Kinh Đời

"Chuyện sống ở Silicon Valley" - Trần Văn Giang (ghi lại)

xxx6314q*

Gần nhà tôi có một gia đình Mễ, cuối tuần nào họ cũng hội họp nhậu nhẹt tùng bừng rất vui vẻ yêu đời....

Ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên vì sống trong vùng này, thảnh thơi như thế, chắc phải làm việc với lương rất cao.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi được biết anh Mễ là di dân lậu. Giống như tôi, anh có vợ và 2 con nhỏ còn đi học, vợ ở nhà lo việc gia đình, đưa đón con đi học. Vợ anh sống ở Mỹ hợp pháp.

Tuy sống chung, nhưng 2 vợ chồng không có hôn thú vì tình trạng không hợp pháp của anh. Tìm hiểu thêm tôi biết anh làm công nhân lao động nên được trả tiền mặt $17/giờ, trong khi tôi lãnh $45/giờ. Tôi thấy chuyện này có vẻ bất công, kỳ thị với người sống bất hợp pháp.

Nhưng sau khi tìm hiểu cho kỹ, chuyện thấy vậy mà không phải vậy.  Mời quý vị cùng xem qua vài chi tiết sau đây để biết thêm cho rõ:

- Tôi làm $45/giờ x 40 giờ x 4 tuần tức là $7200/tháng. Sau khi đóng các loại thuế khoảng 30% tôi còn lại $5040.

- Anh Mễ làm 17/giờ x 40 giờ x 4 tuần tức là $2720 tiền mặt mọt tháng, không phải đóng thuế, đem về nguyên con $2720.

- Tôi đóng bảo hiểm sức khoẻ cho cả gia đình khoảng $1000/tháng, nhưng hãng cho 1/2 chỉ phải đóng $500 nên tiền lương còn $4540.

- Anh Mễ, vì gia đình không có lợi tức nên chính phủ trả tất cả bảo hiểm sức khoẻ cho cả gia đình, anh không phải trả đồng nào. 

Mỗi tháng gia đình anh Mễ, vì không có lợi tức nên gia đình anh 3 người (không tính anh Mễ vì anh này không hợp pháp) được chính phủ cho $983 tiền mặt, do đó số tiền anh có được là $3703.

- Mỗi tháng tiền ăn gia đình tôi khoảng $500 nên tôi còn lại $4040.

- Mỗi tháng gia đình anh Mễ gồm 3 người được chính phủ cho thêm $509 tiền ăn. Do vậy tiền anh vẫn còn nguyên $3703.

- Mỗi tháng tôi trả tiền nhà $2500 nên còn tôi lại $1540.

- Mỗi tháng anh Mễ không trả đồng nào vì nằm trong diện nghèo, chính phủ trả tất cả tiền nhà (Section 8). Anh vẫn còn nguyên $3703.

- Mỗi tháng tôi trả khoảng $300 tiền điện, gas, nước nên còn lại $1240.

- Mỗi tháng anh Mễ cũng trả $300 nhưng công ty điện đã giảm bớt 40% nên anh chỉ trả $180. Anh còn lại $3523.

- Mỗi ngày con tôi đi học phải trả tiền ăn trưa $3.25 mỗi đứa, $3.25 x 2 đứa x 5 ngày x 4 tuần thành $140.  Do đó tôi còn lại $1100.

- Mỗi ngày con anh Mễ đi học không phải trả tiền ăn vì gia đình nghèo, hàng tuần, trường phải cho đem đồ ăn về ăn thêm vào thứ bảy, chúa nhật. Do vậy anh vẫn còn nguyên $3523.

- Mỗi tháng tôi đóng bảo hiểm xe $200 nên tiền còn lại $900.

- Anh Mễ không biết có bảo hiễm hay không? Nhưng cứ tính tạm thời là $200. Anh còn lại $3323.

- Mỗi tháng tôi đổ xăng $350 (cho 2 xe). Tôi còn lại $550.

- Anh Mễ cũng đổ xăng $350 (cũng cho 2 xe).  Anh Mễ còn $2973.

- Mỗi tháng tôi trả nợ xe $300 còn lại $250.

- Mỗi tháng anh Mễ trả nợ xe $300. Anh Mễ còn $2673.

Tính sơ sơ chơi thôi cho lợi tức một tháng, đã thấy anh Mễ có lợi tức hơn tôi gần 10 lần. Bởi vậy đừng thấy vậy mà tưởng vậy.

Tôi cũng biết dân Việt4000 năm văn hiến” của mình cũng có rất nhiều người "khôn ngoan" giống gia đình anh Mễ này lắm chứ hổng phải chỉ có riêng mình gia đình anh Mễ đâu nhe. Với dân “quý phái da màu (!)” thì tỷ lệ lợi tức phải gấp vài lần mình chứ không phải ít đâu…  Đừng tưởng bở!

Ví thế, đừng lấy làm lạ khi thấy dân chơi cứ tà tà “party,” hay đi biểu tình hoài mà không lo làm việc gì hết ráo!  Sống ở đất Mỹ này, dân vô sản” mới được liệt vào hàng quý phái.

Hết biết.

