Nhân Vật

Các bộ mặt của phong trào đối lập Syria

Lực lượng nổi dậy tại Syria đã chiến đấu chống chính phủ do Tổng Thống Bashar al-Assad lãnh đạo gần 18 tháng nay, nhưng như lời tường thuật của thông tín viên André de Nesnera của VOA

thì hiện người ta vẫn chưa rõ phong trào đối lập Syria gồm những thành phần nào.

Nhiều chuyên gia nhận định, trên thực tế không chỉ có một phe đối lập duy nhất ở Syria.

Theo lời ông Fawaz Gerges, chuyên gia về khu vực Trung Đông tại Trường Kinh tế London, thì có “nhiều phe đối lập ở Syria.” Ông phân tích:

"Có hơn 100 phe đối lập vũ trang ở Syria. Có nhiều phe phái nhỏ, thái độ và quan điểm của họ khác biệt trong nội bộ phong trào đối lập, cả ở bên ngoài lẫn bên trong Syria. Cụ thể là có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo, không chỉ riêng nhóm Huynh đệ Hồi giáo; có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo cực đoan Salafi, và thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo ôn hòa. Có người theo dân tộc chủ nghĩa, có người theo chủ nghĩa thế tục, có người theo phong trào cánh tả. Đây là một trong những bức tranh phức tạp và nhiều màu sắc nhất mà ta có thể phác họa khi nói đến những phe đối lập ở Syria.”
 
Ông Gerges nói sự chia rẽ giữa những phe phái khác nhau là điều không thể tránh khỏi:

"Không những có chia rẽ lớn giữa các nhóm đối lập bên ngoài Syria, đặc biệt là Hội đồng quốc gia Syria và các nhóm khác, mà ở trong nước, còn có chia rẽ sâu xa trong nội bộ phe đối lập, nói cách khác có chia rẽ giữa các nhóm đối lập vũ trang bên trong Syria và những nhóm đối lập bên ngoài Syria."

Các nhà phân tích theo một quan điểm, thì phong trào đối lập Syria bị chia rẽ, nội bộ lủng củng, làm việc kém hiệu quả, và không đưa ra được một giải pháp khả dĩ có thể thay thế chế độ Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, ông Nadim Shehadi, một chuyên gia về Trung Đông thuộc tổ chức Chatham House ở London, lại có cách nhìn khác về phe đối lập Syria.

"Một cách khác nhìn khác về phong trào đối lập của Syria là sự chia rẽ đó thể hiện sức mạnh. Theo một cách nào đó, chia rẽ chính là dấu hiệu của một xã hội chính trị lành mạnh. Phong trào này thể hiện toàn bộ xã hội Syria với tất cả tính đa dạng về lịch sử, về sắc tộc và về ý thức hệ lần đầu tiên mới xuất hiện. Đây chính là nền tảng để tạo dựng một nền dân chủ trong tương lai. Trông đợi một phong trào đối lập đoàn kết sau lưng một vị lãnh tụ có quyền lực, là muốn có một nhà độc tài khác."

Các chuyên gia nói sẽ rất thú vị nếu lực lượng đối lập có thể gạt những bất đồng sang một bên để cai trị đất nước một khi ông Assad bị buộc phải từ chức, như các lực lượng đối lập tiên đoán.

Một nhân vật được coi là có triển vọng trở thành một khuôn mặt trong chính quyền chuyển tiếp là Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp cách đây vài tuần.

 

Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp

​​Cha của ông Tlass, Mustafa Tlass, từng giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng Syria trong nhiều thập kỷ, và bản thân ông Manaf Tlass là bạn thiếu thời và là người trợ lý gần gũi đáng tin cậy của Tổng thống Syria bây giờ.

Nhưng nhiều chuyên gia, kể cả ông Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London, nói uy tín của Tướng Tlass đã bị ảnh hưởng vì sự liên hệ với chế độ Assad. Ông nói:

"Nhiều người trong lực lượng đối lập, đặc biệt là bên trong Syria, vẫn còn nhớ rằng gia đình Tlass từng có quan hệ rất gần gũi với gia đình Assad. Quá trình gắn bó lâu dài với gia đình Assad như thế sẽ không cho phép ông Tlass đóng một vai trò hệ trọng trong chính quyền hậu Assad. "

Ông Nadim Shehadi thuộc tổ chức Chatham House ở London, nói rằng lực lượng đối lập bên ngoài Syria không có chính danh ở trong nước. Ngay cả Hội đồng Quốc gia Syria đặt căn cứ ở Istanbul cũng bị xem là quá gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Shehadi nói rằng cuộc cách mạng chính trị đích thực đang diễn ra tại hiện trường, bên trong Syria:

"Ðây mới là điều làm chế độ Assad tức giận đến điên cuồng. Chế độ này có thể dùng bạo lực, có thể thắng bạo lực và từng cổ vũ cho bạo lực. Nó có thể tồn tại thêm 10 năm nữa với bạo lực. Nhưng chế độ Assad không thể chấp nhận - dù chỉ một ngày - rằng có một lực lượng đối lập chính đáng, một lực lượng đối lập chính trị chống lại chế độ. Cho đến bây giờ chế độ Assad vẫn mô tả lực lượng đối lập là lính đánh thuê và là một phần trong một âm mưu chống lại Syria. "

Nhiều chuyên gia tin rằng vẫn còn lâu phong trào đối lập mới giành được ưu thế bởi vì có dấu hiệu cho thấy ông Assad sẵn sàng quyết chiến tới  cùng, như cựu lãnh đạo của Libya Moammar Gadhafi.

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Các bộ mặt của phong trào đối lập Syria

Lực lượng nổi dậy tại Syria đã chiến đấu chống chính phủ do Tổng Thống Bashar al-Assad lãnh đạo gần 18 tháng nay, nhưng như lời tường thuật của thông tín viên André de Nesnera của VOA

thì hiện người ta vẫn chưa rõ phong trào đối lập Syria gồm những thành phần nào.

Nhiều chuyên gia nhận định, trên thực tế không chỉ có một phe đối lập duy nhất ở Syria.

Theo lời ông Fawaz Gerges, chuyên gia về khu vực Trung Đông tại Trường Kinh tế London, thì có “nhiều phe đối lập ở Syria.” Ông phân tích:

"Có hơn 100 phe đối lập vũ trang ở Syria. Có nhiều phe phái nhỏ, thái độ và quan điểm của họ khác biệt trong nội bộ phong trào đối lập, cả ở bên ngoài lẫn bên trong Syria. Cụ thể là có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo, không chỉ riêng nhóm Huynh đệ Hồi giáo; có thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo cực đoan Salafi, và thành phần theo chủ thuyết Hồi giáo ôn hòa. Có người theo dân tộc chủ nghĩa, có người theo chủ nghĩa thế tục, có người theo phong trào cánh tả. Đây là một trong những bức tranh phức tạp và nhiều màu sắc nhất mà ta có thể phác họa khi nói đến những phe đối lập ở Syria.”
 
Ông Gerges nói sự chia rẽ giữa những phe phái khác nhau là điều không thể tránh khỏi:

"Không những có chia rẽ lớn giữa các nhóm đối lập bên ngoài Syria, đặc biệt là Hội đồng quốc gia Syria và các nhóm khác, mà ở trong nước, còn có chia rẽ sâu xa trong nội bộ phe đối lập, nói cách khác có chia rẽ giữa các nhóm đối lập vũ trang bên trong Syria và những nhóm đối lập bên ngoài Syria."

Các nhà phân tích theo một quan điểm, thì phong trào đối lập Syria bị chia rẽ, nội bộ lủng củng, làm việc kém hiệu quả, và không đưa ra được một giải pháp khả dĩ có thể thay thế chế độ Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, ông Nadim Shehadi, một chuyên gia về Trung Đông thuộc tổ chức Chatham House ở London, lại có cách nhìn khác về phe đối lập Syria.

"Một cách khác nhìn khác về phong trào đối lập của Syria là sự chia rẽ đó thể hiện sức mạnh. Theo một cách nào đó, chia rẽ chính là dấu hiệu của một xã hội chính trị lành mạnh. Phong trào này thể hiện toàn bộ xã hội Syria với tất cả tính đa dạng về lịch sử, về sắc tộc và về ý thức hệ lần đầu tiên mới xuất hiện. Đây chính là nền tảng để tạo dựng một nền dân chủ trong tương lai. Trông đợi một phong trào đối lập đoàn kết sau lưng một vị lãnh tụ có quyền lực, là muốn có một nhà độc tài khác."

Các chuyên gia nói sẽ rất thú vị nếu lực lượng đối lập có thể gạt những bất đồng sang một bên để cai trị đất nước một khi ông Assad bị buộc phải từ chức, như các lực lượng đối lập tiên đoán.

Một nhân vật được coi là có triển vọng trở thành một khuôn mặt trong chính quyền chuyển tiếp là Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp cách đây vài tuần.

 

Tướng Manaf Tlass, người đã đào thoát sang Pháp

​​Cha của ông Tlass, Mustafa Tlass, từng giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng Syria trong nhiều thập kỷ, và bản thân ông Manaf Tlass là bạn thiếu thời và là người trợ lý gần gũi đáng tin cậy của Tổng thống Syria bây giờ.

Nhưng nhiều chuyên gia, kể cả ông Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London, nói uy tín của Tướng Tlass đã bị ảnh hưởng vì sự liên hệ với chế độ Assad. Ông nói:

"Nhiều người trong lực lượng đối lập, đặc biệt là bên trong Syria, vẫn còn nhớ rằng gia đình Tlass từng có quan hệ rất gần gũi với gia đình Assad. Quá trình gắn bó lâu dài với gia đình Assad như thế sẽ không cho phép ông Tlass đóng một vai trò hệ trọng trong chính quyền hậu Assad. "

Ông Nadim Shehadi thuộc tổ chức Chatham House ở London, nói rằng lực lượng đối lập bên ngoài Syria không có chính danh ở trong nước. Ngay cả Hội đồng Quốc gia Syria đặt căn cứ ở Istanbul cũng bị xem là quá gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Shehadi nói rằng cuộc cách mạng chính trị đích thực đang diễn ra tại hiện trường, bên trong Syria:

"Ðây mới là điều làm chế độ Assad tức giận đến điên cuồng. Chế độ này có thể dùng bạo lực, có thể thắng bạo lực và từng cổ vũ cho bạo lực. Nó có thể tồn tại thêm 10 năm nữa với bạo lực. Nhưng chế độ Assad không thể chấp nhận - dù chỉ một ngày - rằng có một lực lượng đối lập chính đáng, một lực lượng đối lập chính trị chống lại chế độ. Cho đến bây giờ chế độ Assad vẫn mô tả lực lượng đối lập là lính đánh thuê và là một phần trong một âm mưu chống lại Syria. "

Nhiều chuyên gia tin rằng vẫn còn lâu phong trào đối lập mới giành được ưu thế bởi vì có dấu hiệu cho thấy ông Assad sẵn sàng quyết chiến tới  cùng, như cựu lãnh đạo của Libya Moammar Gadhafi.

 

BẢN TIN MỚI NHẤT

Văn Hoá Nam Bộ Là Tương Lai Của Việt Nam ( Trần Văn Giang (ghi lại)

Sông nước MIỀN NAM rất mới trong lịch sử dân tộc

Xem Thêm

CUỐI MÙA DỊCH - BS Minh Ngọc - NYU Winthrop Hospital

Có vẻ như bọn Coronavirus tạm hưu chiến ở NY, những con Đông Bắc cho phép mở bãi biển trở lại cùng một số hoạt động kinh doanh, dĩ nhiên vẫn theo đúng luật cách 6 feet và mang khẩu trang, rửa tay sát trùng...

Xem Thêm

phũ phàng quá

"Em" đang ngồi đợi để gặp ông Nha sĩ mới hẹn khám lần đầu. Trên tường là tấm bằng bác sĩ Nha khoa với đầy đủ tên họ của ông ta

Xem Thêm

ĐÔI BÁN NGUYỆT - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cũng không ôm nỗi buồn câm Mà đang thu hết không gian về mình

Xem Thêm

Trai Thanh Gái Lịch Việt Cộng

Vẻ đẹp của chủ nghĩa Duy Vật.

Xem Thêm

Bà Clinton đã công khai yêu cầu Trung Quốc can thiệp để hỗ trợ cho đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020

Bà Clinton đã công khai yêu cầu Trung Quốc can thiệp để hỗ trợ cho đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

Đề bài :"VIỆT KIỀU BAY' - KẺ CHIẾN THẮNG ĐANG THÁO CHẠY.. Từ fb Nghê Lữ - Nguyễn Đình Ngọc

Tien viet cong khong co gi lam can ban vi ( bao chung ),Chung in tien bua bai,tung tien mua tat ca bat dong san-nha cua...Vi la tien chua,gia nao cung mua,ke ca vang-dollar...bang tien thang giac ho.Doi gia lay that.va viet cong giau co hon ca nguoi ngoai quoc va viet kieu ty nan....Thua bay gio,nhung hau xet sau nay.

Xem Thêm

Đề bài :Ôbama đã nhảy ra khỏi động rồi

Khong nhay ra mua may,cai ngo dua ra pang chung cho ni chet cha ni luon,an cua ngo pao nhieu chien ma khong lam nhu ngo muon thi chit di ngo ! ca may lua ngo da uu tien cho cac cong ty lam an Xu ngo,khong lam theo y ngo,ngo tich thu va dua ra toa cho chit lun.

Xem Thêm

Đề bài :Joe Biden đã ngăn cản Obama tuần tra hải quân ở Biển Đông ? Hương Thảo

Ong nay la chuyen vien di hui (ngui)toc qui ba,qui co.Toc thi nhieu mau,nhieu mui vi khac nhau va cung nhieu chat chemical khac nhau,tay chan cung mua may lung tung va va cham tu be (nhu hinh tren ).Con nho ,khi ong con trai mang benh ung thu,ong ta ho hoan meu mao khong co tien de tra tien y phi.Obama cung bieu dien bai nuoc mat ca sau...ai ngo ! it lau sau moi loi ra ong con trai nao do ngoi choi khoi khoi ma moi thang dut tui 50.000 dollars.Nhin khuon mat doan xem tuong mao….thu doan xem sao qui anh hung hao kiet khap bon Phuong !

Xem Thêm

Đề bài :Tháng Tư Quốc Hận Từ Hiroshima/Nagasaki, Suy Nghĩ Về COVID-19 Và "Người Thắng Trận" - Nguyễn Văn Thành

120000 con người bốc hơi trong vòng 3 ngày . Chicom virus bốc hơi gần 400000 người trong 3 tháng nhảy múa khắp thế giới. Không thua gì nguyên tử , Chicom virus di hại lâu dài trên người bệnh, ảnh hưởng nặng nề nền kinh tế , vận tải , nếp sống . Nhật thất trận nhưng phục hồi nhanh chóng , 30 năm sau từ hoang tàn đổ nát , bước lên vị trí thứ nhì của kinh tế thế giới . Nhờ đâu ? Chính ở nội lực của dân tộc Nhật . Việt Nam thì sao ? Mang tiếng thắng trận , nhưng không thắng bởi nội lực , mà thắng bằng NGOẠI LỰC , bằng phương tiện , bằng khí cụ nước ngoài : AK , T54 , đại pháo , xăng dầu .... Chính vì nội lực không có , nên sau 45 năm , vẫn chỉ ăn xin là chính , có chăng là xuất cảng nô lệ đi khắp thế giới !!! Đất nước ngày một teo tóp lại !!!!

Xem Thêm

Đề bài :Quét sạch chúng đi ! - Việt Nhân

Kẻ giết chết hai cô gái nhân viên bưu điện Cầu Voi là con một cán bộ cao cấp ở địa phương .Chúng nó đem Hồ Duy Hải ra làm vật tế thần cho con của quan chức cao cấp này .

Xem Thêm

Đề bài :Công Đồng Việt Nam San Diego Phản đối tuyên bố của Thống đốc California Gavin Newsom

The governor should anticipate loosing lots of ballots next time you run for (whatever) office again.

Xem Thêm

Đề bài :Công Đồng Việt Nam San Diego Phản đối tuyên bố của Thống đốc California Gavin Newsom

Ua, con dong bon Truc Ho, Do Phu, Do Dung, Phi Long, Tuong Thang va Hoang trong Thuy ..lu do co len tieng gi kg.

Xem Thêm

TIN MỚI

Văn Hoá Nam Bộ Là Tương Lai Của Việt Nam ( Trần Văn Giang (ghi lại)

Sông nước MIỀN NAM rất mới trong lịch sử dân tộc

Xem Thêm

CUỐI MÙA DỊCH - BS Minh Ngọc - NYU Winthrop Hospital

Có vẻ như bọn Coronavirus tạm hưu chiến ở NY, những con Đông Bắc cho phép mở bãi biển trở lại cùng một số hoạt động kinh doanh, dĩ nhiên vẫn theo đúng luật cách 6 feet và mang khẩu trang, rửa tay sát trùng...

Xem Thêm

phũ phàng quá

"Em" đang ngồi đợi để gặp ông Nha sĩ mới hẹn khám lần đầu. Trên tường là tấm bằng bác sĩ Nha khoa với đầy đủ tên họ của ông ta

Xem Thêm

ĐÔI BÁN NGUYỆT - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cũng không ôm nỗi buồn câm Mà đang thu hết không gian về mình

Xem Thêm

Trai Thanh Gái Lịch Việt Cộng

Vẻ đẹp của chủ nghĩa Duy Vật.

Xem Thêm

Bà Clinton đã công khai yêu cầu Trung Quốc can thiệp để hỗ trợ cho đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020

Bà Clinton đã công khai yêu cầu Trung Quốc can thiệp để hỗ trợ cho đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020

Xem Thêm

CDC Hoa Kỳ: Nước Mỹ đã sẵn sàng hoạt động trở lại bình thường

Hôm thứ Tư (20/5), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Tiến sĩ Robert Redfield nói rằng ông ủng hộ việc mở cửa đất nước

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 24/05/2020

Ông Nguyễn Tường Thụy ‘bị công an bắt giữ’ (BoxitVN)

Xem Thêm

30-4-75 (Ngày phỏng hai hòn) - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) 30-4-75 (Ngày phỏng hai hòn) - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Côn an VN định giở chiêu trò gì nữa đây!? - Nguyễn Dư

( HNPD ) Trước đây tôi có viết một bài "Nhiều thủ đoạn gian manh của những kẻ giấu mặt",

Xem Thêm