và nhiều màu sắc nhất mà ta có thể phác họa khi nói đến những phe đối lập ở Syria.”
 
Ông Gerges nói sự chia rẽ giữa những phe phái khác nhau là điều không thể tránh khỏi:

"Không những có chia rẽ lớn giữa các nhóm đối lập bên ngoài Syria, đặc biệt là Hội đồng quốc gia Syria và các nhóm khác, mà ở trong nước, còn có chia rẽ sâu xa trong nội bộ phe đối lập, nói cách khác có chia rẽ giữa các nhóm đối lập vũ trang bên trong Syria và những nhóm đối lập bên ngoài Syria."

Các nhà phân tích theo một quan điểm, thì phong trào đối lập Syria bị chia rẽ, nội bộ lủng củng, làm việc kém hiệu quả, và không đưa ra được một giải pháp khả dĩ có thể thay thế chế độ Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, ông Nadim Shehadi, một chuyên gia về Trung Đông thuộc tổ chức Chatham House ở London, lại có cách nhìn khác về phe đối lập Syria.

"Một cách khác nhìn khác về phong trào đối lập của Syria là sự chia rẽ đó thể hiện sức mạnh. Theo một cách nào đó, chia rẽ chính là dấu hiệu của một xã hội chính trị lành mạnh. Phong trào này thể hiện toàn bộ xã hội Syria với tất cả tính đa dạng về lịch sử, về sắc tộc và về ý thức hệ lần đầu tiên mới xuất hiện. Đây chính là nền tảng để tạo dựng một nền dân chủ trong tương lai. Trông đợi một phong trào đối lập đoàn kết sau lưng một vị lãnh tụ có quyền lực, là muốn có một nhà độc tài khác."

Các chuyên gia nói sẽ rất thú vị nếu lực lượng đối lập có thể gạt những bất đồng sang một bên để cai trị đất nước một khi ông Assad bị buộc phải từ chức, như các lực lượng đối lập tiên đoán.

Một nhân vật được coi là có triển vọng trở thành một khuôn mặt trong chính quyền chuyển tiếp là Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp cách đây vài tuần.

 

Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp

​​Cha của ông Tlass, Mustafa Tlass, từng giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng Syria trong nhiều thập kỷ, và bản thân ông Manaf Tlass là bạn thiếu thời và là người trợ lý gần gũi đáng tin cậy của Tổng thống Syria bây giờ.

Nhưng nhiều chuyên gia, kể cả ông Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London, nói uy tín của Tướng Tlass đã bị ảnh hưởng vì sự liên hệ với chế độ Assad. Ông nói:

"Nhiều người trong lực lượng đối lập, đặc biệt là bên trong Syria, vẫn còn nhớ rằng gia đình Tlass từng có quan hệ rất gần gũi với gia đình Assad. Quá trình gắn bó lâu dài với gia đình Assad như thế sẽ không cho phép ông Tlass đóng một vai trò hệ trọng trong chính quyền hậu Assad. "

Ông Nadim Shehadi thuộc tổ chức Chatham House ở London, nói rằng lực lượng đối lập bên ngoài Syria không có chính danh ở trong nước. Ngay cả Hội đồng Quốc gia Syria đặt căn cứ ở Istanbul cũng bị xem là quá gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Shehadi nói rằng cuộc cách mạng chính trị đích thực đang diễn ra tại hiện trường, bên trong Syria:

"Ðây mới là điều làm chế độ Assad tức giận đến điên cuồng. Chế độ này có thể dùng bạo lực, có thể thắng bạo lực và từng cổ vũ cho bạo lực. Nó có thể tồn tại thêm 10 năm nữa với bạo lực. Nhưng chế độ Assad không thể chấp nhận - dù chỉ một ngày - rằng có một lực lượng đối lập chính đáng, một lực lượng đối lập chính trị chống lại chế độ. Cho đến bây giờ chế độ Assad vẫn mô tả lực lượng đối lập là lính đánh thuê và là một phần trong một âm mưu chống lại Syria. "

Nhiều chuyên gia tin rằng vẫn còn lâu phong trào đối lập mới giành được ưu thế bởi vì có dấu hiệu cho thấy ông Assad sẵn sàng quyết chiến tới  cùng, như cựu lãnh đạo của Libya Moammar Gadhafi.

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Các bộ mặt của phong trào đối lập Syria

Lực lượng nổi dậy tại Syria đã chiến đấu chống chính phủ do Tổng Thống Bashar al-Assad lãnh đạo gần 18 tháng nay, nhưng như lời tường thuật của thông tín viên André de Nesnera của VOA

thì hiện người ta vẫn chưa rõ phong trào đối lập Syria gồm những thành phần nào.

Nhiều chuyên gia nhận định, trên thực tế không chỉ có một phe đối lập duy nhất ở Syria.

Theo lời ông Fawaz Gerges, chuyên gia về khu vực Trung Đông tại Trường Kinh tế London, thì có “nhiều phe đối lập ở Syria.” Ông phân tích:

"Có hơn 100 phe đối lập vũ trang ở Syria. Có nhiều phe phái nhỏ, thái độ và quan điểm của họ khác biệt trong nội bộ phong trào đối lập, cả ở bên ngoài lẫn bên trong Syria. Cụ thể là có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo, không chỉ riêng nhóm Huynh đệ Hồi giáo; có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo cực đoan Salafi, và thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo ôn hòa. Có người theo dân tộc chủ nghĩa, có người theo chủ nghĩa thế tục, có người theo phong trào cánh tả. Đây là một trong những bức tranh phức tạp và nhiều màu sắc nhất mà ta có thể phác họa khi nói đến những phe đối lập ở Syria.”
 
Ông Gerges nói sự chia rẽ giữa những phe phái khác nhau là điều không thể tránh khỏi:

"Không những có chia rẽ lớn giữa các nhóm đối lập bên ngoài Syria, đặc biệt là Hội đồng quốc gia Syria và các nhóm khác, mà ở trong nước, còn có chia rẽ sâu xa trong nội bộ phe đối lập, nói cách khác có chia rẽ giữa các nhóm đối lập vũ trang bên trong Syria và những nhóm đối lập bên ngoài Syria."

Các nhà phân tích theo một quan điểm, thì phong trào đối lập Syria bị chia rẽ, nội bộ lủng củng, làm việc kém hiệu quả, và không đưa ra được một giải pháp khả dĩ có thể thay thế chế độ Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, ông Nadim Shehadi, một chuyên gia về Trung Đông thuộc tổ chức Chatham House ở London, lại có cách nhìn khác về phe đối lập Syria.

"Một cách khác nhìn khác về phong trào đối lập của Syria là sự chia rẽ đó thể hiện sức mạnh. Theo một cách nào đó, chia rẽ chính là dấu hiệu của một xã hội chính trị lành mạnh. Phong trào này thể hiện toàn bộ xã hội Syria với tất cả tính đa dạng về lịch sử, về sắc tộc và về ý thức hệ lần đầu tiên mới xuất hiện. Đây chính là nền tảng để tạo dựng một nền dân chủ trong tương lai. Trông đợi một phong trào đối lập đoàn kết sau lưng một vị lãnh tụ có quyền lực, là muốn có một nhà độc tài khác."

Các chuyên gia nói sẽ rất thú vị nếu lực lượng đối lập có thể gạt những bất đồng sang một bên để cai trị đất nước một khi ông Assad bị buộc phải từ chức, như các lực lượng đối lập tiên đoán.

Một nhân vật được coi là có triển vọng trở thành một khuôn mặt trong chính quyền chuyển tiếp là Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp cách đây vài tuần.

 

Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp

​​Cha của ông Tlass, Mustafa Tlass, từng giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng Syria trong nhiều thập kỷ, và bản thân ông Manaf Tlass là bạn thiếu thời và là người trợ lý gần gũi đáng tin cậy của Tổng thống Syria bây giờ.

Nhưng nhiều chuyên gia, kể cả ông Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London, nói uy tín của Tướng Tlass đã bị ảnh hưởng vì sự liên hệ với chế độ Assad. Ông nói:

"Nhiều người trong lực lượng đối lập, đặc biệt là bên trong Syria, vẫn còn nhớ rằng gia đình Tlass từng có quan hệ rất gần gũi với gia đình Assad. Quá trình gắn bó lâu dài với gia đình Assad như thế sẽ không cho phép ông Tlass đóng một vai trò hệ trọng trong chính quyền hậu Assad. "

Ông Nadim Shehadi thuộc tổ chức Chatham House ở London, nói rằng lực lượng đối lập bên ngoài Syria không có chính danh ở trong nước. Ngay cả Hội đồng Quốc gia Syria đặt căn cứ ở Istanbul cũng bị xem là quá gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Shehadi nói rằng cuộc cách mạng chính trị đích thực đang diễn ra tại hiện trường, bên trong Syria:

"Ðây mới là điều làm chế độ Assad tức giận đến điên cuồng. Chế độ này có thể dùng bạo lực, có thể thắng bạo lực và từng cổ vũ cho bạo lực. Nó có thể tồn tại thêm 10 năm nữa với bạo lực. Nhưng chế độ Assad không thể chấp nhận - dù chỉ một ngày - rằng có một lực lượng đối lập chính đáng, một lực lượng đối lập chính trị chống lại chế độ. Cho đến bây giờ chế độ Assad vẫn mô tả lực lượng đối lập là lính đánh thuê và là một phần trong một âm mưu chống lại Syria. "

Nhiều chuyên gia tin rằng vẫn còn lâu phong trào đối lập mới giành được ưu thế bởi vì có dấu hiệu cho thấy ông Assad sẵn sàng quyết chiến tới  cùng, như cựu lãnh đạo của Libya Moammar Gadhafi.

 

BẢN TIN MỚI NHẤT

NƠI VƯỜN TÌNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn ngại ngùng hoa nở Nơi vườn tình trầm luân

Xem Thêm

Khẩu hiệu

Nước Mỹ không co' những khẩu hiệu như: "Hoa Kỳ muôn năm" hay: "Washington vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta"..., vậy mà vẫn là cường quốc số 1 thế giới

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 14/11/2019

Israel tăng cường các cuộc tấn công không quân và pháo kích vào dải Gaza, giết chết ít nhất 24 người, theo Bộ Y tế Palestine.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 14/11/2019

Dân biểu Liên bang Australia lên tiếng về bản án đối với ông Châu Văn Khảm (RFA)

Xem Thêm

“ Bần cùng sinh đạo tặc” - Lỗ trí Thâm

Nhân dịp 39 nguời Việt bị chết trong xe đông lạnh ở Anh

Xem Thêm

THẦY ƠI , ĐIỀU THẦY DẠY CHÚNG EM LÀ SAI HAY SAO ?

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn .

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Tranh đấu cho VN là chuyện tùy thich của mỗi cá nhân..Còn hô hào tái lập hiệp định Paris ̃73 là một chuyên mơ giữa ban ngày cũa các ông chính khách salon....?? Hồi hiệp định còn hiệu lực, VC vi phạm rầm rầm, quốc tế còn No Care, huống hồ đã 44 năm qua mà mơ phục họat hiệp định này qủa thật là giấc mơ dài...?? Ai đủ tư cách để nói chuyện với quôc tế xin moi cái hiệp định đã cũ mèn... không ai còn quan tâm ra bàn cãi....?? Ai đứng tên quyên góp tiền ủng hộ mướn luật sư....?? có chắc ăn không mà thưa LHQ..?? xưa nay LHQ đã nổi tiếng là cơ quan NATO cho những việc hệ trọng..chỉ giỏi đem tiền bá tánh đi làm từ thiện.....Mỹ đòi gia6i tan LHQ là một ý nghĩ hợp thời....!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian? Nguyên Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian? Nguyên Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian?

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Trong 1 lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn trước khia quá già,tôi đã quan sát và nói chuyện với vài người bà con vẫn còn sống tại miền Bắc sau 75,tôi đã có ý định viết về cái ý tưởng này.Bởi vì hầu hết dân miền Bắc vẫn còn tin vào chế độ CS nên chuyện thống nhất như hiện nay chỉ là chuyện cưỡng bức,chỉ là chuyện cả vú lấp miệng em.Dĩ nhiên cưỡng bức là ý nghĩ của miền Nam,còn miền Bắc thì ok.Mà chuyện dân Bắc tin và phù trợ chế độ CS nói về phương diện cuộc sống, chúng ta ko trách họ được,cũng tựa như chuyện họ mừng ngày 30/4 như ngày giải phóng cũng hoàn toàn đúng,vì nếu ko có ngày 30/4 thì dân Bắc vẫn còn lầm than và tệ hơn nữa là có thể họ đã là vợ những tên Chệt ghẻ rồi vì chiến tranh đã cướp đi những thanh niên VN,còn ai để mà làm chồng họ? Nói khác đi,ngày 30/4 đã giải phóng dân Bắc khỏi nạn diệt vong và nghèo đói,nhưng nó lại tàn phá cả miền Nam thịnh vượng và tự do. Đó là cái mâu thuẫn tự nhiên gây ra bởi sự chiến thắng của VC.Nếu VNCH là kẻ chiến thắng thì chắc không có hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Trong 1 lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn trước khia quá già,tôi đã quan sát và nói chuyện với vài người bà con vẫn còn sống tại miền Bắc sau 75,tôi đã có ý định viết về cái ý tưởng này.Bởi vì hầu hết dân miền Bắc vẫn còn tin vào chế độ CS nên chuyện thống nhất như hiện nay chỉ là chuyện cưỡng bức,chỉ là chuyện cả vú lấp miệng em.Dĩ nhiên cưỡng bức là ý nghĩ của miền Nam,còn miền Bắc thì ok.Mà chuyện dân Bắc tin và phù trợ chế độ CS nói về phương diện cuộc sống, chúng ta ko trách họ được,cũng tựa như chuyện họ mừng ngày 30/4 như ngày giải phóng cũng hoàn toàn đúng,vì nếu ko có ngày 30/4 thì dân Bắc vẫn còn lầm than và tệ hơn nữa là có thể họ đã là vợ những tên Chệt ghẻ rồi vì chiến tranh đã cướp đi những thanh niên VN,còn ai để mà làm chồng họ? Nói khác đi,ngày 30/4 đã giải phóng dân Bắc khỏi nạn diệt vong và nghèo đói,nhưng nó lại tàn phá cả miền Nam thịnh vượng và tự do. Đó là cái mâu thuẫn tự nhiên gây ra bởi sự chiến thắng của VC.Nếu VNCH là kẻ chiến thắng thì chắc không có hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Ai đã ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm? Tại sao? - Phan Đức Minh

Kinh Phật :'Muốn biết nhân Quá Khứ, nhìn quả Hiện Tai. NHÂN gieo Hiện Tại, chính là QUẢ trong Tương Lai".Ác nghiệp đã gieo, trốn đi đâu cho thoát?

Xem Thêm

Đề bài :ĐI ĂN PHỞ - DODUYNGOC

Kakaka, Đoạn kết hay và chí lý quá ... không tiền không có phở, không tiền gái VN kẹp cứng không có hở !!!

Xem Thêm

Đề bài :MỎ NEO HKMH NGA -Trọng Nghĩa

Nghèo đói là căn bản của 1 nước CS,thế nên tham nhũng là phương tiện duy nhất để cán bộ CS có ăn.Trong khi tại các nước tư bản,nạn tham nhũng sẽ giết chết chế độ,thì ngược lại nạn tham nhũng có vẻ như đang làm chế độ CS vững mạnh hơn.Các nhà nghiên cứu cần quan sát hiện tượng này.

Xem Thêm

TIN MỚI

NƠI VƯỜN TÌNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn ngại ngùng hoa nở Nơi vườn tình trầm luân

Xem Thêm

Khẩu hiệu

Nước Mỹ không co' những khẩu hiệu như: "Hoa Kỳ muôn năm" hay: "Washington vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta"..., vậy mà vẫn là cường quốc số 1 thế giới

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 14/11/2019

Israel tăng cường các cuộc tấn công không quân và pháo kích vào dải Gaza, giết chết ít nhất 24 người, theo Bộ Y tế Palestine.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 14/11/2019

Dân biểu Liên bang Australia lên tiếng về bản án đối với ông Châu Văn Khảm (RFA)

Xem Thêm

“ Bần cùng sinh đạo tặc” - Lỗ trí Thâm

Nhân dịp 39 nguời Việt bị chết trong xe đông lạnh ở Anh

Xem Thêm

THẦY ƠI , ĐIỀU THẦY DẠY CHÚNG EM LÀ SAI HAY SAO ?

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn .

Xem Thêm

SÓNG SÔNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đôi bờ vẫn một dòng sông Nước đầy hay tại vơi lòng thiết tha

Xem Thêm

Dân tộc Việt: 10 sự khốn nạn

Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước và dân tộc, người Việt lại khổ như ngày hôm nay.

Xem Thêm

Người Mỹ gầy đến nỗi chỉ còn lại 18 kg

nhưng chồng cô vẫn không hề bỏ rơi mà ở bên cô suốt 10 năm trời, đã làm xúc động người đọc.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Tư 13/11/2019

Xem xét xếp hạng di tích Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm (RFA)

Xem Thêm