Khuyết danh

Trần Văn Giang (ghi lại)

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

"Chuyện sống ở Silicon Valley" - Trần Văn Giang (ghi lại)

xxx6314q*

Gần nhà tôi có một gia đình Mễ, cuối tuần nào họ cũng hội họp nhậu nhẹt tùng bừng rất vui vẻ yêu đời....

Ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên vì sống trong vùng này, thảnh thơi như thế, chắc phải làm việc với lương rất cao.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi được biết anh Mễ là di dân lậu. Giống như tôi, anh có vợ và 2 con nhỏ còn đi học, vợ ở nhà lo việc gia đình, đưa đón con đi học. Vợ anh sống ở Mỹ hợp pháp.

Tuy sống chung, nhưng 2 vợ chồng không có hôn thú vì tình trạng không hợp pháp của anh. Tìm hiểu thêm tôi biết anh làm công nhân lao động nên được trả tiền mặt $17/giờ, trong khi tôi lãnh $45/giờ. Tôi thấy chuyện này có vẻ bất công, kỳ thị với người sống bất hợp pháp.

Nhưng sau khi tìm hiểu cho kỹ, chuyện thấy vậy mà không phải vậy.  Mời quý vị cùng xem qua vài chi tiết sau đây để biết thêm cho rõ:

- Tôi làm $45/giờ x 40 giờ x 4 tuần tức là $7200/tháng. Sau khi đóng các loại thuế khoảng 30% tôi còn lại $5040.

- Anh Mễ làm 17/giờ x 40 giờ x 4 tuần tức là $2720 tiền mặt mọt tháng, không phải đóng thuế, đem về nguyên con $2720.

- Tôi đóng bảo hiểm sức khoẻ cho cả gia đình khoảng $1000/tháng, nhưng hãng cho 1/2 chỉ phải đóng $500 nên tiền lương còn $4540.

- Anh Mễ, vì gia đình không có lợi tức nên chính phủ trả tất cả bảo hiểm sức khoẻ cho cả gia đình, anh không phải trả đồng nào. 

Mỗi tháng gia đình anh Mễ, vì không có lợi tức nên gia đình anh 3 người (không tính anh Mễ vì anh này không hợp pháp) được chính phủ cho $983 tiền mặt, do đó số tiền anh có được là $3703.

- Mỗi tháng tiền ăn gia đình tôi khoảng $500 nên tôi còn lại $4040.

- Mỗi tháng gia đình anh Mễ gồm 3 người được chính phủ cho thêm $509 tiền ăn. Do vậy tiền anh vẫn còn nguyên $3703.

- Mỗi tháng tôi trả tiền nhà $2500 nên còn tôi lại $1540.

- Mỗi tháng anh Mễ không trả đồng nào vì nằm trong diện nghèo, chính phủ trả tất cả tiền nhà (Section 8). Anh vẫn còn nguyên $3703.

- Mỗi tháng tôi trả khoảng $300 tiền điện, gas, nước nên còn lại $1240.

- Mỗi tháng anh Mễ cũng trả $300 nhưng công ty điện đã giảm bớt 40% nên anh chỉ trả $180. Anh còn lại $3523.

- Mỗi ngày con tôi đi học phải trả tiền ăn trưa $3.25 mỗi đứa, $3.25 x 2 đứa x 5 ngày x 4 tuần thành $140.  Do đó tôi còn lại $1100.

- Mỗi ngày con anh Mễ đi học không phải trả tiền ăn vì gia đình nghèo, hàng tuần, trường phải cho đem đồ ăn về ăn thêm vào thứ bảy, chúa nhật. Do vậy anh vẫn còn nguyên $3523.

- Mỗi tháng tôi đóng bảo hiểm xe $200 nên tiền còn lại $900.

- Anh Mễ không biết có bảo hiễm hay không? Nhưng cứ tính tạm thời là $200. Anh còn lại $3323.

- Mỗi tháng tôi đổ xăng $350 (cho 2 xe). Tôi còn lại $550.

- Anh Mễ cũng đổ xăng $350 (cũng cho 2 xe).  Anh Mễ còn $2973.

- Mỗi tháng tôi trả nợ xe $300 còn lại $250.

- Mỗi tháng anh Mễ trả nợ xe $300. Anh Mễ còn $2673.

Tính sơ sơ chơi thôi cho lợi tức một tháng, đã thấy anh Mễ có lợi tức hơn tôi gần 10 lần. Bởi vậy đừng thấy vậy mà tưởng vậy.

Tôi cũng biết dân Việt4000 năm văn hiến” của mình cũng có rất nhiều người "khôn ngoan" giống gia đình anh Mễ này lắm chứ hổng phải chỉ có riêng mình gia đình anh Mễ đâu nhe. Với dân “quý phái da màu (!)” thì tỷ lệ lợi tức phải gấp vài lần mình chứ không phải ít đâu…  Đừng tưởng bở!

Ví thế, đừng lấy làm lạ khi thấy dân chơi cứ tà tà “party,” hay đi biểu tình hoài mà không lo làm việc gì hết ráo!  Sống ở đất Mỹ này, dân vô sản” mới được liệt vào hàng quý phái.

Hết biết.

Khuyết danh

Trần Văn Giang (ghi lại)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm